Page 1

Jacqueline Kareman 6 Business Economics Pesoneelsdiecteur – Solarise

Geïntegreerde proef Individuele opdrachten

2011-2012

Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9

2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER


Jacqueline Kareman 6 Business Economics Pesoneelsdiecteur – Solarise

Geïntegreerde proef Individuele opdrachten

2011-2012

Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9

2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER


Voorwoord Na een schoolloopbaan in het secundair onderwijs wordt er van elke leerling in de studierichting TSO verwacht dat deze in staat is een geïntegreerde proef te voltooien. In deze opdracht wordt alle opgedane kennis samengebracht en is een grote test voor elke leerling. Reeds vorig jaar werd de term ‘GIP’ aangekaart. Het concept werd al lichtjes toegelicht, dit is immers de kroon op onze studies, het punt waar iedereen enorm naar streeft. Maar dit is echter meer dan enkel een proef. Om dit tot een goed einde te brengen moest men in staat zijn logisch te redeneren, zelfstandig werken, verbeteren,… . Kortom de perfectie bereiken. Maar aangezien perfectie niet bestaat heb ik er toch naar toe gestreefd om dit te realiseren. Hierbij wil ik dan ook tijd nemen om de mensen te bedanken die mij hebben bijgestaan bij het realiseren van dit eindwerk. Ik zou graag de heer Fierens en mevrouw Vaes willen bedanken voor de goede begeleiding bij het uitvoeren van het project. Zonder hun was deze proef niet tot stand gekomen. Ook de begeleidende vakleerkrachten, de heer Delcourte, de heer Clerick, mevrouw Vandefonteyne, mevrouw Verheyen en mevrouw Verwulgen wil ik bij deze bedanken voor hun tijd en inspanning Verder nog een woord van dank aan de Hogeschool Universiteit Brussel (HUB) voor de uitwerking van het concept en mijn groepsleden voor de goede samenwerking. Tenslotte wil ik ook mijn ouders bedanken voor hun morele en materiële steun, niet alleen tijdens het schrijven van dit eindwerk, maar ook tijdens de voorbije studiejaren.


Inleiding De ge誰ntegreerde proef voor de zesdejaars uit de richting business economics bestond uit het opstarten van een fictieve onderneming in de zonnepanelen sector. Vandaag de dag draait alles om besparingen en een ecologisch leven. Het is van uiterst belang dat ieder zijn steentje bij draagt en zijn verantwoordelijkheid opneemt om de toekomst van onze nakomelingen te garanderen. De aanschaffing van onze zonnepanelen heeft nog meer voordelen. Het verschil zal duidelijk merkbaar zijn op u energiefactuur. U wordt bijgestaan door de overheid door middel van premies, er is weinig onderhoud vereist, overal is er voldoende zonnestraling aanwezig, het is een duurzame installatie met veilige en zekere werking en tenslotte gaat het om een korte fabricage- en installatietijd. Een heel jaar werd er in groep gewerkt om een zo goed mogelijk eindresultaat te leveren. De opdrachten werden zowel individueel als in groep verwerkt. Elke onderneming bestond uit verschillende departementen die vertegenwoordigd werden door een van de verschillende directeurs, algemeen directeur, financieel directeur, logistiek directeur, productiedirecteur, marketingdirecteur en personeelsdirecteur. Het was dus belangrijk dat iedere leerling zijn verantwoordelijkheid opnam om het goed functioneren van onze onderneming niet in het gedrang te brengen.


Inhoudsopgave 1 Individuele opdrachten ................................................................................... 8 1.1 Toegepaste bedrijfseconomie ................................................................ 8 1.1.1 Functiesollicitatie .............................................................................. 8

1.2

1.1.2

Missie en doelstellingen ..................................................................... 9

1.1.3

Organogram ................................................................................... 10

1.1.4

Operationele en financiële doelstellingen ............................................ 12

1.1.5

Ken je functie ................................................................................. 14

1.1.6

Jaarrekeninganalyse Soltech ............................................................ 21

1.1.7

Jaarrekeninganalyse Solarise ............................................................ 31

1.1.8

analyse ......................................................................................... 33

1.1.9

Websites vergelijken ....................................................................... 41

1.1.10

Teambuilding ................................................................................. 48

1.1.11

Facturatie in BOB en opmaak huisstijl ................................................ 50

1.1.12

Eigen website ................................................................................. 63

1.2.1

Engels .............................................................................................. 64 Application letter and CV.................................................................. 64

1.3.1

Frans ............................................................................................... 65 La mission d’entreprise .................................................................... 65

1.3.2

L’offre d’emploi ............................................................................... 66

1.3.3

La lettre de sollicitation.................................................................... 67

1.3.4

Journée découverte entreprises ........................................................ 68

1.4.1

Duits................................................................................................ 69 Lebenslauf ..................................................................................... 69

1.3

1.4 2

Besluit........................................................................................................ 70


Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 7


1

Individuele opdrachten

1.1

Toegepaste bedrijfseconomie

1.1.1

Functiesollicitatie

1.1.1.1

Inleiding

In deze eerste opdracht is het voornamelijk de bedoeling kennis te maken met de site van ECOMAN. Op die manier krijgen we een duidelijk beeld van hoe de onderneming eruit ziet. Er zijn zes functies waaruit we kunnen kiezen: Algemeen Directeur, Productiedirecteur, Logistiek Directeur, Marketing Directeur, Personeelsdirecteur en Financieel directeur. Na het maken van een geschikte keuze is het de bedoeling een gemotiveerde sollicitatiebrief te schrijven. Mijn voorkeur gaat naar de functie van ‘Personeelsdirecteur.

1.1.1.2

Sollicitatiebrief

In bijlage1 vindt u mijn sollicitatiebrief.

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 8


1.1.2

Missie en doelstellingen

1.1.2.1

Inleiding

Omdat we elk een andere functie toegewezen hebben gekregen, heeft iedere directeur andere taken en doelen. In deze opdracht formuleren we onze eigen strategische doelstellingen die we voor ogen hebben.

1.1.2.2

Strategische doelstellingen personeelsdirecteur

Als personeelsdirecteur streef ik niet alleen naar een goede band, maar naar een hechte, persoonlijk band tussen werkgevers en werknemers. Alleen hierdoor zullen werknemers beter presteren. Problemen zijn er om opgelost te worden. Voor elk probleem ligt onze oplossing klaar. Natuurlijk proberen wij conflicten en dergelijke te vermijden. Naargelang de vernieuwing van onze producten en technologie is het vanzelfsprekend dat ons personeel wordt bijgeschoold waar nodig. Omdat de arbeidsomstandigheden en de werkomgeving een grote invloed hebben op de motivatie van het personeel heb ik een belangrijke opdracht om die te verbeteren. Dit in samenwerking en rekening houdend met de verschillende diensten binnen onze onderneming.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 9


1.1.3

Organogram

1.1.3.1

Inleiding

Na de functieverdeling heeft plaatsgevonden kunnen weeĂŤn organogram opmaken van onze onderneming. Hieronder vindt u twee organogrammen terug gemaakt in een tekstverwerkingspakket en in een presentatiepakken. Om te bewijzen dat we wel degelijk de juiste man op de juiste plaats zijn hebben we een motivering van onze functie verwerkt. Hierbij hoort een SWOT-analyse die onmisbaar is bij deze opdracht.

1.1.3.2

Organogram

Organogram in tekstverwerkingspakket

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 10


Organogram in presentatiepakket

1.1.3.3

Motivering functie

Voor mijn functie als personeelsdirecteur is het vooral belangrijk dat ik altijd klaar sta voor mijn collega’s en andere werknemers van het bedrijf. Conflicten en problemen zijn er om opgelost te worden. Mensen helpen is het streefdoel van elke personeelsdirecteur. Ook ben ik bereid om samen te werken met vakbonden wanneer het nodig is. Voor het aanwerven van nieuwe personeelsleden heb ik ook een grote verantwoordelijkheid. In samenspraak met de algemeen directeur en de betrokkene collega’s zullen we zeker en vast een goede beslissing nemen. Wanneer mij taken krijg, zal ik zeker mijn verantwoordelijkheid nemen en mijn best doen om een kwaliteitsvol resultaat te leveren. STRENGTHS - sterktes - Verantwoordelijk - Eerlijk - Behulpzaam - Durvend - Enthousiast - Nauwkeurig - Flexibel - Doorzettend - Vooruitziend - Volhoudend OPPURTUNITIES - kansen

WEAKNESSES - zwaktes - Kwetsbaar - Koppig - Zwijgzaam - Eigenwijs - Ongeduldig - Impulsief - Onzeker

- Ervaring rijker voor later - Werken in groep

- Niet stressbestendig

Geïntegreerde proef

Threats - bedreigingen

Individuele opdrachten

pagina 11


1.1.4

Operationele en financiële doelstellingen

1.1.4.1

Inleiding

Na het maken van de mission statement en de strategische aandachtspunten is het nu de beurt aan de doelstellingen. Per functie is het belangrijk dat de doelstellingen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden (SMART) zijn. Voor deze opdracht kregen we via de site van ECOMAN een samenvatting die aansloot bij onze functie.

