Page 1

Kursuskatalog skole책ret 2013-14


.

Velkommen til PCF’s Kursuskatalog Til ansatte ved Frederikssund Kommunes Skolevæsen.

At være ansat ved Frederikssund Kommune betyder relativ let adgang til et rigt varieret udbud af kurser. De er ofte meget billige, måske gratis og i sagens natur indenfor kort kørselsafstand. Kataloget, du sidder med i hånden netop nu, er det udvalg af kurser, som du kan søge og tilmelde dig på: Fællesnettet: www.frs.skoleintra.dk/li Kataloget beskriver de kurser der nu er tilgængelige, aftalte og på plads. Bemærk: Ved redaktionens slutning manglede der en dato for kursus nr. 131. Når vi kender datoen, vil den fremgå af kursusopslaget på Fællesnettet. Kurserne, der udelukkende opslås på Fællesnettet skal betragtes som en del af et virtuelt og dynamisk kursusudbud, der kontinuerligt udvides i takt med at nye kurser efterspørges og nye tilbud kommer til. Det er her din stemme er vigtig, hvis du ønsker indflydelse på de kommende kurser. Send en mail med dit forslag - meget gerne med gode informationer om indhold og underviser.

På et godt kursus- og skoleår Kent Poulsen Pædagogisk Center Frederikssund E-mail kepou@frederikssund.dk


.

Motorik og bevægelse i samspil med dansk og andre fag

Målgruppe: Primært for lærere og pædagoger i indskolingen og mellemtrin. Formål: At inspirere lærere og pædagoger i deres daglige virke med børn. Indhold: Vi tror på og er overbeviste om, at vejen til læring har mange indgange. Det er ikke nok, at al undervisning foregår i klasseværelset med næsen ned i bogen eller tavleundervisning. Vi er af den klare overbevisning, at jo flere metoder og indgangsvinkler, man som lærer har til sin undervisning, jo dygtigere elever får man og jo bedre resultater, vil de opnå. På kurset vil du med udgangspunkt i børns motoriske udvikling blive præsenteret for aktiviteter og lege lige til at bruge som supplement til den daglige undervisning i såvel idræt som dansk, matematik, engelsk etc. Hvordan kan fysisk aktivitet understøtte barnets sociale og faglige kompetencer? Hvordan kan en simpel leg med få regler være motorisk stimulerende og give underviseren mulighed for at observere børnegruppen? Hvordan kan man lave Skolen i Hallen? Hvordan kan man sikre, at både den ”stærke” og den ”svage” elev får en succesoplevelse? Der vil være fokus på struktur, højt aktivitetsniveau og glæde i undervisningen og underviserens opgave som rollemodel. Hvor er du i DIN undervisning? Du vil blive præsenteret for: Opstartslege, indledende aktiviteter, alternative legeredskaber, rim og remser/ musik og bevægelse, skolen i hallen, afsluttende lege. Kort sagt: Kom og bliv inspireret i et forum, hvor motorik og leg, faglighed og sociale kompetencer går hånd i hånd. Instruktører: Annette S. Jensen, Horsens, lærer og Marianne Sørensen, Balle, lærer. CD-ROM: I kursusprisen indgår én af cd-rommerne Bevægelse for livet 1, 2

