Page 1

OXYGEN KČ 2013.CZ


TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ: Inteligentní a zdravé větrání Jaga Oxygen není tradiční systém ventilace, ale energeticky účinný ventilační systém. Oxygen Hybrid řešení jsou připravena pro použití se zařízeními (Plug and Play) pro ventilaci a pro vytápění a chlazení. Jednotky Oxygen mohou být instalovány samostatně nebo integrovány do stávajících Low-H2O těles. Obě Hybridní řešení a Ventilační jednotky lze ovládat pomocí integrované ovládací jednotky nebo přes inteligentní centrální ovládací systém Green Wire, vyvinutý Jagou ve spolupráci s GE.

Veškeré technické informace. Viz www.jagacz.com

304

Kč CZ CZ - 17/0 17/04/13 7/04/13


Kč CZ - 17/04/13

305


TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ: INTELIGENTNÍ A ZDRAVÉ VĚTRÁNÍ PŘÍMÝ VZDUCH Unikátní vlastností je, že přiváděný vzduch je nasáván přímo zvenčí. Bez centrálního potrubí větvícího se do různých místností, ve kterém se usazují nečistoty, bakterie, mikroorganismy a velmi obtížně se čistí. Díky filtračnímu systému a inteligentnímu, vyváženému odvodu vydýchaného odvodu, zajišťuje Jaga Oxygen čisté vnitřní klima. Nabídka filtrů brání průchodu prachu a pylu. Pachy, prach a bakterie jsou neutralizovány nebo odstraněny. Navíc, vestavěný tlumič hluku zabraňuje průchodu hluku z okolí do místnosti.

DALŠÍ ÚSPORA ENERGIE S REKUPERACÍ TEPLA Rekuperační jednotka může být integrována do systému pomocí tepelného čerpadla, které vrací teplo ze získaného znečištěného vzduchu. Jaga rovněž nabízí řešení pro decentralizovanou rekuperaci tepla: Hybrid WTW (WTW = rekuperační jednotka) obsahuje technologii Low-H2O a ventilační jednotku s integrovanou jednotkou rekuperace tepla. Čidlo CO2 a ovladače jsou též integrovány. Jaga Hybrid WTW je energeticky úsporné zařízení se snadnou montáží vhodné pro místnosti s nízkou koncentrací osob.

ÚSPORA ENERGIE SKRZE REGULOVATELNOU VENTILACI V KAŽDÉ MÍSTNOSTI Jaga Oxygen systém zajišťuje dokonale řízenou ventilaci. Integrované nebo v prostoru umístěné CO2 čidla a / nebo vlhkoměry nepřetržitě měří složení vašeho vnitřního vzduchu. Inteligentní systém určuje kolik vzduchu je nasáváno nebo extrahováno, a kdy. Namísto použití standardního nastavení v celé budově funguje systém flexibilně v závislosti na potřebách každé místnosti.

JAGA HYBRID: VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ V JEDNOM TĚLESE Jaga Hybrid se skládají z řady klimatických těles připravených pro použití jako ventilace a vytápění. Energeticky úsporné LowH2O technologie vytápění a Ventilační jednotky jsou ideální kombinací, poskytující čerstvý vzduch a příjemnou teplotu bez průvanu po celý rok. Radiátor může být též doplněn chladicím systémem.

Veškeré technické informace. Viz www.jagacz.com

306 |

jaga Top Performers Kč CZ - 17/04/13


EFEKTIVITA

BOOST PRO RYCHLÉ VĚTRÁNÍ

dokonalá kvalita vnitřního vzduchu, vždy a všude

Jaga Oxygen pracuje zcela automaticky a aktivně předvídá a

INTELIGENCE

analyzuje kvalitu vzduchu v místnosti, přičemž zabudovaný

měří kvalitu vzduchu a vždy když je potřeba automaticky se zapne

ventilátor tiše nasává přesné množství vzduchu potřebné k

ESTETIKA

čerstvý vzduch v případě potřeby.

vylepšení kvality ovzduší. S funkcí Boost může být nasáván extra

neviditelně zabudované ve vašem tělese Low-H2O

POHODLÍ

NOČNÍ CHLAZENÍ „ZDARMA“

bez průvanu a hluku

Během teplých letních měsíců může být funkce boost, v průběhu

ZDRAVÍ

noci, též použita pro nasávání chladného vzduchu. Toto noční

žádné znečištění vzduchotechniky, ale přímé proudění vzduchu do každé místnosti

chlazení nemá výkon jako klimatizace, ale osvěžuje vzduch v místnosti příjemným způsobem. Stěny budovy absorbují tento

ÚSPORA

chladný vzduch a tím jak se začíná zvyšovat venkovní teplota, má

ovládáno místně, žádná zbytečná ventilace

budova tendenci chovat se jako lednice, a to bez aktivního systému chlazení, při mnohem nižších nákladech na energii.