1.1.4.2

Doelstellingen personeelsdirecteur

Als personeelsdirecteur ben ik verantwoordelijk voor het personeelsbestand. Belangrijke taken in dat verband zijn het aanwerven en het ontslaan van personeelsleden, het nemen van beslissingen in verband met de opleiding en motivatie van het personeel en het nemen van beslissingen in verband met loonsverhogingen. Met onze 9 vertegenwoordigers, 160 arbeiders en 14 bedienden waaronder 7 administratief bedienden en 7 ingenieurs kunnen we ons personeel organiseren in een waardig personeelsbestand. Het aantal werknemers is aangepast aan onze productiegrootte. Naargelang dat cijfer zal stijgen, zullen we ook meer personeel moeten aanwerven. We hebben besloten om te we werken met vaste aanwervingen. De aanwervingspremie (€12 500) die we zullen ontvangen zal nuttig zijn voor de opleidingen. Ondanks de hoge bedragen die die opleidingen met zich mee brengen zullen we ze toch blijven organiseren en aanvullen wanneer dit nodig is. We proberen alsmaar te evolueren in onze verkoop, maar natuurlijk mogen we de mogelijkheid niet uitsluiten dat die ook kan dalen, met als gevolg dat er ontslagen zullen moeten vallen. In dat geval zullen we eerst kiezen voor sociaalvriendelijke maatregelen zoals brugpensioen of tijdskrediet. We staan open voor die mogelijkheden. Natuurlijk kunnen we de ontslagen, daarom nog niet vermijden. Om onze werknemers in geval van ontslag toch bij te staan zullen we kiezen voor een ontslag met outplacementbegeleiding. Ook hiervan ligt het kostenplaatje niet laag maar dat hebben we er zeker voor over. We doen er alles aan om onze naam en imago hoog te houden. Omdat we zeer veel belang hechten aan ons imago, zijn we bereid een hoog bedrag neer te tellen om onze vertegenwoordigers een degelijke opleiding te geven. We kozen voor de opleiding ‘Expert in salesmanagement (voor gevorderden!) ‘. We hebben gekozen om onze 9 vertegenwoordigers die mogelijkheid te geven. Onze zeven administratief bedienden zullen ook de kans krijgen om een en ander te ervaren in hun opleiding ‘Assertief denken en doen voor de zelfbewuste medewerker’. Zoals ik reeds al zei, ben ik er , als personeelsdirecteur, om problemen op de werkvloer tussen de werknemers op te lossen. Het spreekt vanzelf dat we die problemen natuurlijk in eerste instantie proberen te vermijden. De gekozen opleiding sluit hier heel nauw bij aan. Ook de opleiding ‘Professioneel onthaal’ trok onze aandacht. Toch lieten we deze opleiding aan de kant liggen omdat we streven naar bekwaam personeel die die basiscompetenties al hebben. Dat moet blijken door hun diploma. Dat geldt tevens ook voor de opleidingen zoals ‘telefoneren met plezier’ , ‘ basisinformatica voor bureauticatoepassingen’, … . Wanneer we toch problemen ondervinden op die vlakken, moeten we nieuwe maatregelen nemen en zullen er andere opleidingen later volgen.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 12


De ingenieurs spelen een belangrijke rol in ons concept waarin we streven naar het ‘beste’. Ook in onze Mission Statement is dat duidelijk. We willen anders zijn dan andere ondernemingen in onze sector. De opleidingen ‘Productontwerp en procesinnovatie’ en ‘Hoe krijg je op de werkvloer spontane inzet voor kwaliteit, veiligheid en milieu’, zullen zeker bijdragen tot de realisatie van onze Mission Statement. We willen voortdurend nieuwe initiatieven nemen om ons product nog beter te maken, om ons productieproces nog zuiniger te laten verlopen en dergelijke. De opleiding ‘Energiezorg en efficiënt energiebeheer’ is ook zeer belangrijk. Hier hebben we ook rekening mee gehouden. Ook al is er een duidelijke daling tegenover het vorig boekjaar, toch streven we naar het beste en dat kan alleen maar door te blijven proberen. Aangezien ons energieverbruik al is gedaald tegenover boekjaar 10 is die opleiding voorlopig niet nodig. Vanaf een lichte stijging zullen we meteen ingrijpen en nieuwe regelingen treffen. Aangezien, de onderhoudskosten behoorlijk gestegen zijn zijn we tot de conclusie gekomen dat hier zeker aan gewerkt moet worden. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een opleiding die onze arbeiders moeten helpen bij het verminderen van deze kost. De opleiding ‘De kost van onderhoud’ zal dit zeker kunnen realiseren, daarom geven we elke arbeider de kans om deze opleiding te volgen. In onze Mission Statement hebben we duidelijk vermeld dat we onze doelstellingen willen bereiken door middel van productinnovatie, design, oplossingen op maat, hoge kwaliteit, goede service en goed opgeleide medewerkers. Bovenstaande gegevens zullen bijdragen tot het verwezenlijken van die doelstellingen. De cijfergegevens vindt u terug in bijlage 2.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 13


1.1.5

Ken je functie

1.1.5.1

Inleiding

Het is belangrijke dat elke directeur exact weet wat zijn taken zijn, alleen zo kan men zijn verantwoordelijkheid nemen voor zijn afdeling. Hieronder vindt u een overzicht van de taken als personeelsdirecteur. Het is een verzameling van de informatie die we hebben verkregen van ECOMAN (level 6)

1.1.5.2

Personeelsfunctie

Als personeelsdirecteur ben je verantwoordelijk voor het personeelsbestand van je onderneming. Dat betekent dat jij instaat voor:   

het aanwerven en het ontslaan van personeelsleden; het nemen van beslissingen in verband met de opleiding en de motivatie van het personeel; het nemen van beslissingen in verband met loonsverhogingen.

Bovendien zal de personeelsdirecteur al het nodige moeten doen om het personeel zo tevreden mogelijk te houden. Zo niet, zal de onderneming ECOMAN mogelijks moeten afrekenen met stakingen. Immers, alle werknemers van de onderneming ECOMAN zijn aangesloten bij een vakbond.

Huidig personeelsbestaand (boekjaar 10)

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 14


1.1.5.3

Hoe hard werken de bedienden?

De werkbelasting van de bedienden wordt zwaarder wanneer er meer arbeiders in dienst worden genomen. De bedienden hebben zo bijvoorbeeld meer werk met de personeelsadministratie. Als de handelsvorderingen toenemen (bijvoorbeeld als het economisch gezien wat minder goed gaat waardoor de klanten minder snel betalen), dan moeten de bedienden extra energie stoppen in het aansporen van de klanten tot betaling. Ook dat zorgt ervoor dat de werkbelasting van de bedienden zwaarder wordt. IN ECOMAN: Als algemene richtlijn in het game ECOMAN is het aan te raden om per twaalf arbeiders één bediende in dienst te nemen. Dat zorgt voor een aanvaardbare werkbelasting voor de bedienden. Hou ook de omvang van de handelsvorderingen nauwlettend in het oog. Indien deze te hoog oplopen , is de werkbelasting van de bedienden mogelijks te hoog.

1.1.5.4

Tekort aan personeelsleden…Wat nu?

Wanneer de productiecapaciteit te klein is en je dus extra arbeiders nodig hebt, kan je overwegen bijkomende arbeiders met een vast contract in dienst te nemen of je kan ervoor kiezen uitzendkrachten aan te werven. Indien de onderneming nood heeft aan administratieve versterking, is er de mogelijkheid om bijkomende bedienden aan te werven met een vast contract. Als je de verkoop van zonnepanelen wil stimuleren, kan je extra vertegenwoordigers aanwerven met een vast contract of je hebt de mogelijkheid om een beperkt aantal arbeiders om te scholen tot vertegenwoordigers. Aanwervingen: werknemers in vast dienstverband Als er in de onderneming nood is aan bijkomend personeel, dan kan je extra arbeiders, bedienden en/of vertegenwoordigers aanwerven in vast dienstverband. IN ECOMAN: Aantal: De onderneming kan in principe onbeperkt bijkomend personeel aanwerven. Het is echter niet zeker dat alle vacatures meteen ingevuld zullen geraken. Dat is afhankelijk van de beschikbaarheid van personeel op de arbeidsmarkt en de arbeidsvoorwaarden binnen jouw onderneming. Indien er een tekort is/zal zijn aan arbeidskrachten, dan wordt dat aangekondigd in het conjunctuurbericht. -

Iedereen die je aanwerft, moet je natuurlijk een loon betalen. Het voordeel van extra werknemers in vast dienstverband, is dat de onderneming per aangeworven nieuw personeelslid een eenmalige aanwerving premie ontvangt van € 12 500,00. Bijkomend voordeel van werknemers in vast dienstverband, is dat de opleiding die door hen wordt gevolgd een blijvende impact heeft binnen de onderneming.

-

Bij het naakte ontslag van vast werknemers moet een ontslagvergoeding, gelijk aan het loon van de werknemer van het voorbije jaar, worden uitbetaald.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 15


1.1.5.5

Uitzendarbeid

Wanneer de onderneming een tijdelijke werkpiek moet opvangen, een uitzonderlijke opdracht moet uitvoeren of een afwezige werknemer moet vervangen, kan zij –naast het in dienst nemen in vast dienstverband van extra werknemers- een beroep doen op uitzendkrachten. Een uitzendkantoor kan snel bijkomend of vervangend personeel ter beschikking te stellen. IN ECOMAN: De onderneming kan in principe onbeperkt interim krachten aanwerven. Of alle vacatures daadwerkelijk zullen worden ingevuld, is afhankelijk van de beschikbaarheid van personeel op de arbeidsmarkt en de arbeidsvoorwaarden binnen jouw onderneming. Indien er een tekort is/zal zijn aan arbeidskrachten, wordt dat aangekondigd in het conjunctuurbericht.

-

-

Bovenop de normale jaarlijkse loonkost, geldt een extra kostprijs voor de dienstverlening van €15 000,00 per uitzendkracht per jaar. Het voordeel van het aannemen van interim krachten is dat deze slechts voor één jaar in dienst worden genomen. Zo moet er geen ontslagvergoeding worden betaald wanneer deze werknemers na één jaar de onderneming verlaten. De keerzijde van de medaille is echter dat het bedrag, gespendeerd aan opleiding, geen duurzaam effect heeft bij interim krachten. Het is verboden om werknemers in een vast dienstverband te ontslaan en te vervangen door uitzendkrachten.

voor- en nadelen van het aanwerven van arbeiders in vast dienstverband versus uitzendarbeid.

1.1.5.6

Arbeiders

De productiviteit moet steeds in relatie geplaatst worden met het gegeven loon. Hard werkend personeel verdient een behoorlijk loon.

1.1.5.7

Lifelong Learning

Als personeelsmanager is het motiveren van de medewerkers een van mijn belangrijkste taken. Naast het geven van loonsverhogingen en het toekennen van extralegale voordelen, zullen de werknemers extra gemotiveerd zijn als de onderneming in investeert onder de vorm van op leidingen.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 16


Ik zal, als personeelsdirecteur –na overleg met de marketingdirecteur- het laatste woord hebben inzake de opleiding en de motivatie van het personeel. Ik zal hierbij de volgende vragen moeten stellen:

   

Welke categorieën werknemers krijgen een opleiding? Waaruit bestaan de opleidingen? Welk budget wordt er voor opleidingen uitgetrokken? Hoe wordt het personeel extra gemotiveerd?