Kursus nr. Dato

Onsdag 04.12.2013

117

Tid

10.00-16.00

Sted

Slangerup Idrætscent er, Idrætsvej 5, 3550 Slangerup

Pris

1000 kr. inkl. frokost


Skab Inklusion med Classbuilding & Teambuilding Er der mobning i klassen? Elever, der er udenfor? Kliker? Grimt sprog? Eller vil I bare gerne være på forkant og forebygge, at det kommer til at ske? Et positiv og trygt læringsmiljø, hvor alle er inkluderet, er af afgørende betydning for elevernes læring – og naturligvis også for deres daglige livskvalitet. Derfor er det nødvendigt at gribe dette arbejde systematisk an. Det kan I gøre med Classbuilding og Teambuilding – to af grundelementerne i Cooperative Learning. Classbuilding og Teambuilding består af kortvarige aktiviteter, der styrker elevernes lyst og evne til at arbejde sammen, og giver eleverne sproglige og kropssproglige redskaber til at skabe positivitet i deres indbyrdes relationer – både i læringssituationer og i frikvartererne. Formål og indhold: Formålet med kurset er at give deltagerne indsigt i, hvilken rolle Classbuilding og Teambuilding spiller for elevernes trivsel, og at præsentere deltagerne for en lang række CB og TB aktiviteter, som er lige til at tage med hjem i klasserne. Et vigtigt aspekt i workshoppen er at ”fremtidssikre” ved at arbejde med, hvordan hver enkelt CB og TB aktivitet kan blive til et utal af nye varianter, så lærerne altid har en Classbuilder eller Teambuilder klar – også selvom de bruger af dem hver uge. Classbuilding og Teambuilding kan også bruges som meningsfulde, sjove og socialt udviklende aktiviteter med børnene i fritidsordninger og SFO’er. Målgruppe: Lærere på alle klassetrin samt pædagoger i indskolingen, SFO og fritidsordninger. Forudgående kendskab til Cooperative Learning er ikke en forudsætning

Kursus nr. Dato Tid Sted Pris

119 07.11.2013 9.00-16.00 PCF 800 kr. inkl. frokost


Billedkunst for dummies☺ ☺ (nye ideer)

Mål: Nye ideer til billedkunstundervisningen, som kan tages med hjem og bruges med det samme. Indhold og form: Efter selv at have undervist i billedkunst i mange år og for nyligt haft vores første kursus, måtte vi sande at udbuddet af ideer er meget ringe. Oveni er det ofte et fag, der bliver dækket af lærere, som ikke er uddannet i billedkunst. – Derfor laver vi endnu et kursus med en masse forslag og ideer, som kan tages med hjem og bruges dagen efter, uanset forudsætninger. I den meget boglige skole vi efterhånden har, er det særdeles vigtigt, at vi får tilgodeset det praktisk musiske element på en sjov og kreativ måde. Vi vil søge at give en masse bud på, hvad man i sin billedkunstundervisning kan lave, om man har en eller flere timer til emnet. Nogle emner tager kort tid, andre er et lille forløb, alle kan udvides og puttes mere på – med den skabende kunst er det kun fantasien, der sætter grænser. Vi har et ønske om at skabe et kursus, der inspirerer til store og små emner i den daglige undervisning (også i andre sammenhænge end billedkunst – fx dansk, der særligt i indskolingen lægger op til kreativ aktivitet). Undervisere:

Lisbet Pinnerup og Rikke Frederiksen, lærere på Ådalens Skole Kursus nr. Dato Tid Sted Pris

139 06.02.2014 13.00— 16.00 Ådalens Skole, nord Gratis men tilmelding er forpligtende


.

MARTE MEO TERAPEUT 1 ½ årig uddannelse

Om Marte Meo Marte Meo er et udviklingsprogram, der benytter videooptagelser til at forbedre samspillet mellem mennesker. Marte Meo kan bruges til forbedring af samspillet mellem barn/børn, elever/ professionelle samt i voksen-voksen samspillet. Videooptagelserne benyttes både I forbindelse med analysen af samspillet og i vejledningen. Marte Meo benyttes inden for stort set alle pædagogiske læringsmiljøer samt i social- og sundhedsrelateret arbejde, fx i sundhedspleje, familiebehandling, daginstitution og i behandlingsarbejdet med børn og unge. Marte Meo kan med fordel anvendes som et inklusionsredskab ved en tidlig indsats i et forbyggende forløb. Marte Meo betyder “af egen kraft”. Maria Arts, der har udviklet udviklingsprogrammet, har brugt betegnelsen Marte Meo for at understrege, at der bygges på det unikke menneskes egen naturlige ressourcer og muligheder for at udvikle sig. Deltagerne bliver på videooptagelser i forløbene deres egne rollemodeller. Pris Det koster 26.000 kr. at deltage i denne uddannelse. Beløbet opkræves forud, og kan efter aftale deles over to budgetår. Heri er inkluderet 17 undervisnings- og supervisionsdage 9.00 – 16.00, frokost på uddannelsesdagene samt et tilbud om et videoredigeringskursus a 4 timer.


