Page 1

portfolio jakub holas


obsah

» cv » realizace, 2010-2012 rd v hajanech

» fa, vut brno, 2010-2012 radnice v přerově městská knihovna v přerově

» praxe ~ feld72, vídeň, 2011 erich kästner gymnasium, köln, de stanice hasičů a horské služby, antholz, it obytný soubor barleit, kaltern, it smart campus wien energie, at bydlení u alexanderplatzu, berlin, de

» praxe ~ ateliér štěpán, brno, 2010 labyrint ~ sklepy zámeckého vinařství bzenec rekonstrukce nejvyššího purkrabství na pražském hradě pražmo ~ urbanistická studie centra obce

» tu tampere, 08/09

dřevěná sauna na břehu jezera, pirrkala, fi divadlo na řece, tampere, fi mrakodrap, helsinki, fi

» arc fast, vut brno, 2006-2010

rekonstrukce tvrze v horních dunajovicích brněnské cetrum moderní architektury obytný soubor soběšice mad racer’s chair kavárna pod petrovem posuvná galerie

» další aktivity » fotografie


cu r r i c u l u m v i t a e | ing. arch. jakub holas cu r r i c u l u m v i tosobní a e | údaje ing. arch. jakub holas jméno adresa

osobní

telefon jméno e-mail adresa web telefon narozen e-mail

Ing. arch. Jakub Holas Moravanská 86, Brno, 619 00 údaje +420 774 838 535 Ing. arch. Jakub Holas jakub.holas@gmail.com Moravanská 86, Brno, 619 00 www.jakubholas.cz +420 774 838 535 17.9.1986 jakub.holas@gmail.com

web vzdělání

www.jakubholas.cz

narozen 2012

17.9.1986 absolvoval s vyznamenáním v ateliéru Pavla Jury

2010 – 2012

Fakulta architektury VUT Brno, architektura a urbanismus, magisterský studijní program

2008 – 2009 2012 2006 – 2010 2010 – 2012 1998 – 2006 2008 – 2009

roční stáž na TU Tampere, Finsko absolvoval s vyznamenáním v ateliéru Pavla Jury staveb, bakalářský studijní program Fakulta stavební VUT Brno, architektura pozemních

2 0 0 6 – praxe 2010

Fakulta stavební VUT Brno, architektura pozemních staveb, bakalářský studijní program

1998 – 2006 2009 – nyní

Biskupské gymnázium, Brno zakázková fotografie

vzdělání

2012 praxe

Fakulta architektury VUTBrno Brno, architektura a urbanismus, magisterský studijní program Biskupské gymnázium, roční stáž na TU Tampere, Finsko

GAsAG ateliér, Brno, zakázkové vizualizace

2011 2009 – nyní 2010 2012 2008 2011

Feld72, Vídeň, praktikant, 6 měsíců zakázková fotografie Ateliér Štěpán, Brno, praktikant, 6 měsíců

2010 jazykové

Ateliér Štěpán, Brno, praktikant, 6 měsíců dovednosti

2008 angličtina francouzština

jazykové

němčina angličtina finština francouzština němčina schopnosti finština software

schopnosti software

GAsAG ateliér, Brno, zakázkové vizualizace výuková činnost: software Archicad pro stavební firmu Feld72, Vídeň, praktikant, 6 měsíců výuková činnost: software Archicad pro stavební firmu velmi pokročilý (c1) mírně pokročilý (b1) dovednosti základy velmi pokročilý (c1) základy mírně pokročilý (b1) základy zkušenosti základy Archicad, Rhinoceros, Autocad, SketchUp V-Ray, Artlantis, Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign, Lightroom zkušenosti MS Office, html, css Archicad, Rhinoceros, Autocad, SketchUp


2012

absolvoval s vyznamenáním v ateliéru Pavla Jury

2010 – 2012

Fakulta architektury VUT Brno, architektura a urbanismus, magisterský studijní program

2008 – 2009

roční stáž na TU Tampere, Finsko

2006 – 2010

Fakulta stavební VUT Brno, architektura pozemních staveb, bakalářský studijní program

1998 – 2006

Biskupské gymnázium, Brno

praxe 2009 – nyní

zakázková fotografie

2012

GAsAG ateliér, Brno, zakázkové vizualizace

2011

Feld72, Vídeň, praktikant, 6 měsíců

2010

Ateliér Štěpán, Brno, praktikant, 6 měsíců

2008

výuková činnost: software Archicad pro stavební firmu

jazykové

dovednosti

angličtina

velmi pokročilý (c1)

francouzština

mírně pokročilý (b1)

němčina

základy

finština

základy

schopnosti software

zkušenosti Archicad, Rhinoceros, Autocad, SketchUp V-Ray, Artlantis, Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign, Lightroom MS Office, html, css

ocenění

2. cena – mezinárodní studentská soutěž – sauna v Pirkkale, TU Tampere, Finsko, 2009 čestné uznání – Sony World Photography Awards 2009 3. cena – Cena Arnošta Wiesnera – ateliérové práce 2. ročníku 2007/08 (bcma) 1. cena – Cena Arnošta Wiesnera – ateliérové práce 1. ročníku 2006/07 (ob. soubor Soběšice)

fotografie

architektura, svatba, produkt, reportáž, hudba, divadlo, krajina

publikace

MF Dnes, Právo, Impulse (de), Unart, Listy, Metropolis, ČMN, Události VUT, Psí kusy Sony World Photography Awards 2009

zájmy

architektura, design, výtvarné umění, fotografie, typografie, technologie, hudba, film, četba, sport, cestování


Âť realizace, 2010-2012


» rd v hajanech ( ve výstavbě)

/rekonstrukce

venkovského řadového domu z 50. let. Předchozí nepodařené stavební zásahy a narušená statika si vyžádaly demolici celého druhého podlaží. Dispozice byla upravena dle soudobých požadavků velkorysého rodiného bydlení i pro možnost dvougenečního bydlení. Do rušné ulice dům respektuje tradiční vzhled i formu, avšak na jih do zahrady se otevírá bohatými prosklenými plochami. Terénní konfigurace umožnila vytvořit intimní dvůr i plynulé propojení hlavního obytného prostoru domu v druhém podlaží s rozlehlou terasou a zahradou.

Na stavbě jsem se podílel konzultacemi s investorem již od fáze výběru vhodného pozemku (nemovitosti). Od začátku jsem spolupracoval s projektantem a přinášel mnohé nosné myšlenky projektu jakožto osoba mající k investorovi vkusem blízko. Samostatně jsem pak vypracovával konkrétní úkoly týkající se zařizování interiéru (obklady a dlažby, rozvrh elektroinstalace a svítidel, návrh krbu, zábradlí, zařizovací předměty atd.) rodinný dům sestry, léto 2010 - podzim 2012 autorizovaný projektant: Ing. arch. Petr Dobrovolný


Âť situace


» 1np

» 2np


» řez a

» řez b


/magisterské studium

dvouletý magisterský obor architektura a urbanismus

/ateliér Pavla Jury, un2, modul “res publica”

veřejné stavby za veřejné peníze, téma motivované zoufalým způsobem řešení veřejných zakázek v Česku

/termín

09/2010 - 05/2012

/projekty

» radnice v Přerově, ateliérová práce » strategie pro knihovnu, předdiplomní práce komplexní analýza vytvořená z vlastní iniciativy v týmu 6 studentů. Zabývá se potřebou nové městské knihovny v Přerově, jejím stavebním programem, tedy tím, co by měla obsahovat knihovna pro třetí tisíciletí, a zejména hledáním konkrétní parcely, ideální polohy ve městě. Důkladně srovnává 10 pozemků umožňujících výstavbu knihovny. Na základě této syntézy byly vybrány konkrétní parcely pro diplomovou práci. » městská knihovna v Přerově, diplomní projekt


Âť fa, vut brno, 2010-2012


»

m ěstská knihovna v přerově

diplomová práce

/dvě desky , dvě hmoty. Sokl versus předsazená hmota samotné knihovny. Tektonický princip slouparchitráv se snoubí s Corbusierovským Dominem, konstrukce je čitelná navenek. Horní hmota knihovny dominuje i vnitřním prostorem. Jasným, otevřeným, modulovaným pouze mobiliářem regály knihovny. Umožňuje tvořit velkorysé prostory i intimní zákoutí. Variabilita nutná v současné digitalizující éře, kdy se nároky na prostor knihovny se dynamicky se mění. léto 2012, vedoucí: Ing. arch. Pavel Jura


KONCEPT

KNIHOVNA ZAMĚSTNANCI + ZÁZEMÍ

SÁL

DOSTUPNOST

Návaznost na centrum města, na pěší zónu k hlavnímu náměstí. Přímá trasa k nádraží, poloha na hlavní cyklotrase. Zejména však ideální pěší dosažitelnost, okruh 15 minut chůze pokrývá 64% sídelních oblastí Přerova.

»

FOYER

Tektonický princip sloup-architráv se snoubí s Corbusierovským Dom-inem, konstrukce je čitelná navenek.

BEZBARIÉROVOST

Provoz pouze ve dvou podlažích, minimální nutnost vertikálních komunikací. Knihovna pro všechny bez rozdílu.

Knihovna dominuje i vnitřním prostorem. Jasným, otevřeným, modulovaným pouze mobiliářem - regály knihovny. Umožňuje tvořit velkorysé prostory i intimní zákoutí. Variabilita nutná v současné digitalizující éře, kdy se nároky na prostor knihovny se dynamicky se mění.

provozní schéma

Dostupnost knihovních fondů - koncept otevřených skladů integrovaných do volného výběru dle soudobých trendů. Nižší nároky na obsluhu zaměstanci, bohatší možnosti výběru pro uživatele.

VELKORYSOST

Budova budící pozornost výraznou horizontalitou. Navazuje na téma monumentality klasických veřejných staveb. Otevřený vniřní prostor.

INTIMITA

PŘÍVĚTIVOST

Stavba lákající ke vstupu, otevřená, světlá, s množstvím intimních koutů i prostor k setkávání. Knihovna uprostřed zeleně. Přírodní materiály, barevnost.

V konstrastu k otevřenému prostoru nabízí knihovna i skrytá zákoutí mezi regály, ke konteplaci či studiu, s výhledem do zeleně.

„Knihovna má být obývacím pokojem města“ Rem Koolhaas „Člověk s knihou jde ke světlu, přece nepůjde patnáct metrů k lampě“ Luis I. Kahn

PROSVĚTLENOST

MULTIFUNKČNOST

Budova nenabízející jen funkci knihovny, ale i společenského a kulturního centra. Předělitelný sál nabízí návaznost na kavárnu. Možnost využití mimo provozní hodiny knihovny uzavřením hlavního schodiště.

VARIABILITA

Prostory pro veřejnost řešeny jako open-space, maximální variabilita bez dělících příček, kvalitu vnitřního uspořádání definuje mobilář, který nabízí nesčetně možností. Koncept expozičního pavilonu, který může být kdykoliv přestavěn až morálně zestárne.

JEDNODUCHOST

KAVÁRNA -ČÍTÁRNA

Dvě desky, dvě hmoty. Sokl versus předsazená hmota samotné knihovny.

Přehlednost provozu, snadná orientace, možnost obsluhy minimem zaměstananců.

Denní osvětlení jako základní kámen návrhu knihovny. Fasáda nabízí velké plochy prosklení, svojí výraznou plasticitou však slouží jako stínící a rozptylová plocha, aby byly zároveň minimalizovány nežádoucí tepelné zisky v letních obdobích. Okna dotažená ke stropu umožňují prosvětlení do hloubi dispozice. Významným prvkem je i horní osvětlení.

EKOLOGIČNOST A EKONOMIČNOST

Kompaktní forma, prvky pasivního stínění, fasáda přizpůsobená orientaci ke světovým stranám, dostupné stavební techniky, nepodsklepená stavba, jednoduchost provozu, využití dešťových odpadních vod k provozu budovy a zavlažování parku. Noční předchlazování betonové konstrukce v létě, akumulace tepla v zimě.

KONCEPT DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12

ASOCIACE DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12

» asociace


ce ntr um

Tř. 17.

u listopad + 9,950

ZUŠ

kostel sv. Michala + 4,500

Kom

ens

o kéh

nám. Přerovského povstán

í

±0,000

í

ž ádra

SO U

n

Šír

av

a SO Š

» řez b

zd stř ra ed v šk otn ní ola ic ká

čn

rmo

an

Wu

fin

íú

B

ŘEZ

va

řad

o kin

da

1:200

ěz

Hv

0

2

5

10

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 201

Č

h ec

ov

a

ŠIRŠÍ VZTAHY OD

o sc Te

1:1000 0

10

25

50 M

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12

» situace

» sz pohled A A

SZ

POHLED 1:200 0

A

2

5

1

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 201

sklad nábytku 52 m2

Studovna pro děti 60 m2

pracovna / služby

prac. / sl.

37 m2

15 m2

pracovna / doplňování 38 m2

příprav. a balení 23 m2

Děti - volný výběr

odpad 11 m2

286 m2

Fond pro děti

chodba

36 m2

175 m2

Fond výměnný 51 m2

šatna / zaměstnanci 13 m2

Fond studovny

ředitelství

88 m2

Studovna pro děti

20 m2

60 m2

Děti - volný výběr 286 m2

Fond pro děti

PC učebna 48 m2

36 m2

Pracovna

pracovna / ekon.

Fond výměnný

95 m2

29 m2

kuchyňka 31 m2

51 m2

wc / zaměstnanci 22 m2

Fond studovny 88 m2

úklid.

správce sítě

4 m2

13 m2

servr. 12 m2

14 m2

wc / zam.

48 m2

40 m2

pracovna / čítárna

Studovna

PC učebna

wc

13 m2

Pracovna

125 m2

wc

26 m2

95 m2

sklad 14 m2

archiv

technika

19 m2

46 m2

sál

156 m2

Studovna wc / zam. 13 m2

kavárna / čítárna

wc

26 m2

125 m2

Fond pro dospělé 122 m2

233 m2

foyer

212 m2

B

B

Hudební oddělení

B

B

85 m2

sklad 5 m2

Dospělí - volný výběr

Fond pro dospělé

609 m2

122 m2

B

Hudební oddělení

B

85 m2

šatna 33 m2

Dospělí - volný výběr 609 m2

1NP A

» 1np

2NP

1:200

» 2np 0

2

1:200 5

10 M

A

0

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12

2NP 1:200 A

2

DP | MK V PŘEROVĚ

0

2

5

10 M

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


PARK ČI PARKOVIŠTĚ ?

ANALÝZA PARKU

URBANISTICKÝ URBANISTIC KONCEPT: KONCEPT:

Hluk od silnice se šíří do parku Park či parkoviště? ...příliš mnoho plochy pro dopravu v klidu

RK

PA

KNIHOVNA

Knihovna se hmotou stává protipólem kina Hvězda.

Í ÁN

V

BO

SO

KNIHOVNA

UL Í

ST

E

E

IC

IC

UL

Kino Hvězda nastavuje "zadní tvář" městu a parku

V

BO

SO

Í ÁN

RK

ZADNÍ FASÁDA

KINO

KINO

PA

NEVHODNÁ ZELEŇ

Nevhodně umístěná zeleň: množství keřů uprostřed parku blokuje prostor, tvoří úzké uličky, zabraňuje v rozhledu. Prostory parku jsou roztříštěné a nevyužitelné.

Í

ST

HLUK

Knihovna se hmotou st protipólem kina Hvězd

Přidává se tak do "kampusu" Přidává se tak do "kamp budov veřejných, obchodních i budov veřejných, obcho sakrálních na okraji užšího centrasakrálních na okraji užšíh města s výbornou dopra města s výbornou dopravní dostupností a prostorov dostupností a prostorovými možnostmi. možnostmi.

Budova striktně vymezu Budova striktně vymezuje prostory na všechny čt prostory na všechny čtyři strany a dodává místu chybějící řád. a dodává místu chybějí

Předprostorem se stáv Předprostorem se stává dlážděná piazetta. Fasáda dlážděná piazetta. Fas knihovny spolu s další knihovny spolu s další městotvornou budovou městotvornou budovou, kostelem sv. Michala, definuje kostelem sv. Michala, d ztracené náměstí Přerovského ztracené náměstí Přero povstání. povstání.

Zásobování, vstup a p Zásobování, vstup a parkování zaměstnatnců se otáčí k zadní zaměstnatnců se otáčí fasádě kina, která byla dříve fasádě kina, která byla vystavena pohledům lid vystavena pohledům lidí přicházejících pěší zóno přicházejících pěší zónou z centra města. města.

DO

BU

VY

VY

NÉ EJ

DO DO

BU

VY

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12

BU

Ř VE

VY

DO

VY

NÉ EJ

É JN

BU

EŇ EL Ň Z

LE

É JN

Ň LE

O

ANALÝZA PARKU

Ř VE

ŘE

ZE

ŘE

Kino Hvězda nastavuje “zadní tvář” městu a parku.

ZE

Nevhodně umístěná zeleň: množství keřů uprostřed parku blokuje prostor, tvoří úzké uličky, zabraňuje v rozhledu. Prostory parku jsou roztříštěné a nevyužitelné.

VE

Park či parkoviště? ...příliš mnoho plochy pro dopravu v klidu.

V ulici Šírava je zklidně doprava a koncentrov parkování, stává se pě korzem s alejí stromů m kinem, školou, knihovno kostelem.

je knihovnou odc Park je knihovnou Budova jasně vymezuje prostory na všechny čtyřiodcloněn odPark rušné silnice, je jasně d rušné silnice, je jasně definován jeho tvar - zelený pás m jeho tvar - zelený pás mezi strany a dodává místu chybějící řád. Předprostorem veřejnými budovami. Vy veřejnými budovami. Vymístěním a skrytím části parkova a skrytím části parkovacích ploch získává nové prostorov získává nové prostorové se stává dlážděná piazetta. možnosti. možnosti.

Ň

Knihovna jako protipól kina Hvězda. Přidává se tak do “kampusu” veřejných budov na okraji VE VE ŘE ŘE centra města s výbornou dopravní aJN Jdostupností NÉ É BU B prostorovými možnostmi. UD D

LE

Hluk od silnice se šíří do parku.

