Page 1

TXOSTENA

ADN MOLEKULEN ERAUZKETA HELBURUAK: Praktika honen helburua, animalia-ehunen eta landare-ehunen DNA erauzteko teknikak erabiltzen ikastea da, DNA-ak duen itxura ikusteok.. Baita disoluzioak egiten ikastea ere. MATERIALA: ANIMALIA-EHUNAK ➢ Oilasko-gibela ➢ Saiodiak ➢ Saiodi euskarria ➢ Morteroa ➢ Alkohola (96 gradu) ➢ Beira- nahasgailua ➢ Hauspeakin-ontziak ➢ Probeta ➢ Kloruro sodikoa 2M

LANDARE-EHUNAK ➢ 100g ziazerba ➢ Ura ➢ Gatza ➢ Bikarbonatoa ➢ Ontzi-garbigailurako detergentea ➢ 96 graduko alkohola ➢ Irabiagailua ➢ Iragazkia ➢ Saiodiak ➢ Saiodi euskarria ➢

Hauspeakin-ontziak


GALDERAK :

1. a) ADNaren erauzketaren lehenengo urratsa zelulekin zopa antzeko nahasketa bat lortzea da. Zertarao egiten da? Zopa moduko nahasketa bat egiterakoan, DNAren nuklea puskatu egiten dugu eta horrela zeluletatik banatzen dira. b) Pausu hau zergatik egiten dugu eskuz animali zelulen kasuan eta zuku-makinaz landare zelulen kasua? Gibelaren kasua eskuz egin dugu nahaste homogeneo bat lortzeko. Animalien kasua erraza da puskatzeko. Landare zelulen kasuan, berriz, zailagoa da apurtzea haren paretak eskuakin, gogorragoa baitira. 2. Zertarako gehitzen da garbigarria? Garbigarria botatzerakoan, aurreko pausuan apurtu ez diren zelulak, hau da, apurtu ez diren menbranak erabat apurtzen dira eta modu honetan lipidoak banatzen haiengandik. Halaber, ADN inguratzen duten proteinak ere banatzen ditu. Eta gatza? Gatzak proteinen disolbagarritasuna txikitzen du. DNA prezipitatu eta erresago desberdintzea eragiten du. Zelula-mintzak apurtzen laguntzen du. 3. Zein da alkoholaren bete beharra prozesuan? Alkohola botatzerakoan, kontuz ibili behar da oso mantso bota behar delako disoluzioarekin ez nahasteko.Orduan ADN hauspeatu egingo da eta alkoholarekin orduan prezipitatu egingo da alkohola eta uraren arteko interfasean, beraz bi geruza geldituko dira. 4. Zergatik kiomeni da ura eta alkohola ahalik eta hotzen egotea DNAa erauzteko? Horrela DNAk disolbagarritasuna galtzen duelako eta prezipitatu egiten da. Hau da, ura hotza egon behar da bestela entzimek ADNa apurtzen dutelako eta alkohola ere hotza egon behar da, ADNa azkarrago prezipatuko baita. 5. Erauzten dena ADNa da solik, edo ARNa ere erauzten da? Gure kasuan, ADNa eta ARNa ez zire separatu, beraz, biak erauztu egin genituen. 6. Zergatik gehitzen zaio bikarbonatoa landare ADNaren erauzketan erabiltzen den disoluzio lisikoan? Bikarbonatoak disoluzioaren azidotasuna neutralizatzen du PHa neutro lortuz. Bikarbonatoari esker, gazitazun maila orekatzen da. 7. Bi metodoak nahiko berdintsuak dira. ADN erauzketaren metodo hau oso simplea da. Modu profesionalean, entzima batzuk botatzen dituzte ADN eta ARNa separatzeko. Halaber material zehatzagoa erabiltzen dute. 8. Ez, ezin da kode genetikoa aztertu. Substantzia txuri horretan ADNa eta ARNa batera daudelako. Prozsu konplexuagoa da.

Txostena ADN  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you