Litteratur, videoudstyr og udgifter I forbindelse med eksamen samt certificering og lign. sørger deltagerne selv for. Deltagere Der kan max deltage seks personer på denne uddannelse, da det er vigtigt, at alle deltagere har mulighed for at vise videooptagelser af de analyserende situationer og få individuel supervision. For at deltage i uddannelsen er det en forudsætning at have: en grunduddannelse inden for det sociale, sundhedsmæssige og pædagogiske arbejdsfelt fx pædagog, lærer, sundhedsplejerske, socialrådgiver m.m.eller arbejde et sted, hvor det er hensigtsmæssigt at arbejde med Marte Meo adgang til at optage video af samspil mellem mennesker og anvende video i sit arbejde. Om undervisningen Undervisningen består i en grundlæggende indføring i Marte Meo metoden og kobler metoden til nyere udviklingspsykologi. Undervisningen bygges op omkring eksempler og videooptagelser fra Marte Meo arbejdet - især gennem supervision af deltagernes egne optagelser undervejs i uddannelsen.

Undervisningen giver deltagerne viden om: Det sunde og naturlige samspil Udviklingsstøttende kommunikation Inklusion og læringsledelse Marte Meo terapeut kvalifikationer En uddannet Marte Meo terapeut kan analysere samspil og på baggrund af analyse af videooptagelser give en konkret og målrettet ressourceorienteret vejledning med fokus på at styrke det udviklingsstøttende i samspillet.


. Mere information Informationsmøde Mandag den 19. august kl. 16.00 – 17.00 på PCF med:

Underviser Ulla Nedergaard som er certificeret Marte Meo terapeut og uddannet Marte Meo supervisor og har mange års erfaring i at arbejde med Marte Meo metoden. Marte Meo terapeut Mie Normann Jensen som er uddannet hos Ulla Nedergaard, og har tre års erfaring med praktisk anvendelse af Marte Meo og vejledning af kollegaer og forældre med stor succes. På mødet bliver der vist video af nogle forskellige udviklingsforløb, så selve forståelsen af uddannelsen bliver meget konkret. Yderligere info kan læses på Marte Meo foreningens hjemmeside: www.martemeo.dk

Tilmeldingsfrist til uddannelsen 1. september 2013

Informationsmøde om Marte Meo kurset

Kursus nr. Dato

120

Tid Sted Pris

16.00—17.00

Mandag 19.08.2013

PCF Gratis


@ltid Online Kurset sætter fokus på, hvordan de digitale kommunikationsformer – SMS, CHAT, BLOG OG WIKI – kan inddrages i danskundervisningen på en legende måde i folkeskolens ældste klasser. Der vil være praktiske opgaver og eksempler fra materialet, @ltid online, der giver dig ideer til din egen praksis. Hvordan kan dansklæreren arbejde med kommunikationsforhold, modaliteter, sprog og læsning med udgangspunkt i de fire kommunikationsformer? Hvad dækker begreber som MEbranding og WE-writing over? Hvordan kan de digitale kommunikationsformer inddrages som fordybelsesområde i 9. klasse og til afgangsprøven i dansk? Målgruppen: Dansklærere i folkeskolens ældste klasser (6.9.klasse) Evt. it-vejledere og skolebibliotekarer Kursisterne skal medbringe/forberede til kurset: computer eller Ipad Tilknyttet materiale: @ltid online – kommunikation, sprog og læsning, Dansklærerforeningens Forlag OBS: kan lånes på PCF Forfatterne og undervisere på kurset: Marie Bloch Jespersen 29 år, lærer på Den Classenske Legatskole. Underviser i dansk og dansk som andetsprog. Maria Vestergaard Eriksen 29 år, lærer på Øster Farimagsgade Skole. Underviser i dansk i 9. klasse og i dansk som andet sprog.