/urbanistický koncept ZE

/návrh

VE

/současný stav

V ulici Šírava je zklidněna doprava a koncentrováno parkování, stává se pěším korzem s alejí stromů mezi kinem, školou, knihovnou a kostelem.

O

VY

Zásobování se otáčí k nevábné zadní fasádě kina. Ulici Šírava, v níž je koncentrováno parkování, se stává pěším korzem s alejí stromů mezi kinem, URBAN. školou, knihovnou a kostelem. KONCEPT Park je knihovnou odcloněn od rušné silnice, je jasně definován jeho tvar - zelený pás mezi veřejnými budovami.

URBAN. KONCEPT

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT B DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


» radnice v přerově

/radnice otevřená a transparentní. Radnice ukázněně tlumočící téma monumentality pro dnešní demokratickou společnost. Radnice kontextuální – pohrávající si s okolní různorodostí forem i stylů. Ústřední motiv – obrazovka s jednacími místnostmi jako médium publikující dění ve vedení města – funguje i obráceně – oko citlivě sledující potřeby obyvatel. ateliérová práce, zima 2010, vedoucí: Ing. arch. Pavel Jura cena Bohuslava Fuchse: nominace


/výchozí body koncepce: » rozmanitost okolních forem » rozmanitost velikostí a měřítek okolních domů » důraz na městský blok » stávající rohový dům se stává součástí budovy » orientace do náměstí a k zámecké věži » transparentnost » otevřenost


1NP

3NP

1/200

1/200

ODBOR ROZVOJE 1.01 1.02

infopult infocentrum / komerční prostor

ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ZDRAVOTNICTVÍ

1.28 1.01

1.03 1.04 1.05

oddělení sociální prevence oddělení sociálně-právní ochrany dětí oddělení sociálně-právní ochrany dětí

1.06 1.07 1.08

dílny sklad odpadu místnost řidičů a uklízeček

1.09 1.10 1.11

zasedací místnost sklad sklad

3.26 3.24

3.22

ODBOR SPRÁVNÍ

3.25

3.21

1.26

1.11

1.17 1.25

1.16 1.19 1.15

1.24

1.10

1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18

vedoucí odboru správního administrativa administrativa, výpisy pro orgány činné v trestním řízení evidence obvyvatel vedoucí oddělení ohlašovny pobytu ohlašovna pobytu, trvalý pobyt spisovna MMPr

1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26

přestupky, oznámení shromáždění vedoucípoint, oddělení přestupků Czech ověřování podpisů a listin,přidělování čísel domům, podatelna vedoucí podatelny přestupky na úseku OP, CD občanské průkazy, evidence obyvatel cestovní doklady

1.27 1.28

zázemí kavárny kavárna

3.20

3.17

1.23

1.13

1.03

3.12 3.13 3.14 3.15

oddělení územního řízení oddělení stavebního řízení vedoucí Stavebního úřadu právník Stavebního úřadu

3.16

sklad

3.19

VEDENÍ ÚŘADU

3.02 3.15

3.14

3.03

3.01

3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25

pracoviště vzdělávání oddělení sekretariátů, petic a stížností pracoviště Přerovských listů sekretariát kancelář primátora personální oddělení oddělení ICT kancelář tajemníka oddělení rady a zastupitelstva

3.26 3.27

sklad zasedací místnost

3.13

3.12

1.22

1.20

sklad

3.16

1.14

1.09

3.11

STAVEBNÍ ÚŘAD

3.18 3.23

1.02

vedoucí odboru rozvoje oddělení projektového manažera oddělení územního plánu sklad oddělení investic pracoviště architektury a urbanismu administrativa, program obnovy venkova oddělení marketingu a propagace města oddělení koncepce, rozvoje a GIS oddělení koncepce, rozvoje a GIS

3.27

1.27

1.18

3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10

1.21 3.05

1.12 1.05

3.08

1.04

3.06

3.07

3.04

3.09 3.10

1.06

3.11

1.08 1.07

0 0

1

2

5

1

2

5

10 m

10 m

» 3np

» 1np

4NP

1/200

VEDENÍ ÚŘADU

2NP 2.01

1/200

4.01

zasedací místnost

ODBOR SOCIÁLNÍCH DÁVEK

2.01

2.22 2.21 2.20

2.02 2.03 2.04 2.05

4.07

terasa / vzduchotechnika

2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22

oddělení pro rodiny s dětmi a nezaměstnané pracoviště I pracoviště II vedoucí oddělení pro rodiny s dětmi a nezaměstnané sekretariát vedoucí odboru sociálních dávek ekonom

2.06 2.07 2.08 2.09

oddělení sociálních služeb a zdravotnictví ekonom sekretariát vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví

2.10

sklad

4.02 4.03 4.04

4.05 4.07

4NP

1/200

VEDENÍ ÚŘADU

ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ZDRAVOTNICTVÍ

2.23

zasedací místnost městské rady náměstek primátora náměstek primátora sekretariát primátor náměstek primátora

4.06

oddělení pro staré a zdravotně postižené občany vedoucí oddělení pro staré a zdr. postižené občany pracoviště I pracoviště II dávkový pracovník

2.02

4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06

4.01

2.19

4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06

zasedací místnost městské rady náměstek primátora náměstek primátora sekretariát primátor náměstek primátora

4.07

terasa / vzduchotechnika

4.06

2.03

2.16

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2.15

4.02

2.18

2.14

2.04

2.13

2.11 2.12 2.13 2.14 2.15

oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší ochrana přírody památková péče vedoucí oddělení ochrany přírody a památkové péče vedoucí odboru životního prostředí

2.16

sklad

2.23

serverovna / telekomunikace

4.03 4.04

4.05 4.07

2.05 2.17

2.12

2.10

2.07

2.09

2.06

2.08

2.11

0

0

» 2np

1

2

5

1

10 m

» 4np 0

1

2

5

10 m

2

5

10 m


» řez b

řez podélný

řez příčný

1/200

+19,500

+19,500

+11,500

+11,500

+8,000

+8,000

+4,500

+4,500

±0,000

±0,000

-3,000

-3,000

-6,000

-6,000

ESTOVNÍ DOKLADY

0

1

2

5

02

03

CESTOVNÍ DOKLADY

CESTOVNÍ DOKLADY

04

OBČANSKÉ PRŮKAZY

05

OBČANSKÉ PRŮKAZY

06

0

» řez a

pohled východní

M A G I S T R Á T

M A G I S T R Á T

PŘESTUPKY

10 m

» řez b

M Ě S T A

M Ě S T A

1/200

P Ř E R O V A

P Ř E R O V A

» západní pohled 0

1

2

5

1/200

10 m

1

2

5

10 m


/feld72

mladý mezinárodní vídeňský ateliér s širokým polem působnosti od inovativních urbánních strategií přes rozsáhlé stavební komplexy po drobné intervence a happeningy v městském prostředí.

/tým

Anne Catherine Fleith (fr), Michael Obrist (it), Mario Paintner (at), Richard Scheich (aus), Peter Zoderer (it), 2 stálí zaměstnanci, 4 praktikanti

/termín

03/2011 - 09/2011

/náplň

pracovali jsme na soutěžních studiích do Rakouska i okolních zemí. V ateliéru bylo vždy několik souběžných projektů, pro které byly vyčleněny týmy o 2-5 členech. Jako praktikanti jsme vypracovávali kompletní studie od přípravy podkladů přes koncept až k finálním půdorysům, vizualizacím a fyzickému modelu, přičemž náš postup byl při pravidelných konzultacích korigován vedoucími architekty.

/projekty

účast na celém projektu od zpracování podkladů po finální prezentaci: » erich kästner gymnasium, köln, de / 4.místo » stanice hasičů a horské služby, antholz, it / 2.místo » obytný soubor barleit, kaltern, it / 2.místo » smart campus wien energie, at výpomoc s finální prezentací a tvorba vizualizací: » masterplan ora, it / 1.místo » bydlení pro seniory, oberndorf, at » bydlení u alexanderplatzu, berlin, de » obytný soubor zaunergasse, salzburg, at » galluswarte frankfurt, de


» praxe ~ feld72, vídeň, 2011


100072

BLICK VON TERRASSE AUF INNENHOF STÄDTEBAU! Die bauliche Neuordnung sieht eine ringförmige Ergänzung des Bestandes vor. Ein quadratischer dreistöckiger Solitär fügt sich selbstbewusst in das Wohnumfeld. Die neue Zweifachturnhalle ist im Baukörper integriert.

FUNKTION! Das Herzstück des Erich-Kästner Gymnasiums bildet die zentrale Eingangshalle mit dem Pädagogischen Zentrum, der Mensa und der angedockten Bibliothek/Selbstlernzentrum. Die Mensa kann mit der Cafeteria bei größeren Veranstaltungen zu einer großen zusammenhängenden Fläche zuammengelegt werden und ist flexibel nutzbar. Sitzstufen gliedern die Bereiche. Vor der Cafeteria bzw dem Pädagogischen Zentrum wird eine großzügige und einladende Terrasse errichtet, die im Sommer den öffenbaren Innenraum nach aussen hin vergrößert. Eine Freitreppenanlage führt in den tiefer gelegenen, teilweise gedeckten Innenhof. Wesentlich sind die fließenden Übergänge von öffentlichen, zu halböffentlichen und schulischen Bereichen. Der multifunktionale Eingangsbereich wirkt somit sehr einladend.

Die geschickte Anordnung aller neuen Pausenflächen in den Innenhof bzw Dachterrassen intensiviert zum einen Austauschbeziehungen und Kommunikation zum anderen entstehen Blickbeziehungen, welche Orientierung und Überschaubarkeit fördern. Ausserdem erfährt die umliegenden Wohnbebauung einen effektiven Lärmschutz. In der Verlängerung der Castroperstrasse liegt übersichtlich der überdeckte Haupteingang und bildet durch den tiefen Einschnitt eine eindeutige Adresse. Die erforderlichen Stellplätze werden an der Ostseite unter den Bäumen untergebracht. Die überdachten Fahrradstellplätze sind entlang der nördlichen Grundstücksmauer angelegt.

Die innere Organisation folgt jener im Bestand, d.h die SEK 1 liegt im ersten Obergeschoss, die SEKII im zweiten Obergeschoss. Unterschiedliche Freiräume (Terrassen) sind Der ringförmig angeordnete Klassentrakt erlaubt zahlreiche Blickbeziehungen, schafft so gute Orientierung.

» erich kästner gymnasium Anlieferung der Küche/Mensa erfolgt ebenfalls von der Ostseite.

köln, de

Die Übermittagbetreuung liegt im 1.Obergeschoss im Klassentrakt direkt oberhalb der Mensa. Turnhalle und direkt vorgelagerter Freiraum (Terrasse) sind gut angebunden. Der Übergang zwischen Schul- und Freizeit ist fliessend.

/dostavba

Vorplatz

überdachter Eingang Bibliothek

FREIRAUM Drei Freiräume Mit dem Vorplatz, dem Innenhof und dem versunkenen Garten an der Südseite werden drei unterschiedliche Freiräume angeboten, die in ihrer Gestaltung und Materialität einen Zusammenhang bilden. Der Vorplatz bietet vielfältige Räume für das Ankommen (Fahrradpavillons, Zugänge) und ermöglicht mit kleinen Niveausprüngen das Sitzen, Warten und Plaudern. Der Innenhof bietet mit der Treppenanlage einen informellen Treffpunkt an, der auch für Veranstaltungen genutzt werden kann. Der versunkene Garten im Süden ermöglicht als Rückzugsraum sowohl Bewegung als auch Ruhe unter dem Blätterdach der Bäume. Raum und Rahmen Die bestehenden Bäume bilden mit den Neupflanzungen einen Rahmen an der West, Ost und Südseite. Am Vorplatz und im Innenhof werden durch einzelne besondere Pflanzungen (Magnolien) Akzente gesetzt. Zwei Terrassen und ein Dach Eine Bewegungsterrasse im 1.OG bietet durch ihre großzügige Größe einen zusätzlichen

an und ist aufgrund ihrer Oberfläche inbylo ruhigere (hart befestigt) und wildere k budově školy Bewegungsraum z 80. let. Požadavkem (Gummigranulat) Nutzungsbereiche unterteilt. Die Ruheterrasse im 2.OG ermöglicht mit Lern- Lese und Pflanzinseln einen Aufenthalt und das Lernen im Freien. Beide Terrassen rozšíření provozu o nové učebny, tělocvičnu, jídelnu, vše können in einem partizipativen Planungsprozess mit SchülerInnen und LehrerInnen werden. Ein extensiv begrünte Dach verbessert das lokale Mikroklima. realizovatelné za provozu školy.ausgestattet Zvoleným konceptem byla nová škola jako jedna budova, jeden průchozí prstenec. Možná úskalí při napojování na starou budovu za provozu by kompenzovalo kompaktní výsledné dílo s intimním nádvořím a terasami umožňující požadovanou separaci dětí různých věkových skupin. Terrasse SEK1

Vorplatz

ALT

NEU

Lern- und Lehrzonen Der Entwurf schafft eine Lernsituation, welche von Lernenden und Lehrenden so eingesetzt und gefüllt werden kann, dass viele Sichtweisen und Zugänge zum Lernen und unterschiedliche Handlungen möglich sind. Das räumliche Gefüge soll Möglichkeiten evozieren – Möglichkeitsräume.

Sporthalle

Pädagogisches Zentrum

Innenhof

Küche

Terrasse

Die Klassen lassen sich wahlweise auch zu Lernlandschaften zusammenschließen. Der Grad der Öffnung und somit die Intensität der Beziehungen kann individuell gesteuert werden. Lernorte können frei gewählt werden, zu bestimmten Zeiten wird die ganze Schule zum Lernort. So engt das Gebäude in keinerlei Hinsicht ein, und bleibt auch zukünftig an progressive pädagogische Konzepte anpassbar.

soutěž / 4. místo Café

Mensa

Verbindung zum Bestand

STÄDTEBAULICHE SITUATION M 1:5000

MULTIFUNKTIONALER EINGANGSBEREICH

Friedrich-Karl-Straße

Terrasse SEK2

abgesenkter Hof

grüner Ring

Baustellenzufahrt

Castroper Straße

Feuerwehrzufahrt Baustellenbereich

Schülerzugang

Baustellenzufahrt

Schülerzugang

Wärmeerzeugung Die Bereitstellung von Wärmeenergie erfolgt über die bestehende Gasheizung. Die Energieversorgung der Warmwasserbereitung erfolgt zusätzlich über eine Thermische Solaranlage.

Wärmeübergabe Der Großteil der Heizungswärme des Gebäudes soll durch die Schüler bzw. über die Sonneneinstrahlung bereitgestellt werden. Zur Kompensation der Lastwechsel ist ein rasch reagierendes Heizsystem erforderlich: alle Räume des Neubaus werden somit mi Niedertemperaturheizkörpern beheizt. Der Turnsaal wird mit Deckenstrahlplatten beheizt Das Heizsystem des Neubaus wird für eine Niedertemperaturheizung vorbereitet. Die Flexibilität für künftige Wärmeerzeuger ist somit sichergestellt.


SCHNITT B Möglichkeitsräume. M 1:200 Die Klassen lassen sich wahlweise auch zu Lernlandschaften zusammenschließen. Der Grad der Öffnung und somit die Intensität der Beziehungen kann individuell gesteuert werden. Lernorte können frei gewählt werden, zu bestimmten Zeiten wird die ganze Schule zum Lernort. So engt das Gebäude in keinerlei Hinsicht ein, und bleibt auch zukünftig an progressive pädagogische Konzepte anpassbar.

