Page 1


2


III JESIENNE SPOTKANIA z MEDYCZNYM RYNKIEM PRACY LISTA PRACODAWCÓW I ORGANIZACJI BRANśOWYCH w kolejności alfabetycznej • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Apteki CEFARM (Grupa Farmacol) .......................................... Apteki MEDIQ (ACP Pharma) ................................................. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ......... Curaswiss .................................................................... Deutsches Rotes Kreuz ................................................ Egis .............................................................................. European Medicines Agency (EMA) ................................ GlaxoSmithKline ........................................................... HCL Permanent ............................................................ InterKadra ................................................................... LUX MED ...................................................................... Medicover .................................................................... MEDI-system ............................................................... Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ............................ Narodowy Fundusz Zdrowia ......................................... Pfizer ............................................................................ POLCRO ........................................................................

str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str.

3-4 5-6 34 35 7-8 i 36 9-10 37 11-12 38 39 13-14 17-18 i 40 15-16 19-20 21-22 i 41 23-24 25-26 i 42

(Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie)

Sanofi .......................................................................... Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego ................ Wojskowy Instytut Medyczny ......................................

str. 27-28 str. 29-30 str. 31-32

STREFA DORADCZA • • • •

Akademickie Centrum Innowacji .................................. Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM ................ KRK – Centrum EURAXESS ........................................... Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta .....................

str. str. str. str.

43 43 43 43

3


SPOTKANIA – 18, 19, 21 XI

PONIEDZIAŁEK, 18.11.2013 Centrum Biblioteczno-Informacyjne, sala 23, godz. 15.00 – 16.00

TEMAT: CEFARM - atrakcyjny pracodawca.

PROWADZĄCY: Joanna Konicer - Kierownik ds. HR w aptekach FORMA: prezentacja

CZAS TRWANIA: 40 minut

DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: absolwenci i studenci Wydziału Farmacji OPIS SPOTKANIA: -

krótko o nas czyli o Grupie Kapitałowej Farmacol S.A. i Aptekach własnych dlaczego warto pracować u nas wartości jakie wyznajemy co dajemy naszym pracownikom kogo szukamy

4


Farmacol S.A. jest wiodącym dystrybutorem farmaceutycznym w Polsce. Od 1999 roku akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Kapitałowa Farmacol obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju. Dbając o wysoki poziom i szeroki zakres świadczonych naszym klientom usług, duŜą wagę przywiązujemy do efektywności prowadzonej działalności. Dzięki temu od lat jesteśmy niekwestionowanym liderem w branŜy w zakresie uzyskiwanych rentowności. Grupa Kapitałowa Farmacol S.A. posiada blisko 200 aptek na terenie całego kraju. Tylko w naszych aptekach zatrudniamy około 800 osób. W skład Sieci Aptek GKF wchodzą: CEFARM WARSZAWA S.A. CEFARM BIAŁYSTOK S.A. CENTRUM FARMACEUTYCZNE BIAŁYSTOK Sp. z o.o. CEFARM SZCZECIN S.A. CEFARM KIELCE S.A.

Poszukując najlepszych kandydatów, prowadzimy zarówno rekrutację wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Ogłoszenia zamieszczamy w wiodących portalach rekrutacyjnych oraz na naszej stronie internetowej www.aptekicefarm.pl w zakładce „kariera”.

5


PONIEDZIAŁEK, 18.11.2013 Centrum Dydaktyczne, sala 126 + 127, godz. 15.00 – 17.00

TEMAT: Merchandising apteczny czyli jak sprzedają półki.

PROWADZĄCY: Małgorzata Rewucka, Trener wewnętrzny GK ACP PHARMA Anna Wydrzycka, Specjalista personalny ds. operacyjnych

FORMA: warsztat

CZAS TRWANIA: 2 godziny

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 16

DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: studenci farmacji

OPIS SPOTKANIA: Jak ekspozycja w aptece wpływa na wybór Pacjenta? Warsztat ma na celu prezentację podstawowych zasad merchadisingu, które bazują na wiedzy z zakresu psychologii i marketingu. Zastanowimy się jak te zasady implementować na grunt apteczny w sposób skuteczny i zgodny z prawem. Czy farmaceuta wykorzystujący wiedzę na ten temat działa nieetycznie? UWAGA: na spotkanie obowiązują zapisy. Prześlij zgłoszenie na adres: biurokarier@wum.edu.pl wpisując w tytule „Warsztaty MERCHANDISING APTECZNY – 18.11”, a w treści podając imię i nazwisko oraz informacje o roczniku studiów / dacie ukończenia.

6


Zarządzamy siecią Mediq Apteka i stale rozwijamy się dzięki ciągłej ekspansji franczyzowej. Na naszym koncie jest juŜ ponad 200 aptek własnych i ponad 70 franczyzowych. Pacjenci mogą oczekiwać tak samo wyczerpującej, fachowej porady we wszystkich aptekach pod marką Mediq Apteka. Od 1990 roku działamy w Polsce jako dystrybutor farmaceutyczny. Dawniej pod marką ORFE (Organisation des Repartiteurs Farmaceutiques Europeens), dziś jako ACP PHARMA, dostarczamy kompleksowe usługi zaopatrzenia dla aptek, hurtowni, szpitali oraz innych podmiotów działających na rynku farmaceutycznym. Wykonujemy usługi logistyczne na potrzeby producentów z branŜy farmaceutycznej.

7


WTOREK, 19.11.2013 Centrum Dydaktyczne, sala 211, godz. 14.30 – 15.30

TEMAT: Projekt edukacyjny z ofertą pracy w Niemieckim Czerwonym KrzyŜu.

PROWADZĄCY: Karolina Kowalska - Koordynator projektu edukacyjnego DRK - Landesverband Mecklenburg-Vorpommern

FORMA: prezentacja

CZAS TRWANIA: 1 godzina

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 75

DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: studenci i absolwenci pielęgniarstwa

OPIS SPOTKANIA: Podczas spotkania koordynator projektu Niemieckiego Czerwonego KrzyŜa (DRK), Karolina Kowalska, przybliŜy działalność Niemieckiego Czerwonego KrzyŜa na terenie MecklenburgVorpommmern. Ponadto przedstawione zostaną szczegóły dotyczące kursu języka niemieckiego, szczegóły pracy jako pielęgniarka/pielęgniarz w wybranej przez siebie placówce, szczegóły dotyczące warunków pracy oraz zatrudnienia w DRK. Kandydaci poznają szczegóły dotyczące projektu, dowiedzą się jakie wymagania stawiane są potencjalnym uczestnikom projektu oraz poznają pełen zakres pomocy, którą DRK ma do zaoferowania polskim studentom i absolwentom pielęgniarstwa. Spotkanie będzie miało charakter wyłącznie informacyjny.

DODATKOWE INFORMACJE: KaŜdy uczestnik spotkania będzie miał moŜliwość osobistej rozmowy z koordynatorem projektu, zadania nurtujących pytań. Podczas spotkania będzie teŜ moŜliwe wpisanie się na listę potencjalnych kandydatów projektu DRK.

8


DRK, oddział okręgowy Meklenburg-Vorpommern z siedzibą w Schwerinie (Wismarsche Str. 298), jako stowarzyszenie prowadzi swoje instytucje: ośrodek edukacji, centrum krwiodawstwa, szpitale, domy opieki i inne, w których ma do zaoferowania stanowiska pracy dla pielęgniarek i pielęgniarzy z Polski. W tym celu DRK, oddział okręgowy Mecklenburg-Vorpommern, stworzył projekt, który umoŜliwi studentom i absolwentom pielęgniarstwa w Polsce, naukę języka niemieckiego. W ramach projektu kandydaci biorą udział w kursach językowych, których zadaniem jest przygotowanie ich do egzaminu na poziomie B2. Poziom ten niezbędny jest przy nostryfikacji dyplomu. Oprócz kursów języka niemieckiego, DRK wspiera kandydatów od początku do końca trwania projektu, pośredniczy podczas postępowania nostryfikacyjnego, pomaga w znalezieniu mieszkania, przy zawieraniu ubezpieczeń oraz otwieraniu kont bankowych. Na sam koniec DRK pośredniczy w znalezieniu miejsca pracy w jednej z placówek Niemieckiego Czerwonego KrzyŜa. Praca oferowana przez Niemiecki Czerwony KrzyŜ jest w pełni legalna. Oferujemy umowy o pracę z pełnym pakietem świadczeń socjalnych. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, gdyŜ projekt ten finansowany jest z programów niemieckiego biura pracy. Koordynator Projektu na terenie Polski: Karolina Kowalska e-mail: k.kowalska@drk-mv.de tel.: 514 844-884

9


WTOREK, 19.11.2013 Centrum Biblioteczno-Informacyjne, sala 123, godz. 15.00 – 16.00

TEMAT: Personal Branding i świadome planowanie kariery. EGIS Polska

PROWADZĄCY: Anna Duma - Specjalista ds. Personalnych w firmie EGIS Polska, absolwentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, wcześniejsze doświadczenia zdobywała m.in. w firmach Sandoz Polska oraz Adamed Grupa. Od początku swojej kariery zawodowej związana z obszarem rekrutacji i zasobów ludzkich.

