Page 1

Håndværker & BoligAvisen Lokalavisen for Håndværk, Bolig, Hus og Have NR. 2 | ÅRGANG 2 | 2016 | FEBRUAR

TIL VILLA/RÆKKEHUSE

TRAVLHED HOS DE LOKALE

Håndværkere GIVER GLÆDE

HOLD PÅ VARMEN MED

papiruldsisolering OG SPAR MANGE PENGE

VI ER SCHULZ BILER - autoriseret forhandler af Nissan, Honda og Peugeot Eftermarked

Salg

Service og reparation af biler i alle aldre. Mærkeuddannede teknikere, som har viden, erfaring i netop din bil. Nyeste teknologi i forhold til testere, diagnosticering og opdatering af din bil. Reparation af forsikringsskader - altid med gratis lånebil. HUSK det er dig som kunde, der bestemmer hvor bilen skal laves henne. IKKE forsikringsselskabet.

Køb/salg af biler, både nye og brugte. Finansiering - altid til konkurrencedygtige vilkår. Serviceaftale - skræddersyet til dine behov. Altid masser af gode priser på brugte og demobiler - se mere på www.schulzbiler.dk under brugte biler SCHULZ SCHULZ BILER BILER Herningvej 11 Herningvej 11 4800 Nykøbing F. 4800 Nykøbing F. Tel: 54861016 1016 Tel: 5486

Åbningstider: Åbningstider: Mandag - fredag 9 - 17 Mandag - fredag 9 - 17 Lørdag 10 - 14

Lørdag 10 - 13

www.schulzbiler.dk

PRISER ER EKSK

Klaus Østergaard En del af KØ Entreprise

Murerarbejde Tømrer- og snedkerarbejde - vinduer Kloakarbejde Malerarbejde Smede- og blikkenslagerarbejde Anlægsarbejde Tækkearbejde

Stadionvej 8 . 4895 Errindlev

Telefon 54 61 16 03 Aut. kloakmester ko-entreprise@outlook.dk

www.a-øllebølletæk.dk www.kø-entreprise.dk

ENTREPRISE


02 | HåndværkerAvisen - BoligAvisen

FEBRUAR 2016

Pas på blyet i malingen - for det findes mange steder Før i tiden var det populært at bruge maling som indeholdt bly. Men støv fra blyholdig maling er sundhedsskadeligt, og derfor skal du være særlig opmærksom, inden du går i gang med at slibe væggene ned Er din dagligstue falmet eller er køkkenvæggen farvet af mados, så har du måske planer om skifte den gamle vægmaling ud med en ny. Men hvis det er mange år siden, der sidst er blevet malet, så skal du som boligejer være særligt opmærksom på, at malingen i din bolig kan indeholde bly, og derfor er det sundhedsskadeligt, når du sliber på det. - Blyholdig maling er ikke farligt i sig selv, så længe det bliver siddende der, hvor det er malet på. Men skal man fx slibe sine vægge ned i forbindelse med en renovering, så risikerer man, at de støvpartikler, som sidder i malingen, spreder sig, hvilket er sundhedsskadeligt, siger arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri, Mette Møller Nielsen. Brugen af bly i maling blev først forbudt i 2001, og det findes derfor stadigvæk i mange boliger. Den blyholdige maling har været populær på grund af dens modstandsdygtighed over for slid, og den er

Byggeriets mundvige peger opad i år...

Foto: Ricky John Molloy

blevet brugt til at male både vinduer, vægge og lofter. - Hvis man har planer om at lave noget arbejde, der indebærer at arbejde på vægge, lofter eller vin-

Flere og flere boliger - flere opgaver og flere i job. Det er indtil videre tendensen for danske hånd-

duer, hvor du har mistanke om, at der har været

værkere - og for os andre er det tegn på at boligmarkedet så småt kan se lys og fremgang forude.

brugt maling med bly, så er det vigtigt, at man kontakter en håndværker, der ved, hvordan man arbej-

Konjunkturbarometret for bygge- og anlægsbranchen er på et år

overordnede opadgående tendens i byggebranchens aktivitet i takt

der med blyholdig maling.

krøbet opad fra et nettotal på -18 i januar 2015 til -6 i januar i år.

med bedringen på boligmarkedet og arbejdsmarkedet, siger han.

2016 kan blive året, hvor byggebranchens fremtidsforventninger for

Danmarks Statistik spørger også til, hvilke produktionsbegrænsnin-

første gang i 9 år kommer op i det positive territorium

ger byggeriets virksomheder oplever, og her er mangel på arbejds-

- Selvom kalenderen siger vinter, peger mundvigene i byggeriet

kraft en problemstilling, som gradvis er begyndt at fylde mere i

opad, og der er fremgang i forventningerne til både beskæftigelse

landskabet. - Virksomheder svarende til 15 % af beskæftigelsen

og ordrebeholdning, siger cheføkonom i Dansk Byggeri Bo Sand-

oplever arbejdskraftmangel. Det drejer sig primært om specialise-

berg.

rede jobfunktioner som ingeniører og projektledere, men efterhån-

Danmarks Statistiks sammensatte sæsonkorrigerede konjunkturin-

den også elektrikere. Blandt byggeriets timelønnede er udfordrin-

dikator for byggeri og anlæg har været stigende gennem det meste

gen med flaskehalse fortsat til at overskue og håndtere, siger Bo

af 2015, og er i januar 2016 opgjort til et nettotal på -6.

Sandberg, der dog tilføjer: - Situationen med en mere generel man-

- Denne måneds temperaturmåling blandt byggeriets virksomheder

gel på faglært arbejdskraft ligger maksimalt to år ud i fremtiden,

er indsamlet i slutningen af 2015, hvor vinteren stadig var mild, og

hvis ikke der udvises rettidig omhu. Det kræver først og fremmest

hvor mange forbrugere brugte den sidste chance for at benytte det

et yderligere løft af erhvervsuddannelserne. Derudover skal mobili-

gamle håndværkerfradrag, som kunne bruges til fx køkkener, bade-

teten på arbejdsmarkedet fastholdes, EU´s indre marked må ikke

værelser og indvendig maling. Det smittede positivt af på bran-

rammes af for mange fysiske og mentale grænsebomme, og ende-

chens humør, siger Bo Sandberg.

lig skal arbejdsmarkeds- og skattereformerne i 2016 bidrage til stør-

- Det er lidt mere usikkert, hvor kraftig effekten af den nye målret-

re arbejdsudbud, siger Bo Sandberg.

Forsidefoto: Dansk Byggeri

Udgiver: Håndværker- og BoligAvisen Guldborgsund Tværgade 1B . 4800 Nykøbing Falster Telefon 7199 2710 www.hvavisen.dk Redaktion & annoncer: info@hvavisen.dk Distribution: Med Post Danmark til alle villa/rækkehuse i Guldborgsund Kommune. Redaktionelle artikler og fotos til bolig, hus og havefolket. Gode råd og information fra lokalområdets håndværkere og servicevirksomheder.

tede energirenoveringsordning bliver, men det ændrer ikke på den

Ring til Martin på tlf. 2616 5563 og få et godt tilbud på din næste opgave

Stubbekøbing Afd.: Tuemosevej 3A . Nykøbing F. Afd.: Slotsbryggen 14 A-D . Telefon 2616 5563 . www.martini-elteknik.dk


Midt pü Torvet i Nykøbing LÌkker mad og otte cocktails i hyggelige omgivelser og en imødekommende stemning 

              

Husk at bestille bord Se anmeldelser pĂĽ tripadvisor.com og facebook

www.flamez.dk

Torvet 7, Nyk F

21274005


04 | HåndværkerAvisen - BoligAvisen

FEBRUAR 2016

88.000 flere private jobs siden 2013 - men 102.000 færre end 2008 Arbejdsmarkedet er det godmodige lokomotiv i dansk økonomi, men der er fortsat langt op til førkriseniveauet. I byggeriet er der skabt 10.300 flere lønmodtagerjob siden lavpunktet i foråret 2013. - Det samlede danske arbejdsmarked er gået fremad med storm-

sen, så ligger de seneste beskæftigelsestal 95.600 under førkriseni-

kommer, at virksomhederne holder på arbejdskraften med udsigt til

skridt siden foråret 2013, og de seneste 2½ år er der kommet ca.

veauet, og ser man på den private beskæftigelse alene, er der

lidt større rekrutteringsudfordringer fremover, ifølge Bo Sandberg.

88.000 flere private lønmodtagere i beskæftigelse, mens den

102.300 færre lønmodtagere end i 2008.

offentlige beskæftigelse er faldet med ca. 3.000. Også byggebran-

Ifølge Danmarks Statistik er den sæsonkorrigerede lønmodtagerbe-

chen fortsætter den pæne fremgang med ca. 500 flere lønmodta-

skæftigelse indenfor byggeriet foreløbig steget med ca. 4.900 i

gere i november, konstaterer cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byg-

årets første 10 måneder.

geri.

- Bygge- og anlægsbranchen er ekstremt konjunkturfølsom, og der-

Ifølge Danmarks Statistik kom der i november hele 5.000 flere

for er branchens aktivitetsudsving også langt mere ekstreme end

beskæftigede lønmodtagere, når der korrigeres for sæsonudsving.

det samlede arbejdsmarkeds. Siden den permafrostbelagte bund i

- Selvom arbejdsmarkedet er den øjeblikkelige solstrålehistorie i

foråret 2013, er der i alt skabt ca. 10.300 nye job, men set i forhold

dansk økonomi, er der langt op til førkriseniveauet, og faktisk halter

til før boligboblen brast i foråret 2008, er der i dag ca. 30.500 færre

vi efter jobskabelsen i de fleste andre EU-lande. Det skyldes, at

lønmodtagere i den danske byggesektor, siger Bo Sandberg.

vores arbejdsmarked først vendte i 2013, mens mange af de lande,

- I øjeblikket peger både beskæftigelse, omsætning og regnskabstal

vi normalt sammenligner os med, allerede fik gang i netto-jobska-

i positiv retning for byggeriet. Det er bl.a. den højere aktivitet på

belsen omkring 2010-2011, siger Bo Sandberg og fortsætter:

boligmarkedet, der smitter af på renoveringsaktiviteten, ligesom

- Sammenligner man med foråret 2008, der var toppunktet før kri-

BoligJobordningen trak i samme retning i slutningen af 2015. Hertil

“Flere og flere jobs efter at dansk økonomi i en årrække har været noget nær en ørkenvandring. Bekymringen er at skiftende regeringer stort set ikke har kunnet udrette noget effektivt - og at fremgangen snarere kommer udefra...”

ANNONCE

Kvalitetsarbejde i særklasse udført af mester selv Ring og få et godt tilbud

Alt i tømrer- og snedkerarbejde samt montage og salg af Crawford porte Her hos os har vi en vision om et firma hvor viden, kvalitet, forståelse og god service er nøgleværdierne. Det handler om at skabe værdi for vore kunder.

BW Byg . Spurvevej 15 . 4840 Nørre Alslev Telefon 2073 3509 . 5445 7810 . b.w.byg@dlgmail.dk Se mere på www.bwbyg.dk


NYE SKARPE PRISER FRA HONDA

Civic 5D Comfort priser fra 199.300 kr. * Civic Tourer Comfort priser fra 229.300 kr.* *inkl. stor udstyrspakke - 17” Neon eller Argon alu. fælge, læder rat, indstigningslister og tågelygter.

NY FIRMABIL

CR-V 1,6 I-DTEC Comfort BESKATNING FRA 225.000 kr.

CR-V 1,6 I-DTEC Comfort fra 365.300 kr.* *inkl. stor udstyrspakke - CONNECT PLUS(Navi), bakkamera, læder gearknop, park. sensorer for/bag, tågelygter foran og tagrælinger.

