Page 1

1

31.8.2012

Jäsentiedote 3 / 2012

Satakunnan Autismi-, ADHD- ja Dysfasiayhdistys SAMDY ry Satakunnan yhteisökeskus Isolinnankatu 16, 28100 PORI

e-mail: samdy@samdy.info kotisivu www.samdy.info GSM 044 346 0898


2

SAMDY ry:n JÄSENTIEDOTE 3/2012 SAMDY ry toimii autismin kirjon, ADHD-tyyppisten, dysfaattisten sekä lukivaikeus -henkilöiden eduksi yhteistyössä asiantuntijoiden ja perheenjäsenten kanssa järjestämällä kerhoja, koulutusta, vertaistukea ja virkistystä. Yhdistys myös tiedottaa edellä mainituista erityisvaikeuksista. Yhdistys on perustettu 20.8.1995. Yhteystiedot: Satakunnan Autismi-, ADHD- ja Dysfasiayhdistys SAMDY ry. Satakunnan yhteisökeskus Isolinnankatu 16, 28100 PORI GSM 044 346 0898 Sähköpostit: samdy@samdy.info ja jasenasiat@samdy.info Kotisivut: www.samdy.info Pankkiyhteys: FI95 5700 8140 0676 41

Yhteydenotot: Toimistomme on pääsääntöisesti miehittämätön. Tavoitat meidät parhaiten lähettämällä sähköpostiviestin yllä näkyvään osoitteeseen. Voit myös ottaa yhteyttä loppupuolella oleviin yhteyshenkilöihin joko sähköpostitse tai soittamalla. Vastaamme päivisin puheluihin mahdollisuuksiemme mukaan, iltaisin olemme paremminkin tavoitettavissa. Sähköpostilla voimme sopia tarkemmin ajasta jolloin puhelinkeskustelu sujuisi häiriöttä tai ajan henkilökohtaisesta tapaamisesta.


3 PJ:N TERVEHDYS

Hei Samdylaiset! Meillä oli jälleen mukava ja rentouttava kesäretki ja nyt ensimmäistä kertaa Ikaalisten kylpylässä. Vanhempien keskusteluryhmästä nousseita asioita on koottu yhteen tähän tiedotteeseen. Keväällä alkoi ADHD vertaistukiryhmiä, jotka jatkuvat tänä syksynä. Autismivertaistukiryhmä aloittaa tänä syksynä vuorokuukausin Yhdessä enemmän – foorumin kanssa. Marraskuussa on koulutusilta lasten haastavasta käyttäytymisestä, lääkityksistä ja aistipoikkeavuuksien merkityksestä neuropsykiatristen lasten arjessa. Erityislapsille on erilaisia liikuntaharrastusmahdollisuuksia esim. Sporttis-kerho, uimakerho, judoa ja jalkapalloa. Huomioi myös koko perheelle tarkoitettu Sirkus-perheliikunta! Vaikka syksy on vasta alussa, niin joulu on jo mielessä. Varaa kalenteristasi la 8.12. SAMDY:n pikkujoulut Yyterin kylpylässä; nautitaan kylpylästä ja hyvästä ruoasta. Tervetuloa retkille, tapahtumiin ja koulutuksiin! terveisin Tuija


4

Patikkaretki Kullaan Joutsijärvelle la 8.9.2012 Kävelymatkaa on yhteensä n. 11,9 km. Lenkki päättyy tällä kertaa Tammen tilalle, jossa on varattu sauna ja uinti. Ota mukaan omat eväät, grillimakkarat yms. Retkioppaana tuttu eräopas/luontokuvaaja Pentti Ojala. Hinta 5 euroa/hlö tai 20 euroa/perhe. Maksetaan retken alussa Tuijalle käteisellä, mielellään tasaraha! Lähtö: klo 9:00 klo 9:45 klo 10.20 klo 13:00 klo 14:45 klo 17:00 Paluu: klo 20:00 klo 20:30

