Page 1

Naslagwerk Professioneel Presenteren

Samengesteld door Richard S.T. de Vries - > bedrijfstrainer

De Vries advies & training Tel. 050 314 34 70 Fax 050 318 89 93 E-mail info@devries-adviesentraining.com Zakelijke Diensten Website www.devries-adviesentraining.com Groningen, 2011 Naslagwerk Professioneel Presenteren ____________________________________________________________________________ 1


Inhoud 1. Specifieke tips

3

2. Enkele adviezen om je goed voor te bereiden en je presentatie af te stemmen op je doelgroep

4

3. Omgaan met spreekangst

6

4. Expressieve vaardigheden

7

Naslagwerk Professioneel Presenteren ____________________________________________________________________________ 2


1.

Specifieke tips

- Schrijf je presentatie in spreektaal in zijn geheel uit. Maak vervolgens een spiekbriefje. - Oefenen, oefenen en oefenen van je presentatie. Bijvoorbeeld door het begin van je presentatie in te spreken door gebruik te maken van een dictafoon. - Speel in op kennis en ervaring van je toehoorders. Indien bekend is wie komen, ga na waar ze zich mee bezig houden. - Kies kleding dat bij je past en op je publiek is afgestemd. - Geef in je presentatie antwoord op bewuste vraag van toehoorders W.H.I.D.A. = wat heb ik daaraan? - Maak je betoog logisch. - Geef bij inleiding aan wanneer de toehoorders vragen mogen stellen. - Bij lastige vraag van een toehoorder kun je als volgt reageren: a. Vraag om nadere toelichting van vraag en ga vervolgens deze vraag in je eigen woorden herhalen. b. Vraag als eerste reactie van de toehoorders, geef een samenvatting van de gegeven antwoorden en er een eigen interpretatie aan. c. Kijk vragensteller aan bij herformuleren van vraag en hou contact met vragensteller en de toehoorders. - Pas je stemvolume aan de grootte van de groep. - Bij het werken met cases is van essentieel belang een duidelijke instructie. - Werk met een draaiboek met begin- en eindtijden. - Zorg voor uitdagende vragen bij elke case. - Zorg dat je uitgerust en enthousiast bent en plezier uitstraalt.

Naslagwerk Professioneel Presenteren ____________________________________________________________________________ 3


2. Enkele adviezen om je goed voor te bereiden en je presentatie af te stemmen op je doelgroep. 2.1

DE VOORBEREIDING

A. Concrete acties - Verzamel materiaal en kies je onderwerpen. - Bepaal in welke volgorde je die onderwerpen gaat behandelen. - Bepaal wat je wilt en kunt bereiken binnen de gegeven tijd. - Schrijf je presentatie volledig uit. - Maak een spiekblaadje. B. Relatie tot je groep - Wat wil je met de toehoorders? Wat kunnen de toehoorders? - Welke ervaringen en voorkennis zijn aanwezig? - Stem af op de toehoorders. Sluit aan op verwachtingen, ervaringen en aanwezige kennis. 2.2

STEM AF OP JE DOELGROEP

Wat is de motivatie van je doelgroep? - Geef de betekenis van je onderwerp aan. - Maak in het begin duidelijk wat je je toehoorders gaat vertellen en waarom. - Wees concreet. Hoe staat het met het kennisniveau van je toehoorders? - Bepaal vooraf op welk niveau je de presentatie aanbiedt. - Betrek je toehoorders actief bij je presentatie. Houd de aandacht vast door bijvoorbeeld vragen te stellen. - Betrek je toehoorders bij het onderwerp door het geven van voorbeelden. - Nodig de aanwezigen uit hun eigen ervaringen naar voren te brengen. - Zorg altijd voor een beknopte presentatie. C. Reageer rustig en weloverwogen op de reacties uit de zaal - Daag de luisteraar uit tot meedenken. - Luister goed, herformuleer de opmerkingen en vragen en kom zonodig pas dan met je eigen mening.

Naslagwerk Professioneel Presenteren ____________________________________________________________________________ 4


D. De structuur - Ga kort in op de structuur van je presentatie. - Bied de onderwerpen stuk voor stuk aan. - Beperk de stof tot dat wat overdraagbaar en belangrijk is. - Geef tot besluit een duidelijk overzicht van de behandelde onderwerpen. - Maak een tijdschema voor eigen gebruik. E. Begrip voor je onderwerpen creĂŤren - Sluit aan bij je doelgroep en illustreer je betoog met voorbeelden uit de belevingswereld van de toehoorders. - Geef definities van begrippen. F. Herhaal - Herhaal op verschillende manieren: door variatie in woordkeus of door gebruik van verschillende middelen (bijvoorbeeld gebruik maken van PowerPoint- en/of geluidopnames). - Geef aan het eind de hoofdzaken nog eens kort en precies weer. - Besluit je betoog met een aantal conclusies.