SCHULZ SCHULZ BILER BILER Herningvej 11 Herningvej 11 4800 Nykøbing F. 4800 Nykøbing F. Tel: 54861016 1016 Tel: 5486

Åbningstider: Åbningstider: Mandag - fredag 9 - 17 Mandag - fredag 9 - 17 Lørdag 10 - 14

Lørdag 10 - 13

www.schulzbiler.dk

P R I S E R E R E K S K L . M O M S O G L E V. O M K . K R . 3 . 7 8 0 , -


06 | HĂĽndvĂŚrkerAvisen - BoligAvisen

FEBRUAR 2016

FÌrre boliger til de mange Ìldre Mens antallet af Ìldre vokser, bliver der fÌrre boliger, der er indrettet til Ìldre mennesker, viser nye tal. Det er en udfordring, at boligmassen ikke følger udviklingen i befolkningen, mener Dansk Byggeri - Sund aldring har medført, at fÌrre Ìldre har brug for hjÌlp end

sulent i Dansk Byggeri og uddyber: - Der er selvfølgelig stor forskel

I dag er der nĂŚsten 700.000 ĂŚldre over 70 ĂĽr, og 75.333 af dem bor

for 20 ür siden. Men selvom du først für brug for en tilpasset bolig

pü, hvilke behov en frisk og rørig 70 ürig og en 90 ürig syg Ìldre har,

i pleje- og Ìldreboliger. - Mange Ìldre kan selvfølgelig sagtens bo i

senere i livet end tidligere generationer, sü skal du selvfølgelig sta-

og mange Ìldre ønsker at vÌre herre i eget hus lÌngst muligt og

en almindelig bolig, som kan indrettes, sĂĽ den er mere ĂŚldrevenlig.

dig have mulig for at fĂĽ en bolig, nĂĽr behovet melder sig. Og derfor

sĂĽ modtage lidt hjĂŚlp i hverdagen. Men derfor er der stadig behov

Men det er stadig ulogisk, at antallet af ĂŚldre stiger sĂĽ meget, nĂĽr

er det en udfordring, hvis ikke boligmassen følger med udviklingen

for ĂŚldrevenlige boliger, hvor det eksempelvis er nemt at komme

antallet af boliger falder. Det kan ikke undgĂĽ at give udfordringer pĂĽ

i befolkningen, siger Maria Schougaard Berntsen, økonomisk kon-

rundt med rollatoren, eller hvor der er tilknyttet plejepersonale.

sigt, siger Maria Schougaard Berntsen.

ANNONCE

KEDLER

OG

BRÆNDERE

Tag stilling til din energikilde 0% G

Kan opkobles til: Internet (Estima-net)

EN

5 SPAR -

PĂ…

N

VĂ˜LUND

VA R

MER

EG

N

I

Pellux pillefyr og designmagasin - CO2-neutral opvarmning af enfamiliehuse...

Energi

Miljø

A

A

t5JMQBTTFSTJHCPMJHFOTWBSNFCFIPW t(PELFOEUFGUFS&/LMBTTF" " t&GGFLUPNSĂŒEFL8FMMFSL8 t&MFLUSPOJTLTUZSJOHJOHFOQBVTFGZSJOH t"VUPNBUJTLSFOTOJOH t5SÂ?QJMMFSNN

www.volundvt.dk

Kontakt din forhandler og spar!

v/ Palle Andreasen . Pregehøjvej 21 . TjÌreby . 4800 Nykøbing F. . tlf. 21 28 42 70 palle@vvs-naturenergi.dk . www.vvs-naturenergi.dk . Cvr.nr: 15309989


MADGLÆDE FOR ALLE BYENS BEDSTE SLAGTER GODE TILBUD FRA SLAGTEREN

WEEKEND MENU Vælg mellem: Ü·)¬e†|Á†·e‹¹¬eS¹e·eƒ£·¬|KeÊe Ü··ƒœ^e‚<¬¹oƒe¬·eƒ£·†<¬|‹e¬e¹· kartofler Ü·¬SSƒ|¯<ƒ<¹·eƒ£·†eƒ‹¯<ƒ<¹ Ü·e<¬‹<|¯e·eƒ£·žeKe¬¯ÁSe· Ü·ƒÁ¹e¯ KUN FREDAG OG LØRDAG. til 2 personer

99,Skal afhentes i slagterafdelingen

Åbningstider: Mandag - fredag kl. 8 - 20 Lørdag - søndag kl. 8 - 18

NYKØBING F.

f la

STORT OSTEMARKED Hver fredag kl. 15-18

Smag før du køber!

Åbningstider bagerafdelingen: Mandag - fredag kl. 7 - 20 Lørdag - søndag kl. 7 - 18


08 | HåndværkerAvisen - BoligAvisen

FEBRUAR 2016

Rekordlav inflation

giver flere penge på lommen Ifølge Danmarks Statistik landede inflationen i

stigninger for langt de fleste - selv med en mode-

december på +0,5 %, og det bidrager til et samlet

rat nominel lønvækst. Og for en gennemsnitlig

inflationsfacit for 2015 på rekordlave +0,45 %. Det

dansk husstand er der en årlig besparelse på for-

er tredje år i træk, at lavinflationsrekorden bliver

brugsudgifterne på ca. 6.500 kr., set i forhold til

slået, og noget lignende er ikke set siden 1953,

perioden 2010-2012.

hvor man havde deflation i skikkelse af en prisud-

Tidligere var der en noget mere broget årsagsfor-

vikling på -0,5 % på årsbasis.

klaring til den lave inflation. I 2013 var det således

- Der er sket et voldsomt skift i det danske infla-

den kriseramte samfundsøkonomi, der var pri-

tionslandskab i de senere år. I perioden 2010-

mær årsag til den lave prisudvikling.

2012 lå den årlige inflation i gennemsnit på +2½

- Men i 2014 og 2015 har årsagerne været enty-

%. Nu har den så i perioden 2013-2015 i snit lig-

digt positive, da den lave inflation er kommet til

get på +0,6 % med 2015-facittet på +0,45 % som

os udefra ikke mindst i form af de faldende olie-

det sandsynlige lavpunkt for udviklingen i forbru-

priser, siger Bo Sandberg.

gerpriserne, siger Bo Sandberg, cheføkonom i

Den historisk lave inflation bidrager til at styrke

Dansk Byggeri, og tilføjer:

dansk økonomi, herunder også bygge- og anlægs-

- Rekordlav inflation indebærer pæne realløns-

branchen.

ANNONCE

Den rekordlave inflation i 2015 betyder, at forbrugerne i øjeblikket får betydeligt mere ud af lønkronerne. En gennemsnitlig husholdning får ca. 6.500 kr. mere til rådighed om året i forhold til 2010-2012.


askholm.com

MedSalg Fast salĂŚr Kr.

31.250,-

Inkl. moms

I stĂĽr for fremvisninger, for hvem kender boligen bedre!

Ring eller mail til os:

Marielyst Torv Tlf. 54 13 53 38 kontakt@askholm.com www.askholm.com De lokale ejendomsmĂŚglere & valuarer

Tlf.: 54 13 53 38 eller mail: kontakt@askholm.com


10 | HåndværkerAvisen - BoligAvisen

FEBRUAR 2016

Her finder du Genbrugspladserne i Guldborgsund Øster Toreby Genbrugsplads

4840 Nørre Alslev, Tlf: 70 22 11 12

mængder haveaffald kan KUN afleveres på Øster Toreby Genbrugs-

Industriparken 23, Ø. Toreby,

Hverdage 12.00-17.00 Lør- og søndage 10.00-16.00

plads eller en anden genbrugsplads med grenplads.

4800 Nykøbing F., Tlf: 70 22 11 12 Hverdage 12.00-17.00 Lør- og søndage 10.00-16.00

Hverdage 12.00-17.00 Lør- og søndage 10.00-16.00 Nysted Genbrugsplads Egevænget 7,

Marielyst Genbrugsplads

Stubbekøbing Genbrugsplads

4880 Nysted, Tlf: 70 22 11 12

Godthåbs Alle 1A,

Tuemosevej 9,

Hverdage 12.00-17.00 Lør- og søndage 10.00-16.00

4873 Væggerløse, tlf: 70 22 11 12

4850 Stubbekøbing, Tlf: 70 22 11 12 Hverdage 12.00-17.00 Lør- og søndage 10.00-16.00

Hverdage 12.00-17.00 Lør- og søndage 10.00-16.00 Nykøbing F. Genbrugsplads Energivej 4,

Nørre Alslev Genbrugsplads

4800 Nykøbing F., Tlf: 70 22 11 12 Haveaffald (græs, hækafklip og lig-

Herthadalvej 11 B,

nende) kan KUN afleveres i klare sække. Grenaffald og større


11 | HåndværkerAvisen - BoligAvisen

FEBRUAR 2016

Hvem skal slå græsset? Kommunerne bruger i højere grad private virk-

munekasserne, som tørster efter penge til vel-

somheder til at slå græsset eller rydde sne. Det er

færd. Derfor undrer det mig, at kommunerne i

primært kommuner uden for Storkøbenhavn, som

hovedstadsområdet ikke ønsker at lære af de

udliciterer mest og står for fremdriften, mens

gode erfaringer, som andre har fået, siger Morten

kommunerne i hovedstadsområdet er mere fods-

Kamp Thomsen.

læbende, viser en ny analyse I København og omegn er det typisk kommuner-

Gode erfaringer med udlicitering

nes egne ansatte i materielgården, der rykker ud

Solrød, Frederikssund, Gribskov, Ballerup og Sam-

og tømmer skraldespande i gågaden eller rydder

sø har gjort gode erfaringer med at udlicitere de

sne på veje og fortove. I resten af landet er det

tekniske områder og sidenhen valgt at øge udlici-

derimod ofte en privat virksomhed, som løser

teringen med mellem 35 og 65 procent. Til gen-

opgaven for kommunerne.

gæld er Frederikshavn, Rebild, Fredensborg, Viborg og Lejre gået den modsatte vej og har truk-

Ingen forskel

ket opgaver hjem til den kommunale materiel-

- For borgerne er det jo ligegyldigt, hvem der ryd-

gård.

der sne, bare der bliver ryddet, og at kommunen

- Gode erfaringer med at udlicitere, driver dem til

sikrer, at det bliver gjort til en pris, hvor borgerne

at gøre mere af det samme. Modsat de kommu-

og kommunen får mest for skattekronerne. Og i

ner, som ikke har ret mange erfaringer med at

forhold til det med skattekronerne, har kommu-

udlicitere, bliver ved med at være tilbageholden-

nerne i Storkøbenhavn et forklaringsproblem,

de. Det stiger ikke af sig selv. Stod det til Dansk

siger erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri,

Byggeri, blev der vedtaget et mål om, at 70 pro-

Morten Kamp Thomsen.

cent af alle opgaver indenfor det tekniske område

Ifølge Dansk Byggeris beregninger, så kan landets

sendes i udbud inden 1. januar 2018, siger Morten

98 kommuner til sammen spare yderligere 550

Kamp Thomsen.

millioner kroner, hvis de i gennemsnit udliciterede 87 procent af deres vej- og parkopgaver. - Det er trods alt også en god slat penge til kom-

25 år med Tag - Anlæg - Facader

FØDSELSDAGSTILBUD 150 m2 METROTAG PRIS 89.500,- inkl. moms Forbehold - monteret over eksisterende tag.

Vi udfører også: Facaderenovering Gravearbejde Omlægnming af fliser Nye anlæg - indkørsler Tagarbejde - Facaderenovering Speciale ståltage Småhuse - Mini haller Vinduer - Døre Isolering

Vi sælger: Grus - Jord Sten - Granit Stålplader Fliser Barkflis Thermotagplader Stålhegn Tilbud er gældende Februar, Marts og April 2016

Ring og få et uforpligende tilbud

RENOVERINGSHUSET TELEFON 2225 5683 - 5486 6900 MØLLEVEJ 2B . ØSTER ULSLEV . WWW.RENOVERINGSHUSET.DK


Din lokale IT-partner Fejlfinding og reparation . Rensning og opdatering af pc’er Backup af data . Installation af ny software . Trådløst netværk Internet og email . Printer opsætning og fejlfinding . Virusfjernelse Konsulentbistand og rådgivning . Opsætning og salg af IT-løsninger

Yderst konkurrencedygtige priser og altid god service. Ring tlf. 2341 2897 og få en snak og et uforpligtende tilbud.