1.1.5.8

Opleidingen en motivatie

IN ECOMAN:  

Opleidingen en motivatietechnieken kunnen doorheen het spel worden gekozen uit een vooropgestelde lijst. Telkens is het onderwerp en de prijs meegedeeld, alsook de categorie werknemers waarvoor de opleidingen bestemd zijn. Het is perfect mogelijk in een boekjaar meerdere opleidingen te organiseren voor meerdere mensen of om opleidingen te herhalen. Het kan natuurlijk dat na drie maanden de opgedane kennis reeds verouderd is, en dat er een “update” nodig is. Om je een idee te geven welk budget je precies moet vrijmaken voor opleidingen en motivatie, kijk je best eens naar hoeveel er in jaar 10 aan gespendeerd werd.

1.1.5.9

Omscholingen

Het omscholen van personeel kan een interessant initiatief zijn binnen een onderneming. Dit kan voor de werknemer motiverend werken. IN ECOMAN: Aantal: Het is mogelijk arbeiders om te scholen naar vertegenwoordigers. Je mag ervan uitgaan dat jaarlijks maximum 3 % van het totaal aantal arbeiders in aanmerking komt om vertegenwoordiger te worden. De arbeiders die de onderneming wenst om te scholen tot vertegenwoordiger, moeten een gepaste opleiding krijgen. Hiervoor moet voldoende opleidingsbudget worden voorzien. Deze arbeiders worden dan vertegenwoordigers en ontvangen dan ook het loon van een vertegenwoordiger

1.1.5.10 Teveel aan personeelsleden ... Wat nu? Naakt ontslag Als je als onderneming een werknemer ontslaat, zijn er strikte regels die je in acht moet nemen bij opzegging. Indien de werknemer verbonden is door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, kan je hem ontslaan mits je een opzeggingstermijn in acht neemt en/of mits je de werknemer een opzeggingsvergoeding betaalt.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 17


IN ECOMAN: Aantal: Er staat geen limiet op het aantal mensen dat je op deze manier mag ontslaan, maar vergeet niet dat vele naakte ontslagen tot sociale onrust in je bedrijf kunnen leiden en de werknemers aangesloten zijn bij de vakbond. De werknemers die worden ontslagen, verlaten onmiddellijk het bedrijf. Zij hebben wel recht op een ontslagvergoeding. Deze ontslagvergoeding is gelijk aan de totale loonkost van het vorige jaar van de betrokken werknemer

1.1.5.11 Brugpensioen Het ‘conventioneel brugpensioen’ is een regeling die aan werknemers vanaf de leeftijd van 60 jaar en na een tewerkstelling van minimum 25 jaar in een onderneming kan worden toegestaan in geval van ontslag. Het biedt aan de werknemer de mogelijkheid om, naast de werkloosheidsuitkering, een aanvullende vergoeding te genieten die ten laste komt van de werkgever. Een conventioneel bruggepensioneerde krijgt dus geen traditioneel pensioen uitbetaald. De oudere werknemer moet door zijn werkgever worden ontslagen om van het brugpensioen te kunnen genieten. Het is dus de werkgever die het initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Voorwaarden:    

de werknemer moet minstens de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben (eventuele uitzonderingen mogelijk); de werknemer moet al 25 jaar tewerkgesteld zijn in de onderneming; de werknemer moet volgens de normale procedures ontslagen worden (opzegtermijn of ontslagvergoeding); de werkgever moet de bruggepensioneerde vervangen door een andere werknemer.

IN ECOMAN: Aantal: Per jaar voldoet maximum 3 % van je totale personeelsbestand aan de voorwaarden voor brugpensioen. Eenmalig dient een ontslagvergoeding – gelijk aan de loonkost van het voorbije boekjaar – betaald te worden per werknemer die op brugpensioen gaat. Tevens dient de onderneming per werknemer die voor brugpensioen koos/kiest een aanvullende vergoeding te betalen van € 5 000,00.

1.1.5.12 Tijdskrediet Tijdskrediet is een systeem waarbij de werknemer zijn prestaties tijdelijk kan beperken of stopzetten zonder dat hierdoor een einde komt aan de bestaande arbeidsovereenkomst. Gedurende de periode van schorsing van de arbeidsovereenkomst, geniet de werknemer een onderbrekingsuitkering betaald door de RVA. Een voordeel voor de werkgever is dat de werknemer die tijdskrediet opneemt NIET verplicht vervangen moet worden.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 18


IN ECOMAN: Aantal: Enkel de volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst voor een aaneensluitende periode van één jaar is mogelijk voor maximum 3 % van je totale personeelsbestand. De werknemer geniet een onderbrekingsuitkering, uitbetaald door de RVA. Dit betekent dat tijdskrediet geen extra kosten met zich meebrengt voor de onderneming. Hou er rekening mee dat die werknemers het volgende jaar weer gewoon terug komen werken!

1.1.5.13 Outplacement Outplacement is het geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van een werkgever worden verstrekt door een outplacementbureau aan een ontslagen werknemer. Hierdoor wordt de werknemer geholpen bij het vinden van een nieuwe job. De dienstverlening kan zowel op individuele als op collectieve basis gebeuren. De kost wordt gedragen door de werkgever. Opgelet: outplacement is een maatregel die wettelijk geldt voor werknemers boven de 45 jaar en is dan ook verplicht als je werknemers binnen deze leeftijdscategorie ontslaat! IN ECOMAN: Aantal: Je kunt onbeperkt kiezen voor outplacementbegeleiding. Bij deze ontslagmaatregel doe je een beroep op een gespecialiseerd outplacementbureau. Je betaalt hiervoor een bijdrage van € 5 000,00 aan het outplacementbureau bovenop de normale ontslagvergoeding – gelijk aan de loonkost van het voorbije boekjaar – per begeleide werknemer. Door deze dienstverlening blijft het imago van je bedrijf verzekerd als je noodgedwongen werknemers moet ontslaan.

1.1.5.14 Hoe kan je het personeel motiveren? Naast het aanwerven en het ontslaan van personeelsleden moet de personeelsdirecteur ook beslissingen nemen in verband met de loonaanpassingen en de budgetten voor de opleidingen ter motivatie van het personeel. De vraag voor de personeelsdirecteur is echter: hoe hoog moet het loon van de verschillende werknemers zijn en in welke mate moeten loonaanpassingen worden doorgevoerd? Momenteel verdient een arbeider € 37 500,00 een bediende € 50 000,00 en een vertegenwoordiger € 75 000,00 op jaarbasis. Wanneer zal de personeelsdirecteur beslissen om de lonen te verhogen? De personeelsdirecteur zal rekening houden met een aantal macro-economische factoren en een aantal bedrijfseconomische factoren die worden weergegeven in het onderstaand schema:

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 19


IN ECOMAN: De lonen worden niet automatisch gekoppeld aan de levensduurte (het indexcijfer van de consumptieprijzen). Vandaar dat de personeelsdirecteur de voorspellingen inzake het inflatiecijfer nauwlettend in het oog moet houden om eventueel tot loonsverhogingen over te gaan. 

Denk eraan dat je naast loonsverhogingen tevens je personeel tevreden kan stellen door hen bepaalde extralegale voordelen toe te kennen. Deze kan je toekennen door zelf de lijst van opleidingen en motivatie aan te vullen.

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 20


1.1.6

Jaarrekeninganalyse Soltech

1.1.6.1

Inleiding

De jaarrekening analyse is een belangrijk document voor de onderneming zelf maar ook voor de aandeelhouders. Het is van groot belang om de cijfers juist te interpreteren. De jaarrekeninganalyse kunnen we onderverdelen in vier deeltjes. In het eerste puntje vindt u de horizontale analyse die bestaat uit een tabel met cijfergegevens, grafieken en een bespreking die de evolutie van de kengetallen. Als tweede volgt de verticale analyse die bestaat uit enkele taartdiagrammen en de bijhorende besprekingen. Ook de ratio’s hebben een groot belang in de jaarrekeninganalyse. Hier bespreken we de liquiditeit, renbtabiliteit en solvabiliteit. Deze worden besproken aan de hand van de de uitleg van de ratio, de formules, grafieken en een beoordeling. Als laatste volgt de liquiditeit in samenhang met de omlooptijden. Hier vindt u de toegepast formules, de berekeningen en schema’s. In bijlage 3 vindt u nog enkele cijfergegevens terug.

1.1.6.2

Horizontale analyse

Grafieken

Omzet (in EURO) € 8.000.000,00 € 7.000.000,00

€ 6.000.000,00 € 5.000.000,00 € 4.000.000,00 € 3.000.000,00 € 2.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 2008

2009

2010

Winst na belasting (in EURO) € 900.000,00 € 800.000,00 € 700.000,00 € 600.000,00 € 500.000,00 € 400.000,00 € 300.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00 € 0,00

Reeks1

2008

Geïntegreerde proef

2009

2010

Individuele opdrachten

pagina 21


Productie (in EURO) € 6.000.000,00 € 5.000.000,00 € 4.000.000,00

€ 3.000.000,00 € 2.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 2008

2009

2010

Personeelskosten (in EURO) € 900.000,00 € 800.000,00 € 700.000,00 € 600.000,00 € 500.000,00 € 400.000,00 € 300.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00 € 0,00 2008

2009

2010

Bespreking Bij de omzet zien we een stijging van 2008 naar 2009 en een daling van 2009 naar 2010. Dit zou te wijten kunnen zijn aan de installatie, uitrusting en machines. Hier zien wij ook dezelfde stijging en daling. Voor de productie kunnen we dat er even een kleine stijging was van het jaar 2008 naar 2009 en dan een sterke daling in het jaar 2010. Dit kan te wijten zijn aan de daling van de grond- en hulpstoffen. De daling van de machines en installaties voor de productie zal er ook wel voor gezorgd hebben dat er minder kon worden geproduceerd. De personeelskosten zijn gestegen doordat er wat meer mensen aangenomen werden die op een hoger niveau zitten qua studies. Toen Soltech aan minder verlies leed heeft het mensen kunnen aannemen om zo eventuele winst te kunnen maken. Maar dat was blijkbaar niet zo’n goed idee want na die hebben te hebben aangenomen moesten ze meteen al 1 iemand ontslaan en hebben ze €600 000 meer verlies gemaakt. Dit verlies zal ook voornamelijk liggen aan de lagere productie en de vermindering van subsidies die de sector een stuk duurder maken.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 22


