Page 1


Tytuł oryginału: The 10 Essentials of Forex Trading: The Rules for Turning Trading Patterns Into Profit Tłumaczenie: Leszek Sielicki ISBN: 978-83-246-3655-6 Original edition copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Polish edition copyright © 2012 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą iStockPhoto Inc. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/10funf Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę

• Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność


SPIS TRECI

Dedykacja

1

9

Podzikowania

11

Wprowadzenie

13

A wic chciaby inwestowa na Foreksie? Dwa wilki 15 Przestrzegaj zasad 18 Twój osobisty test papierka lakmusowego Cel Twojego ycia 29 Podsumowanie 30

2

Wprowadzenie do Foreksu

15

19

31

Historia rynku Forex. Jak si to wszystko zaczo? Co to jest Forex? 35 Rodzaje inwestorów 36 W jaki sposób inwestorzy zarabiaj? 38 Byki i niedwiedzie 39 Rodzaje zlece 40 Filozofia Market Traders Institute 42 Trzy poziomy inwestowania 43 Rzeczywisto inwestowania 44 21-dniowa regua 3% 44 Podsumowanie 45

33

5

Kup książkę

Poleć książkę


6

3

4

10 FUNDAMENTALNYCH ZASAD GRY NA RYNKU FOREX

Samodzielno dziki oprogramowaniu transakcyjnemu Zalety samodzielnoci 47 Jak okreli kierunek rynku? 51 Wykorzystanie wskaników do ustalenia punktu wejcia Wykorzystanie wskaników do ustalania strategii wyjcia Inwestowanie w rónych horyzontach czasowych 60 Podsumowanie 61

53 58

Inwestowanie z wykorzystaniem wiec japoskich

63

Historia wiec japoskich 63 Jak odczytywa wiece japoskie? 65 Odczytywanie wykresu wiecowego 66 Jak znale szczyt? 67 Rozrónianie wiec japoskich 69 Formacje wiecowe 71 Wzrostowe formacje wiecowe albo sygnay kupna 72 Formacje wiecowe zapowiadajce spadki albo sygnay sprzeday Inwestowanie z wykorzystaniem formacji wiecowych 84 Podsumowanie 85

5

Finansowa gra wsparcia i oporu

47

78

87

Gra 89 W jaki sposób byki i niedwiedzie zdobywaj punkty? 90 Identyfikowanie szczytów i doków 91 Opór i wsparcie 93 Nauka krótkiej sprzeday 97 Wczeniejszy opór moe sta si przyszym wsparciem 100 Wczeniejsze wsparcie moe sta si przyszym oporem 100 Obserwacja przebiegu gry 100 Podsumowanie 103

6

Trendy i linie trendów

105

Trend jest Twoim przyjacielem 105 Inwestuj w trend, a gi zacznie si 107 Rozpoznawanie trendu wzrostowego 113 Wyznaczanie linii trendu wzrostowego 113 Znajdowanie i wyznaczanie wewntrznych, zewntrznych i dugoterminowych linii trendu wzrostowego 115 Bdne sposoby wyznaczania linii trendu wzrostowego 118 Znajdowanie i wyznaczanie linii trendu spadkowego 120

Kup książkę

Poleć książkę


7

SPIS TRE CI

Znajdowanie i wyznaczanie wewntrznych, zewntrznych i dugoterminowych linii trendu spadkowego 123 Bdne sposoby wyznaczania linii trendu spadkowego 126 Trendy wewntrz trendów 126 Kanay trendowe 126 Znaczenie linii trendu 128 Podsumowanie 128

7

Strefy kupna i sprzeday

131

Trendy 133 Strefy kupna i sprzeday 135 Strefa sprzeday 136 Otwieranie krótkiej pozycji na rynku, gdy wkracza on w stref sprzeday 139 Strefa kupna 140 Zajmowanie na rynku pozycji dugiej, gdy wkracza on w stref kupna Podsumowanie 144

8

Tajemnica Fibonacciego

147

Historia Fibonacciego 149 Cig liczbowy Fibonacciego 150 Cig Fibonacciego w przyrodzie 150 Zwizek pomidzy zniesieniami i rozszerzeniami Fibonacciego Znaczenie posiadania we wasnym arsenale liczb Fibonacciego Podsumowanie 166

9

Tajemnica Fibonacciego a rzeczywisto

Analiza fundamentalna

158 164

169

Ruchy Fibonacciego na rynku w dniu 11 wrzenia 2001 r. Zniesienia Fibonacciego s wszdzie 174 Podsumowanie 176

10

144

169

179

Analiza danych fundamentalnych 179 Dni handlu a dni trendu 185 Zwikszone ryzyko inwestowania na podstawie danych fundamentalnych 187

wiatowe systemy gospodarcze 187 Znaczenie danych fundamentalnych 189 Podsumowanie 193

Kup książkę

Poleć książkę


8

11

10 FUNDAMENTALNYCH ZASAD GRY NA RYNKU FOREX

Konsolidacja, bracketing, akumulacja — czyli trend boczny Czynniki konsolidacji 196 Strategia 1. 198 Strategia 2. 200 Nie wszystkie dane fundamentalne powoduj ruchy rynku Strategia 3. 203 Puapki na byki i puapki na niedwiedzie 204 Podsumowanie 205

12

Nauka zasad zarzdzania kapitaem

W ostatecznym rozrachunku

Skorowidz

Kup książkę

216

221

Po pierwsze — edukacja 225 Nasze nawyki maj kontrol nad naszym yciem Twój wasny garniec zota 226

Sowniczek

203

207

Zarzdzanie kapitaem — co to takiego? 207 Formua zarzdzania kapitaem 213 Ryzyko w kontekcie nagrody 215 Wartoci procentowe nic nie znacz w sferze inwestowania Podsumowanie 218