FORMA: prezentacja

CZAS TRWANIA: 1 godzina

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 50 osób

DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: studenci wszystkich kierunków WUM

OPIS SPOTKANIA: Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się czym jest Personal Branding i jak go budować, decydując się na karierę w branŜy farmaceutycznej. Cele warsztatu: • Nabycie umiejętności planowania ścieŜki kariery • Doskonalenie umiejętności pisania CV • Przygotowanie do uczestnictwa w rozmowach rekrutacyjnych

10


EGIS Polska EGIS ma juŜ swoją 100 letnią tradycję. Jego działalność obejmuje wszelkie aspekty produkcji farmaceutycznej, począwszy od prac badawczo-rozwojowych w zakresie leków oryginalnych i generycznych, poprzez produkcję składników czynnych i form gotowych leków, a skończywszy na sprzedaŜy i marketingu. Jesteśmy liczącym się partnerem wszystkich środowisk medycznych nie tylko w Polsce, gdzie istniejemy juŜ od 20 lat, ale i w Europie. Specjalizujemy się w takich grupach terapeutycznych jak: Kardiologia, Onkologia, Psychiatria i Neurologia. Naszą ambicją w Polsce jest bycie merytorycznym partnerem całego środowiska medycznego, a dla naszych pracowników, inspirującym, etycznym i ambitnym pracodawcą. EGIS Polska to przede wszystkim LUDZIE, których łączy jakość, pasja i chęć zbudowania wyjątkowego Zespołu na polskim rynku farmaceutycznym.

Aktualne oferty pracy znajdziecie na stronach pracuj.pl internetowej: www.egis.pl w zakładce „Pracuj z nami”.

oraz

na

naszej

stronie

11


CZWARTEK, 21.11.2013 Centrum Biblioteczno-Informacyjne, sala 8, godz. 17.00 – 18.30

TEMAT: Jak powstają leki? - gra warsztatowa.

PROWADZĄCY: mgr farm. Olga Radomska, Product Manager, New Respiratory Portfolio, GlaxoSmithKline

FORMA: prezentacja/warsztat

CZAS TRWANIA: 1,5 godziny

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 50

DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: studenci IV i V roku farmacji oraz zdrowia publicznego, absolwenci tych kierunków są równieŜ mile widziani (w miarę wolnych miejsc zapraszamy przedstawicieli innych kierunków)

OPIS SPOTKANIA: Na spotkaniu uczestnicy dowiedzą się jak wygląda proces tworzenia i wprowadzania nowych leków na rynek, począwszy od poszukiwania cząsteczek, przez badania kliniczne aŜ po launch komercyjny. Następnie w grupach uczestnicy warsztatu będą mieli okazję zagrać w grę planszową, która przeprowadzi ich przez proces tworzenia leku w praktyce.

DODATKOWE INFORMACJE: Ostatnią częścią warsztatu będzie przedstawienie programu rozwojowego - Future Leaders Programme - Commercial kierowanego do studentów i absolwentów Farmacji.

UWAGA: na spotkanie obowiązują zapisy. Prześlij zgłoszenie na adres: biurokarier@wum.edu.pl wpisując w tytule „Gra warsztatowa GSK – 21.11”, a w treści podając imię i nazwisko oraz informacje o roczniku studiów / dacie ukończenia.

12


Misją GlaxoSmithKline jest poprawiać jakość Ŝycia ludzi, dając im moŜliwość osiągać więcej, czuć się lepiej i Ŝyć dłuŜej. Realizując naszą misję tworzymy i dostarczamy nowoczesne leki i szczepionki oraz angaŜujemy się w zwiększanie dostępu do efektywnych terapii i edukację zdrowotną polskiego społeczeństwa. W swoich działaniach dąŜymy do tego, aby być odpowiedzialnym partnerem, budując oparte na zaufaniu relacje z uczestnikami polskiego systemu ochrony zdrowia, stawiając na dialog i transparentną współpracę. Jako wiodący inwestor w branŜy farmaceutycznej, od ponad 30 lat wnosimy swój wkład w długoterminowy, zrównowaŜony rozwój gospodarczy i społeczny Polski.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.gsk.com.pl, gdzie znajduje się więcej informacji na temat GlaxoSmithKline oraz moŜliwości rozwoju w naszej organizacji.

13


PONIEDZIAŁEK, 18.11.2013 Centrum Biblioteczno-Informacyjne, sala 8, godz. 15.30 – 17.00

TEMAT: Nowoczesne podejście do roli pielęgniarki i połoŜnej w Grupie LUX MED.

PROWADZĄCY: dr nauk o zdrowiu Monika Tomaszewska – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Anna Lenart - Koordynator ds. NFZ

FORMA: prezentacja

CZAS TRWANIA: 1,5 godziny

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 90

DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: studenci i absolwenci pielęgniarstwa i połoŜnictwa

OPIS SPOTKANIA: Prezentacja zmian roli pielęgniarek i połoŜnych i rozwoju, moŜliwości kształcenia i rozwoju w innowacyjnych szkoleniach.

w Grupie LUX MED, ścieŜek kariery umiejętności zawodowych, udziału

14


Grupa LUX MED – Lider rynku prywatnych usług medycznych w Polsce Zapewniamy naszym Pacjentom kompleksową opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną oraz szpitalną. Działalność ambulatoryjną prowadzimy głównie pod dwiema markami - LUX MED oraz Medycyna Rodzinna. W ramach Grupy LUX MED działają takŜe spółki: LUX MED Diagnostyka, Tabita, Endoterapia i MegaMed. JuŜ ponad 1 200 000 Pacjentów korzysta z naszych usług. Mamy 138 placówek ogólnodostępnych i przyzakładowych. Współpracujemy z 1500 poradniami na terenie całego kraju. Zatrudniamy ponad 9500 osób, w tym prawie 4100 lekarzy w ponad 40 specjalnościach medycznych. Pracę lekarzy wspomaga wysoko wykwalifikowany personel m.in. pielęgniarki, połoŜne, fizjoterapeuci, technicy RTG. Merytoryczny nadzór nad pracą lekarzy sprawuje Rada Naukowa, której członkami są profesorowie i docenci. W kwietniu 2013 r. Grupa LUX MED weszła w skład Bupa, międzynarodowej grupy działającej na rynku opieki zdrowotnej, obsługującej 14 mln Klientów, zatrudniającej 62 000 osób, obecnej m.in. w Wielkiej Brytanii, Australii, Hiszpanii, Nowej Zelandii oraz Stanach Zjednoczonych, a takŜe w krajach Azji i Ameryki Łacińskiej. Bupa ma doświadczenie w ubezpieczeniach zdrowotnych, medycynie pracy, profilaktyce i poradnictwie zdrowotnym, w zarządzaniu szpitalami, prowadzeniu przychodni oraz domów opieki dla osób w podeszłym wieku. Bupa osiąga równieŜ sukcesy w zarządzaniu zintegrowanymi usługami zdrowotnymi i konsekwentnie pomaga ludziom prowadzić dłuŜsze, zdrowsze i szczęśliwsze Ŝycie. Tworzymy dziś organizację, która wyznacza nowe standardy w opiece medycznej. Wprowadzamy wiele innowacji informatycznych, poniewaŜ zdajemy sobie sprawę, Ŝe coraz większą rolę w obsłudze Pacjentów odgrywają nowe technologie. Nasze starania są doceniane przez Pacjentów i partnerów. W tym roku juŜ po raz kolejny zostaliśmy nagrodzeni „Gwiazdą Jakość Obsługi 2013”. Otrzymaliśmy takŜe wyróŜnienie „Najlepszy Partner w Biznesie” w kategorii opieka medyczna, a branŜowy magazyn Rynek Zdrowia uznał dołączenie LUX MED do grupy Bupa Wydarzeniem Roku Rynku Zdrowia 2013. Praca w Grupie LUX MED to niezwykła szansa, dająca wiele moŜliwości rozwoju, uczestniczenia w ciekawych projektach i wiąŜąca się z duŜą odpowiedzialnością. Informacje na temat aktualnych rekrutacji w Grupie LUX MED znajdziecie na naszej stronie www.luxmed.pl w zakładce Kariera. Zapraszamy równieŜ do kontaktu na adres elektroniczny: rekrutacja@luxmed.pl.

