Page 1

IES DO CAMIÑO CURSO 2012-2013 EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL - 3º ESO UNIDADE DIDÁCTICA: ELEMENTOS DE EXPRESIÓN ACTIVIDADE: O PLANO COMO ELEMENTO EXPRESIVO Realiza unha composición plástica figurativa ou abstracta fundamentada en planos, recortando fragmentos en revistas, xornais ou papeis de cores. A configuración dos planos poderá ser xeométrica ou non, pero sempre controlada. Coa finalidade de crear sensación de espazo tridimensional e buscar a expresividade do conxunto, utiliza as cores, texturas e formas mais axeitadas para conseguilo e emprega para elo, polo menos, os recursos de superposición, penetración e transparencia. MATERIAIS: Lámina formato DIN A4 con cuadrícula de datos pero sen marxe, papeis e cartolinas de cores, xornais e revistas con variadas texturas, tesoiras ou cuter e cola, ademais do resto do material básico da materia.

O plano como elemento expresivo  

Enunciado dunha actividade correspondente a unidade "Elementos de deseño" realizada no IES do Camiño