Hasselø IT Hasselø Tværvej 5 . 4873 Væggerløse

Telefon 2341 2897


FEBRUAR 2016

HåndværkerAvisen - BoligAvisen | 13

Gree Varmepumperne er blevet rigtig godt modtaget i Danmark Siden introduktionen af Gree

hvilket har givet stor viden

per. Programmet er siden udvi-

mennesker verden over løsnin-

Varmepumper i Danmark er det

omkring dimensionering og ikke

det kraftigt til et bredt spektrum

ger fra Gree, som sælger deres

gået rigtigt stærkt hos importø-

mindst installation. Af samme

af både luft/luft og luft/vand var-

varmepumper i mere end 200

ren HeatSave Nordic i Hørs-

årsag sælger vi kun Gree var-

mepumper. Flere af modellerne

lande – og nu også i Danmark.

holm. - Vi modtager dagligt

mepumper til installatører med

leveres med indbygget WiFi så

Med Gree’s enorme program

anmodninger om at blive for-

KMO uddannelse. - Du kan have

det kan tilsluttes et trådløst net-

indenfor varmepumper findes

handler af vores produkter, hvil-

nok så gode varmepumper, men

værk og styres via f.eks en

der stort set ikke den opgave vi

ket vi er stolte af , siger Christi-

hvis ikke installatøren ved, hvad

smartphone,

ikke kan løse. Det er alt lige fra

an Kobber fra HeatSave. Når vi

han har med at gøre, så kan og

så spørger om hvorfor de gerne

vil der opstå problemer, siger

Verdens største producent

lagerhaller og kontorlejemål. .

vil forhandle vores produkter er

Christian Kobber og fortsætter :

Gree, som er verdens største

Alle Gree varmepumper har

det typiske svar, at installatøren

- vi ønsker, at kunden skal have

specialproducent af varmepum-

gennemgået de skrappe EU

hører godt om os fra andre

en god oplevelse med deres

per, har mere en 70.000 medar-

regulerede test og hvis de ikke

installatører. Bedre anbefaling

nye varmepumpe og det sikrer

bejdere. Heraf er godt og vel

pt. er på EnergiStyrelsens Var-

kan man vel ikke få siger Chri-

vi simpelthen ved, kun at henvi-

8.000 ingeniører, som konstant

mepumpeliste så kommer de

stian Kobber. I dag findes der

se til erfarne KMO installatører

udvikler og forfiner varmepum-

det indenfor kort tid. De vil dog

således installatører/forhandle-

som sikrer lovmæssig korrekt

peteknologierne.

alle være berettigede til energi-

re af Gree over hele landet.

installation.

Gree mere end 5.000 innovative

HeatSave har mange års erfa-

I starten introducerede vi tre

patenter på samvittigheden. I

Skovbyvej 35 . 4990 Sakskøbing

ring indenfor varmepumper,

forskellige luft/luft varmepum-

dag bruger mere end 300 mio.

Telefon 2885 9080

det lille sommerhus til store

Derfor

har

Godt solidt håndværk

tilskud.

ANNONCE

Kloak:

Have:

- Håndtering af forsikringssager

- Alt anlægsarbejde

- Kombineret slamsugning/

- Fliselægning/brolægning

spuling af kloak

- Stensætning

- Fedtudskiller

- Etablering af indkørsler

- Sivedræn

- Træ/fliseterrasser

- Rodskæring med rørdræn og

- Opgravning af trærødder

kloakledning - Separering af kloak og regn vandsledning

Lidt større opgaver: - Traktorfræsning/jordafretning

- Tilslutning af pumpebrønd

- Etablering af græsarealer

- Dræning af grunde og marker

- Slåning af små og store

- Spuling af dræn

græsarealer - Reetablering af fodboldbaner - Afretning af veje med vejhøvl

Gravemesteren G rav vemestere en v/ Michael Kjøller ApS Gedser Landevej 37 . 4873 Væggerløse Tlf. 54 16 61 00 . Mobil 40 13 60 31

med kantfræser - Etablering af vildtremiser - Såning af maj

www.gravemesteren.dk


14 | HåndværkerAvisen - BoligAvisen

FEBRUAR 2016

Håndværkerfradrag: Danske boligejere overser varmeløsningen ved energirenovering Med BoligJobordningens forlæn-

bæredygtighed og en generel

at der er store gevinster at hen-

re boligen, bekræftes også af

Rex Naturvarme hjælper dig

gelse er der sat øget fokus på

indsats til fordel for klimaet.

te for både pengepungen og

undersøgelsen.

videre

bæredygtighed og grøn omstil-

En helt ny befolkningsundersø-

miljøet, siger Anders Jørgensen

næsten halvdelen (45 %), at

Hvis du er interesseret i at høre

ling. En ny undersøgelse viser,

gelse, som Analyse Danmark

fra Rex Naturvarme.

deres motivation for at energi-

mere om varmepumper, kan du

at næsten tre ud af fire forven-

har gennemført for Bosch Ter-

forbedre boligen er at spare

kontakte Rex Naturvarme som

ter at bruge fradraget til at få

moteknik, viser, at næsten halv-

Til gavn for privatøkonomien

penge på varmeregningen. Dog

er Bosch Climate Partner og

udført håndværksarbejde på

delen af de danske husejere for-

En af de muligheder, man som

går blot 12 % med konkrete tan-

ekspert i varmepumper fra

energiforbedrende tiltag. Dog er

venter at gøre brug af BoligJob-

boligejer har for at optimere sin

ker om at få installeret en var-

Bosch. Bosch Climate Partnere

det kun et fåtal, som har fået

ordningen i 2016 - men kun 16%

varmeløsning, er at installere en

mepumpe og det er ellers her

er certificeret i Bosch varmeløs-

øje på selve varmeløsningen i

venter at bruge den til varme-

jordvarmepumpe. Varmepum-

man kan hente store besparel-

ninger, hvilket er din garanti for

deres bolig som kilde til store

løsningen i dres bolig.

per findes i en række forskellige

ser på varmeregningen.

en kvalificeret og veluddannet

besparelser og miljøfordele. Det

- Det er selvfølgelig glædeligt at

varianter, men fælles for dem

”Det er kun naturligt, at man

installatør.

ærgrer Anders Jørgensen fra

se en stor interesse blandt hus-

er, at de udnytter naturens ved-

som boligejer ønsker at ned-

- Vi tager gerne et kig på hvilken

Rex Naturvarme.

ejerne til at energiforbedre og

varende energikilder, som f.eks.

bringe sin varmeregning så

løsning der vil være bedst

BoligJobordningen, der blandt

med

håndværkerfradragets

energien i jorden. Og det er ikke

meget som muligt. Med en var-

egnet, herunder om den nye

andet indeholder muligheden

grønne fokus kan man med for-

bare miljøet, der vinder ved var-

mepumpe kan man spare op til

jordvarmepumpe er det rette

for håndværkerfradrag for en

del kaste et blik på de områder

mepumpeteknologien. Der er

50 % af sin varmeregning på

valg hos den enkelte husejer

række arbejder på private boli-

i boligen, som vedrører energi-

også store besparelser at hente

årsbasis og netop nu kan vi til-

eller om en af de andre varme-

ger, fortsætter i 2016 og 2017.

forbruget. - I den forbindelse er

på varmeregningen.

byde en ny jordvarmepumpe fra

pumpeteknologier kan være

Der er dog en række justeringer

det naturligvis ærgerligt at gan-

At det økonomiske aspekt har

Bosch, som er en både økono-

mere oplagt., fortæller Anders

i forhold til, at ordningen skal

ske få har øjnene rettet mod

betydning

misk og yderst miljøvenlig løs-

Jørgensen.

understøtte grøn omstilling,

selve varmeløsningen, for vi ved

beslutning om at energiforbed-

for

boligejernes

Her

svarer

ning.” siger Anders Jørgensen

SVENSKE KVALITETS TRÆPILLER HUSK! Vi leverer lige til døren og med et smil.

Vi kører på HELE Lolland, Falster og Sydsjælland.

LOARP 8 mm

SVENSKE 6 mm

BRIKETTER

832 kg. pr. palle. 2 paller inkl. levering

896 kg. pr. palle. 2 paller inkl. levering

960 kg. pr. palle. 2 paller inkl. levering

kr.

3.500,-

kr.

3.800,-

Mini Sol 6 mm i 11 kg. poser

924 kg. pr. palle. 2 paller inkl. levering kr.

4.100,-

kr.

Vi modtager Dankort, betalingskort eller kontant ved levering.

3.700,-

Vi har terrængående løftevogn der kan køre stort set overalt.

PILLEMAND.DK Ravnse Skovvej 13 . 4840 Nr. Alslev

Telefon 6172 8080 www.pillemand.dk


Klub i fremgang...

Væggerløse Boldklub kan glæde sig over et godt klubliv og en massiv tilgang af spillere - ikke mindst i klubbens ungdomsafdeling. Selvom pladsen i klubhuset til tider er trang er godt sammenhold og sportslige resultater med til at holde humøret i top.

Lindura fra Meister

Verdens stærkeste trægulv? • Høj trykstyrke

AKUSTIKGULV Lyddæmpende, lunt og naturlig affjedring - et korkgulv til alle rum i dit hjem

– som sikrer et minimum af trykmærker

• Et stærkt og præcist kliksystem • Slagfast – som giver flotte og tætte samlinger

– det er modstandsdygtigt overfor mærker fra tabte genstande

• 20 års garanti

– fortæller alt om gulvets kvalitet

Fås i mange dessiner. Se mere på www.garant.nu 2

PRIS PR. M FRA

549,-

Garant Vordingborg Garant Vordingb borg Vognmandsmarken V ognmandsmarken 55, 55, 4760 4760 Vordingborg Vordingbo b rg 55 3 00, www.garant.nu w w w.garant.nu 377 55 00,

FINDES I 25 FORSKELLIGE DESSINER Pris pr. m2 fra

299,-

Garant Maribo Maribo Garant Vestre Landevej 4930 Maribo Vestre L andevej 111, 1, 49 30 M aribo 54 54 78 78 21 21 40, 40, www.garant.nu w w w.garant.nu

Scan og se støjtest her.


16 | VB - Væggerløse Boldklub 2016

Massiv tilgang betyder lys fremtid Væggerløse Boldklub er stadig klubben der samler hele lokalområdet med glæden ved fodbold og fællesskab.