1.1.6.3

Verticale analyse

Grafieken Activa

Activa 2008 VASTE ACTIVA

36%

VLOTTENDE ACTIVA

64%

Activa 2009

38%

VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA

62%

Activa 2010

44%

VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA

56%

Bespreking Door de drie boekjaren heen die ik geanalyseerd heb blijkt dat jaar na jaar de vaste toeneemt en de vlottende activa daalt. Dit is positief voor het bedrijf, want dit wil zeggen dat het bedrijf meer geld, goederen en/of diensten aanwezig in het bedrijf heeft. Vooral de materiële vaste activa is de belangrijkste factor voor de toename van de vaste activa. Bij de vlottende activa is de daling vooral te wijten aan de daling van de voorraden. Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 23


Passiva

Passiva 2008

40%

EIGEN VERMOGEN 60%

SCHULDEN

Bespreking Tussen het boekjaar 2008 en 2009 is de procentuele verhouding tussen eigen vermogen en schulden ongeveer gelijk gebleven. Voor het boekjaar 2010 merken we een procentuele stijging van het eigen vermogen. Dit is zeer positief voor het bedrijf. Zo zullen ze een betere rentabiliteitsratio hebben, en minder afhankelijk zijn van anderen. In het boekjaar 2010 is er een sterke daling in het eigen vermogen, maar een nog sterkere daling in het vreemd vermogen. De daling van het eigen vermogen is te danken aan het feit dat Soltech een groot deel overgedragen verlies meenam naar dit boekjaar. De daling van de schulden is dan weer te danken aan de vermindering van vreemd vermogen op korte termijn.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 24


1.1.6.4

Ratio’s

Uitleg De liquiditeit geeft aan of de onderneming in staat is om haar schulden terug te betalen met het vlottend actief. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de liquiditeit in enge zin (acid test) en de liquiditeit in ruime zin (current ratio). De rendabiliteit duidt op de mogelijkheid van de onderneming om winst te generen uit haar activiteiten en de inzet van haar middelen. We berekenen de rendabiliteit op basis van het eigen vermogen en op basis van het totaal vermogen. De solvabiliteit duidt op de kredietwaardigeheid van de ondernemingen en geeft weer hoeveel de ondernemingen financiert met haar eigen vermogen en met haar vreemd vermogen. Wanneer het eigen vermogen te laag is of negatief door verlies, betekent dit dat de solvabiliteit onvoldoende is om de schuldeisers het nodige vertrouwen te geven. Formules

Liquiditeitsratio ruime zin Liquiditeitsratio enge zin Rendabiliteit eigen vermogen Rendabiliteit totaal vermogen

Solvabiliteit totaal vermogen

Geïntegreerde proef

Vlottende Activa Vreemd vermogen op korte termijn Vlottende Activa – Voorraden Vreemd vermogen op korte termijn Winst na belasting Eigen vermogen ( winst voor belasting + financiële lasten *100%) Totaal activa Eigen vermogen Totaal vermogen

Individuele opdrachten

pagina 25


Resultaten

Liquiditeitsratio ruime zin 2008

131 121 1 364 752 2 912 261 1 122 843 1 570 455 604 691

=

2,29

=

2,59

=

2,60

131 121-1 436 357 1 364 752 157 055-592 732 1 122 843 2 912 261-9 669 033 604 691

=

1,24

=

2,00

=

1,62

-366 808 2 671 778 -141 372 2 530 406 -761 940 1 768 466

=

-13,73%

=

-5,59%

=

-43,08%

(-366 345+43 980 * 100%) 4 462 006

=

-7,21%

2009

(-140 077+43 980 * 100%) 4 378 443

=

-1,35%

2010

(-761 783 + 58 580*100%) 2 830 259

=

-24,85%

2 671 778 4 450 219 2 530 406 4 276 189 1 768 466 2 795 171

=

60,04%

=

57,59%

=

63,27%

2009 2010 Liquiditeitsratio enge zin 2008 2009 2010 Rendabiliteit eigen vermogen 2008 2009 2010 Rendabiliteit totaal vermogen 2008

Solvabiliteit totaal vermogen 2008 2009 2010

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 26


Grafieken

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 27


Beoordelingen Liquiditeit ruime zin Om te beginnen kunnen we zeggen dat liquiditeit van de onderneming verbeterd is in het boekjaar 2009 ten op zichte van het jaar 2008. Er is een stijging van maar liefst 0,30. Dit is positief voor de onderneming. Een goede liquiditeit zou boven 1 moeten liggen (=positief), wat hier dus het geval is doorheen de 3 boekjaren. Liquiditeit enge zin Ook de acid test, liquiditeit in enge zin, behaalt Soltech waardige cijfers. De onderneming is in staat haar schulden, op korte termijn, terug te betalen zonder haar voorraad hierbij te betrekken. De voorraad kan namelijk gedemonteerd, gedateerd of gewoonweg niet meer in staat zijn om te verkopen. Dit kan belangrijke gevolgen hebben op het resultaat van de liquiditeit We kunnen dus concluderen dat de onderneming Soltech al haar schulden op korte termijn vlot kan terug betalen. Dit wordt bewezen door het resultaat van de berekeningen, de uitkomsten liggen namelijk allemaal boven 1. De liquiditeitsratio’s kunnen altijd verbeterd worden door bijvoorbeeld hun vaste activa te verkopen, een kapitaalsvergroting uitvoeren of de winst in de onderneming houden.

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 28


Rendabiliteit eigen vermogen De rendabiliteit van het eigen vermogen van Soltech is de voorbije 3 jaar nog niet positief geweest. Dit wil zeggen dat het kapitaal al ruim 3 jaar niets meer opbrengt. Dit komt omdat de onderneming al 3 jaar op rij verlies aan het maken is. In 2009 leek er een positieve evolutie, maar als we naar 2010 kijken zie je duidelijk dat het niet zo goed gaat met de onderneming. Ze hebben een groot verlies moeten boeken. Het ge誰nvesteerde vermogen brengt niets meer op. Dit is zeker niet positief voor de aandeelhouders van deze firma. Rendabiliteit totaal vermogen De rendabiliteit van het totaal vermogen van Soltech is ook al 3 jaar zeer slechts. Dit wil zeggen dat de ingezette werkmiddelen helemaal niet rendabel zijn. Soltech maakt al 3 jaar op rij verlies. In 2009 was er een lichte verbetering, maar in 2010 was deze verbetering alweer weg. Solvabiliteit totaal vermogen De solvabiliteit van het totaal vermogen is dan weer zeer positief. Deze moet minstens 33% bedragen om zeker te zijn dat het mits een eventueel faillissement de onderneming het grootste deel van zijn schulden kan terug betalen. Soltech is er al 3 jaar in geslaagd om de solvabiliteitsratio boven de 33% te houden.

1.1.6.5

Omlooptijden

Formules Handelsdebiteuren Stap 1 Gemiddelde Stap 2 Omloopsnelheid

Voorraad

Leveranciers

Begin saldo + eindsaldo 2 Omzet + btw op verkopen

Kostprijs verkopen

(Aankopen + Diensten en diverse goederen) + btw op aankopen

Gemiddelde handelsdebiteuren

Gemiddelde voorraad

Gemiddelde leveranciers

(aantal keren/jaar) Stap 3

365

Omlooptijd (in dagen)

Omloopsnelheid

Berekening

Handelsdebiteuren 2010 Stap 1 (gemiddelde) 482600,5

Voorraad 2010 Stap 1 (gemiddelde) 1201630

Stap2 (omloopsnelheid) Stap2 (omloopsnelheid) 7,834102534 Stap 3 (omlooptijd) Stap 3 (omlooptijd) 46,59116962

Ge誰ntegreerde proef

Leveranciers 2010 Stap 1 (gemiddelde) 388660,5 Stap2 (omloopsnelheid) 1,686573238

12,47600361 Stap 3 (omlooptijd)

216,4151498

Individuele opdrachten

29,25616339

pagina 29


Bespreking Klanten + voorraad = 263 Leveranciers = 29,26 De voorraden blijven 216 dagen in de onderneming. Ze betalen hun leveranciers sneller terug dan dat hun klanten betalen. Soltech moet hun leveranciers 17 dagen sneller betalen, dan dat er geld binnen komt van de verkopen. Dit is niet goed.

Handelsdebiteuren 2009 Stap 1 (gemiddelde) 626115,5

Voorraad 2009 Stap 1 (gemiddelde) 1201630

Stap2 (omloopsnelheid) Stap2 (omloopsnelheid) 12,94013973 Stap 3 (omlooptijd) Stap 3 (omlooptijd) 28,20680514

Leveranciers 2009 Stap 1 (gemiddelde) 462327,5 Stap2 (omloopsnelheid) 4,103317161

24,19624433 Stap 3 (omlooptijd)

88,95242207

15,08498571

Bespreking Klanten + voorraad = 117 Leveranciers = 15 Ze betalen hun leveranciers sneller terug dan dat hun klanten betalen. Het beste is dat ze pas hun leveranciers betalen nadat ze geld hebben gekregen van hun klanten. Soltech moet hun leveranciers 13 dagen sneller betalen, dan dat er geld binnen komt van de verkopen. Dit is niet goed voor Soltech.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 30


1.1.7

Jaarrekeninganalyse Solarise

1.1.7.1

Horizontale analyse

Tabel omzet

productie

Personeelskosten

winst na belasting

Boekjaar 11

€ 20.778.000

€ 1.918.000

€ 5.800.000

€ -861.000

Boekjaar 12

€ 22.467.000

€ 3.831.000

€ 6.657.000

€ 2.931.000

Boekjaar 13

€ 24.755.000

€ 3.524.000

€ 6.849.000

€ 2.629.000

Grafieken

In euro

Omzet (in EURO) € 26.000.000 € 25.000.000 € 24.000.000 € 23.000.000 € 22.000.000 € 21.000.000 € 20.000.000 € 19.000.000 € 18.000.000 Boekjaar 11

