Page 1


Projekt muzyczny łączący różne pokolenia twórców działających w mieście Myszków Jagoda Rudek Praca dyplomowa magisterska 2014 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Studia drugiego stopnia Wydział projektowy Kierunek wzornictwo Pracownia Komunikacji Społecznej promotor: dr hab. Wiesław Gdowicz prof. ASP recenzent: prof. Marian Oslislo konsultacje: dr Justyna Kucharczyk, dr Andrzej Sobaś, mgr Paweł Krzywda


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

social design – projektowanie społeczne

Social design jest to dyscyplina projektowa, której głównym celem jest zastosowanie ogólnych zasad projektowania do realiów społecznych, w celu rozwiązania istniejących problemów społecznych, a ostatecznie stworzenie bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego społeczeństwa. Projekt społeczny może skupić się na projektowaniu produktów, usług lub procesów.


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

social design – projektowanie społeczne

Istotą tej dyscypliny jest odpowiednie podejście do użytkownika. Przez odpowiednio zaprojektowany produkt lub usługę projektanci mogą wpływać na zachowania i reakcje ludzi,

ponieważ działają w oparciu

o wgląd w realne zachowania i potrzeby (zarówno te uświadomione jak i te nieuświadomione). Dlatego też to zagadnienie powinno być podejmowane przez projektantów świadomie i z uwzględnieniem etyki i odpowiedzialności moralnej, mając na względzie integralny rozwój osoby.


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

panorama Myszkowa


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

dworzec kolejowy w Myszkowie


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

zabytkowy Dom Fabrykanta


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Sanktuarium na Mijaczowie


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Myszków miastem supermarketów


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

tereny zielone w Myszkowie


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Wirtualny Myszków położenie geograficzne

Polska

województwo śląskie

powiat Myszkowski

Myszków


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Wirtualny Myszków sytuacja demograficzna

wiek 0-19 14,6%

wiek 20-29 16,3%

wiek 30-44 37,2%

wiek 45-54 17,6%

wiek 55+ 14,3%

Myszkowianie tworzą społeczeństwo starzejące się. Osób po 45 roku życia jest tutaj ponad 30%. Młodzi ludzie wyjeżdżają z miasta w czasie studiów i najczęściej pozostają już w nowym miejscu. Spowodowane to jest głównie bezrobociem, które osiągając dwadzieścia procent jest najwyższe na Śląsku. Widzimy tutaj również ujemną liczbę urodzeń w stosunku do zgonów.


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Dizajn w Myszkowie warsztaty

czas trwania: 27-30.11.2012 miejsce: Myszków uczestnicy: studenci Pracowni Komunikacji Społecznej prowadzący: prof. Wiesław Gdowicz, dr Justyna Kucharczyk, dr Andrzej Sobaś, Paweł Jaworski z fundacji Napraw Sobie Miasto, socjologowie: dr Paulina Rojek-Adamek, dr Grzegorz Gawron cele: spotkanie i praca w grupie z mieszkańcami, poznanie miejsca, wykłady z ekspertami, zebranie i analiza informacji o mieście wnioski: znalezienie trzech znaczących obszarów w Myszkowie, do dalszego opracowania: centrum, przepływ informacji, rekreacja


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Dalsze zbieranie informacji ankietowanie mieszkańców w celu poznania ich potrzeb, refleksji, odczuć i opinii na temat centrum miasta

Jaki nastrój kojarzy Ci się z centrum Myszkowa? 53%

22%

ankietowani: 108 osób

17%

44% z Centrum 8% z dzielnicy Pohulanka

negatywny

obojętny

pozytywny

24% spoza Myszkowa

Jak miło można spędzić czas w Myszkowie? 42% wiek wiek wiek wiek wiek

30%

do 15 – 7% 16-25 – 24% 26-35 – 24% 36-50 – 23% od 51 – 22%

kobiety – 53% mężczyźni – 47%

18% 10%

spotkania ze znajomymi

brak

aktywność

natura


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

Co skłoniłoby Cię do pozostania dłużej w centrum? 25% 22% 17%

15%

11% 4%

miejsce charakterystyczna spotkań, rzecz odpoczynku

natura

rozrywka, wydarzenie

rekreacja

infrastruktura

Czego brakuje w centrum Myszkowa? 22% 37%

20% 13% 5% miejsce charakterystyczna spotkań, rzecz odpoczynku

natura

rozrywka, wydarzenie

rekreacja

3% infrastruktura

zakończenie graficzny


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Dalsze zbieranie informacji spotkanie z mieszkańcami