15


PONIEDZIAŁEK, 18.11.2013 Centrum Biblioteczno-Informacyjne, sala 8, godz. 14.00 – 15.00

TEMAT: Ośrodki rehabilitacyjne i opiekuńcze - pomysł na karierę.

PROWADZĄCY: Marcin Baranowski, dyrektor ds. rehabilitacji w MEDIsystem

FORMA: prezentacja

CZAS TRWANIA: 1 godzina

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 100

DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: fizjoterapeuci i pielęgniarki oraz studenci tych kierunków

OPIS SPOTKANIA: Model współpracy z personelem z wykorzystaniem nowatorskich systemów informatycznych, uczestnicy dowiedzą się jak wygląda praca w naszych ośrodkach, szkolenia dla pracowników, poznają nowatorski system planowania rehabilitacji i opieki.

DODATKOWE INFORMACJE: W spotkaniu wezmą teŜ udział pracownicy MEDI-system, którzy opowiedzą o swojej karierze z firmie.

16


MEDI-system świadczy usługi długoterminowej opieki medycznej i rehabilitacji dla osób dotkniętych róŜnymi schorzeniami, we wszystkich stadiach rozwoju choroby lub niepełnosprawności. Ponad 13- letnie doświadczenie stawia firmę na niekwestionowanej pozycji lidera w tych dziedzinach. Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze i rehabilitacyjne dostępne są w 7 placówkach na terenie woj. mazowieckiego w ramach oddziałów rehabilitacyjnych, zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz przychodni lekarskich. MEDI-system prowadzi równieŜ największy w kraju stacjonarny ośrodek dla pacjentów dorosłych i dzieci, wymagających stałej wentylacji mechanicznej respiratorem. Wszystkie ośrodki zostały zaprojektowane lub zaadaptowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pacjentów z chorobami otępiennymi, po udarach mózgu, urazach, operacjach ortopedycznych bądź wypadkach komunikacyjnych. Zatrudniamy ponad 500 osób w tym 80 fizjoterapeutów oraz ponad 130 pielęgniarek. Więcej informacji na stronie: www.medisystem.pl

DZIEŃ WYSTAWIENNICZY 20 XI

17


WTOREK, 19.11.2013 Centrum Dydaktyczne, sala 124/125, godz. 15.00 – 19.00

TEMAT: Dylematy nowoczesnego lekarza PROWADZĄCY: Karol Karłowski Zawodowo związany z Medicover - jedną z najbardziej innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się firm w sektorze prywatnej opieki zdrowotnej w regionie CEE. W Medicover odpowiada i kompleksowo prowadzi projekty szkoleniowo-rozwojowe dedykowane menedŜerom średniego i niŜszego szczebla zarządczego. Jest współtwórcą i koordynatorem merytorycznym wewnętrznego programu rozwoju trenerów. Jest pomysłodawcą, autorem programów szkoleniowych i trenerem prowadzącym warsztaty dla klientów i pracowników Medicover z zakresu rozwoju resilience, work-life balance, zarządzania sobą w stresie w podejściu poznawczym. Z biznesem związany od 14 lat. W tym czasie zajmował się m.in. przygotowaniem i prowadzeniem projektów szkoleniowych dla menedŜerów, sprzedawców, konsultantów telefonicznych, przedstawicieli farmaceutycznych, pracowników bezpośredniej obsługi klienta, pielęgniarek i lekarzy. Jest doświadczonym certyfikowanym trenerem biznesu oraz absolwentem Szkoły WyŜszej Psychologii Społecznej w Warszawie. FORMA: warsztat CZAS TRWANIA: 4 godziny ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 12 osób

DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: studenci ostatnich lat medycyny OPIS SPOTKANIA:   

Dylematy nowoczesnego lekarza Czynniki charakteryzujące pacjenta prywatnej opieki medycznej ZłoŜoność poznawcza i poczucie kontroli pacjenta a jego zachowanie moŜliwe strategie postępowania lekarza Trudni pacjenci i trudne sytuacje w gabinecie lekarskim cztery płaszczyzny wypowiedzi Zrelaksowany lekarz, czyli zarządzanie sobą w stresie orientacja na problemie vs. orientacja na emocjach

UWAGA: na spotkanie obowiązują zapisy. Prześlij zgłoszenie na adres: biurokarier@wum.edu.pl wpisując w tytule „Warszat Medicover – 19.11”, a w treści podając imię i nazwisko oraz informacje o roczniku studiów / dacie ukończenia.

18


Medicover to lider na rynku prywatnej opieki medycznej w Europie Środkowo – Wschodniej. Jako jedyna prywatna firma medyczna w Polsce, oferujemy kompleksową opiekę medyczną - od badań diagnostycznych, przez medycynę pracy, konsultacje u lekarzy pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów, zabiegi ambulatoryjne, fizjoterapię, badania profilaktyczne, usługi stomatologiczne, pogotowie ratunkowe, aŜ po pełnoprofilową opiekę szpitalną. Swoją działalność rozpoczęliśmy w 1994 r. Aktualnie jesteśmy obecni w 12 krajach: w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji, w Rumunii, Estonii, Niemczech, Mołdawii, na Ukrainie, Białorusi, w Turcji i Bułgarii. Z naszych usług medycznych korzystają zarówno firmy, jak i klienci indywidualni. Obecnie opiekujemy się ponad pół milionem osób. W Polsce jesteśmy znani pod następującymi markami: Medicover, Medicover Ubezpieczenia, Synevo, Centrum Medyczne Damiana, apteki Medicopharma oraz Europejskie Centrum Macierzyństwa Invimed. Posiadamy równieŜ udziały w spółce Sport Medica S.A., będącej właścicielem Carolina Medical Center. Od początku działania przykładamy ogromną wagę do jakości świadczonych usług. W trosce o wymagania i bezpieczeństwo naszych klientów dbamy, aby realizowane przez nas usługi charakteryzowały się najwyŜszym moŜliwym poziomem. Cel ten udaje się nam osiągnąć dzięki śledzeniu trendów na świecie w zakresie standardów medycznych oraz standardów zarządzania organizacją.

To co jednak czyni Medicover wyjątkowym, to ludzie. Nasz sukces zawdzięczamy pracownikom i współpracownikom, którzy swoje codzienne zadania realizują z pasją i zaangaŜowaniem, tworząc tym samym niepowtarzalną kulturę organizacji. Nasz zespół liczy ponad trzy tysiące osób - lekarzy, pielęgniarek, handlowców, pracowników administracyjnych, specjalistów wszystkich funkcji, menedŜerów. Dołączając do zespołu Medicover moŜesz liczyć na: Rozwój - Nasi pracownicy korzystają z szerokiego panelu programów szkoleniowych. Dostęp do wiedzy – dzięki Radzie Naukowej, publikacjom eksperckim i konferencjom naukowym, które organizujemy, moŜesz nie tylko zyskać punkty CME, ale stale i rzetelnie pogłębiać swoją wiedzę. Wysoki standard pracy – nowoczesne technologie, elektroniczna historia choroby pacjenta oraz wysoki standard wyposaŜenia gabinetów i placówek.

Dane kontaktowe: Medicover Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 96, Warszawa Email: rekrutacja@medicover.pl Tel. 022 592 70 00 Aktualne oferty pracy znajdziesz zawsze na: www.medicover.pl

19


CZWARTEK, 21.11.2013 Centrum Dydaktyczne, sala 202, godz. 15.00 – 16.30

TEMAT: Nowoczesne metody rekrutacji w administracji publicznej, czyli zasady rekrutacji stosowane w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W jakie umiejętności inwestować w trakcie studiów, aby stać się cennym kandydatem do pracy.