Vorbereitungsraum

Café

+10,95

Flur

ALT

NEU

+3,45

Klasse

NEU

Bestand

A.2.5. Gruppen-Diff. 37 m2

+45,36

A.2.2. Klassenraum 72 m2

Flur

Besprechung 22 m2 +6,90

Bestand

A.2.6. Demonstrationsraum 72 m2 Bestand

A.2.9. Sammlungsraum 30 m2

Flur

Friedrich-Karl-Straße Friedrich-Karl-Straße e llplätz

adste

Bestand

Bestand

Lesegarten

II +54,15

+3.45

Photovoltaik A.2.13. Mehrzweckraum SEK 1 72 m2

I A.2.5. Gruppen-Diff. 37 m2

r Straße

+10,95

Anlieferung +46,95

Schulbereich Terrasse SEK1 +50,65

+6,90

Klasse

28 Stellplätze

Flur

+3,45

Klasse

A.2.1. Reservefläche Photovoltaik 80 m2

+3,45

Flur

A.2.2. Klassenraum 72 m2

Eingang Sporthalle

+44,31

Terrasse SEK2 +54,15

±0,00 = 45,45 ¸NN

» řez

Bestand

III +58,00

Duisburger Straße

M 1:200

-3,45

Bestand

Bestand

Solarthermi Hof +46,95

±0,00

III +58,00 Flur

EPDM Landschaft

+10,95

+6,90

Bestand

Gang

WC

WC

-5,75

Gang

Sporthalle

A.2.13. Mehrzweckraum SEK 1 70 m2

Geräteraum

Eingang Sporthalle

SCHNITT B

Gang

A.1.4. Aufenthaltsraum 65 m2

WC

WC

Flur

-5,75

+7,20

Gang

Klasse

PHASE M 1:20002

Flur

Dezentrales Lüftungsgerät

Bestand 48 m2

Bestand 64 m2

Bestand 64 m2

Bestand 5 m2

Bestand 5 m2

+3.45

+3.45

Baustellenzufahrt Baustellenzufahrt

Schülerzugang Schülerzugang Flur

+3,45

Klasse

e lätz

Bestand 64 m2

tellp rads e Fahr lätz tellp rads

» situace

LAGEPLAN M 1:500

Feuerwehrzufahrt Feuerwehrzufahrt

Fahr

Hausmeister Garten Hausmeister Garten

Flur

7 Stellplätze

Bestand 64 m2

Bestand 64 m2

Lesegarten +3.45m

Sporthalle +46,95

±0,00

/ M 1:200

8

+3,45

Café

Flur

Bestand

Bestand 64 m2

Speiseraum

Bestand 64 m2

SCHNITT C M 1:200

řez

A.2.2. Klassenraum 72 m2

ner Str

ße Straraße r St neer ch heen

A.3.6. HR - Aufenthalt 18 m2

A.2.2. Klassenraum 72 m2

A.2.5. Gruppen-Diff. 37 m2

A.2.2. Klassenraum 72 m2

Besprechung 22 m2

I

A.3.4. Lehrer-Umkleide 15 m2

aße

A.3.4. Lehrer-Umkleide 15 m2

A.2.6. Demonstrationsraum 72 m2

A.3.5. WC 8 m2

A.3.5. WC 7 m2

A.3.5. WC 6 m2 A.3.3. Umkleide 43 m2

A.2.9. Sammlungsraum 30 m2

A.3.3. Umkleide 43 m2

A.2.8. Vorbereitungsraum A.3.5. 65 m2 A.3.5. WC WC 7 m2 6 m2

A.3.3. Umkleide 43 m2

A.3.3. Umkleide 43 m2 A.2.10. Kunstraum 85 m2

A.2.7. Schüler-Übungsraum 64 m2

+6.90

+3.45 - 5.75

A.2.14. Nebenraum MZW 23 m2

Anlieferung +46,95

Anlieferung +46,95 Schulbereich Schulbereich

Terrasse SEK1 +50,65

A.1.7. Lehrerstation 40 m2

Terrasse SEK1 +50,65

28 Stellplätze 28 Stellplätze

Photovoltaik

A.2.5. Gruppen-Diff. 37 m2

EPDM Landschaft

Hof +46,95 Hof +46,95

EPDM Landschaft

A.1.7. Lehrerstation A.1.4. 40 m2 Aufenthaltsraum

Lesegarten

65 m2

Eingang Sporthalle

Lehrmittel 16 m2

± 0.00

A.5.1. Hausmeisterwohnung 88 m2

A.2.3. Klassenraum 56 m2

A.2.11. NR Kunst. 23 m2

A.2.9. Sammlungsraum 30 m2

A.2.8. Vorbereitungsraum 64 m2

A.2.12. Bibliothek 109 m2

A.2.7. Schüler-Übungsraum 64 m2

A.2.17. Foyer 157 m2

A.2.13. Mehrzweckraum SEK 1 70 m2

A.1.4. Aufenthaltsraum 65 m2

PHASE 02 02 PHASE

A.2.1. Reservefläche 40 m2

A.2.14. Nebenraum MZW 23 m2 A.2.1. Reservefläche 80 m2

A.2.1. Reservefläche 67 m2

Bestand 5 m2

Bestand 81 m2

Bestand 31 m2

Bestand 48 m2

Bestand 64 m2

Bestand 5 m2

Bestand 64 m2

Bestand 64 m2

Anlieferung

Bestand 5 m2

A.1.2. Lager Küche 25 m2

± 0.00

± 0.00 = + 46.95 NN

± 0.00

Bestand 64 m2

Bestand 5 m2

Bestand 5 m2

Bestand 81 m2

Bestand 31 m2

1.OBERGESCHOSS +3.45m / M 1:200 A.2.1. Reservefläche 67 m2

Bestand 5 m2

Bestand 5 m2

Bestand 81 m2

Bestand 31 m2

Bestand 64 m2

Bestand 64 m2

Bestand 64 m2

Bestand 15 m2

Bestand 48 m2

Bestand 64 m2

Bestand 64 m2

Bestand 48 m2

Bestand 5 m2

2.OBERGESCHOSS +6.90m / M 1:200 Bestand 64 m2

Bestand 5 m2

Bestand 12 m2

EPDM Landschaft

Bestand 64 m2

Bestand 5 m2

Bestand 31 m2

Bestand 4 m2

Bestand 65 m2

Bestand 64 m2

Bestand 15 m2 Bestand 5 m2

Bestand 65 m2

Bestand 15 m2

A.3.6. HR - Aufenthalt 18 m2

Bestand 63 m2

Bestand 32 m2

Bestand 5 m2

Bestand 64 m2

Bestand 5 m2

Bestand 5 m2

Bestand 5 m2

A.3.4. Lehrer-Umkleide 15 m2

Bestand 5 m2 Bestand 31 m2

Bestand 31 m2

A.3.3. Umkleide 43 m2

Bestand 5 m2

Bestand 5 m2

Hof +43

A.3.7. HR - Geräte 4 m2

Bestand 64 m2

Bestand 64 m2

- 3.60

Bestand 64 m2

Bestand 64 m2

Bestand 131 m2 Bestand 64 m2

Bestand 64 m2

Bestand 64 m2

Bestand 64 m2

UNTERGESCHOSS

1.OBERGESCHOSS

» 2np

A.3.4. Lehrer-Umkleide 15 m2

Bestand 48 m2

Bestand 48 m2

Bestand 48 m2

Bestand 31 m2

Bestand 15 m2

Bestand 32 m2

Bestand 49 m2

Bestand 5 m2

Bestand 64 m2

A.3.5. WC 8 m2

Bestand Bestand 15 m2 48 m2 - 3.60 A.3.4. Lehrer-Umkleide 15 m2

A.3.6. HR - Aufenthalt 18 m2

Bestand 15 m2 - 5.75

A.3.5. WC 6 m2

Bestand 81 m2 Bestand A.3.3. 97Umkleide m2 43 m2

» 1np

Zuluft Bestand 48 m2

Zuluft

Bestand 48 m2

Bestand 48 m2

Bestand 48 m2

± 0.00

A.2.12. Bibliothek 109 m2

+6.90m / M 1:200

- 1.50

Bestand 2

Zuluft

Zuluft

Bestand 5 m2

Fortluft

Lesegarten

Bestand 32 m2

Bestand 31 m2

A.3.3. Umkleide 43 m2

Klasse Klasse Bestand 10 m2

Bestand 98 m2

A.3.3. Umkleide 43 m2

Bestand 16 m2

Bestand 32 m2

Bestand 37 m2

± 0.00

Abluft

Abluft

± 0.00 = + 46.95 NN

Abluft Bestand 21 m2

Zuluft A.5.1. Hausmeisterwohnung 88 m2

± 0.00 - 5.75

- 3.60

A.2.12.

Schalldämmele Bibliothek Schalldämmelement

(DEZENTR EINZELRAUMLÜFTUNG KONZEPT DARSTELUNG SCHEMATISCHE (DEZENTRAL) EINZELRAUMLÜFTUNG KONZEPT DARSTELUNG SCHEMATISCHE - 1.50

- 5.75

- 2.65

A.4.1 A.4.2. Technik 177 m2

- 5.75

A.3.1. Sporthalle Zweifach 968 m2

- 3.45

Lesegarten

Bestand 42 m2 - 5.75

A.3.2. Geräteraum 68 m2

+10,95

A.3.5. WC 7 m2

A.3.5. WC 6 m2

Bestand 14 m2

± 0.00

A.3.3. Umkleide 43 m2

A.3.4. Lehrer-Umkleide 15 m2 A.3.5. WC 7 m2

A.3.3. Umkleide 43 m2

A.3.3. Umkleide 43 m2

A.5.1. Hausmeisterwohnung 88 m2

A.3.3. Umkleide 43 m2

+10,95

Haupteingang -1.50 = + 45.45 ¸NN

± 0.00

A.2.12. Bibliothek 109 m2

A.2.17. Foyer 157 m2

Lager 14 m2

- 2.65

A.3.5. WC 6 m2

-1.50

EPDM Landschaft

- 5.75 +0,11

- 5.75

A.3.1. Sporthalle Zweifach 968 m2

A.3.2. Geräteraum 68 m2

ANSICHT WEST

- 2.65

Bestand 11 m2

Bestand Bestand A.2.15. 31 m2 4 m2 Pädagogisches Zentrum 338 m2

Bestand 5 m2

Bestand 65 m2

Bestand 15 m2 ± 0.00

Anlieferung Bestand

Bestand 65 m2 A.1.2. Lager Küche 25 m2

Bestand 63 m2

Bestand 32 m2

15 m2 ± 0.00 = + 46.95 NN

Bestand 5 m2

Bestand 5 m2

Bestand 64 m2

Bestand 5 m2

Bestand 5 m2

Bestand 32 m2

Bestand 47 m2

Bestand 31 m2

Bestand 15 m2

Bestand 32 m2

Bestand 49 m2

± 0.00

EPDM Landschaft

Bestand 70 m2

- 3.45

- 2.65

A.4.1 A.4.2. Technik 177 m2

± 0.00 - 2.65

- 2.65

Bestand 16 m2

- 2.65

Bestand 14 m2

- 3.60

Bestand 64 m2

Bestand 64 m2

Bestand 131 m2

- 5.75

Bestand 5 m2

Bestand 25 m2

A.1.1. Küche 53 m2

- 3.45

Bestand 42 m2

A.3.2. Geräteraum 68 m2

-3,62

-1.50

Bestand 11 m2

EPDM Landschaft

A.3.1. Sporthalle Zweifach 968 m2

- 2.65 -2,64

Bestand 20 m2

Bestand 5 m2

- 2.65

Bestand 25 m2

Bestand Bestand 14 m2 16 m2

A.1.6. WC 12 m2

M 1:200

Bestand 12 m2

- 3.45

Bestand 42 m2

A.1.6. WC 12 m2

- 5.75

- 5.75

±0,00

A.1.5. Büro Caterer 17 m2

- 2.65

-1,55

M 1:200

EPDM Landschaft

Bestand 70 m2

+0,10

- 2.65

- 2.65

A.4.1 A.4.2. Technik 177 m2

- 1.50

G Geelslseen nkkirircchhe enneer rSStr traaßßeANSICHT e NORD

Bestand 12 m2

Bestand 64 m2

Bestand 64 m2

- 2.65 Bestand 64 m2

Bestand 64 m2

Bestand 64 m2

Bestand 81 m2

Bestand 11 m2

Bestand 31 m2

Bestand 32 m2

Bestand 98 m2

- 3.60

Bestand 20 m2 Bestand 11 m2

UNTERGESCHOSS Bestand 5 m2

-3.45m M 1:200

Bestand 5 m2

Bestand 4 m2

Bestand 11 m2

± 0.00

Bestand 31 m2

Bestand 65 m2

Bestand 15 m2

Bestand 65 m2

Bestand 15 m2

Bestand 63 m2

Bestand 32 m2

Bestand 5 m2

ERDGESCHOSS

Bestand 5 m2

Bestand 64 m2

+0.00m M 1:200

Bestand 5 m2

Bestand 5 m2

Bestand 32 m2

Bestand 47 m2

Bestand 31 m2

Bestand 15 m2

Bestand 32 m2

Bestand 49 m2

- 3.45

EPDM Landschaft

EPDM Landschaft

Bestand 70 m2

Bestand 5 m2

- 2.65

- 2.65

Bestand 25 m2

- 2.65

Bestand 64 m2

Bestand 64 m2

Bestand 131 m2

Bestand 16 m2

- 2.65

A.1.3. Speiseraum / Café 100 m2

- 3.60

UNTERGESCHOSS

Bestand 20 m2

Bestand 5 m2

Bestand 4 m2

-3.45m M 1:200

Bestand 11 m2

Bestand 11 m2 Bestand 5 m2

Bestand 31 m2

Bestand 65 m2

Bestand 15 m2

Bestand 65 m2

Bestand 15 m2

Bestand 63 m2

Bestand 32 m2

Bestand 5 m2

Bestand 5 m2

Bestand 64 m2

Bestand 5 m2

Bestand 5 m2

Bestand 32 m2

Bestand 47 m2

Bestand 31 m2

Bestand 15 m2

Bestand 32 m2

Bestand 49 m2

Bestand 10 m2

Bestand 15 m2

Bestand 64 m2

Bestand 64 m2 A.1.3. Speiseraum 146 m2

Bestand 64 m2

Bestand 64 m2

Bestand 64 m2

+10,95

ERDGESCHOSS

+- 0.00 = + 46.95 ¸NN

Bestand 10 m2

Bestand 81 m2

- 3.60

+0.00m M 1:200

Bestand 10 m2

Bestand 7 m2

Bestand 7 m2

+0,11

- 3.45

+0,10

-1,55

Bestand 5 m2

Bestand 5 m2

Bestand 5 m2

ANSICHT NORD

+10,95

M 1:200

Bestand 131 m2

- 3.60

Bestand 64 m2

Bestand 64 m2

Bestand 64 m2

Bestand 64 m2

Bestand 64 m2

Bestand 64 m2

Bestand 64 m2

Bestand 81 m2

- 3.60

UNTERGESCHOSS

Bestand 11 m2

Bestand 31 m2

Bestand 32 m2

Bestand 98 m2

Bestand 10 m2

Bestand 16 m2

Bestand 32 m2

Bestand 37 m2

ANSICHT WEST M 1:200

Bestand 21 m2

- 3.60

ERDGESCHOSS

Z

± 0.00

Flur Flur

- 5.75

A.3.5. WC 8 m2

A.3.4. Lehrer-Umkleide 15 m2

A

64 m2

Eingang Sporthalle

A.3.5. WC 6 m2

± 0.00 = + 46.95 NN

- 5.75

A.3.6. HR - Aufenthalt 18 m2

Bestand 12 m2

Bestand Abluft

Lesegarten

Bestand 15 m2

Hausmeister Garten

Eingang Sporthalle ± 0.00

Bestand 48 m2

7m Schalldämmelement Schalldämmelement

Bestand 5 m2

- 2.65

Hausmeister Garten

Bestand 5 m2

Abluft

109 m2

A.3.5. WC 7 m2

+6.90m / M 1:200

Bestand 15 m2

Aussenluft Aussenluft

Bestand 5 m2

Bestand 11 m2

A.3.3. Bestand Umkleide48 m2 43 m2

Bestand 48 m2

2.OBERGESCHOSS Bestand 7 m2

Abluft

A.3.5. WC 7 m2

Bestand 64 m2

+- 0.00 = + 46.95 ¸NN

Bestand 10 m2

Dezentrales Dezentrales Lüftungsgerät Lüftungsgerät

Bestand 10 m2

,38

Fortluft

Bestand 48 m2

Bestand 31 m2

Abluft

± 0.00 = + 46.95 NN

A.1.3. Speiseraum 146 m2

A.1.3. Speiseraum / Café 100 m2

Hof +43

ERDGESCHOSS - 12UHR 21.12 VERSCHATTUNG - 12UHR 21.12 VERSCHATTUNG M 1:200 +0.00m

2.OBERGESCHOSS

-3.45m M 1:200

+3.45m / M 1:200

Bestand 15 m2

Bestand 64 m2

A.5.1. Hausmeisterwohnung 88 m2

- 5.75

Bestand 64 m2

Bestand 64 m2 Bestand 64 m2

Bestand 64 m2

Bestand 31 m2

Fortluft

Eingang Sporthalle

Bestand 64 m2

- 5.75

,38

Bestand 64 m2

Bestand 47 m2 Bestand 10 m2

+6.90

Bestand 81 m2

Bestand 48 m2

+6.90

A.3.3. Umkleide 43 m2

Bestand 31 m2

Aussenluft

Bestand 15 m2

Schalldämmelement Schalldämmelement

± 0.00

A.3.3. Umkleide 43 m2

Bestand 32 m2

Bestand 31 m2

- 3.45

+3.45

+3.45

A.3.5. WC 6 m2

Bestand 64 m2

Bestand 5 m2

Aussenluft

Bestand 48 m2

Dezentrales Dezentrales Lüftungsgerät Lüftungsgerät

Hausmeister Garten

Bestand 64 m2

A.2.3. Klassenraum 56 m2

Bestand 10 m2 A.3.5. WC 7 m2

Bestand 64 m2

Bestand 81 m2

Bestand 64 m2

+6.90

A.3.5. WC 6 m2 A.3.3. Umkleide 43 m2

+3.45m / M 1:200

Bestand 11 m2

Bestand 11 m2

Bestand 48 m2

Bestand 64 m2

A.3.5. WC 7 m2

1.OBERGESCHOSS

Bestand 20 m2

Bestand 5 m2 Bestand 31 m2

A.3.5. WC 8 m2

Bestand 5 m2

Fortluft

± 0.00

- 5.75

Bestand 64 m2

- 2.65 A.3.4. Lehrer-Umkleide 15 m2

Bestand 5 m2

+3.45

A.2.5. Gruppen-Diff. 36 m2

- 2.65

A.3.7. HR Bestand - Geräte 4 m2 64 m2

Bestand 16 m2

Bestand 64 m2

EPDM Landschaft Bestand 64 m2

Bestand 48 m2

EPDM Landschaft

Bestand 5 m2

A.1.4. Aufenthaltsraum 72 m2

A.2.3. Klassenraum 56 m2

EINGANGSHALLE/PÄDAGOGISCHES ZENTRUM

+3.45

Bestand 31 m2

+6.90

A.1.1. Küche 53 m2

A.2.1. Reservefläche 59 m2

A.2.14. Nebenraum MZW 23 m2 Bestand 64 m2

+7.20

EPDM Landschaft

Bestand 25 m2

Bestand 81 m2

A.2.6. Demonstrationsraum 72 m2

± 0.00

A.2.13. Mehrzweckraum SEK 1 70 m2

Bestand 64 m2

A.1.6. WC 12 m2

A.1.4. Aufenthaltsraum 72 m2

A.2.15. Pädagogisches Zentrum 338 m2

Bestand 64 m2

+3.45

- 2.65

Bestand 5 m2

Lehrmittel 16 m2

A.1.6. WC 12 m2

-1.50

+3.45

Klassenraum Bestand 72 m2

Bestand 70 m2

Ho Hof +43f +43,38 ,38

A.2.3. Klassenraum 57 m2

Warmwasserbereitung Warmwasserbereitung Die Warmwasserbereitung erfolgt zentral mit der Thermischen Solaranlage und üb Die Warmwasserbereitung erfolgt zentral mit der Thermischen Solaranlage und über die bestehende Gasheizung. Außerhalb der Heizperiode wird der gesamte Warmwasse bestehende Gasheizung. Außerhalb der Heizperiode wird der gesamte Warmwasserbedar über die Thermische Solaranlage abgedeckt. über die Thermische Solaranlage abgedeckt. ! ! Energieversorgung! Energieversorgung! Am Dach des Zubaus wird eine Photovoltaikanlage zur Eigenstromerzeugung errichtet. Am Dach des Zubaus wird eine Photovoltaikanlage zur Eigenstromerzeugung errichtet. Die Stromversorgung der Schule erfolgt wie bisher auch aus dem Städtischen Stromnetz Die Stromversorgung der Schule erfolgt wie bisher auch aus dem Städtischen Stromnetz