myszkowscy artyści

Myszków jako miejsce szerokiej działalności muzycznej mieszkańców. Oprócz wielu ugrupowań działających przy Domu Kultury, istnieje tutaj szerokie „podziemie” muzyczne. Jednak w powszechnej świadomości mieszkańców ta strefa nie istnieje, co udoowodniły ankiety i rozmowy z poprzedniego wyjazdu, gdzie nikt nie wskazał na to zagadnienie.


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Poruszony problem

We współczesnym społeczeństwie, ludzie starsi trafiają na boczny tor, a im bardziej są niepotrzebni, tym większy staje się rozdźwięk między starymi, a młodymi. Odizolowanie ludzi w podeszłym wieku powoduje rozdźwięk w życiu każdego człowieka. Christopher Alexander

W pracy dyplomowej skupiono się na problemie braku kontaktu międzypokoleniowego, odnosząc się w ten sposób do sytuacji demograficznej w mieście. To szeroki problem, który związany z innymi płaszczyznami codziennego życia, narasta powoli, będąc jednocześnie niezauważany lub lekceważony.


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Idea

to wieloedycyjna, społeczna inicjatywa łącząca różne pokolenia środowisk twórczych działających w mieście Myszków. Bazuje na odkrytym potencjale miasta – szerokiej działalności muzycznej mieszkańców. Celem projektu jest realizacja wspólnego utworu muzycznego.


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Idea

Projekt ma za zadanie: - wskazanie potencjału miejsca – miasta Myszków - zainicjowanie integracji i kreatywnej współpracy twórców - opracowanie schematu działania - dostarczenie projektu graficznego możliwego do kontynuowania w przyszłości - zachęcenie mieszkańców i kolejnych twórców do kontynuacji w następnej edycji


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Założenia projektowe potrzeby, na które odpowiada projekt

Potrzeby młodszego pokolenia: - nawiązywanie nowych znajomości - przynależność do grupy - poczucie tożsamości, „własne miejsce” - samorealizacja - autopromocja

Potrzeby starszego pokolenia: - aktywność w życiu społecznym - przynależność do grupy - kontakt z młodymi ludźmi - przekazywanie swoich doświadczeń i wiedzy - samorealizacja


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Założenia projektowe wartości, jakie niesie projekt

- aktywizacja starszych, zapomnianych twórców - promocja młodych twórców - realizacja pasji każdej grupy w ramach wspólnego działania - wspólna, twórcza aktywność - wzmacnianie więzów społecznych - budowanie poczucia tożsamości


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

Junior Reprezentant młodszego pokolenia muzyków działających w mieście.

zakończenie graficzny

Senior Reprezentant starszego pokolenia muzyków działających w mieście.


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Założenia projektowe uczestnicy

Organizator Osoba nadzorująca realizację przedsięwzięcia. Może być to przedstawiciel stowarzyszenia pozarządowego, Domu Kultury lub mieszkaniec miasta Myszków.

Koordynator artystyczny Profesjonalny muzyk, który zajmuje się oprawą muzyczną oraz prowadzi próby i nagrania.