Væggerløse Boldklub, bedre kendt som VB af dem

for deres sammenhold på tværs af klubben, som

Henrik Hansen ” Vi må konstant tænke nye tiltag

og passe på klubben i et godt stykke tid, da vi i

med tilknytning til klubben, oplever succes og er

også er et vigtigt eksistensgrundlag for klubben.

og finde ideer for at bevare indtægtsgrundlaget til

2016 må ’slå bremsen lidt i’ for nye investeringer

en af de klubber i lokalområdet der har haft frem-

”Vi har i dag en klub der kører fornuftigt og

klubben. Vi var i 2015 så uheldige at blive ramt af,

til klubhuset” konstaterer Henrik Hansen.

gang.

sportsligt stabilt med de antal hold der skal være”

at Elitegaming har stoppet tilskudsmulighederne

Væggerløse Boldklub kan glædes over, at den suc-

Klubben, som den er i dag, rummer 260 medlem-

fortæller Henrik Hansen ” Gennem årene har vi

fra spil generelt, hvor vi inden 2015 fik tilskud fra

ces klubben oplever spilmæssigt, smitter af på

mere og åbnede dørene i 1993, hvor den dengang

fået indrettet stadion som vi har ønsket det, med

Coma i Marrebæk på ca. 50.000 kr. årligt, er disse

muligheden for lokalt at finde sponsorstøtte. ”Vi

var placeret på Sydfalster Skole. - Der var mentalt

blandt andet de nye spillerbokse, den indhegnede

penge nu væk. Foruden det, har klubben altid haft

har altid haft rigtigt gode støtter fra lokalsamfun-

langt til banen og det var afgørende for klubben at

bane og især vores terrasse er guld værd. Vi fin-

indtjening på omdeling af telefonbøger i lokalom-

det i forhold til at indgå sponsoraftaler” fortæller

der i 1998 var ”kræfter” der igangsatte opbygnin-

der det vigtigt at alle er velkomne i klubben, både

rådet, denne aftale er der heller ikke længere. I

bestyrelsesmedlem/kasserer Martin Balsløv ”Vi

gen af det nye klubhus, fortæller formand for

spillere men også forældre, og vi bliver rost for

2015 er vi gået ud med et lille underskud på bud-

har dog de sidste par år, i takt med vores stigen-

bestyrelsen i Væggerløse Boldklub Henrik Hansen

vores modtagelse af nye ”

gettet, så vi er sårbare i forhold økonomien og

de succes spilmæssigt måtte regulere priserne

- Vi er i dag dybt taknemmelige for alt det arbej-

VB er i dag afhængig af de frivillige bag det, at dri-

yderst afhængige af vores støtter praktisk, men

for sponsorater opad, da vi nok har være ’for flin-

de og de frivillige timer, som de mennesker lagde

ve klubben. ” Man kan sige, at det er ’ærgerligt’ at

også økonomisk” fortæller Henrik Hansen.

ke’ prismæssigt. Vores halfester giver os et godt

omkring byggeprojektet dengang, og vi skylder

man som klub i dag, grundet stigende udgifter og

Udfordringerne i fremtiden er helt klart økonomi-

overskud og vi har vores trofaste sponsorer med

dem en tak, uden den indsats var klubben ikke

faldende tilskud fra det offentlige, skal bruge

en i klubben. Der skæres i de offentlige tilskud og

på den del, så det er en stor succes for klubben

den, som den er i dag.

mange kræfter på det, der ikke er det sportslige,

klubben må i det kommende år se sig til takke

hvert år” konstaterer Martin Balsløv.

Væggerløse boldklub er i dag i lokalområdet kendt

for at kunne drive en fodboldklub” konstaterer

med det de har. ” Vi må være glade for det vi har

“Visionen om at bygge nyt tilbage i 1998 er i dag en af hjørnestenene for den fortsatte succes i klubben. Med initiativ og masser af “knofedt” opførte frivillige dengang de nuværende rammer tæt ved banerne”

NY MASSØR I VÆGGERLØSE BOLDKLUB

Carsten Stegmann, Examineret Massør/Sportsmassør fra Sportskropskolen i København

Jeg ved hvor vigtigt det er at passe på sin krop Det er vigtigt for sportsfolk at få den bedst mulige restitution og massagen er en meget vigtig del af det. Det er mig en fornøjelse at være med hos Væggerløse Boldklub og give dem behandlinger som afspejler den enkeltes behov og som jeg ved virker!

Væggerløse Boldklub har tradition for mange frivillige også når det gæder udvidelse med en helt ny udendørs terrasse foran klubhuset som nu. Helt tilbage i 1998 var de frivillige igen “på banen” og opfør-

Fra midt i marts vil jeg også kunne tilbyde nedenstående behandlingsformer, som bruges i den professionelle sportsverden. Sportsskadesterapi - Sportsakupunktur Sportsfysiologi - Manuel Sportsterapi Triggerpunkter Refleksterapi og PNF udspænding - Udvidet Sportsmassage Foamroller - Restitutionskonceptet Sportszoneterapi - Optapening/Kinesiotape Bruges i den professionelle sportsverden. Kontakt mig for nærmere info og tidsbestilling på 61 22 28 17 eller på min Facebook - SUNDby Sportsmassage, hvor der er link til reservering af tider.

ste dengang ved hårdt slid stort set det nuværende flotte klubhus.


Schous Marielyst SET

U UD AF H

USET

UD AF H

NTEN I RESTAURA

Cavery Helstegt oksefilet, krydderfarseret kalkunbryst, rødvinsmarineret svinekam Flødekartofler Kold kartoffelsalat tilsmagt med karry og purløg Kartoffel/bacontærte Blandet grøn salat med to forskellige dressinger Salat af balsammicomarinerede gulerødder og rødbeder med ristede græskarkerner Pastasalat vendt i olie-eddikedressing med rødløg og friske grøntsager Pr. couvert (Min. 15 couverter)

Cavery

129,-

Koldt Bord 1 2 slags sild med løg og kapers Leverpostej med bacon og champignon Skinke med røræg og slikasparges Æg og rejer Rødspættefilet med remoulade Ribbensteg med rødkål Gravad laks med sennepsdressing 2 slags ost med tilbehør Frugtsalat Pr. couvert

149-

Helstegt oksefilet, fyldt svinemørbrad, peberstegt kalkunbryst Flødekartofler Kold kartoffelsalat tilsmagt med karry og purløg Ovnbagt kartoffelmos Blandet grøn salat med to forskellige dressinger Tomatsalat med feta, oliven og basilikum Tzatiki: græsk youghurt med friske agurker, hvidløg og olivenolie Pr. couvert (Min. 15 couverter)

Cavery

139,-

Helstegt oksefilet, hvidløgsmarineret lam, svinemørbrad svøbt i bacon Flødekartofler Små krydderstegte kartofler Ovnbagt kartoffelmos Blandet grøn salat med to slags dressinger Broccolisalat med rødløg, bacon, rosiner og solsikkekerner Bulgursalat med fintsnittede urter, friske krydderurter og olivenolie Svampesauce Pr. couvert (Min. 15 couverter)

Buffet

169,-

Hvidløgsstegt laks med sauce verte pyntet med marinerede tranebær, hjemmerøget oksefilet med peberrodstyttebær creme. Tynde skiver af unghanebryst med hjemmelavet salsa, pyntet med soltørrede tomater og pinjekerner Helstegt oksefilet. Fyldt svinemørbrad Grøntsagstærte Pastasalat vendt i olie-eddikedressing med rødløg og friske grøntsager Små ovnbagte kartofler med krydderolie Bulgursalat med fintsnittede urter, friske krydderurter og olivenolie Svampesauce Æbletærte bagt med perlesukker og nødder, pyntet med friske frugter, ledsaget af kanelcreme Pr. couvert (Min. 15 couverter)

215,-

Koldt Bord 3 3 slags sild Gravad laks med asparges og sennepsderessing Flæskesteg med rødkål Leverpostej med bacon og champignon Mørbradbøf med tilbehør Røget ål med røræg Hønsesalat anrettet på ananasring tilsmagt med karry, pyntet med bacon Tarteletter med høns i asparges 3 slags ost med druer, peberfrugter og frugt Chokoladeskål med frisk frugt og råcreme Pris pr. couvert

199-

DEN 24.-25.-26.-27 OG 28. MARTS FRA KL. 12.00 - 16.00

STOR DANSK

Påskebuffet Stor buffet med bl.a. : - marinerede sild - karrysild - kryddersild - gravad laks - fersk røget laks med røræg - røget ørred - æg og tomat - rejer med mayo og citron - fiskefilet med remoulade - leverpostej med bacon og surt - lune frikadeller med rødkål - biksemad med spejlæg - æggekage med bacon - sennep og purløg - høns i tarteletter

- glaseret skinke - oksefilet - kalveculotte - dansk lam - svinemørbrad - lun ribbensteg/kamsteg med rødkål - 4 slags ost med druer - frugtfad - brød, smør og kiks

169,-

Pr. couvert

LÆKKER PÅSKEBUFFET

Slagteren anbefaler... HUSK at bestille Jeres danske lam til Påske i god tid! Lækkert smørrebrød, alt i bøffer og hjemmelavet pålæg af gode råvarer.

Åbent alle dage i Påsken

e på ghedern st.dk li u m e ll riely Se a hous-ma www.sc g bestillin r o f g in R

Bøtøvej 8-10 . Marielyst . 4873 Væggerløse Slagter 5413 6271 . Restaurant 5413 6212 www.schous-marielyst.dk


18 | VB - Væggerløse Boldklub 2016

Kvalitets malerarbejde gennem mange år - med garanti.

J&J

malerfirmaet christiansens eftf.

54 85 27 67

Stovbyvej 16 . 4873 Væggerløse Mobil 25 14 37 39 . andreasnicolai75@gmail.com

VI UDFØRER KVALITETSARBEJDE I ALT INDENFOR:

Succes og fremgang... De seneste år har der på ungdomssiden generelt

omkring blandt andet pigeraketten, fortæller træ-

været god tilgang af nye spillere og sportslige

ner John Larsen, der er en af kræfterne bag pige-

gode resultater både på drenge- og pigesiden. På

raketten. - Formålet for SFO’en er, at få aktiveret

seniorsiden oplevede man oprykning til LF serien.

pigerne og vi vil rigtigt gerne rekruttere nye med-

- Det har for klubben været vigtigt med bredde

lemmer. Foruden det, får pigerne socialt rigtigt

hele vejen op igennem klubben, for at kunne til-

meget ud af dagen og vores ungdomstrænere får

byde alle spillere det de har behov for, fortæller

muligheden for at afprøve ledelsesrollen og tage

Henrik Hansen, formand for bestyrelsen i Vægger-

styringen over hver deres ’planet’”, fortsætter

løse Boldklub. - Vi har desværre tidligere måtte

John Larsen.

sende spillere udenbys imod vores vilje, for at de

Pigeraketten er en oppustelig raket, hvor pigerne

har fået det de havde brug for.

ved start af dagen får en historie og så efterføl-

Klubben åbnede døren for DBU’s pigeraket i både

gende skal på forskellige ’planeter’ (aktivitetsom-

2014 og 2015 som et samarbejde. - Vi har et rig-

råder) og udøve forskellige opgaver/aktiviteter

tigt godt samarbejde med Sydfalster Skoles SFO

med en fodbold.

Nyt have- eller terrasseanlæg - kontakt Gravemesteren

ALT BLIKKENSLAGERARBEJDE UDFØRES SANITET KVISTE TAGRENDER SKORSTENSINDDÆKNINGER SMEDEARBEJDE Kontakt os for et uforpligtende tilbud på din næste blikkenslageropgave!

føres rk ud æ v d hån Godt

v/ Jesper Hasling

4873 Væggerløse - Telefon 20 85 07 15

v/ Michael Kjøller ApS Gedser Landevej 37 . 4873 Væggerløse Tlf. 54 16 61 00 . Mobil 40 13 60 31 www.gravemesteren.dk


Se mange flere brugte biler i vor udstilling.

Peugeot 307 1.6 Edition 5 dørs.

VW New Beetle 2.0 Highline 2dørs.

Årg. 2005, 229.00 km, rød c.lås, infocenter, startspærre, udv. temp. måler, splitbagsæde, stofindtræk, kopholder, bagagerumsdækken, cd/radio, el-ruder, højdejust. forsæde, sædevarme, airbag, abs, servo, hvide blink, indfarvede kofangere, nysynet, træk 32.900,-

Årg. 2000, 235.000 km, gul, 15" alufælge, fjernb. c.lås, stofindtræk, kopholder, armlæn, cd/radio, el-ruder, højdejust. forsæde, airbag, abs, esp, servo, hvide blink, indfarvede kofangere, lev. nysynet 38.900,-

Renault Clio II 1.2 8V Storia 3 dørs.

36.900,-

Peugeot 206 1.6 S16 3 dørs.

