Page 1

RYSUNEK


Student II roku malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych im.

Eugeniusza

O

Gepperta

we

Wrocławiu.

SOBIE

Rysuję szybko, acz często i długo. Wszystkie z reprodukowanych tutaj prac powstały z wyobraźni lub pamięci. Nie z natury. Nie przedstawiają jednolitego programu twórczego lecz są relacją z różnych doświadczeń zdobytych

podczas

studiów

na

drugim

roku, a niekiedy po prostu ćwiczeniem warsztatowym.


bez tytułu


autoportret na księşycu


change your mind


I can see you from the distance


bez tytułu


za krótkie zasłony


500 KB


bez tytułu


bez tytułu


bez tytułu


bez tytułu


bez tytułu


bez tytułu


bez tytułu


entanglement


nudna praca listonosza


pamiętnik


Kamil Pieczykolan  

katalog rysunek