Page 1

De perfecte allesreiniger? ‘’Hoe maken we de perfecte allesreiniger als we ons richten op de groei van micro organismen?’’

Profielwerkstuk biologie/scheikunde Jade Bouwhuis & Daniëlle Bruins Slot H5D 2008/2009


De perfecte allesreiniger? Begeleidster: Mevrouw Boer Vechtdal college

De perfecte allesreiniger? ‘’Hoe maken we de perfecte allesreiniger als we ons richten op de groei van micro organismen?’’

Profielwerkstuk biologie/scheikunde Jade Bouwhuis & Daniëlle Bruins Slot H5D 2008/2009 Begeleidster: Mevrouw Boer Vechtdal college Jade Bouwhuis & Daniëlle Bruins Slot H5D

2


De perfecte allesreiniger?

Inhoudsopgave Inhoudsopgave............................................................................................................................3 Voorwoord..................................................................................................................................4 1...................................................................................................................................................5 Inleiding onderwerp....................................................................................................................5 2..................................................................................................................................................6 Uit welke stoffen bestaat een allesreiniger?................................................................................6 ....................................................................................................................................................7 3...................................................................................................................................................8 Welke stoffen zijn effectief, en welke zouden wij eventueel kunnen weglaten?........................8 4...................................................................................................................................................9 Het maken van onze eigen allesreinigers....................................................................................9 Het maken van allesreiniger 1.................................................................................................9 Het maken van allesreiniger 2.................................................................................................9 Het maken van allesreiniger 3...............................................................................................10 Het maken van allesreiniger 4...............................................................................................10 ...................................................................................................................................................11 5.................................................................................................................................................12 Resultaten..................................................................................................................................12 Resultaten na 48 uur in de stoof ...........................................................................................12 Resultaten na 72 uur in de stoof ...........................................................................................14 Resultaten na 120 uur in de stoof .........................................................................................15 Resultaten na 144 uur in de stoof .........................................................................................16 Conclusie en Discussie .............................................................................................................17 Evaluatie................................................................................................................................18 Bronnenlijst ..............................................................................................................................21 Bijlagen.....................................................................................................................................22 Logboek deel I..........................................................................................................................33 Logboek deel II.........................................................................................................................37

Jade Bouwhuis & DaniĂŤlle Bruins Slot H5D

3


De perfecte allesreiniger?

Voorwoord Het onderzoek naar de ingrediënten van een allesreiniger vonden we moeilijk, maar wel interessant. Doordat de etiketten op de allesreiniger en het internet erg onvolledig waren kosten het veel moeite om achter de ingrediënten te komen. Maar door de student van de universiteit Twente konden we toch aan deze informatie komen, daarvoor willen we haar bedanken. Het experiment om de allesreiniger te maken, vonden wij erg leuk. Omdat wij meerdere allesreinigers wilden maken, nam dit veel tijd in beslag. Maar desondanks hebben we er wel plezier aan gehad. Het experiment in de aula vonden wij iets minder om te doen. Omdat we de eerste dag twaalf keer hetzelfde moesten doen, hadden we het op een gegeven moment wel gezien. Maar toen we de resultaten in de stoof zagen, waren we blij verrast. Verder willen we mevrouw Timmer bedanken voor de uitleg om bacteriën te herkennen en te tellen en ook willen we meneer Nijboer bedanken dat wij zelf de agra bodems mochten maken. Daarnaast willen we ook meneer Nijkamp bedanken dat we in het scheikunde kabinet aan onze experimenten mochten werken. Verder willen we mevrouw Boer bedanken voor het begeleiden van ons profielwerkstuk. Zonder haar hadden we het nooit zo mooi kunnen krijgen. Bedankt!

Jade Bouwhuis & Daniëlle Bruins Slot H5D

4


De perfecte allesreiniger?

1 Inleiding onderwerp De dag dat we voor het eerst bezig moesten voor ons profielwerkstuk, wanneer we informatie kregen en een onderwerp moesten kiezen, hebben wij op internet zitten rondneuzen naar biologische onderwerpen. We waren allebei geïnteresseerd in een ziekte, bijvoorbeeld kanker of aids, maar dit leek ons toch te aangrijpend en volgens de begeleidster was het niet verstandig. We zijn terechtgekomen op verschillende internetsites van universiteiten en kwamen de vraag ‘Hoe effectief zijn allesreinigers?’ tegen. Dit vonden wij toch wel heel erg interessant. Maar hoe maak je van één zo’n vraag een heel profielwerkstuk? Na overleg met de begeleidster hebben we naar verdere informatie gezocht en kwamen we op het idee om verschillende allesreinigers te testen, of ze daadwerkelijk zo goed zijn als ze op de reclame beweren en dit dan te vergelijken. Maar dit was niet voldoende om een heel profielwerkstuk van te maken, dus moesten we ons onderwerp zien uit te breiden. We hebben ons verdiept in de ingrediënten van allesreinigers om te kijken welke stoffen daadwerkelijk het werk doen. Toen kwamen we na overleg met begeleidster en TOA op het idee zelf wel een allesreiniger te kunnen maken. Deze wilden we dan vergelijken met andere, bestaande allesreinigers. Gaandeweg hebben we onze manier van werken nog weer aangepast en ideeën toegevoegd, zo konden we dus aan het begin niet precies zeggen hoe we het gingen doen. Dit wordt verderop in het werkstuk duidelijk.

Jade Bouwhuis & Daniëlle Bruins Slot H5D

5


De perfecte allesreiniger?

2 Uit welke stoffen bestaat een allesreiniger? Wij hebben onderzoek gedaan naar de ingrediënten van allesreinigers door middel van het internet. We zijn tot de conclusie gekomen dat de informatie die de producenten op de etiketten en op het internet zetten zeer beperkt zijn. Hierdoor kregen wij dus niet de informatie die we wilden. We hebben verder gekeken op het internet en hebben hier een schema gevonden waar nog aardig beperkte informatie in staat, maar waar toch vooruitgang door mogelijk bleek. Volgens deze internetsite bestaat een allesreiniger voor 1-10% uit anionogene oppervlakte actieve stoffen. Ook bestaat het voor 1-10% uit niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen. Van deze stoffen weten wij niet wat ze inhouden en in overleg met Ben Nijkamp hebben wij besloten dit achterwege te laten omdat het niet aanwezig is op school. Verder bestaat een allesreiniger, volgens deze internetsite, voor 1-5% uit zeep. Dit bracht natuurlijk geen problemen met zich mee. Voor 0-2% bestaat de allesreiniger uit Polycarboxylaten. Ook bij deze stof hadden wij onze vraagtekens. Natriumcarbonaat neemt 0-10% van de allesreiniger in beslag. 0-10% van de allesreiniger is Citroenzuur/Citraat en 0-5% bestaat uit Hydrotopen. Wederom weten wij niet wat deze stof voorstelt. Minder dan 1% is gereserveerd voor Parfum en minder dan 0.5% is voor de Conserveringsmiddelen. Tot slot zit er 0-0.1% Kleurstoffen in en de rest is water. Dit is niet onze enige bron geweest om uit te zoeken uit welke ingrediënten een allesreiniger bestaat. Wij vertrouwden het internet niet volledig, dus zijn op zoek gegaan via verschillende universiteiten en probeerden zo in contact te komen met een student. Helaas reageerde deze student niet op onze vraag, maar kregen we wel een reactie van universiteit Twente zelf. Hierin stond dat als wij na een week tijd geen reactie hadden gehad op onze vraag, wij opnieuw de vraag moesten inzenden. Dit hebben we dus uiteraard gedaan en kregen na een poosje reactie. Maar dit keer van een andere student van universiteit Twente. Zij vertelde hierin uit welke ingrediënten de allesreiniger volgens haar bestaat. De inhoud van een allesreiniger is voornamelijk water (75 %). Verder zitten er waterontharders in die er voor zorgen dat de zeep goed zijn werk kan doen. De werkzame stof in allesreinigers is vaak een synthetische stof die er voor zorgt dat het gehele oppervlak schoon wordt, en dat de afvalstoffen opgelost blijven in het water. Daarnaast zitten er nog een aantal oplosmiddelen in de allesreiniger, omdat anders de zeep niet goed genoeg oplost in de rest van het mengsel. Het meest gebruikte hiervoor is ethanol. Meestal neemt dit 2 - 5 % van de hele allesreiniger in. Tenslotte zitten er nog conserveringsmiddelen, kleurstoffen en geurstoffen in de allesreiniger. Deze hebben de functie het langer mee te laten gaan, en het aangename geurtje te verspreiden na het schoonmaken. Dit neemt ongeveer 0,5 % van de hele allesreiniger in beslag. Dit is een schematische weergave van welke ingrediënten een allesreiniger bevat. Na deze informatie te hebben ontvangen, hebben we haar gevraagd iets dieper in te gaan op de verschillende ingrediënten. Het is per allesreiniger verschillend wat de precieze hoeveelheid aan ingrediënten is. Dit verschilt vooral per merk en is dus niet exact te zeggen. Soms is het zelfs zo dat er Jade Bouwhuis & Daniëlle Bruins Slot H5D

6


De perfecte allesreiniger? wel 85 % water aanwezig is in de allesreiniger. De oplosmiddelen zijn altijd alcoholen, dus ethanol, maar soms ook isopropanol. De waterontharders die gebruikt worden zijn vaak soda hiervoor is de chemische naam natriumcarbonaat (Na2CO3) of citraat, dat is het ion van citroenzuur (C6H5O7). De H's van de zuurgroepen worden dan afgesplitst. Deze zorgen ervoor dat de zeep nog wel kan werken doordat het de kalk die in het water aanwezig is onwerkbaar wordt gemaakt. Ook hebben deze stoffen zelf een geringe reinigende werking, het werkt vooral ontvettend, waardoor ze extra nuttig zijn in een allesreiniger. In bezit te zijn van deze informatie, die naar onze mening betrouwbaar is, zijn we gaan onderzoeken welke stoffen effectief zijn en welke stoffen eventueel weggelaten kunnen worden en dus niet noodzakelijk zijn. * Zie bijlage 2 voor de mailtjes van student Anne Benneker.

Jade Bouwhuis & DaniĂŤlle Bruins Slot H5D

7


De perfecte allesreiniger?