Årg. 2006, 70.000 km, sort airc., fjernb. c.lås, infocenter, startspærre, udv. temp. måler, splitbagsæde, stofindtræk, kopholder, isofix, multifunktionsrat, el-ruder, højdejust. forsæde, sædevarme, airbag, abs, hvide blink, indfarvede kofangere, nysynet

21.900,-

Årg. 2001, 214.000 km, sølvmetal 15" alufælge, c.lås, fjernb. c.lås, startspærre, udv. temp. måler, sædevarme, højdejust. forsæde, el-ruder, cd/radio, kopholder, bagagerumsdækken, stofindtræk, tågelygter, db. airbags, abs, servo, hvide blink, indfarvede kofangere, ikke ryger, lev. nysynet, service ok, aftag. træk, tidligere undervognsbehandlet

KØB & SALG

Alle priser er excl. leveringsomk. kr. 3.050,-

Stovby Ringvej 3A 4873 Væggerløse Telefon 20 11 09 66

Dagli’ Brugsen VÆGGERLØSE

Din butik i nærheden

- Tæt på dig og din hverdag

VÆGGERLØSE ÅBNINGSTIDER: Mandag - søndag: 8.00 - 20.00


20 | VB - Væggerløse Boldklub 2016

Støt vore sponsorer - de støtter os....

BOOKING TELEFON 40 15 14 48 / 22 27 77 09

Marielyst Wellness & Fitness Marielyst Wellness har lokaler i Marielyst Strandpark med flot udsigt over idyllisk sø

Fitness

Behandlinger:

Der kan trænes fra kl. 6 - 22 dagligt ved medlemsskab - sauna tilkøbes.

Wellness behandlinger Afretning af Bryn & Vipper Wellness for hænder & fødder Wellness pakker Massage Nuga Best - Infrarøde varmeståler

DAGSKORT

*God til bla. Bronkitis, inflamatoriske tilstande

DermaOXY - Oxygenbehandling Beauty Angel Lys *For en smuk hud - Øger produktionen af collagen og reducerer rynker.

Mud Wrap SprayTan med Vita Liberata Lymfedrænage Zoneterapi Øreakupunktur cen g annon in r b d e Aku nova akupunktur M GRATIS og få en ys Mindfulness Angel L Beauty . ling Sportsmassage behand

10 DAGS KORT

MÅNEDSKORT Åbningstider i Wellness:

58,480,158,-

Tirsdag - søndag: 10:00 - 22:00 Mandag lukket! Tidsbestilling nødvendig til wellnessbehandlinger.

MARIELYST STRANDPARK 5 . MARIELYST . 4873 VÆGGERLØSE . TLF. 60 15 48 73 . WWW.MARIELYSTSWF.DK


SLUTSPURT SPAR OP TIL

-70% Åbningstider: Mandag til tirsdag lukket ( gælder ikke uge 7) Onsdag til fredag kl. 10.00 - 17.00 Lørdag til søndag kl. 10.00 - 16.00

Westwind Marielyst Marielyst Strandpark 5 Væggerløse 5487 8100 Butikken har beliggenhed ved Velkomst centeret


For en sikkerheds skyld! Vi tjekker: • Bremseskiver og klodser • Dækmønstre • Bremsevæske • Ophæng og støddæmpere • Kølersystem • Lygter

Aaresøn Biler Håndværkervænget 5 4873 Væggerløse Tlf. 54 17 72 50 www.aabiler.dk

Sydfalster - Nykøbing

FORÅRSKLAR

SYDFALSTER KLOAKSERVICE

Kør ind og bliv

KLOAKRENSNING HØJTRYKSSPULING Afløb køkken/bad Sivedræn Omfangsdræn

54 17 73 89 40 35 64 52

NÆSBANKEN 5A . VÆGGERLØSE

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

kampersyd.dk

Ingen opgave er for stor... - så kontakt os allerede i dag og lad os finde den rigtige løsning. Vi tilbyder alle løsninger indenfor jord-, beton- og kloakarbejde. Vores erfarne medarbejdere står altid til rådighed og vi løser både små og store opgaver. Belægninger Vi udfører alle former for belægningsarbejde - fra stenbelægning til asfaltbelægning. Jord & Beton Vi udfører alle former for gravearbejde i forbindelse med rørlægning, nybygning, tilbygning og ombygninger for både private og erhverv samt offentlige opgaver. Kloak Vi udfører altid kloakarbejdet i henhold til gældende lovgivning, og udfører bl.a: - Alle former for anlæg og renoveringer samt kloakering i det åbne land (nedsivning/minirens) - Dræning

G.J. SERVICE ApS Rådhusvænget 2B . 4873 Væggerløse . Tlf. 40 79 79 85 . www.gjserviceaps.dk


VB - VÌggerløse Boldklub 2016 | 23

Seniorhold og 1-holdet i LF-Serien VÌggerløse Boldklubs senior-

vist lille klub som VÌggerløse

forbedre vilkĂĽrene for spillerne.

med en fysisk trĂŚner, ny spiller-

den succes med dame-spillere

deres kampe.

hold prĂŚsterer generelt spil-

Boldklub, der ogsĂĽ har et velfun-

â&#x20AC;?De sidste par ĂĽr har vĂŚret

tilgang samt en trĂŚnerkonsu-

til tilgangen til holdene og har

Oldboys har fĂĽet lettere ved

mĂŚssigt med succes. De sidste

gerende 1-hold i LF-serien.

prĂŚget af stor fremgang for hol-

lent med 30 ĂĽrs erfaring, og

nu etableret et 11-mandshold,

holdstilling efter de har slĂĽet sig

to ĂĽr har der i klubben vĂŚret en

2-holdet har med en fast trĂŚner

detâ&#x20AC;? fortĂŚller trĂŚner for VĂŚg-

vores stadionsponsor Garant

hvor der tidligere kun har vĂŚret

sammen med Idestrup Oldboys.

god periode for herre 2 â&#x20AC;&#x201C; holdet,

og trofaste spillere der trĂŚner

gerløse Boldsklubs 1-hold Lasse

har desuden givet spillerne nye

8-mandshold. Lokalunionerne

Socialt prĂŚger den gode stem-

som er rykket op fra serie 3 til

fast opnĂĽet deres gode resulta-

Nagel â&#x20AC;?Vi er efterhĂĽnden en

de nye trøjer i 2015 hvor vi ind-

kan dog desvĂŚrre ikke skaffe

ning generelt i klubben ogsĂĽ

serie 2 og er nu med i opryk-

ter.

etableret del af LF-Serien og har

gik den 2 ĂĽrige aftale, der alt

hold

dem, der hygger sig med sam-

ningsspillet om at rykke op i

1-holdet er i gang med forbere-

siden 2014 kvalificeret os gen-

sammen er med til at forbedre

Lolland/Falster kan skaffes en

serie 1, hvilket mĂĽ siges er

delserne til oprykningsspillet

tagne gange til oprykningsspil.

vilkĂĽrene for spillerneâ&#x20AC;?

hel rĂŚkke, hvorfor damerne mĂĽ

yderst succesrigt i en forholds-

forĂĽr 2016 og har arbejdet pĂĽ at

Vi har optimeret pĂĽ set-upâ&#x20AC;&#x2122;et

VÌggerløse Boldklub har desu-

køre til SjÌlland for at spille

nok

til

at

der

pĂĽ

vĂŚret omkring boldspil.

ANNONCE

Nyhed Vivaro 2016. 2015.

14 cm plus i varerum = 3 Europaller i L1H1

Tysk kvalitet ĂŠn tand bedre!

STĂ&#x2DC;RRE - +14 CM

¡ STĂ&#x2020;RKERE - OP TIL 140HK ¡ MERE Ă&#x2DC;KONOMISK - OP TIL 16,9 KM/L

1.599

Opel Vivaro2016 2015ererenenkomplet komplet varebil Opel. Skabt og udviklet medseneste den seneste Opel Vivaro nyny varebil fra fra Opel. Skabt og udviklet med den teknologi ogmed medetetdesign, design, understreger dynamik og rummelighed. teknologi og derder understreger büdebüde dynamik og rummelighed. Med tyskgrundighed grundighederer hver eneste skrue og delkomponent og drejet for at gøre Med tysk hver eneste skrue og delkomponent vendtvendt og drejet for at gøre bilen til büde kasseog klassemester. Større, stÌrkere og alligevel mere økonomisk. bilen til büde kasse- og klassemester. Større, stÌrkere og alligevel mere økonomisk. Med OpelVivaro VivaroServiceleasing Serviceleasing tryghed og økonomi für 100% Med Opel gürgür tryghed og økonomi hündhünd i hündi hünd og duog fürdu 100% styr püdit ditbilbudget bilbudget styr pü frafra dagdag 1. 1.

Serviceleasing pr. md. fra kr.

Vivaro 2016! Kom ind til til Opel Opelog ogprøv prøvden dennye nyeOpel Opel Vivaro 2015!

Alt dette for kun kr. 1.599:

www.opel.dk BrĂŚndstofforbrug for Opel Vivaro ved blandet kørsel 15,4 â&#x20AC;&#x201C; 16,9 km/l. CO2 155 â&#x20AC;&#x201C; 170 g/km. D Energiklasse fra/til

Ny Vivaro 1.6 CDTI 90 ecoFLEX L1H1 260 NM Start&Stop. 6-trins manuel gearkasse 16,4 km/l Fuld service- og vedligeholdelsesaftale

*Tilbuddet gĂŚlder for Vivaro L1H1 ecoFLEX 90 hk Edition og dĂŚkker service i 36 mdr. og max. 15.000 km pr. ĂĽr. Er dit kørselsbehov anderledes skal du kontakte din lokale Opel forhandler for at fĂĽ et skarpt tilbud. Serviceaftalen dĂŚkker service og reparationer som følge DIVOLGPHQLNNHGÂ&#x;NRJEUÂ&#x;QGVWRI7LOEXGGHWNDQLNNHNRPELQHUHVPHGDQGUHWLOEXGHOOHUNDPSDJQHU(NVWUDRUGLQÂ&#x;UOHDVLQJ\GHOVHHUNULQNOĂšQDQVLHULQJVRPNRVWQLQJHU7LOEXGGHWJÂ&#x;OGHUNXQYLD2SHO)LQDQVRJHUEDVHUHWSnYDULDEHOUHQWH3RVLWLYNUHGLWJRGNHQG else forudsĂŚttes. Bilen er vist med Sportive udstyr - mod merpris. Alle priser er ekskl. moms. Tilbuddet er gĂŚldende sĂĽ lĂŚnge lager haves eller frem til 28.02.2015. Der tages forbehold for pris-, afgifts- og renteĂŚndringer. 08.2014.

*


24 | VB - Væggerløse Boldklub 2016

Ungdommens fodboldklub Èn ting er de elementer der gør at træningen og kampe i klubben

“VB arbejder hårdt for, at kunne tilbyde ungdommen de bedste muligheder når det gælder fodbold og trivsel i klubben som ung generelt.”

lever op til medlemmernes forventninger. En anden del af det, at være en klub der træder frem på tiltagene i forhold til ungdommen, er de aktiviteter og oplevelser som de unge mennesker kan få, uden for banen og som gør en fodboldklub, som Væggerløse Boldklub, helt speciel. Der har igennem årene altid været stor opbakning til at styrke klubbens aktiviteter for ungdommen, både af forældre og andre frivillige der ikke står tilbage for, at give en hånd med ved behov. Der er forskellige aktiviteter for de unge spillere. Der har flere gan-

Lasse Nagel, førsteholdstræner: - Generelt er ungdomsholdene i klubben meget vigtige for vores fremtid i LF-serien.

ge med succes været afholdt pigedag i klubben i samarbejde med DBU, hvor alle pigehold i U5 til U12 er velkomne. Det årlige LB Cup i Lunderskov Boldklub har igennem årene altid været en succes. I 2015 kunne klubben drage afsted med 70 unge

ANNONCE

spillere fra klubben. Ud over at være en god træningsweekend, giver det spillerne utroligt meget socialt og styrker det efterfølgende samvær i klubben, når det igen er hverdag.

UGENS ADVICE

I 2015 sendte Væggerløse Boldklub igen unge spillere til udlandet. Denne gang kunne de unge U15 drenge og piger glæde sig over at komme afsted til det italienske Limone-cup. Væggerløse Boldklub kan profilere sig af, at være helt unik når det drejer sig om deres U19 hold. Klubben har kæmpet hårdt i efteråret for at bevare deres U19 hold i forhold til de talentfulde spillere på

ALT KAN LADE SIG GØRE……. … det umulige tager bare lidt længere tid.

