Page 1

RONIKA


ROK SZKOLNY 1999-2000 1 września 1999 reforma oświaty spowodowała przekształcenie dotychczasowej ośmioklasowej szkoły podstawowej w sześcioklasową.

ok szkolny 1999/2000


rozpoczął się 1 września uroczystą mszą celebrowaną w starowiejskim kościele . Po niej wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami udali się do szkoły. Rozpoczął się wyjątkowy rok szkolny bo w tym roku weszła w życie reforma oświaty. Nasi uczniowie po klasie VI zaczęli uczyć się w gimnazjum, a u nas w szkole zostało tylko sześć klas.

Sprzątanie świata akcji sprzątanie świata jak co roku prym wiedli uczniowie naszej szkoły, którzy „uzbierali” 12m 3 odpadów. Ponadto każdy, kto przygotował worki z odpadami w swoich obejściach, mógł liczy na nieodpłatne ich wywiezienie przez przewoźnik, p. S. Szczypiórskiego.

Dzień chłopca klasach młodszych upływał pod znakiem słodyczy. Natomiast klasy starsze organizowały spotkania przy ognisku.

Dzień Nauczyciela


radycją naszej szkoły stało się organizowanie Dania Nauczyciela przez Radę Uczniowską.

W br. szkolnym zabawne scenki z życia uczniów przelatane były znanymi piosenkami i wierszami. Nie odbyło się również bez kwiatów i płynących prosto z serca życzeń.


Pasowanie na ucznia rzyjęcie uczniów klasy I w poczet społeczności szkolnej od zawsze wiązał się z emocjami, które malowały się na buziach dzieci było wiele radości, śpiewu i tańca, a wszystkiemu przyglądali się zachwyceni rodzice.


Zabawa andrzejkowa ak co roku, organizowana przez Radę Uczniowską. Oprócz dyskoteki i słodkiego bufetu był kącik wróżb i przepowiedni, stale oblegany przez pragnące poznać swoją przyszłość panny.

Święty Mikołaj 6 grudnia przyjechał do naszej szkoły Święty Mikołaj, który rozdawał wszystkim uczniom i pracownikom szkoły słodycze. Klasa „0”a przygotowała mikołajkowy program artystyczny, natomiast „0”b przedstawiła „Jasełka”.


Koncert kolęd przeddzień Zimowych ferii świątecznych odbył się Koncert kolęd w czasie, którego wystąpili uczniowie klas „0”-„VI”. Była to impreza środowiskowa, zorganizowana dla wszystkich mieszkańców Starej Wsi w remizie OSP. Później odbył się klasowe wigilie. Ponadto przedstawiciela Rady Uczniowskiej wraz z opiekunem odwiedzili osoby i instytucje sprzyjające rozwojowi nasze szkoły, by z okazji nadchodzących Świat Bożego Narodzenia złożyć serdeczne życzenia i wręczyć własnoręcznie przez dzieci wykonane stroiki.

Dzień Dziecka egoroczny Dzień Dziecka upłynął pod znakiem rozgrywek sportowych. Różnego typu zawody zorganizował nauczyciel wf. Mgr S. Wutke, który już wcześniej przygotował grupę dziewcząt do zawodów miedzy szkolnych w biegach na dystans. Uczennica klasy IV Natalia Markiel i uczennica klasy V Klaudyna Kozieł zwyciężyły w etapie gminnym tychże zawodów.

Kangur 2000 olejnym już sukcesem zakończył się dla uczennicy klasy VI Anny Nycz konkurs matematyczny „Kangur 2000”.Nieprzecietne zdolności dziewczynki oraz systematyczna prace opiekunki, Mgr J. Kijas, pozwoliły uczennicy na zwycięstwo w eliminacjach finałowych i zdobycie nagrody głównej: dwutygodniowego wyjazdu do Czech na młodzieżowy obóz matematyczny.


Europa w szkole iebagatelnego znaczenia dla naszej szkoły nabrał tegoroczny konkurs „Europa W Szkole”. Bowiem po raz dziesiąty byliśmy jego laureatami. Tym razem uczeń kl. V Daniel Mikołajczyk za opowiadanie typu sience–fiction o Europie i jej społeczeństwie w przyszłości otrzymał nagrodę i dyplom. Ponadto Szkoła Podstawowa w Starej Wsi za dziewięciokrotny udział (i zwycięstwa!) w tymże konkursie otrzymała nagrodę pieniężna (4.000 zł) złożoną na ręce p. dyr. Janiny Szymczyk, za co został zakupiony sprzęt RTV. Uroczystość rozdania nagród miała miejsce w sali balowej Zamku Królewskiego w Warszawie, a dostojny król Zygmunt III Waza spoglądał na wszystko z kolumny.


