Page 1


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

Mathias Jansson, 2010 ISBN: 978-91-979327-4-5

Utgiven av: ”jag behöver inget förlag” Förlag c/o Mathias Jansson Tvärvägen 23 232 52 Åkarp www.janssonswebb.se

II


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

Förord: Wikipedia artiklar om Moln och Datormoln

III


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Moln” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

IV


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”En buddhistisk fantasi” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

V


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Nattskärran” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

VI


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Till en sfinx” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

VII


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Idea” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

VIII


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Aftonbön” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

IX


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Vägskäl” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

X


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Det bästa” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XI


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Morgonsång” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XII


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Tidig vår” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XIII


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”En målares önskan” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XIV


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Till en okänd efterkommande” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XV


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Inåt” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XVI


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Barfrost” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XVII


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Vårens väntan” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XVIII


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Önskenatt” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XIX


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”O en klinga…” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XX


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Du” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XXI


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Morgon” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XXII


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Dröm” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XXIII


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Till skönheten” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XXIV


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Minne” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XXV


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Förmaningen” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XXVI


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Tillfrisknande” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XXVII


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Portarna” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XXVIII


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Hemlös” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XXIX


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Om detta livet är det enda…” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XXX


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Små ting” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XXXI


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Räddad” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XXXII


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Uppvaknande” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XXXIII


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Förklaring” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XXXIV


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Du är min renaste tröst” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XXXV


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Lönnen” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XXXVI


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Drömsyn” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XXXVII


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Gudarna” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XXXVIII


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Till Carolina Rediviva” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XXXIX


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Ängslan” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XL


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Via Media” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XLI


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Vinternatt” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XLII


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Trollbunden” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XLIII


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Det namnlösa” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XLIV


”Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson

”Bed om ett” ur ”Moln” (1922) av Karin Boye

XLV

Moln  

“Moln” metapoetiska moln efter Karin Boye av Mathias Jansson, 2010, 45 sidor, ISBN: 978-91-979327-4-5, PDF-bok, 3.4 MB, utgiven december 201...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you