Page 1

ナサYCIE I PONTYFIKAT JANA PAWナ、 II


menu Narodziny

Karol Wojtyła papieżem

Rodzice

Śmierć

Nauka

Pogrzeb

Święcenia kapłańskie

Beatyfikacja

Nominacja na biskupa

Cytaty

Powołanie do Kolegium Kardynalskiego

Zamach na życie Ojca Świętego


Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920r. W Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Został ochrzczony w kościele parafialnym 20 czerwca 1920 roku przez księdza Franciszka Żaka. Rodzicami chrzestnymi Karola Wojtyły byli Józef Kuczmierczyk, szwagier Emilii Wojtyły, i jej siostra, Maria Wiadrowska.


Ród Wojtyłów wywodzi się z Czańca koło Kęt i Lipnika a Kaczorowskich pochodzi z Michalowa koło Szczebrzeszyna. Matka Karola zmarła 13 kwietnia 1929 roku, w wieku 45 lat. Trzy lata później, w 1932r., w wieku 26 lat zmarł na szkarlatynę jego brat Edmund. 18 lutego 1941r. roku umarł ojciec Karola.


Młody Karol rozpoczął naukę w 1926r. W szkole powszechnej w Wadowicach. Od września 1930 roku, po zdaniu egzaminów wstępnych, Karol Wojtyła rozpoczął naukę w 8-letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity. Już w tym wieku, według jego katechetów, wyróżniała go także ogromna wiara. W pierwszej klasie Karol wstąpił do kółka ministranckiego.


1 listopada 1946 roku kardynał

Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza. 2 listopada jako neoprezbiter odprawił mszę świętą prymicyjną w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu. 15 listopada Karol Wojtyła wraz z klerykiem Stanisławem Starowieyskim poprzez Paryż wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia.


4 lipca 1958 r. Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Ombrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa. Konsekracji biskupiej ks. Karola Wojtyły dokonał 28 września 1958 w katedrze na Wawelu metropolita krakowski i lwowski, arcybiskup Eugeniusz Baziak. Na okres biskupstwa Karola Wojtyły przypadły także obrady Soboru Watykańskiego II, w których aktywnie uczestniczył. Już w tym okresie bardzo dużo czasu poświęcał na podróże zagraniczne w celach ewangelizacyjnych i religijnych.


Podczas konsystorza z 26 czerwca 1967 został nominowany kardynałem. 28 czerwca 1967 roku otrzymał w Kaplicy Sykstyńskiej od papieża Pawła VI czerwony biret, a jego kościołem tytularnym stał się kościół św. Cezarego Męczennika na Palatynie.


Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe w roku 1978 Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jan Paweł II. Wynik wyboru ogłoszono 16 października o godzinie 16:16. Formalna inauguracja pontyfikatu miała miejsce w trakcie mszy świętej na Placu św. Piotra 22 października 1978r.


W dniu 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch oraz rękę. Jak ustalili śledczy, chwilę wcześniej Ali Agca mierzył w jego głowę. Jan Paweł II schylił się wtedy do małej dziewczynki i wziął ją na ręce. Ranny papież osunął się w ramiona stojącego za nim sekretarza Dziwisza.


Jan Paweł II od 1992r. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia papieża rozpoczęło się 1 lutego 2005r. Około godziny 15.30 bardzo słabym głosem papież powiedział: „Pozwólcie mi iść do domu Ojca”. O godzinie 19 wszedł w stan śpiączki, a monitor wykazał postępujący zanik funkcji życiowych. Śmierć Jana Pawła II nastąpiła o godzinie 21:37. Zmarł 2 kwietnia 2005r. po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego w 9666 dniu swojego pontyfikatu w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego.


Pogrzeb Jana Pawła II odbył się w piątek 8 kwietnia 2005r. Trumnę ustawiono wprost na rozłożonym na bruku placu św. Piotra dywanie. Msza święta koncelebrowana była przez kilka tysięcy kardynałów, arcybiskupów, biskupów i patriarchów katolickich Kościołów wschodnich przewodniczył dziekan kolegium, kardynał Joseph Ratzinger.


13 maja 2005 papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Od tego momentu przysługuje mu tytuł Sługi Bożego. Proces rozpoczął się 28 czerwca 2005r. Postulatorem procesu został polski ksiądz Sławomir Oder. 1 maja 2011r. nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II podczas uroczystej mszy świętej na placu św. Piotra w Rzymie. Nabożeństwo prowadził papież Benedykt XVI, który ogłosił oficjalnie że dniem wspomnienia liturgicznego błogosławionego Jana Pawła II będzie 22 października.


o Człowiek jest wielki nie przez, to co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

o Droga do celu to nie połowa przyjemności, to cała przyjemność. o Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.

o Jak można kochać Boga który jest niewidzialny, nie kochając człowieka który jest obok nas. o Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz,

lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność.

o Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sob ą, która pozwala odnajdywa ć urok m łodo ści. o Zbyt często ludzkie życie rozpoczyna się i kończy pozbawione radości i pozbawione nadziei. o Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.


W wykonaniu prezentacji korzystaliśmy z: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/christifideles.html http://www.youtube.com/watch?v=BSK04tririE http://s.v3.tvp.pl/images/6/9/3/uid_693849d0d23375c7c2214ae32cfc4fa11295006789114_width_700_play_0_pos_3_gs_0.jpg

Wiktoria Kal i Mateusz Olejak

Jan Pawel II - zycie  

prezentacja o zyciu papieza

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you