3 Welke stoffen zijn effectief, en welke zouden wij eventueel kunnen weglaten? Zoals in het vorige hoofdstuk gelezen kon worden, verschilt het per allesreiniger wat de precieze hoeveelheid aan ingrediënten is. Dit verschilt vooral per merk en is dus niet exact te zeggen. Er zitten waterontharders in, natriumcarbonaat, dit zorgt ervoor dat de zeep nog wel kan werken doordat het kalk die in het water aanwezig is onwerkbaar gemaakt wordt. Deze stof heeft zelf een geringe reinigende werking, het werkt vooral ontvettend, dus deze stof is zeker effectief en moet in onze eigen allesreiniger toegevoegd worden. De conserveringsmiddelen in allesreinigers zijn vooral methylisothiazolinone en benzisothiazolinone. Van deze stoffen weten wij erg weinig af, maar we weten wel dat het niet noodzakelijk is in onze eigen allesreiniger. Wij gebruiken de allesreiniger namelijk maar één keer voor het experiment. Deze stoffen zijn dus effectief voor het behouden van de allesreiniger, maar dat is bij ons niet van toepassing. Vervolgens de stoffen die het daadwerkelijke schoonmaakwerk moeten doen. Ook hierin verschillen de allesreinigers onderling. Er is een groep allesreinigers die op basis van zeep werkt. Zeep is een verzamelnaam voor een grote hoeveelheid stoffen. Alle soorten zepen worden gemaakt door de verzepingsreactie van een vet met een loog. Hierdoor ontstaat een lang molecuul dat een hydrofiele kop heeft en een hydrofobe staart. Dit wil zeggen dat de kop graag in water gaat zitten en dus goed oplost en dat de staart juist helemaal niet graag in water gaat zitten en dus niet goed oplost. De werking van zeep is op deze manier uit te leggen, want als een vuildeeltje in het water gaat, gaan de zeepmoleculen om dit deeltje zitten, met de staarten naar het deeltje toe en juist de koppen in het water. Omdat de koppen in het water gaan zitten ontstaat er een micel, dit is een soort bel waarin het vuil zit, die is opgelost in water. Er zijn ontzettend veel verschillende soorten zeep, maar wij gebruiken een kaliumzeep, namelijk groene zeep. Er zitten nog een aantal synthetische stoffen in een allesreiniger, namelijk LAS (Lineair alkylbenzeen sulfonaat), deze wordt het meest gebruikt, secundair alkaansulfonaat en alkylfenolethoylaten. Van deze stoffen weten wij alleen dat ze niet noodzakelijk zijn voor onze allesreiniger, daarom laten we deze ook achterwege. Tot slot zit er voor zo’n 80 % water in een allesreiniger, dit is noodzakelijk om de verschillende stoffen aan elkaar te binden en dus ook noodzakelijk om aan ons eigen allesreiniger toe te voegen. Hieruit blijkt dat de volgende stoffen niet noodzakelijk zijn in een allesreiniger en die wij dus weglaten: de conserveringsmiddelen: methylisothiazolinone, benzisothiazolinone en de synthetische stoffen: LAS (Lineair alkylbenzeen sulfonaat), secundair alkaansulfonaat en alkylfenolethoylaten. * Zie bijlage 2 voor de mailtjes van student Anne Benneker.

Jade Bouwhuis & Daniëlle Bruins Slot H5D

8


De perfecte allesreiniger?

4 Het maken van onze eigen allesreinigers De ingrediënten van een allesreiniger vinden, was makkelijker gezegd dan gedaan. Dit hebben we behoorlijk onderschat. De lijsten met ingrediënten op de allesreinigers waren beperkt, en op internet werd beperkte informatie gegeven. Na dit te hebben geconstateerd hebben we verschillende universiteiten gemaild. We kregen wel reactie van de universiteiten, maar meestal was dit een link naar een site of dat ze ons niet verder konden helpen. Toen wij bij de universiteit Twente kwamen, zij stuurden een mailtje terug dat ze onze vraag zouden doorsturen naar een student. Vanaf toen zijn we in contact gekomen met Anne Benneker. Zij kon ons gelukkig verder helpen met de ingrediënten. In de bovenstaande hoofdstukken hebben we vermeld welke stoffen in een allesreiniger aanwezig zijn en welke stoffen wij weg kunnen laten voor onze eigen allesreiniger. Hier hebben we een lijstje van gemaakt. -

Gedestilleerd water Vaste groene zeep ( later Vloeibare groene zeep) Natriumcarbonaat Ethanol Blauwe vaste kleurstof (bij 1 allesreiniger gele vaste kleurstof) Shampoo parfum geurstof ( bij 1 allesreiniger geurballetjes in vaste vorm, en bij 2 allesreinigers hebben we de geurstoffen weggelaten).

Het maken van allesreiniger 1 De eerste allesreiniger hebben wij als volgt gemaakt. In een groot bekerglas hebben wij 450 ml gedestilleerd water gedaan. Hieraan hebben wij 60 gram vaste groene zeep toegevoegd. Dit mengsel hebben we verwarmd omdat de groene zeep niet met koud water wilde mengen. Door het te verwarmen werd het gedestilleerd water en de groene zeep één oplossing. Vervolgens hebben wij het bekerglas van het vuur afgehaald, aan het mengsel wat nu in het bekerglas zat hebben we 25 gram natriumcarbonaat toegevoegd, ook dit hebben wij zolang doorgeroerd totdat het was opgelost. Daarna hebben we 25 ml ethanol toegevoegd, ook dit hebben we goed doorgeroerd. Tot slotte hebben we er 0.2 gram blauwe vaste kleurstof en 0.5 ml shampoo parfum geurstof door heen gedaan. Dit hebben wij laten afkoelen en in een flesje gedaan. Het maken van allesreiniger 2 De tweede allesreiniger hebben wij met vloeibare groene zeep gemaakt. Van deze vloeibare groene zeep hebben wij 60 ml gebruikt. Ook bij het maken van deze allesreiniger zijn we begonnen met 450 ml gedestilleerd water. Daarna hebben we de groene zeep toegevoegd, goed door elkaar gemaakt. Vervolgens hebben we er 25 gram natriumcarbonaat aan toegevoegd, dit hebben we ook weer goed doorgeroerd. Toen hebben we er 25 ml ethanol aan toegevoegd. We hebben hier als laatste 0.02 gram blauwe vaste kleurstof aan toegevoegd. Jade Bouwhuis & Daniëlle Bruins Slot H5D

9


De perfecte allesreiniger? Het maken van allesreiniger 3 De derde allesreiniger hebben wij ook volgens dezelfde stappen gemaakt als de eerste allesreiniger, maar ook hier hebben wij enkele hoeveelheden van de ingrediënten aangepast. We hebben in plaats van 0.2 gram kleurstof 0.02 gram blauwe kleurstof aan de vloeistof toegevoegd. En in plaats van 0.5 ml shampoo parfum geurstof hebben wij 35 gram geurballetjes toegevoegd. We hoopten dat deze balletjes zouden oplossen, dit werd ons ook verteld in de winkel. Maar tijdens de proef bleven de balletjes drijven, dat was een behoorlijke tegenvaller. We besloten het mengsel te zeven. Het maken van allesreiniger 4 De vierde allesreiniger hebben wij volgens dezelfde stappen als de eerste allesreiniger gemaakt. Maar enkele hoeveelheden van de ingrediënten hebben we aangepast. We hebben 0.05 gram gele vaste kleurstof in plaats van 0.2 gram blauwe vaste kleurstof toegevoegd. En we hebben de geurstof achterwege gelaten.

Ingrediënten

Allesreiniger 1

Allesreiniger 2 Allesreiniger 3 Allesreiniger 4

Gedestilleerd water Vaste groene zeep Vloeibare groene zeep Natriumcarb onaat (NaCO3) Ethanol Blauwe vaste kleurstof Gele vaste kleurstof Shampoo parfum geurstof Geurballetjes in vaste vorm

450 ml

450 ml

450 ml

450 ml

60 gram

-

60 gram

60 gram

-

60 ml

-

-

25 gram

25 gram

25 gram

25 gram

25 ml 0.2 gram

25 ml 0.02 gram

25 ml 0.02 gram

25 ml -

-

-

-

0.05 gram

0.5 ml

-

-

-

-

-

35 gram

-

Jade Bouwhuis & Daniëlle Bruins Slot H5D

10


De perfecte allesreiniger?

Gedestilleerd water met vaste groene zeep.

Groene zeep opgelost in water

Jade voegt de Natriumcarbonaat toe aan de oplossing van groene zeep met gedestilleerd water

Natriumcarbonaat in gedestilleerd water en groene zeep aan het oplossen

De

blauwe kleurstof toegevoegd aan Allesreiniger 1 de oplossing van groene zeep, gedestilleerd water, natriumcarbonaat en ethanol. Jade Bouwhuis & DaniĂŤlle Bruins Slot H5D

11


De perfecte allesreiniger?

5 Resultaten Resultaten na 48 uur in de stoof Allesreiniger Bacterie kolonies Verschillende soort(en) bacteriĂŤn Ajax (monster voor 21 2 (geel en wit) het schoonmaken) Apta (monster voor 24 2 (geel en wit) het schoonmaken) Actiff (monster 29 2 (geel en wit) voor het schoonmaken) Allesreiniger 1 31 2 (geel en wit) (monster voor het schoonmaken) Allesreiniger 2 155 2 (geel en wit) (monster voor het schoonmaken) Allesreiniger 3 84 2 (geel en wit) (monster voor het schoonmaken) Ajax (monster direct na schoonmaken) Apta (monster direct na schoonmaken) Actiff (monster direct na schoonmaken) Allesreiniger 1 (monster direct na schoonmaken) Allesreiniger 2 (monster direct na schoonmaken) Allesreiniger 3 (monster direct na schoonmaken)

Schimmel (s) 1 1 1 2 1

10

2 (geel en wit)

1

9

2 (geel en wit)

3

14

2 (geel en wit)

2

12

2 (geel en wit)

-

8

2 (geel en wit)

-

9

2 (geel en wit)

2

Jade Bouwhuis & DaniĂŤlle Bruins Slot H5D

12


De perfecte allesreiniger?