Porin linja-autoasema Kulhansuon itäpuoli. Reput selkään ja patikointi alkaa 1 km Kulhan laavulle, tauko n. 10 min 3,6 km Hiivaniemen laavulle tauko n. 1 tunti 30 min 2,9 km Rekitaipaleenjärvelle tauko n. 30 min 2,2 km Ahmauksenojan sillalle tauko n. 30 min Tammen tilalle saunaan ja uimaan kotimatkalle Porin linja-autoasema

Lähtö Porista klo 9:00 ja paluu klo 20:30, muuten retkiajat ovat suuntaa-antavia ja aikatauluun voi tulla muutoksia. Nautitaan luonnosta, tervetuloa! terveisin Tuija


5

Virkistäytymis- ja koulutusviikonloppu Ikaalisissa 21.- 22.7.2012 Kiitos kaikille aktiivisille osallistujille! Järjestimme Ikaalisissa koulutusillan kokemuksen teemalla. Jaoimme vanhemmat pienryhmiin lapsien iän mukaan. Näin saimme hyödynnettyä illan kaksituntisen tehokkaasti. Pidimme myös tärkeänä, että jokainen saisi oman äänensä kuuluviin.

Ala-asteikäisten lasten vanhempien ryhmässä keskusteltiin: Kuvien käyttö on tärkeätä puheen tukena rauhoittumaan koulussa työskentelyyn. Kolmannella luokalla tuen tarvetta tarvitsee lisää. Läksyjen teossa lapsi tarvitsee vanhemman tukea. Iltapäiväkerho on todella tarpeellinen ja hyödyllinen erityislapselle, siellä saa purkaa energiaa ja saa leikkikavereita. Kännykkä myös erityislapselle ekaluokkalaisesta lähtien, voi pitää lapseen yhteyttä ja lapselle on tärkeätä, koska kaikilla on kännykät. Englannin kieltä voi opettaa erilaisten pelien avulla, hyvä juttu. Lääkitykset auttavat lasta keskittymään ja suurta huolta herätti kaverien puute erityiskoulussa. Vanhemmat ehdottivat ja olivat kokeilleet rohkeasti yökyläilyä ja kaverisynttäreitä. Vanhemmat kokivat, että on vaikeaa löytää lapselle kaveri, joka olisi kiinnostunut samoista asioista. Vanhemmat ehdottivat isomman lapsen palkkausta kaverikummiksi sekä osallistumista SAMDY: n tapahtumiin ja retkiin.

Yläkouluikäisten lasten vanhempien ryhmässä keskusteltiin erilaisista haasteista: Alakoulusta yläkouluun siirtymiseen täytyy kiinnittää huomiota niin, että siirto sujuu ongelmitta. Tärkeitä ovat yhteistyöpalaverit ala- ja yläkoulun opettajan ja vanhempien välillä. Pedagoginen arvio tai selvitys on tärkeä asiakirja oppilaan vaikeuksien kartoittamisessa. Lapselle laaditaan HOJKS tai oppimissuunnitelma opettajan ja vanhempien kanssa. Tärkeätä on, että luokanvalvoja pysyisi koko yläkoulun ajan samana.


6

Myös yläkoulussa lapsi tarvitsee luokka-avustajaa tai henkilökohtaista avustajaa oppimisen ja koulunkäynnin tueksi. Lapsen ja vanhempien tukena on oppilashuoltoryhmä ja oppilaan ohjaus yläkoulussa. Koulun ja kodin välisen yhteydenpitovälineenä on helppokäyttöinen WILMA. Ongelmien kasautumisen ja ennaltaehkäisynä vanhempien kannattaa itse varmistaa, että tiedot lapsen vaikeuksista siirtyy kaikkien häntä opettavien opettajien tietoon. Huomioi opettajien ja muiden virkamiesten salassapitovelvollisuus.