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Założenia projektowe schemat realizacji projektu przygotowanie włączenie się określam swoje predyspozycje muzyczne – styl i instrumenty

ogłoszam nową edycję graMYszków

proponuję utwór ze swojego repertuaru

zapraszam artystę – koordynatora

aranżuję utwór

określamy tematykę edycji

zapraszamy artystę seniora do udziału w inicjatywie


wspólny cel nagranie utworu

podsumowanie premiera utworu

przygotowujemy się do nagrania nagrywamy utwór

czas, miejsce prób studio nagraniowe

publikuję nagranie, organizuję akcję promocyjną kolejnej edycji


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

Edycja pierwsza Nowowsianki + Młodzież

zakończenie graficzny


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Uczestnicy pierwszej edycji Nowowsianki

Alina Szczepańczyk, Zenona Zimońska, Alicja Dubniewicz, Teresa Nowak, Stanisława Zębik, Aldona Męcik, Bogusława Szczelecka (wokal), Wiesław Niedzielski (akordeon), Zdzisław Majchrzak (klarnet). Jesteśmy zespołem śpiewaczym Koła Gospodyń Wiejskich z Myszkowa. Działamy od 30 lat. Regularnie spotykamy się na próbach, gdzie ćwiczymy utwory ludowe, partiotyczne i okolicznościowe.


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Uczestnicy pierwszej edycji Młodzież

Ola Łukasik (gitara basowa), Agnieszka Kozdroń, Bartek Maszczyk, Kamil Garski (gitara elektryczna), Agata Szulc (perkusja), Natalia Struzik, Roksana Będkowska, Justyna Przybyłowska (wokal). Działamy w Chórze, Orkiestrze MDK i prywatnych inicjatywach. Muzyka to nasza pasja, poświęcamy jej każdą wolną chwilę. Mamy odmienne gusta muzyczne i różne rzeczy nam się podobają, ale to co robimy tutaj nas łączy.


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Uczestnicy pierwszej edycji

Paulina Pudło Aranż. Studiuję na Akademii Muzycznej w Katowicach od 3 lat. Kocham muzykę i pragnę z nią związać swoją zawodową przyszłość. Aranżowanie Prząśniczki było ciekawym i cennym doświadczeniem – może przyda się, gdy spełni się moje marzenie o założeniu własnej orkiestry? Kuba Stanek Koordynator artystyczny. Nie zajmuję się muzyką profesjonalnie, ale jest ona moją pasją już od wielu lat i nie wyobrażam sobie życia bez niej. Prowadzę dominikańską scholę w Katowicach i gram na klarnecie. Jagoda Rudek Projekt i organizacja inicjatywy


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Realizacja nagrania

Michał Hrobak i Michał Golec studio nagłośnieniowe Handmade studio z Mysłowic


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Próby


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Próby


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Nagranie


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Nagranie


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Nagranie


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Nagranie


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

Realizacja Utwór – Prząśniczka Stanisława Moniuszki według aranżu Pauliny Pudło https://soundcloud.com/gramyszkow/prz-niczka

zakończenie graficzny


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Blog

Wszystkie działania związane z projektem są relacjonowane na blogu: gramyszkow.blogspot.com, a informacje komercyjne znajdują się na facebooku: gramyszkow


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Identyfikacja wizualna projektu

Projekt graficzny obejmuje identyfikację wizualną inicjatywy: logotyp, kolorystykę, typografię, grid i sposób dostosowania do kolejnych edycji.


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Identyfikacja Nazwa

Nazwa inicjatywy

łączy w sobie 3 elementy. Gra – rodzaj

działania, na którym oparty jest pomysł, MY – podkreślenie wspólnego działania i nazwę miasta Myszków, w którym działanie się odbywa. Słowo MY definiuje istotę projektu i jest łącznikiem między gramy i Myszków, dlatego zostało dodatkowo podkreślone. Użyty symbol – serce określa emocjonalny charakter spotkania.


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Identyfikacja Znak

Znak przedstawia serce zbudowane z liter M oraz y. Jest on silnym elementem identyfikacji ponieważ jest charakterystyczny i niesie emocjonalny przekaz, dlatego też może występować samodzielnie. Znak został zbudowany na podstawie użytego w logotypie, zmodyfikowanego kroju pisma – Frutiger.


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Identyfikacja Budowa znaku

proporcje

konstrukcja oś symetrii

1x

wymiary i kąty 1x

r=2,1x

0,8x

11x 450 127 9,1x

0

koło tworzące dolną część znaku jest przesunięte o 0,1 x w prawo względem osi symetrii

Znak został wyrysowany na siatce zbudowanej z modułów. Jest to istotne ponieważ daje to możliwość odmierzenia wielkości i proporcji, aby znak był poprawnie stosowany.