Boekjaar 12

Boekjaar 13

Boekjaren

Productie (in EURO) € 5.000.000

In euro

€ 4.000.000 € 3.000.000 € 2.000.000 € 1.000.000

€0 Boekjaar 11

Boekjaar 12

Boekjaar 13

Boekjaren

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 31


Personeelkosten (in EURO) € 7.000.000

In euro

€ 6.500.000 € 6.000.000 € 5.500.000 € 5.000.000 Boekjaar 11

Boekjaar 12

Boekjaar 13

Boekjaar

Winst na belasting (in EURO) € 4.000.000 € 3.000.000 In euro

€ 2.000.000

€ 1.000.000 €0 € -1.000.000 € -2.000.000

Boekjaar 11

Boekjaar 12

Boekjaar 13

Boekjaren

Bespreking We zien dat de omzet elk jaar met ongeveer eenzelfde geldhoeveelheid gestegen is. We zien ook op de grafie dat de personeelskost in boekjaar 12 fel gestegen is en in boekjaar 13 nog een beetje meer gestegen is. Dit komt omdat er meer mensen aangenomen. Wat de productie betreft, kunnen we zien dat er een relatief grote stijging was in boekjaar 12, maar daarna weer een daling. Dit kan te wijten zijn aan de daaling van voorraden en bestellingen in uitvoering. Onze winst na belasting was geen winst maar verlies in boekjaar 11, maar deze heeft zich omgezet in een winstresultaat in boekjaar 12 Het verlies heeft grotendeels te maken omdat we zoveel hebben geïnvesteerd in 1 jaar tijd. Ook omdat de concurrentie prijswijzegingen doorvoerde. In boekjaar 13 is deze een beetje gedaald. Dit kan te wijten zijn aan de wijziging in de verkoopprijs. De winst na belasting is toegenoemen in het boekjaar 12. De daling van de winst in het boekjaar 2010 kan te wijten zijn aan de schulden die ze hebben afgelost.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 32


1.1.7.2

Verticale analyse

Taartdiagram Activa

Activa 2011

26% VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA 74%

Activa 2012

34% VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA 66%

Activa 2013

42%

VASTE ACTIVA 58%

VLOTTENDE ACTIVA

Passiva

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 33


Passiva 2011

43%

EIGEN VERMOGEN 57%

SCHULDEN

Passiva 2012

41%

EIGEN VERMOGEN 59%

SCHULDEN

Passiva 2013

37% EIGEN VERMOGEN SCHULDEN 63%

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 34


Bespreking Wat opvalt in de actief en passief rekeningen is vooral de stijging van het eigen vermogen, dit komt vooral omdat we in de vergelijking met boekjaar 11 veel meer overgedragen winst hebben. Ook onze vlottende activa stijgt sterk en dit is dan weer te wijten aan een blijvende stijging van de liquide middelen. In de resultatenrekening valt op dat onze omzet sterk stijgt ten opzichte van boekjaar 11. Dit heeft invloed op een stijging van onze bedrijfswinst.

1.1.7.3

Ratio’s

Uitleg De liquiditeit geeft aan of de onderneming in staat is om haar schulden terug te betalen met het vlottend actief. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de liquiditeit in enge zin (acid test) en de liquiditeit in ruime zin (current ratio). De rendabiliteit duidt op de mogelijkheid van de onderneming om winst te generen uit haar activiteiten en de inzet van haar middelen. We berekenen de rendabiliteit op basis van het eigen vermogen en op basis van het totaal vermogen. De solvabiliteit duidt op de kredietwaardigheid van de ondernemingen en geeft weer hoeveel de ondernemingen financiert met haar eigen vermogen en met haar vreemd vermogen. Wanneer het eigen vermogen te laag is of negatief door verlies, betekent dit dat de solvabiliteit onvoldoende is om de schuldeisers het nodige vertrouwen te geven. Formule Liquiditeitsratio ruime zin

Vlottende Activa Vreemd vermogen op korte termijn

Liquiditeitsratio enge zin

Vlottende Activa – Voorraden Vreemd vermogen op korte termijn

Rendabiliteit eigen vermogen

Winst na belasting Eigen vermogen

Rendabiliteit totaal vermogen

( winst voor belasting + financiële lasten *100%) Totaal activa Eigen vermogen Totaal vermogen

Solvabiliteit totaal vermogen

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 35


Resultaten Liquiditeitsratio ruime zin 2011

9 776 000 518 000 13 987 000 2 457 000 1 570 455 604 691

=

18,87

=

5,69

=

8,98

9 776 000 - 2 427 000 518 000 13 987 000 – 390 700 2 457 000 1 570 455 – 2 803 000 1 978 000

=

13,19

=

4

=

7,56

-871 000 21 203 000 2 931 000 24 134 000 -761 940 1 768 466

=

-4,11%

=

12,14%

=

9,89%

(-855 000+0 * 100%) 36 921 000

=

-2,32%

2012

(-3 857 000+0 * 100%) 40 991 000

=

9,41%

2013

(3 552 000 + 0*100%) 42 165 000

=

8,42%

=

57,43%

=

58,88%

=

63,05%

2012 2013 Liquiditeitsratio enge zin 2011 2012 2013 Rendabiliteit vermogen 2011

eigen

2012 2013 Rendabiliteit vermogen 2011

Solvabiliteit vermogen

totaal

totaal 2011 2012 2013

Geïntegreerde proef

21 36 24 40 26 42

203 921 134 991 587 165

000 000 000 000 000 000

Individuele opdrachten

pagina 36


Grafieken

Liqiditeitsratio enge zin ( In procenten )

14,00 12,00 10,00 2011

8,00

2012 6,00

2013

4,00 2,00 0,00

( In procenten )

Liqiditeitsratio ruime zin 20,00

15,00 2011 10,00

2012 2013

5,00

0,00

Rendabiliteit TV 10,00% 8,00% 6,00% 4,00%

2011

2,00%

2012

0,00%

2013

-2,00% -4,00%

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 37


Rendabiliteit TV 10,00% 8,00% 6,00% 4,00%

2011

2,00%

2012

0,00%

2013

-2,00% -4,00%

Beoordeling Liquiditeit ruime zin Wat ons meteen opvalt is dat de uitkomsten van onze berekeningen voor de liquiditeitsratio boven 1 liggen, dit doorheen de drie boekjaren. Dit is zeer positief voor onze onderneming ‘Solarise’ omdat we in staat zijn met ons vlottend actief onze schulden te betalen. Er is wel duidelijk een daling te zien, maar dit is niet noodzakelijk negatief want de cijfers blijven ruim boven 1 liggen. Liquiditeit enge zin Ook voor de liquiditeit in enge zin hebben we cijfers die alleen maar positief zijn. Voor de acid test berekenen we hetzelfde als bij de current ratio, maar hier trekken we de voorraden af van de vlottende activa. Hiermee bewijzen we dat we onze schulden kunnen terug betalen zonder de bijkomende verkoop van de voorraad. Wanneer een onderneming hierop rekent, kan dit schadelijk aflopen. Een voorraad heeft namelijk enkele zwaktes. De voorraad kan gedemonteerd, gedateerd of gewoon weg niet meer in staat zijn om te verkopen. Rendabiliteit eigen vermogen In het boekjaar 2011 vinden we een negatief cijfer terug voor de rendabiliteit van het eigen vermogen. Het kapitaal heeft in het eerste boekjaar niet veel opgebracht. Voor de volgende boekjaren hebben we eerst een sterke stijging gemaakt , maar dan een lichte daling. We hebben dus duidelijke schommelingen in deze cijfers. De aandeelhouders hebben hier belang aan en zullen zich dus de vraag stellen of hun geïnvesteerd kapitaal nog wel een effect kan hebben op onze onderneming. Rendabiliteit totaal vermogen Ook hier vinden we een negatief cijfer terug voor het boekjaar 2011. De ingezette werkmiddelen waren dus niet rendabel in het jaar 2011. Gelukkig hebben we ons herpakt voor de 2 volgende boekjaren waar we een gunstig cijfer behaalde. Solvabiliteit totaal vermogen Voor de solvabiliteit hebben we goede cijfers geboekt voor de drie jaren. De solvabiliteit zou minstens 33% moeten bedragen om zeker te zijn dat het mits een eventueel faillissement de onderneming een groot deel van zijn schulden kan terug betalen. We zijn er in geslaagd om dit cijfer al drie jaar positief te houden.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 38


1.1.7.4

Liquiditeit in samenhang met de omlooptijden

Formule Handelsdebiteuren Stap 1

Voorraad

Leveranciers

Begin saldo + eindsaldo

Gemiddelde

2

Stap 2 Omloopsnelheid

Omzet + btw op verkopen

Kostprijs verkopen

(Aankopen + Diensten en diverse goederen) + btw op aankopen

Gemiddelde handelsdebiteuren

Gemiddelde voorraad

Gemiddelde leveranciers

(aantal keren/jaar) Stap 3 Omlooptijd (in dagen)

365 Omloopsnelheid

Berekening Boekjaar 11 Klanten + voorraad = 183,22 Leveranciers = 55,59 De voorraden blijven 99 dagen in de onderneming. We betalen onze leveranciers sneller terug dan dat onze klanten betalen. Boekjaar 12 Klanten + voorraad = 122,73 Leveranciers = 50,48 De voorraden blijven 62 dagen in de onderneming. We betalen onze leveranciers sneller terug dan dat onze klanten betalen. We moeten onze leveranciers 11 dagen sneller betalen, dan dat er geld binnen komt van de verkopen. Dit is niet goed. Boekjaar 13 Klanten + voorraad = 93,83 Leveranciers = 68,78 De voorraden blijven 63 dagen in de onderneming. We betalen onze leveranciers sneller terug dan dat onze klanten betalen. WE moeten onze leveranciers 38 dagen sneller betalen, dan dat er geld binnen komt van de verkopen. Dit is niet goed. Schema’s Handelsdebiteuren

Voorraad

Leveranciers

Boekjaar 11

Boekjaar 11

Boekjaar 11

Stap 1 (gemiddelde)

Stap 1 (gemiddelde)

Stap 1 (gemiddelde)