Nuorten ja aikuisten ryhmässä keskustelu rönsyili elämän eri alueilla, opiskelun, työn ja perheen merkeissä. Tärkeätä oli nuoren oma itsetuntemus ja tiedostaminen omista ongelmistaan. Erilaisten tukien: lääkitys, avustaja, vertaiskeskustelut, terapiat ym. avulla arkielämä helpottuu ja sujuu.

Yhteenveto: Kun pienen lapsen elämäntaival on alussa niin ovat vanhempien huolet korkealla. Lapsen iän myötä kokemusta karttuu lapselle sekä vanhemmille. Kaverihuolet häviävät ja vanhemmat uskovat/luottavat, että lapsella on hyvä olla, vaikka kavereita ei ole kotona. Nuoret seurustelevat kaverien kanssa koulussa ja harrastuksissa. Avoimesti keskustellen ongelmista ja niiden ratkaisuvaihtoehdoista asiantuntijoiden kanssa sekä vertaiskeskustelut auttavat elämässä eteenpäin. Huumori ja itsensä hyväksyminen ovat tärkeitä kaikille erityislapsille ja vanhemmille.


7

VERTAISTUKIRYHMÄT

Aikuisten ADHD -vertaistukiryhmä kokoontuu syyskauden aikana neljänä keskiviikkoiltana klo 18.00 Satakunnan Yhteisökeskuksen tiloissa (kivitalon 2. krs): 29.8., 26.9., 31.10. ja 28.11.12. Tervetuloa!

Autismiryhmän vertaistukiryhmä kokoontuu Yhteisökeskuksella la 15.9.12 klo 12.00 – 15.00. Tervetuloa! Alaikäisten ADHD-lasten vanhempien –vertaistukiryhmä alkaa ma 12.11.12 Yhteisökeskuksella. Ryhmä kokoontuu talven mittaan kuusi kertaa. Ilmoittautumiset ja tarkemmat tiedot 31.10. mennessä soittamalla numeroon 050-5667884 mieluiten klo 17-18 välisenä aikana.

EDULLISTA MAINOSTILAA SAMDY–tiedotteesta! Koko sivu 70e, ½ sivua 35e ja ¼ sivua 17,50e. Toisto esim. seuraavassa tiedotteessa ½:en hintaan. Tiedotteita jaetaan n.300 kpl Satakunnan alueella.


8

VERTAISTUKIRYHMÄ ALAKOULUIKÄISTEN ADHDLASTEN VANHEMMILLE

Hei alakouluikäisten ADHD-lasten huoltajat! • Onko lapsesi saanut lähiaikoina diagnoosin tai tutkimuksissa vahva epäily ADHD:sta? • Kaipaatko keskustelua toisten samassa tilanteessa olevien vanhempien kanssa? • Tuleeko mieleesi kysymyksiä, ihmetteletkö monenlaista asiaan liittyvää, koetteko olevanne perheenä aika yksin ja epätietoisia hankalan kasvatettavan kanssa? TULE MUKAAN Samdyn järjestämään vertaistukiryhmään! Ryhmä alkaa ma 12.11.2012 ja kokoontuu talven mittaan kuusi kertaa Satakunnan Yhteisökeskuksen tiloissa, os. Isolinnankatu 16, Pori. Ryhmä on maksuton. Ilmoittautumiset ja tarkemmat tiedot 31.10.12 mennessä soittamalla numeroon 050-5667884, mieluiten klo 17-18.

Tervetuloa!