- 2.65

A.1.4. Aufenthaltsraum 72 m2

A.1.4. Aufenthaltsraum 72 m2

A.2.5. Gruppen-Diff. 36 m2

-1.50

A.1.4. Aufenthaltsraum 72 m2

BAUPHASE WÄHREND ERSCHLIESSUNGSKONZEPT BAUPHASE DERDER WÄHREND ERSCHLIESSUNGSKONZEPT

Bestand Bestand

- 2.65

A.2.6. Demonstrationsraum 72 m2

Lager 14 m2

A.1.4. Aufenthaltsraum 72 m2

- 1.50

± 0.00

A.2.14. Nebenraum MZW 23 m2

Lehrmittel 16 m2

-1.50 = + 45.45 ¸NN

+3.45

A.2.13. Mehrzweckraum SEK 1 72 m2 A.2.6. Demonstrationsraum 72 m2

Klassenraum Bestand 72 m2

Bestand +7.20 14 m2

A.2.13. Mehrzweckraum SEK 1 70 m2

A.2.3. Klassenraum 57 m2

A.1.5. Büro Caterer 17 m2

Bestand 42 m2

EPDM Landschaft

A.2.5. Gruppen-Diff. 36 m2

+6.90

Haupteingang

± 0.00

- 3.45

A.2.2. Klassenraum 72 m2

A.3.7. HR - Geräte 4 m2

A.2.3. Klassenraum 56 m2

A.2.11. NR Kunst. 23 m2

+6.90

III +58,00

VORPLATZ/HAUPTEINGANG

LAGEPLAN M 1:500

A.2.10. Kunstraum 85 m2

Bestand 5 m2

A.2.10. Kunstraum 85 m2

EPDM Landschaft

A.2.1. Reservefläche 80 m2

Bestand 64 m2

+3,45

A.2.3. Klassenraum ±0,00 = 46,95 ¸NN 56 m2 Speiseraum

Bestand 97 m2

A.2.7. Schüler-Übungsraum 64 m2

A.2.2. Klassenraum 72 m2

A.1.4. Aufenthaltsraum 65 m2

A.2.1. Reservefläche 67 m2

A.2.8. Vorbereitungsraum 65 m2

+3.45

A.2.5. Gruppen-Diff. 37 m2

III +58,00

A.3.1. Sporthalle Zweifach 968 m2

+6,90

+7.20

- 5.75

Bestand 5 m2

A.2.9. Sammlungsraum 30 m2

± 0.00 = + 46.95 NN

A.2.1. Reservefläche 80 m2 A.2.4. Klassenraum 65 m2 A.2.2. Klassenraum A.2.3. 72 m2 Klassenraum 57 m2

A.4.1 A.4.2. Technik 177 m2

A.3.2. Geräteraum 68 m2

Klassenraum Bestand 72 m2

Bestand 48 m2

+3.45

A.2.13. Mehrzweckraum SEK 1 72 m2

Bestand 5 m2

+44,31 +44,31

Terrasse SEK2 +54,15 Terrasse SEK2 +54,15

A.2.6. Demonstrationsraum 72 m2

Besprechung 22 m2

Aufenthaltsraum

Bestand 10 m2

A.1.7. Lehrerstation 40 m2

Bestand

Schalldämmelement 48 m2

- 5.75

Solarthermi Solarthermi

- 2.65

Bestand 48 m2

+6.90m / M 1:200

± 0.00

+3.45

A.2.13. Mehrzweckraum SEK 1 72 m2

Bestand 15 m2

Hausmeister Garten

M 1:33

Photovoltaik

A.2.4. Klassenraum 65 m2

Bestand 31 m2

±0,00

Bestand 48 m2

A.2.2. Klassenraum 72 m2

FASSADENANSICHT/SCHNITT

A.2.5. Gruppen-Diff. 36 m2

A.2.3. Klassenraum 56 m2

A.2.11. NR Kunst. 23 m2

- 5.75 +3.45

Duisburger Straße Duisburger Straße

II +54,15

- 5.75

I

A.2.5. Gruppen-Diff. 37 m2

A.2.14. Nebenraum MZW 23 m2

Photovoltaik

kirche

Bestand +3.45 31 m2

Schülerzugang Schülerzugang

Bestand 48 m2

Flur

+3,45

±0,00 = 46,95 ¸NN

Bestand Bestand A.2.7. Schüler-Übungsraum 64 m2

A.2.8. Vorbereitungsraum 65 m2

Bestand 64 m2

A.2.5. Gruppen-Diff. 37 m2

Photovoltaik

Gelse n

Bestand 48 m2

2.OBERGESCHOSS +3.45

III +58,00

II +54,15

A.2.9. Sammlungsraum 30 m2

Bestand 5 m2

SCHEMATISCHE DARSTELUNG KONZEPT EINZELRAUMLÜFTUNG (DEZENTRAL)

A.2.4. Klassenraum 65 m2

Bestand

SCHNITT C A.3.7. HR - Geräte 4 m2

PHASE 01 PHASE 01

Zuluft

Bestand 15 m2

Klasse

Flur

Café

Flur

Bestand 64 m2

Flur

+6.90

±0,00

Abluft

Bestand im Dünnbettmörtel Bestand 1,5cm Feinsteinzeug 31 m2 31 m2 Voranstrich/Abdichtung 6,0cm Zementestrich PE-Folie 3,0cm Trittschalldämmung EPS-T1000 +6.90 Dampfbremse sd>140m Zuluft 4,5cm Splittschüttung 25cm Bodenplatte Trennlage 25cm Wärmedämmung XPS

Abluft

Speiseraum

Bestand

Erdanliegender Boden u 0,12 w/m2k

Schalldämmelement

Aufenthaltsraum A.2.3. Klassenraum 56 m2

Flur

+10,95

A.2.6. Demonstrationsraum 72 m2

Besprechung 22 m2

Bestand 81 m2

Flur

A.2.5. Gruppen-Diff. 36 m2

Abluft

Klasse

Baustellenbereich Haupteingang +45,45 üNN III +58,00 Baustellenbereich

M 1:200

Bestand

Zuluft

A.2.2. Klassenraum 72 m2

Bestand 5 m2

Baustellenzufahrt Baustellenzufahrt

A.2.14. Nebenraum MZW 23 m2

Fortluft

Bestand 64 m2

VERSCHATTUNG 21.12 - 12UHR

±0,00 = 46,95 ¸NN

Bestand 5 m2

Dezentrales Lüftungsgerät Aussenluft

Haupteingang +45,45 üNN

Lesegarten

Sporthalle +46,95

Aufenthaltsraum Bestand 64 m2

1.OBERGESCHOSS

-2,64

A.2.5. Gruppen-Diff. 37 m2

Bestand 64 m2

+3.45

»

Hof +43,3

+6,90

Klasse

7 Stellplätze Flur

Schulbereich Schulbereich

A.2.2. Klassenraum 72 m2

+10,95

Klasse

Café

Abluft

Außenputz: Kratzputz K 1,5 mit Lotus-Effect 25cm Wärmedämmung EPS-F plus, !=0,032 W/mK 25cm Stahlbetonwand lt Statik Innenputz

-2,64

+45,36

A.2.1. Reservefläche 67 m2

±0,00

Schalldämmelement

Fortluft

EPDM Landschaft

Bestand

+6,90

Klasse

A.2.1. Reservefläche 59 m2

-

A.1.4. Aufenthaltsraum 72 m2

-3,45

Flur

+3,45

+3,45

Klasse

Schülerzugan Schülerzugang

Wärmeerzeugung Die Bereitstellung von Wärmeenergie erfolgt über die bestehende Gasheizun Wärmeerzeugung Energieversorgung der Warmwasserbereitung zusätzlich Gasheizung. über eine Ther Die Bereitstellung von Wärmeenergie erfolgt über erfolgt die bestehende Die Solaranlage. Energieversorgung der Warmwasserbereitung erfolgt zusätzlich über eine Thermische Solaranlage. Wärmeübergabe Der Großteil der Heizungswärme des Gebäudes soll durch die Schüler bzw. üb Wärmeübergabe Sonneneinstrahlung bereitgestellt Zur soll Kompensation Lastwechsel ist die ein Der Großteil der Heizungswärme deswerden. Gebäudes durch die der Schüler bzw. über reagierendes bereitgestellt Heizsystem werden. erforderlich: alle RäumederdesLastwechsel Neubaus ist werden som Sonneneinstrahlung Zur Kompensation ein rasch Niedertemperaturheizkörpern beheizt.alle Der Räume Turnsaaldeswird mit Deckenstrahlplatten reagierendes Heizsystem erforderlich: Neubaus werden somit mib Das Heizsystem des Neubaus wird Turnsaal für einewird Niedertemperaturheizung Niedertemperaturheizkörpern beheizt. Der mit FASSADENANSICHT/SCHNITT Deckenstrahlplattenvorbereite beheizt M 1:33 für künftige Wärmeerzeuger sichergestellt. Das Flexibilität Heizsystem des Neubaus wird ist fürsomit eine Niedertemperaturheizung vorbereitet. Die Flexibilität für künftige Wärmeerzeuger ist somit sichergestellt. Thermische Solaranlage Am Dach des Zubaus werden Vakuumröhrenkollektoren als Wärmequelle für die Thermische Solaranlage Warmwasserbereitung Die Wärmespeicherung erfolgtfür im die Technikraum des Am Dach des Zubaus werdenvorgesehen. Vakuumröhrenkollektoren als Wärmequelle Warmwasserbereitung Untergeschoß.! vorgesehen. Die Wärmespeicherung erfolgt im Technikraum des Untergeschoß.! Lüftung FASSADENANSICHT/SCHNITT LüftungAufgrund der Organisation des 2-geschoßigen Zubaus werden die Klassenzimmer m M 1:33 Aufgrund d e z eder n t r aOrganisation l e n Z u - u ndes d A2-geschoßigen b l u f t a n l a g e mZubaus i t W ä rwerden m e r ü c kdie g e wKlassenzimmer i n n u n g o h n e mit N a eine chh d e z e ausgestattet. n t r a l e n Z u - Das u n d System A b l u f t a nder l a g eKlassenzimmerlüftung m i t W ä r m e r ü c k g e wisti n nebenfalls u n g o h n efür N die a c h hSanieru eizung ausgestattet. Das System der Klassenzimmerlüftung ist ebenfalls für die Sanierung des Altbaus geeignet. Die Klassenzimmer der gesamten Schule sollen künftig mit Altbaus geeignet.Lüftungssystem Die Klassenzimmer der gesamten künftig mit die einem dezentralen ausgestattet sein. Mit Schule diesemsollen System entfallen v dezentralen E r s c h l i Lüftungssystem e ß u n g d e r K l aausgestattet s s e n z i m m e r sein. s o w iMit e d diesem i e a u f wSystem e n d i g e entfallen u n d m i t die E n evertikale rgieve E r s c hverbundene l i e ß u n g d e rLuftverteilung K l a s s e n z i m mam e r sDach. o w i e dDie i e aAbtaufunktion u f w e n d i g e u ndes d mLüftungsgerätes i t E n e r g i e v e r l u sbei ten verbundene Luftverteilung Die Heizenergie Abtaufunktion des bei tiefen Außentemperaturen erfolgtam ohneDach. elektrische sondern mit Lüftungsgerätes Umluft. Außentemperaturen ohneerfolgt elektrische Heizenergiemittels sondern mitund Umluft. Die Lüftung dererfolgt Klassen bedarfsabhängig CO2 Anwesenheits-Fühler. Die Lüftung der Klassen erfolgt bedarfsabhängig Anwesenheits-Fühler. Die Funktionsräume im Erdgeschoßmittels und CO2 der und Turnsaal erhalten eine zentrale mech Die Funktionsräume L ü f t u n g s a n l a g eim mErdgeschoß i t h ö c h s t mund ö g l ider c h e rTurnsaal W ä r m e rerhalten ü c k g e w ieine n n u n gzentrale i m G emechanische genstromp L ü f t u Außenluft n g s a n l a g e wird m i t am h ö c hDach s t m öangesaugt, g l i c h e r W äFortluft r m e r ü c kwird g e wi nebenfalls n u n g i m am G e gDach e n s t r ausgeblase omprinzip Außenluft wird amsind Dach Fortluft ebenfalls am Dach ausgeblasen. Die Lüftungsgeräte in derangesaugt, Technikzentrale im UG wird aufgestellt. Lüftungsgeräte E i n h o hsind e r inAder u ß Technikzentrale e n l u f t w e c h s eiml UG w i raufgestellt. d dem Einsatz von Klimakälte vorgezoge E i n hLuftkonditionierung o h e r A u ß e n l u fist t wdaher e c h s keine e l w Klimakälte i r d d e m vorgesehen. Einsatz von Klimakälte vorgezogen. Zur Luftkonditionierung ist daher keine Klimakälte vorgesehen. Zur Sicherstellung der bedarfsgerechten Lüftung werden beide Anlagen in Zonen u Zur Sicherstellung der bedarfsgerechten werden beide in Anlagen in Zonen Die Außenluftmenge wird für jede Lüftung Zone bedarfsgerecht Abhängigkeit derunterteilt Luftqua Die Außenluftmenge wird für jede bedarfsgerecht in Abhängigkeit in den Raum eingebracht. Die Zone Nachheizung der Zuluft wird auf der ein Luftqualität absolutes M den Raum eingebracht. Die Nachheizung der Zuluft der wird Wärmerückgewinnung auf ein absolutes Minimum reduziert und dient vor allem der Kompensation in ungü reduziert und dient vor allem der Kompensation der Wärmerückgewinnung in ungünstigen Betriebspunkten wie zum Beispiel bei tiefen Außentemperaturen. Betriebspunkten wie zum Beispiel bei tiefen Außentemperaturen. Bestand

-2,64

SCHNITT C

Bestand

Baustellenzufahrt Baustellenzufahrt

Bestand

+10,95

Energieversorgung! Am Dach des Zubaus wird eine Photovoltaikanlage zur Eigenstromerzeugung errichtet. Die Stromversorgung der Schule erfolgt wie bisher auch aus dem Städtischen Stromnetz

Klasse

Bestand 31 m2

Bestand

±0,00

Bestand

M 1:200

Bestand 81 m2

+3,45

-2,65

!

38

+7,20

±0,00

PE-Folie 3,0cm Trittschalldämmung EPS-T1000

+7,20

grüner Ring Bestand

grüner Ring

Geräteraum

Aussenwand u 0,13 w/m2k

Bestand 5 m2

abgesenkter Hof

A.2.1. Reservefläche 40 m2 +6,90

Bestand

+3,45

Klasse

Baustellenbereich +7.20

+45,36

Bestand 5 m2

Sporthalle

abgesenkter Hof

Bestand

+10,95

Bestand

Dampfbremse sd>140m Warmwasserbereitung 4,5cm Splittschüttung Stahlbetondecke lt Statik in Sicht Baustellenbereich Die Warmwasserbereitung erfolgt zentral mit der25cmThermischen Solaranlage und über die bestehende Gasheizung. Außerhalb der Heizperiode wird der gesamte Warmwasserbedarf über die Thermische Solaranlage abgedeckt.