Kursus nr. Dato

121

Tid Sted Pris

13.00—16.00

29.08.2013

PCF 200 kr.


.

Dansens magi

Mål: At skabe fokus på dansens potentialer, energi og magi At give eksempler på tilgange til og opbygning af dansesekvenser. At eksperimentere med kroppens, bevægelsernes og kropsudtrykkenes muligheder

Gennem præsentation af dansens mange genrer og udtryksmuligheder vil vi arbejde specifikt med opbygning og udvikling af dansesekvenser ud fra forskellige enkle og let anvendelige metodiske tilgange og koreografiprincipper. Der vil på kurset blive lagt vægt på energi, glæde og humor.

Underviser: Louise Hinrichsen lektor i idræt på Institut for Skole og Læring

Kursus nr. Dato Tid Sted

140

Pris

300 kr.

13.01.2014 12.00—16.00 Slangerup Idræts- og Kulturcenter, lokale ”Raasigvang 1/


Den bevægende skole – krop og læring - kursusdag 3

Indhold og form:

Med kroppen som omdrejningspunkt vil kurset byde på konkrete praktiske eksempler og give inspiration til, hvordan lærere i de boglige fag kan inkludere bevægelse og fysisk aktivitet som et element i undervisningen.

Derudover vil der blive sat fokus på, hvordan der kan skabes mere bevægelse i klasselokalet og på skolen generelt.

Kurset vil være en kombination af teori og praksis – så kom meget gerne i idrætstøj.

OBS: Kurset henvender sig til de kursister, der har været på kursus 1 og 2 i 2013.

Underviser: Louise Hinrichsen lektor i idræt på Institut for Skole og Læring

Kursus nr. Dato Tid Sted

141

Pris

300 kr.

27.01.2014 12.00—16.00 Slangerup Idræts- og Kulturcenter, lokale ”Raasigvang 1/


.

God seksualundervisning i udskolingen – det kan læres! Målgruppe: Lærere, sundhedsplejersker og andre undervisere i 7.-10. klasse .

Formål: At deltagerne bliver rustet til at tilrettelægge en dialogbaseret seksualundervisning med afsæt i Faghæfte 21 ”Fælles Mål for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab” .

Indhold: Sex & Samfunds anbefalinger til god seksualundervisning.

Øvelser, metoder og materialer til seksualundervisningen i udskolingen. Planlægning af seksualundervisningen, lærerrollen, elevdeltagelse og samarbejde mellem skole og sundhedspleje.

Underviser: Professionelle undervisere fra Sex og samfund

Kursus nr. Dato Tid Sted Pris

123 04.11.2013 13.00—16.00 PCF 350 kr.


God seksualundervisning på mellemtrinnet – det kan læres! Målgruppe: Lærere, sundhedsplejersker og andre undervisere i 4.-6. klasse.

Formål: At deltagerne bliver rustet til at tilrettelægge en dialogbaseret seksualundervisning med afsæt i Faghæfte 21 ”Fælles Mål for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab”.

Indhold: Sex & Samfunds anbefalinger til god seksualundervisning.

Øvelser, metoder og materialer til seksualundervisningen. Planlægning af seksualundervisningen, lærerrollen, elevdeltagelse og samarbejde mellem skole og sundhedspleje.

Underviser: Professionelle undervisere fra Sex og samfund

Kursus nr. Dato Tid Sted Pris

124 28.10.2013 13.00—16.00 PCF 350 kr.


.

Brug Uge Sex i din undervisning Målgruppe: Lærere, sundhedsplejersker og andre undervisere der enten ønsker at deltage i Uge Sex-kampagnen eller blot vil vide mere om kampagnens indhold og muligheder. Kurset kan målrettes undervisere i henholdsvis 0.-3. klasse, 4.-6., klasse og 7.-9. klasse.