PROWADZĄCY: Marta Pawlikowska-Olszta, Główny specjalista ds. zarządzania zasobami w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

ludzkimi

FORMA: prezentacja/ szkolenie

CZAS TRWANIA: 1,5 godziny

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 25 osób

DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: • absolwenci studiów II stopnia oraz studenci i absolwenci studiów III stopnia • osoby mające doświadczenie w realizacji projektu (niekoniecznie w obszarze medycznym) • studenci interesujący się zdobyciem doświadczenia w pracy opartej na metodzie projektowej i administracyjnej

OPIS SPOTKANIA: 1. Zasady rekrutacji stosowane w NCBR. 2. Wskazówki dla studentów, w jakie umiejętności inwestować w trakcie studiów, aby stać się cennym kandydatem do pracy. 3. Wymagania wobec kandydatów, którzy chcą współpracować z NCBR (wymagane kompetencje, poŜądane cechy osobowości oraz postawa). 4. MoŜliwości współpracy dla studentów i absolwentów (w tym doktorantów) kierunków medycznych. UWAGA: na spotkanie obowiązują zapisy. Prześlij zgłoszenie na adres: biurokarier@wum.edu.pl wpisując w tytule „Spotkanie z NCBR – 21.11”, a w treści podając imię i nazwisko, kierunek studiów oraz informacje o roczniku studiów / dacie ukończenia.

20


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu. Obecnie działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 2010, Nr 96 poz. 616). Wprowadzona jesienią 2010 roku reforma nauki pozwoliła Centrum na większą swobodę w dysponowaniu środkami finansowymi, w ramach strategicznego programu badań. Dodatkowo 1 września 2011 roku NCBR poszerzyło zakres swojej działalności o nowe inicjatywy i moŜliwości. Przejmując od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego funkcję Instytucji Pośredniczącej w trzech programach operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko, stało się jednym z największych centrów innowacyjności w Polsce. Działalność Centrum finansowana jest ze środków skarbu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej.

Misja Wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa.

Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności. Do zadań NCBR naleŜy wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zarządzanie programami badań stosowanych oraz realizacją projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa. Centrum dba równieŜ o zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej, realizując m.in. międzynarodowe programy mobilności naukowców. Szczególną uwagą otacza udziału młodych naukowców w programach badawczych. UmoŜliwia im zwiększenie kwalifikacji w obszarze przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników badań. Jednocześnie, poprzez wdraŜane inicjatywy, zwraca uwagę na konieczność podniesienia świadomości kadry B+R w zakresie znaczenia ochrony własności przemysłowej dla komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań oraz moŜliwości uzyskania międzynarodowej ochrony patentowej przez jednostki naukowe.

21


WTOREK, 18.11.2013 Centrum Biblioteczno-Informacyjne, sala 124, godz. 14.00 – 16.00

TEMAT: NFZ: czy to praca dla mnie? - dlaczego warto zostać pracownikiem Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia PROWADZĄCY: Maciej Karaszewski – główny specjalista w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada kilkunastoletnią praktykę lekarską, m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wykładowca WyŜszej Szkoły Pedagogiki Specjalnej. Autor publikacji z zakresu psychiatrii. Małgorzata Papis – specjalista w Biurze Kadr i Szkoleń Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Ukończyła Wydział Pedagogiczny oraz Podyplomowe Studia Prawa Pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Milena Sześciórka – e-Opiekun w projekcie Akademia NFZ, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia. Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, magister socjologii. Rafał Kozłowski – e-Opiekun w projekcie Akademia NFZ, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia. Absolwent Warszawskiego Uniwersytet Medycznego, magister zdrowia publicznego. FORMA: prezentacja CZAS TRWANIA: 1,5 - 2 godziny ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 50 osób DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: lekarze, studenci i absolwenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zainteresowani pracą w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia OPIS SPOTKANIA: Na spotkaniu zostaną przedstawione następujące zagadnienia: 1. Zasady rekrutacji w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia Uczestnicy dowiedzą się m.in.: gdzie szukać ogłoszeń o naborze, jak poprawnie przygotować swoją aplikację. Ponadto zostaną poinformowani jak najczęściej przebiega spotkanie rekrutacyjne i jak najlepiej się do niego przygotować. Przedstawiony zostanie takŜe temat dotyczący moŜliwości odbycia praktyk studenckich i staŜy. 2. Praca w Narodowym Funduszu Zdrowia z perspektywy lekarza Uczestnicy będą mogli zapoznać się ze specyfiką pracy w Narodowym Funduszu Zdrowia. Poznają główne zadania realizowane przez lekarzy w Centrali Funduszu. Ponadto zostaną im przedstawione moŜliwości rozwoju zawodowego i osobistego. 3. Portal informacyjny oraz platforma e-learningowa Akademii NFZ – przykład działań realizowanych przez Centralę NFZ Uczestnicy zapoznają się z działaniami prowadzonymi w ramach realizowanego przez Centralę projektu Akademia NFZ. Dowiedzą się m.in. o konferencjach, szkoleniach realizowanych w ramach tego projektu oraz o tym jakie warunki naleŜy spełnić, aby w nich uczestniczyć. 22


Narodowy Fundusz Zdrowia jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Podstawy prawne funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz statut Narodowego Funduszu Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia składa się z Centrali i 16 oddziałów wojewódzkich. Od 28 czerwca 2013 r. Prezesem Funduszu jest Pani Agnieszka Pachciarz. Do najwaŜniejszych zadań oddziałów wojewódzkich Funduszu naleŜy m.in. zawieranie kontraktów z placówkami zdrowotnymi oraz rozliczanie udzielanych w nich świadczeń.

Do kompetencji Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia naleŜy określenie warunków zawierania i realizacji umów ze świadczeniodawcami, nadzorowanie pracy oddziałów wojewódzkich NFZ, analiza i weryfikacja prawidłowości udzielania świadczeń.

W bieŜącym roku Narodowy Fundusz Zdrowia dysponuje na świadczenia medyczne kwotą blisko 64 mld zł. Głównym celem podejmowanych przez Fundusz działań jest takie zagospodarowanie tej kwoty, aby moŜna było w jak najlepszym stopniu zaspokoić zdrowotne potrzeby Polaków. Fundusz posiada bogatą infrastrukturę informatyczną. Przez serwery Funduszu codziennie przechodzą miliony rekordów danych przekazywanych przez świadczeniodawców i inne instytucje. W bieŜącym roku Fundusz wprowadził moŜliwość korzystania z elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ) oraz Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP). Nabór na stanowiska pracy w Centrali Funduszu jest otwarty i konkurencyjny, prowadzony w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ogłoszenia o naborze zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.nfz.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Centrali Funduszu. Poszukujemy specjalistów z róŜnych dziedzin, w szczególności osób z wykształceniem medycznym, prawników, ekonomistów, informatyków. Ponadto w Centrali NFZ istnieje moŜliwość odbycia praktyki studenckiej lub staŜu. Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa www.nfz.gov.pl

23


CZWARTEK, 21.11.2013 Centrum Dydaktyczne, sala 140, godz. 15.00 – 16.30

TEMAT: MoŜliwości rozwoju zawodowego lekarzy i farmaceutów w firmie Pfizer.

PROWADZĄCY: Justyna Słowik – Rekruter Adam Jurgilewicz - Dyrektor Medyczny Adam Linka - Kierownik ds. Komunikacji

FORMA: prezentacja

CZAS TRWANIA: 1,5 godziny (z ewentualną 30-min sesją pytań i odpowiedzi)

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 30 osób

DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: studenci Wydziałów Lekarskich lub Farmaceutycznego

OPIS SPOTKANIA: Prezentacja firmy Pfizer, potencjalnych ścieŜek kariery w firmie, ze uwzględnieniem moŜliwości rozwoju zawodowego dla lekarzy i farmaceutów.

szczególnym

24


Pfizer Inc. to wiodąca firma biofarmaceutyczna i największa na świecie prywatna organizacja zajmująca się badaniami biomedycznymi. Odkrywamy i opracowujemy innowacyjne leki i szczepionki, które pozwalają ludziom na całym świecie cieszyć się dłuŜszym, zdrowszym i bardziej produktywnym Ŝyciem. Pfizer Inc. oferuje takŜe preparaty wydawane bez recepty lekarskiej (OTC). Produkty firmy są dostępne w ponad 150 krajach na całym świecie. Naszą pozycję eksperta w dziedzinie biotechnologii wzmacniają związki z licznymi partnerami w świecie nauki i przemysłu, dające dostęp do nowatorskich metod badań i wdraŜania nowych technologii. Posiadamy takŜe najwyŜszej klasy zaplecze naukowe. Na badania naukowe przeznaczamy rocznie blisko 8 mld USD. Obecność firmy Pfizer w Polsce datuje się od 1958 roku. Dziś Pfizer Polska zajmuje wiodącą pozycję na liście największych firm farmaceutycznych w kraju. Firma utrzymuje silną pozycję rynkową oferując innowacyjne leki w wielu obszarach terapeutycznych, między innymi: kardiologii, neurologii, psychiatrii, diabetologii, reumatologii, okulistyce, endokrynologii, seksuologii, urologii, onkologii i chorobach zakaźnych. Oferta leków Pfizer obejmuje takŜe szczepionki oraz leki bez recepty. Firma jest równieŜ aktywna na polu badań klinicznych. Dane kontaktowe: Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17B 02-676 Warszawa tel: (22) 335 61 00 www.pfizer.com.pl

Informacje o moŜliwościach kariery zawodowej: www.pfizercareers.com rekrutacja1.poland@pfizer.com

25


WTOREK, 19.11.2013 Centrum Biblioteczno-Informacyjne, sala 8, godz. 16.00 – 19.00

TEMAT: Porozmawiajmy o badaniach klinicznych.