A.1.4. Aufenthaltsraum 72 m2

A.2.14. Nebenraum MZW 23 m2

Hof +43,

Bestand

-3,45

Bestand

Flur

Aussenluft

M 1:200

±0,00

Terrasse SEK2

-2,65

±0,00 = 45,45 ¸NN

Bestand Klassenraum Bestand 72 m2

Bestand

Terrasse SEK2

A.2.7. Schüler-Übungsraum 64 m2

Bestand

+3,45

Flur

ERSCHLIESSUNGSKONZEPT WÄHREND DER BAUPHASE

Bestand

Bestand

+3,45

Bestand A.2.8. Vorbereitungsraum 64 m2

Trockenansaat 15cm Extensivsubstrat 0,5cm Filtermatte -5,75 Festkörperdrainage 2,5cm Sporthalle Geräteraum 0,5cm Filtermatte 16cm Wärmedämmung XPS 1,0cm Bituminöse Abdichtung, 3-lagig (obere 2 Lagen wurzelfest) 20cm Wärmedämmung EPS-W25 im Gefälle 12-18cm, im Mittel 20cm Dampfsperre Bituminöser Voranstrich 25cm Stahlbetondecke in Sicht Bzw Innendispersion: Silikatfarbe

Flur

+3,45

Klasse

Bestand

-3,45

A.2.9. Sammlungsraum 30 m2

±0,00

Lager

-2,65

Lager

+6,90

Klasse

Bestand

±0,00

Bestand

A.2.6. Demonstrationsraum 72 m2

Lehrmittel 16 m2

Flachdach, extensive Begrünung u 0,08 w/m2k

Gang

WC

Bestand

+3,45

Bestand

+6.90

A.2.3. Klassenraum 57 m2

ausgestattet. Das System der Klassenzimmerlüftung ist ebenfalls für die Sanierung des Altbaus geeignet. Die Klassenzimmer der gesamten Schule sollen künftig mit einem dezentralen Lüftungssystem ausgestattet sein. Mit diesem System entfallen die vertikale Erschließung der Klassenzimmer sowie die aufwendige und mit Energieverlusten SCHNITT B verbundene Luftverteilung am Dach. Die Abtaufunktion des Lüftungsgerätes bei tiefen M 1:200 Außentemperaturen erfolgt ohne elektrische Heizenergie sondern mit Umluft. Die Lüftung der Klassen erfolgt bedarfsabhängig mittels CO2 und Anwesenheits-Fühler. Baustellenzufahrt Schülerzugang Die Funktionsräume im Erdgeschoß und der Turnsaal erhalten eine zentrale mechanische Lüftungsanlage mit höchst möglicher Wärmerückgewinnung im Gegenstromprinzip. Außenluft wird am Dach angesaugt, FortluftSchülerzugang wird ebenfalls am Dach ausgeblasen. Die Baustellenzufahrt +6,90 Lüftungsgeräte sind in der Technikzentrale im UG aufgestellt. Ein hoher Außenluftwechsel wird dem Einsatz von Klimakälte vorgezogen. Zur Luftkonditionierung ist daher keine Klimakälte vorgesehen. Zur Sicherstellung der bedarfsgerechten Lüftung werden beide Anlagen in Zonen unterteilt. Feuerwehrzufahrt Die Außenluftmenge wird für jede Zone bedarfsgerecht in Abhängigkeit der Luftqualität in Raum eingebracht. Die Nachheizung der Zuluft wird auf ein absolutes Minimum Feuerwehrzufahrt den Geschossdecke Klassen reduziert und dient vor allem der Kompensation der Wärmerückgewinnung in ungünstigen 0,5cm Linoleum Betriebspunkten wie zum Beispiel bei tiefen Außentemperaturen. 6,0cm Zementestrich SCHNITT B

Baustellenbereich

A.2.4. Klassenraum 65 m2

SCHNITT A

MULTIFUNKTIONALER Bestand EINGANGSBEREICH MULTIFUNKTIONALER Lüftung Aufgrund der Organisation des 2-geschoßigen Zubaus werden die Klassenzimmer mit einer d e z e n t r a l e n Z u - u n d A b l u f t a n l a g e m i t W ä r m e r ü c kEINGANGSBEREICH gewinnung ohne Nachheizung

+10,95

Bestand

+6,90

Bestand

+3,45

A.2.5. Gruppen-Diff. 36 m2

A.2.3. Klassenraum 56 m2

A.2.11. NR Kunst. 23 m2

Verbindung zum Bestand

WC

-3,45

Bestand

Bestand

Mensa

Flur

Lager

Bestand

+10,95

Bestand

Thermische Solaranlage Am Dach des Zubaus werden als Wärmequelle für die Café Vakuumröhrenkollektoren Mensa Warmwasserbereitung vorgesehen. Die Wärmespeicherung erfolgt im Technikraum des Untergeschoß.! Verbindung zum

Schülerzugang

Bestand

±0,00

Bestand

-5,75

Flur

Bestand

Bestand

+3,45

Bestand

Flur

+3,45

Klasse

+6,90

Bestand

Flur

A.2.10. Kunstraum 85 m2 Eingang ±0,00 = 45,45 ¸NN Sporthalle

M 1:200

Bestand

Bestand

Innenhof

Flur

100072

Café

SCHNITT A

PHASE 01

Haupteingang +45,45 üNN

Castroper Straße Castroper Straße

Gelsenkirchene

Sporthalle +46,95

Küche

Flur

Technik

A.2.7.

±0,00

-3,45

Bestand

Bestand

Terrasse Wärmeübergabe Der Großteil der Heizungswärme des Gebäudes soll durch die Schüler bzw. über die FASSADENANSICHT/SCHNITT Sonneneinstrahlung bereitgestellt werden. ZurMKompensation der Lastwechsel ist ein rasch 1:33 Terrasse reagierendes Heizsystem erforderlich: alle Räume des Neubaus werden somit mit Niedertemperaturheizkörpern beheizt. Der Turnsaal wird mit Deckenstrahlplatten beheizt. Das Heizsystem des Neubaus wird für eine Niedertemperaturheizung vorbereitet. Die Flexibilität für künftige Wärmeerzeuger ist somit sichergestellt.

+6,90

Klasse

Schüler-Übungsraum Schulbereich 64 m2

Vorplatz

Schülerzugang

Bestand

Gang

±0,00

Flur

Vorbereitungsraum

+10,95

A.1.7. Lehrerstation 40 m2

Feuerwehrzufahrt

Fahrr

-5,75

M 1:200

Baustellenzufahrt Bestand

Bestand

Speiseraum

Schülerzugang

A.2.14. Nebenraum MZW 7 Stellplätze 23 m2

Speiseraum

Hausmeister Garten Technik

+3,45

Bestand

Baustellenzufahrt

Bestand

Wärmeerzeugung Pädagogisches von Wärmeenergie erfolgt über die bestehende Gasheizung. Die Die Bereitstellung Küche Sporthalle Zentrum Energieversorgung der Warmwasserbereitung erfolgt zusätzlich über eine Thermische Solaranlage.

+3.45

Flur

-1,50 = 45,45 ¸NN Eingang

Sporthalle

Vorbereitungsraum

SCHNITT A

Pädagogisches Zentrum

-1,50 = 45,45 ¸NN Eingang

+3.45

Vorbereitungsraum

Bestand

-5,75

Technik

Baustellenzufahrt

Baustellenbereich

A.2.8. Vorbereitungsraum 65 m2

Terrasse SEK1

Vorplatz

abgesenkter Hof

Speiseraum

Speiseraum

Bestand

1,5cm Feinsteinzeug im Dünnbettmörtel Voranstrich/Abdichtung 6,0cm Zementestrich +3,45 Bestand PE-Folie 3,0cm Trittschalldämmung EPS-T1000 Dampfbremse sd>140m 4,5cm Splittschüttung 25cm Bodenplatte ±0,00 Trennlage Bestand 25cm Wärmedämmung XPS

Bestand

+3,45

Aufenthaltsraum

Flur

Bestand

Erdanliegender Boden u 0,12 w/m2k

-1,50 = 45,45 ¸NN Eingang

+10,95

Café

+6,90

Bestand

Flur

Schülerzugang ±0,00 = 46,95 ¸NN

-2,64

Castroper Straße

A.2.2. Klassenraum 72 m2

Flur

Flur

Baustellenzufahrt ±0,00

Öffnung und somit die Intensität der Beziehungen kann individuell gesteuert werden. Lernorte Die Klassen lassen sich wahlweise auch zu Lernlandschaften zusammenschließen. Der Grad der können frei gewählt werden, zu bestimmten Zeiten wird die ganze Schule zum Lernort. So engt Öffnung und somit die Intensität der Beziehungen kann individuell gesteuert werden. Lernorte das Gebäude in keinerlei Hinsicht ein, und bleibt auch zukünftig an progressive pädagogische können frei gewählt werden, zu bestimmten Zeiten wird die ganze Schule zum Lernort. So engt Konzepte anpassbar. das Gebäude in keinerlei Hinsicht ein, und bleibt auch zukünftig an progressive pädagogische Konzepte anpassbar.

+10,95

+6,90

Klasse

Flur

grüner Ring Flur

Klasse

Lern- und Lehrzonen ALT Der Entwurf schafft eine Lernsituation, welche von Lernenden und Lehrenden so eingesetzt und Lernundwerden Lehrzonen Feuerwehrzufahrt gefüllt kann, dass viele Sichtweisen und Zugänge zum Lernen und unterschiedliche Der Entwurf schafft eine Lernsituation, welche von Lernenden und Lehrenden so –eingesetzt und Handlungen möglich sind. Das räumliche Gefüge soll Möglichkeiten evozieren gefüllt werden kann, dass viele Sichtweisen und Zugänge zum Lernen und unterschiedliche Möglichkeitsräume. Handlungen möglich sind. Das räumliche Gefüge soll Möglichkeiten evozieren – SCHNITT C Möglichkeitsräume. M 1:200 Die Klassen lassen sich wahlweise auch zu Lernlandschaften zusammenschließen. Der Grad der

Vorbereitungsraum

Vorbereitungsraum

Flur

überdachter Eingang

Terrasse SEK2

MULTIFUNKTIONALERBibliothek EINGANGSBEREICH

+7,20

Friedrich-Karl-Straße

STÄDTEBAULICHE SITUATION M 1:5000 STÄDTEBAULICHE SITUATION M 1:5000

Mensa

Verbindung zum Bestand

STÄDTEBAULICHE SITUATION M 1:5000

Flur

Bibliothek

Lern- Lese und Pflanzinseln einen Aufenthalt und das Lernen im Freien. ausgestattet werden. Ein extensiv begrünte Dach verbessert das Beide lokale Terrassen Mikroklima. können in einem partizipativen Planungsprozess mit SchülerInnen und LehrerInnen SEK1lokale Mikroklima. Terrassedas ausgestattet werden. Ein extensiv begrünte Dach verbessert 25cm Stahlbetonwand lt Statik Innenputz

Vorplatz überdachter Eingang

Terrasse

Bestand 11 m2

Bestand 31 m2

Bestand 32 m2

Bestand 98 m2


» stanice hasičů a horské služby antholz, it

/skulpturální forma v malebné horské krajině Jižních Tyrol. Zadání předkládalo jasné požadavky na prolínání / separaci provozů hasičů a horské služby. Důraz je kladen na maximální účelnost a možnost okamžitého zásahu. Společenská místnost v patře slouží i pro veřejnost při pořádání světoznámého biatlonu. Požadavky byly kladeny i na uzavřenost fasád s ohledem na rozvodnění řeky za budovou. soutěž / 2. místo


Umkleidebereich F

Umkleidebereich B

WC/DU

±0,00

OL

30 m2

OL

OL

B

10 m2

Lager

Eingang Extern

/ 1:200 Längsschnitt B Längsschnitt B / 1:200

±0,00 Garage Fahrzeugpark B

OL

103 m2

Kommando / Kü F 33 m2

WC H

Schulungsraum +4,70

B

99 m2

²

19 m2

Garage Fahrzeugpark F 223 m2

ik lta vo oto Ph

OL

+5,20

OL

Schulungsraum teilbar

Erschliessung B

Erschliessung F

OL

B

2 m2

20 m2

±0,00 OL

59 m2

OL

WC D

±0,00

±0,00

WC/DU

10 m2

95 m

1:200 Längsschnitt A /Längsschnitt A / 1:200

OL

Ph oto vo lta ik

OL

Stiefelwäsche

60 m2

OL

B

Oberlichtführung

Fahrzeughalle F

Kommando F

Fahrzeughalle B

Kommando B

Lager

Lager

±0,00

+4,70 14 m2

A

A

Kommando / Kü B

Werkbank

17 m2

6 m2

A

A

WC H 8 m2

Längsschnitt A / 1:200

Atemschutzpflege 8 m2

Treibstofflager

WC D

Nachrichten B

Nachrichten F

6 m2

8 m2

8 m2

9 m2

Eingang Bergrettung

Eingang Feuerwehr

100072

C

100072

C

WettbewerbWettbewerb

Zivilschutzzentrum Zivilschutzzentrum

Ansicht Ost / 1:200 Ansicht Ost / 1:200 Erdgeschoss / 1:200

Obergeschoss / 1:200

WC D

WC H

WC D

Antholz-Mittertal Antholz-Mittertal

(Variante Oberlichtführung) / 1:200 Ansicht West / 1:200 Ansicht West

(Variante Oberlichtführung)

Ansicht Ost / 1:200

WC H

+4,70

+4,70

Oberlichtführung

Oberlichtführung

Kommando B

Umkleide B

Kommando B

±0,00

Umkleide B

+9,70

±0,00

²

ik lta vo oto Ph

+5,20

F

+9,70

B

F

WC H

B

Ph oto vo lta ik

Schulungsraum +4,70

WC D

75 m

95 m

Kommando B

Fahrzeughalle B

Lager

Umkleide B

Ansicht Süd / 1:200 Ansicht Süd / 1:200

Lager

Heizraum

Umkleide B

WC

±0,00 F Umkleide

WC

Lager

²

Ansicht Nord / 1:200 Ansicht Nord / 1:200

Kommando B

m 95

Kommando F

+5,20 Oberlichtführung

Oberlichtführung

Fahrzeughalle F

WC H +4,70

²

ik lta vo oto Ph

²

+4,70

1:200 Querschnitt C /Querschnitt C / 1:200 Ph oto vo lta ik

m 75

±0,00

±0,00

Längsschnitt A / 1:200 Lageplan / 1:500 Lageplan / 1:500

Längsschnitt B / 1:200 Querschnitt C / 1:200 Lageplan / 1:2500 Lageplan / 1:2500

Ansicht Nord / 1:200

und architektonischer Funktionalität Qualitätund architektonischer Qualität Das neue Zivilschutzzentrum muss Das neue neben Zivilschutzzentrum den Faktoren Wirtschaftlichkeit, muss neben denFunktionalität Faktoren Wirtschaftlichkeit, wie es sich Rechnung als neues tragen, Gebäudewie in es dieser sich exponierten als neues Gebäude Lage in in einem dieser Tourismusort exponierten Lage in einem Tourismusort auch der Tatsache Rechnung tragen, auch der Tatsache verhält und mit dem Kontext der verhält Natur und umgeht. mit dem Kontext der Natur umgeht. Materialität undFormgebung, Materialität und das durch Formgebung, das durch Wir haben deshalb ein klar lesbares Wir haben unddeshalb effizientes ein klar Gebäude lesbares entworfen, und effizientes Gebäude entworfen, Positionierung entlang der Laufrichtung Positionierung von Strasse entlangund derFluss Laufrichtung zum integralen von Strasse Bestandteil und Fluss derzum Landschaft integralen wird. Bestandteil der Landschaft wird. daß einer klaren Trennung daßder es zu Wege einer vonklaren Einsatzfahrzeugen Trennung der und Wege von Einsatzfahrzeugen und Das Gebäude wurde so ins Grundstück Das Gebäude gesetzt, wurde soes inszuGrundstück gesetzt, ins verschwindet. Die Wege ins Normalfall leeredie Fläche imParkplätze Normalfallaus leere dem Fläche Blickfeld der Parkplätze verschwindet. aus Die demWege Blickfeld große,der Pkw kommt, und die große, im Pkw kommt, und Im Erdgeschoss liegen all die für Im Erdgeschoss den Einsatz notwendigen liegen all die Räume für den Einsatz notwendigen Räume und innerhalb des Gebäudes sind und kurz innerhalb und effizient. des Gebäudes sind kurz und effizient. Gebäudeteile von Feuerwehr die und Gebäudeteile Bergrettung vonkönnen Feuerwehr als separate und Bergrettung Einheitenkönnen betrachtet als separate Einheiten betrachtet gebündelt nebeneinander, diegebündelt nebeneinander, als aber räumliche im Ernstfall Einheit auch perfekt als und räumliche synergetisch Einheitmiteinander perfekt undfunktionieren. synergetisch Im miteinander funktionieren. Im werden, aber im Ernstfall auch werden, der große von beiden Einheiten direkt der von durch beiden ein Einheiten gemeinsames direkt durch ein gemeinsames Obergeschoss findet sich derObergeschoss große Mehrzweckraum, findet sich der Mehrzweckraum, Festlichkeiten und dem Biathlon Bei Festlichkeiten kann der große und Saal demdirekt Biathlon durch kann eine dergroße große Saal direkt durch eine große Stiegenhaus erschlossen werden Stiegenhaus kann. Bei erschlossen werden kann. (Variante Oberlichtführung) / 1:200 Freitreppe mit kleiner vorgelagerter Freitreppe Terrasse mit kleiner erreichtvorgelagerter werden. Terrasse erreicht werden.

Ansicht Ost / 1:200

Ansicht West

aber auch aus der bestmöglichen auch aus der bestmöglichen Integration Das Gebäude entwickelt seineDas Formgebung Gebäude entwickelt aufgrund der seine inneren Formgebung Abläufe,aufgrund der inneren Abläufe, aberIntegration und das große Die schrägen Dachflächen sind Diefürschrägen Photovoltaikplatten Dachflächen sind optimiert, für Photovoltaikplatten optimiert, und das große der Solartechnologie ins Gebäude. der Solartechnologie ins Gebäude. funktional begründete Das klare Spiel funktional des Dachesbegründete weckt Assoziationen Spiel des Daches an die weckt umgebende Assoziationen an die umgebende Dach wird begrünt. Das klare Dach wird begrünt. wirkt das Gebäude Aus derdurch Ferneseine wirktMaterialität das Gebäude wiedurch ein aus seine seinem Materialität Innerenwie hellein aus seinem Inneren hell Gebirgslandschaft. Aus der Ferne Gebirgslandschaft. der sich wieinselbstverständlich im sich Naturraum wie selbstverständlich integriert. im Naturraum integriert. schimmernder Felsen in der Landschaft, schimmernder Felsen der Landschaft, der

WC D

WC H

C

C

C

C

+4,70 Oberlichtführung

Kommando B

Umkleide B Schlauchttrocknung (Schrägaufhängung)

Lager 62 m2

Schlauchttrocknung (Schrägaufhängung)