Formål: At klæde deltagerne på til at benytte Sex & Samfunds undervisningstilbud og materialer, der udgives i forbindelse med Uge Sex-kampagnen.

Indhold: Baggrunden og rammerne for Sex & Samfunds Uge Sex-kampagne – herunder årets tema. Brug af ”Uge Sex”- undervisningsmaterialerne til lærere og elever, herunder de tilhørende undervisningsmaterialer på nettet til eleverne. Afprøvning af udvalgte øvelser samt refleksioner vedr. planlægning, lærerroller, elevdeltagelse og samarbejde mellem skole og sundhedspleje.

Underviser: Professionelle undervisere fra Sex og samfund

Kursus nr. Dato Tid Sted Pris

125 09.01.2014 13.00—16.00 PCF 350 kr.


Arbejde med sprog i SFO’erne

Mål Målet med kurset er, at deltagerne opnår viden om elevens sproglige udvikling og forudsætning for skriftsprog. Målet er at give deltagerne inspiration til arbejdet med sprog i praksis samt give ideer til organisering af den røde tråd mellem dagtilbud og sfo/skole. Indhold

Barnets sproglige udvikling i perioden fra 0-10 år, med vægten lagt på udviklingen fra 5-8 år.

Tidlig forudsætning for skriftsprog

Den røde tråd i arbejdet med lærerplaner fra dagtilbud til indskolingen.

Sprogstimulerende aktiviteter i praksis.

Kurset veksler mellem oplæg og gruppearbejde Målgruppe Pædagoger i SFO’er Underviser Ulla Flye Andersen, tale-sprogkonsulent. Master i sprogtilegnelse

Kursus nr. Dato Tid Sted Pris

136 26.09.2013 9.30—15.30 PCF 700 kr. inkl. frokost


.

ADHD og autismespektrumforstyrrelse i skolen – viden og værktøjer til inklusion. Mange lærere og pædagoger skal til hverdag arbejde med at inkludere børn med vanskeligheder inden for de to dominerende diagnoseområder ADHD og autismespektret. Inklusion kræver særlig viden så man forstår baggrunden for barnets reaktioner. Børn med ADHD eller børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF) har brug for særlige vilkår og hjælp for at få en succesfuld skolegang. Kurset giver et bud på hvordan man hjælper og støtter disse børn med særlige behov bedst muligt i skoledagen. Kurset giver viden og relevante handlemuligheder til dem der skal skabe betingelserne for inklusion.

• • • • •

Hvad er ADHD Hvad er ASF Håndtering af følelsesmæssige reaktioner hos barnet, den unge, (forældrene). Stressforståelse og konflikthåndtering. Kommunikation og struktur – faglige og pædagogiske værktøjer.

Målgruppe: Lærere og pædagoger der arbejder med at skabe inklusion for elever med ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelse. Instruktører: Kurset afholdes af en lærer og pædagog fra supportteamet fra Gyldenstenskolen afd. Kølholm. Ud over kurser tilbyder Gyldenstenskolen et forløb med gratis support til lærere og pædagoger, der arbejder med at skabe inklusion for børn med diagnoserne ADHD/ASF. Se mere på www.gyldenstenskolen.dk under ”kompetencecenter”. Her finder man også ansøgningsskema til supporten. OBS: Flere kurser på vej. Følg med på Fællesnettet

Kursus nr. Dato Tid Sted Pris

137 31.10.2013 12.30-16.00 PCF Gratis, men tilmelding er forpligtende


Interaktive tavler for alle

PCF og IKT-konsulenterne er i samarbejde med Atea i gang med at planlægge en række kurser til alle lærere, som skal bygge videre på tænd/sluk kurserne. Atea er leverandøren af de nyindkøbte Activboards Kurserne vil være målrettet lærere i humanistiske fag, naturfag og kreative fag. Hvis det går efter planen, vil vi afvikle et par pilotkurser i foråret Når planen er klar, bliver skolernes ledelse informeret direkte.

Kurserne vil blive afholdt på skolerne.