Ajax (monster 24 uur na schoonmaken) Apta (monster 24 uur na schoonmaken) Actiff (monster 24 uur na schoonmaken) Allesreiniger 1 (monster 24 uur na schoonmaken) Allesreiniger 2 (monster 24 uur na schoonmaken) Allesreiniger 3 (monster 24 uur na schoonmaken)

33

3 (geel, wit en oranje)

2

20

2 (geel en wit)

2

19

2 (geel en wit)

1

17

2 (geel en wit)

-

19

2 (geel en wit)

-

25

3 (geel, wit en oranje)

1

Jade Bouwhuis & DaniĂŤlle Bruins Slot H5D

13


De perfecte allesreiniger?

Resultaten na 72 uur in de stoof Allesreiniger Bacterie kolonies Verschillende soorten bacteriĂŤn Ajax (monster voor 24 2 (geel en wit) het schoonmaken) Apta (monster voor 22 2 (geel en wit het schoonmaken) Actiff (monster 38 2 (geel en wit voor het schoonmaken) Allesreiniger 1 37 2 (geel en wit) (monster voor het schoonmaken) Allesreiniger 2 58 2 (geel en wit (monster voor het schoonmaken) Allesreiniger 3 86 2 (geel en wit) (monster voor het schoonmaken) Ajax (monster direct na schoonmaken) Apta (monster direct na schoonmaken) Actiff (monster direct na schoonmaken) Allesreiniger 1 (monster direct na schoonmaken) Allesreiniger 2 (monster direct na schoonmaken) Allesreiniger 3 (monster direct na schoonmaken)

Schimmel (s) 2 2 3 3 1

14

2 (geel en wit

1

13

2 (geel en wit

2

17

3 (geel, wit en oranje)

-

16

2 (geel en wit

-

9

2 (geel en wit

1

8

2 (geel en wit

2

Jade Bouwhuis & DaniĂŤlle Bruins Slot H5D

14


De perfecte allesreiniger?

Resultaten na 120 uur in de stoof Allesreiniger Bacterie kolonies Verschillende soorten bacteriĂŤn Ajax (monster 24 32 3 (geel, wit en uur na oranje) schoonmaken) Apta (monster 24 20 2 (geel en wit) uur na schoonmaken) Actiff (monster 24 24 3 (geel, wit en uur na oranje) schoonmaken) Allesreiniger 1 23 3 (geel, wit en (monster 24 uur na oranje) schoonmaken) Allesreiniger 2 18 2 (geel en wit) (monster 24 uur na schoonmaken) Allesreiniger 3 (monster 24 uur na schoonmaken)

26

3 (geel, wit en oranje)

Jade Bouwhuis & DaniĂŤlle Bruins Slot H5D

Schimmel (s) 2 3 1 1

2

15


De perfecte allesreiniger?

Resultaten na 144 uur in de stoof Allesreiniger Bacterie kolonies Verschillende soorten bacteriën Ajax (monster voor 29 2 (geel en wit) het schoonmaken) Apta (monster voor 18 3 (geel, wit en het schoonmaken) oranje) Actiff (monster 54 3 (geel, wit en voor het oranje) schoonmaken) Allesreiniger 1 37 2 (geel en wit) (monster voor het schoonmaken) Allesreiniger 2 163 2 (geel en wit) (monster voor het schoonmaken) Allesreiniger 3 84 2 (geel en wit) (monster voor het schoonmaken) Ajax (monster direct na schoonmaken) Apta (monster direct na schoonmaken) Actiff (monster direct na schoonmaken) Allesreiniger 1 (monster direct na schoonmaken) Allesreiniger 2 (monster direct na schoonmaken) Allesreiniger 3 (monster direct na schoonmaken) * Resultaten in tabel

Schimmel (s) 1 6 5 3 2 3

40

2 (geel en wit)

5

13

3 (geel, wit en oranje)

4

15

3 (geel, wit en oranje)

1

16

2 (geel en wit)

-

10

2 (geel en wit)

1

8

2 (geel en wit)

2

gezet aan de hand van foto’s die zijn bijgevoegd in bijlage 1.

Jade Bouwhuis & Daniëlle Bruins Slot H5D

16


De perfecte allesreiniger?

Conclusie en Discussie Uit het onderzoek kunnen wij ten eerste concluderen dat een allesreiniger wel degelijk bacteriën en schimmels doodt. Dit kunnen wij uit de gegevens halen van hoofdstuk 5, waar we duidelijk kunnen zien dat het aantal bacteriën voor het schoonmaken meer is dan het aantal bacteriën na het schoonmaken en zelfs 24 uur na het schoonmaken. Maar vlak na het schoonmaken zijn niet alle bacteriën weg, er blijven altijd bacteriën zitten, ze worden niet allemaal gedood. Dus de geteste allesreinigers verwijderen niet alle micro organismen van het schoongemaakte oppervlak. Ten tweede kunnen we aan de hand van de gegevens van 48 uur in de stoof zien dat onze allesreinigers het niet minder goed werken dan de bestaande allesreinigers op het gebied van het doden van micro organismen. Ze hebben wat dat betreft dezelfde werking maar wij hebben minder ingrediënten gebruikt. Dus in bestaande allesreinigers zitten stoffen die bij het doden van bacteriën en schimmels geen rol spelen. Deze stoffen zullen ongetwijfeld een andere functie hebben, bijvoorbeeld het verwijderen van vlekken en vieze geurtjes. Wij hebben geen conserveringsmiddelen toegevoegd, waardoor de groene zeep samenklontert en de allesreiniger waarschijnlijk niet meer optimaal werkt. Ook uit de gegevens van 72 uur, 120 uur en 144 uur in de stoof kunnen we deze conclusie halen. Onze allesreiniger werkt net zo goed als de bestaande allesreinigers op het gebied van het doden van micro organismen.

Jade Bouwhuis & Daniëlle Bruins Slot H5D

17


De perfecte allesreiniger?

Slotwoord Door het experiment zijn we er achter gekomen dat een allesreiniger gebruiken wel goed is, het dood bacteriën, maar niet allemaal hetzelfde geld voor schimmels. Dus wij zijn van mening dat je een allesreiniger wel moet/kunt gebruiken. Wij vroegen ons aan het begin af of het überhaupt wel zin had om een allesreiniger te gebruiken. Evaluatie Jade a. Het kiezen van het onderwerp en het maken van hoofd- en deelvragen: Ging niet goed/ ging wel/ ging goed - Wat goed lukte was: Het eens worden over het onderwerp en wat we precies wilden gaan doen. We zaten vanaf het begin op aan op één lijn. - Wat ik de volgende keer anders moet doen: De volgende keer proberen de hoofd- en deelvragen in één keer goed doen, dit hebben we een aantal keren aan moeten passen en dat kost weer extra tijd. b. Het kiezen van informatiebronnen: Ging niet goed/ ging wel/ ging goed - Wat goed lukte was: Bronnen vinden met informatie over heel veel verschillende schoonmaakmiddelen. Hieruit konden we ideeën opdoen over onze eigen allesreiniger. - Wat ik de volgende keer anders moet doen: Informatie zien te vinden over specifieke allesreinigers. We hebben ons in het begin voornamelijk gericht op schoonmaakmiddelen in het algemeen, later hebben we ons gespecialiseerd tot allesreinigers. c. Het plannen van de tijd/taakverdeling: Ging niet goed/ ging wel/ ging goed - Wat goed lukte was: We hebben vanaf het begin af aan een goed overzicht gehad van wat we al hadden gedaan en wat we moesten doen. Zo was het heel gemakkelijk om een eerlijke taakverdeling te maken, maar natuurlijk is het altijd wel zo dat de één voor het één wat meer doet en de ander voor het andere. Maar dit compenseerde weer mooi. - Wat ik de volgende keer anders moet doen: Ik heb een aantal keer gehad dat ik best laks was, ik moet in het vervolg me er altijd tot zetten. We hebben aan het eind behoorlijk veel moeten doen, dit komt voornamelijk door de toetsweek die er tussen kwam en wat erg belangrijk is, maar we hadden in die periode iets beter moeten plannen. d. Het bestuderen van de bronnen en het verzamelen van de juiste informatie: Ging niet goed/ ging wel/ ging goed - Wat goed lukte was: De informatie die we van Anne hebben gekregen konden we meteen goed gebruiken, hier hebben we veel aan gehad. - Wat ik de volgende keer anders moet doen: Het informatie vinden zelf was erg moeilijk. e. Het vinden van de antwoorden op de deelvragen: Jade Bouwhuis & Daniëlle Bruins Slot H5D

18


De perfecte allesreiniger? Ging niet goed/ ging wel/ ging goed - Wat goed lukte was: Eens worden over de antwoorden. We hebben samen de antwoorden goed geformuleerd. - Wat ik de volgende keer anders moet doen: Voor de volgende keer is het misschien verstandig om een onderwerp te vinden waar we zeker van zijn dat er veel informatie over te vinden is, zodat ook het gemakkelijker wordt de deelvragen te beantwoorden. DaniĂŤlle a. Het kiezen van het onderwerp en het maken van hoofd- en deelvragen: Ging niet goed/ ging wel/ ging goed -

Wat goed lukte was: Over het onderwerp waren we het gelukkig samen snel eens. Ook waren we het snel eens over wat we precies wouden gaan onderzoeken. Wat ik de volgende keer anders moet doen: We moeten de volgende keer vanaf het begin direct een goede hoofdvraag en goede deelvragen bedenken, want we hebben nu steeds alles een klein beetje aangescherpt.

b. Het kiezen van informatiebronnen: Ging niet goed/ ging wel/ ging goed - Wat goed lukte was: Toen we eenmaal in contact waren met Anne Benneker konden we een heel stuk verder met ons profielwerkstuk. Als we niet met haar in contact waren gekomen was het heel moeilijk geweest om de uiteindelijke experimenten te kunnen doen. - Wat ik de volgende keer anders moet doen: Als we de volgende keer een onderwerp hebben gekozen moeten we direct kijken of er veel en goede informatie over te vinden is. c. Het plannen van de tijd/taakverdeling: Ging niet goed/ ging wel/ ging goed - Wat goed lukte was: We wisten vanaf het begin al bijna precies wat we wilden doen, ook hebben we van tevoren de tijd goed in geschat. - Wat ik de volgende keer anders moet doen: Als je met het profielwerkstuk begint lijkt het allemaal nog heel ver weg. Maar als je eenmaal bezig bent komt de deadline steeds dichterbij, ook was dit jaar de deadline eerder dan voorgaande jaren. We hadden met alles misschien beter iets eerder moeten beginnen, maar we hebben het gelukkig gehaald.