Lager 62 m2

±0,00

Heizung Umkleidebereich Umkleidebereich B F

OL

OL

OL WC/DU

WC/DU

10 m2

10 m2

WC D 2 m2

OL

Garage Fahrzeugpark F

B

10 m2

Lager 59 m2

OL

WC D

Eingang Extern B

Lager

OL

OL

OL

OL

OL

OL

223 m2

Kommando / Kü F

±0,00

Ansicht Nord / 1:200

Garage Fahrzeugpark B

103 m2

B

Werkbank

A

OL

Ansicht Süd / 1:200

Garage Fahrzeugpark B 103 m2

33 m2

Kommando / Kü B

Werkbank

6 m2

Atemschutzpflege

Atemschutzpflege

Treibstofflager

Treibstofflager

8 m2

A

A

Kommando / Kü B

17 m2

6 m2

17 m2

+4,70

A

+4,70 14 m2

A

WC H 8 m2

6 m2

Nachrichten F 9 m2

Nachrichten B

Nachrichten F

8 m2

9 m2

Eingang Bergrettung

Eingang Feuerwehr

WC D

Nachrichten B

WC D

8 m2

8 m2

8 m2

Eingang Bergrettung

Eingang Feuerwehr

C

C

C

C

» 1np

» 2np

Erdgeschoss / 1:200 Erdgeschoss / 1:200

Obergeschoss / 1:200 Obergeschoss / 1:200

+9,70

² 95 m

WC H

+4,70

Kommando F

+9,70

+9,70

Ph oto vo lta ik

m 75

Schulungsraum

Ph oto vo lta ik

75 m² +4,70

+4,70

+4,70

75 m

²

+5,20

Oberlichtführung

Fahrzeughalle F Kommando B

Fahrzeughalle B F Lager Kommando Kommando B

Fahrzeughalle B ±0,00

Lager

Heizraum ±0,00

Umkleide B

Heizraum WC

WC

±0,00

Umkleide F Umkleide B

WC

WC

Umkleide FLager

Längsschnitt B / 1:200 Längsschnitt B / 1:200

Lager

²

±0,00

+5,20

m 95

Ph oto vo lta ik

95 m

ik lta vo oto Ph

²

Lager

Schulungsraum

m 95

Längsschnitt A / 1:200 Längsschnitt A / 1:200

WC H

Oberlichtführung

Fahrzeughalle F

+9,70

²

m 75

ik lta vo oto Ph

+5,20

ik lta vo oto Ph

ik lta vo oto Ph

+5,20

²

²

Ph oto vo lta ik

A

A

WC H 8 m2

8 m2

6 m2

Lager

B

Schulungsraum teilbar

99 m2

OL

14 m2

A

OL

B Schulungsraum teilbar 99 m2

Kommando / Kü F

33 m2

Eingang Extern

OL OL

Erschliessung B 19 m2

20 m2

±0,00

OL

B

59 m2

OL

2 m2

Erschliessung F

Garage Fahrzeugpark F

223 m2

WC/DU

10 m2

19 m2

20 m2

20 m2

OL

30 m2

WC/DU

Erschliessung B

Erschliessung F

Querschnitt C / 1:200

OL

Umkleidebereich B

OL

30 m2 60 m2

OL

Stiefelwäsche

OL

Stiefelwäsche

60 m2

B

Heizung

20 m2

Umkleidebereich F OL

B


» obytný soubor barleit

WETTBEWERB WOHNBAUGENOSSENSCHAFT BARLEIT

kaltern, it

/na sluném svahu

feld72 architekten zt gmbh juli 2011

jihotyrolských Alp je navržen obytný soubor podle zadaného zastavovacího plánu. Cílem bylo najít ideální vnitřní uspořádání a provoz celého komplexu, najít řešení pro podzemní parkování na komplikovaném svažitém pozemku, definovat soukromé a poloveřejné prostory a vytvořit prostorově kvalitní bytové jednotky podle individuálních požadavků mnoha vlastníků pozemku, kteří soutěž pořádali. Východiskem pro návrh fasád byl vzhled tradiční místní architektury. vyzvaná soutěž / 2.místo


ZI

18,80

m2

Umk leide

5,33

Stieg eC

m2

21,53

Keller

m2

Keller

12,74 m2

Keller

12,49 m2

Keller

12,49 m2

Keller

12,49 m2

Keller

12,49 m2

Keller

12,49 m2

Keller

14,16 m2

10,60

m2

Stiege E

14,69 m2

AR

2,70

Bad

Keller

21,53 m2

11,65 m2

m2

Keller

Keller

11,65 m2

11,65 m2

Keller

11,65 m2

Keller

Keller

11,65 m2

11,93 m2

Stiege G

Flur

9,06

18,75 m2

WC C1

Gang

Flur

Wohnküche

5,13 m2

m2

Bad

3,30 m2

23,22 m2

WC

2,29 m2

WC

2,15 m2

14,26 m2

Woh nküc he m2

ZI

13,48 m2

FLUR

Flur

Bad

5,42 m2

WC

Bad

1,87 m2

7,02 m2

ZI

Wohnküche

ZI

AR

3,78 m2

2,88 m2

6,36 m2

15,61 m2

ZI

12,22 m2

Zimmer

ZI

Wohnküche

12,64 m2

26,92 m2

16,38 m2

15,32 m2

WC

Bad

ZI

12,06 m2

24,80 m2

11,95 m2

Wohnküche

31,61 m2

Loggia

13,44 m2

Flur

5,17 m2

7,15 m2

AR

1,60 m2

ZI

13,21 m2

38,09

m2

43,37 m2

19,52 m2

ZI

13,24 m2

ZI

ZI

9,97

Gang

Flur

TOP G1

5,40 m2

TOP E1

D1

Flur

TOP

ZI

9,97

27,88 m2

TOP F1

m2

TOP

1,83

16,39 m2

Keller

m2

Loggia

10,75 m2

Loggia

18,33 m2

Loggia

6,09 m2

ZI

13,55

m2

9,91 m2

11,90 m2

ZI

12,90

Bad

6,94

ZI

Loggia Stieg eA

m2

3,12

m2

Flur

m2

m2

TOP

1,42

m2

A2

15,21

WC

AR

1,71

m2

ZI

11,15

Küch e

11,07

m2

m2

Woh nen

24,28

13,55 m2

11,97 m2

3,60 m2

ZI

11,55

ZI

ZI

Loggia

m2

m2

Stiege H 12,51 m2

AR

Logg ia

18,18

1,69 m2

m2

Bad

6,94 m2

TOP H2

Flur

9,47 m2

WC

1,57 m2

ZI

11,54 m2

Wohnküche 33,13 m2

Loggia 19,39 m2

» 1np 0

10

25

1. Untergeschoss

M 1:300

N

WETTBEWERB WOHNBAUGENOSSENSCHAFT BARLEIT

feld72 architekten zt gmbh juli 2011

ZI

13,55

m2

ZI

12,90

m2

Stieg eC

3,12

m2

ZI

ZI

13,55 m2

Bad

Stiege E

12,90 m2

3,12 m2

Flur

AR

1,92

m2

ZI

ZI

12,90

m2

WC

3,12 m2

WETTBEWERB WOHNBAUGENOSSENSCHAFT BARLEIT

AR

1,92 m2

ZI

TOP G2

1,42 m2

Flur

10,26 m2

Woh 41,40 nküche m2

Bad

11,35 m2

feld72 architekten zt gmbh juli 2011

6,73 m2

AR

WC

ZI

10,40

Stiege G m2

13,55 m2

11,35 m2

6,73 m2

ZI

10,26

Flur

Bad

TOP E2

m2

TOP

1,42

m2

C2

11,35

WC

C

m2

Haus

6,73

1,92 m2

1,42 m2

ZI

10,26 m2

m2

Wohnküche

41,40 m2

ZI

Wohnküche

10,40 m2

41,40 m2

ZI

13,55

m2

ZI

12,90

ZI

Logg ia

m2

3,60

10,40 m2

m2

Bad

6,94

m2

Flur m2

TOP

A3

6,87

TOP

AR

1,70

A4

m2

Flur

Küch e

11,07

12,57

m2

m2

WC

3,07

m2

ZI

Woh nen

24,49

12,47

m2

Loggia

m2

ZI

13,55 m2

ZI

3,60 m2

12,90 m2

Stiege H 2,78 m2

Logg ia

18,18

Bad

Flur

m2

6,94 m2

6,87 m2

TOP H3

TOP H4

Flur

6,51 m2

WC

2,18 m2

AR

2,25 m2

Wohnküche 35,58 m2

Loggia 19,39 m2

Loggia ZI

ZI

12,90 m2

10

25 Flur

6,93 m2

2,25 m2

Erdgeschoss

Flur

10,50 m2

Bad

Duplex Wohnung C3

6,93 m2

TOP C4

AR

12,90 m2

M 1:300

6,86 m2

Bad

3,60 m2

ZI

13,55 m2

TOP C3

0

WETTBEWERB WOHNBAUGENOSSENSCHAFT3BARLEIT ZI Wohnung NF 93,5m2

VR

WC

ZI

ZI

13,55 m2

Loggia

3,60 m2

Loggia

ZI

12,90 m2 3,60 m2

ZI

13,55 m2

12,90 m2

feld72 architekten zt gmbh juli 2011

1,68 m2

2,53 m2

Loggia ZI

WC

Flur

6,51 m2

2,17 m2

» 3np

Loggia

3,60 m2

ZI

13,55 m2

ZI

13,55 m2

ZI

Loggia Wohnküche

12,90 m2 3,60 m2 39,38 m2

ZI

13,55 m2

Wohnküche

3,60 m2

12,90 m2

35,57 m2

Flur

11,89 m2

6,86 m2

Flur

6,86 m2

TOP C3

6,93 m2

6,93 m2

TOP C4

AR

2,25 m2

AR WC 2,25 m2 2,17 m2 1.Obergeschoss

ZI

Bad Flur

9,91 m2

10,50 m2

6,93 10,50 m2m2

Bad

TOP C4

WC 2,17VR m2

ZI

Loggia Flur 11,89 m2

9,91 m2

TOP C3

Loggia Bad Bad

6,93 m2

VR

Flur

6,51 m2

Flur 2,53 m2 2.Obergeschoss

6,51 m2

2,53 m2

WC

WC

1,68 m2

Duplex Wohnung C3 Duplex Wohnung C3 3 ZI Wohnung NF 93,5m2

WETTBEWERB WOHNBAUGENOSSENSCHAFT BARLEIT

feld72 architekten zt gmbh juli 2011

3 ZI Wohnung NF 93,5m2

1,68 m2

Wohnküche 39,38 m2

Wohnküche

Wohnküche

39,38 m2

35,57 m2

Wohnküche

»

35,57 m2

Loggia 11,89 m2

Loggia 11,89 m2

ZI ZI

11,89 m2

Loggia

bytová jednotka, mezonet

ZI

Loggia

9,91 m2

9,91 m2

ZI

9,91 m2

9,91 m2

11,89 m2

Axonometrie Wohnung C3 1.Obergeschoss 1.Obergeschoss

2.Obergeschoss 2.Obergeschoss

WETTBEWERB WOHNBAUGENOSSENSCHAFT BARLEIT

feld72 architekten zt gmbh juli 2011

A A

A A

» řezy

Axonometrie Wohnung C3

+9,90

+9,90

+9,90 C3 Axonometrie Wohnung

+9,90 +6,00

+6,00

+6,00

+6,00

+3,00

+3,00

+3,00 WETTBEWERB WOHNBAUGENOSSENSCHAFT BARLEIT +-0,00 = 435,50 +-0,00 = 435,50 WETTBEWERB WOHNBAUGENOSSENSCHAFT BARLEIT

+3,00

+-0,00 = 435,50 +-0,00 = 435,50 -3,35

-3,35

-3,35

-3,35

-6,70

-6,70

-6,70

-6,70

+6,53 +6,53

feld72 architekten zt gmbh juli 2011 feld72 architekten zt gmbh juli 2011

B CD Schnitt A-A Schnitt A-A

B C D

WETTBEWERB WOHNBAUGENOSSENSCHAFT BARLEIT

+6,00

+3,00

+-0,00 = 435,50

-3,35

-3,40

-6,70

-6,70

Ostansicht Schnitt B-BHaus C, D, E, F, G Ostansicht Haus C, D, E, F, G

M 1 : 400 CD M 1B: 400

WETTBEWERB WOHNBAUGENOSSENSCHAFT BARLEIT WETTBEWERB WOHNBAUGENOSSENSCHAFT BARLEIT

feld72 architekten zt gmbh juli 2011 feld72 architekten zt gmbh juli B2011 C D

+9,90

+6,00 +6,00 +3,00 +3,00

±0,00

+-0,00 = 435,50 +-0,00 = 435,50

-3,40

-3,40 -3,35

-3,40

-6,70

-6,70

-6,70

-6,00 = 439,50

-6,705

+-0,00 = 435,50

feld72 architekten zt gmbh juli 2011


erlin

Wohnen am Alexanderplatz in Berlin Beschränkter Ideen- und Realisierungswettbewerb

KÖNIGSGÄRTEN

» bydlení u alexanderplatzu

Berliner Königsgärten Wohnen am Alexanderplatz

fasády i formy domu poskytuje každé obytné jednotce zelenou zahradu. Osvěžuje Städtebau šedivé Die bauliche Figur orientiert sich prinzipiell in Form und Höhe amtak umgebenden Kontext. prostředí panelových domů poblíž berlínského Eine in der Bauflucht an das Hotel anschließende Scheibe schließt das Karre. Am südöstlichen Eck bildet sie einen Winkel und erzeugt damit einenAlexandrplatzu. räumlichen Abschluss zum Hof. Im Zusammenhang mit dem westlichen Gegenüber entsteht in der Barminstraße

berlin, de

aus Richtung Norden somit ein dezenter aber einprägsamer neuer Quartierseingang.

Die Bauhöhe entspricht der Höhe der umgebenden Platten, sämtliche Abstandsgrenzen werden eingehalten, womit die Genehmigungsfähigkeit garantiert sein sollte.

soutěž, 2.místo

Beide Riegel werden kaskadenartig zur Grundstücksgrenze und Nachbarbebauung abgetreppt. Dadurch entstehen großzügige Terrassengärten. Dieses Thema wird in den unteren Geschoßen aufgenommen. Die einzelnen Geschoße werden so gegeneinander verschoben, dass sich der Baukörper an beiden Fassaden kaskadenartig schichtet. Dadurch erhält jede Wohnung einen eigenen, direkt zugänglichen „hängenden Garten“. Das Gebäude erhält eine unverwechselbare Kubatur und besticht durch seine spannende einprägsame Silhouette. Diese architektonischen Alleinstellungsmerkmale bilden eine unverwechselbare neue Adresse im Stadtraum. Die Hängenden Gärten sind unmittelbar auch von außen erlebbar und werten das städtische Umfeld auf.

feld72 Architekten ZT GmbH

Die "harte" Platte

Optimierung von Freiräumen und Belichtung

Aus der städtebaulichen Logik der Platten- und Zeilenbebauung entwickelt, fügt sich das Gebäude selbstverständlich in diese ein. Trotzdem stellt das Gebäude bei nahezu gleicher Grundstücksausnutzung architektonisch und typologisch eine den heutigen Anforderungen an Wohn- und Stadtraum gerecht werdende Alternative dar. Der gesichtslosen, trostlosen Monotonie der Plattenstrukturen wird ein lebendiges „grünes“ Gebäude entgegengestellt. Die Typologie entwickelt sich aus einem zeitlosen und gleichzeitig zukunftsweisenden Thema: Dem Gebäude mit den hängenden Gärten.

/terasovité uspořádání

Die hochwertige zentrale Lage sowie der innovative Anspruch des Bauherren eröffnen eine besondere Chance ein einzigartiges und zukunftsweisendes Projekt zum Thema städtisches Wohnen zu etablieren.

Jeder Wohnung ihren Freiraum

Architektonisches Konzept Die kaskadenartige Schichtung der Kubatur wird durch die Materialwahl unterstützt. Die auskragenden Volumen werden durch eine Plattenverkleidung mit Holztafeln abgehoben. Die Wahl des natürlichen Materials Holz, welches industriell hochwertig verarbeitet auch dem urbanen Kontext entspricht, unterstützt das Einzigartigkeit des Gebäudes und artikuliert wesentliche Merkmale wie die zum urbane Grün orientierte Wohnqualität und den ökologischen Anspruch auch in der Materialwahl.

KÖNIGSG

Die zurückversetzten Bereiche werden großflächige verglast, sodass die Verbindung zwischen Wohnung und Garten gestärkt wird. Gleichzeitig bilden sich das vitale Leben und die Individualisierung der Wohnungen durch die Bewohner besonders am Abend nach außen ab.

Berliner Königsgärten Wohnen am Alexanderplatz

Schwarzplan M1:5000

Die hochwertige zentrale Lage sowie der innovative Anspruch des Bauhe besondere Chance ein einzigartiges und zukunftsweisendes Projekt zum Wohnen zu etablieren. Städtebau

Die bauliche Figur orientiert sich prinzipiell in Form und Höhe am umgeb Eine in der Bauflucht an das Hotel anschließende Scheibe schließt das südöstlichen Eck bildet sie einen Winkel und erzeugt damit einen räumlic zum Hof. Im Zusammenhang mit dem westlichen Gegenüber entsteht in aus Richtung Norden somit ein dezenter aber einprägsamer neuer Quart

traße Molls

Die Bauhöhe entspricht der Höhe der umgebenden Platten, sämtliche Ab werden eingehalten, womit die Genehmigungsfähigkeit garantiert sein so

Definition eines Hofes

e un-Straß Otto-Bra Der Wunsch nach Haus mit Garten

Stapelung zur urbanen Einheit

Schwarzplan M1:5000

Verschiebung zur Optimierung von Belichtung und Freibereichen

traße Molls

e un-Straß Otto-Bra

Beide Riegel werden kaskadenartig zur Grundstücksgrenze und Nachba abgetreppt. Dadurch entstehen großzügige Terrassengärten. Dieses The unteren Geschoßen aufgenommen. Die einzelnen Geschoße werden so verschoben, dass sich der Baukörper an beiden Fassaden kaskadenartig Dadurch erhält jede Wohnung einen eigenen, direkt zugänglichen „hänge Das Gebäude erhält eine unverwechselbare Kubatur und besticht durch einprägsame Silhouette. Diese architektonischen Alleinstellungsmerkmale bilden eine unverwechs Adresse im Stadtraum. Die Hängenden Gärten sind unmittelbar auch von und werten das städtische Umfeld auf.


100072

neralplanerwettbewerb Unternehmenszentrale Wien Energie Stromnetz GmbH

SMART GREEN CAMPUS Generalplanerwettbewerb Unternehmenszentrale Wien Energie Stromne

S Generalplanerwettbewerb Unternehmenszentrale Wien Energie Stromnetz GmbH D

» smart campus

che Lösung

G

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

S VERWALTUNGSBEREICH 1:500

64

84

C

LKW Zu- und Abfahrt 104

124

144

164

184

204

224

soutěž

Parken

24

transparenten Kommunikationsspangen weitet sich Vielschichtige und immer wieder neue Raumabfolgen und Durchwegungen bildender Hofraum und Blick in die ein attraktives Arbeitsumfeld. Umgebung. Das Gebäude vermittelt die innovative und zukunftsgerichtete

B

Betriebsführungswarte 1.650,7m2

7.501,7 m2

Unternehmensausrichtung einerseits über entsprechende technologische Gebäudeausrüstung wie z.B. die sichtbare Solarfassade des großflächig geschlossenen Sockelbereiches (evtl. gekoppelt an eine Medienfassade als Kommunikationsmittel) und andererseits über die nach innen und außen präsente, hohe atmosphärische Qualität der kultivierten Landschaft.