Wycieczki esienią klasy VI a i VI b wyjechały na trzydniową wycieczkę do Biskupina, by tam wziąć udział w corocznym archeologicznym festynie. Niecodziennych wrażeń dostarczyły dzieciom widok prasłowiańskiego grodu i pobliskich terenów.

iosenne wycieczki zawsze sprzyjały integracji młodzieży. I tak br. szkolnym kl. IV zwiedziła Kopalnię Soli w Wieliczce i Kraków, klasa V wędrowała Szlakiem Orlich Gniazd, natomiast kl. VI we była Wrocławiu.

ROK SZKOLNY 2000-2001 Święto Edukacji Narodowej to okazja do miłych spotkań wychowanków z wychowawcami. Tradycją starowiejskiej szkoły stała się organizacja tego święta przez samorząd Uczniowski. Był ciekawy program artystyczny, kwiaty i życzenia.

uż po święcie pracowników szkoły, miła miejsce kolejna uroczystość- pasowanie na


ucznia . W arkana edukacji pierwszoklasistów wprowadzili uczniowie klasy drugiej.

Listopadowe święto NIEPODLEGŁOŚCI

Zgromadziło w szkolnej Sali uczniów klas IV-VI, gdyż młodzież klas VI z wychowawcą, p. J. Kijas, przygotowała program artystyczny przybliżający wszystkim drogi polaków do niepodległości. Jakże wzruszające były słowa: >>Wstań, Polsko moja! Uderz w czyn! Idź znów przebojem w bój szalony! Już płonie lont podziemnych minKrwawą godzinę biły dzwonyZerwane pęta-Uderzy w czyn! Wstań, Polsko moja, w blaskach zórz!<<

ok szkolny 2000/2001 to dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Wsi p. mgr Janiny Szymczyk rok, kiedy doceniono jej prace kierownika placówki i nauczyciela- wychowawcy.


P.J. Szymczyk otrzymała prestiżową Nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania czym poszczycić się mogła jedynie nieliczni nauczycieli


becny rok szkolny to także rok sukcesów dla uczniów. W Turnieju Piłki Ręcznej grupa uczniów z kl. VI: Mateusz Skęczek, Marcin Skęczek, Daniel Mikołajczyk, Damian Markiel, Rafał Nycz, Kamil Nycz przygotowanych przez nauczyciela wf. Mgr. Sebastiana Wutke, Zdobyła I miejsce w turnieju gminnym, I miejsce w turnieju rejonowym oraz tytuł wice-mistrzów w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w mini- piłce ręcznej chłopców.

Grudzień w naszej szkole upłynął pod znakiem uroczystości mikołajkowych oraz związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Już na początku grudnia Samorząd Uczniowski ogłosił między klasowy konkurs na najpiękniej przystrojoną świątecznie salę lekcyjną. Klasa „0” 18.XII zgodnie z tradycją świętowała przybycie św. Mikołaja.


Z tej okazji dzieci pod

kierunkiem wychowawczyni p. Renaty Markiel przygotowały program artystyczny: wiersze i piosenki o choince oraz inscenizację „Bajki o srebrnej gwiazdce”.

Do wspólnej zabawy włączyły się także „maluchy”, które wraz z rodzicami przyszły obejrzeć występ starszego rodzeństwa.


Nagrodą dla dzieci były prezenty oraz pamiątkowe zdjęcia.


W przeddzień ferii świątecznych odbył się szkolny koncert kolęd, po którym p. dyr. J. Szymczyk złożyła wszystkim uczniom życzenia świąteczne.

iecodzienna uroczystość miała miejsce w pierwszych dniach czerwca bowiem z inicjatywy p. J. Kijas i p. A. Mikołajczyk został zorganizowany Rodzinny Dzień Radości. Najpierw uczniowie klasy VI zaprezentowali zgromadzonym rodzicom inscenizację baśni „Kot w butach”. Później miały miejsce rodzinne rozgrywki sportowe, co cieszyło się ogromnym powodzeniem.

iosna to czas klasowych wycieczek. I tak kl. IV była na wycieczce w Wieliczce. Klasa V wędrowała Szlakiem Orlich Gniazd, zaś klasa VI była w górach stołowych.

gdy świadectwa zostały już rozdane, gdy klasa VI ze wzruszeniem pożegnała szkolne mury, nadszedł czas upragnionych wakacji, wędrówek z plecakami od Tatr po Bałtyk.