Jade Bouwhuis & DaniĂŤlle Bruins Slot H5D

19


De perfecte allesreiniger? d. Het bestuderen van de bronnen en het verzamelen van de juiste informatie: Ging niet goed/ ging wel/ ging goed - Wat goed lukte was: De informatie die we van Anne Benneker kregen was alleen maar goede informatie. Uit de bronnen van internet konden niet de informatie vinden die we hadden gewenst. - Wat ik de volgende keer anders moet doen: Wat ik ook heb aangegeven bij onderdeel B is dat we beter van te voren hadden kunnen kijken of we ook de juiste informatie op internet konden vinden. e. Het vinden van de antwoorden op de deelvragen: Ging niet goed/ ging wel/ ging goed - Wat goed lukte was: Wij hebben een beschrijvend en experimenteel onderzoek gedaan. Dus veel deelvragen hadden we niet. Maar de deelvragen die we hadden konden we goed beantwoorden. - Wat ik de volgende keer anders moet doen: Van tevoren een onderwerp zoeken waar genoeg informatie over te vinden is. Zodat we deelvragen konden bedenken die we uitgebreid konden beantwoorden, maar ik vind dat het ons goed is gelukt om antwoord te geven op de deelvragen met de informatie die wij hadden.

Jade Bouwhuis & DaniĂŤlle Bruins Slot H5D

20


De perfecte allesreiniger?

Bronnenlijst     

De student van universiteit Twente genaamd Anne Benneker Mevrouw Timmer Meneer Nijkamp Meneer Nijboer Mevrouw Boer

 http://www.allesovercosmetica.nl/was_en_reinigingsmiddelen/pages/view.php ?page_id=89  http://www.cleaning101.com/cleaning/chemistry/  http://nl.wikipedia.org/wiki/Allesreiniger

Jade Bouwhuis & Daniëlle Bruins Slot H5D

21


De perfecte allesreiniger?

Bijlagen Bijlage 1

Foto’s na 48 uur in de stoof

Ajax voor het schoonmaken

Apta voor het schoonmaken

Actiff voor het schoonmaken

Allesreiniger 1 voor het schoonmaken

Allesreiniger 2 voor het schoonmaken

Allesreiniger 3 voor het schoonmaken

Jade Bouwhuis & DaniĂŤlle Bruins Slot H5D

22


De perfecte allesreiniger?

Ajax direct na het schoonmaken

Apta direct na het schoonmaken

Actiff direct na het schoonmaken

Allesreiniger 1 direct na het schoonmaken

Allesreiniger 2 direct na het schoonmaken

Allesreiniger 3 direct na het schoonmaken

Jade Bouwhuis & DaniĂŤlle Bruins Slot H5D

23


De perfecte allesreiniger?

Ajax 24 uur na het schoonmaken

Apta 24 uur na het schoonmaken

Actiff 24 uur na het schoonmaken

Allesreiniger 1 24 uur na het schoonmaken

Allesreiniger 2 24 uur na het schoonmaken

Allesreiniger 3 24 uur na het schoonmaken

Jade Bouwhuis & DaniĂŤlle Bruins Slot H5D

24


De perfecte allesreiniger?

Foto’s na 72 uur in de stoof

Ajax voor het schoonmaken

Apta voor het schoonmaken

Actiff voor het schoonmaken

Allesreiniger 1 voor het schoonmaken

Allesreiniger 2 voor het schoonmaken

Allesreiniger 3 voor het schoonmaken

Jade Bouwhuis & DaniĂŤlle Bruins Slot H5D

25


De perfecte allesreiniger?

Ajax direct na het schoonmaken

Apta direct na het schoonmaken

Actiff direct na het schoonmaken

Allesreiniger 1 direct na het schoonmaken

Allesreiniger 2 direct na het Schoonmaken

Allesreiniger 3 direct na het schoonmaken

Jade Bouwhuis & DaniĂŤlle Bruins Slot H5D

26


De perfecte allesreiniger?

Foto’s na 120 uur in de stoof

Ajax 24 uur na het schoonmaken

Apta 24 uur na het schoonmaken

Actiff 24 uur na het schoonmaken

Allesreiniger 1 24 uur na het schoonmaken

Allesreiniger 2 24 uur na het Schoonmaken

Allesreiniger 3 24 uur na het schoonmaken

Jade Bouwhuis & DaniĂŤlle Bruins Slot H5D

27


De perfecte allesreiniger?

Foto’s na 144 uur in de stoof

Ajax voor het schoonmaken

Apta voor het schoonmaken

Actiff voor het schoonmaken

Allesreiniger 1 voor het schoonmaken

Allesreiniger 2 voor het schoonmaken

Allesreiniger 3 voor het schoonmaken

Jade Bouwhuis & DaniĂŤlle Bruins Slot H5D

28


De perfecte allesreiniger?

Ajax direct na het schoonmaken

Apta direct na het schoonmaken

Actiff direct na het schoonmaken

Allesreiniger 1 direct na het schoonmaken

Allesreiniger 2 direct na het Schoonmaken

Allesreiniger 3 direct na het schoonmaken

Jade Bouwhuis & DaniĂŤlle Bruins Slot H5D

29


De perfecte allesreiniger?

Bijlage 2 dinsdag 7 oktober 2008 17:44:20 a.m.benneker@student.utwente.nl Heey

Jade

en

DaniĂŤlle,

Jullie hebben een tijdje geleden een vraag gesteld aan Twente Academy over jullie profielwerkstuk. Deze ging over allesreinigers en de tafeltjes bij jullie op school. Ik ben een tweedejaars student Scheikundige Technologie en ik zal proberen jullie hiermee verder te helpen. De reden dat het zo lang duurde voordat jullie antwoord kregen is dat ik deze taak recent heb overgenomen van een andere student, en dit mailtje nog bij haar was aangekomen en zij dus niet geantwoord heeft, mijn excuses hiervoor! Over jullie eerste vraag; De inhoud van een allesreiniger is voornamelijk water (75 %). Verder zitten er waterontharders in die er voor zorgen dat de zeep goed zijn werk kan doen (voor een uitleg hierover zie; http://www.cleaning101.com/cleaning/chemistry/ , hierop staat hoe de werking van zeep is, en hoe de hardheid van het water dit negatief kan beinvloeden.) De werkzame stof in allesreinigers is vaak een synthetische stof die er voor zorgt dat het gehele oppervlak schoon wordt, en dat de afvalstoffen opgelost blijven in het water. Ik weet niet of jullie het al over micellen gehad hebben, maar op deze manier werkt dat. Mocht dat niet het geval zijn, mail dan gerust nog een keer terug! Daarnaast zitten er nog een aantal oplosmiddelen in de allesreiniger, omdat anders de zeep niet goed genoeg oplost in de rest van het mengsel. Het meest gebruikte hiervoor is alchohol. Meestal neemt dit 2 - 5 % van de hele allesreiniger in. Tenslotte zitten er nog conserveringsmiddelen, kleurstoffen en geurstoffen in de allesreiniger. Deze hebben de functie het langer mee te laten gaan, en het aangename geurtje te verspreiden na het schoonmaken. Dit neemt ongeveer 0,5 % van de hele allesreiniger in beslag. Over jullie tweede vraag; Ik kan me hier een beetje een slechte voorstelling van maken, maar ik denk dat jullie vooral het vuil dat zich aan het oppervlak hecht willen hebben en niet de kruimels die jullie zo van de tafel kunnen vegen. Ik zou dan denk denk ik proberen het af te schrapen met een schoon stanleymesje oid, maar als het dan zo weinig is (of gewoon niet zichtbaar) dat je het niet kunt analyseren zou ik proberen het op te lossen en dan het mengsel dat jullie gemaakt hebben te analyseren. Dit is wel een stuk lastiger, en hierbij zul je goed moeten opletten dat je schone spullen gebruikt om het op te lossen, maar dan zou het moeten lukken. Mochten jullie nog vragen hebben, mail gerust terug! Nogmaals excuses voor de lange wachttijd! Succes

met

jullie

werkstuk!

Groetjes Anne Benneker Jade Bouwhuis & DaniĂŤlle Bruins Slot H5D

30


De perfecte allesreiniger?

a.m.benneker@student.utwente.nl donderdag 9 oktober 2008 17:16:35 Hoi

Danielle

en

Jade,

Het is per allesreiniger verschillend wat de precieze hoeveelheid aan ingredienten is. Dit verschilt vooral per merk en kan ik dus ook niet exact zeggen. Soms is het zelfs zo dat er wel 85 % water aanwezig is in de allesreiniger. De oplosmiddelen zijn altijd alcoholen (vaak gewoon alcohol, dus ethanol) maar soms ook isopropanol. De waterontharders die gebruikt worden zijn vaak soda ( chemische naam; natriumcarbonaat; Na2CO3) of citraat (dat is het ion van citroenzuur, dus C6H5O7 (de H's van de zuurgroepen worden dan afgesplitst). Deze zorgen ervoor dat de zeep nog wel kan werken doordat het de kalk die in het water aanwezig is onwerkbaar wordt gemaakt. Ook hebben deze stoffen zelf een geringe reinigende werking (vooral ontvettend) waardoor ze extra nuttig zijn in een allesreiniger. Ik zou dan ook zeker een stof als soda (is ook erg makkelijk te krijgen) toevoegen aan jullie eigen schoonmaakmiddel. De conserveringsmiddelen in allesreinigers zijn vooral methylisothiazolinone en benzisothiazolinone. Met deze stoffen ben ik zelf helemaal niet bekend, maar zij zijn dan ook niet erg nuttig voor jullie onderzoek. Ook de hoeveelheid van deze stoffen is erg variabel. Maar omdat sommige mensen allergisch zijn voor bepaalde conserveringsmiddelen wordt vaak wel aangegeven welke aanwezig zijn, en zijn ze sowieso in kleine mate aanwezig. Ik weet niet hoe lang jullie je schoonmaakmiddel willen bewaren, maar ik denk niet dat het heel veel zin heeft om conserveringsmiddelen te gebruiken in jullie eigen schoonmaakmiddel. Dan de stoffen die het daadwerkelijke schoonmaakwerk moeten doen. Ook hierin verschillen de allesreinigers onderling. Er is een groep allesreinigers die op basis van zeep werkt (ik weet niet in hoeverre jullie hier al les in hebben gehad). Zeep is een verzamelnaam voor een grote hoeveelheid stoffen. Alle soorten zepen worden gemaakt door de verzepingsreactie van een vet met een loog. Hierdoor onstaat een langgerekt molecuul dat een hydrofiele kop heeft en een hydrofobe staart. Dit wil zeggen dat de kop graag in water gaat zitten en dus goed oplost en dat de staart juist helemaal niet graag in water wil zitten dan dan ook niet goed oplost. De werking van zeep berust ook hierop, want als een vuildeeltje zich in water bevindt, gaan de zeepmoleculen om dit deeltje zitten, met de staarten naar het deeltje toe, en juist de koppen in het water. Omdat de koppen in het water gaan zitten onstaat er een micel (een soort bel waarin het vuil zit) die is opgelost in water. Zo is het vuil niet meer op het oppervlak dat gereinigd moet worden aanwezig, maar juist in het water. Er zijn een hoop verschillende soorten zepen op de markt, maar de meest gebruikte zijn natrium en kaliumzepen. De lengte van de staart is ook verschillend. Voor jullie eigen allesreiniger zou ik gebruik maken van natrium- of kaliumstearaat.

