Page 1


Tytuł oryginału: How to Save An Hour Every Day Tłumaczenie: Marcin Dorosz ISBN: 978-83-246-3802-4 © Michael Heppell 2011 This translation of HOW TO SAVE AN HOUR EVERY DAY 01 Edition is published by arrangement with Pearson Education Limited. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/jakgod Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/jakgod.zip Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland.

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę

• Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność


SPIS TRECI

Wprowadzenie Jak w peni skorzysta z tej ksiki

12

Kódka czasu

13

Skd wziem pomysy zawarte w tej ksice

14

1. Wystarczajco dobry powód Dylemat

17 18

Znajd swój czuy punkt

18

Bloki czasowe

20

Pokochaj kosz na mieci

24

Do baaganu!

27

Etykietki

33

2. Walka z odwlekaniem Tu i teraz

Kup książkę

11

35 35

Czasowe niespodzianki

37

Ustal sobie termin

39

Wyrób sobie minie do dziaania

40

Podejmowanie decyzji

42

Poleć książkę


8 JAK ZAOSZCZDZI GODZIN DZIENNIE?

3. Robi albo nie robi, oto jest pytanie Co jest nie tak z listami zada

48

Pomys za 100 000 dolarów

48

Kwadrat priorytetów

53

Jak z zadania zrobi zadanie bojowe

58

Listy z rzeczami, których nie robi

60

Ko cowe spostrzeenia

61

4. Walka z „przeszkadzajkami”

63

Bandyci czasu

64

Uprzejme mówienie „nie”

66

Facebook, Twitter i inne media spoecznociowe

69

5. W domu

Kup książkę

47

73

Najwaniejsza osoba na wiecie

74

Znajomi

74

Dzieci

78

ywno i jedzenie

81

Telewizja

83

Czytanie

85

Wakacje

86

Technologia

88

Administracja i finanse

91

Domowe finanse

93

Specjalne okazje

95

wiczenia

95

Poleć książkę


9

Oszacuj swój czas

97 98

„Najki”

100

Cudowne przekazywanie obowizków

104

Spotkania

110

Poczta elektroniczna

116

Pecet

119

Telefon

121

7. Zaawansowane techniki

125

Moje, kluczowe i robocze dni

126

Szybkie czytanie

132

Komendy gosowe

136

Kady centymetr jest wany

138

8. 25 dodatkowych pomysów!

Kup książkę

SPIS TRECI

6. W pracy

139

O autorze

153

Podzikowania

155

Wicej na ten temat

157

Poleć książkę


Kup książkę

Poleć książkę

JAK ZAOSZCZDZI GODZIN DZIENNIE?

10


WALKA Z „PRZESZKADZAJKAMI” W tym rozdziale dowiesz si, od czego atwiej si uzaleni ni od kokainy, nauczysz si kocha sowo „nie”, z radoci przyjmiesz dodatkow robot od szefa i odkryjesz, jak radzi sobie z bandytami czasu.

Kup książkę

Poleć książkę


64 JAK ZAOSZCZDZI GODZIN DZIENNIE?

Bandyci czasu „Masz minutk?” — to jedno z najbardziej bagatelizowanych pyta w ogóle. Tak naprawd powinno brzmie ono w ten sposób: „Chciabym niespodziewanie ukra ci 40 minut z twojego cennego czasu. Co ty na to?”. Jak by zareagowa, gdyby to pytanie zostao sformuowane wanie w taki sposób? Bandyci czasu to taka gorsza wersja wszelkiego rodzaju innych „przeszkadzajek”. W ko cu znacznie prociej poradzi sobie z rzeczami ni z ludmi. Oto, jak wyj z takiej sytuacji. Jeli tylko moesz — ukryj si! Tak, ukrywaj si przed bandytami czasu. Przestaw biurko, zamontuj jakie ekrany, zosta w domu, uwanie obserwuj, kto do Ciebie dzwoni, i zamknij drzwi. Co z oczu, to z serca. Dobrze, jeli jeste w stanie rozpozna róne typy bandytów czasu. Warto te mie gotow odpowied dla kadego z nich.

