Page 1

ADJECTIUS I LOCUCIONS ADJECTIVES PER A LA DESCRIPCIÓ D’ANIMALS:

CAP

COS

PÈL

PELL

PLOMES

POTES

ULLS

Àgil

Allargassat

Aspre

Arrugada

Allargades

Camacurt

Brillants

Allargassat

Aplanat

Bru

Aspra

Curtes

Camallarg

Entelats

Deforme

Deformat

Cargolat

Colrada

Disperses

Curtes

Esmorteïts

Fort

Gros

Curt

Dura

Esclarissades

Esprimatxades

Inexpressius

1.

CAP

2.

COS

3.

PÈL

Fràgil

Pelat

Dur

Escatosa

Espesses

Fortes

LlenganyoseSo

4.

PELL

Gras

Pelut

Fi

Fina

Estarrufades

Gruixudes

morts

PLOMES

Llarg

Rodó

Flonjo

Greixosa

Guarnides

Llargues

Sortints

5.

Llargarut

Llanós

Humida

Lluents

Llargarudes

Vius

6.

POTES

Massís

Llarg

Llefiscosa

suaus

Magres

Locucions:

7.

ULLS

Prim

Llis

Llisa

Massisses

De mussol

Robust

Suau

Rasposa

Primes

De peix

Rodanxó

vellutat

Resseca

Rabassudes

De vidre

Rugosa Setinada Suau


ADJECTIUS I LOCUCIONS ADJECTIVES PER A LA DESCRIPCIÓ D’UNA PERSONA:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

CABELLS CELLES ULLS PESTANYES NAS BOCA BARBA

CABELLS Abundants Arrissats Blancs Castanys Curts Despentinats Embullats Eriçats Esclarissa ts Febles Forts Foscos Greixosos Grisos Llargs Llisos Negres Ondulats Pèl-roig Pentinats Rossos Tenyits secs

CELLES Altes Amples Arquejades Baixes Dibuixades Espesses Estretes Fines Gruixudes Inclinades Juntes Llargues Negres Obliqües Poblades Recets Retocades

ULLS Allargats Apagats Blaus Brillants Cansats Clars Grisos Grossos Marrons Negres Oberts Petits Plorosos Profunds Rodons Sortints Tancats Tristos Verds Vius Xinesos

PESTANYES Arrissades Clares Curtes Espesses Llargues Negres Pintades Postisses

NAS Aguilenc Fi Gros Llarg Recte Xato

BOCA Estreta Grossa Petita Riallera Torta Locucions:

Locució: De lloro

De calaixera De pinyó

BARBA Esclarissada Espessa Florida Poblada Serrada suau


DENTS

LLAVIS

GALTES

Arrenglerades Blanques Desiguals Groguenques Tortes

Carnosos Esblanqueïts Estrets Fins Goluts Grossos Gruixuts Molsuts prims

Eixutes Enceses Enfonsades Grassones Pàl.lides Pigades Plenes Rosades Sortints Suaus Toves Vermelles Xuclades

Locucions:

8. DENTS 9.LLAVIS 10.GALTES 11. CARA 12. COLL 13. ORELLES

De conill De dòmino

Locucions: De cigne De pa de ral De pagès

CARA Arrugada Bonica Dolça Esgrogueïda Fina Fresca Galtuda Llarga Lletja Lluent Morena Pàl.lida Peluda Pigada Prima Rodona Rosada Serena Suau Xuclada Locucions: De bon any De pa de ral De pocs amics De pomes agres D’intel.ligent

COLL

ORELLES

Allargat Arrugat Curt Estirat Estret Gros Gruixut Llarg Llis Molsut

Allargassades Arrodonides Enganxades Grosses Petites Punxagudes

Locucions: De cigne De jirafa

Locucions: D’elefant De conill De pàmpol


14. BRAÇOS 15. CAMES 16. COS 17. ESTATURA 18. EDAT

BRAÇOS

CAMES

COS

ESTATURA

EDAT

Curts Forçuts Forts Gruixuts Llargs Musculosos Peluts prims

Arquejades Ben fetes Curtes Fortes Grosses Gruixudes Llargues Ossudes Peludes Primes Rectes Sancalloses tortes