5800500 Stap2 (omloopsnelheid)

4574000 Stap2 (omloopsnelheid)

1459000 Stap2 (omloopsnelheid)

4,33

3,68

6,57

Stap 3 (omlooptijd)

Stap 3 (omlooptijd)

Stap 3 (omlooptijd)

84,21

99,10

55,59

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 39


Handelsdebiteuren

Voorraad

Leveranciers

Boekjaar 12

Boekjaar 12

Boekjaar 12

Stap 1 (gemiddelde)

Stap 1 (gemiddelde)

Stap 1 (gemiddelde)

4564000 Stap2 (omloopsnelheid)

3167000 Stap2 (omloopsnelheid)

1487500 Stap2 (omloopsnelheid)

5,96

5,94

7,23

Stap 3 (omlooptijd)

Stap 3 (omlooptijd)

Stap 3 (omlooptijd)

61,28

61,45

50,48

Handelsdebiteuren

Voorraad

Leveranciers

Boekjaar 12

Boekjaar 12

Boekjaar 12

Stap 1 (gemiddelde)

Stap 1 (gemiddelde)

Stap 1 (gemiddelde)

2279504,5 Stap2 (omloopsnelheid)

3355000 Stap2 (omloopsnelheid)

2217500 Stap2 (omloopsnelheid)

11,93

5,77

5,31

Stap 3 (omlooptijd)

Stap 3 (omlooptijd)

Stap 3 (omlooptijd)

30,61

63,22

68,78

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 40


1.1.8

Websites vergelijken

1.1.8.1

Inleiding

Naar aanleiding voor onze opdracht waarbij we een eigen website zullen ontwerpen voor onze onderneming is het onmisbaar om even kennis te maken met de goede en minder goede aspecten van een website. In deze opdracht heb ik vijf verschillende websites vergeleken en besproken (branche zonnepanelen). Ik heb hier vooral gelet op de kwaliteiten die de pagina’s bevatten. De opdracht heeft nog een tweede deel. Aan de hand van een powerpoint-presentatie zijn we te weten gekomen welke positieve en negatieve punten onze medeleerlingen terug hebben gevonden in hun vergelijking van de websites. Hiervan heb ik een samenvattende tabel gemaakt die ik zeker in het oog zal houden bij het ontwerp van mijn eigen website. Bewuste keuzes maken is hier onvermijdbaar.

1.1.8.2

Vergelijking en bespreking vijf websites

Op de volgende pagina’s zal een bespreking volgt van vijf websites Ik heb bewust gekozen om i de branche te blijven zonnepanelen. De informatie kan ik dan ook gebruiken voor mijn eigen ontwerp. Ik heb voor de websites de positieve en negatieve punten opgesomd. Elke website wordt besproken in een tabel en heeft altijd dezelfde lay-out. Eerst vindt u de naam van de onderneming terug (logo), vervolgens de algemene gegevens en de aard van het bedrijf. Hierna volgt een korte bespreking in punten met de nodige schermafdrukken om de argumenten te staven. Voor verdere informatie vindt u nog de bron, namelijk de website van de onderneming.

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 41


Onderneming Algemene gegevens

Maxicool BVBA – Maxisolar Zonnepanelenenergie - installaties G. Verwilghensingel 6 3500 Hasselt

Positieve punten

Negatieve punten

Elk product wordt uitgebreid uitgelegd en behandeld in een PDF-bestand.

Er is een navigatieknop voor de veelgestelde vragen (FAQ = Frequently Asked Questions). Dat is handig voor klanten en heeft een positieve invloed op het imago van de onderneming. Men helpt namelijk klanten zonder dat de klanten zelf er veel moeite voor moeten doen.

De navigatieknoppen zijn links te vinden maar ook bovenaan de Homepage. Dat vind ik overbodig want ze allbei dezelfde pagina’s.

Er zijn niet veel kleuren aanwezig op de verschillende pagina’s. Maxisolar maakt gebruik van drie kleuren die terug te vinden zijn in hun logo, dus veronderstel ik dat maxisolar bewust voor deze sobere kleurencombinaties gekozen hebben in hun huisstijl. De grijze achtergrond (links en rechts) vind ik niet aangenaam om te gebruiken. De achtergrondafbeelding vind ik niet goed gekozen. Voor mij komt de afbeelding niet professioneel over.

Bron

Geïntegreerde proef

Het inleidend filmpje waar ik het bij de positieve punten over had, had ook een negatieve kant. Het filmpje speelde automatisch af en stond op het einde van de pagina, met als gevolg dat je eerst moest zoeken vanwaar het geluid kwam en hierdoor mistte je een groot deel van de video. http://www.maxisolar.be/index.html

Individuele opdrachten

pagina 42


Onderneming Algemene Gegevens Positieve punten

Soleco – zonnepanelen Industrieweg Noord 1102A 3660 Opglabbeek  We komen op een leuke en aangename openingspagina. Er is een leuk contrast tussen de kleur en de afbeelding, die inspelen op elkaar.  Het logo was een creatieve samenstelling. De kleuren stemmen helemaal overeen met de woorddelen.  Bovenaan vinden we de belangrijkste navigatieknoppen terug, onderaan is er een grote keuze aan navigatieknoppen voor subpagina’s.

Negatieve punten

Soleco was de enige website (van de vijf die ik behandeld heb) waar we een taalkeuze konden maken. Ook al was dit minimaal en beperkt tot het Nederlands en Frans vond ik het positief dat deze aanwezig was.

Wanneer je de website opent moet je eerst je taalkeuze maken, daarna moet je nog een keuze maken (professioneel of particulier). Ik vind dat je ‘teveel’ keuzes moest maken vooraleer je terecht komt op de homepage. De keuze tussen particulier of professioneel vind ik overbodig. de keuze kan je ook weergeven door navigatieknoppen en de bijhorende pagina’s.

Als je op een van de navigatieknoppen klik,t is er geen beweging, of zo komt het toch over. Om de geopende pagina te bekijken moet je naar beneden scrollen. Onderstaande ‘afbeelding’ staat bovenaan de homepage. Het zijn foto’s met meningen die continu veranderen. Het is niet de essentie dus overbodig om te gebruiken als ‘sjabloon’.

Bron

http://www.soleco.be/

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 43


Onderneming Algemene Gegevens

Quadrisun BVBA – zonnepanelen Leestjesstraat 12A 8340 Moerkerke West-Vlaanderen, België 

Positieve punten

  

Negatieve punten

Aan de rechterzijde vinden we informatie die altijd zichtbaar, ongeacht de keuze van de pagina’s.

Op de website van Quadrisun vinden we een duidelijke navigatieknop voor vacatures. ( zie bovenstaand schermafdruk)

De algemene gegevens (adres,…) waren zeer moeilijk te vinden. De website is nogal sober en er wordt niet veel gebruik gemaakt van kleur. Ik vind alleen kleur terug in de subtitels. Op één van de pagina’s is er een filmpje voorzien, helaas werkt dit niet. Dat zou niet mogen gebeuren.

 

 Bron

De navigatieknoppen op de homepage bevatten op de pagina zelf ook nog navigatieknoppen wat een overzichtelijk beeld geeft.

Er is geen taalkeuze aanwezig.

http://www.quadrisun.be

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 44


Onderneming

Algemene Gegevens

ULTRASOLAR – Fotovoltaïsche zonnepanelen Iepersestraat 311 8800 Roeselare 

Positieve punten

  

Negatieve punten

Bij het maken van een keuze van de navigatieknop, kleurt dit geel. De kleur is ook verwerkt in het logo. Op de website zijn er ook meningen te vinden, maar deze zijn er subtiel in verwerkt. Op deze manier vond ik het duidelijker dan op de website van Soleco. Onderaan de homepage vinden we navigatieknoppen die pagina’s vertonen met extra informatie. Er is weinig gebruik gemaakt van kleuren. Alleen bovenaan de homepage vinden we een geel randje terug. Er is geen taalkeuze aanwezig.

Algemeen schermafdruk

Bron

http://www.ultrasolar.be/zonnepanelen

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 45


Onderneming Algemene gegevens

BVBA Goeman & Co – zonnepanelen Aannemerstraat 188 bus 20 9040 Sint-Amandsberg 

Positieve punten

Negatieve punten

Aan de rechterzijde van de homepage krijgen we een lijstje met ‘nuttige links’. Deze zijn vast en veranderen niet bij het kiezen van een andere pagina. De naam van de onderneming ‘Goeman & Co’ zegt niet veel op zich. Wanneer je de site bezoekt weet je meteen waarover het gaat. Het geeft je een duidelijk beeld over de activiteit. Er zijn maar vier navigatieknoppen aanwezig. Die geven dus toegang tot een zeer beperkt aantal pagina’s, namelijk vier. Op deze website was er niet meeteen de mogelijkheid om een offerte aan te vragen. Dit was een onderdeeltje dat mij bij de andere websites meteen was opgevallen. Onder de navigatieknop ‘over ons’ vinden we alleen de contactgegevens van het bedrijf terug. Hier zou een woordje uitleg bij mogen. Er is geen taalkeuze aanwezig.

Algemeen Schermafdruk

Bron

http://www.zonnepanelengoeman.be/

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 46


1.1.8.3

Samenvattende tabel

Hieronder vinden we een samenvattende tabel die enkele positieve en negatieve punten bevat die we hebben ondervonden bij de presentaties van onze medeleerlingen. Het is essentieel dat we hier rekening mee houden bij het ontwerp van onze eigen website. Zo vermijden we fouten en slechte beelden. Uiteraard zullen ook de positieve punten terug te vinden zijn in onze eigen website.