A

252

D

LAGEPLAN 1:2000 31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

52

53

54

Vielschichtige und immer wieder neue Raumabfolgen und Durchwegungen bilden ein attraktives Arbeitsumfeld. Diese „Green Architecture“ dient nichtinnovative nur als Zertifikat sondern zum direkt Das Gebäude vermittelt die und wird zukunftsgerichtete erlebbaren Bestandteil des Unternehmens und der Stadt und steigert die ArbeitsUnternehmensausrichtung einerseits und Aufenthaltsqualität seiner Benutzer nachhaltig. über entsprechende technologische Funktionale Lösung Gebäudeausrüstung z.B. dieund sichtbare Solarfassade des großflächig Die direkte Erlebbarkeit dieses Grünraumes als tagtäglicheswie Arbeitsumfeld Erholungsraum für die Mitarbeiter etabliert Gebäude als zentralen Diedas einzelnen Funktionsbereiche werden gebündelt und in Hinblick auf höchste geschlossenen Sockelbereiches (evtl. gekoppelt an eine Medienfassade als Vernetzung und Synergien, bei Identifikations- und KommunikationsraumEffektivität, innerhalb des Unternehmens. Diegleichermaßen hoher Flexibilität, horizontal wie vertikal organisiert. Dadurch entstehen drei übergeordnete Zonen: Kommunikationsmittel) und andererseits die nach innen und außen präsente Ablesbarkeit dieses grünen Landschaftskonzeptes repräsentiert dieBetriebsfunktionen Haltung und im EG,über - der Sockelbereich mit sämtl. geteilt in die Werkstättenbereiche im Westen und die Lagerbereiche (mit darüberliegenden wesentliche Werte des Unternehmens nach außen. hohe atmosphärische Qualität der kultivierten Landschaft. Parkdecks) im Osten

SCHEMA STÄDTEBAU / GRÜNRAUM / CORPORATE ARCHITECTURE

Städtebauliche Lösung Die Idee des Campus wird in einen hybriden Gebäudekomplex übersetzt. Diese Komprimierung erlaubt es eine, dem städtischen Umfeld angepasste, Großform Dachgärten von hoher Signifikanz zu etablieren, gleichzeitig eine maximale funktionale 4.OG Restaurant/Küche Optimierung interner Abläufe zu gewährleisten und nach außen zu verkörpern.

PKW / LKW Magistrale

3.OG das Gebäude in der Veranstaltung/Konferenz Als langer, horizontaler Baustein dimensioniert, ordnet sich /Schulung Rohrlagererweiterung diffusen Stadtlandschaft ein. Das Gebäude bildet eine neue klare attraktive Dezentrale Sonderflächen unregelmäßig und Multizone Stadtkante die das gesamten Betriebsgeländes im Süden abschließt. Die 2.OG Büronutzfläche städtebauliche Präsenz wird an der südwestlichen Ecke, sowohl funktional wie und Multizone entsprechend architektonisch durch eine Baukörperakzentuierung gestärkt.

D

D

Vorplatz Werkstatt 916,8 m2

Ausfahrt Parkdeck

H

NT3 aussen 3.307,0 m2

IS-KFZ 2.511,1 m2

Dachlandschaft Sport

Parkdeck Mitarbeiter

Sonstige Supportfunktionen Sport

Kerne Betriebsführungswarte IS-KFZ 3.064,5 m2

NT3

H

Lehrlingsbereich

NT6

1.OG

NT5

G

G

NT6 WEG 205,2 m2

NT3 prüfr büros 494,4m2 NT3 freil büros 495,5m2 NT6 prüf büro 634,7m2

F

F

Ausstellung/Bibliothek

Garage Dienstfahrzeuge

Foyer/Empfang

NT3 monteur 985,6 m2

NT3 prüffeld 746,1 m2

NT4

NT6 büro WEG 146,0 m2

NT3 monteur büros 151,2 m2

NT3 werkstatt 1.445,1 m2

Sonstige Supportfunktionen Archiv/Haustechnik

E

NT6 störungsdienst 419,2 m2

NT3 freileitung 686,1 m2

Ver- und Entsorgung Restaurant/Küche

NT6 WEG Lager 4.151,7 m2

UG

Kerne

D

D

NT5 depot 163,6 m2

STRUKTURPLAN 1:10000 NT5

A

NT6 aussen 3.204,2 m2

C

C

- der öffentlichere Haupteingang mit Foyer und darüber angeordneten Supportfunktionen (Bibliothek, Ausstellung, Veranstaltungsräumen, Restaurant) im Westen direkt zur U-Bahnstation orientiert - eine Zufahrt in der Verlängerung der Nussbaumallee im Osten welche über eine Rampe direkt zu den Parkdecks für Mitarbeiter führt. Dort angekommen gelangt man über die Dachlandschaft oder die Erschließungsund Kommunikationsspangen im Norden und Süden in die einzelnen Abteilungen und Bereiche. Kerne bilden vertikalen Shortcuts.

KONZEPT SMART GREEN CAMPUS

E

luftraum WEG lager

ladekorridor 491,8 m2

- einen Eingangs und Supportbereich im Westen sowie den Supportbereich der Sportnutzungen im Osten

- dazwischen spannt sich eine Bürospange welche direkt über den Betriebshallen Diese „Green Architecture“ dient nicht nur als Zertifikat sondern wird zum direkt die Büros der Betriebsfunktionen und darüber die Veraltungsbüros aufnimmt Im UG befinden sich Archivräume, Haustechnik sowie die ‚warme‘ Garage für die erlebbaren Bestandteil des Unternehmens und der Stadt und steigert die ArbeitsDienstfahrzeuge. und Aufenthaltsqualität seiner Benutzer nachhaltig. Das Gebäude spannt sich zwischen 2 Haupterschließungsbereichen auf:

LKW-Garage IS-KFZ

CL Ein Sockel vereint in kompaktester Form alle Betriebsfunktionen, darüber zieht NT3 sich eine Parklandschaft in die der sich ein 3-geschoßiger Bürocampus einfügt. Diese in das Gebäude integrierte Landschaft verlinkt NT6stadträumlich übergeordnete und relevante Grünräume. EG

NT3büros montage NT3 werk 109,8 m2 367,3m2

A FUNKTIONSSCHEMA GEBÄUDEKOMPLEX

Die bipolare Aufteilung der Supportbereiche gekoppelt an die 2 Haupterschließungen garantiert einen abwechslungsreichen, erlebnisreichen Zugang und Bewegungsfluss im Gebäude, und fördert dadurch die unternehmensinterne Kommunikation. Smart Campus steht für ein innovatives, nachhaltig agierendes und begegnungsoffenes Unternehmen und Arbeitsumfeld.

NT4 büro 1.052,3m2

NT3 kabel GR 1.095,6m2

Betriebsführungswarte 1.637,5m2

NT4 werkstatt 1.815,6 m2

luftraum WES lager

NT5 werkstatt 135,9 m2

18

19

16

17

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

31

32

33

34

35

B

36

37

A

NT6 WES Lager 3.505,8 m2

Vorplatz Werkstatt 916,8 m2

Zufahrt Parkdeck

D 17

NT6 büro WES 130,0 m2

NT6 WES 185,1 m2

NT5 garage 420,7 m2

Rohrlagererweiterung

NT4 depot 49,6 m2

er un g

B

H 1:500

15

44

Die Bürotrakte sind optimal Ost-West zu den Höfen orientiert und erfüllen sämtliche strukturellen Anforderungen an die Flexibilität der Nutzung. Über die transparenten Kommunikationsspangen weitet sich der Hofraum und Blick in die Umgebung.

LKW Zu- und Abfahrt

FUNKTIONSBEREICHE 3.OG Zu- und Abfahrt

u

16

büro 1.129,3m2

564,6m2

D

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

A

IS-KFZ 2.511,1 m2 52

53

IS-KFZ 3.064,5 m2

Ro hr lag er er we it

16

wien, at

564,6m2

středisko, rozsáhlou administrativu a v kolo dvoukolové soutěže. Hlavními úskalími bylo nastudovaní několikasetstránkového zadání, Die Bürotrakte sind optimalsouvislostí Ost-West zu Höfen orientiert und erfüllen vyhovění všem jeho požadavkům na provoz a vyřešení urbanistických naden stísněném sämtliche strukturellen Anforderungen an die Flexibilität der Nutzung. Über die pozemku poblíž vídeňských gasometrů.

E

wien energie

1.129,2m2

/kampus energetické společnosti

F

horizontaler Baustein dimensioniert, ordnet sich das Gebäude in der dtlandschaft ein. Das Gebäude bildet eine neue klare attraktive die das gesamten Betriebsgeländes im Süden abschließt. Die he Präsenz wird an der südwestlichen Ecke, sowohl funktional wie nd architektonisch durch eine Baukörperakzentuierung gestärkt.

vereint in kompaktester Form alle Betriebsfunktionen, darüber zieht arklandschaft in die der sich ein 3-geschoßiger Bürocampus einfügt. s Gebäude integrierte Landschaft verlinkt stadträumlich ete und relevante Grünräume. sonder sonder büro

Der Gebäudekomplex wird trotz seiner Größe - insbesondere im Bereich der Verwaltungsfunktionen - durch die Hofstruktur sorgfältig gegliedert. Durch diese Baukünstlerische Lösung Gliederung in unterschiedlich charakterisierte Höfe erhält der Komplex einen Der Gebäudekomplex wird trotz seiner Größe - insbesondere im Bereich der angenehmen, menschlichen Maßstab, schafftDurch unterschiedliche Verwaltungsfunktionen - durch die Hofstruktur sorgfältig gegliedert. diese Gliederung in unterschiedlich charakterisierte Höfe erhält der Komplex einen kombinující výrobní prostory, výzkumné Identifikationsbereiche für die Mitarbeiter und erleichtert die Orientierung innerhal angenehmen, menschlichen Maßstab, schafft unterschiedliche für diea Mitarbeiter und erleichtert provozy. die Orientierung innerhalb neposlední řaděIdentifikationsbereiche i rekreační stravovací První des Komplexes. des Komplexes.

H

280

Die direkte Erlebbarkeit dieses Grünraumes als tagtägliches Arbeitsumfeld und Erholungsraum für die Mitarbeiter etabliert das Gebäude als zentralen Identifikations- und Kommunikationsraum innerhalb des Unternehmens. Die Ablesbarkeit dieses grünen Landschaftskonzeptes repräsentiert die Haltung und wesentliche Werte des Unternehmens nach außen.

s Campus wird in einen hybriden Gebäudekomplex übersetzt. Diese ung erlaubt es eine, dem städtischen Umfeld angepasste, Großform ignifikanz zu etablieren, gleichzeitig eine maximale funktionale g interner Abläufe zu gewährleisten und nach außen zu verkörpern.

100072

Baukünstlerische Lösung

54

D 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Zu- und Abfahrt Mitarbeiter PKW

44

45

46

47

48

49

50

51

52

52

53

54

LKW

Zu- und Abfahrt

LKW


/ateliér štěpán

významný brněnský ateliér specializující se na soudobou sakrální architekturu, rekonstrukce a interiér. Tematický záběr je však podstatně širší, za zmínku stojí především v posledních letech zpracovaný návrh areálu pro návštěvu papeže Benedikta XVI. v Tuřanech nebo populární dřevěné Freedomky. Je rovněž hlavním architektem Pražského hradu.

/tým

Ing. arch. Marek Štěpán, 1 zaměstatnec, 2 praktikanti

/termín

02/2010 - 07/2010

/náplň

naším úkolem bylo zejména kompletně rozpracovávat letmé skici architekta do technických výkresů a prezentovatelných studií. Často rovněž spolupracovat přímo na místě při dokumentaci a analýzách.

/projekty

účast na celém projektu: » labyrint ~ sklepy Zámeckého vinařství Bzenec » rekonstrukce nejvyššího purkrabství na Pražském hradě, DSP » Pražmo ~ urbanistická studie centra obce výpomoc: » rekonstrukce piaristického chrámu v Litomyšli (kompletace DPS) » expozice ve Jurkovičově vile (úpravy DPS)


» praxe ~ ateliér štěpán, 2010


4,64,6 mm

schematický schematický řezřez 1:250 1:250

varianty varianty - schematický - schematický půdorys půdorys 1:250 1:250

» stávající stav LABYRINT LABYRINT- -SKLEPY SKLEPYMORAVSKÝCH MORAVSKÝCHVINAŘSKÝCH VINAŘSKÝCHZÁVODŮ ZÁVODŮBZENEC BZENEC STUDIE STUDIE5/2010 5/2010

» labyrint ~ sklepy zámeckého vinařství bzenec /konverze zanedbaných sklepení pod bzeneckým zámkem na expoziční okruh s degustačními zastaveními. Řešení od celkového provozního schématu, trasy expozice přes využití jednotlivých místností až k detailnímu řešení interiéru.

» vizualizace


» celkový půdorys

S

«

degustační místnost

místnost č. 11

ozn. počet ks 1 1 2 4 3 1 4 1 5 1 6 1 7 48 8 3 9 1 10 1 11 1 12 8 13 1 14 1 15 1

2 6

4

5

» půdorys - detail

J

7

8 10

13

V

název stůl kulatý

rozměr d = 3500 mm, h = 780 mm

2950 x 885 x 1000 mm 1400 x 550 x 2700 mm 400 x 400 x 1250 mm

materiál dub masiv dub masiv dub masiv dub masiv dub masiv dub masiv dub masiv

d = 3100 mm, h = 100 mm 10600 x 600 x 100 m

měděný plech dub masiv dub masiv

cca 1100 x 2900 mm 132 m2 38 m2

dub masiv beton dubová prkna

«

stůl obdélníkový 1000 x 2500 x 780 mm degustační místnost expozice - skříň u stěny 13 500 x 400 x 1100 mm expozice - skříň mezi sloupy office pro obsluhu office - vestavěná skříň židle s vysokým opěrákem vinný sud stávající krb svítidlo kruhové závěsné svítidlo podélné závěsné dekorace stěn dveře - jednokřídlé, otočné podlaha podlaha

místnost č.x11 2000 x 885 1000 mm

12

14 8

Z

15

3

1

1

9

S 3

J

J

0

2

degustační místnost

11

«

10 12

12 8

místnost č. 11

Z 12

» řez - detail

11

12

13

8

3

3

11

6 9

8

3

S

V 10 10

4

2

5

J

5m

půdorys 1:75

2

1 1

7

7

2

5

LABYRINT - SKLEPY MORAVSKÝCH VINAŘSKÝCH ZÁVODŮ BZENEC řezopohled 1:75

S

Z

LABYRINT - SKLEPY MORAVSKÝCH VINAŘSKÝCH ZÁVODŮ BZENEC 10

11

10

6

11

3 1

V

Z

STUDIE 5/2010 11

V

12

13

9 4

2

5

12

6

STUDIE 5/2010

2

7

7

LABYRINT - SKLEPY


» pražmo ~ urbanistická

návrh

«

půdorys 1:750

studie centra obce i

info - naučná tabule stezky Prašivá - mapa - rozcestník - elektronické infocentrum

i

13

16

strom původní

6

17

/centrum obce bylo definováno jako socha sv. Jana Nepomuckého mezi kostelem a křižovatkou. Jan Nepomucký bylo také jméno hraběte Pražma, zakladatele obce. Studie se zabývá definováním pěších stezek a jejich povrchů, úpravou zeleně, nábřežím potoka, veřejným1 osvětlením av drobné přemostění 2 úprava profilu strouhy neposlední řadě řeší chybějící předprostor kostela.

9

18 1

strom nový

2 19

12 8

3

křížová cesta

4

povrch silnice - kostky

5

povrch chodníku - kostky malé

6

část chodníku - cyklostezka - asfalt

7

dřevěný kříž

8

pomník padlým

4 10

9

socha sv. Jana Nepomuckého

10

kříž starého hřbitova

11

kostel

12

fara

13

obchody s pavlačí

14

úprava koryta potoku

15

oprava mostku

16

drobné přemostění

17

opěrná zídka

18

nová opěrná zeď

19

povrch stezek - jemný štěrk

7

5 11

14 3 19

15

vizualizace

«

vizualizace

» stávající stav

Pražmo / URBANISTICKÁ STUDIE CENTRA OBCE STUDIE 7/2010

«

axonometrie - návrh - varianta

axonometrie - současný stav

» návrh

Pražmo / URBANISTICKÁ STUDIE CENTRA OBCE STUDIE 7/2010


» rekonstrukce

nejvyššího purkrabství na pražském hradě /dokumentace pro stavební povolení včetně analýz a fotodokumentace na místě. Vestavba hygienického zázemí formou vložených prvků, zvětšení podlahové plochy pomocí bronzové podesty. Dokumentace byla vypracována v několika variantách s různým rozsahem zásahů do historických konstrukcí. Součástí byly i obsáhlé výpisy řemeslnických prvků.

» 2np

» 1np


/roční stipendijní pobyt

program erasmus, technická univerzita v Tampere, Finsko. Studium v angličtině.

/termín

07/2008 - 06/2009


Âť tu tampere, 2008/09


» dřevěná sauna u jezera

pirkkala, fi

/koncept budovy situované na malebném jezerním pobřeží v Pirkkale je založen na terénní tektonice, provozních požadavcích a souznění se skalnatou krajinou, poklidným územím nedaleko od města a kompozicí s ovocným sadem. Sauna určená pro místní farnost je dalším rozvinutím rekreačního charakteru lokality. finská dřevěná architektura, léto 2009 mezinárodní studentská soutež: 2.místo


/1 program rozdělen na 3 provozně nezávislé celky /2 forma přizpůsobena terénní tektonice /3 optimální orientace

 

 



celků vzhledem k jezeru







 

 



















/4 ...a zároveň





 

definování privátních a veřejných prostor, nerušících se, avšak terasou propojených.