13

195

225

229 235

Poleć książkę


R

O

Z

7 D

Z

I

A

STREFY KUPNA I SPRZEDAY

B

Y O TO W ROKU 1984. Prom kosmiczny szykowa si do startu, a Kennedy Space Center zlecio naszej firmie wykonanie laserowych odbitek zdj o wartoci ponad 100 000 dolarów. Byo to najwiksze pojedyncze zamówienie, jakie dotd w swojej karierze otrzymaem. Byem tak podekscytowany, e czuem si, jakbym wanie wygra na loterii. Dumny jak paw zadzwoniem do mojego przyjaciela Brada Wagnera i powiedziaem mu, e dostaem przepustki VIP na start wahadowca i chciabym, eby doczy do mnie podczas tego pamitnego wydarzenia. Sekcja VIP-ów znajduje si tylko cztery i pó kilometra od platformy startowej i musz przyzna , e start wahadowca by jednym z najwspanialszych wydarze, jakie kiedykolwiek w yciu widziaem. Sam fakt, e ludzie s w stanie sprawi , aby tak ciki obiekt oderwa si od ziemi, przekracza moj zdolno pojmowania, nie wspominajc o tym, e kiedy wahadowiec startuje, to nawet w odlegoci czterech i pó kilometra odczuwa si silne wstrzsy, jakbymy znaleli si epicentrum trzsienia ziemi, a powietrze wydaje takie dwiki jak diamentowe ostrze tnce szyb. Brad by dwa razy starszy ode mnie, dwa razy bardziej bystry i tysic razy bogatszy. Uczestniczy w konstruowaniu promu i poradzi sobie znakomicie. Poznaem go, kiedy mieszkaem na Hawajach, i momentalnie znalelimy wspólny jzyk. By niezwykle bystry, mdry i odniós sukces finansowy. Nie tylko mia jeden z najpikniejszych domów na Hawajach,

131

Kup książkę

Poleć książkę


132

10 FUNDAMENTALNYCH ZASAD GRY NA RYNKU FOREX

mia te kilka innych w caej Ameryce. Przez lata pozostawalimy w kontakcie i uwaaem go za jednego z moich mentorów. Rzeczywistym motywem mojego zaproszenia Brada na start byo to, e chciaem, aby przekona si, i tak jak on podam drog do sukcesu. Oprócz tego, e by dla mnie mentorem, by take kim w rodzaju drugiego ojca. Znalimy si, kiedy walczyem, aby zwiza koniec z kocem, i z jakiego powodu Brad bez osdzania wzi mnie pod swoje skrzyda, stale by moim mentorem i twierdzi, e przypominam mu jego samego, kiedy by w moim wieku. Na dzie przed startem zabraem go ze sob jednym z samochodów firmowych, aby dorczy to warte 100 000 dolarów zamówienie. Kiedy wsiedlimy do samochodu, aby dostarczy odbitki, ani sowem nie wspomniaem o kwocie, na któr opiewaa faktura. Chciaem poczeka i pokaza Bradowi ca sum podczas jej inkasowania. By zszokowany wielkoci zamówienia. Kiedy wyszlimy, powiedzia: „100 000 dolarów to duo pienidzy! Wow, jak na swój wiek, radzisz sobie wietnie!”. Wtedy 100 000 dolarów to naprawd byo duo pienidzy, a ja rzeczywicie radziem sobie wietnie, jak na swój wiek. Z czasem uczymy si, e wszystko jest relatywne. Jak to si mówi, „miliard dolarów to ju nie to, co kiedy”. Nigdy nie zapomn naszej podróy z powrotem do biura. Dotarlimy do punktu poboru opat, w którym zadano od nas 1 dolara. Wyjem portfel, wycignem gar setek i podaem jedn pracownikowi w budce. „A nie ma pan drobnych?”, zapyta pracownik. „Nie”, odpowiedziaem. „A moe paski przyjaciel miaby jakie drobne?”. Brad sign do kieszeni i poda mi banknot 1-dolarowy, który wrczyem pracownikowi punktu poboru opat. Kiedy odjedalimy, Brad spojrza na mnie i powiedzia: „Jedn z najcenniejszych lekcji, których trzeba si w yciu nauczy , jest ta, e nic nie trwa wiecznie”. Zapytaem szybko: „Co masz na myli?”. Brad cign: „Widzisz ten portfel peen setek?”. „Tak”, odpowiedziaem. „Kady gupek moe zarobi pienidze, ale tylko mdry czowiek potrafi je utrzyma . Moesz wierzy lub nie, ale ja codziennie budz si, walczc o utrzymanie tego, co mam. Istotniejsze pytanie brzmi…”, przerwa, spojrza mi w oczy i powiedzia: „Jak dugo bdziesz w stanie utrzyma to, co do tej pory zdobye?”. Nie byem pewien, jak odpowiedzie , znalazem si midzy motem arogancji a kowadem niewiedzy i poczuem, e aby si wydosta , najlepiej posuy si pokor. Odpowiedziaem wic: „Nie wiem, miaem nadziej, e mi pomoesz i powiesz”.

Kup książkę

Poleć książkę


ROZDZIA 7.