Jade Bouwhuis & DaniĂŤlle Bruins Slot H5D

31


De perfecte allesreiniger? De synthetische stoffen zijn niet natuurlijk (ook al is zeep dit ook niet helemaal), maar worden volledig ontworpen in fabrieken. De stoffen waarbij je hier aan moet denken zijn LAS (Lineair alkylbenzeen sulfonaat) (de meest gebruikte), secundair alkaansulfonaat en alkylfenolethoylaten. Ik weet hier zelf ook niet zo veel van, maar ik zou als ik jullie was als jullie deze stoffen willen gebruiken LAS gaan gebruiken. Verder zou ik proberen zo weinig mogelijk water toe te voegen, vooral omdat dit eigenlijk gewoon milieuvervuiling is (hoe meer water, hoe meer er vervoerd moet worden, terwijl het ook gewoon uit de kraan komt) maar natuurlijk wel genoeg zodat alle stoffen goed oplossen. Ook zou ik zo weinig mogelijk oplosmiddel gebruiken. Over het nemen van monsters, dit is inderdaad een wat lastigere kwestie. Jullie willen dus daadwerkelijk levende bacteriën traceren, waardoor het ook lastig wordt om deze op de lossen in bijvoorbeeld alcohol. Ik denk overigens niet dat de bacteriën gedood zullen worden door de reinigende stoffen in allesreinigers, maar eerder door de andere oplosmiddelen en de waterontharders. Hierover heb ik dus niet echt een goed idee. Ik zou het waarschijnlijk wel gebruik maken van alcohol en dan naar de overgebleven bacteriën kijken. Ik hoop dat julllie hier mee verder kunnen, nogmaals succes met het werkstuk! Groetjes Anne a.m.benneker@student.utwente.nl dinsdag 25 november 2008 15:40:57 Heey

Jade

en

Danielle,

Geen dank hoor, en het klopt helemaal wat jullie hebben opgeschreven als recept. De synthetische stoffen zijn ook zepen, dus die maken in feite ook schoon. Deze stoffen zijn dus niet noodzakelijk als je de gewone zepen (die inderdaad gewoon groene zeep zijn) gebruikt. Deze worden vaak gebruikt omdat het niet altijd mogelijk is om natuurlijke zepen te gebruiken, maar in principe zijn deze dus niet nodig! Succes

met

het

maken

van

jullie

zeep!

Groetjes Anne

Jade Bouwhuis & Daniëlle Bruins Slot H5D

32


De perfecte allesreiniger?

Logboek deel I Code Activiteit A B C D E F G H I J

K L

M

N

Wie

Waar

Datum/ wanneer

Daniëlle en Jade Onderwerp Daniëlle bedenken en Jade Achtergrondinforma Daniëlle tie zoeken en Jade Universiteiten Daniëlle mailen voor en Jade informatie Code At/mD Jade uitwerken Stap 1 globaal Daniëlle uitwerken en Jade Achtergrond Daniëlle informatie zoeken en Jade Planning maken Daniëlle en Jade Bespreking Daniëlle begeleider en Jade Overleg meneer Daniëlle Ben en en Universiteiten Jade mailen Informatie zoeken Daniëlle

Op school Op school Op school Op school

23 juni 2008

Op school Op school

23 juni 2008 24 juni 2008

20

20

Op school Op school Op school

24 juni 2008

120

120

24 juni 2008

15

15

9 september 2008

30

30

Op school

10 september 2008

50

50

Thuis

30

Stap 1 gereed maken om naar begeleider te sturen. Informatie onder elkaar gelegd, alle mails bekeken en op gereageerd. Aanscherping hoofdvraag, en deelvraag geformuleerd. Stap 2 uitwerken

Daniëlle en Jade

Op school

8 september 2008 12 september 2008

40

40

Daniëlle en Jade

Op school

3 oktober 2008

50

50

Daniëlle en Jade

Thuis

9 oktober 2008

60

60

Introductie

Tijd in minuten Daniëlle 60

Tijd in minuten Jade 60

23 juni 2008

70

70

23 juni 2008

40

40

23 juni 2008

30

30

Jade Bouwhuis & Daniëlle Bruins Slot H5D

15

33


De perfecte allesreiniger? Code Activiteit

Wie

Waar

O

Daniëlle en Jade Daniëlle

Op school Thuis

Jade

Thuis

12 oktober 2008

Daniëlle

Thuis

12 oktober 2008

50

Daniëlle en Jade Daniëlle

23 oktober 2008

5

18 november 2008 19 november 2008 20 november 2008

15

Daniëlle en Jade Daniëlle en Jade

Op school Op school Op school Op school

Daniëlle en Jade Daniëlle en Jade Daniëlle en Jade

Op school Op school Op school

Daniëlle en Jade Daniëlle en Jade

Op school Op school

P

Q

R

S T U V W X Y Z AA

Bespreking gehad met de begeleidster Werkwijze onderzoek aangepast, en begonnen met onderzoeksplan met taakverdeling Bruikbaarheid informatie doornemen, informatiebronnen selecteren, lijst missende informatie opstellen Onderzoeksplan met taakverdeling afgemaakt, verwerking tips begeleidster, controleer onderzoeksplan op uitvoerbaarheid. Met conciërge overleggen Bespreking begeleidster Bespreking over stand van zaken Vragen naar aanwezigheid ingrediënten Met mevrouw Timmer overleggen Voorbereidingen experiment Vragen naar aanwezigheid ingrediënten Ingrediënten verzamelen Overleg begeleidster

Datum/ wanneer

Tijd in minuten Daniëlle 10 oktober 2008 10 11 oktober 2008

Tijd in minuten Jade 10

30

60

5

20

20

15

15

25 november 2008 25 november 2008 25 november 2008

15

15

60

60

10

10

26 november 2008 28 november 2008

25

25

30

30

Jade Bouwhuis & Daniëlle Bruins Slot H5D

34


De perfecte allesreiniger? Code Activiteit BB CC DD EE FF GG HH II JJ KK

LL MM NN OO PP QQ RR SS

Waar

Datum/ wanneer

Samenstellen eigen Daniëlle allesreiniger (1 & 2) en Jade Doekjes koken Jade

Op school Thuis

Samenstellen eigen allesreiniger (3 & 4) Experiment op tafel in de aula Experiment afronden Bekijken agra bodem Logboek bijwerken

Daniëlle en Jade Daniëlle en Jade Daniëlle en Jade Daniëlle en Jade Daniëlle en Jade Daniëlle en Jade Jade

Op school Op school Op school Op school Op school Op school Thuis

Daniëlle en Jade

Op school

28 november 2008 30 november 2008 1 december 2008 2 december 2008 3 december 2008 3 december 2008 4 december 2008 4 december 2008 7 december 2008 9 december 2008

Jade

Op school Op school

10 december 2008 10 december 2008

Op school Op school Op school Op school Op school

11 december 2008 12 december 2008 12 december 2008 15 december 2008 15 december 2008

Op school

16 december 2008

Bekijken agra bodem Logboek bijwerken Opmaak maken voor het profielwerkstuk/ kijken wat erin moet komen Hoofdstuk 3 uitwerken Logboek aanpassen / ingrediënten in tabel zetten Hoofdstuk 4 uitwerken Hoofdstuk 4 uitwerken Hoofdstuk 5 uitwerken Hoofdstuk 3 en 4 bijwerken Foto’s van resultaten onder elkaar zetten Foto’s van resultaten onder elkaar zetten/ bacteriën en schimmels tellen

Wie

Daniëlle Jade Jade Daniëlle Jade Daniëlle Daniëlle

Jade Bouwhuis & Daniëlle Bruins Slot H5D

Tijd in minuten Daniëlle 150

Tijd in minuten Jade 150 15

180

180

120

120

25

25

5

5

45

45

5

5 15

90

90

90 90 50 60 60 90 90 60

35


De perfecte allesreiniger? Code Activiteit

Wie

Waar

Datum/ wanneer

TT

Jade

Op school

16 december 2008

Daniëlle

Thuis

15

Jade en Daniëlle Daniëlle en Jade

Op school Op school

16 december 2008 17 december 2008 17 december 2008

Daniëlle en Jade

Op school

Daniëlle en Jade

Op school

UU VV WW

XX

YY

Controleren van de uiteindelijke hoofdstukken Schimmels en bacteriën tellen Schimmels en bacteriën tellen De resultaten van de bacteriën en schimmels tellen in een tabel gezet, en de verschillende soorten bacteriën geteld Voorwoord, conclusie, slotwoord, inhoudsopgave en bronnenlijst gemaakt. Het werkstuk afronden

Tijd in minuten Daniëlle

Tijd in minuten Jade 60

50

50

60

60

18 december 2008

130

130

19 december 2008

15

15

Jade Bouwhuis & Daniëlle Bruins Slot H5D

36


De perfecte allesreiniger?