Positieve punten - Openingsuren

Negatieve punten - Muziek die automatisch afspeelt - Keuze muziek - (te) veel reclame - Witruimtes - Overbodige informatie - Logo is niet altijd zichtbaar

-

Offertelink Adres altijd aanwezig Afbeeldingen Informatie over de producten Foto van werknemers met meningen Duidelijke navigatieknoppen Vacatures Filmpjes

-

FAQ (veel gestelde vragen) Externe links

-

-

Integratie Google Maps Menubalk blijft zichtbaar

-

-

Juiste kleurkeuze/combinaties

-

-

GeĂŻntegreerde proef

-

Spellfout Geen of beperkte taalkeuze Terugkeren naar homepage is onmogelijk Lettertype te licht (kleur) Navigatieknoppen (alleen) onderaan Niet up-to-date Kleuren van logo niet terug te vinden in de pagina’s Beperkte pagina’s Filmpjes die niet werken

Individuele opdrachten

pagina 47


1.1.9

Teambuilding

1.1.9.1

Inleiding

Als personeelsdirecteur ben ik verantwoordelijk voor de motivatie en de samenwerking van de medewerkers in de onderneming. Het is belangrijk dat ze gemotiveerd blijven, alleen zo zullen ze hun taken tot een goed resultaat kunnen uitvoeren. In deze opdracht heb ik een teambuilding voorbereid die bestaat uit verschillende activeiten. Eerst volgt er een bespreking en keuze van de activeiten. Er zijn de nodige kosten aan verbonden, die als tweede besproken worden worden. Als laatste vind u in de bijlage 4 nog een uitnodiging voor het personeel die de teambuilding zal aankondiging en de dagplanning weergeeft. 1.1.9.2

Activiteiten en motivering van de gekozen activiteit.

Activiteiten Op vrijdag 24 augustus 2012 zal het personeel van Solarise deelnemen aan een leuke teambuilding. Er zijn verschillende activiteiten voorzien zodat er voor ieder wat wils is. Ik heb bewust gekozen voor een passieve activiteit in de voormiddag en actieve activiteit in de namiddag, zodat we elke persoonlijkheid tevreden kunnen stellen. Het programma ziet er als volgt uit: 8u30 10u–13u30 13u30–14u15 14u30-17u30 18u – 20u

Vetrek Zaventem Kookworkshop Brugge Verplaatsing naar Oostende Strandactiviteit Oostende Strandbarbecue

We vertrekken vanuit Zaventem, waar een bus zal klaarstaan om het personeel op zijn bestemming in Brugge te brengen. Hier zal de kookworkshop plaatsvinden. Onder leiding van een ervaren Chef kok zal het personeel een leerrijke en gezellige voormiddag beleven. Bij aankomst worden de gasten opgewacht door de koks. Bij een hapje en een drankje zullen de deelnemers kennis maken met de koks. Hierna worden de gasten in verschillende groepen verdeeld. Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen om een delicieus drie-gangenmenu op te stellen. Het is dus van uiterst belang dat de deelnemers samenwerken. Ieder teamlid zal een specifieke taak toegewezen krijgen. Deze opdrachten zullen vervolgens een knap geheel vormen. Iedereen zal van het heerlijk menu kunnen genieten. Het zelfgemaakt voorgerecht, hoofdgerecht en dessert zal het personeel voorgeschoteld krijgen als middagmaal. Om half twee ’s middags zal de bus zorgen om ons op onze strandbestemming te brengen. In Oostende zijn er er twee strandactiviteiten voorzien, één wateractiviteit en één droge activiteit. Als opwarming biedt het strand een enorme waaier aan sportieve mogelijkheden. Het personeel wordt uitgenodigd voor een partijtje frisbee, strandhockey, reuzeaardbal, beachvolleybal … . Na deze gezellige groepsopdrachten zal er een korte pauze voorzien zijn voor een vieruurtje. Niets smaakt beter dan een heerlijk ijsje op het strand. Wanneer de deelnemers weer op krachten zijn is het tijd voor een intensief tochtje op het water. Het personeel zal een bepaalde weg moet afleggen met een raftingbootje. Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 48


Zeerafting is een teamsport waarbij een groep personen in een grote rubberboot proberen het wilde water te trotseren. Enkel door samen te werken en de bevelen van de stuurman goed op te volgen, vaart men de juiste koers. Wanneer ze het strand weer zullen bereiken zullen ze kunnen genieten van een hemels barbecue gevolgd door een gezellig kampvuur. Motivering Vandaag de dag is koken een zeer opvallende trend. Op tv zijn er meerdere kookprogramma’s die met veel succes bekeken worden. Koken valt dus goed in de smaak. We zijn er dagelijks mee bezig, soms bewust, andere keren onbewust. Het is zeker een ‘les’ waar je veel uit kunt leren. Samen koken, is samen werken. Elke deelnemer zal een waardige taak moeten uitvoeren om een geslaagd eindproduct te leveren. Het is dus belangrijk dat ze naar elkaar luisteren en elkaar tips geven waar nodig. Dit is een toffe activiteit die niet te veel inspanning vraagt, daarom wordt deze in de voormiddag geplaatst. Voor in de namiddag mag het iets intensiever verlopen. De groepssporten zullen de sfeer en gezelligheid een zeer positieve boost geven. Dit is nodig om het tochtje op het water vlot te laten verlopen. Het is belangrijk dat naar elkaar luisteren en elkaar helpen. Zonder groepsdynamiek zal het moeizaam verlopen. Overzicht van de kosten

Activiteit Bus Van Zaventem naar Brugge Van Brugge naar Oostende Van Oostende naar Zaventem Kookworkshop Strandbenodigdheden Zeerafting

Vieruurtje Strandbarbecue

Geïntegreerde proef

Prijs €675

€96/ persoon €62 €56/ persoon

±€3/ persoon €25/ persoon

Opmerking Inclusief airco, gebruik Wc’s.

dvd-speler

en

per Inclusief middagmaal en keukenpersoneel. Gehuurde strandspelen per Inclusief professionele begeleiding, sportmateriaal, verzekering burgerlijk aansprakelijkheid en surfpak. per Hangt af van keuze ijsje. per A volonté avondmaal.

Individuele opdrachten

pagina 49


1.1.10

Facturatie in BOB en opmaak huisstijl

1.1.10.1 Inleiding In deze opdracht moesten we onze boekhoudige kennis bovenhalen. Als eerste stap moesten we, als onderneming zes verkoopfacturen opmaken. Deze dienden als aankoopfacturen voor onze concurrerende ondernemingen. Zij, Solartec en Solarise, op hun beurt zes verkoopfacturen op die wij beschouwden als aankoopfacturen. Deze facturen werden boukhoudkundig verwerkt en geboekt in het boekhoudprogramma BOB. Na deze verwerking was het de beurt aan de financiële verrichtingen. We hebben een betaling en een inning uitgevoerd. In bijlage 5 vindt u de verkoop en aankoopfacturen en de dagboeken van het boekhoudprogramma.

1.1.10.2 Verkoopfacturen Verkoopfactuur Ecsolis met financiële handelskorting Boekingsschema: journaal Nummer document 1

D/C D D

Rekeningnummer 40 000 70 402

C

45 100 70400

C

Rekeningnaam Handelsdebiteuren Handelskorting op verkopen @Veschuldigde BTW Verkopen handelsgoederen

Debet

Credit

118 815,29 3047,52 20278,81 101 584,00

121862,81

121862,81 D=C

VF/1 - 2012/04/16

Bespreking en berekening Het totaal factuurbedrag (VF/1) bedraagt €118 815,29. Berekening:

Totaal excl. Btw Handelskorting 3% Subtotaal Financiële korting 2% MVH BTW (21%) TOTAAL

Geïntegreerde proef

€101 584,00 €3 047,52 €98 536,48 €1 970,73 €96 565,75 € 20 278,81 €118 815,29

Individuele opdrachten

pagina 50


Dit is een opbrengst voor ons, dus boeken we dit op debet. Ook de handelskorting wordt geboekt op debet omdat dit een opbrengstenrekening is die verminderd wordt. De verschuldigde BTW is een passief rekening die vermeerderd wordt, dus komt dit te staan op de creditzijde. Onze opbrengsten (verkopen handelsgoederen) vermeerderen. Dit bedrag komt tevens op de credit zijde te staan.

Verkoopfactuur Ecsolis met doorgerekende kosten Boekingsschema: journaal Nummer document 2

D/C D C C

Rekeningnummer 40 000 45 100 70 402

C

74 600

Rekeningnaam Handelsdebiteuren Verschuldigde BTW @Verkopen handelsgoederen Doorgerekende kosten

Debet

Credit

122 933,64 21 332,64 101 584,00 17,00

122933,64

122933,64 D=C

VF/2 – 2012/04/16

Bespreking en berekening Het totaal factuurbedrag (VF/2) bedraagt €122 933,64 Berekening: Totaal excl. Btw

€101 584,00 BTW

(21%)

€21 332,64

Doorgerekende kosten TOTAAL

€ 17,00 €122 933,64

Dit is een opbrengst voor ons, dus boeken we dit op debet. Op de doorgerekende kosten berekent de verkoper geen btw, daarom worden deze er pas op het einde bijgeteld. De rekening ‘doorgerekende kosten’ is een opbrengstenrekening. Wanneer een opbrengstenrekening vermeerderd word, komt dit op de creditzijde. De verschuldigde BTW is een passief rekening die vermeerderd wordt, dus komt dit te staan op de creditzijde. Onze opbrengsten (verkopen handelsgoederen) vermeerderen. Dit bedrag komt eveneens op de credit zijde te staan.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 51


Verkoopfactuur Ecsolis met terugstuurbare vepakking Boekingsschema: journaal Nummer document 3

D/C D C C

Rekeningnummer 40 000 45 100 70 402

C

48 800

Rekeningnaam Handelsdebiteuren Verschuldigde BTW @Verkopen handelsgoederen Terugstuurbare Verpakking

Debet

Credit

122 930,64 21 332,64 101 584,00 14,00

122933,64

122933,64 D=C

VF/3 – 2012/04/16

Bespreking en berekening Het totaal factuurbedrag (VF/3) bedraagt €122 930,64. Berekening: Totaal excl. Btw BTW (21%)

€101 598,00 €21 332,64

Terugstuurbare verpakking TOTAAL

€ 14,00 €122 930,64

Dit is een opbrengst voor ons, dus boeken we dit op debet. Op de ‘terugstuurbare verpakking’ is men geen btw verschuldigd, daarom word deze op het einde bijgeteld na de btw- berekening. Dit is een passief rekening die vermeerderd. Een passiefrekening die vermeerdert boeken we op credit. De verschuldigde BTW is een passief rekening die vermeerderd wordt, dus komt dit te staan op de creditzijde. Onze opbrengsten (verkopen handelsgoederen) vermeerderen. Dit bedrag komt tevens op de credit zijde te staan.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 52