Kontakt os for en samtale om administration, vi fremsætter gerne et uforpligtende tilbud.

U17 – samt U19 holdet. - Når man er en ung spiller på vej fra ungdomshold til seniorhold kan det mentalt være et stort spring, fortæller træner på førsteholdet Lasse Nagel - Det er vigtigt at overgangen bliver så gnidningsfrit som muligt for ungdomsspillerne. Foruden det må man sige, at vores U19 hold og ungdomsholdene generelt er rigtigt vigtigt for klubben generelt i forhold til vores fremtid i LF-Serien. Lokalunionerne kan desværre ikke skaffe hold nok til at der på Lolland/Falster kan skaffes en hel række, hvorfor Væggerløse Boldklubs U19 hold må køre til Sjælland for at spille række 1. - Samarbejdet mellem vores U19 hold samt ungdomsholdene generelt og seniorholdene er meget vigtigt og noget vi som klub gør meget ud af, det er jo de fremtidige spillere i LF-Serien, fortæller Lasse Nagel og fortsætter: - Vi har to trænere der arbejder hårdt på at planlægge holdets opstart tirsdag i uge 8 og ud over det har vi trukket en trænerkonsulent ind til vores U19 hold samt seniorholdene, der har 30 års erfaring, som der helt sikkert vil blive en stor ressource og som er endnu en af de gode tiltag vi har gjort for vores spillere. Fremtiden ser yderst positiv ud for Væggerløse Boldklubs unge spillere, der kan glæde sig over at være en del af ”Ungdommens fodboldklub”.

VVS-ARBEJDE BLIKKENSLAGERARBEJDE POOLS ENERGIOPTIMERING

René Christoffersen Adm. Direktør rene@advice-adm.dk

30 12 34 33


VB - Væggerløse Boldklub 2016 | 25

”Vennerne” og støtten Væggerløse Boldklub har mange støtter i lokalområdet. I boldklubben profiterer man af, at være en lokal

søndag i advent ved den lokale DagliBrugs.

klub der samler området. Der er positiv opbakning

Der er indgået en aftale med OK Benzin omkring

fra sponsorer og mange frivillige hænder.

benzinkort, som giver tilskud til foreningen når

Væggerløse Boldklubs venner, støtteforeningen til

man tanker brændstof på en OK tank. Hvert år

klubben, sørger hvert år for, at støtte ungdommen

overrækkes checken med tilskuddet ved den

med aktiviteter og sponsorater der støtter de

lokale DagliBrugs.

økonomiske, idrætsmæssige og sociale forhold i

Sponsorer fra hele lokalområdet støtter op om

og omkring klubben. Foreningens primære opga-

boldklubbens eksistens både økonomisk, men

ve er at hjælpe med de praktiske opgaver, der er

også socialt. Væggerløse Boldklub er deres spon-

en del af det at drive klubben. ”Vennerne” står

sorer og støtter både praktisk samt økonomisk

også for det traditionsrige julearrangement 1.

dybt taknemmelige.

ANNONCE

Kornsiloer og tørrerier

Vi sælger, samler og servicerer kornsiloer og tørrerier i tæt samarbejde med Almas Korn A/S. Som Almas’ officielle repræsentant på Sjælland, Lolland-Falster og i Sverige har vi stor erfaring i at udarbejde projekter og give tilbud, ligesom vi også er firmaet bag at opstille nu mere end 400 siloer i Nordeuropa. Kontakt os for mere information eller tilbud på jacob@tku-montage.dk

TKU MONTAGE

Bønnetvej 41 . 4871 Horbelev . Tlf. 23 64 86 30 . Mail: jacob@tku-montage.dk . www.tku-montage.dk


Stort udvalg til dame, herre og børn

Marielyst Strandvej 5 . 4873 VÌggerløse Telefon 5413 1401


Alle former for elinstallationer i boliger... Vi udfører alle former for elinstallationer for private og virksomheder på Lolland-Falster og Sydsjælland. Et af vore specialer er energioptimering og intelligent belysning.

Fejlfinding.

Netværk.

Tekniske installationer.

Lys- og stikkontakter.

Tavlebygning.

Alarmanlæg.

Energioptimering.

Kameraovervågning.

Nyinstallation og renovering.

Solcelleanlæg.

Intelligente løsninger.

Varmepumper.

Ring til Martin på tlf. 2616 5563 og få et GRATIS og uforpligtende besøg.

Stubbekøbing Afd.: Tuemosevej 3A . Nykøbing F. Afd.: Slotsbryggen 14 A-D . Telefon 2616 5563 . www.martini-elteknik.dk


28 | Fokus på GODT LOKALT HÅNDVÆRK & SERVICE

FEBRUAR 2016

Gode råd til førstegangs køberen af bolig Det kan få store økonomiske konsekvenser at lave fejl ved en bolighandel. Særligt førstegangskøbere kommer galt af sted. Ser her, hvad du skal være opmærksom på. Mange unge førstegangskøbere løber en stor risiko ved ikke at sætte sig ordentligt ind i boligmarkedet inden købet, hvilket kan få alvorlige økonomiske eftervirkninger. Finansiering, forsikringer, fællesudgifter og ansvarsfraskrivelser i købsaftalen er blandt de fejl, som førstegangskøberne laver – og det kan blive dyrt. - Der er en hel del ting, man som boligkøber skal sætte sig ind i, særligt som førstegangskøber. Det er en stor beslutning og en fundamental ændring af ens økonomi, så det kan i den grad betale sig at investere i god rådgivning omkring købet, siger Henrik Løvig, adm. direktør i BoligPortal.dk. Han bliver bakket op af Jan Schøtt-Petersen, der er advokat og formand for Danske BOLIGadvokater. Han oplever ofte førstegangskøbere, der er kommet i klemme på grund af de uforudsete udgifter i forlængelse af boligkøbet. - En del førstegangskøbere vil gerne spare pengene til rådgivning, når de handler bolig – andre ved simpelthen ikke, at de har et reelt behov for rådgivning. Ikke bare juridisk, men også i forhold til for eksempel tilstandsrapporten, hvor mange vælger at bruge onkel Aage i stedet for en relevant og kompetent fagmand. På den baggrund kan man som førstegangskøber ende i økonomiske problemer, der let kunne være undgået. Det suppleres også af at ejendomsmægleren er sælgers mand, men at førstegangskøberen tror, at mægler rådgiver begge parter om handlen. Det kan være med til at holde køber i uvidenhed, siger Jan Schøtt-Petersen.

Godt håndværk i fokus...

Ring til Martin på tlf. 2616 5563 og få et godt tilbud på din næste opgave

Stubbekøbing Afd.: Tuemosevej 3A . Nykøbing F. Afd.: Slotsbryggen 14 A-D . Telefon 2616 5563 . www.martini-elteknik.dk


Entreprenørarbejde og kloakarbejde

Totalentreprise . Anlæg af have og indkørsel . Fældning af træer Gravning af dræn . Anlæg af kloak . Autoriseret kloakmester . Nedrivning . Hegnsklipning

TKU

E N T R E P R I S E Bønnetvej 41 . 4871 Horbelev

Tlf. 23 64 86 30 Mail: jacob@tku-entreprise.dk www.tku-montage.dk

Frokostordning - Den daglige frokost Med en frokostordning får I hver dag leveret frokosten til døren. Vi har en standardudgave af DEN DAGLIGE FROKOST til en fast pris – men vi tilpasser gerne ordningen efter jeres smag, behov og eventuelle religiøse traditioner. Der er ikke noget, der bidrager til trivslen på arbejdspladsen, som en god og ernæringsrigtig frokostordning. Kvalitet i den daglige frokost bliver til smil på læben – til glæde for både kollegaer og kunder. For at gøre det enkelt for vores kunder tilbyder vi en færdig frokostpakke, som vi kalder DEN DAGLIGE FROKOST. Det er en pakke som I får leveret lige til jeres kantine, og som er klar til servering. Vi gør hele tiden vores bedste for at forny DEN DAGLIGE FROKOST, så det hver dag er en god oplevelse for jeres medarbejdere, at komme i deres kantine. Når basis er i orden Når man får mad fra os, ved man, at de, der har fremstillet den, har gjort deres ypperste. Vi gør alt, hvad vi kan for hele tiden at lytte til vores kreative kokke og smørrebrødsjomfruer – og at følge deres idéer. Vores kunder har nemlig krav på kvalitetsmad med fornyelse. Gode råvarer er udgangspunktet. Det er nemlig vores overbevisning, at når basis er i orden, og den enkelte råvare kan nydes alene, er der ingen grænser for, hvad vi kan fremstille af smagfulde sammensætninger. Mange fordele En ekstra fordel ved at samarbejde med os er, at I samtidig får mulighed for at få leveret anretninger til jeres møder, arrangementer og udflugter. Vi sørger nemlig for alle de kulinariske rammer og letter derved jeres hverdag – på den måde kan I koncentrere jer om det, I er gode til.

DEN DAGLIGE FROKOST består af:

Menu 1 2 salater, 2 pålægsanretninger, 2 lune retter, Hjemmebagt brød, Smør, Ost, frugt eller en dessert

Menu 2 Salatbar, 3 slags pålæg, 1 varm ret eller 2 lune retter, Hjemmebagt brød, Smør, Ost, frugt eller en dessert Levering af madordning Med frokostlevering kører vi maden direkte til jer og sørger for, at I har frokosten mellem klokken 10.30 og 12.00. Frokosten bliver altid leveret lige til døren – service og rengøring tager vi os også af – derved kan dit firma og medarbejdere koncentrere jer om det i er bedst til! Skal du holde firmafest, fødselsdag, bryllup eller afholde en begravelse, så kan vi hjælpe dig hele vejen rundt. Vi hjælper med alt fra planlægning af arrangementet og festlokalerne til madlavning og servicering. Vi leverer også gerne MAD UD AF HUSET til din næste fest.

Cargovej 4 . 4840 Nr. Alslev . Tlf 28 88 81 39 . Mail: info@hoskejserinden.dk www.hoskejserinden.dk


30 | HåndværkerAvisen - BoligAvisen

FEBRUAR 2016

Nyt projekt skal granske børneværelser Kemikalier, temperatur og fugt på værelset påvirker

bare. Vi er bl.a. bekymrede for, at legetøj og elektronik

børns sundhed og trivsel. Et nyt projekt skal undersøge

frigiver hormonforstyrrende stoffer. Det kan øge risiko-

indeklimaet på en række børneværelser – et område,

en for, at børn går tidligere i puberteten og får fertil-

hvor der i dag mangler viden.

itetsproblemer i voksenlivet. Vi mangler ganske enkelt

Et dårligt indeklima rammer særligt børn. Skadelige

viden om, hvordan det står til med indeklimaet på bør-

kemikalier i legetøj, partikler fra madlavning og stearin-

neværelser,” siger Lone Mikkelsen, kemikalieekspert

lys, temperatur og fugt – det har alt sammen indflydel-

hos Det Økologiske Råd.

se på børns sundhed og trivsel i hjemmet. Nu undersø-

Holdet bag projektet skal granske indeklimaet i børne-

ger miljøorganisationen Det Økologiske Råd indeklima-

værelser ved at måle forskellige ting.. Et nymalet værel-

et på børneværelser. Det sker i samarbejde med Astma-

se og nye møbler kan afgive forholdsmæssigt store

Allergi Danmark, Københavns Universitet og Statens

mængder kemikalier til luften. Det samme gælder lege-

Byggeforskningsinstitut.

tøj og elektronik. Udluftning er vigtig, og studier viser, at

”Når vores omgivelser udsætter os for mange forskelli-

børneværelser bliver luftet mindre ud end andre rum.

ge kemikalier på én gang, kan det have store konsekvenser for vores sundhed. Og her er børn særligt sår-

Tror ikke på statistikken Statistikken for nybyggeriet er svær at blive klog på. Datagrundlaget er meget usikkert på grund af smøl med indberetningerne fra kommunerne til BBR, mener Dansk Byggeri

Ifølge de først offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik blev der i 2015 påbegyndt 1.200 færre boliger i etageejendomme end året før.