Logboek deel II Activiteit A Om 8.50 moesten we ons verzamelen in L310. Meneer Heus gaf ons uitleg over wat de bedoeling was van die dag en van het hele profielwerkstuk. Hij keek of alle groepjes compleet waren en deelde een boekje uit waar we even doorheen moesten bladeren. Hierbij legde hij nog het één en ander uit en toen konden we naar onze begeleider. Activiteit B We hadden nog geen onderwerp in gedachten dus gingen we ter inspiratie op het internet kijken. Op sites van universiteiten hebben we interessante onderwerpen gevonden, maar we twijfelden nog tussen de werking van antibiotica, voedselallergie en de effectiviteit van schoonmaakmiddelen. We zijn tot de conclusie gekomen dat de effectiviteit van schoonmaakmiddelen toch wel het breedste onderwerp was. Hier kunnen we waarschijnlijk meer experimenten mee en is dan automatisch interessanter om mee te werken. We hebben met de TOA overlegd wat de mogelijkheden zijn en of ons doel haalbaar is. We hebben onze fantasie op tafel gegooid en uitgelegd wat ons leuk leek. We hadden bedacht om monsters te nemen op bijvoorbeeld een vieze wc, het daarna schoon te maken met bepaalde schoonmaakmiddelen en dan weer monsters te nemen en te kijken of er bacteriën zijn verdwenen. Dit is een te klein onderzoek, dus hebben we het uitgebreid tot het onderzoeken welke stoffen in schoonmaakmiddelen effectief zijn en zo een eigen schoonmaakmiddel proberen te produceren. Activiteit C We willen achtergrondinformatie hebben over verschillende schoonmaakmiddelen en bacteriën zodat we de experimenten makkelijker kunnen doen en de bacteriën kunnen herkennen als we ze op kweek hebben gezet. Als we dit weten, kunnen we beter vergelijken. http://www.rug.nl/sciencelinx/betasteunpunt/profielwerkstuk/biologie Ook op internet hebben we gezocht naar informatie.

Voorlopige informatie Cif Iedereen weet dat vuil deel uitmaakt van het dagelijks leven. En jammer maar helaas: vuil verdwijnt nooit vanzelf. Het moet toch een keer grondig worden verwijderd. Schoonmaakexpert Cif is bij uitstek geschikt voor alle schoonmaakkarweitjes in en om het huis. Cif probeert schoonmaken zo gemakkelijk mogelijk te laten zijn, zodat meer tijd overblijft voor andere, leukere dingen. Cif is dan ook al jaren dé schoonmaakexpert. Jade Bouwhuis & Daniëlle Bruins Slot H5D

37


De perfecte allesreiniger? Hoe het begon Met de komst van Cif in in 1969 in Frankrijk werd het ‘beruchte’ schuurpoeder definitief aan de kant gezet. De krachtige en milde reinigingscrème was geboren. In de bekende schaatsadvertenties werd getoond hoe schuurpoeder, net als schaatsen, krassen kan achterlaten op ijs. Een beeld dat bij velen nog op het netvlies gedrukt staat. In Nederland kwam Cif (toen nog Jif) in 1971 op de markt en werd al snel een begrip. In 2001 werden Jif en Andy samen omgedoopt naar Cif en zo ontstond een breed assortiment reinigingsproducten, dat voortdurend met nieuwe innovatieve varianten wordt uitgebreid. Cif Power Cream Zo heeft Cif onlangs de revolutionaire nieuwe Cif Power Cream sprays op de markt gebracht. Met deze krachtige reinigingscrèmes in sprayvorm kan nog eenvoudiger en sneller worden schoongemaakt. Cif Power Cream spray is beschikbaar in drie varianten, een voor de badkamer, een voor de keuken en een variant met bleek voor hardnekkig vuil. De feiten • • • • •

Cif kwam in 1969 voor het eerst op de markt, in Frankrijk Nu is Cif verkrijgbaar in 51 landen Cif is wereldwijd het nr. 1 schuurmiddel In Azië groeit Cif het snelst en India is de grootste markt Cif wordt ook verkocht als Jif, Vim, Viss en Handy Andy

De producten • • • • •

Cif Cif Cif Cif Cif

Cream Schuurmiddel Allesreiniger Original Allesreiniger Oxygel geïmpregneerde schoonmaakdoekjes Power Cream sprays

http://www.unilever.nl/onzemerken/huishoudelijkeverzorging/cif/default.asp Ajax Allesreinigers Marseille De Ajax Marseille combineert de krachtige Ajax formule met de frisse, schone geur van Marseille zeep. Deze klassieke geur heeft als basis citronella, sinaasappel en sandelhout. Het ontvet en reinigt grondig en maakt uw huis in een handomdraai fris en schitterend schoon. De formule is pH neutraal en respecteert zelfs de delicate afwasbare oppervlakken zoals marmer, keramisch materiaal en linoleum. Ajax Allesreiniger Marseille: grondige reiniging en glans in een handomdraai! Raadpleeg het Ajax schoonmaak-ABC bij vragen over producttoepassingen. Jade Bouwhuis & Daniëlle Bruins Slot H5D

38


De perfecte allesreiniger? Ajax Allesreiniger Minerals Ajax Minerals is een bron van pure frisheid voor uw huis. Door Minerals' geavanceerde formule van essentiële mineralen, zoals Magnesium en Zink, wordt uw huis in een handomdraai grondig, glanzend en hygiënisch schoon. Minerals is verkrijgbaar in 2 varianten, te weten Aqua en Cool Air. Beide hebben een zeer aangename, frisse geur die uw huis langdurend laten ruiken naar een bron van pure frisheid. Raadpleeg het Ajax schoonmaak-ABC bij vragen over producttoepassingen. http://www.colgate.nl/products/householdcare/index.shtml# Cillit BANG Power Cleaner Vuil & Toilet Cillit BANG Power Cleaner Vuil & Toilet met chloor en dikvloeibare formule verwijdert verontreinigingen in het toilet en in de badkamer op krachtige wijze - voor een grondig desinfecterende reiniging en stralende glans. Cillit BANG Power Cleaner Vuil & Toilet verwijdert hardnekkig vuil in het toilet en zorgt voor een stralende glans. Hij kan echter meer dan alleen toiletten reinigen. Gebruik Cillit BANG verdund op vloeren, bij kleinere oppervlakken eventueel op een spons, om lastige vlekken krachtig te verwijderen en oppervlakken hygiënisch schoon te maken. U kunt Cillit BANG Power Cleaner Vuil & Toilet echter ook gebruiken om haar uit afvoeren te verwijderen door het product in de afvoer te gieten, 2 uur te laten inwerken en vervolgens met heet water weg te spoelen. Controleer voordat u het product gebruikt of u geschikte kleding draagt om met dit product te werken en test eerst altijd op een onopvallende plek de bestendigheid van het materiaal tegen het product. Neem bij gebruik de gebruiksaanwijzing op het etiket in acht. Met Cillit BANG Power Cleaner Vuil & Toilet worden badkamer en toilet moeiteloos glanzend schoon. Op die manier wordt schoonmaken weer een feest - iedere dag opnieuw, overal in huis! Te gebruiken voor: toilet aanrecht bad geglazuurde wand- en vloertegels douche wasbak afvoer gootsteen chroom rvs Niet te gebruiken voor: goud messing koper Jade Bouwhuis & Daniëlle Bruins Slot H5D

39


De perfecte allesreiniger? hout email gegalvaniseerde oppervlakken vloeren (bij onverdund gebruik) stoffen/textiel aluminium marmer toiletbrillen Verkrijgbaar in 750 ml fles. http://www.cillitbang.nl/producten.php http://www.milieukoopwijzer.be/schoonmaak/ingredienten.php Activiteit D Om meer informatie te krijgen hebben we universiteiten een e-mail gestuurd of zij ons konden helpen. Een aantal universiteiten heeft meteen gereageerd, ze hebben ons links gestuurd van sites waar we informatie konden vinden. Activiteit F Een aantal vragen moeten beantwoord worden. Deze heeft DaniĂŤlle beantwoord. Waarom we het onderwerp hebben gekozen en wat onze onderzoeksvraag is. Activiteit G We moeten een keuze maken tussen wc-reinigers en allesreinigers. Om hier een keuze tussen te maken, zullen we moeten kijken welke stoffen in de verschillende reinigers voorkomen en welke effectief zijn. Om hier achter te komen, zijn we naar de supermarkt geweest om het etiket te lezen. In allesreinigers zitten voornamelijk stoffen die helpen om het een lekker geurtje te geven. In wc-reinigers zitten minder geurstoffen, maar wel veel stoffen die ontkalken. http://www.unilever.nl/onzemerken/huishoudelijkeverzorging/cif/default.asp http://www.colgate.nl/products/householdcare/index.shtml# Activiteit H We hebben een voorlopige planning gemaakt, deze hebben gemaakt aan de hand van de datums waarop we de stappen moeten inleveren. Activiteit I Dinsdag 9 september zijn wij bij onze begeleidster mevrouw Boer geweest. Toen hebben we samen met haar overlegd wat er nog gedaan moest worden, wij kwamen toen tot de conclusie dat we voor de eerste inleverdatum eigenlijk weinig meer hoeven te doen. Mevrouw Boer heeft ons nog tips gegeven over het formuleren van onze hoofdvraag, en dat we is bij de sectie scheikunde moesten gaan informeren of wij op via school aan de stofjes kunnen komen die in allesreinigers zitten en of zij eventueel weten welke stofjes erin zitten. Jade Bouwhuis & DaniĂŤlle Bruins Slot H5D

40


De perfecte allesreiniger? Activiteit J Wij zijn bij meneer Ben geweest, hij wou ons graag helpen met ons profielwerkstuk. Als wij weten welke stofjes in allesreinigers zitten, wil hij voor ons proberen om daar aan te komen. Verder hebben wij naar verschillende universiteiten een e-mail gestuurd. Zoals TU Delft, Radboud Universiteit Nijmegen, RU Groningen, Universiteit van Tilburg, Universiteit van Amsterdam, Erasmus Universiteit, Universiteit Twente, Wageningen Universiteit, TU Eindhoven, Universiteit Utrecht. Ook hebben wij een mail gestuurd naar TNO en de keuringsdienst van waarden. Dat was de volgende email: Hallo, Wij zijn twee havo-5 leerlingen en werken aan ons profielwerkstuk. Hiervoor moeten wij weten welke ingrediënten allesreinigers bevatten, op het etiket staat het tamelijk beperkt, kunnen jullie ons hier verder bij helpen? We gaan een monster nemen van een tafel waar dagelijks door honderden mensen aan wordt gezeten, gegeten e.d. Onze vraag is hierbij hoe we het monster, zonder nog extra onnodige bacteriën erbij te krijgen, in het petrischaaltje krijgen met de beperkte middelen die we op school hebben. Groeten, Jade Bouwhuis Daniëlle Bruins Slot Wij hebben van iedereen een reactie gehad, sommige met tips of verwijzingen naar internetsites. Wij hopen hier iets mee te kunnen doen.

