Issuu on Google+

A Umar Said, Dari Blitar ke Paris