Plotkara Tego typu osoba z reguy zaczyna czym w rodzaju: „Syszae ju?”, a gdy tylko zapytasz „Co?”, automatycznie dajesz jej pozwolenie na godziny paplania Ci do ucha. Mielimy kiedy w biurze sprztaczk, która opanowaa to do perfekcji. Mówia zazwyczaj co w stylu: „Jestem wyko czona po ostatniej nocy”, po czym czekaa… Wiedziaa, e kto w ko cu zapyta: „A co si stao?”, a wtedy rozpoczynaa swoj ponad 30-minutow opowie! Rozwizanie — ignoruj takich ludzi. Nie dawaj im zachty, której tak wyczekuj.

Kup książkę

Poleć książkę


65

Beksa

Rozwizanie — powiedz: „Suchaj, przykro mi z tego powodu, ale nie mog teraz rozmawia, bo musz sko czy t robot/ju jestem spóniony/ mam dzisiaj mas rzeczy do zrobienia”. Dziaa jeszcze lepiej, kiedy wypowiesz te sowa w ruchu.

WALKA Z „PRZESZKADZAJKAMI”

Tego typu ludzie szukaj sprzymierze ców. Chc Ci powiedzie, dlaczego jest im le, a nastpnie zmusi Ci, aby si z nimi zgodzi, dziki czemu poczuj si lepiej. Problem w tym, e im wicej jcz i im wicej si z nimi zgadzasz, tym wicej jcz. A kiedy ju wyczuj, e znaleli w Tobie sprzymierze ca, nie dadz Ci spokoju.

Ucze Tego typu osoby szukaj porady. Schlebia Ci to, e to wanie do Ciebie kto zwróci si po rad, wic ju za pierwszym razem entuzjastycznie wtrcie: „Nie ma sprawy, polecam si na przyszo”. A teraz tego aujesz. Rozwizanie — powiedz: „Zróbmy tak. Przemyl sobie to wszystko, znajd rozwizanie, a potem si spotkamy i powiesz mi, co wymylie”.

Historyk Ludzie z tej kategorii zawsze maj w zanadrzu jaki przykad sytuacji z przeszoci, który umiejtnie wplataj w rozmow. To niesamowite, ale potrafi uchwyci si nawet najmniej istotnego szczegóu, aby odnie si do swojej wersji wydarze — przeszych, teraniejszych czy przyszych. Rozwizanie — mie, lecz stanowcze: „Serio? Ojej. Wybacz, ale musz lecie”, po którym warto dorzuci: „Na razie”. Powinno by po sprawie.

Kup książkę

Poleć książkę


66

SZYBKA RADA

JAK ZAOSZCZDZI GODZIN DZIENNIE?

Warto mie w zanadrzu chocia kilka z tych gotowych odpowiedzi i przewiczy w gowie ich wypowiadanie. Dziki temu, kiedy ponownie jaki bandyta czasu stanie Ci na drodze, bdziesz w stanie ocali sporo wasnego (ale take nalecego do tej osoby) czasu.

Uprzejme mówienie „nie” Gówny bohater cakiem niezego filmu Peytona Reeda, zatytuowanego Jestem na tak (i bdcego adaptacj ksiki Danny’ego Wallace’a o tym samym tytule), zostaje przekonany do czstszego mówienia sowa „tak”. Staje si ono jego now mantr, dziki czemu otwiera si na nowe moliwoci, dostaje awans i nawet znajduje mio! Ty z kolei masz z tym problem, bo mówisz „tak” zbyt czsto. To jeden z powodów, dla których signe po t ksik. Zbyt duo bierzesz na siebie obowizków, przeraa Ci wizja, e moesz kogo zawie, przez co, koniec ko ców, tracisz wiele cennych godzin. Najwyszy zatem czas, aby przeprosi si ze sowem „nie”! Nawet nie wiesz, z jak wielkim trudem przyszo mi napisa poprzednie zdanie — w ko cu a bije od niego negatywna energia. Jeli jednak naprawd chcesz zaoszczdzi godzin dziennie, musisz wiedzie, jak mówi „nie” (i robi to uprzejmie), gdy umiejtno ta wkrótce okae si istotnym orem w Twoim arsenale do obrony czasu. Sama czynno mówienia „nie” jest prosta i trwa najwyej sekund. Nie martwi Ci zatem wypowiadanie sowa „nie” samo w sobie, ale raczej zwizane z tym konsekwencje. Bdziesz wic musia nauczy si, jak mówi „nie” i wyj przy tym z caej sytuacji z twarz. Oto, jak tego dokona:

1 Spraw, by pierwsza reakcja bya pozytywna. Ale nie mów „tak”. Moesz w tym celu wykorzysta ponisze zdania i zwroty:

Kup książkę

Poleć książkę


67

Dziki, e pytasz…

To dla mnie zaszczyt… Mio z twojej strony…

2 Unikaj sowa „ale” — to jeden z tych wyrazów, które negatywnie si kojarz. Zamiast niego stosuj wyrazy „a/i” albo „jednak”.