Activiteit K Wij zijn op het internet op zoek geweest naar informatie over stoffen die in een allesreiniger zitten. Dit hebben wij tot nu toe gevonden. Allesreiniger is een schoonmaakmiddel, dat vooral veel water (75%) bevat. Het is bedoeld om de meeste huishoudelijke zaken te kunnen schoonmaken (toilet, keuken, tegelvloer). Allesreinigers zijn lichtzure (pH 6) tot zwakbasische (pH 8) producten. De ingrediënten: water waterontharders oplosmiddelen ammonia geur- en kleurstoffen conserveringsmiddelen http://nl.wikipedia.org/wiki/Allesreiniger

Jade Bouwhuis & Daniëlle Bruins Slot H5D

41


De perfecte allesreiniger?

Allesreinigers Allesreinigers, ook wel multireinigers genoemd, worden gebruikt voor het reinigen van allerlei harde oppervlakken zoals vloeren, geverfd en gelakt hout, linoleum, vinylvloeren (zeil) en tegelwanden. De allesreiniger zijn voornamelijk omwikkeld om niet al te sterk vetachtig vuil (het meest voorkomende vuil in het huishouden) te verwijderen. Allesreinigers zijn lichtzure (pH 6) tot zwakbasische (pH 8) producten. ( klik

hier voor meer informatie

over de begrippen basisch of zuur). Allesreinigers zijn over het algemeen huidvriendelijke producten. Mocht de huid van uw handen snel droog worden, dan kunt u gebruik maken van handschoenen. Het is verstandig om na het schoonmaken uw handen af te spoelen en te drogen. Ingrediënten in een allesreiniger In onderstaande tabel ziet u de typische samenstelling. Als u meer wilt weten over de ingrediënten en waarom ze in het product zitten, klik dan in onderstaande tabel op het betreffende ingrediënt.

Allesreiniger

Anionogene oppervlakte actieve stoffen Niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen Zeep Polycarboxylaten Natriumcarbonaat Citroenzuur/Citraat Hydrotopen Parfum Conserveermiddel Kleurstof Water

1-10 % 1-10 % 1-5 % 0-2 % 0-10 % 0-10 % 0-5 % <1 % <0,5 % 0-0,1 % rest

Er bestaan tientallen formuleringen van allesreinigers, die allemaal min of meer de samenstelling hebben die in bovenstaande tabel gegeven wordt. Bij normaal gebruik zijn al deze producten veilig voor mens en milieu. De producten zijn bedoeld om eerst te worden verdund alvorens ermee te gaan schoonmaken. Wel is het mogelijk dat er bepaalde ingrediënten (conserveringsmiddelen of verwerkt zijn waar een enkeling op kan reageren. Meer informatie:

parfumingrediënten) gezondheidsaspecten

in het product

http://www.allesovercosmetica.nl/was_en_reinigingsmiddelen/pages/view.php? page_id=89 Activiteit L Wij hebben al onze gegevens wat we tot nu toe hebben, allemaal in één document gedaan. Zo kunnen wij het naar onze begeleidster opsturen.

Jade Bouwhuis & Daniëlle Bruins Slot H5D

42


De perfecte allesreiniger?

Activiteit M De deadline voor stap twee kwam dichterbij, dus besloten wij de koppen even bij elkaar te steken en te kijken wat voor informatie we hadden. Welke reacties we allebei hebben gekregen op de mails die we hebben verstuurd aan universiteiten en instellingen. We hebben hier vervolgens weer op gereageerd. Vervolgens hebben we onze hoofdvraag aangepast, en hierbij deelvragen bedacht. Stap N We hebben samen in het computerlokaal bij natuurkunde gezeten. Hier hebben we de punten van stap twee verdeeld, en zijn allebei voor onszelf aan de slag gegaan. Als we vragen hadden konden we die stellen aan elkaar. Jade is bezig geweest met het terugmailen van de student, verder vragen op de informatie die zij had gegeven. Daniëlle is begonnen met de werkwijze vaststellen van het onderzoek. Ook hebben we het samen gehad over de presentatievorm van ons profielwerkstuk. Stap O Tijdens het overleg hebben we het over de beoordeling van stap één gehad. Eigenlijk was iedereen daar tevreden over. We hebben onze hoofdvraag samen met de begeleidster veranderd en zijn gekomen op de volgende vraag: Hoe maken we de perfecte allesreiniger als we kijken naar micro organismen? Ook hebben we een manier gevonden om de micro organismen van de tafel te krijgen. Mevrouw Boer heeft ook zoiets moeten doen tijdens haar opleiding, en zij hebben dat toen gedaan met behulp van doekjes. Dit willen wij ook gaan toepassen tijdens onze proef. Ook zijn we tot de conclusie gekomen dat de student waar we mee in contact zijn gekomen een hele belangrijke informatie bron is. Stap P De werkwijzen van het onderzoek heeft Daniëlle verder uitgewerkt, ze was er op school al mee begonnen maar na de bespreking met de begeleidster is het nog iets aangepast. Ook heeft Daniëlle een start gemaakt met het onderzoeksplan met taakverdeling. Deze had ze tot ongeveer de helft af, en toen heeft ze hem eerst opgestuurd na Jade ter controle. Stap Q Jade heeft zich bezig gehouden met de informatiebronnen. Ze heeft de informatiebronnen geselecteerd en de bruikbaarheid van de bronnen gecontroleerd. We hadden eerder al goede bronnen van het internet gevonden dus die heeft ze er bijgezet. Verder zijn we in contact gekomen met een scheikunde student, dus die is er ook bij gezet. Daarna heeft Jade een lijstje gemaakt met missende informatie, we weten nog niet helemaal hoe we een monster in een petrischaaltje krijgen, zonder er nog verdere bacteriën bij te krijgen. Ook weten we nog niet hoe we ,als we de goede ingrediënten hebben, deze bij elkaar kunnen voegen zodat er een werkende allesreiniger uit ontstaat.

Jade Bouwhuis & Daniëlle Bruins Slot H5D

43


De perfecte allesreiniger?

Stap R Na de controle van Jade heeft Daniëlle het onderzoeksplan met de taakverdeling afgemaakt. Verder heeft ze de tips van de begeleidster verwerkt. En gekeken of ons onderzoek ook reëel was om uit te voeren. Stap S We kwamen na schooltijd toevallig de conciërge tegen in de aula, we besloten hem direct even te vragen of het goed was dat we een tafel uit de aula voor ons profielwerkstuk gaan gebruiken. Dit werk gelukkig goedgekeurd. Stap T Nu eindelijk de toetsweek achter de rug is willen we ons weer concentreren op het profielwerkstuk. 18 november in de grote pauze hadden we afgesproken met onze begeleidster mevrouw Boer. Helaas was Jade deze dag ziek, dus is Daniëlle er alleen heen gegaan. Daniëlle heeft verteld dat we door de toetsweek niet veel bezig zijn geweest met het profielwerkstuk. Mevrouw Boer heeft nog enkele tips gegeven: naar meneer Ben voor de stofjes en naar mevrouw Timmer voor bacteriën herkennen. Stap U Jade was gelukkig de dag na de kleine bespreking met de begeleidster weer beter. Na schooltijd zijn we even bij elkaar gaan zitten. Daniëlle heeft Jade verteld wat mevrouw Boer had verteld, en verder hebben we gekeken wat we nog precies moesten doen voor we onze eigen allesreiniger konden maken. Het kwam er op neer dat we de ‘ingrediënten’ van de allesreiniger bij meneer Ben moesten inleveren, naar mevrouw Timmer gaan voor de agra bodems en om meer informatie te krijgen over bacteriën. Stap V Naar het gesprek met de begeleidster was Daniëlle al na het kabinet bij scheikunde gelopen. Maar helaas omdat het pauze was, was er niemand aanwezig. Dus besloten we twee dagen later om nog een keer te kijken. Ook nu was meneer Ben niet aanwezig, maar meneer Spijkerman wel. Hij kon vertellen dat water, waterontharders (Soda (natriumcarbonaat Na2CO3) of citraat (C6H5O7)) en alcohol op school aanwezig was. Natrium of kaliumstearaat was volgens hem groene zeep en dat was ook aanwezig. Hij wist alleen niet wat de synthetische stoffen LAS (lineair alkylbenzeen sulfonaat), secundair alkaansulfonaat, Alkylfenolethoylaten waren. Stap W We zijn naar mevrouw Timmer geweest om te vragen hoelang het duurt om een agra bodem te maken en hoelang ze houdbaar zijn. Toevallig gaat meneer Nijboer de volgende dag agra bodems maken dus kan hij er zo voor ons een paar bij maken. In totaal worden er 20 agra bodems voor ons gemaakt. Ook de manier met de doekjes voor de bacteriën was goed. We moesten meneer Nijboer maar even opzoeken om te vragen hoe laat hij precies die agra bodems gaat maken, zodat we Jade Bouwhuis & Daniëlle Bruins Slot H5D

