Page 1

ŻYWY RÓŻANIEC MŁODYCH ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ 2013

Informator dla katechetów


patron Róży: tajemnica rozpoczęcia: data rozpoczęcia różańca:

moderator diecezjalny: ks. Zbigniew Kocoń adres: ul. Graniczna 26 40-018 Katowice

miesiąc

rok

TAJEMNICE RADOSNE

dzień

NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY

opiekun Róży:

STRONA PRZYKŁADOWA

parafia:

STRONA PRZYKŁADOWA

Imię i nazwisko:

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2

17

1

16

3

30

31

DANE UCZESTNIKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

miesiąc: dni:

Więcej informacji na temat Żywego Różańca Archidiecezji katowickiej na stronie: www.rozaniec.katowice.pl

18

Wiara wprowadzona w czyn to miłość. Miłość przemieniona w czyn to służba. Maryja uczy nas kochać i służyć. Wierzyć znaczy przyjąć Jezusa, być świadkiem Jego miłości, nieść Jezusa innym ludziom. Kochać czyli otaczać troską potrzebujących. Być dla drugiego człowieka: kochać i pomagać.

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.” (...) Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana”.

STRONA PRZYKŁADOWA

Prosimy również o informację zwrotną z Państwa opinią o przedsięwzięciu i sugestiami do dnia 23.09.2013r. Pomoże nam to we wprowadzeniu ewentualnych poprawek i dopracowaniu projektu, który dostępny będzie w ostatnich dniach września (do zamówienia drogą meilową). Uwagi prosimy przesyłać na adres: rozaniec@archidiecezja.katowice.pl. Z góry dziękujemy.

15

rozważanie cytat z Pisma Świętego (ŁK 1,39-43.46)

Książeczka uczestnika Żywego Różańca to element wspomagający modlitwę różańcową. Znajdują się tutaj informacje na temat idei Żywego Różańca, cytaty z Pisma Świętego, rozważania i ilustracje każdej tajemnicy oraz kalendarzyk do odznaczania odmówionych już modlitw. Są również informacje na temat statutu ŻR, przywileje i słowo arcybiskupa oraz miejsce na notatki. Poniżej przedstawiamy formularz z danymi uczestnika, który znajduje się na pierwszej stronie. Na sąsiedniej stronie mogą Państwo zobaczyć przykadową stronę z książeczki.

Informator ŻR  
Informator ŻR  
Advertisement