Page 1

BIDDEND HELPEN: VOOR JONG EN OUD

aan te gaan belangrijk om samenwerkingen Vanuit Youth Alive vinden we het in Ede. We h Jona te een Gem che l Evangelis met lokale gemeenten. In dit geva van elkaar en Sam is. een God van generaties vinden dit belangrijk omdat God jongeren el zow voor ook dan is ct raje ustingst iders, leren vinden wij essentieel. Dit toer erle tien , ders dlei zeer geschikt voor jeug istryals ouderen. Biddend Helpen is min een in zijn f actie die sen erkers, men eren celgroepleiders, pastoraalmedew and d gebe r doo Kortom voor iedereen die team of dat willen gaan worden. wil helpen en ondersteunen.

contactinformatie: jochebed@youthalive.nl 0318-610336 / 06-42956866 www.youthalive.nl

is onderdeel van de VPE

//

www.youthalive.nl Logo van EG Jonah en YA


del om anderen te helpen door mid je in vier zaterdagen toegerust de id ighe wez aan lle evo liefd s Door “Biddend helpen!” wordt uit het geloof dat God van tart ges we zijn us curs e van gebed. Dez als innerlijk herstel. bron is van zowel lichamelijk , op zoek is naar mensen die steller van geest, ziel en lichaam en de o.a. de volgende Wij geloven dat de Heer als her worden. In deze cursus kom te t ruik geb Hem r doo om willen leren onderwerpen aanbod:

de kracht van de Heilige Geest Scherp blijven Werken vanuit tatie innerlijk Vergeving Zelfaccep Bevrijding Genezing van het mensen en met het toerusten van Vorig jaar zijn we begonn siasme hou ent Het . pen hel willen onze die door gebed anderen gde vol r deelnemers per kee loten was enorm. Gemiddeld 80 bes rom daa ben heb . We samengestelde trainingen als vier door middel van nogma ten zet te rt voo ect traj dit atieve alit kw er we n zoe sei end zaterdagen. Dus ook kom uw dit seizoen is een extra . Nie trainingen op dit gebied ten op nsen ook willen toerus me we in ar pen” zaterdag wa Hel nd ene de noemer van “Di diakonaal gebied. Onder n. age uitd en ten rus ren, toe willen we mensen inspire

HOE ZIET EEN TOERUSTINGSDAG ER UIT? 10.00 uur 10.10 uur 10.30 uur 12.00 uur 13.00 uur 14.30 uur 14.45 uur 16.00 uur

Welkom met koffie en thee Lofprijs en aanbidding Training 1 Lunch Training 2 Pauze Praktijk, tijd van bediening of interactieve werkvorm Afsluiting.

Bij dienend helpen is er ’s ochtends een lezing en zijn er ’s middags twee ronden met allerlei workshops 8 oktober 2011

19 november 2011 17 maart 2012

21 april 2012

Scherp blijven: Je “geestelijke” verantwoordelijkheden serieus nemen

Door Wilbert de Goei

Scherp blijven: Je verantwoordelijkheden m.b.t. kennis, vaardigheden, houding en persoonlijke ontwikkeling

Door Heidi Bronkhorst

Werken vanuit de kracht van de Heilige Geest

Door Steve van Deventer

De genezing van het innerlijk

Door Stef en Anke Looijen

Hoe accepteer ik me zelf en hoe kan ik anderen daarbij helpen?

Door Wil Doornenbal

Bevrijding: Wat komt er allemaal nog meer bij kijken: (Over diverse modellen, do’s en don’ts)

Door Joost Verduijn

Hoe help ik anderen bij vergeven? (Over de kracht van vergeving)

Door Heidi Bronkhorst

WAT KOST HET EN WAT KRIJG JE ER VOOR? Kosten: 25 euro per zaterdag of 80 euro voor alle vier de zaterdagen! Voor “Dienend Helpen” liggen de kosten op 10 euro. Korting: Er is 50 % korting voor nazorgers die als vrijwilliger actief zijn bij Opwekking (of geweest zijn in eerdere jaren), voor jongeren van 18-25 jaar die nog studeren en voor deelnemers van E.G. Jonah. Deze korting geldt overigens niet voor “Dienend Helpen”! Lunch: Koffie, thee en lunch worden volledig gratis verzorgd! Multimap: Alle deelnemers krijgen een multimap met extra informatie- en promotiemateriaal

Bonus: Dienend Helpen 2012 11 februari 2012

Dienend helpen in de praktijk: Waar loop je tegen aan binnen het diaconaat

Door Johan Nagtegaal

Workshops over diverse diaconale onderwerpen

Door diverse organisaties

Opgeven kan via de website: www.youthalive.nl De opgave is pas definitief als de betaling binnen is.

DE LOCATIE: Locatie: De Wissel, Bettekamp 99 in Ede

Biddend helpen  

Folder en agenda voor Biddend Helpen seizoen 2011/2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you