9

AUNE kutsuu koolle

” Yhdessä enemmän yhteisellä asialla” - foorumiin Yhteisenä tekijänä AUNE:lla ja osallistujilla on henkilö, jolla on arjessa suuria vaikeuksia ja avun tarvetta vuorovaikutuksessa, sosiaalisuudessa ja käyttäytymisessä. Näiden henkilöiden vaikeuksia kuvataan mm. diagnooseilla autismi, Asperger, Tourette, ADHD, neurologinen erityisvaikeus. Eri tavoin nämä henkilöt kuuluvat arkeemme. Taustana tälle foorumille ovat havainnot siitä, että monissa yhteyksissä: perheissä, palavereissa, eri kunnissa tuodaan esille samoja asioita. Moni kuvailee kokemiaan asioita, jotka vuodesta toiseen toistuvat samanlaisena. On vanhempia, joilla on omista kokemuksista muotoutunut ideoita ja ajatuksia siitä, mitä voisi tehdä ja miten. Tarkoitus on koota yhteen voimat, ajatukset, kokemukset ja ideat. Tätä yhteisesti koottua asiaa viedään eri tasoilla eteenpäin: AUNE työssään, yhdistys omalla tavallaan ja yksittäinen perhe voi saada vahvuutta omalle ajatukselleen. AUNE kutsuu keskustelemaan ja pohtimaan yhdessä kaikkia kiinnostuneita SAMDYn jäseniä, Rautun jäseniä, yhdistyksiin kuulumattomia vanhempia ja muita lähi-ihmisiä (uusperheen isät ja äidit, sukulaiset, isovanhemmat, kummit, ystävät jne.)

Kokoontumiset järjestetään syksyllä kahtena lauantaipäivänä – 6.10.2012 klo 12.00 - 15.30 – 15.12.2012 klo 12.00 - 15.30 Paikka: Yhteisökeskus Isolinnankatu 16, Pori Kaija Pohjalainen (nykyinen AUNE) toimii tilaisuuden vetäjänä. Keskustellaan osallistujille, perheille tärkeistä asioista yhdessä tai pienryhmissä. Pääasiassa aiheet koskettavat lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia. Lasten ohjelmaa ei ole. Lisätietoja ja ilmoittautumiset viikkoa ennen kokoontumista: kaija.pohjalainen@satshp.fi tai tekstiviesti 044- 707 6550


10

Kaikille avoin koulutustilaisuus Porissa

Haastava käyttäytyminen, lääkkeet ja aistipoikkeavuuksien merkitys NEPSY-lapsen arjessa ti 6.11.2012 klo 17.30 – 20.00 Satakunnan keskussairaala, Auditorio, Sairaalantie 3, 28500 PORI Osallistumismaksu 20,00 €/hlö maksetaan Samdy ry:n tilille 30.10.12 mennessä LSOP 570081-467641. Samdy tarjoaa kahvin+sämpylän ennen varsinaista koulutusosuutta alkaen klo 17.00 sairaalan kanttiinissa! Kouluttajina: Pia Marttala

kouluttaja, psykologi, ADHD-valmentaja, lastenryhmäpsykoterapeutti (LET)

Eeva-Liisa Tamski kouluttaja, työnohjaaja, sosiaaliohjaaja, NLP Trainer, NLP Master Coach,NLPt -terapeutti (psykoterapia), ADHD-valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, Porstuakammarit Järjestäjinä ovat Samdy ja Satakunnan sairaanhoitopiirin Aune-työ. Ilmoittautumiset 25.10.12 mennessä: Tuija Koski, TEKSTIVIESTINÄ 044 346 0898/Samdy tai puheenjohtaja@samdy.info Kaija Pohjalainen, TEKSTIVIESTINÄ 044 707 6550 tai kaija.pohjalainen@satshp.fi


11

SAMDYN ALUEKERHOTOIMINTA KOKEMÄKI ja ympäristö Tule mukaan SAMDY:n ERITYISLASTEN SÄHLYKERHOON! Kaikki ovat tervetulleita mukaan. Ainoa ehto on, että pystyy liikkumaan. Sählykerho toimii Kokemäen koulukeskuksen yläsalissa perjantaisin klo 19:30 – 21:00 Kerholla on ”lukuvuosi”maksu, joka uusilta pelaajilta, SAMDY:n jäseniltä on 50e/lapsi, sisar 40e/lapsi. Ei jäseniltä 65e/lapsi, sisar 55e/lapsi Maksu sisältää: pelipaidan+sortsit, vakuutuksen alle 18v.,salivuokran ja ”valmennuksen”. Jatkavat kerholaiset: jäsenet 30e/lapsi, sisar 20e. Ei jäsenet 45e/lapsi, sisar 35e/lapsi.