STREFY KUPNA I SPRZEDAY

133

Brad stwierdzi: „Spójrz na niebo. Dzi jest sonecznie, jutro moe by pochmurno. Dzisiaj jeste szczliwy i stoisz na szczycie wiata, z wszystkimi tymi setkami w kieszeni, ale w cigu najbliszych kilku dni moe zdarzy si co, co wprawi ci w przygnbienie i spowoduje konieczno wydania wszystkich tych pienidzy�. Potem powtórzy to, co powiedzia wczeniej: „Pamitaj, nic nie trwa wiecznie�. To, co powiedzia potem, byo równie wane, ale zrozumiaem to dopiero 10 lat póniej. Brad kontynuowa: „Poniewa nic nie trwa wiecznie, to kiedy sytuacja zaczyna si zmienia z dobrej na z lub odwrotnie, natura gra fair i zawsze bd pojawia si znaki, na które powiniene zwraca uwag. Te znaki s ostrzeeniem, e nadchodzi zmiana. Jeli zwrócisz na nie uwag, zaczniesz przeprowadza niezbdne poprawki, aby albo utrzyma to, co mógby straci , albo agresywnie próbowa wydosta si z kopotów, w których si znalaze�. Nigdy nie usyszaem prawdziwszych sów. Uczc si inwestowania, musisz pamita , e „nic nie trwa wiecznie�. Zabawne i ekscytujce chwile z czasów nauki inwestowania nie trwaj wiecznie i nie trwaj wiecznie chwile ze i frustrujce, spowodowane nieuwag i ponoszonymi stratami. Wszystko si koczy, ale istotne jest, aby szuka znaków, które ostrzegaj nas przed kocem okrelonego trendu.

TRENDY Forex to gra finansowa, w której przez 24 godziny na dob uczestnicz byki i niedwiedzie. To wieczna wojna, w której byki i niedwiedzie walcz o kontrol nad rynkiem. Walczc o t kontrol, poruszaj si w ramach trendów — wzrostowych i spadkowych. Jeli wiece znajduj si powyej zewntrznej linii trendu wzrostowego, kontrol sprawuj byki i maj 80% szans na jej utrzymanie. Jeli wiece znajduj si poniej zewntrznej linii trendu spadkowego, kontrol sprawuj niedwiedzie i ich szanse na jej utrzymanie równie wynosz 80%. adna ze stron nie jest jednak w stanie stale kontrolowa rynku. Kiedy zadecyduje on, e naley zwikszy prdko wzrostu lub spadku, to porusza si powyej lub poniej wewntrznej linii trendu. Walka o kontrol nad rynkiem trwa przez 24 godziny na dob, 5 dni w tygodniu. ledzenie tej gry jest niezwykle emocjonujce, a zarabianie w tym rodowisku — nieco szalone. Aby zacz zarabia pienidze, musisz jednak najpierw wybra stron i zaj pozycj. Wchodzisz na rynek i angaujesz si w co, co jest cakowicie poza Twoj kontrol. Aby osiga stae

Kup ksiÄ…ĹźkÄ™

Poleć ksiąşkę


134

10 FUNDAMENTALNYCH ZASAD GRY NA RYNKU FOREX

zyski, musisz nauczy si ustala , kto sprawuje kontrol nad rynkiem, dziki czemu bdziesz móg wybra stron byków lub niedwiedzi. Na szczcie jedno kliknicie myszk umoliwia zmian druyny w kadej chwili, 24 godziny na dob, tyle razy, ile chcesz. Pipsy i zysk mona sobie zapewni po obu stronach i nikt nie uzna Ci za zdrajc, jeli rano bdziesz bykiem, po poudniu niedwiedziem i znów bykiem w nocy. Jeli inwestujesz w okrelonym kierunku, to rynek jest Twoim przyjacielem tak dugo, jak dugo znajduje si w trendzie zgodnym z kierunkiem Twojej inwestycji. Dlaczego jest Twoim przyjacielem? Dlatego, e zarabiasz pienidze. W chwili kiedy rynek zaczyna przenika lini trendu, powiniene przypomnie sobie sowa mojego przyjaciela i mentora Brada: „Nic nie trwa wiecznie”. Zacznij zwraca uwag na znaki i ustal, czy trwajcy trend nie zacznie niedugo dobiega koca. Nastpnie musisz zewrze swoje zlecenia zatrzymania straty, aby chroni osignite przez siebie zyski i utrzyma to, co zdobye. Rysunek 7.1 przedstawia wykres godzinowy euro, które znajduje si w trendzie wzrostowym i odbija si od linii tego trendu. Wida na nim take, jak wyglda przeamanie linii trendu. Byki trac siy, a kontrol nad rynkiem przejmuj niedwiedzie, przeamujc lini trendu.

Rysunek 7.1. EUR/USD (wykres godzinowy)

Kup książkę

Poleć książkę


ROZDZIA 7.

STREFY KUPNA I SPRZEDAY

135

Gdy kontrola nad rynkiem przechodzi z rk bykĂłw w rce niedwiedzi lub odwrotnie, linie trendu s przeamywane. Gdyby na przedstawionym wykresie by bykiem i nadal utrzymywa swoj pozycj podczas zmiany trendu, rynek zaczby odbiera Ci wszystkie zyski, ktĂłrymi wczeniej Ci obdarzy.

STREFY KUPNA I SPRZEDAY Linie trendu oddzielaj strefy kupna od stref sprzeday. Strefa kupna to przestrze powyej linii trendu, natomiast strefa sprzeday to przestrze poniej tej linii — zarówno wtedy, gdy rynek ronie, jak i wtedy, gdy spada (patrz rysunek 7.2).

Copyright 2003 by Market Traders Institute, Inc.

Rysunek 7.2

Gdy rynek znajduje si ponad jak lini trendu, to jest w strefie kupna i inwestorzy poszukuj najlepszego miejsca do rozpoczcia zakupĂłw. Kiedy rynek znajduje si poniej linii trendu, inwestorzy poszukuj najlepszego miejsca, aby otworzy krĂłtk pozycj. Jeeli inwestor zajmuje dug pozycj, a rynek zaczyna przeamywa lini trendu, wewntrzn, zewntrzn czy dugoterminow, to inwestor moe rozway wyjcie z rynku albo odwrĂłcenie swojej pozycji. Jeeli inwestor zajmuje dug pozycj i czeka na zwrot rynku, najlepszym miejscem, aby zacz rozwaa zmian pozycji na krĂłtk, bdzie punkt, w ktĂłrym po przeamaniu linii trendu wzrostowego rynek wkracza w stref sprzeday, jak pokazano na rysunku 7.1.

