Issuu on Google+

Шинэ номын мэдээ 2016 он


ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН НЭВТЭРХИЙ ТОЛЬ - I Зохиогч : Авдай Ч., Дамдинсүрэн Л .ба бус Зөвлөх : Түдэв Л. Редактор: Авдай Ч. Он: 2014 Хуудас: 607 ISBN: 978-99962-4-253-3


ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН НЭВТЭРХИЙ ТОЛЬ - II Зохиогч : Авдай Ч., Дамдинсүрэн Л .ба бус Зөвлөх : Түдэв Л. Редактор: Авдай Ч. Он: 2014 Хуудас: 566 ISBN: 978-99962-4-340-0


ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН НЭВТЭРХИЙ ТОЛЬ - III Зохиогч : Авдай Ч., Дамдинсүрэн Л .ба бус Зөвлөх : Түдэв Л. Редактор: Авдай Ч. Он: 2015 Хуудас: 826 ISBN: 978-99962-4-367-7


БУЛЬДОЗЕР Зохиогч: Чулуунбаатар Х. Редактор: ДэлэгД Он: 2015 Хуудас: 64 ISBN: 978-99973-984-2-0


СКРЕПЕР Зохиогч: Чулуунбаатар Х. Редактор: Дэлэг Д. Он: 2015 Хуудас: 43


СЭТГЭЛ СУДЛАЛ, СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ УХААНЫ ӨГҮҮЛЛИЙН ЭМХЭТГЭЛ-1 Эмхэтгэсэн: Сүглэгмаа Г. Редактор: Дэлгэржав М. Он: 2016 Хуудас: 660 ISBN: 999735899-6


ЭРҮҮЛЖИХҮЙН ШИДТЭН НОМ Зохиолч: Туяа С. Редактор: Он: 2016 Хуудас: 179


ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ СЭТГЭЛ СУДЛАЛ Зохиолч: Батсайхан Б. Дэлгэржав М. Редактор: Батсүх Ш. Он: 2016 Хуудас: 435 ISBN: 999627565-5


ГИННЕССИЙН ДЭЛХИЙН АМЖИЛТУУД Он: 2015 Хуудас: 253 ISBN: 978-999629279-8


МЕТАЛЛ СУДЛАЛ ИЛЧИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТ Зохиогч: Мижүүр Т. Редактор: Нямцэрэн Г. Он: 2016 Хуудас: 184 ISBN: 99929-16-1-II


НИСЛЭГИЙН ДИНАМИК Зохиолч: Эрдэнэбат Т. Тугчин Б.Э. Редактор: Гомбосүрэн Б. Он: 2016 Хуудас: 200 ISBN: 978-99973-3-902-7


ПАТЕНТ СУДЛАЛ Зохиолч: Оюун Ц. Редактор: Авдай Ч. Он: 2016 Хуудас: 131


СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ БА ЭНЕРГИЙН ХУРИМТЛУУР Зохиолч: Цэрэндорж З., Эрдэнэтуяа Ц. Редактор: Бэхбат Г. Он: 2016 Хуудас: 383 ISBN: 978-99962-3-901-4


ХИМИЙН БОДЛОГЫН ХУРААМЖ Зохиогч: Бямбагар Б. Редактор: Мөнхбаатар П. Он: 2016 Хуудас: 125 ISBN: 978-99962-55-50-2


ТҮЛШ, ТОСОЛГООНЫ МАТЕРИАЛ Зохиолч: Энхбаяр Г. Редактор: Нигамет Т. Он: 2016 Хуудас: 456 ISBN: 978-99973-898-6-2


ШИНГЭНТ ХӨТЛҮҮР Зохиолч: Зэндмэнэ Ч. Редактор: Хавалболот К. Он: 2016 Хуудас: 260 ISBN: 978-99973-3-258-5


СТАРТ–АП ҮНДЭСТЭН Орчуулагч: Очирбат Б. Редактор: Буянцогтоо Ц. Он: 2016 Хуудас: 312 ISBN: 978-99962-55-33-5


ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ УПРОЧНЯЮЩИХ ПОКРЫТИЙ Зохиолч: Галаа О.,ба бус Редактор: Старостенков М.Д. Он: 2016 Хуудас: 186 ISBN: 978-5-7568-1173-5


МехТС-ийн 2016 оны шинэ номын мэдээ