Page 1

LAVIČKA A KOŠ DO BRONXU vypracoval: Jakub Czapek lokalita: Brno, Bratislavská ZS 2016/2017


Pro zpracování tohoto úkolu, jsem si vybral lokalitu v Zádrbovicích, při ulici Bratislavská. Tento výběr nebyl náhodný. Při procházení se po této ulici jsem narazil na v celku sympatickou budovu městkého úřadu. K mému údivu se však zde nenacházel žádny městský mobiliář, což je zvláštní nejen v souvislosti s tím, že se jedná o frekfentované veřejné místo, ale také proto, že naproti přes ulici se nachází Muzeum romské kultury. Zadání jsem tedy spíše pojal jako opravu místa, jakýsi městský zásah. Od této situace se odvíjí i můj návrh mobiliáře, není tedy aplikovatelný pro ostatní místa "brněnského Bronxu". Budova úřadu je nejen svou hmotou ale take použitými materiály jasně dominantní a monumentální, tyto její vlastnsoti jsem tedy chtěl podtrhnout, a rozvinout. Navrhuji zrušit jedno parkovací stání, zadláždit jej a do takto vzniklého předprostoru, umístit strom a lavičku, jasně navázanou na vstup do budovy. Tento zásah nejen zvýrazní vstup a podtrhne význam tohoto místa, ale také umožní lidem počkat před úřadem v příjemném prostředí.


půdorys Lavičku jsem navrhnul velmi jednoduchou, a hmotnou. Tak aby souhrála s charakterem budovy úřadu. Sedák je z dřevěných támů 100x160 mm postavencýh na stojato, a osazených na dvou asimetrikcých patkách s režného zdiva. Tato lavička nemá opěradlo Jo tomu tka z toho důvodu, jelikož jsem ji nechtěl jasně orientovat vůči jendomu směru. Nachází se totiž v těsné blízkosti vstupu do muzea a restaurace. Byloby nevhodné otáčet se k někomu zády.

čelní pohled

boční pohled

půdorys čelní pohled

boční pohled

Součástí prosotru je i odpadkový koš. Navrhnul jsem jej se svařované oceli, antikorozně upravené práškovou barvou v tmavě hnědém odstínu. Tento prvek používá jine materiály než lavička, skoro by se zdálo že k sobě nepatří. Toto je záměr, protože nerad bych duplikoval charakter lavičky a odpadkového koše, jelikož s každým tímto předmětem se nám vážou jine pocity a emoce. Použil jsem však u něj dřevěných latí které napodobují členění sedáku lavičky, tak aby bylo jasné že tento koš zde není náhoodu a do prostoru patří. Stejně jako lavice je uložen a přichycen přímo do podloží, působí tedy bytelním a stabilním dojmem. Je umístěn tak , aby byl vidět jen z krátkých vzálensotí , nikoliv v průhledech. Takto vyřešený prostor prospěje tomuto místu a stane se vlídnějším pro kolemjdoucí za cenu jendoho parkovacího stání.


Lavička v Brněnském Bronksu  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you