Page 1

Procesory jedno i dwurdzeniowe


procesor • Urządzenie cyfrowe sekwencyjne, które pobiera dane zpamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on ciąg prostych operacji (rozkazów) wybranych ze zbioru operacji podstawowych określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora.


Procesor-budowa • W funkcjonalnej strukturze procesora można wyróżnić takie elementy, jak: • zespół rejestrów do przechowywania danych i wyników, rejestry mogą być ogólnego przeznaczenia lub mają specjalne przeznaczenie, • jednostkę arytmetyczną do wykonywania operacji obliczeniowych na danych, • układ sterujący przebiegiem wykonywania programu, • inne układy, w które producent wyposaża procesor w celu usprawnienia jego pracy.


Przyklady nazw procesorow jednordzeniowych :

-Pentium

-Pentium II

-Pentium III

-Pentium 4

-stare Intel Pentium D

-Stare Intel Celeron

• •

Przykłady nazw prosesorów dwurdzeniowych :

• •

-Intel Pentium Dual core

-Pentium D od socket 775

-Intel Dual core

-Core I3

-Intel Celeron od s 775


Zasada działania procesorów •

Procesory jedno i dwurdzeniowe