Page 1


Simulatio Apparatus stroj na simulaci virtuálního prostoru

Kniha vypráví příběh o dvou vynalézavých podivínech, pro něž je pohled na všední realitu nedostatečně zajímavý, proto se pokouší zprovoznit přístroj, který umožní procitnout ve virtuální realitě skrze vlastní mysl. Příběh je plný vynálezů, strojů, hrátek s lidskou myslí a podvědomím, v němž se děj odehrává ve dvou sférách. Podivíny čeká strastiplná cesta do hlubin vlastního charakteru. Otázkou nakonec zůstává, jaká realita bude tou správnou?


Kdesi v nedaleké budoucnosti…


Existuje jedna stará továrna, která je odedávna opuštěná a živá bytost nepřekročila její práh již mnoho let.


Po dlouhých letech prázdnoty vstupují do továrny dva bystří podivíni, kteří spolu už léta spolupracují a sdílí touhu vynalézat vše možné i nemožné. Společně tvoří dokonalý vědecký tým.


Ten vyšší s oblými rysy ve tváři si nesl jméno Horác a byl moudřejší než Sergej, který byl trochu nevyrovnané povahy.


Netrvalo dlouho, aby se v továrně zabydleli. Po několika měsících vybudovali laboratoř se spoustou přístrojů, které umožňují ovládat různé hry, programy či předměty pomocí myšlenek.


Jejich cíl byl ovšem mnohem výš. Rozhodli, že se pokusí sestavit přístroj, který umožní procitnout v naprogramovaném světě či prostoru skrze vlastní mysl, v takzvané virtuální realitě (či simulaci).


Následovalo dlouhé období výzkumů a bádání, jak přístroj sestrojit. Měsíce byly dlouhé a neúspěšné. Nakonec sestrojili prototyp.


Horác byl přesvědčen o jeho funkčnosti a trval na spuštění. A tak Sergej i přes své obavy souhlasil, že on bude první testovaný subjekt.


Stroj byl aktivován, už od začátku, bohužel, nastaly komplikace. Ve chvíli, kdy se Horác rozhodl vypnout stroj a tím ukončit test, ozvala se děsivá rána.


Hlavní zdroj explodoval a jeho elektrické výboje si našly cestu k testovanému Sergejovi, které mu způsobily vážné zranění hlavy.


Po tomto incidentu Sergej zmizel beze slova neznámo kam. Horác se domníval, že mu elektrické výboje značně poškodily strukturu mozku, a tím nenávratně narušily jeho psychiku.


Následovala doba, kdy Horác obýval továrnu sám a usilovně pracoval na zprovoznění a vylepšení zatím nefunkčního stroje.


Po několika letech vstupuje do továrny další podivín jménem Katus, chce najít Horáce. Po hodinách bloudění po rozlehlé a starobylé továrně se setkávají. Katus začne vyprávět o svém setkání se Sergejem, který ho


i přes svou zamlženou mysl o všem informoval. Nakonec zůstává jako Horácova pravá ruka a společně dokončují stroj – Simulatio Apparatus (stroj k vytvoření virtuální reality).


Společně spouští sérii několika testů a ujišťují se, že stroj je funkční. Horácovo úsilí se konečně vrací. Povedlo se vytvořit stroj, který umožňuje procitnout v simulovaném prostoru, v jakémsi pomyslném pokoji skrze


vlastní mysl. Stačí se jen připojit ke stroji a rázem se jedinec ocitá ve virtuálním prostoru, kde vytvoření jakékoliv vizualizace a simulace závisí jen na potenciálu nitra připojeného jedince. Všechno je možné.


Mezitím daleko ve skalách, přesněji ve skalním domku přežívá Sergej. Horác se domníval správně, Sergej utrpěl těžké psychické ztráty a jeho mysl byla zatemněna touhou ovládnout potenciál stroje.


Toužil stroj vlastnit, a díky němu zmizet navždy z očí okolí. A tak byl nucen promyslet plán jak stroj získat.


Pár dní na to se jednoho večera vydal do továrny svůj plán uskutečnit.