.

CD-ORD til alle i alle fag

CD-ORD er et støttende læse- og skriveværktøj, der med fordel kan anvendes af alle lige fra børnehaveklassen og igennem hele skoleforløbet, ikke mindst i sprogfagene. Programmet indeholder ud over ovennævnte værktøj et Ordbogsværktøj, der må anvendes ved FSA- Retskrivningsprøven samt SkanRead, der er et OCR-program, med hvilket man kan gøre fx et billede taget med en Smartphone oplæsbart. Kurset vil give anvisninger på, hvordan man med fordel kan anvende programmet til alle i alle fag. Det er ved dette kursus nødvendigt at have et rimeligt kendskab til CD-ORD, dog uden nødvendigvis at være 'superbruger' Underviser: Mikro Værkstedet ved ekstern kursusafholder Lenni Gottlieb, PD i specialpædagogik, til daglig lærer og itsupporter i Videncenter for tale, sprog og læsning, Ådalens Skole

Kursus nr. Dato Tid Sted

122

Pris

Gratis, men tilmeldig er forpligtende

Torsdag den 22.08.2013 13.30 - 16.30 Computerlokalet på Ådalens Skole, afd. syd


.

Cooperative learning dag 1 Opsamlingskursus for nyansatte og andre

Flere og flere lærere begynder at anvende Cooperative Learning i deres undervisning, både med de små og de store elever. Når eleverne lærer på denne måde, sker der nemlig nye og overraskende ting med deres motivation og fokus i undervisningen. Deltagerne får et grundlag for at anvende Cooperative Learning i deres undervisning samt et indblik i læreprocesserne i de såkaldte Cooperative Learning struktur Læreprocesserne i de såkaldte Cooperative Learning strukturer, såsom ”Mix-par-svar”, ”Møde på midten” og ”En for alle”, sætter et helt nyt niveau for den enkeltes aktive deltagelse og læringsudbytte. Samtidig stimulerer strukturerne lysten og evnen til at samarbejde, og udvikler både sproglige, sociale og personlige kompetencer fra første dag. Workshop som først og fremmest er et introduktionskursus i Cooperative Learning. Der kræves ikke forudgående kendskab til Cooperative Learning.

Kursus nr. Dato Tid Sted Pris

126 14.11.2013 9.00—16.00 PCF 800 kr. inkl. frokost


Inklusion gennem bevægelse

Med kroppen som omdrejningspunkt vil kurset byde på konkrete praktiske eksempler og give inspiration til bevægelsesmødets helhedsudviklende og inklusive perspektiv gennem positive bevægelsesoplevelser og erfaringer.

Der vil blive sat fokus på at skabe situationer, hvor fællesskabet og den personlige udvikling går hånd i hånd, hvor der er plads, udvikling og rum til alle på deres niveau. Der vil derfor blive sat særligt fokus på de lære-og dannelsespotentialer, der ligger i en kropslig og bevægelsesmæssig tilgang til inklusion.

Kurset vil primært have en praksistilgang med løbende teoretiske opsamlinger og dialoger. – så kom gerne i idrætstøj.

Målgruppe: Lærere, der underviser i indskolingen og mellemtrinnet Underviser: Louise Hinrichsen lektor i idræt på Institut for Skole og Læring

Kursus nr. Dag 1

142

Dag 2

17.02.2014, 12.00-16.00

Sted

Slangerup Idræts- og Kulturcenter, lokale ”Raasigvang 1/

Pris

300 kr.

06.01.2014, 12.00-16.00


En guidet tur til Eskilsø

Det er ikke tilladt for privatpersoner at færdes på øen uden tilladelse, så dette er en enestående lejlighed til at opleve øens fantastiske natur og historie Vi gentager succes’en fra mange tidligere år og går en tur øen rundt, får nogle gode historier og en lille forfriskning. Vores guide er Poul Mortensen, som er vokset op på Eskilsø, og han har et indgående kendskab til øens historie, flora og fauna - og så kan han alle de gode historier. Bemærk: max deltagerantal er 30 - der må ikke komme større grupper på øen. Derfor skal du tilmelde dig på Fællesnettet. Mødested: Skovvejen 45, 4050 Skibby, eller hvis du har en GPS: 55.734625,12.063264

Kursus nr. Dato Tid Sted Pris

127 29.05.2013 16.00—18.00 Eskildsø Gratis inkl. en øl eller vand


.