PROWADZĄCY: Zespół ekspertów z branŜy badan klinicznych reprezentujących wiodące globalne firmy CRO (Clinical Research Organization) składający się z przedstawicieli róŜnych poziomów organizacyjnych (m.in. monitorów badań klinicznych, menadŜerów, dyrektorów) z wieloletnim doświadczeniem w pracy w prowadzeniu i nadzorowaniu międzynarodowych badań klinicznych.

FORMA: wykład interaktywny

CZAS TRWANIA: 3 godziny (w tym przerwa 10 minut)

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 80-90 osób

DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: studenci i absolwenci zainteresowani branŜą badań klinicznych ze szczególnym uwzględnieniem kierunków: farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, kierunek lekarski

OPIS SPOTKANIA: Celem spotkania będzie przybliŜenie uczestnikom branŜy badań klinicznych, a takŜe wymagań i wyzwań stawianych przed kandydatami do pracy w tej branŜy. Uczestnicy zapoznają się z informacjami ogólnymi dotyczącymi badań klinicznych, charakterystyką podstawowych stanowisk pracy (w tym monitora badań klinicznych), moŜliwościami rozwoju, perspektywami na przyszłość, oczekiwaniami pracodawców itp. Spotkanie w formie interaktywnego wykładu podzielone będzie na dwa moduły: 1. Badania kliniczne: prawdy i mity 2. Praca w badaniach klinicznych

26


Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (POLCRO) Obecność przedstawicieli Związku na III Jesiennych Spotkaniach z Medycznym Rynkiem Pracy ma na celu przedstawienie studentom kierunków medycznych i pokrewnych moŜliwości wyboru ścieŜki kariery związanej z monitorowaniem i zarządzaniem badaniami klinicznymi oraz przybliŜenie jej specyfiki. Związek skupia obecnie 13 firm prowadzących badania kliniczne na zlecenie (Clinical Research Organization). Celem związku jest m.in. zwiększenie świadomości społecznej na temat badań klinicznych w Polsce, umocowana prawnie reprezentacja interesów branŜy badań klinicznych w Polsce oraz stworzenie forum do wymiany informacji, zarówno pomiędzy członkami Związku, jak i innymi podmiotami branŜowymi, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi.

Związek powstał we wrześniu 2012 roku i skupia obecnie następujące firmy: Chiltern International, Covance, inVentive Health Clinical, Medical Network, Monipol, Parexel Polska, PPD, Premier Research, PSI Pharma Support Poland, Quintiles, Associated Medical, INC Research i Medpace.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.polcro.pl Dane kontaktowe: Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie ul. Dworkowa 3 00-784 Warszawa tel.: +48 731 223 450

27


PONIEDZIAŁEK, 18.11.2013 Centrum Dydaktyczne, sala 141, godz. 16.00 – 17.30

TEMAT: Monitorowanie bezpieczeństwa stosowania kosmetyków.

PROWADZĄCY: Beata Cywińska-Durczak - Dyrektor Medyczny Nepentes, absolwentka Oxford Brookes/Polish Open University, EMBA Akademia Medyczna w Gdańsku, Wydział Lekarski. Odpowiedzialna za: • monitorowanie rozwoju wiedzy naukowej dotyczącej produktów, substancji czynnych i otoczenia terapeutycznego, zapewnienie dostępu i uŜycia wiedzy medycznej w działalności firmy; • współtworzenie strategii medyczno-marketingowej produktów; • zapewnienie zgodności materiałów i działań promocyjnych z wiedzą medyczną, odpowiednimi regulacjami prawnymi i procedurami; • monitorowanie bezpieczeństwa stosowania kosmetyków. Zainteresowania: Ŝeglarstwo, squash, religie świata, psychologiczne aspekty biznesu, prawo

FORMA: prezentacja

CZAS TRWANIA: 1,5 godziny

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 35-40 osób

DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: studenci i absolwenci WUM

OPIS SPOTKANIA: Celem spotkania jest przybliŜenie obszaru związanego z monitorowaniem bezpieczeństwa stosowania kosmetyków. Jest to okazja aby od strony praktycznej, poznać ten świeŜy, i niezwykle aktualny obszar wiedzy. Udział w spotkaniu pozwoli zrozumieć na czym polega monitorowanie bezpieczeństwa kosmetyków, jak krok po kroku wygląda ta procedura oraz dlaczego jest tak waŜna.

28


Sanofi jest globalnym dostawcą usług zdrowotnych, zaangaŜowanym w odkrywanie, produkcję i dystrybucję leków, które mają poprawić stan zdrowia pacjentów na całym świecie. Firma jest notowana na giełdach w ParyŜu (EURONEXT: SAN) oraz w Nowym Jorku (NYSE: SNY). Do Grupy Sanofi w Polsce naleŜą: Sanofi Pasteur, największy na świecie producent szczepionek, Zentiva – lider produkcji leków generycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, Nepentes Pharma, uznany w branŜy polski producent dermokosmetyków oraz Genzyme, producent leków stosowanych w chorobach rzadkich. Jedna z 80 fabryk Grupy Sanofi na świecie, jest zlokalizowana w Rzeszowie, Grupa Sanofi w Polsce zatrudnia blisko 1000 pracowników. Według danych IMS Health Polska, Grupa Sanofi zajmuje jedno z wiodących miejsc w krajowym rankingu największych firm farmaceutycznych. Sanofi-Aventis Sp z.o.o. jest członkiem Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Izby Gospodarczej Farmacja Polska, a takŜe członkiem PASMI – Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty. Więcej informacji znajduje się na stronach: www.sanofi.pl www.studentonboard.pl

29


PONIEDZIAŁEK, 18.11.2013 Centrum Biblioteczno-Informacyjne, sala 117, godz. 14.00 – 15.00

TEMAT: Warsztaty EKG - prezentacja przypadków.

PROWADZĄCY: dr n. med. Beata Kraśnicka-Sokół, Ordynator III Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Specjalista chorób wewnętrznych (2004), kardiolog (2011) ze specjalizacją w dziedzinie transplantologii klinicznej (2013), doktorat kliniczny z zakaŜeń serca – IZW (2004) nominacja do NAGRODY PAŃSTWOWEJ - 2006 rok; 14 lat doświadczenia w pracy klinicznej w Klinice Chorób Wewnętrznych, Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego Szpitala CSK MSW oraz Poradni Przyklinicznej, prowadzenia szkoleń dla lekarzy (ponad 100 wykładów) w tym wykłady dotyczące: zaburzeń rytmu serca (szkolenia z EKG), diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego, a takŜe choroby wieńcowej oraz niewydolności serca i innych narządów, zakaŜeń uogólnionych, serca, a takŜe układu moczowego. Autorka 10 publikacji oraz 12 wystąpień na kongresach naukowych w tym TIP i PTK.

FORMA: prezentacja / wykład

CZAS TRWANIA: 1 godzina

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 60 osób

DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: studenci, absolwenci kierunku lekarskiego oraz lekarze staŜyści i w trakcie/ze specjalizacją w zakresie chorób wewnętrznych

OPIS SPOTKANIA: W świetle najnowszych standardów opisów EKG prezentacja 18 przypadków klinicznych z zapisami w krzywych EKG istotnych pod kątem codziennej praktyki klinicznej z pacjentami.

DODATKOWE INFORMACJE: Szpital Praski poszukuje 10 lekarzy medycyny po staŜu podyplomowym chcących w ramach całego etatu pracować w szpitalu na oddziale wewnętrznym z moŜliwością otwarcia specjalizacji z chorób wewnętrznych, dyŜurami i ewentualnym rozwojem naukowym. Poszukujemy takŜe do pracy w oddziale chorób wewnętrznych z dyŜurami w ramach kontraktu 2 lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych, mile widziana dodatkowa specjalizacja - moŜliwość rozwoju naukowego. UWAGA: na spotkanie obowiązują zapisy. Prześlij zgłoszenie na adres: biurokarier@wum.edu.pl wpisując w tytule „Warsztaty EKG – 18.11”, a w treści podając imię i nazwisko oraz informacje o roczniku studiów / dacie ukończenia.