Kup ksiÄ…ĹźkÄ™

Poleć ksiąşkę


136

10 FUNDAMENTALNYCH ZASAD GRY NA RYNKU FOREX

STREFA SPRZEDAY Aby pomóc Ci rozpozna oznaki zbliajcego si zakoczenia trendu, chciabym krok po kroku przedstawi proces wchodzenia rynku w stref sprzeday. Rysunek 7.3 (bdcy graficzn ilustracj) i rysunek 7.1 (przedstawiajcy rzeczywisty rynek) ukazuj wiec spadkow, wchodzc w stref sprzeday.

Copyright 2005 by Market Traders Institute, Inc.

Rysunek 7.3

Wane jest jednak, aby zapamita , e jeeli podczas wchodzenia rynku w stref sprzeday w miejscu przeamania linii trendu pojawi si wieca wzrostowa, a nie spadkowa, to rynek nadal pozostaje potencjalnie wzrostowy. Co wicej, jeli wzrostowa formacja wiecowa pojawi si krótko po tym, jak rynek wkroczy w stref sprzeday, istnieje due prawdopodobiestwo, e rynek nadal znajduje si w trendzie wzrostowym i kana transakcyjny moe si przesuwa . Bardzo wanym sygnaem, który naley uwzgldni , gdy rynek przeamuje lini trendu, jest kt linii trendu (patrz rysunek 7.4). Inwestorzy myl i dziaaj w oparciu o rachunek prawdopodobiestwa i dane procentowe, stale monitorujc, czy prawdopodobiestwo okrelonego zachowania rynku jest wysokie, czy niskie. Gdy linia trendu zostaje przeniknita, a rynek wchodzi w stref kupna lub sprzeday, kt linii trendu w wielu wypadkach okrela, czy rynek wykona nastpnie zwrot, czy nie. Gdy rynek przeamuje lini trendu wzrostowego i wchodzi w stref sprzeday, naley zawsze powici chwil i sprawdzi kt linii trendu. Odwrotna strona linii trendu wzrostowego dziaa teraz jako opór. Jeli rynek zacznie znowu rosn , bdzie zmuszony przeama t odwrotn

Kup książkę

Poleć książkę


ROZDZIA 7.

STREFY KUPNA I SPRZEDAY

137

Copyright 2005 by Market Traders Institute, Inc.

Rysunek 7.4

stron linii trendu, czyli opĂłr. Jeli odwrotna strona linii trendu znajduje si poniej ostatniego szczytu, istnieje 80-procentowe prawdopodobiestwo dalszych spadkĂłw i odwrĂłcenia trendu. Jeli znajduje si ona powyej ostatniego szczytu, istnieje 80% szans, e kontynuowany bdzie rajd. Z upywem czasu linia trendu przesuwa si w gĂłr, a opĂłr przesuwa si razem z ni. Jeli znajduje si powyej ostatniego szczytu, istnieje silna moliwo kontynuacji rajdu i moe nastpi wzrostowe przesunicie kanau trendowego, co wida na rysunku 7.6. Jeli jednak znajduje si ona poniej ostatniego szczytu, istnieje dua szansa na spadek (patrz rysunek 7.5). Gdy kana si przesuwa, strefy kupna i sprzeday take si przesuwaj. Rynek wkracza obecnie w stref sprzeday dawnej linii trendu wzrostowego oraz w stref kupna nowej linii trendu wzrostowego. Sam fakt, e rynek wkracza w stref sprzeday, nie oznacza, e trend wygas. Z rozdziau 6. dowiedziae si o zewntrznych i wewntrznych liniach trendu oraz o tym, e jeeli wewntrzna linia trendu zostanie przeamana, rynek zwykle poda w kierunku zewntrznej linii trendu, a nastpnie odbija si z powrotem w gĂłr. Zewntrzna linia trendu jest dla rynku szczegĂłlnie istotna. Najsilniejszym sygnaem zwrotu, czyli tego, e trend wzrostowy wygas, jest sytuacja, gdy rynek wraca do ostatniego istotnego poziomu wsparcia. Kiedy rynek przeamuje zewntrzn lini trendu wzrostowego, rozkad

Kup ksiÄ…ĹźkÄ™

Poleć ksiąşkę


138

10 FUNDAMENTALNYCH ZASAD GRY NA RYNKU FOREX

Rysunek 7.5. EUR/USD (wykres dzienny)

Rysunek 7.6. USD/JPY (wykres czterogodzinny)

Kup książkę

Poleć książkę


ROZDZIA 7.

STREFY KUPNA I SPRZEDAY

139

prawdopodobiestw zmienia si z 80% dla kontynuacji wzrostรณw na 60% dla kontynuacji wzrostรณw i 40% dla kontynuacji spadkรณw. Gdy rynek powraca do istotnego poziomu wsparcia, 80-procentowe prawdopodobiestwo kontynuacji wzrostรณw zmienia si w identyczne prawdopodobiestwo kontynuacji spadkรณw.

OTWIERANIE KRร“TKIEJ POZYCJI NA RYNKU, GDY WKRACZA ON W STREF SPRZEDAY Pomimo prawdopodobiestw i wskanikรณw procentowych, ktรณre rynek Ci zapewnia, pamitaj, e robi on, co chce, wtedy kiedy chce. W chwili obecnej dysponujesz narzdziami sucymi do okrelania przewidywanych ruchรณw rynku, ktรณrymi s: 1. 2. 3. 4. 5.