Dlouhá doba uplynula od posledních kroků po továrně, i přesto Sergej znal cestu a prostory budovy nazpaměť.


Po chvíli prohledávání místností objevil to, co hledal. Stroj Simulatio Apparatus, který byl, jak předpokládal, v tu dobu už v provozu. Stroj běžel v automatickém režimu, což byla výhoda pro Sergeje.


Do aktivního provozu aplikoval virus, který dočasně přístroj deaktivoval. Poté zanechal na místě vzkaz a opět zmizel.


Horác druhý den ráno uviděl dopis i neaktivní stroj. Uvnitř stroje najde Katuse. Rychle hledá cestu jak ho zachránit a zároveň Sergejovi nedarovat stroj.


Obratem se napojí do přemýšlejícího stroje a za pomocí hologramového programu vytváří vizualizaci svých myšlenek a sestavuje plán.


Vytváří virtuální bojiště, ve kterém proti sobě stanou Horác a Sergej, mysl proti mysli. Utkají se proti sobě jejich osobnosti a na povrchu, proti sobě stanou jejich pravá Já.


Boj proběhne napříč podvědomím a oba protivníci budou čelit svému pravému charakteru. Bude to souboj lidskosti, tak Horác naprogramoval tento svět.


Poté se Horác vydává do skalního domu navštívit Sergeje, který je následně vyzván k utkání v aréně. Sergej samozřejmě výzvu přijme. Jeho zatemnělá mysl plná sobectví, ho naplňuje pocitem předem vyhraného boje.


Uzavřou dohodu, v níž poražený navždy opustí továrnu a vítěz bude vlastníkem stroje a celé dlouholeté práce, což Sergejovi dodává o to větší kuráž.


Zanedlouho proti sobě stojí v továrně, kde se připojují ke stroji.


Po pár minutách jsou oba připraveni a rázem jsou přeneseni na simulované bojiště.


V aréně proti sobě povstali dva tvorové. Na levé straně bojiště začal vyrůstat malý tvor, z kterého se postupně formoval obrovský Kyklop s klepety místo rukou. Byl to Horác.


Naproti němu začal růst hadovitý tvor o několika hlavách. Sergej.


Horác se v poslední chvíli vybavil dýkami a vyčkával, zatímco Sergej se neostýchal a bez myšlenky na Kyklopa zaútočil, ten ovšem rychle reagoval. Bez jakéhokoli zahájení souboj začíná.


Horácova představa sílila jako jeho silná vůle zachránit pomocníka Katuse a zneškodnit Sergejovu zlem pohlcenou mysl. Kyklop oproti několikahlavému hadovi rostl.


Sergejova posedlost vynálezem ho pomalu ale jistě vedla k prohře. Jeho představa hada postupně slábla a čím více útočil, tím více trpěl.


Kyklop sílil a při jednom z útoků na hada se naposledy ohnal dýkami, setnul několik hlav a souboj ukončil. To byl pro Sergeje konec.


Sergej padl. Následně se Horác probouzí ze simulace a vypíná stroj, hned poté běží pro uvězněného Katuse.


Zjišťuje, že ve stroji není a stroj je po celou dobu vyřazen z provozu. Začíná tušit, že něco není v pořádku. Když hledá další stopy po Katusovi nic nenachází.


Pomalu mu dochází, že žádný Katus není, že celé roky plánování a budování stroje pro vytvoření virtuální reality bylo jen výplodem jeho představ, ovlivněných nekonečnou samotou, ve které po nešťastné nehodě celou tu


dobu žil. Velice ho to vyděsilo a rozhodl se nadobro továrnu opustit.


Stroje zanechává uvnitř a odnáší si jen své Já, obohacené o poznatky a vědomosti. Odchází do ústraní, na místo kde ho nikdo nebude rušit ani navštěvovat, a kde si konečně vytvoří svůj ideální svět, který tak dlou-


ho hledá. Mizí na starou chatu, kterou zdědil po svém dědovi. Jen Horác a jeho mocná mysl.


2

0

Jakub BachorĂ­k

Simmulatio Apparatus

1

4

Simulatio apparatus