Naslagwerk Professioneel Presenteren ____________________________________________________________________________ 5


3.

Omgaan met spreekangst

Veel mensen zijn bang voor spreken openbaar. Wat is de oorzaak?

GEBEURTENIS Je moet een presentatie geven.

GEDACHTE Irrationeel: 1. negatieve gedachten over jezelf 2. negatieve gedachten over de beoordeling van anderen Rationeel: feitelijk, doelmatig, ontspannend

GEVOEL gespannen, nerveus

GEDRAG afraffelen , feiten vergeten, verkeerd reageren op vragen

Zenuwen? - Doe iets concreets: ademhalen, spieren spannen. - Stel je het publiek in ondergoed voor........ Hoe kun je omgaan met spreekangst? - Bedenk: slecht voorbereiden is slecht presenteren. - Beantwoord de vraag of ‘je hindernissen’ ook echte belemmeringen zijn. - Houd een proefpresentatie. Dat is de een manier om te ervaren wat werkt. Bovendien vermindert zo je spanning. Naslagwerk Professioneel Presenteren ____________________________________________________________________________ 6


4.

Expressieve vaardigheden

4.1

Lichamelijke expressie

4.1.1 Gepast uiterlijk Mensen vormen zich binnen enkele seconden een beeld van hun gesprekspartner. Vervolgens verwachten ze dat je je zult gedragen volgens het beeld dat zij zojuist hebben gevormd. Alle informatie die daarbij past nemen ze bewust waar. Alles dat niet past bij hun verwachtingen negeren zij. Wat is nu een gepast uiterlijk? Voor het ene publiek is dat chique kleding, voor het andere is dat de spijkerbroek. Wees je bewust van de eerste indruk. Die maak je namelijk altijd. Een goede eerste indruk maak je door je kleding en gedrag aan te passen bij de stijl van de mensen die je ontmoet. 4.1.2

Oogcontact

Voordelen:

- publiek erbij betrekken - verlevendigt expressie: mimiek beter zichtbaar - je ziet de reacties van publiek en kunt daarop reageren - bewust van afstand tot publiek > automatische aanpassing volume - extra benadrukken pauzes

Methode:

- maak rustige oogbewegingen, niet te lang of te kort op individu - sluit niemand uit - zoveel mogelijk - verdeel een grote zaal in delen - als je het bedreigend vindt, kijk dan naar neus en begin met oogcontact met bekenden

Valkuilen:

- fixeren op papier of Powerpointpresentatie - nerveus heen en weer kijken - richten tot rij 1, of ĂŠĂŠn hoek van de zaal

4.1.3

Mimiek = gezichtsexpressie

Voordelen:

- verlevendigt en ondersteunt gesprokene, passende emotie

Methode:

- duidelijke articulatiebewegingen - betrokkenheid, enthousiasme - maak het iets groter, zeker in een grote zaal - zorg voor sporen verbale en non verbale communicatie

Valkuilen:

- overdreven mimiek werkt afleidend en hinderlijk - te weinig mimiek verflauwt aandacht publiek

Naslagwerk Professioneel Presenteren ____________________________________________________________________________ 7


4.1.4 Gebaren Voordelen:

- verlevendigt en ondersteunt gesprokene

Methode:

- onderstreep verhaal met gebaren: houd je verhaal eens voor de spiegel zonder gebaren - maak het iets groter, zeker in een grote zaal - handen leeg, anders speel je met het voorwerp

Valkuilen:

- geen gebaren maken - overdreven gebaren maken werken afleidend en hinderlijk - stereotiepe gebaren of tics (met pen tikken, haarlok weghalen) leiden af en worden soms geturfd

4.1.5

Lichaamshouding

Voordelen:

- betrokkenheid uitdrukken, gevoelens opwekken, spanning reduceren

Methode:

- voeten uit elkaar, gewicht verdelen over beide benen, knieĂŤn niet op slot, bekken iets naar voren, schouders omlaag en naar achteren, hoofd omhoog - haal diep en laag adem - ontspan gespannen spieren, vuisten - handen bij elkaar op navelhoogte - 2, 3 meter van publiek - niet te veel de zaal inlopen, maar soms wel

Valkuilen:

- handen op de rug: lijkt streng, saai - handen in de zak: geeft ongeĂŻnteresseerde indruk - handen in de zij: geeft brutale indruk - niet de pols van de andere arm pakken: geeft onzekere indruk

Naslagwerk Professioneel Presenteren ____________________________________________________________________________ 8

Professioneel presenteren  
Professioneel presenteren  

Professioneel presenteren door Richard ST de Vries

Advertisement