30


Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. jest najstarszym szpitalem warszawskim. Charakterystyczne, kończące się ostrymi łukami wnęki okienne szpitalnej fasady nawiązujące do neogotyckiego wyglądu pobliskiej Katedry św. Floriana, to nieodłączny element krajobrazu warszawskiej Pragi. Praski to szpital z ponad 200-letnią tradycją ale z kaŜdym dniem coraz bardziej nowoczesny. To szpital: • • • • •

WIELOPROFILOWY NOWOCZEŚNIE WYPOSAśONY Z PROFESJONALNYM ZESPOŁEM PRZYJAZNY PACJENTOM ZAANGAśOWANY SPOŁECZNIE

Nasza wysoko wykwalifikowana kadra złoŜona z wybitnych lekarzy i znakomitych pielęgniarek niesie pomoc medyczną wszystkim potrzebującym, a takŜe ulgę w cierpieniu pacjentom nieuleczalnie chorym w ramach kontraktów NFZ. Świadczymy takŜe usługi komercyjne. Profesjonalizm, uprzejmość, a nierzadko teŜ ciepły uśmiech naszych pracowników daje pacjentom poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Potwierdzają to liczne podziękowania napływające do Szpitala od osób, którym pomagaliśmy w powrocie do zdrowia. Szanujemy godność, intymność i prawa kaŜdego pacjenta, bez względu na jego status społeczny. Szpital Praski jest w momencie wielkich przemian, które otwierają przed nim szerokie moŜliwości rozwoju. 1 lipca 2013 został przekształcony w spółkę prawa handlowego. Dzięki wprowadzanym sukcesywnie zmianom przeobraŜa się w placówkę na światowym poziomie. Od 2011 roku działa nowoczesny i doskonale wyposaŜony budynku A2. Znajdujące się w nim oddziały (Centralny Blok Operacyjny, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład Radiologii, Centralna Sterylizatornia, Laboratorium Analityczne, Oddział Pooperacyjny, Oddział Chirurgii Ogólnej, Pododdział Chirurgii Naczyniowej, Pododdział Ortopedii Rekonstrukcyjnej) spełniają europejskie wymogi. Nowoczesny budynek umoŜliwia leczenie na najwyŜszym poziomie i zapewnia pełen komfort zarówno pacjentom jak personelowi Szpitala. Od 16-go września 2013 roku pacjenci korzystają z porad ambulatoryjnych w nowoczesnej, wyposaŜonej w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny oraz przystosowanej dla osób niepełnosprawnych Przychodni Przyszpitalnej. W końcu bieŜącego roku rozpocznie się modernizacja Budynku A, którego zabytkowe wnętrza odzyskają dawny blask, a nasi pacjenci i pracownicy zyskają komfort leczenia podobny jak w budynku A-2.

31


WTOREK, 19.11.2013 Centrum Biblioteczno-Informacyjne, sala 118, godz. 14.00 – 15.00

TEMAT: Wojskowy Instytut Medyczny – moŜliwości współpracy dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych.

PROWADZĄCY: mgr Jadwiga Smogorzewska - Pielęgniarka Naczelna WIM mgr Ilona Sobolewska - Specjalista ds. rekrutacji i rozwoju mgr Marta Górecka – przedstawiciel Centrum Kształcenia Podyplomowego dr n. med. Grzegorz Kade - Rzecznik Prasowy WIM

FORMA: prezentacja

ILOŚĆ MIEJSC: 50

DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: studenci i absolwenci WUM

OPIS SPOTKANIA: zapoznanie się z wymogami i pracą w WIM

32


Wojskowy Instytut Medyczny powszechnie znany jako „Szpital na Szaserów” to prestiŜowa i najnowocześniejsza specjalistyczna placówka medyczna w Polsce zatrudniająca blisko 2500 wykwalifikowanej kadry. Nasz Instytut łączy działalność leczniczą i rehabilitacyjną z wieloprofilową aktywnością naukową i szkoleniową. Tu powstają i są realizowane inicjatywy badawcze, których wyniki mają bezpośrednie przełoŜenie na jakość świadczonych usług. Posiadamy doskonale wyposaŜone pracownie diagnostyczne i laboratoryjne. Dzięki zrozumieniu i realizacji potrzeb naszych pacjentów pozyskujemy ich zaufanie, a tym samym pozytywne postrzeganie naszej placówki. Jako troskliwy pracodawca dbamy o rozwój i podnoszenie kwalifikacji naszego personelu. Posiadamy własny ośrodek kształcenia podyplomowego. Oferujemy pracę w miłej atmosferze w otoczeniu najlepszej kadry medycznej. Zapraszamy na praktyki, staŜe przed- i podyplomowe, a osobom z doświadczeniem zawodowym oferujemy moŜliwość podjęcia pracy w naszym Instytucie. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w pierwszej kolejności zamieszczane są na naszej stronie internetowej www.wim.mil.pl Kandydat zainteresowany podjęciem pracy przesyła swój Ŝyciorys z listem motywacyjnym na adres e-mail: rekrutacja@wim.mil.pl lub listownie na adres WIM. Pierwszym etapem jest selekcja nadesłanych aplikacji. Następnie osoby spełniające nasze oczekiwania zaproszone zostają na rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której następuje weryfikacja kompetencji i ocena predyspozycji kandydata do wykonywania pracy na danym stanowisku. Pozytywne przejście tego etapu oznacza moŜliwość podjęcia pracy.

33


DZIEŃ WYSTAWIENNICZY – 20 XI godz. 9.00 – 16.00 Centrum Dydaktyczne, hol na parterze • • • • • • • • •

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Curaswiss (projekt Deutsches Rotes Kreuz (Niemiecki Czerwony KrzyŜ) European Medicines Agency HCL Permanent Interkadra Medicover Narodowy Fundusz Zdrowia Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (POLCRO)

34


Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (CMKP) realizuje jeden z większych projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy". CMKP jest jednostką zajmująca się koordynowaniem kształcenia podyplomowego lekarzy w kraju. Do zadań CMKP naleŜy kształcenie i doskonalenie profesjonalnej wiedzy medycznej: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych aby przygotować wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną. Celem projektu realizowanego do 30.06.2015 r. jest ułatwienie kształcenia specjalizacyjnego lekarzom dzięki czemu zwiększy się liczba lekarzy specjalistów, co wpłynie na poprawę dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Koszty odbycia specjalizacji obejmujące koszty przebywania na kursach, urlopów bezpłatnych na czas kursów itp. to w Polsce około 30 tys. PLN. Projekt, który realizuje CMKP wspomaga uczestników w tej kwestii. Lekarze uczestniczący w kursach organizowanych w ramach projektu objęci są dofinansowaniem kosztów dojazdu na kurs, zakwaterowania a w czasie kursu zapewniony jest równieŜ catering. W 2013 r. dzienna stawka dofinansowania wynosiło 278 PLN, co zwaŜywszy, iŜ niektóre kursy trwają nawet kilka tygodni jest znaczną kwotą i stanowi istotne wsparcie. Korzyści z udziału w projekcie dla lekarza specjalizującego się w dziedzinach objętych projektem: dofinansowanie z tytułu poniesionych kosztów dojazdu i powrotu z kursu oraz noclegów podczas kursów; bezpłatne kursy specjalizacyjne realizowane przez CMKP oraz pozostałe, wiodące ośrodki w kraju; śniadania i obiady podczas kursów; wysokiej jakości materiały dydaktyczne oraz bezpłatne, specjalistyczne podręczniki z wybranych zagadnień; dodatkowe, bezpłatne kursy doskonalące. Dotychczasowe efekty realizacji projektu: 1369 kursów zorganizowanych dla 33 849 uczestników; 22 141 uczestników otrzymało dofinansowanie kosztów udziału w kursach na kwotę 19 mln zł; 1181 uczestników projektu uzyskało tytuł specjalisty. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: www.cmkp.edu.pl lub pod numerami tel. 22 56 93 770 lub 22 56 93 843. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 99/103

35


PROGRAM STAśOWY DLA ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA ZAPRASZAMY DO UDZIALU W KOLEJNYCH EDYCJACH PROGRAMU CURASWISS REKRUTACJA 2013/2014 Curaswiss AG jest szwajcarską firmą szkoleniową o zasięgu międzynarodowym działającą w branŜy medycznej. Firma powstała w 2011 roku z inicjatywy Frei’s Schulen AG Luzern. Oferta Curaswiss AG skierowana jest do personelu pielęgniarskiego i obejmuje kompleksowy program szkoleń (językowych, zawodowych i specjalizacyjnych) połączony z zatrudnieniem w klinikach i szpitalach w Szwajcarii Środkowej. Uczestnicy programu oferowanego przez Curawiss AG podnoszą swoje kwalifikacje, a tym samym umacniają swoją pozycję zawodową na rynku pracy w Polsce i Europie. Kogo Szukamy? 