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Identyfikacja Krój pisma majuskuła

minuskuła

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃ

aąbcćdeęfghijklłmnń

OÓPRSŚTUVWXYZŻŹ

oóprsśtuvwxyzżź

1234567890

1234567890

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃ

aąbcćdeęfghijklłmnń

OÓPRSŚTUVWXYZŻŹ

oóprsśtuvwxyzżź

1234567890

1234567890

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃ

aąbcćdeęfghijklłmnń

OÓPRSŚTUVWXYZŻŹ

oóprsśtuvwxyzżź

1234567890

1234567890

Krój pisma użyty w logotypie – Frutiger jest również używany do krótkich tekstów będących częścią identyfikacji (np na plakatach, banerach, materiałach elektronicznych) oraz tekstu ciągłego w druku.

Nagranie


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Identyfikacja Pole ochronne

pole ochronne 41x

4x 3x

1x 3x

Pole ochronne znaku zapobiega umieszczaniu go w zbyt małej odległości od innych elementów graficznych znajdujących się w pobliżu i określa tło w przypadku użycia logotypu na niejednolitym obrazie.


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Identyfikacja Tracking

1.

1,1 1 1,5

1

1

1

0,3 0,3

1x

2.

5mm

1. Tracking w oryginalnej wersji znaku 2. Maksymalne pomniejszenie znaku wymaga zwiększenia trackingu o 0,5 jednostki między każdym znakiem.


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Identyfikacja Określone wielkości znaku 5mm

10mm

25mm

40mm

Aby możliwe było poprawne stosowanie znaku w różnych okolicznościach, określone zostały konkretne wielkości znaku i logotypu (w mm). Ważne jest zachowanie tych parametrów, w celu zachowania czytelności.


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Identyfikacja Określone wielkości znaku

100mm

W przypadku potrzeby stosowania większych rozmiarów logotypu, dopuszczalne jest dowolna modyfikacja z zachowaniem proporcji.


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Identyfikacja Niedozwolone modyfikacje użycie odcieni szarości tylko w części logotypu

użycie koloru we fragmencie logotypu

umiejscowienie znaku bez pola ochronnego na tle wypełnionym deseniem

umiejscowienie znaku na tle mało kontrastującym ze znakiem, w kolorze innym niż określone dla poszczególnych edycji

umiejscowienie znaku na tle wypełnionym deseniem mało kontrastującym ze znakiem

umiejscowienie znaku na tle wypełnionym gradientem mało kontrastującym z fragmentami znaku


używanie kolorów innych niż określone w księdze znaku

niewłaściwe proporcje lub układ

użycie konturu


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Identyfikacja Kolorystyka

Kolorystyka identyfikacji wydarzenia

została zapro-

jektowana z uwzględnieniem jego eksperymentalnego charakteru. Ma za zadanie podkreślić połączenie tradycji i nowoczesności (połączenie starszego i młodszego pokolenia) – elementów opozycyjnych, które łączą się w projekcie. Ponadto, podczas rozmów z mieszkańcami miasta, przy pytaniu o charakter jaki kojarzy się z Myszkowem, często wskazywano szarość, nijakość, brak wyrazu. Dlatego kolorystyka poprzez swój charakter ma być zdecydowana i wyraźna.

Nagranie


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Identyfikacja Kolorystyka

czarny PANTONE black C C:0/40 M:0/40 Y:0/40 K:100

pomarańczowy PANTONE orange 021 U C:0 M:53 Y:100 K:0

szary PANTONE cool gray 9U C:0 M:0 Y:100 K:50

czerwony PANTONE 1797 C C:0 M:100 Y:99 K:4

szary PANTONE cool gray 6U C:0 M:0 Y:100 K:30

żółty PANTONE 116 U C:0 M:20 Y:100 K:0

seledynowy PANTONE 376 C C:40 M:0 Y:100 K:0

edycja specjalna turkusowy PANTONE 7466 U C:70 M:0 Y:23 K:0

fluroesencyjny różowy PANTONE 805 U


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Identyfikacja Dostosowanie do kolejnych edycji

edycja 1

edycja 2

Projekt graficzny został opracowany w sposób łatwy do zastosowania w kolejnych edycjach. Głównym elementem odróżniającym edycje będzie wiodący kolor. Niezmienne pozostaną grid, sposób przedstawiania fotografii i użyte materiały (rodzaj papieru, tkanina itp).