3 Wyka si odrobin sprytu. Moim ulubionym sposobem jest wyjanienie, e chocia bardzo chciabym pomóc/podj si jakiego zadania itd., musz uprzejmie odmówi, poniewa naprawd musz skoncentrowa si teraz na ___ (pole do wypenienia) i nie zachowabym si fair wobec osób, którym ju wczeniej obiecaem pomoc, jeli wzibym na siebie jeszcze wicej obowizków.

WALKA Z „PRZESZKADZAJKAMI”

Brzmi zachcajco…

Pozostaw po sobie dugotrwae dobre wraenie. Moesz zrobi to na przykad w ten sposób: „Powodzenia i daj zna, jak ci poszo”. Nie mów rzeczy w rodzaju: „Moemy pogada kiedy indziej?”, „Chtnie, ale nie teraz” — moe si bowiem okaza, e zostaniesz w co „wcignity” prdzej, ni si tego spodziewasz. Mniej wicej tak mogaby wyglda rozmowa pomidzy Tob a jednym z bandytów czasu, który chciaby wykroi z Twojego cennego czasu godzink — lub dziesi: — Cze, co tam sycha? — Wszystko w porzdku. Dziki, e pytasz. A co u ciebie? — Leci. Mam dla ciebie pewn propozycj. Uff, no to do dziea! — Organizuj wanie pewn imprez i przydaby mi si kto taki jak ty, eby pomóc przy tych wszystkich sprawach organizacyjnych. Na pewno wietnie by si przy tym bawi, a poza tym to wszystko w celach charytatywnych.

Kup książkę

Poleć książkę


68 JAK ZAOSZCZDZI GODZIN DZIENNIE?

— No, no. Przede wszystkim dziki, e akurat mnie prosisz. Wielki zaszczyt. Musz ci jednak odmówi, bo jestem w tej chwili w trakcie zaatwiania paru wanych rzeczy, a to wymaga sporo czasu i skupienia. Wiesz, nie bybym fair wobec tamtych osób ani wobec ciebie, gdybym zgodzi si na dodatkowe obowizki, a co gorsza, mógbym przez to pokpi spraw. Ale daj zna, jak poszo. Dobra, wszystko fajnie, ale co, jeli o przysug poprosi Ci szef albo kolega z pracy? Szybki powrót do wprowadzenia do niniejszej ksiki: przedstawione tu techniki kierowane s do osób, które s absolutnie „zawalone” robot i musz znale  troch czasu. A wic nie chodzi o leniuchów, którzy szukaj sposobu na lekkie ycie, ani o bumelantów, którzy nie chc odpracowa swojego. Oto, jak w uprzejmy sposób odmówi szefowi. Ciekawe, czy uda Ci si dostrzec w poniszej rozmowie cztery magiczne sowa. — Chciabym, eby zaj si obsug klienta na czas urlopu macierzyskiego Sylwii. — O, dzikuj, e pomyla pan o mnie. To ciekawe zadanie i na pewno dam rad. Jednak eby wzi na siebie nowe obowizki i w peni si z nich wywiza, bd potrzebowa pana pomocy. Moe udaoby si panu przekaza moje poprzednie zadania komu innemu, dziki czemu bd mia par godzin czasu wicej na te nowe? Wiem, e Jarek zajmowa si wczeniej wprowadzaniem danych, wic na pewno wietnie by sobie poradzi. Zauwaye wspomniane wczeniej magiczne sowa? „Bd potrzebowa pana pomocy”. Kluczow kwesti w takiej sytuacji jest czas. Jeli bdziesz zwleka z przedstawieniem szefowi swojej decyzji i od momentu, w którym poprosi Ci o przyjcie nowych obowizków, minie choby pó godziny, bdzie ju „musztarda po obiedzie”. Najpierw popróbuj z jakimi drobnostkami. Moesz wiczy na przykad z rodzin w domu albo w pracy, gdy koledzy prosz Ci, aby co dla nich zrobi. Im wicej bdziesz próbowa, tym wiksz zyskasz pewno siebie. Przyjrzyj si poniszym przykadom, które pomog Ci zacz.