44


De perfecte allesreiniger? hier even bij aanwezig kunnen zijn. Na heel lang zoeken hadden we hem eindelijk gevonden. Stap X We hebben uitgezocht wat de synthetische stoffen LAS (lineair alkylbenzeen sulfonaat), secundair alkaansulfonaat, Alkylfenolethoylaten inhielden maar dit konden we niet echt vinden. Ook hebben we na de student een mail gestuurd. Hallo, Wij willen je nog even bedanken voor de mail die je ons hebt gestuurd. als wij het goed begrijpen zijn de ingredienten voor een allesreiniger water voor 75 - 85 % alcohol 2 - 5 % waterontharders --> soda (natriumcarbonaat Na2 CO3) natrium of kaliumstearaat ( wat dus eigenlijk groene zeep is)???? Deze stoffen zijn op onze school aanwezig. Verder had je ook iets gemaild over synthetische stoffen, wat is hier de werking van? en zijn deze stoffen noodzakelijk? Groetjes Jade en Danielle Hopelijk krijgen we hier snel een antwoord op, want we willen zo snel mogelijk bezig met onze eigen allesreiniger. Verder hebben we samen de beoordeling van logboek deel 2 doorgenomen. We hadden al vrij snel een mail terug van de student dus deze wouden we hier nog even onder zetten. Heey Jade en Danielle, Geen dank hoor, en het klopt helemaal wat jullie hebben opgeschreven als recept. De synthetische stoffen zijn ook zepen, dus die maken in feite ook schoon. Deze stoffen zijn dus niet noodzakelijk als je de gewone zepen (die inderdaad gewoon groene zeep zijn) gebruikt. Deze worden vaak gebruikt omdat het niet altijd mogelijk is om natuurlijke zepen te gebruiken, maar in principe zijn deze dus niet nodig! Succes met het maken van jullie zeep! Groetjes Anne Stap Y We zijn opnieuw na het kabinet van scheikunde geweest, meneer Ben was bezig met een experiment bij een klas dus vroegen we aan meneer Heus of hij wist wat de synthetische stoffen LAS (lineair alkylbenzeen sulfonaat), secundair alkaansulfonaat, Alkylfenolethoylaten waren. Maar ook hij wist dat niet. Dus besloten we te wachten Jade Bouwhuis & DaniĂŤlle Bruins Slot H5D

45


De perfecte allesreiniger? tot meneer Ben klaar zou zijn. Gelukkig duurde dit niet zolang. Ook hij kon weinig met deze namen. Maar de rest was aanwezig, wat meneer Spijkerman ons ook al had verteld. Stap Z We zijn weer naar het kabinet van scheikunde gegaan en hebben door middel van het stoffenboekje, waar in staat waar je welke stoffen kunt vinden, alle stoffen gevonden. Activiteit AA We hebben aan onze begeleidster verteld tot hoever we waren met ons profielwerkstuk. En onze planning voor de komende week vertelt. In de aankomende week hopen we onze allesreiniger zelf te maken, en het experiment op de tafel in de aula uit te voeren. Activiteit BB De eerste allesreiniger hebben wij als volgt gemaakt. In een groot bekerglas hebben wij 450 ml gedestilleerd water gedaan. Hieraan hebben wij 60 gram vaste groene zeep toegevoegd. Dit hebben wij verwarmd, hierdoor loste de groene zeep op. We hebben net zolang geroerd totdat de groene zeep was opgelost in het water en het één vloeistof werd. Vervolgens hebben wij het bekerglas van het vuur afgehaald, en 25 gram natriumcarbonaat toegevoegd, ook dit hebben wij zolang doorgeroerd totdat het was opgelost. Daarna hebben we 25 ml ethanol toegevoegd. Tot slotte hebben we er 0.2 gram blauwe vaste kleurstof en 0.5 ml shampoo parfum geurstof door heen gedaan. Dit hebben wij laten afkoelen en in een flesje gedaan. De tweede allesreiniger hebben wij volgens dezelfde stappen als de eerste allesreiniger gemaakt. Maar enkele hoeveelheden van de ingrediënten aangepast. 0.05 gram gele vaste kleurstof in plaats van 0.2 gram blauwe vaste kleurstof. En we hebben de geurstof achterwege gelaten. Stap CC Jade heeft de tien doekjes in een grote pan met water gedaan en dit aan de kook gebracht. Ze heeft dit tien minuten laten koken, daarna in de centrifuge gedaan om het overtollige water eruit te halen, vervolgens in de droger gedaan om het helemaal droog te maken om ze ten slotte in een plastic zak af te sluiten zodat er geen verdere bacteriën zouden bijkomen. Activiteit DD De derde allesreiniger hebben wij ook volgens dezelfde stappen gemaakt als de eerste allesreiniger, maar ook hier hebben wij enkele hoeveelheden van de ingrediënten aangepast. We hebben in plaats van 0.2 gram kleurstof 0.02 gram kleurstof aan de vloeistof toegevoegd. En in plaats van 0.5 ml shampoo parfum geurstof hebben wij 35 gram geurballetjes toegevoegd De vierde allesreiniger hebben wij met vloeibare groene zeep gemaakt. Van deze vloeibare groene zeep hebben wij 60 ml gebruikt. Ook bij het maken van deze Jade Bouwhuis & Daniëlle Bruins Slot H5D

46


De perfecte allesreiniger? allesreiniger zijn we begonnen met 450 ml gedestilleerd water. Daarna hebben we de groene zeep toegevoegd, goed door elkaar gemaakt. Vervolgens hebben we er 25 gram natriumcarbonaat aan toegevoegd, dit hebben we ook weer goed doorgeroerd. Toen hebben we er 25 ml ethanol aan toegevoegd. We hebben hier als laatste 0.02 gram blauwe vaste kleurstof aan toegevoegd. Activiteit EE We hebben een tafel gereserveerd in de aula en hebben hier zes hokjes opgemaakt met tape. Hier hebben we met een doekje een monster van genomen en deze afdruk in een petri-schaaltje gedrukt. Vervolgens hebben we de zes hokjes schoongemaakt met de zes verschillende allesreinigers. Hierna hebben we weer monsters genomen en de afdruk in de petri-schaaltjes gedrukt. Daarna hebben we de tafel in een apart kamertje gezet, zodat er niemand aan zou zitten en er geen verdere bacteriën bij zouden komen. We hebben de 12 agra bodems op kweek gezet. Activiteit FF Ongeveer 24 uur erna hebben we van de zes hokjes nogmaals een monster genomen en de afdruk in petri-schaaltjes gedaan, om te kijken of er zonder dat er iemand aan heeft gezeten nieuwe bacteriën op zijn gekomen. We hebben ook de laatste zes agra bodems op kweek gezet. Activiteit GG We hebben de petri-schaaltjes bekeken om te controleren of er al bacteriën zijn gegroeid. Na 24 uur was er nog niets gegroeid. Activiteit HH We hebben alles wat we de afgelopen week hebben gedaan, bijgewerkt in het logboek om zo een overzichtelijk beeld te krijgen wat we nog moeten doen. Activiteit II We hebben weer de agra bodems bekeken om te controleren of er al bacteriën zijn gegroeid. De 12 van de eerste dag waren al behoorlijk begroeid. Er zaten al een aantal kolonies op. Hier hebben we foto's van gemaakt. Later kregen we de tip van meneer Ester dat we het in het vervolg beter kunnen doen door het dekseltje er even vanaf te halen en er een brander bij te zetten, zodat de lucht zo warm wordt dat er geen verdere bacteriën in komen. Op de agra bodems van 24 uur was nog niets te zien. Activiteit JJ Jade heeft het logboek nog bijgewerkt door de activiteiten uit te werken. Hier zijn we vrijdags op school niet meer aan toe gekomen. Activiteit KK We hebben een opzet gemaakt voor het uiteindelijke werkstuk. We hebben gekeken wat we hierin precies willen vertellen/laten zien en in welke volgorde we het wilden zetten. Jade Bouwhuis & Daniëlle Bruins Slot H5D

47


De perfecte allesreiniger?

Activiteit LL Jade heeft vanuit het logboek, de bronnen en de mail van de student hoofdstuk 3 in elkaar gezet. Activiteit MM Daniëlle heeft de kolommen van het logboek aangepast, we hebben besloten om de tijden apart van elkaar te doen dus een kolom van tijden voor Jade en één voor Daniëlle. En ook hebben we de kolom waar aan ons logboek toegevoegd. Verder heeft ze de ingrediënten van de eigen gemaakte allesreiniger onder elkaar gezet in een tabel. Activiteit NN Jade heeft vanuit het logboek, de bronnen en de mail van de student hoofdstuk 4 in elkaar gezet. Activiteit OO Jade heeft niet in één keer hoofdstuk 4 af kunnen maken, dus heeft het afgemaakt een aangepast. Activiteit PP Daniëlle heeft aan de hand van haar gemaakte tabel hoofdstuk 5 uitgewerkt. Hierin komt duidelijk naar voren hoe wij onze verschillende allesreinigers hebben gemaakt. Activiteit QQ Jade heeft hoofdstuk 3 en 4 bijgewerkt. Stukjes nog even beter uitgewerkt, of zinnen verbeterd tot de uiteindelijke hoofdstukken. Activiteit RR Daniëlle is begonnen met de foto’s van de resultaten onder elkaar te zetten. Activiteit SS Daniëlle heeft de foto’s van de resultaten afgemaakt. Het zijn in totaal 48 foto’s geworden. En ze is begonnen met de schimmels en bacteriën op de foto’s te gaan tellen. Activiteit TT Jade heeft de drie hoofdstukken gecontroleerd op goede zinsbouw en de spelfouten eruit gehaald. Activiteit UU Thuis heeft Daniëlle weer schimmels en bacteriën geteld. Activiteit VV Jade Bouwhuis & Daniëlle Bruins Slot H5D

48


De perfecte allesreiniger? We hebben samen de bacteriën van de schaaltjes die 120 uur en 144 uur in de stoof hebben gezeten geteld. Deze bakjes waren heel erg vol, dus lastig om te tellen Activiteit WW We hebben besloten op de resultaten van het tellen van de bacteriën en schimmels in een tabel te zetten zodat het overzichtelijk is. Ook hebben we de verschillende soorten bacteriën geteld. Activiteit XX We hebben het voorwoord, conclusie, slotwoord, inhoudsopgave en bronnenlijst gemaakt. Activiteit YY We hebben het gehele werkstuk afgerond, alles netjes gemaakt en gecontroleerd.

Jade Bouwhuis & Daniëlle Bruins Slot H5D

49

profielwerkstuk  

havo-5 , Daniëlle en Jade

profielwerkstuk  

havo-5 , Daniëlle en Jade

Advertisement