edycja 3

edycja 4


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Promocja Rozpowszechnienie inicjatywy

Przy organizacji wydarzenia z udziałem zgłaszających się do niego uczestników, ważne są elementy promocji przed rozpoczęciem inicjatywy.

posiada profil na facebooku, co umożli-

wia łatwe dotarcie do szerokiego grona odbiorców.


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Promocja Rozpowszechnienie inicjatywy

Zapraszamy do udziału w inicjatywie w Twoim mieście. Nagrywamy wspólny utwór muzyczny. Znajdź nas na fb, dowiedz się więcej, włącz się! Zagrajmy razem! gramyszkow

gramyszkow@gmail.com

gramyszkow.blogspot.com

Przewidziana została również reklama w lokalnej gazecie. Jest to medium docierające do osób starszych, które nie posiadają internetu, a są zaproszone do uczestnictwa w projekcie.


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Promocja Nośniki utworu

ulotka, format kwadratowy

płyta CD

No

wo

w s ia

nki + M ł

od

zi e

ż

125mm

Nowowsianki + Młodzież

Ulotka z płytą może być materiałem promującym działalność mieszkańców miasta i rozpowszechnianym przez różne kanały dystrybucyjne w mieście i poza nim. Trzyskrzydłowa ulotka drukowana jest na papierze Alto 80gr. Jest to matowy, cienki papier o niskiej cenie idealnie podkreślający niezobowiązujący, jednorazowy, promocyjny charakter wydawnictwa.


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Promocja Nośniki utworu ulotka po rozłożeniu strona zewnętrzna Uczestnicy projektu: Młodzież Ola Łukasik (gitara basowa), Agnieszka Kozdroń, Bartek Maszczyk, Kamil Garski (gitara elektryczna), Agata Szulc (perkusja), Natalia Struzik, Roksana Będkowska, Justyna Przybyłowska, Edyta Zenderowska, Kasia Krzywda (wokal). Działamy w Chórze, Orkiestrze MDK i prywatnych inicjatywach. Muzyka to nasza pasja, poświęcamy jej każdą wolną chwilę. Mamy odmienne gusta muzyczne i różne rzeczy nam się podobają, ale to co robimy tutaj nas łączy. Fajnie było zagrać z Nowowsiankami. Sami byśmy na pewno tak nie zaśpiewali :) Nowowsianki Alina Szczepańczyk, Zenona Zimońska, Alicja Dubniewicz, Teresa Nowak, Stanisława Zębik, Genowefa Lemańska, Aldona Męcik, Bogusława Szczelecka (wokal), pan Wiesław Niedzielski (akordeon), pan Zdzisław Majchrzak (klarnet).Jesteśmy zespołem śpiewaczym Koła Gospodyń Wiejskich z Myszkowa. Działamy od 30 lat. Regularnie spotykamy się na próbach, gdzie ćwiczymy utwory ludowe, partiotyczne, okolicznościowe. Praca z młodzieżą i profesjonalnymi muzykami była ciekawym doświadczeniem. Koordynatorzy artystyczni: Paulina Pudło Studiuję na Akademii Muzycznej w Katowicach od 3 lat. Kocham muzykę i pragnę z nią związać swoją zawodową przyszłość. Aktualnie podróżuję po świecie szukając inspiracji, ale ostatecznie chcę wrócić do Polski, bo wiem, że tu jest moje miejsce. Aranżowanie Prząśniczki było ciekawym i cennym doświadczeniem – może przyda się, gdy spełni się moje marzenie o założeniu własnej orkiestry? Kuba Stanek Nie zajmuję się muzyką profesjonalnie, ale jest ona moją pasją i nie wyobrażam sobie życia bez niej. Prowadzę dominikańską scholę w Katowicach i gram na klarnecie. Basia Kucera Obecnie Studiuję wokalistykę na AM w Katowicach, ale interesuję mnie również sfera zarządzania kulturą i organizacja przedsięwzięć kulturalnych. Dlatego chętnie angażuję się w ciekawe artystyczne inicjatywy. Razem z Kubą prowadziliśmy uczestników graMyszków do nagrania utworu.

