Page 1


Welke bibliotheek heeft al! te maken gehad met! bezuinigingen?! Wie denkt dat de overheid meer subsidies gaat geven in de toekomst?!


Stel dat de volledige! subsidie, en daarmee! zo始n 80% van het! budget van bibliotheken,! wegvalt...!


Uitgangspunten! • 20% budget blijft bestaan! • Geen uitval van leden!


• Hoofdvraag • Deelvragen   • Onderzoek   • Aanbeveling  


Hoofdvraag! Hoe kan een dienst van de openbare! Bibliotheek in Nederland ontstaan die geen! Gemeentelijke subsidie ontvangt en die wel! de functie van de bibliotheek uitoefent? !


Deelvragen! Dienst! •  Wat is/zijn doel(en) van de bibliotheek? ! •  Wat zijn de kerntaken van de bibliotheek?! ! Gebruikers! •  Wat is de waarde van de bibliotheek?! •  Hoe kan de waarde van de bibliotheek verhoogd worden?!  ! Organisatie! •  Hoe wordt de bibliotheek momenteel gefinancierd?! •  Welke instanties hebben contact met de bibliotheek? Wat zijn de distributiekanalen van de bibliotheek?! •  Wie zouden de bibliotheek kunnen financieren en op welke manier?!


Onderzoek! • Deskresearch! –  Literatuur! –  Artikelen in vakbladen! –  Internetbronnen!

• Gesprekken met professionals! –  Jos Debeij – Directeur Bibliotheek Deventer! –  Stephan de Vilder – Programmamanager marketing Netwerk van Overijsselse Bibliotheken!

• Gesprekken met klanten van de bibliotheek!


Aanbeveling! • Vijf concepten! –  Praktijkvoorbeelden! –  Conceptbeschrijving! –  Besparing/inkomsten!


Overzicht concepten! • Library-in-shop! • De gesponsorde bibliotheek! • Bibliotheek.com! • BiebCrossing! • De bibliotheek is van iedereen!


Concept 1:

Library-in-shop!

UPC in MediaMarkt Amsterdam Arena!


TopShop in SPRMRKT Amsterdam!


Tom Tailor shop-in-shops door heel Europa!


Conceptbeschrijving! • Collectie opdelen en verdelen over verschillende winkels! • Inleverpunten in winkels realiseren en inlevercontainers plaatsen op straat! • Centraal punt voor distributie!


Besparing/inkomsten! • Besparing op huisvesting! • Besparing op personeel!


Concept 2:

De gesponsorde bibliotheek!

Chevron sponsored Library and Learning Centre ! In Du Noon: Zuid-Afrika !


John F. Kennedy Presidential Library and Museum ! in Boston: Verenigde Staten!


Conceptbeschrijving! • Sponsoren zoeken voor delen van de bibliotheek (vloer, muren, kasten, etc.)! • Bibliotheekpas voor iedereen! • Vast personeel vervangen door scholieren/ studenten/stagiaires/vrijwilligers! • Bij activiteiten donaties en waardering achteraf!


Besparing/inkomsten! • Besparing op personeel! • Inkomsten van sponsoring! • Inkomsten van groeiend ledenaantal! • Inkomsten van donaties !


Concept 3:

Bibliotheek.com!

Bol.com!


Amazon!


Dibrary in Banpo-Dong: Korea!


Conceptbeschrijving! • Uitleenfunctie digitaliseren! • Shop-in-shop inleverpunten en inlevercontainers op straat! • Centraal distributiepunt! • Bibliotheekgebouwen opnieuw inrichten/ verhuizen naar kleinere panden!


Besparing/inkomsten! • Besparing op huisvesting! • Besparing op personeel! • Inkomsten van verhuur leegstaande ruimtes !


Concept 4:

BiebCrossing Â

BookCrossing:! Van de wereld een bibliotheek maken!


BookCrossing:! Van de wereld een bibliotheek maken!


Conceptbeschrijving! • Boeken loslaten in BookCrossing-circuit! • Alternatief circuit opzetten voor overige materialen! • Ruildagen organiseren! • Vrijgekomen ruimte in bibliotheekgebouwen verhuren!


Besparing/inkomsten! • Besparing op huisvesting! • Besparing op personeel! • Besparing op collectie(onderhoud)! • Inkomsten van verhuur vrijgekomen ruimte!


Concept 5:

De bibliotheek is van iedereen!

SCAB: Hasselt!


TEDx!


Conceptbeschrijving! • Evenementenpakketten samenstellen! • Podium voor organisatoren realiseren! • Evenementen faciliteren! • Community opbouwen!


Besparing/inkomsten! • Besparing op organisatiekosten ! • Inkomsten van nieuwe doelgroepen! • Inkomsten van sponsoren!


Ac5e voor  het  behoud  van  bibliotheek  Odoorn  


Maak uw eigen top 5! •  Library-in-shop! !

Collectie onderbrengen in winkels!

•  De gesponsorde bibliotheek! !

Bedrijven delen van de bibliotheek laten sponsoren!

•  Bibliotheek.com! !

Uitleenfunctie digitaal maken!

•  BiebCrossing! !

Collectie loslaten in BookCrossing-circuit!

•  De bibliotheek is van iedereen! !

Bibliotheek laten draaien op de kracht van liefhebbers!

Presentatie Bibliotheek zonder subsidie  

De eindpresentatie die voor de DOBO is gehouden in juli 2011. Hierin worden de bevindingen van het onderzoek behandelt.