Inno-elev

Danmark skal i fremtiden leve af uddannelse og innovation. Inno-elev er et undervisningsforløb, der sætter fokus på innovative processer i samarbejde med virksomheder i Frederikssund Kommune. Virksomhederne har hver især stillet en eller flere autentiske udfordringer fra deres hverdag, som eleverne skal hjælpe med at løse. Projektets mål er at give eleverne kendskab til innovative arbejdsmetoder, det lokale erhvervsliv og fremtidige jobmuligheder. I forløbet skal eleverne bidrage med gode, sjove, nyttige og vilde ideer; man siger, at der skal genereres 3000 ideer for at få en god ide. Derfor skal eleverne sætte al deres viden i spil og bruge deres netværk. I starten bliver eleverne trænet i at ”tænke ud af boksen” – bruge al deres viden, helst på kryds og tværs af faggrænser og hverdagsliv. Derefter udvælger de en idé, der er så tilpas ambitiøs, at de vil arbejde videre med den. Herfra skal eleverne udvikle prototyper, modeller, foldere, PowerPoints med mere, der sætter dem i stand til at præsentere deres ide for virksomheden.

http://ntsnet.dk/inno-elev.


Inno-elev halvdagskursus På kurset bliver du som lærer klædt på til at varetage alle processerne i Inno-elev. Vi giver dig værktøjet og mulighed for at afprøve det, så du nemt kan formidle det til eleverne. Metoden er gennemgående hvorimod udfordringerne veksler, efter om du underviser på 3. 6. eller 8. klassetrin. Vi deler erfaringer fra egen praksis med Inno-elev og diskuterer gerne tilpasning til de enkelte skoler.

Kursus nr. Dato Tid Sted Pris

129 02.09.2013 12.30—15.00 PCF Gratis men tilmelding er forpligtende

Inno-elev heldagskursus På heldagskurset får du både mulighed for at besøge en virksomhed og blive undervist i Inno-elev forløbet. Dagen starter på en virksomhed i kommunen, som giver indblik i hvordan besøget, som eleverne skal på, kan gennemføres. Virksomhederne er forskellige og ligger spredt i kommunen. Udfordringerne har ligeledes forskelligt indhold. De nyeste udfordringer fra 2013 har fokus på sundhed, så der er mange at vælge i mellem.

Kursus nr. Dato Tid Sted Pris

130 12.09.2013 8.30—15.00 PCF Gratis men tilmelding er forpligtende


.

Mød Marianne Dietz - Undervisningsministeriets fagkonsulent i krist., hist. og samfundsfag Fagkonsulenten er ansat i Undervisningsministeriet og bidrager til formidling og implementering af tiltag, der er politisk besluttet—herunder nye prøvebestemmelser

For den humanistiske fagrække gælder, at fagkonsulenten er ansat tre dage om ugen og varetager fagene kristendomskundskab, historie og samfundsfag.

Fagkonsulenten finder du tillige på EMU, hvor hun har egne sider under fagene. På disse sider orienterer hun om, hvad undervisningsministeriet har fokus på vedr. fagene. Søg her oplysninger om aktuelle tiltag og udviklingsprojekter, bl.a. ved at følge links.

Kursus nr. Dato Tid Sted Pris

131 2014 — se Fællesnettet 13.00 — 15.30 PCF Gratis


.