Kup książkę

Poleć książkę


69

SZYBKA RADA

W domu: — Kupisz mi gazet w drodze powrotnej ze zbiórki Karolka[MD1]? — Jasne. A przy okazji, te przydaaby mi si twoja pomoc. Moesz wyj naczynia ze zmywarki, kiedy mnie nie bdzie?

WALKA Z „PRZESZKADZAJKAMI”

Psychologicznie rzecz biorc, w chwili, gdy kto prosi Ci, aby wzi na siebie dodatkowe obowizki, jednoczenie dokonuje sporej wypaty z Twojego konta w banku emocji i ma wtedy (i tylko wtedy) siln potrzeb odpacenia Ci. Jeli wic powiesz: „Potrzebuj twojej pomocy”, podwiadomo odbiorcy Twojej proby natychmiast krzyknie: „Tak, pomómy!”.

Lub w pracy: — Musz na chwil wyj. Moesz zaj si przez ten czas telefonem? Wróc mniej wicej za godzink. — Nie ma problemu. Waciwie to te mogaby mi pomóc. Mogaby podrzuci to na poczt, skoro ju wychodzisz? Pobaw si t technik. By moe proszenie o pomoc przychodzi Ci atwo ju teraz. Jeli tak, to super — pro o wicej. Jeli nie, ju dzisiaj naucz si, jak to robi, dziki czemu ju jutro bdziesz gotów do dziaania.

Facebook, Twitter i inne media spoeczno ciowe Dobra, przyznaj si. Mam konto na Facebooku (www.facebook.com/ michaelheppellltd) i na Twitterze (www.twitter.com/michaelheppell) i pewnie w chwili, kiedy czytasz t ksik, istnieje ju par nowych technologii opartych na mediach spoecznociowych, stworzonych po to, aby poera nasz czas.

Kup książkę

Poleć książkę


70 JAK ZAOSZCZDZI GODZIN DZIENNIE?

Konta na Facebooku i Twitterze posiadam dlatego, e lubi si komunikowa z ludmi. Par miesicy temu, ot tak, dla zabawy, postanowiem sprawdzi, co by si stao, gdybym przesta aktualizowa swój status, czyta komentarze innych i w ogóle nie bra udziau w czymkolwiek, co jest zwizane z portalami spoecznociowymi. Obiecaem sobie, e wytrwam dwa tygodnie. Wyniki? Nikt za mn nie zatskni, ani jedna osoba. Nikt nie zapyta na mojej tablicy, czy wszystko w porzdku. Nie dostaem ani jednej bezporedniej wiadomoci na Twitterze — nikt nie zapyta, czy przestaem „twittowa”. Dla wiata — zarówno cybernetycznego, jak i realnego — nie miao to najmniejszego znaczenia. Oczywicie, jako e mam wasne ego, przez chwil poczuem si uraony, ale zaraz potem postanowiem swoj postaw „wrzuci do kosza” i znale jaki plus tej sytuacji. Odczuem wtedy ogromn ulg. Okazao si, e cay ten czas, który spdzasz na Facebooku czy Twitterze, ma znaczenie tylko dla… Ciebie! Nikogo innego nie obchodzi, czy odwiedzasz swoje konto co godzin, czy co miesic. Odetchne z ulg? Bogatszy o t zaskakujc wiedz, co masz zamiar zrobi, aby wyrwa si ze szponów tego naogu? Ach, twierdzisz, e wcale nie jeste uzaleniony? Odpowiedz zatem na ponisze pytania: x Jak stron odwiedzasz jako pierwsz, tu po wczeniu komputera? x Ile razy w cigu tygodnia (albo dnia) odwiedzasz swoje strony na Twitterze lub Facebooku? x Czy masz na komórce zainstalowane aplikacje ze swoimi ulubionymi portalami spoecznociowymi? x Czy zdarzya Ci si sytuacja, w której bye tak bardzo zajty przegldaniem swojego ulubionego portalu spoecznociowego, e nie dosyszae, co kto (ywy i stojcy obok Ciebie) powiedzia do Ciebie? A jeli wydaje Ci si, e to media spoecznociowe uzaleniaj i zeraj potworne iloci czasu, pozwól, e przedstawi Ci prawdziw kokain wród wirtualnych uywek: gry sieciowe.