Wskaniki ekonomiczne i systemy transakcyjne Formacje wiecowe Wsparcie i opรณr Trendy i linie trendu Strefy kupna i sprzeday

Kada transakcja wie si z ryzykiem i naley j przeprowadza , odpowiednio zarzdzajc kapitaem, o czym opowiem w kolejnych rozdziaach. Jeli zaley Ci na tym, aby otworzy krรณtk pozycj na rynku, gdy wkracza on w stref sprzeday, musisz uwzgldni potencjaln strat, gdyby transakcja si nie powioda. Zawsze uwaaem, e najlepszym sposobem ochrony wasnych finansรณw na wypadek, gdyby transakcja si nie powioda, jest umieszczenie zlecenia zatrzymania straty powyej ostatniego szczytu oporu, jak wida na rysunku 7.7. Nie powiniene ryzykowa bardziej, ni to konieczne, i doprowadza do sytuacji, w ktรณrej pozostanie Ci wycznie nadzieja, e rynek wrรณci. Jeli byki zdobd szczyt, jest wicej ni prawdopodobne, e bd kontynuoway swรณj rajd, zdobywajc w tej grze kolejne szczyty. Moe nawet nastpi przesunicie kanau trendu wzrostowego, a nie chciaby chyba inwestowa w kierunku przeciwnym do trendu. Jeli ostatni szczyt oporu nie spenia Twoich oczekiwa w kontekcie zarzdzania kapitaem, zaczekaj, a rynek wykona ostatni rajd i uderzy w odwrotn stron linii trendu wzrostowego, jak pokazano na rysunku 7.7.

Kup ksiฤ…ลผkฤ™

Poleฤ‡ ksiฤ…ลผkฤ™


140

10 FUNDAMENTALNYCH ZASAD GRY NA RYNKU FOREX

Rysunek 7.7. USD/JPY (wykres godzinowy)

STREFA KUPNA Strefa kupna funkcjonuje identycznie jak strefa sprzeday, tylko w przeciwnym kierunku. Pozwól, e krok po kroku przeprowadz Ci przez ugicie trendu spadkowego, aby móg zobaczy , jak rynek wkracza w stref kupna. Na rysunku 7.8 wida wiec wzrostow, wchodzc w stref kupna. Naley zrozumie , e jeeli podczas wchodzenia rynku w stref kupna niezwocznie po przeamaniu linii trendu pojawi si wieca spadkowa (jak wida na rysunku 7.9), rynek moe nadal potencjalnie zachowa sentyment spadkowy. Bardzo wanym sygnaem, który naley uwzgldni , gdy rynek przeamuje lini trendu spadkowego, jest kt linii trendu (patrz rysunek 7.10). Gdy linia trendu zostanie przeniknita, a rynek wchodzi w stref kupna lub sprzeday, kt linii trendu w wielu wypadkach decyduje, czy rynek wykona nastpnie zwrot, czy nie. Gdy rynek przeamuje lini trendu spadkowego i wchodzi w stref kupna, dobrze jest przede wszystkim sprawdzi kt linii trendu. Odwrotna strona linii trendu spadkowego dziaa teraz jako wsparcie. Spróbuj ustali , czy od tego momentu rynek bdzie nadal nurkowa, czy linia trendu spadkowego

Kup książkę

Poleć książkę


ROZDZIA 7.

STREFY KUPNA I SPRZEDAY

141

Rysunek 7.8. USD/JPY (wykres godzinowy)

Copyright 2005 by Market Traders Institute, Inc.

Rysunek 7.9

znajdzie si niej ni ostatni szczyt. Jeli rynek zacznie znowu spada , bdzie zmuszony przeama t odwrotn stron linii wsparcia. Jeli odwrotna strona linii trendu znajduje si powyej ostatniego doka, istnieje 80-procentowe prawdopodobiestwo zwrotu i nowego rajdu w gĂłr. Jeli znajduje si ona niej, istnieje 80% szans, e spadki bd kontynuowane i by moe nastpi przesunicie kanau trendowego. Odwrotna strona linii trendu

Kup ksiÄ…ĹźkÄ™

Poleć ksiąşkę


142

10 FUNDAMENTALNYCH ZASAD GRY NA RYNKU FOREX

Copyright 2005 by Market Traders Institute, Inc.

Rysunek 7.10

spadkowego dziaa jako wsparcie i z czasem przesuwa si w dó, a wsparcie przesuwa si razem z ni. Jeli linia przebiega poniej ostatniego doka, istnieje due prawdopodobiestwo kontynuacji spadków i moe nastpi spadkowe przesunicie kanau trendowego (patrz rysunek 7.11). Jeli przebiega ona poniej ostatniego szczytu, mamy do czynienia z duym prawdopodobiestwem rajdu, jak wida na rysunku 7.12. Warto zauway , e gdy kana trendu spadkowego si przesuwa, strefy kupna i sprzeday take si przesuwaj. Rynek wkracza obecnie w stref kupna dawnej linii trendu spadkowego i w stref sprzeday nowej linii trendu spadkowego. Sam fakt, e rynek wkracza w stref kupna, nie oznacza, e trend wygas. Nie zapominaj, e jeeli wewntrzna linia trendu spadkowego zostaa przeamana, rynek zwykle poda w kierunku jego linii zewntrznej, a nastpnie odbija si z powrotem w dó. Zewntrzna linia trendu spadkowego jest dla rynku szczególnie istotna. Najsilniejszym sygnaem zwrotu lub tego, e trend spadkowy wygas, jest sytuacja, w której rynek wraca do ostatniego istotnego poziomu oporu. Kiedy rynek przeamuje zewntrzn lini trendu spadkowego, rozkad prawdopodobiestw zmienia si z 80% dla kontynuacji spadków na 60% dla kontynuacji spadków i 40% dla kontynuacji wzrostów. Gdy rynek powraca do istotnego poziomu oporu, 80-procentowe prawdopodobiestwo kontynuacji spadków zmienia si w takie samo prawdopodobiestwo wzrostów.