Atlètic Blanc Bru Corbat Esbelt Escarransit Escultural Estirat Estret Feble Fort Geperut Gras Gros Jove Llarg Malforjat Moreno Musculós Normal

Alta Baixa De mitjana estatura Molt alta Molt baixa

Adolescent Gran Jove Madur Petit Vell


COM FER UN RESUM COM FER UN BON RESUM? PER COMENÇAR, resumir consisteix en assenyalar les idees principals d’un text, amb una redacció correcta, tot ben lligat i d’una manera breu utilitzant, sempre, frases d’elaboració pròpia.

ELEMENTS A TENIR EN COMPTE: - Realitzar una primera lectura del text - Subratllar les idees principals. - Utilitzar les pròpies paraules, no les del text. - Utilitza els signes de puntuació per donar sentit, ordre i coherència al text. Per exemple: el punt i seguit i el punt i a part per diferenciar les idees. - Altres elements per estructurar el text són els connectors. - Quan haurem escrit el nostre “resum” caldrà repassar-lo per comprovar l’ortografia i les “principals faltes de gramàtica” que normalment fem. HEM D’EVITAR: - Copiar fragments del text. - Expressar opinions personals. - En cap cas escriurem frases de l’ordre “l’autor diu”, “el text diu”… i semblants. - Que el resum sigui tan extens com el text original.


ELS ADJECTIUS A.

ELS ADJECTIUS QUALIFICATIUS

Són aquells que expressen alguna qualitat del substantiu amb què es relaciona.(Veure quadres d’adjectius per descriure: persones, paisatges,...) B.

ELS ADJECTIUS DETERMINANTS

Són aquells que aporten al substantiu una especificació de caràcter no qualitatiu. Els demostratius De proximitat

aquest, aquesta aquests, aquestes això

De llunyania

aquell, aquella aquells, aquelles allò

Els possessius Un sol posseïdor

el meu, la meva, els meus, les meves el teu, la teva, els teus, les teves el seu, la seva, els seus, les seves

Posseïdor plural

el nostre, la nostra, els nostres, les nostres el vostre, la vostra, els vostres, les vostres el seu, la seva, els seus, les seves


Els quantitatius Invariables

Variables

massa força prou mÊs menys quant, quanta, quants, quantes tant, tanta, tants, tantes molt, molta, molts, moltes poc, poca, pocs, poques bastant, bastants gaire, gaires

Els indefinits

Davant de substantiu

algun, alguna, alguns, algunes cada cada un, cada una cadascun, cadascuna tot, tota, tots, totes altre, altra, altres tal, tals qualsevol, qualssevol mateix, mateixa, mateixos, mateixes cert, certa, certs, certes


Els interrogatius

Davant de substantiu

Els numerals

quin, quina, quins, quines


un, una, u 1 dos, dues 2 tres 3 quatre 4 cinc 5 sis 6 set 7 vuit 8 nou 9 deu 10 onze 11 dotze 12 tretze 13 catorze 14 quinze 15 setze 16 disset 17 divuit 18 dinou 19 vint 20 vint-i-un, una, u 21 vint-i-dos, dues 22 vint-i-tres 23 trenta 30 trenta-un, una, u 31 trenta-quatre 34 trenta-nou 39

quaranta 40 quaranta-cinc 45 cinquanta 50 seixanta 60 setanta 70 vuitanta 80 noranta 90 cent 100 cent set 107 cent vint-i-vuit 128 cent setanta-sis 176 dos-cents cinquanta-nou 259 dues-centes noranta-vuit 298 set-cents trenta-tres 733 vuit-centes vint-i-una 821 mil 1.000 mil nou-cents setanta-quatre 1.974 quatre mil 4.000 disset mil tres-cents seixanta-tres 17.363 vint-i-vuit mil sis-centes setze 28.616 cinquanta-dues mil quaranta 52.040 cent mil 100.000 dues-centes mil 200.000 un mili贸 1.000.000 catorze milions 14.000.000


Expressió escrita  

Treballem els textos

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you