Kup książkę

Poleć książkę


WALKA Z „PRZESZKADZAJKAMI�

Ju mówi, jak bardzo. Trzy tygodnie póniej musiaem wstawa w rodku nocy, eby sprawdzi swój „status�, logowa si po 20 razy dziennie, eby zebra zote monety i wybudowa nowy park (bo tego dali ode mnie obywatele), oraz pilnowa, aby moje fabryki — produkujce lody na patyku i gry komputerowe — dziaay na penych obrotach.

71

Nadszed czas na kolejne wyznanie. Kiedy przygotowywaem si do pisania tego rozdziau, pomylaem, e przyjrz si chocia kilku popularnym obecnie grom internetowym. Utrzymywanie farm, tworzenie struktur mafijnych czy budowanie magicznych krĂłlestw jako nie przypado mi do gustu, ale spodobaa mi si pewna gra, ktĂłra polegaa na zarzdzaniu wirtualnym miastem. Jak bardzo moe mi zaszkodzi 10 minut gry, tylko po to, eby zobaczy, jak to jest?

Kiedy moja rodzina odwaya si zwróci mi uwag, e chyba jestem uzaleniony, upieraem si, e to tylko forma rekreacji — ot, taka zabawa — i kazaem im nie wtrca si w nie swoje sprawy. Moja ona stwierdzia wówczas, e skoro to nic wanego, to powinienem to udowodni i skasowa gr. Powiedziaem, e to aden problem, ale zrobi to‌ jutro. Zachowywaem si jak osoba uzaleniona i chocia wydawao mi si, e w kadej chwili mog ograniczy czas spdzany przed komputerem, wiedziaem, co tak naprawd musz zrobi: przej na natychmiastowy odwyk. I tak te zrobiem. Opis mojego uzalenienia brzmi znajomo? Jeli tak, musisz postpi tak samo. Jestem przy Tobie, bd silny, nacinij przycisk „usu �, skasuj swój profil i zdaj sobie spraw, e (ten fragment moesz wykrzycze) TO NIE JEST RZECZYWISTO ! Nie, nie twierdz, e musisz od razu usuwa swoje konto na Facebooku, ale warto si przez chwil zastanowi, ile czasu spdzasz w sieci. Nastaw sobie stoper albo zapisz gdzie, na czym tak naprawd upywa Twój czas, i prosz Ci — usu gry sieciowe.

Kup ksiÄ…ĹźkÄ™

Poleć ksiąşkę


72

Wsta , odejd , wycz

JAK ZAOSZCZDZI GODZIN DZIENNIE?

Jeli zauwaysz, e znowu marnujesz czas na której z powyszych czynnoci, kluczem do rozwizania problemu moe okaza si jaka reakcja fizyczna. Powtarzam: fizyczna. Kiedy zatem nastpnym razem zapiesz si na tym, e obijasz si przy komputerze bez konkretnego powodu, wsta , odejd od niego na krok i wycz go. Jeli dany proces przyjmie form fizyczn, istnieje znacznie wiksze prawdopodobie stwo, e uda Ci si go doprowadzi do ko ca — co nie byoby takie atwe, gdyby tylko si nad tym zastanawia. Wic wsta z fotela, odejd na krok (ale nie za daleko) od caej tej sytuacji i wycz komputer. Jeli moesz mówi na gos, zrób to. Stanowcze „nie” na pocztku wystarczy, ale moesz te popuci wodze fantazji. Jeli moesz, krzycz na samego siebie: „Znowu dajesz si wcign! Do tego! Wycz to i zajmij si czym bardziej przydatnym. DO ROBOTY, JU !”. „Przeszkadzajki” bd pojawia si na Twojej drodze pod kad moliw postaci. Te spore i oczywiste zajm Ci wiele godzin. Inne, mae i przebiege, tu i ówdzie uszczkn po par minut. Najgorsze jest to, e wszystkie wgryzaj si w Twój dzie , i to bez znaczenia, czy jeste akurat w pracy, czy nawet w jakim waniejszym miejscu, czy choby…

Kup książkę

Poleć książkę


Kup książkę

Poleć książkę


Jak_zaoszczedzic_godzine_dziennie_Sprawne_zarzadzanie_czasem_jakgod  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you