Kup książkę

Poleć książkę


ROZDZIA 7.

STREFY KUPNA I SPRZEDAY

143

Rysunek 7.11. USD/JPY (wykres godzinowy)

Rysunek 7.12. USD/JPY (wykres godzinowy)

Kup ksiÄ…ĹźkÄ™

Poleć ksiąşkę


144

10 FUNDAMENTALNYCH ZASAD GRY NA RYNKU FOREX

ZAJMOWANIE NA RYNKU POZYCJI DUGIEJ, GDY WKRACZA ON W STREF KUPNA Kiedy rynek wkracza w stref kupna, wchodzimy na niego, zajmujc dug pozycj i skadajc ochronne zlecenie zatrzymania straty poniej ostatniego najniszego poziomu wsparcia (patrz rysunek 7.13).

Rysunek 7.13. USD/JPY (wykres godzinowy)

PODSUMOWANIE Znajomo stref kupna i stref sprzeday moe znacznie wspomóc Twoje denia do sukcesu w sferze inwestowania; nie wszystkie jednak przeamania linii trendu zapewniaj okazje do przeprowadzenia transakcji. Aby sta si specjalist w dziedzinie analizy technicznej, powiniene wyrobi w sobie pewnego rodzaju wyobrani przestrzenn — musisz nauczy si widzie na sposób trójwymiarowy i umie wyobrazi sobie przysze ruchy rynku. Musisz pamita , e ruchy rynku w krótszym horyzoncie czasowym kontrolowane s przez ruchy w horyzoncie duszym. Nie wszystkie trendy s wyrane i nie wszystkie strefy kupna i sprzeday s oczywiste. Jeli wic sytuacja na rynku jest dla Ciebie niejasna, trzymaj si od niego z daleka.

Kup książkę

Poleć książkę


ROZDZIA 7.

STREFY KUPNA I SPRZEDAY

145

To niezwyke, ale zdrowy rozsdek nie jest wcale tak powszechnie spotykany, jak mogoby si wydawa . Niemniej jednak podczas inwestowania zdrowy rozsdek bdzie Ci niezwykle potrzebny. Pewnego lata pracowaem w naszym poudniowoafrykaskim biurze w Johannesburgu. Za budynkiem, w którym znajduje si biuro, jest pikny park z maym strumieniem i oczkiem wodnym, w którym bawi si dzieci. Pewnego dnia przyszedem do pracy podczas ogromnej ulewy. Ten delikatny strumyk zmieni si w ryczc rzek, a oczko wodne wystpio z brzegów. Pomylaem sobie: „O rety, woda bya wczoraj krystalicznie czysta, a dzi wyglda na bardzo niebezpieczn�. Gdyby to oczko wodne byo Twoim ulubionym miejscem kpieli i planowaby, e po szkole pójdziesz tam z przyjaciómi, to czy widzc mulist wod i wiry, nadal zamierzaby tam wskoczy ? Mam nadziej, e zdrowy rozsdek podpowiedziaby Ci, aby tego nie robi ! Przeamanie linii trendu to ogromna pokusa, aby wej na rynek i poda z nowym trendem. Jako pocztkujcy inwestor nie powiniene si jednak zadowala jednym powodem przemawiajcym za tym, aby wej na rynek — powiniene znale tyle powodów, ile tylko si da. Jeli masz wtpliwoci, trzymaj si z daleka!

Kup ksiÄ…ĹźkÄ™

Poleć ksiąşkę


234

Kup książkę

10 FUNDAMENTALNYCH ZASAD GRY NA RYNKU FOREX

Poleć książkę


SKOROWIDZ

A

C

akumulacja, 196 analiza danych fundamentalnych, 179 analiza fundamentalna, 229 analiza techniczna, 229 ASIC, 88 Ask Rate, Patrz cena ask

Candlestick Chart, Patrz wykresy wiecowe CCI, Patrz indeks zaufania konsumentów cena ask, 229 cena spot, 229 ceny produkcji sprzedanej przemysu, 192 Chicago Mercantile Exchange, 64 Chicago PMI, Patrz indeks produkcji w okrgu Chicago cig liczbowy Fibonacciego, 150-156, 158, 161, 164, 176, 177 Clearing, Patrz wyczyszczenie CME, Patrz Chicago Mercantile Exchange Commission, Patrz prowizja core CPI, 190 CPI, Patrz wskanik cen towarów i usug konsumpcyjnych currency, Patrz waluta Currency Risk, Patrz ryzyko walutowe

B Base Currency, Patrz waluta bazowa Bear Market, Patrz rynek niedwiedzia Bearish Engulfing Lines, Patrz objcie bessy, formacja wiecowa Bid/Ask Spread, Patrz spread midzy cen bid a cen ask bilans handlowy, 192 bracketing, 186, 196 Bretton Woods Agreement of 1944, Patrz Bretton Woods, porozumienie z 1944 Bretton Woods, porozumienie z 1944, 33, 230 broker, 37, 229 Bull Market, Patrz rynek byka Bullen, Dawid, 87 Bullish Doji Star, Patrz wzrostowa gwiazda doji, formacja wiecowa Bullish Engulfing Lines, Patrz objcie hossy, formacja wiecowa byki, 39, 40 puapki, 204

D dane fundamentalne, 180, 182, 203 amerykaskie, 190 analiza, 179 znaczenie, 189 zwikszone ryzyko inwestowania, 187 235