No

organizatorzy: gramyszkow.blogspot.com gramyszkow gramyszkow@gmail.com

strona wewnętrzna

Podziękowania Szczególnie dziękujemy profesorom z Pracowni Komunikacji Społecznej z ASP w Katowicach. Dziękujemy Pani Oli Pindych z MDK w Myszkowie. Bez Pani pomocy i zaangażowania nie udałoby się zrealizować projektu. Dzięki dla ekipy nagłośnieniowej i Michała Hrobaka, który złożył materiał. Dzięki dla Piotrka, który nakręcił video reklamowe oraz dla wszystkich, którzy wspierali nas ciepłymi słowami.

Nowowsianki + Młodzież

wo

w s ia

nki + M ł

od

zi e

ż


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Promocja Nośniki utworu

ulotka, format kwadratowy

pendrive

125mm

Nowowsianki + Młodzież

Pendrive może być alternatywą dla płyty CD. W przypadku wyboru takiego nośnika, ulotka drukowana jest na papierze 300gr i składa się z 2 kwadratowych części, a pendrive jest przymocowany do jej frontu za pomocą gumowego kleju.


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Promocja Nośniki utworu ulotka po rozłożeniu strona zewnętrzna

organizatorzy: gramyszkow.blogspot.com gramyszkow

Nowowsianki + Młodzież

gramyszkow@gmail.com

strona wewnętrzna

Podziękowania Szczególnie dziękujemy profesorom z Pracowni Komunikacji Społecznej z ASP w Katowicach. Dziękujemy Pani Oli Pindych z MDK w Myszkowie. Bez Pani pomoc y i zaangażowania nie udałoby się zrealizować projek tu. Dzięki dla ekipy nag ło ś nieniowej i Michała Hrobaka, któr y złożył materiał. Dzięki dla Piotrka, któr y nakręcił video reklamowe oraz dla w s z y s t k i c h , k tó r z y w s p i e rali n a s ciepłymi słowami.


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Promocja Nośniki utworu

gramyszkow Prząśniczka orygniał

gramyszkow

gramyszkow Prząśniczka cover

gramyszkow Myszków Śląskie, Poland

Prząśniczka cały utwór Prząśniczka cover Prząśniczka próbka 2 Prząśniczka próbka 3 Prząśniczka próbka 4

gramyszkow Edycja 2 - próbka

gramyszkow Edycja 3 - próbka

Jednym z nośników nagranego w ramach projektu utworu jest portal muzyczny umożliwiający ściągnięcie lub przesłuchanie go bezpośrednio z internetu. Na portalu soundcloud.com powstanie strona projektu, gdzie dostępne będą wszystkie utwory nagrane w kolejnych edycjach.


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

Promocja Reklama wielkoformatowa w przestrzeni miasta

zakończenie graficzny


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

Promocja Plakat

zakończenie graficzny


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

Promocja Wlepki

zakończenie graficzny


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

Promocja Gadżety promocyjne

zakończenie graficzny


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny


wprowadzenie

analiza

projekt społeczny

zakończenie graficzny

Przyszłość projektu

Aby zrealizować projekt, niezbędne jest zaangażowanie ludzi. W początkowych edycjach inicjatywy, funkcję organizatora podejmie autorka projektu, aby zapoczątkować współpracę, dać impuls do działania, przetestować słuszność założeń. Docelowo jednak, to zadanie przekazane zostanie w ręce ludzi zaangażowanych w życie kulturalne Myszkowa.


Dziękuję za uwagę

graMYszków prezentacja 2014  
graMYszków prezentacja 2014  

projekt społeczny, inicjatywa, akcja, design, projektowanie, identyfikacja wizualna, logo

Advertisement