Mukaan tarvitaan oma maila, sisäpelitossut (lattiaa värjäämättömät), suojalasit (ei pakolliset, mutta hyvät olla!) ja iloista sekä reipasta mieltä!

Kerhoa vetää Jari Pärssinen, lisätietoja kerhosta voi kysellä Jarilta p.040 5431420. Ilmoita lapsesi mukaan Tuula Pärssinen 040 8370468 tuula.parssinen@pp.inet.fi LIIKUNNAN ILOA LAPSILLE JA NUORILLE!

Vertaistukitapaamiset Yhteyshenkilö Outi Juhela, p. 0400 807 171, outijuhela@luukku.com tai kokemaki@samdy.info Lisätietoja netistä: http://www.samdy.info/Kokemaki.php


12

KANKAANPÄÄ ja ympäristö

KAIPAISITKO VERTAISTUKIRYHMÄÄ TAI TIETOA ADHD:STA, DYSFASIASTA JA AUTISMISTA? SAMDYN TOIMINTA ON TARKOITETTU ERITYISLAPSILLE JA HEIDÄN PERHEILLEEN. OSALLISTUAKSENNE TOIMINTAAN LAPSELLASI VOI OLLA ESIM. MOTORISEN JA KIELELLISEN KEHITYKSEN ONGELMIA TAI KESKITTYMISVAIKEUKSIA. Tule kehittämään toimintaamme, kaipaamme uusia ideoita erityislasten harrastus- ym. mahdollisuuksien kehittämiseen ja toteuttamiseen. Teemapäiviä, retkiä ja elokuva-iltoja pyrimme toteuttamaan jatkossakin mahdollisuuksien mukaan. Yhdessä toimiessamme saamme paljon uutta ja innostavaa aikaan lastemme hyväksi. TULE ROHKEASTI MUKAAN TOIMINTAAMME! SAMDYN ALUEKERHON TAPAAMINEN ON JOKA KUUKAUDEN VIIMEINEN TORSTAI KLO 18.00 ALKAEN KASEVALLA, Jämintie 2 E, Kankaanpää (Huom. Seuraa Kankaanpään Seudun yhdistyspalstaa) Yhdyshenkilöinä toimivat: Dysfasia Satu Holopainen 040 – 5752188 ADHD


Minna Lehtinen 050 - 3305068


13

ERITYISLIIKUNTARYHMÄT PORISSA Porin vapaa-aikaviraston erityisryhmien liikuntaryhmiä: SPORTTIS, lasten ja nuorten liikuntakerho 3 - 7 v ti klo 17.30 - 18.15 8 - 12 v I ti klo 17.45 - 18.45 8 – 12v II ti klo 18.00 - 19.00 yli 12v ti klo 19.00 - 19.45 Paikka: Sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen Sali, Maamiehenkatu 10 UINTIKERHO to klo 17.30 - 18.30 lapsille ja nuorille (uintivaatimus 25 m itsenäisesti) Paikka: Keskustan uimahalli, Presidentinpuistokatu 6 SAMMAKKO-UINTIKERHO lapsille (ei uimataitovaatimusta) to klo 18.30 - 19.30 (tiedustele paikkoja) Paikka: Keskustan uimahalli, Presidentinpuistok. 6 SHERBORNE-KERHO lapsille ke 18.00 - 18.45 Paikka: Koivulan päiväkoti PERHE-SIRKUS erityislasten perheille ke 17.00 - 18.30 Paikka: Nuorisotalon sali, Isolinnankatu 12 Lisätietoja: erityisryhmien liikunnanohjaaja Johanna Kuusistolta 044 701 1415 Lähde: http://www.pori.fi/vapaa-aika/liikunnanohjaus/erityisliikunta.html