Kup książkę

Poleć książkę


236

10 FUNDAMENTALNYCH ZASAD GRY NA RYNKU FOREX

Dark Cloud Cover, Patrz zasona ciemnej chmury, formacja wiecowa data transakcji, 229 Day Trading, Patrz inwestowanie jednosesyjne dealer, 229 depozyt pocztkowy, 229 dugonogie doji, formacja wiecowa, 70 dugoterminowi inwestorzy, 36 dni handlu, 185 dni trendu, 185 Doji Star, Patrz gwiazda doji, formacja wiecowa doji, formacja wiecowa, 71 doek, 68 identyfikowanie, 91 Double Doji, Patrz podwójne doji, formacja wiecowa Dragonfly Doji, Patrz waka doji, formacja wiecowa dwignia, 38, 39

E Economic Indicators, Patrz wskaniki ekonomiczne euro, 230 wprowadzenie, 35 Europejski System Walutowy, 34, 35 Evening Star, Patrz gwiazda wieczorna, formacja wiecowa

F Fed, Patrz Rezerwa Federalna Federal Reserve, Patrz Rezerwa Federalna Fibonacci, Leonardo, 147, 149 Foreign Exchange, Patrz gieda walutowa foreign exchange market, 13 Forex, 13, 35, 36 pocztek, 33, 34 formacje wiecowe, 65, 69, 70 dugonogie doji, 70 doji, 71

Kup książkę

gwiazda, 70 gwiazda doji, 70 gwiazda poranna, 69, 72, 73 gwiazda wieczorna, 70, 78, 80 harami, 71 mot, 69 nagrobek doji, 70 objcie bessy, 70, 78, 80 objcie hossy, 69, 72, 73, 74, 76 podstawowe typy, 71, 72 podwójne doji, 71 przenikanie, 69 spadajca gwiazda, 70 szpulki, 71 tweezer bottom, 72, 76, 77 tweezer top, 78, 82 waka doji, 70 wisielec, 69 wykorzystanie, 84 wzrostowa gwiazda doji, 69 wzrostowe, 72 zapowiadajce spadki, 78 zasona ciemnej chmury, 70 Fundamental Analysis, Patrz analiza fundamentalna FXCHIEF, 42

G GDP, Patrz produkt krajowy brutto gieda walutowa, 230 Good 'Till Cancelled Order, Patrz zlecenie handlu po okrelonej cenie gra, 89 obserwacja przebiegu, 100 zdobywanie punktów, 90 Gravestone Doji, Patrz nagrobek doji, formacja wiecowa Green, Christopher, 157 GTC, Patrz zlecenie handlu po okrelonej cenie gwiazda doji, formacja wiecowa, 70 gwiazda poranna, formacja wiecowa, 69, 72, 73

Poleć książkę


237

SKOROWIDZ

gwiazda wieczorna, formacja wiecowa, 70, 78, 80 gwiazda, formacja wiecowa, 70

H Hammer, Patrz mot, formacja wiecowa harami, formacja wiecowa, 71 Homma, Munehisa, 64

I indeks kosztów utrzymania, 190 indeks produkcji w okrgu Chicago, 190 indeks zaufania konsumentów, 190 Initial Margin, Patrz depozyt pocztkowy Interbank rates, Patrz kursy walut na rynku midzybankowym inwestorzy dugoterminowi, 36 jak zarabiaj, 38 rodzaje, 36 spekulacyjni, 35, 36, 37 wskazówki, 60 inwestowanie jednosesyjne, 230 poziomy, 43 przestrzeganie zasad, 18 rzeczywisto , 44 w rónych horyzontach czasowych, 60 w trend, 107 I-TradeFX, 209

K kanay trendowe, 127, 129 kapita, zarzdzanie, 207, 213, 214, 215 kierunek rynku, 52 konsolidacja, 186, 203 czynniki, 196, 197 koszt transakcji, 230

Kup książkę

kurs, 230 kursy walut na rynku midzybankowym, 230

L leverage, Patrz dwignia likwidacja, 230 Limit order, Patrz zlecenie z limitem ceny linia trendu, 51, 52, 111, 112 bdne wyznaczanie, 118, 127 dugoterminowa, 112, 113, 115, 117, 123, 125 spadkowego, 120, 122, 123, 125, 127 wewntrzna, 112, 113, 115, 117, 123 wyznaczanie, 112, 113 wzrostowego, 113, 115 zewntrzna, 112, 113, 115, 116, 117, 123, 125 znaczenie, 129 Liquidation, Patrz likwidacja Liquidity, Patrz pynno Long Poisition, Patrz pozycja duga Long-legged Doji, Patrz dugonogie doji, formacja wiecowa lot, 38 zwyky, 38

M Margin call, Patrz wezwanie do uzupenienia depozytu Market risk, Patrz ryzyko rynkowe Market Traders Institute, 42 Mark-to-Market, Patrz wycena rynkowa mechanizm wa w tunelu, 34 MFW, Patrz Midzywalutowy Fundusz Walutowy Midzywalutowy Fundusz Walutowy, 33 mot, formacja wiecowa, 69

Poleć książkę


238

10 FUNDAMENTALNYCH ZASAD GRY NA RYNKU FOREX

MTI, Patrz Market Traders Institute MTI charting package 4.0, 49, 51, 52, 100 MTI Grade Your Trade Checklist, 61 MTI Trend Scalper, 54 MTI Trend Tracker, 55, 60

N nagrobek doji, formacja wiecowa, 70 najkorzystniejsza amerykaska stopa procentowa, 230 niedwiedzie, 39, 40 puapki, 205 notowanie, 230