Rok szkolny


2001-2002


Rok szkolny 2002-2003 roku szkolnym 2002/2003 pracą uczniów kierować będą:


dyr. Szkoły mgr Janina Szymczyk ks. Grzegorz Then - katecheta mgr Małgorzata Wawrzaszek - Pieczka – katecheta Agnieszka Konior – nauczyciel j. angielskiego mgr inż. Sebastian Wutke – nauczyciel wf mgr inż. Brygida Bogacka – nauczyciel matematyki mgr inż. Jadwiga Kijas – nauczyciel matematyki Olesława Spiesz – nauczyciel klasy „0” mgr Bogusława Borak – nauczyciel kl. I mgr Iwona Wandzel– nauczyciel kl. II mgr Bogusława Kóska – naucz. kl. IIIa mgr Grażyna Szary – naucz. kl. IIIb mgr Agata Mikołajczyk – naucz. j. polskiego , wychowawca kl. IV mgr Małgorzata Mynarska - naucz. historii , wychowawca kl. V mgr Renata Presak - naucz. przyrody , wychowawca kl. VI

bchody Dnia Nauczyciela, jak co roku, zostały przygotowane przez Samorząd Uczniowski .Oprócz programu artystycznego, na który zostali zaproszeni emerytowani nauczyciele , uczący w szkole oraz wszyscy pracownicy szkoły ,uczniowie przygotowali gościom niespodzianki w postaci kolorowej laurki i kwiatka.


ramach realizowanego w klasach I-III programu edukacyjnego „Bądźmy bezpieczni” uczniowie kl. II i III b brali udział w jednodniowej wycieczce na Klimczak i Szyndzielnię w dniu 1 X. Atrakcją był wyjazd kolejką linową na Szyndzielnię , spotkanie z ratownikami w „goprówce” na Klimczoku, zwiedzanie schroniska i zjazdy torem saneczkowym na Dębowcu.


listopadzie odbyło się drugie spotkanie z ratownikami GOPR. Tym razem zaprezentowano uczniom sposoby i sprzęt służący do ratowania osób poszkodowanych i zasypanych w górach.

rudniowe Święta Bożego Narodzenia to okazja do składania życzeń , z czego skorzystali uczniowie z Samorządu Uczniowskiego , wręczając świąteczne stroiki władzom samorządowym i gminnym.


Natomiast w szkole odbył się koncert kolęd.

Bożonarodzeniowe pieśni śpiewały dzieci przebrane za świętą Rodzinę , Pastuszków ,aniołów i królów.

akże w grudniu oddana do użytku nową salę gimnastyczną. Po odbiorze technicznym, dokonanym przez Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej, dzieci mogły ćwiczyć w pięknej Sali gimnastycznej.


uż po raz trzeci z inicjatywy p. B. Kóski i p. B. Borak odbył się w Starej Wsi gminny konkurs wiedzy szkolnej uczniów klas III „ OMNIBUS”

Dzięki sponsorom wszyscy zawodnicy otrzymują nagrody, a zwycięska drużyna cieszy się mirem cały rok.


by przybliżyć dzieciom ideę Zjednoczonej Europy, od kilkunastu lat ogłaszany jest ogólnopolski konkurs „ Europa w Szkole”. Uczniowie starowiejskiej szkoły brali udział w tym konkursie już po raz ósmy. I tym razem sukcesem w dziedzinie prac plastycznych poszczycić się mogła uczennica klasy IV Ewa Nycz, która została nagrodzona w etapie wojewódzkim konkursu. Uroczystość spotkania laureatów z Kuratorem Oświaty i Wychowania oraz z organizatorami konkursy miała miejsce w Sali Poselskiej Sejmu Śląskiego w Katowicach.

iedy słońce mocniej przygrzeje, młodzież chętnie opuszcza szkolne mury, by na wycieczkach poznawać uroki ojczystego krajobrazu.


radycyjnie już klasa trzecia spędziła trzy majowe tygodnie na Zielonej Szkole w Jarosławcu.

zieci z klasy IV i V były w Wieliczce, a klasa VI podziwiała górskie pejzaże Pienin i Zakopanego w czasie dwudniowej wyprawy.

statni tydzień roku szkolnego upłynął w atmosferze planowania i prac wstępnych nad przygotowaniem uroczystości poświęcenia Sali gimnastycznej planowanej na 6 września br.