ERITYISLASTEN JALKAPALLORYHMÄ ”PalloSalamat” ke klo 19.00 – 20.00 Paikka: Karhuhalli ja kesällä ulkokentät Lisätietoja: Janne Helander, puh. 040 836 0984 tai Heidi Kallio, puh. 050 593 2618 ERITYISJUDO to klo 16.45 – 17.45 Paikka: Urheilutalo, Kuninkaanhaanaukio 3 Lisätietoja: Antti Laurila, puh. 040 827 0910 PORIN UIMASEURA / RAVUT su 9.00 – 10.00 Paikka: Keskustan uimahalli, Presidentinpuistok. 6 Lisätietoja: Heli Paalosalo, puh. 044 524 6210 Lähde: Porin vapaa-aikaviraston Erityisryhmien liikuntakalenteri 2012


15 Erityisryhmien ohjattu liikunta - syksy 2012

Erityisryhmien ohjatut ryhmät 10.9.-15.12.2012 Tiistai: klo 17.00-17.45 klo 17.30-18.15 klo 18.00-19.00 klo 18.00-19.00 klo 19.00-19.45

Kehitysvam. aikuisten kuntotunti SPORTTIS pienet SPORTTIS isot (1. ryhmä) SPORTTIS isot (2. ryhmä) SPORTTIS nuoret

SAMK sali SAMK sali SAMK sali SAMK sali SAMK sali

Keskiviikko: klo 17.30-18.30

Cirkus -perheliikuntaa (5.9.2012 alkaen)

Nuorisotalo

Torstai: klo 17.30-18.30 klo 18.30-19.30

Uintikerho lapsille ja nuorille Keskustan uimahalli (uimataitovaatimus 25 m) SAMMAKKO-uintikerho Keskustan uimahalli

Lauantai: klo 9.00-9.45 klo 10.15-10.45

Matalan kynnyksen kuntosaliryhmä Matalan kynnyksen vesivoimistelu

Urheilutalo Keskustan uimahalli

Hinnat: Kausimaksut: 25 € / ryhmä (porilaiset), 50 € / ryhmä (muut kuin porilaiset) 40 € / 2 ryhmää (porilaiset), 80 € / 2 ryhmää (muut kuin porilaiset) 50 € / 3 ryhmää (porilaiset), 100 € / 3 ryhmää (muut kuin porilaiset) Uintikerhot ja matalan kynnyksen ryhmät (kuntosali+vesivoimistelu): kausimaksu 40 € / 15 kertaa Cirkus-perheliikuntaa: 45 € / lapsi / syks tai 70 € / lapsi / syksy+kevät


15

YHTEYSHENKILÖT JA VERTAISTUKI: Dysfasia- ja ADD-nuorten vanhempi Saara Korkeamäki, Pori, p. 040 848 3414 samdy(at)samdy.info Kirsi Sallinen, Säkylä, p. (02) 867 1302 ADHD-nuoren vanhempi Sari Nevala, Pori, p. (02) 648 0409 ja 0400 121 444, sari.nevala(at)porilainen.com Mari Friberg, Rauma, p. (02) 822 3227 Nuorten ja aikuisten ADD/ADHD vertaistuki Saara Korkeamäki, Pori, p. 040 848 3414 Mira Rokka, Rauma, p. 044 992 2165, mira.rokka(at)raumalainen.com Pia Anttila, Pori, 040 740 2063 Autismilapsen vanhempi Tuija Koski, Nakkila, p. 040 822 4707, puheenjohtaja(at)samdy.info Jari Koski, Nakkila, p. 050 593 1083, jakoski (at) mbnet.fi Asperger –nuoren vanhempi Anne Viljanen, Ulvila, p. (02) 538 9165 ja 040 581 8127, viljanen.anne(at)gmail.com AS-lapsen vanhempi AS-aikuisten yhteyshenkilö Satu Takala, Pori, satutak (at) gmail.com Tourette Outi Juhela Kokemäki 0400 807171 outijuhela(at)luukku.com


samdy tiedote 3/2012  

Samdyn tiedote