 





 




» tampere, fi

divadlo na řece

/koncept založen na inspiraci rybou putující kanálem mezi dvěma jezery, divokou a nespoutanou, podněcující fantazii návštěvníka. Je však s městem pevně provázána těžkým soklem, jenž zahrnuje vedlejší provozní funkce budovy a zároveň se stává součástí Tampere a jeho zavedených nábřežních stezek. Elegantní organický objem “ryby” naopak obsahuje veřejné prostory divadla. Koncept si rovněž pohrává s ideou dvojí transparentnosti - divadlo uvnitř, ale i navenek - návštěvníci nepřichází pouze zhlédnout hru, ale zároveň ukázat sami sebe a své večerní róby. Bezprostřední kontakt s kolemjdoucímí i světla odrážející se na noční hladině kanálu tak rozehrávají divadlo ještě rozměrnější. ateliérová práce, zima 2008, vedoucí: prof. Hannu Tikka










 







    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



   

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 



 



» 2pp » řez



 



 

 

 

 

 

 





 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

  



 



 

 







 

» 1pp 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 





 



 

 





 



 





 

       

 

 





 



       

 

 



 



 



» 1np



 

 





 

 

 







 

 

 

 


» mrakodrap helsinki, fi

/administrativní a veřejná budova rostoucí z moře jako budoucí orientační bod pro novou čtvť Helsinek. Inpirovala mě mořská houba křemitka pletená (euplectella aspergillum) svým elegantním tvarem a výjimečnými statickými vlastnostmi. Součástí konceptu je i představa moderní administrativní budovy jako porézní entity, transparentní a variabilní. ateliér ocelových konstrukcí, léto 2009, vedoucí: Petri Tavilampi






















































  











 



















 



 













 





  

» 2np

   



 

 







   

 







 

  















   















 



 



   





 

  

   

» 20np

» 33np

 











   

 





 



  

 














/bakalářské studium

čtyřletý bakalářský obor architektura pozemních staveb na fast vut. Tento nově otevřený obor tvoří zdravou konkurenci pro zaběhnutou brněnskou fakultu architektury. Vymezuje se snahou o propojení výuky architektonických disciplín s praktickými poznatky odborníků ze stavební fakulty. Důraz je kladen na architektonický detail.

/termín

09/2010 - 05/2012


Âť arc fast, vut brno, 2006-10


» rekonstrukce

tvrze v horních dunajovicích / obnova kulturní památky, nové využití jako společenské centrum obce, styčná plocha pro kontakt s okolím v hodnotných historických prostorách. Stavba je neodmyslitelně spjata s životem v obci. Jakým tedy bude přínosem pro obyvatele a naopak co může obec nabídnout svému okolí? Vinárna a vinný sklep - prostory pro setkávání místních vinařů, jejich prezentaci. Restaurace - pohoštění pro projíždějící turisty i pro místní, jimž zdejší hostinec nestačí. Obecní úřad a knihovna - potřeba reprezentativních prostor z principu funkce těchto institucí. Variabilní prostory – administrativa, pronájem, aktivity pro mládež, výstavní, prezentační, školící nebo společenské prostory ateliérová práce, léto 2008, vedoucí: doc. Ing. arch. Josef Hrabec CSc.

» bakalářská práce

/ rozpracování studie do podrobnosti dokumentace pro stavební povolení bakalářská práce, zima 2010, vedoucí: Ing. arch. Lea Vojtová, PhD., Doc. Ing. Milan Vlček, CSc.


» původní stav

» návrh

+14,680

hlavní vstup pro návštěvníky

+12,050

hospodářský vstup a zásobování restaurace

+8,250

vstup ze dvora

sklad

y vinárn

p

do vstup

vstu ía án pa bov skle záso ného vin

+4,450

možnost posezení ve dvoře

a zá zem

strom jako dominanta nádvoří, přináší stín z jižní strany a chrání proti větru

í vin árny

0,000

zatravněné srdce nádvoří plynule přechází v dláždění prorůstající trávou až k celistvé kamenné dlažbě, v souladu s intenzitou pěšího provozu

-3,500

dětsk ý

kout ek

napojení na parkoviště, hřiště a parčík

» situace

» řez

O b n o v a t v r z i v H o r n í c h D u n a j o v i c í c h / l é t o 2 0 0 8 / s i t u a c e / 1: 5 0 0 / 4

1

7 8

+4,450 +3,230

9 11

6

7

1

12

9

1 +3,230

6

17

10

1

7 5

2

10 m

8

+4,450 -0.600

5

0.000 0.000

8

13 14

+3,230

9

16

6 +3,230

15

2

O b n o v a t v r z i v H o r n í c h D u n a j o v i c í c h / l é t o 2 0 0 8 / ř e z / 1: 2 0 0 / 10

-0.500

0.000

4

2 -2.550

-3.500

3

2

3

4

4

0.000

3

/ 1 foyer 36 / 2 r e s t a u r a c e 115 / 3 salonek 50 / 4 pavlač 35 / 5 chodba 8 / 6 wc muži 9 / 7 wc ženy 10 / 8 wc invalidé 4 / 9 úklidová komora 3 / 10 chodba 29 / 11 s p r c h a 2 / 12 š at n a 3 / 13 wc m u ž i 3 / 14 wc ž e ny 3 / 15 d e nní mís tn os t 8 / 16 varna 29 / 17 s k l a d 16

+0.400

1

» 1np

2

5

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

+4,450

+4,450

5

/ 1 foyer 56 m2 / 2 zasedací místnost 32 m2

6 m2 / //1 34f kkoaaynnecc ree ll 5áá řř6 53m 4 2 m2 / 2 z a s e d a c í m í s /t n5 oasr ct h3i v2 5m 0 2 m2 / 3 k a n/c 6e lcáhřo d3b6a m 9 2 m2 n y4 1m 0 2 m2 / 4 k a/n7c ew lcá žř e 5 / 8 w c m u ž i 8 / 5 a r c h i v 5 0 m 2m 2 / 9 v í c e ú č e l o v é p r o s t o r y 12 4 m 2 / 6 chodba 9 m2 / 7 wc ženy 10 m2 / 8 wc muži 8 m2 / 9 v í c e ú č e l o v é p r o s t o r y 12 4 m 2

5

10 m

O b n o v a t v r z i v H o r n í c h D u n a j o v i c í c h / l é t o 2 0 0 8 / p ů d o r y s 1. n p / 1: 2 0 0 / 6

» 2np

1

2

5

10 m

O b n o v a t v r z i v H o r n í1c h 2D u n a j o v i5c í c h / l é t o 2 0 10 0 8 m/ p ů d o r y s 2 . n p / 1 : 2 0 0 / 7


» brněnské centrum

moderní architektury /bcma poloha v poklidné, téměř zahradní čtvrti, navíc v těsném sousedství vily Tugendhat je důvodem, proč jsem budovu koncipoval jako nenápadnou svým objemem, o to však nápadnější svou elegancí a souzněním se svažitou parcelou. Centrum architektury v univerzitním městě, místo setkávání, vzdělávání, inspirace i odpočinku. Místo, kde architektura žije a kde vzniká. Galerie, kavárna, park... ateliérová práce, zima 2008, vedoucí: Ing.arch. Jan Mléčka cena Arnošta Wiesnera 2008: 3.místo


» 1pp

b r n ě n s k é c e n t r u m m o d e r n í a r c h i t e k t u r y / z i m a 2 0 07 / p o d é l n ý ř e z / 1: 2 0 0 / 8 1

2

5

10 m

brněnské centrum moderní architek tur y / zima 2007 / skic y / 26

» řez -9 ,5 0 0 -8 ,080. 00 0 0 4 .-4 0 0,000 0

1 0 ,0 0 0

5

3

+ 4 ,0 5 0

4

6 2

8

7

1 komunikační

p r o s t o r 115 m 2 / 2 p r o s t o r k a v á r n y 13 5 m 3 / 3 z á z e m í k a v á r n y 1 8 m 2 / 4 v ý s t a v n í p r o s t o r 3 15 m 2 / 5 w c i n v a l i d é 6 , 2 m 2 / 6 w c ž e n y 8 , 8 m 2 / 7 w c m u ž i 8 , 8 m 2 / 8 ú k l i d o v á k o m o r a 3 , 4 m 2

1

2

5

10 m

b r n ě n s k é c e n t r u m m o d e r n í a r c h i t e k t u r y / z i m a 2 0 07 / p ů d o r y s 1. p p / 1: 2 0 0 / 6 6

7 1

1

14 11 5

2

12

8 9

2 4 10 13

3

» 1np

» 2pp

1 f o y e r 218 m 2 / 2 k n i h o v n a 2 3 0 m 2 / 3 s k l a d a z á z e m í k n i h o v ny 14 6 m 2 / 4 p ř e d n á š ko v ý s á l 95 m 2 / 5 w c i nv a l i d é 6 , 2 m 2 / 6 w c ž e ny 10 , 2 m 2 / 7 w c m u ž i 9 m 2 / 8 ú k l i d o v á ko m o r a 4 m 2 / 9 w c z a m ě s t a n c i 4 m 2 / 1 0 z á z e m í z a m ě s t n a n c ů a p ř e d n á š e j í c í c h 21 m 2 / 11 c h o d b a p r o z a m ě s t n a n c e 4 3 m 2 / 12 t e c h n i c k é z á z e m í 4 5 m 2 / 13 a d m i n i s t r a t i v a 5 5 m 2 / 14 d e p o z i t á ř e 310 m 2

brněnské centrum moderní architek tur y / zima 2007 / fotomontáž 1

2

5

1 z á d v e ř í 7, 8 m 2 / 2 v s t u p n í h a l a s š a t n o u a p r o d e j n o u k n i h 9 2 , 8 m 2

10 m

1

b r n ě n s k é c e n t r u m m o d e r n í a r c h i t e k t u r y / z i m a 2 0 07 / p ů d o r y s 2 . p p / 1: 2 0 0 / 7

2

5

10 m

b r n ě n s k é c e n t r u m m o d e r n í a r c h i t e k t u r y / z i m a 2 0 07 / p ů d o r y s 1. n p / 1: 2 0 0 / 5


» obytný soubor soběšice /obytný komplex doplňující nekompletní venkovský blok ve vsi pohlcené městem a sžírané satelitní výstavbou. Neotřelým způsobem přistupuje k prolínání privátních a veřejných prostor. Reaguje tak na nedostatek komunikace přistěhovalců se starousedlíky a nenásilnou formou vytváří komunitu žijící v srdci obce. Přebírá archetypální formu venkovského stavení a interpretuje ji soudobým způsobem. ateliérová práce, léto 2007, vedoucí: Ing.arch. Bára Krejčová cena Arnošta Wiesnera 2007: 1.místo


ŘEZ B - B

» 1np

1:100

ŘEZ A - A

1:100

B

B

» 2np 4 A

5

2

1

6a 5

6b

2

A'

3

1

3

1

ZÁDVEŘÍ

2,8 M2

2

CHODBA

5,5 M

3

WC

1,3 M2

4

ŠATNA

5

KOTELNA

A

2

1

3

6a

5b OBYTNÁ KUCHYNĚ

6b

OBYTNÁ KUCHYNĚ

1,7 M2

5a 2

3

1,6 M2

1

5a 38,6 M2

33,6 M2

4

2

*

1

CHODBA

3,6 M2

2

WC + KOUPLENA

5,6 M2

3

ŠATNA

1,7 M2

4

LOŽNICE

20 M2

5a

LOŽNICE

38,6 M2

5b

LOŽNICE

33,6 M2

1

CHODBA

2

WC + KOUPLENA

5,6 M2

3

ŠATNA

1,7 M2

4

LOŽNICE

20 M2

ŘEZ B - B

3,6 M2

5a

LOŽNICE

38,6 M2

5b

LOŽNICE

33,6 M2

ŘEZY

2

1:100

JAKUB HOLAS, A1A1

B'

» řez b

1:100

VÝKRES Č.: 07

FAST VUT BRNO

LS

2007

B'

B'

4

1

5b

2

3

4

*

4

A

1 3

4

A'

B

A'

ARCHITEKTONICKÝ PŮDORYS 1.NP JAKUB HOLAS, A1A1

1:100

VÝKRES Č.: 01

FAST VUT BRNO

LS

ARCHITEKTONICKÝ PŮDORYS 2.NP

2007

JAKUB HOLAS, A1A1

ARCHITEKTONICKÝ PŮDORYS 2.NP JAKUB HOLAS, A1A1

1:100

1:100

VÝKRES Č.: 02

FAST VUT BRNO

LS

2007

VÝKRES Č.: 02

FAST VUT BRNO

LS

2007

» řez a

ŘEZY

JAKU


» mad racer’s chair /židle socha , extravagantní kousek mobiliáře pro člověka s extravagantním životním stylem. Zážitek je nadřazen ceně i praktičnosti. Dynamika tvaru, sedák inspirovaný závodními skořepinami, nízký posez i úhel opěráku evokují pocit rychlosti, trojbodé rozložení podpor vybízí k vyrovnávání odstředivé síly náklonem do strany, umístění těžiště až k zadní dvojici nohou však navrací stabilitu. interiér - cvičení, léto 2008, vedoucí: Ing.arch. Ivana Košíčková

1938

656

398

854

560

501

1938

656

398

854

560

501


» posuvná galerie

/kavárna , stuha zachycená mezi stromy. Organická ocelová struktura poskytující skromné letní zázemí unaveným kolemjdoucím. /otevřená galerie jako způsob obohacení veřejných prostor. Variabilita půdorysu i možností pronikání světla. základy architektonického navrhování, zima 2006, vedoucí: Ing.arch. Jiří Palacký, Ph.D.

» kavárna pod petrovem


» další aktivity


» zakázková vizualizace


» sauna » divadlo » mrakodrap

» architektonické modelování


ww v o c alfw. es .c z t

Muž ské vokál ní k va r t et o QVOX u vád í

vocal fest brno 2010

festival vokálních souborů

Mužské vokální kvarte to Q VOX uvádí

vocal fest brno 2011

festival vokálních souborů 19.–22. května 2010

vocal fest brno vol.3

festival vokálních souborů 16.–19. května 2011

12.–14. září 2012

16.5. QVOX a hosté

12.9.

Dělnický dům Židenice, Jamborova 65

19. května v 19.30 // kavárna Trojka - nádvoří Domu pánů z Kunštátu, Dominikánská 9

~QVOX - zahajovací koncert

Po úspěšném evropském turné opět doma v Brně

20. května v 19.30 // atrium Fakulty sociálních studií MU, Joštova 10

~Pěvecký sbor Masarykovy univerzity

c

17.5. Tiburtina Ensemble

f

~Pěvecké sdružení moravských učitelů Legendární sbor s mimořádnou janáčkovskou tradicí

2

> 19 hod: zahájení večera u obrazů Milana Magniho za doprovodu hlasů QVOXu > Tovární hala Zbrojovky Brno, Lazaretní 7 a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích, Lazaretní 1, > Vstupné: 150 Kč /studenti, důchodci, ZTP 80 Kč

0

> 19 hod: zahájení večera u obrazů Milana Magniho za doprovodu hlasů QVOXu > Tovární hala Zbrojovky Brno, Lazaretní 7, > Vstupné: 100 Kč /studenti, důchodci, ZTP 80 Kč

Kontakt / rezervace: +420 603 596 243, e-mail: vocalfest@gmail.com Program vzniká ve spolupráci s Domem umění města Brna Festival se uskuteční pod záštitou Bohuslava Sobotky, poslance PČR Festival se koná za finanční podpory statutárního města Brna

v

a

» grafický design

c

a

www. vocalfest .cz Dobrovolným vstupným podpoříte existenci festivalu

oo

l

19.30

Sestry Havelkovy /Dejte si radit slavné meziválečné písně

14.9.

Affetto /Muži mlsají vždy rádi humor v hudbě napříč staletími

oblíbené písničky z televizní obrazovky

19.30

o

13.9.

19.30

19.5. Kantiléna /Z Moravy do říše pohádek

l

zahajovací koncert, otevření výstavy, občerstvení doprovodný program: 4tetky

koncert duchovní hudby ke sv. Václavovi a sv. Ludmile

19.30

v

0

n

t s rb

e

/Úcta ke svatým v českém středověku

QVOX /Kocourkovský kabaret z kufru

00

22 1 1 00

OOnn

rr bb tt ss

12.-14.9.

Partitury

/výstava

práce žáků výtvarného oboru ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Došlíkova 48

f ee f

www.vocalfest.cz Kontakt / rezervace: +420 603 596 243, e-mail: vocalfest@gmail.com Předprodej vstupenek: BKC (Běhounská 17, Brno) a Kudrnův podchodový obchůdek (Hlavní nádraží Brno) nebo vždy hodinu před začátkem programu. Festival se koná za finanční podpory statutárního města Brna Festival se koná pod záštitou Karla Bernáška, místostarosty MČ Brno - Židenice

H u m or

www.vocalfest.cz v

Vstupné: 150 Kč / 80 Kč (ZTP, senioři, studenti) Kontakt / rezervace: +420 603 596 243, e-mail: vocalfest@gmail.com

h u d b ě

a

22. května v 19.30 // Chrám Spasitele CČSH v Židenicích, Karáskovo nám. 10

1

19.30

> 20 hod: zahájení festivalu u obrazů Milana Magniho, řízená degustace špičkových vín > Tovární hala Zbrojovky Brno, Lazaretní 7, > Vstupné: 150 Kč /studenti, důchodci, ZTP 80 Kč

Progresivní studentský sbor ověnčený cenami z mnoha festivalů

O

/Český orloj, cesta poutníka

hudebně-dramatická koláž z děl L. Janáčka a B. Martinů (režie T. Pilař)

20.30

Předprodej vstupenek: TIC (Běhounská 17, Brno) a Dělnický dům Židenice (Jamborova 65, Brno) nebo vždy hodinu před začátkem programu Festival se koná za finanční podpory statutárního města Brna Záštitou nad festivalem převzal Bc. Karel Bernášek, místostarosta MČ Brno - Židenice


» městské zásahy,

brno


» svítidlo » multifunkční socha


tvorba

» výtvarná


» výroba dýmek


Âť fotografie


» fotodokumentace workshopu

na fa vut s martinem rajnišem


» dokončená struktura


Âť architektura


Âť hudba


» vezměte také svoji židli na výlet...


» země


» lidé


Âť z ulice


» sv a t b a


Âť konec


ing.arch. jakub holas, 2012

portfolio / 2012  

ing.arch.jakub holas ~ young architect portfolio