uż od początku maja rozpoczął się remont : wymieniano okna, docieplano ściany , wykonano nowa elewację , zmieniono ogrodzenie wokół szkoły. Natomiast dzieci poświęcały swój wolny czas po lekcjach, by mogły odbywać się pierwsze próby programu artystycznego. Toteż w ostatnim dniu roku szkolnego radośnie powitały zbliżające się wakacje. Na szkolnym apelu wyróżniający się uczniowie z rąk p. dyr. J. Szymczyk otrzymali świadectwa „z czerwonym paskiem” i nagrody książkowe ufundowane przez komitet rodzicielski.

Rok szkolny 2003/2004


szyscy mieszkaĹ&#x201E;cy Starej Wsi otrzymali okolicznoĹ&#x203A;ciowe zaproszenia.


Dzieci z uwagą wsłuchiwały się w słowa ks. Biskupa Kazimierza Nycza.

O godz. 00 14 młodzież starowiejskiej szkoły wraz z wychowawcami oraz rodzice i zaproszeni goście, prowadzeni przez orkiestrę OSP „Starowsianka”, wyruszyli kolumną do kościoła parafialnego, gdzie ks. bp Kazimierz Nycz odprawił mszę św. koncelebrowana wspólnie z księżami wywodzącymi się ze Starej Wsi: ks. kanonikiem Mieczysławem Danielczykiem i ks. Kazimierzem Mynarskim oraz ks. proboszczem Grzgorzem Thenem i ks. Józefem Dudą z Dankowic. Po mszy wszyscy udali się so szkoły, by nadal uczestniczyć w uroczystościach.


Najpierw nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy…

… później odśpiewano hymn państwowy i głos zabrała p. dyrektor Janina Szymczyk, witając gości i wszystkich zgromadzonych.


Następnie głos zabrali zaproszeni goście, a Starosta Bielski p. Andrzej Płonka wręczył p. Dyrektor pamiątkowy medalion z napisem: >>Wyrazy uznania i podziękowania za zaangażowanie w budowę sali gimnastycznej.<<

Po

poświęceniu przez ks. biskupa Kazimierza Nycza nowego obiektu…


z

programem artystycznym wystąpili uczniowie wszystkich klas przygotowani przez nauczucieli: p. R. Markiel, p. B. Borak, p. I. Wandzel, p. M. Mynarską i p. A. Mikołajczyk. Okolicznościowa scenografię wykonali: p. J. Kijas, p. B. Bogacka i p. P. Błaszczak. Później zgromadzeni goście mogli wysłuchać koncertu Orkiestry Dętej OSP „Starowsianka” i obejrzeć występ Starowiejskiego Zespołu Rejonowego „Tradycja”.


Natomiast w salach szkolnych absolwenci starowiejskiej Alma Mater mogli zwiedzić wystawę poświecona historii szkoły, przygotowaną m. in. przez p. G. Szary i p. A. Konior. Były tam i stare (z XIX w.) listy uczniów, arkusze ocen, podręczniki i zeszyty, a także cieszące się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających fotografie szkolne i kroniki. Liczne atrakcje i dobra muzyka przyciągnęły resztę mieszkańców starej Wsi. Dobra zabawa trwała dwa dni. Po zakończeniu obchodów otwarcia Sali gimnastycznej przyszła kolej na tradycyjne zajęcia szkolne. Zatem i lekcje, i wybory klasowych samorządów.


Wybory uczniów do samorządu nia 5 IX w kl. IV a odbyły się pierwsze poważne wybory samorządu. Uczniowie sami zgłaszali swoje kandydatury. Następnie każdy kandydat wybierał doradcę, który przygotował plakat i hasła wyborcze oraz okolicznościowe przemówienie. Dzieci poważnie potraktowały swoje zdania, co podkreśliły odświętnymi strojami i wspaniale przygotowanymi prezentacjami.

Dzień Nauczyciela to okazja do prezentacji uczniowskich umiejętności aktorskich, wokalnych i tanecznych.


Toteż p. A. Konior i p. R. Markiel przygotowały program artystyczny, w którym młodzież, przedstawiając scenki z życia szkolnego , dała popis swoich umiejętności i talentów.

Pasowanie na ucznia rzyjęcie uczniów kl. w poczet braci szkolnej, zwane Pasowaniem na ucznia odbywała się zawsze w podniosłej atmosferze. I tym razem wychowawczyni kl. I p. Bogusława Kóska zaprosiła na uroczystość rodziców oraz p. Dyrektor.


