Page 1

www.dentonica.pl


Vi inviterer dere til Polen for en kompleks tjeneste innenfor tannlegebehandling. Tannlegekontoret vårt ligger i sø r-vest Polen i nærheten av den maleriske byen Wroclaw. Vi kan tilby dere et komplett utvalg av tannlegetjenester:

Omfattende undersø kelse og utredning

750 NOK

Forebyggende behandling (Opplæring, instruksjon, tannrens og pussing med Prophylaksepasta/sandblåsing) Timedeb.

1000 NOK

Komposittfyllinger på fronttenner / sidetenner

700/1000 NOK

Rotkanalutrensing+rotfylling 1 kanal inkl. Bilder

2000 NOK

Rotkanalutrensing+rotfylling 2 kanaler inkl. Bilder

2800 NOK

Rotkanalutrensing+rotfylling 3/4 kanaler inkl. Bilder

3000 NOK

Stiftkroner - innerkjerne i glassfi ber > fronttenner / Sidetenner 500/800 NOK Fullkeramisk krone (zirkonium) i Procera / Lava systemet Porselen krone på stiftkroner i gull (prisen på kronen + prisen på gull)

5000 NOK 3000 Nok + gull

Protetisk bro på et underlag i zirconium / gull – Et punkt i brœn = en krone Keramiske inlays , onlays ,overlays (fyllinger)

4000 NOK

Midlertidig krone

400 NOK

Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot

650 NOK

Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot

1000 NOK

Lappoperasjon over mindre område enn 4 tenner-gingivektomia

1200 NOK

Lappoperasjon over område på 4 tenner eller flere

1500 NOK

Bleking av tenner (hjemmebleking av tenner 1 kjeve: inkl.1 blekeskinne, 4 sprø yter bleke gel og instruksjon)

1500 NOK


Dentis t A nnaPiskozub J eg er u tdannet ved U nivers itetet iW roclaw , hvor j eg ble u tek s am inert i2 0 0 6. J eg er s pes ialis t innenfor k anal behandling m ed bru k av m ik ros k op og es tetis k tannpleie. J eg deltar im ang e internasj onale k u rs og s ym pos ier. J eg interes s erer m eg for s ports biler og m atlag ing . Dentis t Dom inik Trojanowski J eg er u tdannet ved Det m edis ins k e u nivers itetet iW roclaw , hvor j eg ble u tek s am inert i2 0 0 8. J eg er ek s pert på k iru rg is k behandling , periodontis k behandling og k anal behandling m ed bru k av dental m ik ros k op. J eg deltar im ang e k onferans er, både iPolen og iu tlandet. Ifritiden m in lik er j eg å fis k e, s k yte og s tå på s k i.

De bes te flyforbindels er for dere er m ellom Trondheim – O s lo – W rocł aw . Strachow ice L u fthavn iW roclaw lig g er ca.10 k m fradet vakre torg et ibys enteret. På deres fores pørs el k an vires ervere et rom på et hotell valg t av dere * * * . Viordner trans port m ellom hotellet og tannleg ek ontoret. For å få m er inform asj on, k ontakt os s på e- pos t på eng els k .

H j ertelig velk om m en til W roclaw ! ***

http:/ / w w w .s taypoland.com / hotele- w roclaw .asp


ul. Zwyciestwa 13/3 Woł ów 56-100 POLAND phone: 72 331 55 59 e-mail: gabinet@dentonica.pl

www.dentonica.pl

Ulotka Dentonica  

Ulotka Dentonica

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you