Seriøst godt lokalt håndværk!

Når du bruger det lokale site, er du som forbruger sikret, at det udelukkende er lokale og anerkendte håndværkere der aflægger et uforpligtende tilbud på arbejdet.

- Det er stik imod mine forventninger, siger chefanalytiker Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri. Boligmarkedet har været i fremgang i 2015 takket være den stigende beskæftigelse og den positive realindkomstudvikling samt de meget lave finansieringsomkostninger. Samtidig har markedet for projektlejligheder været hedt, ikke alene i København, men også i Aarhus, hvor priserne på nye lejligheder steg med henholdsvist ca. 25 % og ca. 15 % fra december 2014 til december 2015 ifølge opgørelser fra ”home”. - På grund af den store efterspørgsel må man da forvente, at nybyggeriet stiger, og derfor skønner vi i Dansk Byggeri, at boligbyggeriet er steget fra 2014 til 2015, fortæller Finn Bo Frandsen.

res service, r hele tiden vo re ik op på, ss et lit va Vi k lger hele tiden fø g o e, d ej b rkernes ar res service. samt håndvæ lfreds med vo ti er r je se hu at du som

Danmarks Statistik gør opmærksom på, at opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert. Det skyldes primært forsinkede indberetninger til Bygnings- og Boligregistret, BBR. Statistikfabrikken søger at korrigere for forsinkelserne, men denne korrektion er behæftet med usikkerhed, fordi der ikke er et fast mønster i forsinkelsernes omfang og årsager. - Det er stærkt utilfredsstillende, at vi her i landet ikke kan måle aktiviteten ved nybyggeri ved at tælle antallet af påbegyndte boliger og ved at tælle antallet af påbegyndte kvadratmetre. Det meget usikre datagrundlag må skyldes mangel på kompetencer og mangel på engagement hos de mennesker, som ude i landets kommuner er ansat til at indberette til BBR, siger Finn Bo Frandsen og uddyber: - Den usikre byggestatistik indebærer, at tal for investeringer i boliger bliver lige så usikre, og dermed bliver nationalregnskabet og tal for den økonomiske vækst også påvirket. Den dårlige byggestatistik er med andre ord ikke alene et problem for byggebranchen og

Tværgade 1B . Nykøbing F. . Tlf. 70 26 77 66

Dansk Byggeri, men det er et problem for alle, som ønsker kendskab til udviklingen i dansk økonomi.


SOCIALRÅDGIVEREN

- privat socialrådGIVning med menneskeR i fokus

PRIVAT:

ERHVERV:

Rådgivning/ støtte til uddannelse / job eller mangel på samme – fx hvor man henvender sig for at få den rigtige hjælp.

Rådgivning/ støtte til medarbejdere hvor privatlivet fylder på arbejdspladsen.

Rådgivning/ støtte til opkald, samtaler, møder mv. i det offentlige system fx kontanthjælpssager, sygedagpenge, børn og unge, førtidspension osv. (Også fx sygehussystemet).

Rådgivning/ støtte til firmaet om procedurer i forbindelse med syge medarbejdere eller andet.

Har du brug for støtte/rådgivning i din sag? Er du usikker når du indkaldes til møder ved kommunen og har brug for en til at støtte dig? Er du i tvivl om det er det rigtige der gøres for dig i din sag? Føler du det er uoverskueligt det der er sket/sker i din situation og har mistet overblikket? Har du brug for en ”mellemmand” der kan tage fat i ”det røde tråd” og støtte dig? Har du bare brug for en ”neutral” at vende din situation/ sag med og få overblikket?

Kontakt mig endelig og lad os finde ud af, om det er min hjælp, du kunne gøre brug af i din situation. Er i en virksomhed med en medarbejder, hvis private liv fylder på jobbet og i vil gøre en social indsats samt evt. forebygge sygedage, nogen vil have fx problematikker angående børn eller sygdom mv., - så kontakt mig også gerne for at høre om de tilbud jeg kan stille til rådighed.

Telefonen er åben mandag til fredag fra 9-15 telefon 2427 4720 mail: info@socialrodgiveren.dk Læs mere på www.socialrodgiveren.dk

Socialrådgiver Nadia Andersen


32 | HåndværkerAvisen - BoligAvisen

FEBRUAR 2016

Omsætningsvækst bekræfter 2015 som et godt år for byggeriet Bygge- og anlægsbranchen omsatte i de første 11 måneder af 2015 for 7,2% mere på hjemmemarkedet end i 2014. Ifølge Dansk Byggeri falder det facit fint i tråd med den pæne fremgang i byggebeskæftigelsen på 4,8.

Danmarks Statistik har udsendt foreløbige tal for erhvervslivets

“Opsvinget i byggeriet har effterhånden bidt sig godt fast - og tallene bekæfter nu også at der

omsætning baseret på virksomhedernes momsindberetninger. I de

omsættes mere og mere. Glædeligt for alle - idet fremgang i byggeriet traditionelt betyder flere

første 11 måneder af 2015 har det samlede erhvervsliv løftet den

folk i arbejde.”

indenlandske omsætning med 42,4 mia. kr. svarende til +1,9 pct. i forhold til tilsvarende periode 2014. - 1,9 pct. er en beskeden nominel omsætningsvækst - men dog en

ANNONCE

forbedring i forhold til de foregående år, hvor hjemmemarkedet befandt sig i en zombie-lignende tilstand, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri. Ifølge Danmarks Statistik er det hoteller, restauranter, rejsebureau-

Vi er flyttet til nye, større lokaler i Væggerløse Vor nye værksteds- og administrationsbygning i erhvervsområdet betyder optimale rammer for fremstilling og forarbejdning af en bred vifte af opgaver. Vi glæder os til at se såvel gamle som nye kunder i vores nye lokaler.

er, rengøring og anden operationel service, der sammen med bygge- og anlægsbranchen, er højdespringerne i omsætningsudviklingen.

- Byggeriets indenlandske omsætning lå i de første 11 måneder af 2015 13,4 mia. kr. højere end i den tilsvarende periode i 2014, hvilket giver en procentvis vækst på 7,2%, siger Bo Sandberg, der har regnet sig frem til dette facit på baggrund Danmarks Statistiks tal.

- Byggeriet befinder sig på en opadgående kurve og en årlig nominel omsætningsvækst på 7,2 pct. må siges at være et pænt facit,

Vi udfører stort set alle former for smedeopgaver – store som små. Vi har udført en lang række opgaver for virksomheder i Danmark og i udlandet og vi opsøger hele tiden nye forretningsområder.

der skal lægges oveni en flot beskæftigelsesvækst i 2015 på 7.100 personer svarende til en procentvis fremgang på 4,8 pct., siger Bo Sandberg.

Det er naturligt, at omsætningen vokser lidt mere end beskæftigelsen og Dansk Byggeri forventer, at den gode omsætningsudvikling

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på din næste opgave.

blev fastholdt 2015 ud, bl.a. pga. endnu en bølge med ”hamstring” af Boligjobopgaver op til nytår, hvor det hidtil kendte håndværkerfradrag blev omdannet til en målrettet energirenoveringsordning.

- De kommende omsætningstal for december 2015 skal dog sammenlignes med december 2014, hvor Boligjobordningen helt ophørte inden den blev indført igen i løbet af 2015, og hvor der derfor var endnu mere gang i opgavehamstringen som følge af den førte stopgo-politik. På den baggrund er det muligt, at det endelige omsætningsfacit for 2015 kryber ned i underkanten af 7 pct., men det må tiden vise, konstaterer Bo Sandberg.

Smede & Maskinværksted Håndværkervænget 20 . 4873 Væggerløse Telefon: 54 82 82 71 Mobil: 40 35 18 96 / 23 71 28 34

Se mere på www.cp-entreprise.dk


Snart er det for책r


”Hvad der kan spises, kan røges” Folket Hus i Maribo er kendt som et populært madstad af mange mennesker i byen over hele Lolland-Falster. Det kom helt tydeligt frem i november sidste år, hvor stedet genåbnede efter overtagelse og istandsættelse. Folk strømmede til fra første åbningsdag – Folkets Hus har været savnet. Stedets nye ejer, Allan Hansen, har ønsket at videreføre Folkets Hus som det, byens borgere forbinder med stedet, nemlig tilberedelse og levering af mad af høj kvalitet.

Maden er dog anderledes end tidligere. ”Jeg fokuserer på det, der interesserer mig. Gastronomi og så mit røgeri ”, fortæller Allan Hansen. Og han ved, hvad han taler om. De seneste 8 år har Allan Hansen drevet det historiske køkken i Middelaldercentrets Gæstgiveri, Den Gyldne Svane. Her gjaldt det gastronomi og røgeri på den naturlige måde, altså uden brug af tilsætningsstoffer og kemi “Min metode for røgning er autentisk. Det indebærer at alt er tørsaltet, langtidsrøget og eftermodnet, og det tager sin tid. Det er røgning på naturens præmisser. Røgning, saltning, lufttørring og tid er et af grundlagene for produktionen i Folkets Hus Catering i dag.” Frokost I Folkets Hus Catering er der både smørrebrød, sandwich og lette anretninger, selvfølgelig med nybagt surbrødsdej og groft brød med masser af smag. Både til familiefrokosten eller til arbejdsfrokosten hvor både kunder og personale skal have en god oplevelse.

Lækkerier og godbidder Som det fremgår af menukortene, så er det i dag ikke de klassiske retter, som bliver præsenteret i Folkets Hus Catering. Folk skal have en spiseoplevelse, og derfor er der lagt op til at skal serveres flere mindre retter end de gængse 3 retter, typisk ender det med en 7 retters menu, hvor der er kælet for både smags- og synssanserne.

Receptioner Folkets Hus Catering har udviklet en pallette af smagsoplevelser, som kan bruges til både receptioner og lette spisninger. Også her er der godbidder som tager sit afsæt i røgeriet, prøv f.eks. en varmrøget laks med salvie (røget over åben ild) eller en af de mange andre gode smage fra røgeriet.

Folkets Hus Catering Museumsgade 30 . 4930 Maribo . Tlf. 54 78 10 00 allan@folkets-hus.dk . www.folkets-hus.dk


HER &NU TILBUD

PÅ VARMEPUMPER Specialpris Spe ecialpris fra fra

kr. kr r. 11.495,WiFi Gree Hansol ansol 9K luft til luft specialpris Energitilskud skud olie/gas olie/g gas opvarmet opv p ar a met bolig g Fradrag boligjob ordningen ordninge en +++ +

A

kr kr. r. kr kr. r. kr. krr.

17.995,00 -5.000,00 , -1.500,00

Samlett investering inkl. standardmontage s kr. 11.495,00 11.495,00 kr.

Specialpris Spe ecialpris fra fra

kr. kr r. 7 7.495,495

WiFi

mo 12K luft til luft specialpris s Gree Lomo skud olie/gas olie/gas opvarmet opvar a met bolig Energitilskud ordninge en Fradrag boligjob ordningen +

A

kr r. kr. krr. kr. krr. kr.

13.995,00 -5.000,00 -1.500,00

Samlett investering inkl. inkl standardmontage s kr. kr.

7 495 00 7.495,00

Specialpris Spe ecialpris fra fra

++ +

A

kr. kr r. 49.995,V e ersati 8 kW Monoblok Monoblok luft til v and specialpris k r. 6 7.995,00 Versati vand kr. 67.995,00 Energittilskud olie/gas olie/gas opvarmet opvar a met bolig kr r. -10.000,00 Energitilskud kr. Fradrag g boligjob ordningen ordninge en krr. -8.000,00 Fradrag kr. s kr. 49.995,00 Samlett investering inkl. standardmontage kr.

