Page 1


Páx1: Portada. Páx2: Índice. Páx3: Limiar. Páx4,5,6,7,8,9: Xeografía  Física.(Países, Límites, Localización, Relevo, Hidrografía, Hábitat, Paisaxe…) Páx10,11,12,13,14: Xeografía Humana. (Características da Poboación, Densidade de Poboación…) Páx15: Xeografía Económica. (Recursos, Sectores Económicos, Turismo…) Páx16,17,18,19,20: Xeografía Política.(Sistemas de Goberno, Democracia ou Ditadura, Monarquía ou República, Laicidade, Confesionalidade ou Teocracia, Centralización, Descentralización ou Estado Federal, Relacións Internacionais…) Páx21,22: Xeografía Cultural.(Linguas, Culturas, Relixión…) Páx23:Conclusións. (Valora o teu traballo engadindo as dificultades que che supuxo a súa elaboración e se foi positivo para a aprendizaxe de novos coñecementos). Páx24: Bibliografía.(Indicando as páxinas web, libros e recursos que empregaches para a elaboración do traballo). Páx25:Contraportada.


O Corno de África é unha zona xeográfica da África oriental, situada na desembocadura do Mar Vermello co Océano Índico, na parte meridional do golfo de Adén, fronte á península arábiga. É unha das rexión máis pobre do mundo, onde a fame levou e leva a millóns de persoas.


.


*Límites:Situada na desembocadura do Mar Vermello co Oceano Índico, na parte meridional do golfo de Adén, fronte á península arábiga.


*Localización: Encontrase donde desauga o mar Roxo co aceano Índico, fronte a peninsula Arábiga.


ClimatoloxĂ­a:

Nas llanuras de Somalia e Yibuti padecen unha arridez extrema e sequias frecuentes. Sin embargo o oeste de EtiopĂ­a como o extremo meridional de Eritrea reciben maior cantidade de choiva, unhos 2000mms. de precipitacions anuales.


*HĂĄbitat: No corno de

Africa vivĂŠn cerca de 100millons de persoas, das cales case todas son pobres.


*Densidade de Poboaci贸n:


Somalia: Somalia ten unha poboacion aproximadamente de uns 8 millons de habitantes. Estructura de idades: 0-14 anos: 44,4% (homes 1.973.294; mulleres 1.961.083) 15-64 anos: 53% (homes 2.355.861; mulleres 2.342.988) 65 anos ou máis: 2,6% (homes 97.307; mulleres 132.805) (estimación 2006) Taxa de crecemento de poboación: 2,85% (estimación 2006) Taxa de natalidade: 45,13 nacementos/1.000 habitantes (estimación 2006) Taxa de mortalidade: 16,63 mortes/1.000 habitantes (estimación 2006) Taxa de migración neta: 0 migrante(s)/1.000 habitantes (estimación 2006.)


*Yibuti:

Yibuti ti帽a en 2007, 496.300 habitantes dos cales o 95% son negros e o 5% son brancos. *Taxa de nacementos: 39,07 nacementos/1000 poboaci贸n (2007) *Taxa de mortalidade: 19,23 mortes/1000 poblaci贸n (2007) *Taxa de mortalidade infantil: 100,7 mortes/1000 nacementos vivos (2007) *Expectativa de vida o nacemento: 43,25 anos (2007) *Expectativa de vida por sexo: Homes 41,88 anos, Mulleres 44,65 anos (2007) *Taxa de alfabetismo: Homes 22%, Mulleres 41,6%. (2003)


Poboación: 4,786,994. Taxa de natalidade: 34.33 nacementos/1,000 persoas. Taxa de mortalidade: 9.6 mortes/1,000 persoas. Taxa de mortalidade infantil: 46.3. Esperanza de vida: 59 años. Crecemento anual de poboación: 2,4 por 1000. Porcentaxe por edades: 0-14 anos: 44% (homes 1,059,458; mulleres1,046,955) 15-64 anos: 52.5% (homes 1,244,153; mulleres 1,268,189) 65 anos e máis: 3.5% (homes 82,112; mulleres 86,127). Esperanza de vida o nacer: pobación total: 59.03 anos homes: 57.44 anos mulleres: 60.66 anos.


*Etiopía ten unha poboación estimada de 83.500.000 habitantes. a esperanza de vida e de 52,92 años. O promedio de fillos por muller e de 6,2, unha das taxas mais altas do mundo.

Calculase que 980.000 persoas, ou o 1,25% da poboación, está infectada co virus do VIH.


A economia do corno de africa basase principalmente na ganderia e en yibuti podemos destacar tamen o libre comercio co noroeste de africa.


XEOGRAFÍA POLÍTICA:


A República de Somalia e un estado federal cuxo réximen de goberno e na actualidade transitorio y sometido a fideicomiso de tres organizacions internacionais (as Nacions Unidas e a Unión Africana) e un terceiro estado mediador (Estados Unidos), e que se estructura a través das Institucions federales transitorias ou de transición adoptadas na chamada carta federal transitoria de 2004, resultado dos acordos alcanzados na conferencia de Nairobi celebrada ese mismo ano, a saber: *Un Presidente da República, que o xefe do Estado; *Un Consello de Ministros ou goberno federal transitorio, que se constitue en poder executivo de transición, e que integra o Presidente da República, o Primeiro ministro e aos demáis ministros federales designados polo Premier. *Un parlamento federal transitorio (Poder lexislativo), composto por 450 diputados federales que representan aos clans de Somalia. *Un Sistema xudicial transitorio (Poder xudicial) integrado polo tribunal supremo federal, o tribunal transitorio de apelacions, e os demáis órganos xudiciales establecidos por ley federal.


o funcionamento das institucions etíopes está codificado polo texto constitucional ratificado en diciembre de 1994 e que entrou en aplicación o 22 de agosto de 1995. O sistema parlamentario instituido daquela repousa sobre duass asambleas (bicameralidade) que representan o poder lexislativo. *A Cámara de Representantes do Pobo: composta de 549 diputados elexidos por sufraxio universal directo cada cinco anos. Ésta ten competencias en materia lexislativa, fiscal e presupostaria. *A cámara da Federación: composta de 108 membros elexidos por sufraxio universal indirecto polos representantes das rexions. Ten o rol do control constitucional esencialmente. *O poder executivo ten máis competencias. Está dividido en dous polos donde o rol e desigual. *O xefe do estado, presidente da República, e unha función honorífica. elexido pa seis anos po la cámara de diputados, o presidente non exerce ningún poder en realidade. O posto está actualmente ocupado por Girma Wolde-Giyorgis Lucha elexido en outubre de 2001. *O Primeiro ministro manexa a política do país. Escoxido polo partido mayoritario na cámara de diputados, éste e designado por un mandato quinquenal, renovable unha vez. O poder xudicial reposa sobre a corte suprema federal, separada pola constitución dos poderes lexislativos e executivos.


Yibuti e unha república semipresidencialista donde o poder executivo recae no goberno e o poder lexislativo no goberno xunto ao parlamento. O presidente e o xefe de estado e nombra un primeiro ministro como xefe de goberno. A Cámara de Diputados de Yibuti, o parlamento do país, está formada por 65 membros. A política de Yibuti está completamente dominada pola Concentración Popular polo Progreso, que goberna desde 1977. O presidente actual e Ismail Omar Guelleh, no posto desde 1999. A oposición política apenas ten peso e nin sequera ten representación na asamblea nacional. A participación electoral solese situar orededor do 50% do electorado. A comenzos de 2011, houbo masivas protestas na capital para esixir a renuncia do presidente Guelleh, nun claro efecto contaxio das revolucions exitosas de Túnez e Exipto.


Tras i referéndum de abril de 1993, Eritrea proclamóuse como estado independente. Establecido un goberno de transición, formaronse os órganos de goberno e administración que foron posteriormente modificados según a seguinte estructura. *O consello Consultivo, convertido despois no consello de estado, formado a modo de Consello de Ministros máis os representantes territoriais. *A asamblea nacional como poder lexislativo, formado polo Comité Central de EPLF, 30 representantes provinciales e 30 representantes do partido único e despois por 5 representantes do partido único e outros 75 elexidos polas provincias. *O poder xudicial.


No corno de Ă frica falase o mesmo idiom en todos os lugares que e o Somali . Este idioma non se sabe con exactitude canta xente o fala pero sabese que entre uns 15 e uns25 millons de habitante


Nos paises do corno África existen diferentes relixions: *SOMALIA: Predominantemente o islamismo. *YIBUTI: Musulmans 82%;Cristians 8%. *ETIOPÍA: Mayoría da Igrexia ortodoxa etíope.

*ERITREA: Acepta e reconoce catro relixions: ORTODOXA, CATÓLICA, MUSULMANA e a IGRÉXIA EVANXELICA DE ERITREA.


*Este traballo non me foi moi facil xa que me tocaron unhas rexions que estan Pouco desenvolvidas e a causa disto había información dubidosa e dificil de atopar. *Eu creo que me quedou un traballo bon que aporta bastante información sobre os paises que me tocou facer e que esta ben. *Este traballo foime bastante positivo para a aprendizaxe de novos paises xa que fixen o traballo sobre unhos paises que noncoñecia case nada e gustoume bastante estudales e poder coñecelos mellor.


*A informacion collina a trabes de enciclopedias como a encarta e a de larous *Esta informacion tamen a collin de paxinas web como por exemplo: http://www.google.es/search?sourceid=navclient&hl=es&ie=UTF8&rlz=1T4TSEE_esES339ES340&q=wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerno_de_%C3%81frica


corno de africa  

traballo sobre corno de africa