  

PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY – absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich (kierunku pielęgniarstwo) z aktualnym prawem wykonywania zawodu ambitnych – zorientowanych na stały rozwój i doskonalenie zawodowe zmotywowanych – których celem jest nauka i praca w instytucjach medycznych w Szwajcarii o wysokich kompetencjach interkulturowych – które ułatwią proces aklimatyzacji w Ŝyciu i pracy za granicą o wysokich kompetencjach interpersonalnych – niezbędnych w kontakcie z pacjentem i współpracownikami

MILE WIDZIANE:  

doświadczenie w pracy jako pielęgniarka/pielęgniarz znajomość języka niemieckiego udział w programach i szkoleniach zagranicznych

KONTAKT: www.curaswiss.pl rekrutacja@curaswiss.ch (+48) 42 680 45 83 www.facebook.com/curaswiss

36


DRK, oddział okręgowy Meklenburg-Vorpommern z siedzibą w Schwerinie (Wismarsche Str. 298), jako stowarzyszenie prowadzi swoje instytucje: ośrodek edukacji, centrum krwiodawstwa, szpitale, domy opieki i inne, w których ma do zaoferowania stanowiska pracy dla pielęgniarek i pielęgniarzy z Polski. W tym celu DRK, oddział okręgowy Mecklenburg-Vorpommern, stworzył projekt, który umoŜliwi studentom i absolwentom pielęgniarstwa w Polsce, naukę języka niemieckiego. W ramach projektu kandydaci biorą udział w kursach językowych, których zadaniem jest przygotowanie ich do egzaminu na poziomie B2. Poziom ten niezbędny jest przy nostryfikacji dyplomu. Oprócz kursów języka niemieckiego, DRK wspiera kandydatów od początku do końca trwania projektu, pośredniczy podczas postępowania nostryfikacyjnego, pomaga w znalezieniu mieszkania, przy zawieraniu ubezpieczeń oraz otwieraniu kont bankowych. Na sam koniec DRK pośredniczy w znalezieniu miejsca pracy w jednej z placówek Niemieckiego Czerwonego KrzyŜa. Praca oferowana przez Niemiecki Czerwony KrzyŜ jest w pełni legalna. Oferujemy umowy o pracę z pełnym pakietem świadczeń socjalnych. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, gdyŜ projekt ten finansowany jest z programów niemieckiego biura pracy. Koordynator Projektu na terenie Polski: Karolina Kowalska e-mail: k.kowalska@drk-mv.de tel.: 514 844-884

37


The European Medicines Agency is a decentralized body of the European Union. The Agency is responsible for coordinating the scientific resources put at its disposal by Member States for the evaluation, supervision and pharmacovigilance of medicinal products. Its mission is to foster scientific excellence in the evaluation and supervision of medicines, for the benefit of public and animal health. European Medicines Agency staff are responsible for administrative and procedural aspects of EU regulations and directives related to the evaluation and safety-monitoring of medicines. We are based in Canary Wharf, London, UK, where we currently employ 750 staff from all over Europe. Our main working language is English.

What we offer • interesting and intellectually stimulating work that makes a real difference for Europe • an environment where you are encouraged to learn new skills and languages • the opportunity to work in a multinational environment • an attractive benefits package • further training and professional development

What we look for We aim to recruit the best-available expertise and know-how to deliver our mandate. • you have a background in pharmacy, medicine, life sciences, IT, project management, law, economics, finance, communications, public relations, human resources • you have excellent organisational skills • you are results-oriented and work efficiently as part of a multinational team • you adapt easily to a variety of environments and stakeholders • you are interested in developing your knowledge and skills

Employment opportunities • Temporary agent – 5-year renewable contract – external selection procedures advertised in the Official Journal of the EU and on the Agency's website • Contract agent – temporary assignments from 3 months to 5 years – call for expressions of interest on the Agency's website • Traineeship – recent university graduates (bachelor level) – traineeship duration is 6-9 months • National expert on secondment – 12-18 months secondment to the Agency – employees of a European public-sector body (e.g. university, research institute, public hospital or regulatory body) Benefits package On top of the basic salary: • family allowances for spouse and dependent children • worldwide medical insurance cover for staff member and dependents • accident insurance for staff member • flexible working hours • parental and family leave • final salary pension scheme How to apply Details about our employment opportunities are available on our website http://www.ema.europa.eu under the following path: About us > Careers

W dniu 20 listopada będzie moŜna uzyskać informacje dotyczące procedur rekrutacyjnych oraz moŜliwości odbycia praktyk w Agencji. Szczegółowe informacje odnośnie warunków prowadzenia procedur rekrutacyjnych znajdują się na naszej stronie: www.ema.europa.eu 38


Placing doctors and nurses in jobs they love is what we do best! HCL Permanent, one of the UK’s largest health and social care recruiters, assists thousands of professionals to find their ideal new job in locations throughout the United Kingdom. HCL Permanent understands that no two candidates are the same and we pride ourselves on offering a bespoke service to each and every individual. Our experienced and committed consultants have helped hundreds of healthcare professionals make the move to the UK. HCL Permanent will not only help you with the next move in your career; our team will offer advice on everything from moving to the UK, accommodation and tax, to how to open a UK bank account. How we do it: • We will conduct a formal telephone interview to ensure that we fully understand your career goals •

We will then match your CV and requirements to the hundreds of job opportunities that we have

Our consultants will explain everything at you need to know about the jobs that interest you

Once you’ve decided which roles appeal to you we’ll take it from there; liaising with the hospital to ensure that everything goes smoothly from your interview, to your job offer, to your first day

What our candidates say: ‘The transition phase from the Philippines to the United Kingdom has been smooth throughout thanks to the help of HCL Permanent. The team has been very accommodating to all our concerns and queries even from the start of the recruitment process up to the time that we got settled in to our new home here in Norwich, Norfolk. They even made an effort to help us find houses that we can rent since we needed to transfer from the accommodation provided by our NHS employer after the first month. HCL Permanent truly cares for all its applicants and recruits. Their dedication to assist us with the difficult transition process did not end with them bringing us to Norwich. They were constantly checking up on us to see how we were doing and how we were adjusting to our new environment. Thanks HCL Permanent! Truly a world class recruitment agency!’ Alberto Anajao - Theatre Nurse, moved from Philippines to Norwich HCL Permanent works with clients, both public and private throughout the UK so wherever you want to go and whatever you want to achieve HCL Permanent can help make it a reality. Talking to HCL Permanent today will be a decision that you won’t regret so contact us today! Email us: permanent@hclworkforce.com Call us: +44 (0)207 861 8950

39


InterKadra jest renomowaną polską Agencją Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego, załoŜoną w Krakowie, wpisaną na podstawie Certyfikatu Ministra Gospodarki i Pracy do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 3372. W trosce o najwyŜsze standardy europejskie świadczonych przez nas usług InterKadra jest członkiem prestiŜowej Sekcji Agencji Opieki (SAO) oraz Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ). Ponadto, w 2008 roku uzyskaliśmy Certyfikat ISO 9001:2008, który jest potwierdzeniem tylko najwyŜszej jakości. Od ponad 8 lat świadczymy usługi opiekuńcze dla osób starszych w domach prywatnych w Niemczech, na przestrzeni lat stając się jednym z niekwestionowanych liderów w branŜy. Dzięki zaangaŜowaniu i starannej rekrutacji stale rozwijamy działalność, zdobywając cenne zaufanie Klientów a nasze Opiekunki to osoby z pasją i niezbędnym doświadczeniem zawodowym. Dla swoich Klientów w Niemczech InterKadra prowadzi stałą rekrutację Opiekunek dla osób starszych. Poszukujemy osób z doświadczeniem i komunikatywną znajomością języka niemieckiego. Mamy oferty zarówno dla osób z podstawowymi kwalifikacjami, jak równieŜ dla pielęgniarek i profesjonalnych opiekunek. Sprawdź, moŜe ta oferta jest właśnie dla Ciebie! Więcej na: www.interkadra.pl lub www.opiekunki.interkadra.pl ZNAJDŹ NAS W SWOIM MIEŚCIE: CENTRALA - KRAKÓW, ul. Wodna 2b mail j.kosiba@interkadra.pl kom. 666 – 826 – 904 GDAŃSK, ul. Wały Piastowskie 1 (Zieleniak) p.312 mail m.zarzycka@interkadra.pl kom. 666 – 826 – 907 KATOWICE, ul. Słowackiego 37/109 mail a.niewrzol@interkadra.pl kom. 666 – 891 – 947 ŁÓDŹ, ul. Łagiewnicka 54/56, pok. 301 mail e.slaba@interkadra.pl kom. 666 – 826 – 902 WARSZAWA, al. Jana Pawła II 34, lok. 3 mail k.kepkamarianska@interkadra.pl kom. 666 – 826 – 247