R RING 5470 0 6399 Danmarksmester Danmar rks sm mester i natur naturenergi, enerrgi, g salg til er erhverv rh hv ve erv og pr privat riv ivat a

Næstved Næstv ed • S Sakskøbing akskøbing • re rex@rexnaturvarme.dk x@ @rexnatur var me.d dk • www www.rexnaturvarme.dk .rexnatu ur var me.dk • T Telefon e ele efon 5470 6399


36 | HåndværkerAvisen - BoligAvisen

FEBRUAR 2016

Går sammen om test af LED-belysning SEAS-NVE og Greenline.dk går

for glødepærerne.

stå for energirådgivningen i

familien over de næste 12

brugernes skepsis omkring LED

LED pærer har gjort dem yderst

sammen om test af moderne

- Det var derfor helt naturligt, at

testen. Ved hjælp af de nye

måneder. Vi er nemlig helt over-

belysning er aftagende. Det ryg-

attraktive frem for både spare-

LED belysning. Hos SEAS-NVE er

vi gik med i projektet med at fin-

intelligente elmålere som SEAS-

beviste om, at de nærmest ikke

tes hurtigt blandt familie og

pærer og glødepærer.

der fokus på rådgivning samt

de en testfamilie blandt vores

NVE har installeret hos deres

lægger mærke til forskellen -

venner, at man har monteret

energioptimering af boliger, og

kunder, da Greenline.dk kontak-

kunder, vil en besparelse hurtigt

altså ud over besparelsen på

LED belysning. Særligt når den

Greenline.dk

de

tede os med idéen, udtaler

og nemt kunne aflæses i forbru-

elregningen.

både giver store besparelser,

moderne LED lyskilder, som er

Caroline Lange Møller, Marke-

get.

Utrygheden skyldes måske at

men også fordi man ved selvsyn

en hurtig vej til at opnå store

ting Manager hos SEAS-NVE.

- Hos Greenline.dk oplever vi

de første generationer af LED

kan se at lyset faktisk er fanta-

besparelser på strømmen. Helt

Testen skal hjælpe til med at

stadig at mange har en skepsis i

lyskilder lyste enten for hvidt

stisk.

op til 80% af den energi der

synliggøre for forbrugerne, hvor

forhold til at skifte til LED belys-

eller nærmest blåligt. Selve lys-

Allerede nu har SEAS-NVE mod-

anvendes på belysning kan spa-

nemt det er at skifte fra traditio-

ning. Det synes vi er lidt trist, for

kvaliteten var heller ikke på høj-

taget over 500 henvendelser fra

arbejde med SEAS-

res, blot ved at udskifte lyskil-

nel belysning til LED - uden at

de moderne LED lyskilder har de

de med de gode gamle gløde-

interesserede familier. - Vi er

NVE. Målet er at

derne til LED.

miste den lyskvalitet vi er vant

samme egenskaber som de

pærer. Sådan er det ikke længe-

godt i gang med at finde en

vise at man roligt

Mange boliger står overfor at

til. Greenline.dk leverer LED lys-

gamle glødepærer, fortæller Bri-

re, og hos Greenline.dk oplever

familie, og vi forventer at sætte

kan skifte til LED i

skulle skifte deres belysning. De

kilderne, som familien kan

an Sommer fra Greenline.dk, og

de en stor fremgang på netop

testen i gang i begyndelsen af

hele huset.

gamle glødepærer er for længst

beholde, og testen forløber i et

fortsætter: - Derfor fik vi idéen

LED sortimentet.

marts måned, fortæller Caroli-

ramt af EU´s forbud, og LED lys-

år. Christian Holt Jørgensen,

med at skifte et helt hus til LED

Brian Sommer fra Greenline.dk

ne Lange Møller fra SEAS-NVE.

kilderne er oplagte erstatninger

Energirådgiver fra SEAS-NVE vil

belysning, og derefter følge

fortsætter - Det tyder på at for-

Prisudviklingen på de moderne

forhandler

Lokale

GreenLi-

ne.dk er med et stor LED-test i sam-

ANNONCE

Sig farvel til dit olie- eller gasfyr - og skær op til 60 % af udgiften til varme og varmt vand Du bruger den vedvarende og GRATIS energikilde- luften - til at opvarme eller afkøle dit hjem i al fremtid!

Har du oliefyr – får du tilskud til at skifte til en CO2-forbedrende løsning. Du sparer ca 60 % på varmeudgifterne og kan tilbagebetale hele anlægget på UNDER 5 år. Herefter vil udgifterne til varme og varmt vand være ca. 9.700,- kr. årligt for et énfamilieshus. Har du gasfyr – får du også tilskud til at skifte til en CO2-forbedrende løsning. Du sparer ca. 45 % om året på varmeudgifterne. Tilbagebetalingstiden bliver ca. 9 år, og herefter vil udgifterne til varme og varmt vand være ca. 9.000,- kr. årligt for et énfamilieshus. Vælg f.eks.

PANASONIC AQUAREA • • • • • •

o

o

Supereffektiv. Aquarea leverer brugsvand på 55 C ved udetemperaturer helt ned til -15 C Udedel med dobbelt ventilator gi’r konstant og ekstrem høj virkningsgrad uanset udetemperaturen Indedel med 200 ltr. beholder i rustfrit stål. Vi gi’r 10 års GARANTI på beholderen. Mål 60x72x183 cm Enkelt og velfungerende styrepanel CO2 forbruget reduceres dramatisk Ideelt til sammenbygning med solcelleanlæg

Spørg nærmeste forhandler om mere information om Kinnan’s luft/vand varmepumper

Autoriseret installatør af DanmarksPumpen

Generalagent for Panasonic, Mitsubishi og LG varmepumper i Danmark: Kinnan a/s, Dalsagervej 25 · 8250 Egå · Tlf 86178700 · www.kinnan.dk


RING ALLEREDE I DAG OG LAD OS FÅ EN SNAK Det er GRATIS - stort som småt...

LØSER OPG AV INDENFOR: ER Til-/ombyg ning Vinduer/dø re Gulv/loft Køkken/ba d - samt meg andet et

TØMRERMESTER SØREN PEDERSEN Telefon 2021 6625

Fåå eett godt F godt tilbud tilbud ffra ra DIT D IT llokale okale forsikringsselskab forsikringsselskab Vælg Vælg eett fforsikringsselskab orsikringsselskab d der er kender dig. dig. V kender dit dit kender Vii kender lokalområde, oogg d er for kkan an vvii giv lokalområde, derfor givee d ig den den he h ig tige fforsikring orsikring ttilil dig heltlt rrigtige den he igg tige p ris. Vi Vi ved ved nemlig, nemlig, den heltlt rrigtige pris. at d edste fforsikringsløsninger orsikringsløsninger at dee b bedste findes, når når man man kan kan kkigge ig ge findes, hina n nden i øøjnene. jnene. hinanden

Påå billederne P billederne ses: ses: Jane, Jane, Jeanette, Jeanette, Tina, Tina, Mia, Mia, Morten, Morten, Marianne Marianne og og Mark. Mark.

GF FL Lolland-Falster olland-Falster Torvet To r vet 1B 1B ∙ 4 4990 990 S Sakskøbing a k s k ø b in g Tlf. Tlf. 54 5 4 70 70 77 77 84 84 www.gf-lolland-falster.dk w w w.g f-lolland -fals ter.dk


38 | HåndværkerAvisen - BoligAvisen

FEBRUAR 2016

Nu skal Lolland-Falster-området efterisoleres med gamle aviser og gebrugspapir I dag, 35 år efter at papirisolering blev introduceret i Danmark, er produktet nu så gennemprøvet, at Oreby Byggeentreprise fra Sakskøbing har valgt at lade sig autorisere af Papirisolering Danmark som Thermofloc isolatør.

Thermofloc papirisolering, der er et CE

i isolering med konventionel minera-

Selve isoleringsarbejdet foregår ved

spild af rester, som skal bortskaffes.

give en fornuftig pris på hele proces-

godkendt produkt, produceres i Østrig

luld.

indblæsning med maskiner, der er spe-

Der er ikke omkostninger til lagerføring

sen, siger Søren Christensen og fort-

af det mere end 85 år gamle firma

Sundhed for bolig og pengepung

cielt udviklet til formålet. Isoleringsma-

af forskellige tykkelser af isoleringsma-

sætter - og når bygherren får vished

Thermofloc, som er den største produ-

Thermofloc papirisolering fremstilles af

terialet pumpes med trykluft gennem

terialer (som fx isoleringsbatts), der

for, hvor prisfornuftig en efterisolering

cent af papirisolering i Europa, de leve-

rensorteret avis- og genbrugspapir, der

slanger til bygningens hulrum, hvor det

indblæses kun den mængde, der er

med Thermofloc papirisolering bliver,

re til 23 lande – og det markedsføres

er tilsat miljøvenlige mineralstoffer til

presses

tæt

nødvendig i det aktuelle projekt, og

hvilke besparelser på varmeregningen

herhjemme af Papirisolering Danmark

konservering

omkring rør, bjælker og alle ujævnhe-

derfor spares der mange penge på

og hvilken forbedring af indeklimaet

via en række specielt udvalgte, kvali-

Papiret rives i grove stykker og forar-

der i konstruktionen.

transport- og håndteringsomkostnin-

man opnår, så giver det hele rigtig god

tetsbevidste håndværkere, der gen-

bejdes herefter i en fiberkværn til fine,

Metoden med at blæse isoleringsmate-

ger.

mening. vi udregner også hvor meget

nem et uddannelsesforløb er blevet

elastiske cellulosefibre. Hele processen

rialet ind medfører, at man eksempel-

autoriserede til at kunne kalde sig Ther-

forgår under certificeret overvågning

vis kan efterisolere gamle tage uden at

Noget er gratis, andet koster lidt

håndværkerfradrag.

mofloc isolatører.

således, at produktet lever op til den

tagdækningen skal fjernes og loftsrum

Sammen med sine medarbejdere glæ-

Hvis man har lyst til i ro og mag at erfa-

På Lolland-Falster er det, Tømrerme-

europæiske tekniske godkendelse,

uden andre foranstaltninger end en

der Tømrermester Søren Christensen,

re mere om Thermofloc papirisolering

ster Søren Christensen fra Oreby Byg-

ETA. Hos kunden afsluttes isoleringsop-

eventuelt hævning af gangbroen. Isole-

Oreby Byggeentreprise ApS, sig til –

og bl.a. se en videofilm, der beskriver

geentreprise ApS med snart 25 års

gaverne i øvrigt med udfærdigelse af

ringsmaterialets egenskaber indebæ-

som han siger: at komme i gang med at

såvel fremstillingsproces som arbejds-

erfaring, og dermed snart jubilæum,

en isoleringsattest, der bl.a. omfatter

rer et diffussionsåbent isoleringslag,

isolere hele Lolland og Falster med

gangen i forbindelse med isolering af et

indenfor byggebranchen der har kastet

en forsikringspolice fra Tryg forsikring

hvilket beboerne efterfølgende kom-

gamle aviser og genbrugspapir således,

hus, så er det en god ide at klikke

sig over projektet, som man forventer

med dækning på op til 20 mill. årligt.

mer til at nyde godt af i form af et ånd-

at varmeudgifterne kan komme ned og

www.sydhavsoerne-papirisolering.dk.

sig ganske meget af. Og det selv om fir-

Dette er kundens garanti for veludført

bart og behageligt indeklima.

indeklimaet komme op.

maet også har rigtig mange års erfaring

isoleringsarbejde.

Der er intet fraskær og derfor intet

Vi tilbyder gratis at vejlede, måle op og

og

brandbeskyttelse.

sammen

og

slutter

man kan opnå i energitilskud, samt

Tre nyudannede aut. isolatører med Tømrermester Søren Christensen, Oreby Byggeentreprise ApS i midten.

Isoleringsmaterialet blæses ind og lukker dermed helt tæt alle steder - og metoden betyder også at der ikke er noget spild i form af fraskær.


Håndværker & boligavisen februar  
Håndværker & boligavisen februar  
Advertisement