Święto Niepodległości arodowe Święto Niepodległości w roku szkolnym 2003/2004 miało niecodzienną oprawę. O godz.900 w kościele odprawiona została masz św. W intencji ojczyzny koncelebrowana przez ks. G. Thena i ks. J. Chrząszcza, który wygłosił okolicznościowa homilię. Później młodzież szkolna wraz z wychowawcami udała się do szkoły, by wziąć udział w nietypowej lekcji języka polskiego i historii prowadzonej przez nauczycieli p. M. Mynarską, p. A. Mikołajczyk i ks. G. Thena. Temat zajęć, prowadzonych przy czynnym udziałem dzieci, oscylował wokół zagadnienia: „Drogi Polaków do niepodległości”.


Były inscenizacje: obrazujące ważne wydarzenia historyczne, wykład, pokaz militariów z epoki. Gościem honorowym uroczystości była p. sołtys Honorata Mynarska.

Osiągnięcie spaniałą nagrodą dla uczniów zakończył się konkurs „Europa – nasz wspólny dom”. Bowiem szkolnych eliminacji (8 osób z każdej szkoły ) na wycieczkę do Trewiru, Luxemburga i

gminny laureaci wyjechali Brukseli.

Wśród pięciu szkół starowiejska ekipa okazała się najlepsza. Uczniowie przygotowani przez p. A. Mikołajczyk otrzymali puchar i dyplom.


Dzieci zachwycały się urokiem oświetlone neonami Pragi, później spotkał się z rówieśnikami ze szkoły w i zwiedziły miasto. Następnie udały się do Luksemburga. Po nocy spędzonej w hotelu Formuła I udały się na zwiedzanie Brukseli. Zachwyt budził i nowoczesny budynek Parlamentu Europejskiego, i urok barokowych kamieniczek na starym Rynku. Uczniowie ze Starej Wsi to: Marta Nycz, Agnieszka Tomasiczek, Justyna Mynarska, Aneta Norymberczyk, Edyta Markiel, Paweł Moś, Bartek Pachuła, Mateusz Chmielniak.

Wigilia grudniowy wieczór miało miejsce spotkanie wigilijne pracowników szkoły z przedstawicielami Rady Rodziców, Rady Sołeckiej oraz wszystkich innych organizacji działających na terania naszej wsi. Częstowano się tradycyjnymi wigilijnymi potrawami oraz śpiewano piękne staropolskie kolędy.

Szkolny koncert kolęd


ak co roku w przeddzień zimowych ferii świątecznych w starowiejskiej szkole odbyły się klasowe wigilijne oraz SZKONY KONCERT KOLĘD. Z tej okazji uczniowie każdej klasy przygotowali inscenizacje znanych i nieznanych kolęd, które wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. I tak jedni przebierają się za Świąta Rodzinę, inni za Pastuszków, a jaszcze inni zegnają stary, a witają Nowy Rok

Jasełka atomiast na semestralne spotkanie z rodzicami Dyrektor SP w Sterej Wsi, pani J. Szymczyk wraz z grypa młodzieży przygotowała JASEŁKA. Historia Boga, który stał się człowiekiem, opowiedziana głosami dzieci wzruszyła i zachwyciła wszystkich.


Dzień Europejczyka odróz do różnych krajów europejskich, poznanie najciekawszych zabytków, historii i kultury to cel zorganizowanego wiosną 29 IV 2004r. Dnia Europejczyka. Młodzież prezentowała poszczególne kraje, a największym zainteresowaniem cieszyły się przysmaki z różnych stron.


Wycieczki iosna to tez tradycyjny czas szkolnych wycieczek. Klasy IV a i IV b zdobyły szczyty (oczywiście te mniejsze) Tatr, klasa V wędrowała Szlakiem Orlich Gniazd, a klasa VI była w Tarnowskich Górach. Wielkim powodzeniem wśród szkolnej młodzieży cieszy się wycieczka do Krakowa zorganizowana przez ks. G. Thena. Dzieci były m. in. na Kopcu Kościuszki, w Kościele Mariackim, w Klasztorze Ojców Bernardynów oraz na Wawelu.


W atmosferze wspomnień o udanych wycieczkach rozpoczęły się wakacje.

Rok szkolny 2004/2005


kronika szolna 1999 do 2005  
kronika szolna 1999 do 2005  

kronika,dokument

Advertisement