Ipad video workshop - to eftermiddage

Indhold Er der forklaringer som du giver igen og igen? Ønsker du at bruge video sammen med eleverne? På workshoppen filmer vi med Ipads, redigerer i Imovie, udgiver video på Youtube og QR koder. Det er sjov og enkel teknologi. Vi arbejder med video som multimedie: Hvad kan man fortælle med musik, lyd, tekst, billeder og tale? Og vi ser på kunsten at undervise, uden at ane hvem man taler til. Mellem de 2 workshops arbejder I med video på egen hånd. Du skal selv sørge for: at medbringe 1 Ipad (2 ,3, 4 eller mini) med Imovie installeret, at have adgang til en Youtube konto og en Itunes konto, gerne med noget musik på. Antal deltagere: max 15 Underviser: Lisbet Soya, master i it kommunikation og læring, med speciale i design af læringsvideo. Har firmaet Your Setup, der designer og producerer læringsvideo.

Kursus nr. Dag 1 Dag 2 Sted Pris

138 05.09.13, kl. 12.00-16.00 23.09.13 kl. 14.00-16.00 PCF 300 kr.


Smid bogen over skulderen! - vi gentager en succes

En god historie godt fortalt glemmes aldrig af dine tilhørere. Dit budskab når frem. Arbejd med dit eget udtryk, så det bliver levende. Lær hvordan du kan skabe de magiske øjeblikke. Luk bogen og kast dig ud i fortællingens univers. Praktiske øvelser med aha-oplevelser og mange grin. Fordelene er mange: •sproglig udvikling •koncentrationsevnen udvikles •stimulering af fantasien •udvikling af indlevelsesevnen •udvikling af evnen til at strukturere Instruktør: Steiner— historiefortæller og aut. Fabulator Se mere på www.steiners.dk

Kursus nr. Dato Tid Sted Pris

135 18.11.2013 12.30-15.30 PCF 400 kr.


Kender du Lær-IT? Uffe, Marcus og Peter tager dig på en hæs-blæsende tour de force gennem Lær-IT’s univers — det er ikke kedeligt! Lær
 
IT
handler
om
relationerne
mellem
IT
og
læring.
Hvordan
 du
kan
udvide
dine
didaktiske
kompetencer
ved
at
inddrage
IT.

 Hvordan
web
2.0
kan
understøtte
dine
pædagogiske
metoder
og
 berige
undervisning
og
læring. Lær
 
IT
er
en
online
webtjeneste,
som
tilbyder
målrettet
efterud dannelse
i
IT
og
Web
2.0
til
lærere,
undervisere
og
elever
i
den 
danske
folkeskole
og
uddannelsessektor.
 Lær
 
IT
 
består
af
et
videoarkiv 
med
videovejledninger.
 Videovejledninger
er
en
optagelse
af
skærmbilledet,
hvor
under viseren
via
animationer,
bevægelser
med
musen
og
speak
formid -ler undervisningsidéer,
programfunktioner
og
didaktiske
 overvejelser.
 Lær
 
IT
består,
udover
videoarkivet,
også
af
mange
mindre
 programmer, applikationer
og
services,
som
er
designet
til
at
 hjælpe
lærere,
underviserer
og
elever
i
arbejdet
med
Web
2.0
 og
IT. PCF har en aftale med Lær-IT om adgang for alle lærere og elever til alle Lær IT produkter med Uni-login. Se alle mulighederne her: www.skoletube.dk www.laerit.dk www.skoleblogs.dk

Kursus nr. Dato Tid Sted Pris

134 18.09.2013 14.00-16.00 PCF Gratis, men tilmelding er forpligtende


Praktisk information: Tilmelding til kurserne sker på FÆLLESNETTET— enten via et link på din skoles Intranet eller direkte på www.frs.skoleintra.dk/li (Uni-login).

OBS: Bliver du forhindret i at deltage i et kursus, som du har meldt dig til, skal det meddeles PCF senest 14 dage før for ikke at blive opkrævet betaling.

Har du forslag til kurser, som PCF kunne tilbyde, hører vi meget gerne fra dig

Kornvænget 4 3600 Frederikssund Tlf.: 4731 5030 E-mail: kepou@frederikssund.dk

Kursusfolder 1314a5  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you