SNADNÉ POUŽITÍ jednoduché ovládání pokojovým nebo centrálním ovládáním

NOČNÍ CHLAZENÍ „ZDARMA“ nasávání čerstvého venkovního vzduchu díky funkci Boost ve večerních hodinách

SNADNÁ INSTALACE s ručním nebo centrálním ovládáním

OXYGEN CAMPUS RACÍ TEPLA S CENTRÁLNÍ REKUPE

4 1

2

3

1

Čidlo CO2 měří kvalitu vzduchu

3

Vzduch je rovnoměrně distibuován po celé místnosti pomocí protilehlé ventilace

2

Oxygen Campus nasává přesně správné množství čerstvého vzduchu a míchá ho s otepleným vzduchem

4

Tepelné čerpadlo získává energii ze znečištěného vzduchu a vrací ji zpět do těles se systémem Oxygen

jaga Top Performers Kč CZ - 17/04/13

| 307


VÝBĚR Z NABÍDKY ŘEŠENÍ PRO PROSTORY S VYSOKOU NEBO NÍZKOU KONCENTRACÍ OSOB

Funkční řešení Jaga Oxygen jsou navržena pro místnosti s velkou koncentrací osob, tam kde je zapotřebí rychlejší odvětrávání, jako jsou zejména školní třídy a kanceláře. Řešení pro domy a pečovatelské domy poskytuje pohodlnou ventilaci v místnostech s nižší koncentrací osob. Veškeré technické informace. Viz www.jagacz.com

VYSOKÁ KONCENTRACE OSOB

OXYGEN CAMPUS

OXYGEN OFFICE

Klasický příklad regulovatelné ventilace

Spolehlivý systém s nízkými provozními náklady

Vnitřní klima ve školách má již dlouho zásadní význam.

Příznivé vnitřní klimatické podmínky jsou nezbytné pro dobrou

Dostatečný přísun čerstvého, čistého venkovního vzduchu a

pracovní výkonnost. Jaga Oxygen Office kombinuje funkce topení

odstranění kontaminovaného vnitřního vzduchu je nezbytností.

a ventilace v jednom. Toto vede k jednoznačné úspoře energie.

Jaga Oxygen Campus udržuje koncentrace CO2 pod 1200 ppm

Systém regulace Green Wire upravuje kvalitu vzduchu, vlhkosti

(nebo na jakékoli úrovni, kterou si zvolíte), při zachování nízké

a teplotu v každé kanceláři. Systém pracuje zcela automaticky,

hladiny hluku. Tento systém je obvykle instalován se systémem

ale může být také snadno nastaven uživateli v každé místnosti.

správy budov, který měří a automaticky reguluje celkové vnitřní

Systém rovněž může být rozšířen o (pasivní) chlazení.

klima. Všechny místnosti jsou řízeny jednotlivě. Tělesa ve vzdělávacích a školských institucích mohou být vybavena ochrannou spodní mřížkou.

3

1

1

Měření kvality ovzduší v místnosti Čidlo CO2

2

Přívod čerstvého filtrovaného vzduchu Ventilační jednotka nebo Hybrid

3

Odstranění použitého vnitřního vzduchu Výfuková jednotka

4

Ovládání

4

2

308 |

jaga Top Performers Kč CZ - 17/04/13


3

NÍZKÁ KONCENTRACE OSOB

OXYGEN HOME & CARE S důrazem na pohodlí a zdraví 1

Ve velmi dobře zaizolovaných zařízeních bývá zvýšená hodnota CO2 běžně příčinou špatného

vnitřního

klimatu.

Ve

4

zdravotnických zařízeních, domech s pečovatelskou službou a pod., klade Jaga důraz na pohodlí a zdraví, se systémem, který jde nad rámec pouhé úspory energie. Díky Low-H2O technologii mají radiátory vždy bezpečnou dotykovou teplotu a zajišťují lepší distribuci tepla po celé místnosti. Ventilační jednotka nahrazuje čerstvý vzduch bez průvanu, neboť čerstvý vzduch je

1

Měření kvality ovzduší v místnosti Čidlo CO2

2

Přívod čerstvého filtrovaného vzduchu Ventilační jednotka nebo Hybrid

3

Odstranění použitého vnitřního vzduchu Výfuková jednotka

4

Ovládání

předehřátý na teplotu místnosti. Čidla CO2 přebírají kontrolu a systém tak pracuje plně automaticky.

1

OXYGEN HYBRID WTW Volně stojící jednotka ventilace s rekuperací tepla a tělesem Low-H2O Jaga Hybrid WTW je unikátní kombinace samostatného ventilačního systému s rekuperací tepla a tělesem Low-H2O. Hybrid WTW je umístěn na straně venkovní zdi, v níž jsou vyvrtány dva otvory. Teplo vydýchaného odsávaného vzduchu je předáváno do čistého nasávaného vzduchu. Toto snižuje energetickou ztrátu na minimum. Radiátor je jednoduše připevněn na centrální otopný systém tak jako každý jiný radiátor a ventilační jednotka je připojena na hlavní elektrický obvod. Inteligentní čidla CO2, vlhkosti, vnitřní a venkovní teploty měří kvalitu a určují množství požadovaného vzduchu. Provoz může být nastaven podle osobních preferencí použitím jednoduchého

NOVINKA JIŽ BRZY

ovládacího panelu.

jaga Top Performers Kč CZ - 17/04/13

| 309


Jaga International Verbindingslaan z/n B-3590 Diepenbeek

T: +420 220 190 515-6 F: +420 220 190 519 info@jagacz.com www.jagacz.com

T: +32 11 29 41 16 F: +32 11 29 41 60 export@jaga.be

170413 - JAGA N.V.

Jaga N.V. - Organizační Složka Č sl. Armády 325 253 01 Hostivice

Oxygen  

Inteligentní a zdravé větrání