O objcie bessy, formacja wiecowa, 70, 78, 80 objcie hossy, formacja wiecowa, 69, 72, 73, 74, 76 OCO, Patrz zlecenie z likwidacj pozycji oferta, 230 off-currencies, Patrz waluty egzotyczne Offer, Patrz oferta One Cancels the Order, Patrz zlecenie z likwidacj pozycji Open Order, Patrz zlecenie otwarte Open Position, Patrz otwarta pozycja opór, 93, 94, 230 oscylatory, 52 OTC, Patrz rynek pozagiedowy otwarta pozycja, 230 Over the Counter, Patrz rynek pozagiedowy overnight, 230

P para walutowa, 36 Pesacento, Larry, 148 Philadelphia Fed, 192 Piercing Line, Patrz przenikanie, formacja wiecowa

Kup książkę

Pips, Patrz pipsy pipsy, 37, 38, 230 pynno , 230 pynny kurs, 34 podwójne doji, formacja wiecowa, 71 Position, Patrz pozycja polizg, 41 poziomy wsparcia, 231 pozycja, 231 pozycja duga, 231 pozycja krótka, 231 PPI, Patrz ceny produkcji sprzedanej przemysu Price Interest Points, Patrz pipsy produkt krajowy brutto, 191 proporcje Fibonacciego, 156 prowizja, 231 przenikanie, formacja wiecowa, 69

Q Quote, Patrz notowanie

R raport o sytuacji zatrudnienia, 191 Rate, Patrz kurs reguy Fibonacciego, 148, 149 Resistance, Patrz opór Rezerwa Federalna, 231 Risk, Patrz ryzyko Risk Management, Patrz zarzdzanie ryzykiem Roll-Over, 231 rozliczenie, 231 rozszerzenia Fibonacciego, 175 rynek 11 wrzenia 2001 r., 169, 170, 171, 172 byka, 231 gotówkowy, 35 midzybankowy SPOT, 35 niedwiedzia, 231 pozagiedowy, 231

Poleć książkę


239

SKOROWIDZ

szczyt, 67 identyfikowanie, 91 szpulki, formacja wiecowa, 71

ryzyko, 216, 231 rynkowe, 231 walutowe, 231

S Settlement, Patrz rozliczenie Shooting Star, Patrz spadajca gwiazda, formacja wiecowa Short Position, Patrz pozycja krótka skracanie rynku, 97, 98 slippage, Patrz polizg smithsoniaska, umowa, 34 spadajca gwiazda, formacja wiecowa, 70 spekulacyjni inwestorzy, 35, 36, 37 spinning tops, Patrz szpulki, formacja wiecowa Spot Price, Patrz cena spot spread, 37, 231 midzy cen bid a cen ask, 231 sprzeda detaliczna, 192 sprzeda domów na rynku wtórnym, 191 sprzeda nowych domów, 192 standard zota, 34 star, Patrz gwiazda, formacja wiecowa stela, 200 sterling, 231 Stop Loss Order, Patrz zlecenie zatrzymania straty stopy procentowe, 183 strategia transakcyjna, 50, 60 strategie inwestycyjne, 198, 200, 203 strefy kupna, 135, 140 zajmowanie pozycji dugiej, 144 strefy sprzeday, 135, 136 otwieranie krótkiej pozycji, 139 Support Levels, Patrz poziomy wsparcia sygnay kupna, 72, 73, 76 sygnay sprzeday, 78, 80, 82 system transakcyjny, 50, 55

Kup książkę

 wiatowe systemy gospodarcze, 187 wiece japoskie, 63 historia, 63, 64 odczytywanie, 65 podstawowe typy, 71, 72 rozrónianie, 69

T Technical Analysis, Patrz analiza techniczna Transaction Cost, Patrz koszt transakcji Transaction Date, Patrz data transakcji trend, 107, 108, 133 agresywny, 113 boczny, 56, 57, 196 kanay trendowe, 127, 129 rozpoznawanie, 113 spadkowy, 127, 167 wewntrz trendu, 127 wzrostowy, 166 tweezer bottom, formacja wiecowa, 72, 76, 77 tweezer top, formacja wiecowa, 78, 82

U umowa smithsoniaska, 34 US Prime Rate, Patrz najkorzystniejsza amerykaska stopa procentowa

W waluta, 231 waluta bazowa, 231 waluty egzotyczne, 37, 189 waka doji, formacja wiecowa, 70

Poleć książkę


240

10 FUNDAMENTALNYCH ZASAD GRY NA RYNKU FOREX

wezwanie do uzupenienia depozytu, 232 wisielec, formacja wiecowa, 69 worse fill, 41 wskazówki transakcyjne, 60 wskanik cen towarów i usug konsumpcyjnych, 190 wskaniki ekonomiczne, 232 wskaniki transakcyjne, 52, 54 ustalanie pozycji wyjcia, 58 ustalanie punktu wejcia, 53 wsparcie, 93, 94 wspóczynniki rozszerzenia, 158 wspóczynniki zniesienia, 158 wycena rynkowa, 232 wyczyszczenie, 232 wykresy wiecowe, 64, 65, 232 odczytywanie, 66 wzrostowa gwiazda doji, formacja wiecowa, 69

zarzdzanie ryzykiem, 232 zasada zotego prostokta, 156 zasona ciemnej chmury, formacja wiecowa, 70 zlecenie handlu po okrelonej cenie, 232 otwarte, 232 rodzaje, 40 z likwidacj pozycji, 41, 232 z limitem ceny, 41, 232 zatrzymania straty, 41, 233 zawarcia transakcji po cenie rynkowej, 40, 41 zota proporcja, 157 zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, 191 zniesienia Fibonacciego, 174, 175

Z zajmowanie pozycji krótkiej, 98 zamówienia na dobra trwae, 190 zarzdzanie kapitaem, 207, 213, 214, 215

Kup książkę

Poleć książkę


Kup książkę

Poleć książkę


10_fundamentalnych_zasad_gry_na_rynku_Forex_Strategie_osiagania_zysku_10funf  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you