OPOLE, ul. Reymonta 30, III piętro mail a.siwczynska@interkadra.pl kom. 666 – 826 – 246 POZNAŃ, ul. Zwierzyniecka 18 lok. 116 mail m.andrzejczak@interkadra.pl kom. 666 – 826 – 255 WROCŁAW, ul. Kościuszki 138 mail a.dubaniowska@interkadra.pl kom. 666 – 826 – 237 TORUŃ, ul. śółkiewskiego 37/41,8 p.pok.86 mail a.pudlak@interkadra.pl kom. 503– 102 – 672

40


Medicover to lider na rynku prywatnej opieki medycznej w Europie Środkowo – Wschodniej. Jako jedyna prywatna firma medyczna w Polsce, oferujemy kompleksową opiekę medyczną - od badań diagnostycznych, przez medycynę pracy, konsultacje u lekarzy pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów, zabiegi ambulatoryjne, fizjoterapię, badania profilaktyczne, usługi stomatologiczne, pogotowie ratunkowe, aŜ po pełnoprofilową opiekę szpitalną. Swoją działalność rozpoczęliśmy w 1994 r. Aktualnie jesteśmy obecni w 12 krajach: w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji, w Rumunii, Estonii, Niemczech, Mołdawii, na Ukrainie, Białorusi, w Turcji i Bułgarii. Z naszych usług medycznych korzystają zarówno firmy, jak i klienci indywidualni. Obecnie opiekujemy się ponad pół milionem osób. W Polsce jesteśmy znani pod następującymi markami: Medicover, Medicover Ubezpieczenia, Synevo, Centrum Medyczne Damiana, apteki Medicopharma oraz Europejskie Centrum Macierzyństwa Invimed. Posiadamy równieŜ udziały w spółce Sport Medica S.A., będącej właścicielem Carolina Medical Center. Od początku działania przykładamy ogromną wagę do jakości świadczonych usług. W trosce o wymagania i bezpieczeństwo naszych klientów dbamy, aby realizowane przez nas usługi charakteryzowały się najwyŜszym moŜliwym poziomem. Cel ten udaje się nam osiągnąć dzięki śledzeniu trendów na świecie w zakresie standardów medycznych oraz standardów zarządzania organizacją.

To co jednak czyni Medicover wyjątkowym, to ludzie. Nasz sukces zawdzięczamy pracownikom i współpracownikom, którzy swoje codzienne zadania realizują z pasją i zaangaŜowaniem, tworząc tym samym niepowtarzalną kulturę organizacji. Nasz zespół liczy ponad trzy tysiące osób - lekarzy, pielęgniarek, handlowców, pracowników administracyjnych, specjalistów wszystkich funkcji, menedŜerów. Dołączając do zespołu Medicover moŜesz liczyć na: Rozwój - Nasi pracownicy korzystają z szerokiego panelu programów szkoleniowych. Dostęp do wiedzy – dzięki Radzie Naukowej, publikacjom eksperckim i konferencjom naukowym, które organizujemy, moŜesz nie tylko zyskać punkty CME, ale stale i rzetelnie pogłębiać swoją wiedzę. Wysoki standard pracy – nowoczesne technologie, elektroniczna historia choroby pacjenta oraz wysoki standard wyposaŜenia gabinetów i placówek.

Dane kontaktowe: Medicover Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 96, Warszawa Email: rekrutacja@medicover.pl Tel. 022 592 70 00 Aktualne oferty pracy znajdziesz zawsze na: www.medicover.pl

41


Narodowy Fundusz Zdrowia jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Podstawy prawne funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz statut Narodowego Funduszu Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia składa się z Centrali i 16 oddziałów wojewódzkich. Od 28 czerwca 2013 r. Prezesem Funduszu jest Pani Agnieszka Pachciarz. Do najwaŜniejszych zadań oddziałów wojewódzkich Funduszu naleŜy m.in. zawieranie kontraktów z placówkami zdrowotnymi oraz rozliczanie udzielanych w nich świadczeń.

Do kompetencji Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia naleŜy określenie warunków zawierania i realizacji umów ze świadczeniodawcami, nadzorowanie pracy oddziałów wojewódzkich NFZ, analiza i weryfikacja prawidłowości udzielania świadczeń.

W bieŜącym roku Narodowy Fundusz Zdrowia dysponuje na świadczenia medyczne kwotą blisko 64 mld zł. Głównym celem podejmowanych przez Fundusz działań jest takie zagospodarowanie tej kwoty, aby moŜna było w jak najlepszym stopniu zaspokoić zdrowotne potrzeby Polaków. Fundusz posiada bogatą infrastrukturę informatyczną. Przez serwery Funduszu codziennie przechodzą miliony rekordów danych przekazywanych przez świadczeniodawców i inne instytucje. W bieŜącym roku Fundusz wprowadził moŜliwość korzystania z elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ) oraz Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP). Nabór na stanowiska pracy w Centrali Funduszu jest otwarty i konkurencyjny, prowadzony w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ogłoszenia o naborze zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.nfz.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Centrali Funduszu. Poszukujemy specjalistów z róŜnych dziedzin, w szczególności osób z wykształceniem medycznym, prawników, ekonomistów, informatyków. Ponadto w Centrali NFZ istnieje moŜliwość odbycia praktyki studenckiej lub staŜu. Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa www.nfz.gov.pl

42


Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (POLCRO) Obecność przedstawicieli Związku na III Jesiennych Spotkaniach z Medycznym Rynkiem Pracy ma na celu przedstawienie studentom kierunków medycznych i pokrewnych moŜliwości wyboru ścieŜki kariery związanej z monitorowaniem i zarządzaniem badaniami klinicznymi oraz przybliŜenie jej specyfiki. Związek skupia obecnie 13 firm prowadzących badania kliniczne na zlecenie (Clinical Research Organization). Celem związku jest m.in. zwiększenie świadomości społecznej na temat badań klinicznych w Polsce, umocowana prawnie reprezentacja interesów branŜy badań klinicznych w Polsce oraz stworzenie forum do wymiany informacji, zarówno pomiędzy członkami Związku, jak i innymi podmiotami branŜowymi, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi.

Związek powstał we wrześniu 2012 roku i skupia obecnie następujące firmy: Chiltern International, Covance, inVentive Health Clinical, Medical Network, Monipol, Parexel Polska, PPD, Premier Research, PSI Pharma Support Poland, Quintiles, Associated Medical, INC Research i Medpace.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.polcro.pl Dane kontaktowe: Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie ul. Dworkowa 3 00-784 Warszawa tel.: +48 731 223 450

43


STREFA DORADCZA – 20 XI Centrum Dydaktyczne, hol na parterze

DYśURY EKSPERTÓW: •

Akademickie Centrum Innowacji

godz. 11.00 – 13.00

mec. Jacek Sobczak, Kierownik projektu KREATOR – Akademickie Centrum Innowacji, który był realizowany w WUM do października 2013 roku 

ochrona własności intelektualnej innowacyjna przedsiębiorczość akademicka

http://kreator.wum.edu.pl/

Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM

godz. 11.00 – 15.00

Magdalena Gieros i Renata Warecka – specjalistki z CKP 

informacje o studiach podyplomowych i kursach oferowanych przez WUM

http://ckp.wum.edu.pl/

KPK – EURAXESS

godz.

9.00 – 13.00

Monika Kornacka – reprezentująca Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS 

informacje o moŜliwościach stypendialnych dla doktorantów i pracowników naukowych

http://www.euraxess.pl http://www.kpk.gov.pl

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

godz. 10.00 – 13.00

Justyna Kozyra-Bober i Paweł Kozak - przedstawiciele Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i Centrum EducationUSA 

informacje na temat uznawalności polskich kwalifikacji osób chcących wyjechać do USA na studia medyczne, staŜ lekarski bądź do pracy w słuŜbie zdrowia

http://fulbright.edu.pl/

44

Katalog 3 jszmrp  

3 Jesienne Spotkania z Medycznym Rynkiem Pracy. Warszawski Uniwersytet Medyczny.Biuro Karier.