Page 1

Kraków, dn. 20.02.2013

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 15.02.2013

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań

Zleceniobiorca: Jakub Dudek ul. Zazamcze 20 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 4186,44 € 2. Kwota uzysku (50%): 2093,22 € 3. Kwota do opodatkowania: 2093,22 € 4. Podatek od wynagrodzenia: 376,78 € 5. Kwota do wypłaty: 3809,66 € (słownie: trzy tysiące osiemset dziewięć euro, sześćdziesiąt sześć centów)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzieło