Page 1

Re-dise単o de un espacio de la vivienda ALAIN JAIMEZ FUENTES


Fotografia de la portada: paisatge metamòrfic. Aparició d’un cuc de seda acabat de convertir-se en papallona


Introducció Qui sòc Què presento Per què ho presento

Proposta Idea i conceptualització Presentació de la proposta Objectiu Pressupost


INTRODUCCIÓ

qui

SÓC Sóc estudiant de disseny multidisciplinari a ESDi (Escola Superior de Disseny), Catalunya. Actualment estic cursant tercer de grau, i el meu objectiu professional és explorar totes les categories del disseny. Valoro l’important que és comunicar l’autèntic valor i l’essència d’allò que dissenyo. Sóc conscient que els projectes en els quals treballo diàriament són de caràcter acadèmic. No obstant això, intento sempre enfocar-los a el món laboral, imaginant-me que treballo com a “freelance” en el meu propi estudi per a una empresa qualificada i en la qual regeixen valors ètics similars als meus.


INTRODUCCIÓ

INTRODUCCIÓ

què

per què

El projecte parteix de l’estudi d’un espai que no compleix la seva funció, o bé la funció desitjada dins el meu habitatge, la meva casa. Es tracta d’un espai personal i íntim: la meva habitació. Davant la detecció del problema: no integració d’un espai suficienment ampli per treballar en conjunció amb la utilitat del dormitori, inicio un procés de reflexió i anàlisi per tal d’intervenir de forma resolutiva dins d’aquest sense la necessitat de fer cap mena d’obra a nivell arquitectònic. D’aquesta manera, la mostra presenta una proposta funcional i exclusiva, emprant els materials i la tecnologia com aspecte principal del re-disseny.

El motiu pel qual ho presento és per tal d’aconseguir utilitzar l’espai personal com a tal, sense l’opció d’invadir altres espais de l’habitatge -els quals estan destinats a altres usos específics-, amb el fi de portar a la pràctica funcions pròpies d’un espai particular.

PRESENTO

AIXÒ


PROPOSTA

idea i

CONCEPTUALITZACIÓ

La conceptualització de la proposta sorgeix a partir de la idea de transformació (re-disseny) de l’espai i de la nova funció o funció atribuida dins aquest. Per tant, i, basant-nos en la concepció d’un espai que pugui actuar de dormitori a la vegada que d’una zona d’estudi o treball, s’arribà als següents conceptes seguit de les seves definicions:


HÍBRID Es tracta, en conceptes d’espai o interiorisme, de la doble función d’un objecte o espai determinat. METAMPORFOSI Cambiar d’una cosa a un altre. FLEXIBLE Susceptible de doblegar-se sense arribar a trencar-se. ULTRAFUNCIONAL Funció de les coses de forma molt eficient.

(Font d’informació: Diccionario de Maria Moliner)


PROPOSTA

presentació de la

PROPOSTA

El redisseny de l’espai consisteix en sintetitzar de manera ordenada y raonable les funcions de dormitori i lloc de treball. D’aquesta forma, diem que es tracta d’un espai híbrid (integració de la doble funció). Per aconseguir la transformació, s’ha utilitzat els materials i la tecnologia amb el propòsit de dur a terme exitosament el projecte i les seves peculiaritats. Entre aquestes, trobem constantment els conceptes híbrid, flexible, metamòrfic i ultrafuncional adherits als ossos, muscles i a la pell d’aquest interior exclusivament personal i íntim: l’habitació particular.

Estructura del llit Es tracta de l’element més important de l’espai, ja que concebim aquest moble de fusta, on s’instala el llit a la seva superficie superior, com l’element indispensable-panoràmic, que ens aporta la visió paisatgística i general de l’habitació, a més del seu exterior, visualitzat mitjançant la finestra. Quep rellevar l’interesant i poderos que pot ser la posició d’aqust moble dins l’espai, és a dir que depenent d’aquesta, obtindrem la concepció de l’espai com entorn atractiu i seductor o bé com una visió banal del mateix.

Taules de treabll La disposició d’aquestes taules i el seu disseny, ha sigut establert amb la intenció de millorar el concepte d’espai dins l’habitatge. Es proposa doncs, subjecció la subjecció d’una de les taules mitjançant una guia amb el gruix corresponent per obtenir major flexibilitat a l’hora de treballar i transitar dins l’espai.


PROPOSTA

presentació de la

PROPOSTA

Revestiment de vinil

Revestiment de paret i sòl

La butaca que s’instal·la just a sota del llit, ens ofereix el punt orgànic i espontani de l’espai degut a les seves formes no geomètriques i naturals -a diferència de la resta de mobles- naturals.

La principal intenció del revestiment és proveir calidesa a l’entorn. És per aquest motiu que s’ejecuta a través de taules de fusta a la paret i llàmines de parquet a terra, proporcionant en conjunció un contrast de colors agradable i adient a les funcionalitats de l’espai.


PROPOSTA

presentació de la

PROPOSTA Tauleta llit

Butaca

Prestatgeria modular

La petita taula al costat del llit ens proporcionà la funció d’una taula de nit, al mateix temps que un suport per a l’ordinador portàtil. La taula es plega a la paret a partir de dos frontisses disposades cada una a un costat.

La butaca que s’instal·la just a sota del llit, ens ofereix el punt orgànic i espontani de l’espai degut a les seves formes no geomètriques i naturals -a diferència de la resta de mobles- naturals.

Aquest sistema modular ens aporta la flexibilitat i la comoditat de fer i desfer dins l’espai. Així, ocuparem o no ocuparem espai en la mesura de les nostres necessitats per classificar, guardar o lluir coses.


Perspectiva angular global

Re-disseny Perspectiva angular global


Perspectiva de la planta


PROPOSTA

quin és

L’OBJECTIU L’objectiu s’estableix a partir de tres parts juxtaposades: en primer lloc, s’intenta assolir la creació d’un espai ultrafuncional emprant de forma característica diferents materials i tecnologia. Per consegüent, i lligat amb aquesta primera, es vol donar lloc a la integració de la doble funcionalitat -aspecte d’allò ultrafuncional- en un únic espai de dimensions no exagerades i utilitzant els recursos més eficaços, tenint en compte la qüestió pressupostaria. Per últim, partim de la intenció de redissenyar un espai atractiu on es pugui desenvolupar cadascuna de les funcions esmentades de forma eficient i còmode.


OUT-IN

OUT-IN

Re-disseny d’un espai de l’habitatge

ALAIN JAIMEZ FUENTES

Out-In  

Redisseny d'una habitació a partir dels conceptes flexibilitat, hibridació i metamorfosis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you