Verkoopfactuur Solartec met financiële en handelskorting Boekingsschema: journaal Nummer Document 4

D/C D D

Rekeningnummer 40 000 70 402

C

45 100 70400

C

Rekeningnaam Handelsdebiteuren Handelskorting op verkopen @Veschuldigde BTW Verkopen handelsgoederen

Debet

Credit

118 815,29 3 047,52 20 278,81 101 584,00

121862,81

121862,81 D=C

VF/4 – 2012/04/16

Bespreking en berekening Het totaal factuurbedrag (VF/4) bedraagt €118 815,29. Berekening: Totaal excl. Btw Handelskorting 3% Subtotaal Financiële korting 2% MVH BTW (21%) TOTAAL

€101 584,00 €3 047,52 €98 536,48 €1 970,73 €96 565,75 € 20 278,81 €118 815,29

Dit is een opbrengst voor ons, dus boeken we dit op debet. Ook de handelskorting wordt geboekt op debet omdat dit een opbrengstenrekening is die verminderd wordt. De verschuldigde BTW is een passief rekening die vermeerderd wordt, dus komt dit te staan op de creditzijde. Onze opbrengsten (verkopen handelsgoederen) vermeerderen. Dit bedrag komt tevens op de credit zijde te staan.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 53


Verkoopfactuur Solartec met doorgerekende kosten Boekingsschema: journaal Nummer document 5

D/C D C C

Rekeningnummer

Rekeningnaam

40 000 45 100 70 402

C

76 400

Handelsdebiteuren Verschuldigde BTW @Verkopen handelsgoederen Doorgerekende kosten

Debet

Credit

122 937,21 21 336,21 101 584,00 17,00

122937,21

122937,21 D=C

VF/5 – 2012/04/16

Bespreking en berekening Het totaal factuurbedrag (VF/5) bedraagt €122 933,64 Berekening: Totaal excl. Btw

€101 598,00 BTW

(21%) Terugstuurbare verpakking TOTAAL

€21 332,64 € 14,00 €122 930,64

Dit is een opbrengst voor ons, dus boeken we dit op debet. Op de doorgerekende kosten berekent de verkoper geen btw, daarom worden deze er pas op het einde bijgeteld. De rekening ‘doorgerekende kosten’ is een opbrengstenrekening. Wanneer een opbrengstenrekening vermeerderd word, komt dit op de creditzijde. De verschuldigde BTW is een passief rekening die vermeerderd wordt, dus komt dit te staan op de creditzijde. Onze opbrengsten (verkopen handelsgoederen) vermeerderen. Dit bedrag komt eveneens op de credit zijde te staan.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 54


Verkoopfactuur Solartec met terugstuurbare verpakking Boekingsschema: journaal Nummer document 6

D/C D C C

Rekeningnummer 40 000 45 100 70 402

C

48 800

Rekeningnaam Handelsdebiteuren Verschuldigde BTW @Verkopen handelsgoederen Terugstuurbare verpakking

Debet

Credit

122 930,64 21 332,64 101 584,00 14,00

122930,64

122930,64 D=C

VF/6 – 2012/04/16

Bespreking en berekening Het totaal factuurbedrag (VF/6) bedraagt €122 930,64. Berekening: Totaal excl.

€101 598,00

Btw BTW (21%) Terugstuurbare verpakking TOTAAL

€21 332,64 € 14,00 €122 930,64

Dit is een opbrengst voor ons, dus boeken we dit op debet. Op de ‘terugstuurbare verpakking’ is men geen btw verschuldigd, daarom word deze op het einde bijgeteld da de btw- berekening. Dit is een passief rekening die vermeederd. Een passiefrekening die vermeerderd boeken we op credit. De verschuldigde BTW is een passief rekening die vermeerderd wordt, dus komt dit te staan op de creditzijde. Onze opbrengsten (verkopen handelsgoederen) vermeerderen. Dit bedrag komt tevens op de credit zijde te staan.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 55


1.1.10.3 Aankoopfacturen Aankoopfactuur Ecsolis met financiële en handelskorting Boekingsschema: journaal Nummer document 1

D/C D D C

Rekeningnummer 60400 41110 44000 60402

C

Rekeningnaam

Debet

Aankopen handelsgoederen

15 570,00

Aftrekbare btw @Leveranciers Handelskortingen op aankopen (-)

3 124,03

Credit

18 460,48 233,55

18694,03

18694,03 D=C

AF/1 – 2012/04/01

Bespreking en berekening Het totaalfactuurbedrag van de eerste aankoopfactuur (AF/1) bedraagt € 18 460,48. Berekening: Handelskorting (1,5%)

Financiële korting (3%)

Belastbaar

Btw (21%)

Totaal

233,55 €

460,09 €

14.876,36 €

3.124,03 €

18.460,48 €

In deze factuur kopen we handelsgoederen aan, met de bedoeling deze verder te verkopen. Het is een (tijdelijk) een kost voor ons die we boeken op de debetzijde. Bij een aankoop kunnen we de btw die we betalen terugvorderen van de overheid. Toch moeten we deze eerst betalen. Het is een actief rekening die vermeerderd wordt. Daarom boeken we deze op de debetzijde. Deze factuur hebben we ontvangen van een van onze leveranciers. Het factuurbedrag zijn we hun schuldig. Dit is een passiefrekening die vermeerderd word. Deze boeken we op credit. Op de factuur vinden we een handelskorting terug. Deze kostenrekening wordt in vermindering gebracht, dus komt deze op de credit zijde te staan.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 56


Aankoopfactuur Ecsolis met doorgerekende kosten Boekingsschema: journaal Nummer document 2

D/C D D D C

Rekeningnummer 60400 41110 61420

Rekeningnaam Aankopen handelsgoederen

44000

Aftrekbare btw Vervoerkosten goederen @Leveranciers

Debet

Credit

67 470,00 14 172,27 17,00 81 659,27 81659,27

81659,27 D=C

AF/2 – 2012/04/01

Bespreking en berekening Het totaalbedrag van deze aankoopfactuur (AF/2) bedraagt €81 659,27. Berekening: Belastbaar

Btw (21%)

Totaal

67.487,00 €

14.172,27 €

81.659,27 €

Ook deze aankoopfactuur gaat om de aankoop van handelsgoederen die op de debetzijde van de kostenrekening wordt geboekt. De btw die we later kunnen terugvorderen is actief rekening die vermeerderd wordt, deze komt dus ook op de debetzijde te staan. We zien dat het bedrag ‘belastbaar’ ook de kost van de transportkosten zit inbegrepen. Hier is dus ook btw op berekend. Een kostenrekening wordt vermeerderd op de debetzijde. Onze leverancierskost wordt steeds vermeerderd. Aangezien dit een passiefrekening is, wordt deze dus vermeerderd op de creditzijde.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 57


Aankoopfactuur Ecsolis met terugstuurbare verpakking Boekingsschema: journaal Nummer Document 3

D/C D D D C

Rekeningnummer 60400 41110 41800

Rekeningnaam Aankopen handelsgoederen

44000

Aftrekbare btw Terug te sturen verpakking @Leveranciers

Debet

Credit

36 330,00 7 629,30 13,00 43 972,30 43 972,30

43 972,30 D=C

AF/3 – 2012/04/01

Bespreking en berekening Het totaal van deze aankoopfactuur (AF/3) bedraagt €43 972,30. Berekening: Belastbaar

Btw (21%)

Totaal

36.330,00 €

7.629,30 €

43.972,30 €

In deze aankoopfactuur vinden we de aankoop van handelsgoederen terug met een terugstuurbare verpakking. De rekening ‘aankoop handelsgoederen’ wordt dus vermeerderd op de debetzijde. De ‘terugstuurbare verpakking’ wordt apart geboekt op een actief rekening. Deze wordt in vermeerdering gebracht op de debetzijde. De rekening van de aftrekbare btw wordt ook vermeerderd. Eveneens op de debetzijde. Het factuurbedrag wordt geboekt op de rekening ‘leveranciers’ die een passief rekening die vermeerderd wordt. Een passief rekening vermeerderd op de creditzijde.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 58


Aankoopfactuur Solartec met financiële en handelskorting Boekingsschema: journaal Nummer document 4

D/C D D C

Rekeningnummer 60400 41110 44000 60402

C

Rekeningnaam

Debet

Aankopen handelsgoederen

127 960,00

Aftrekbare btw @Leveranciers Handelskortingen op aankopen (-)

25 544,14

Credit

147 665,34 3 838,80

1150504,17

1150504,17 D=C

AF/4 – 2012/04/17 Bespreking en berekening Het totaalfactuurbedrag van de eerste aankoopfactuur (AF/4) bedraagt € 149 665,34. Berekening:

Bedrag excl. btw €

127.960,00

Handelskorting 3% € 3.838,80

Financiële korting 2% €

2.482,42

MVH € 121.638,78

BTW 21% € 25.544,14

Totaal €

149.665,34

In deze factuur kopen we handelsgoederen aan, met de bedoeling deze verder te verkopen. Het is een (tijdelijk) een kost voor ons die we boeken op de debetzijde. Bij een aankoop kunnen we de btw die we betalen terugvorderen van de overheid. Toch moeten we deze eerst betalen. Het is een actief rekening die vermeerderd wordt. Daarom boeken we deze op de debetzijde. Deze factuur hebben we ontvangen van een van onze leveranciers. Het factuurbedrag zijn we hun schuldig. Dit is een passiefrekening die vermeerderd word. Deze boeken we op credit. Op de factuur vinden we een handelskorting terug. Deze kostenrekening wordt in vermindering gebracht, dus komt deze op de credit zijde te staan.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 59


Aankoopfactuur Solartec met doorgerekende kosten Boekingsschema: journaal Nummer document 5

D/C D D D C

Rekeningnummer

Rekeningnaam

60400 41110 60403

Debet

Aankopen handelsgoederen

44000

Credit

19 194,00 4 033,37 12,50

Aftrekbare btw Aankoopkosten @Leveranciers

23 239,87 232339,87

23239,87 D=C

AF/5 – 2012/04/17

Bespreking en berekening Het totaalbedrag van deze aankoopfactuur (AF/5) bedraagt €38 724,05. Berekening:

Bedrag excl. Btw € 31.990,00

Handelskorting 0% €

-

Financiële korting 0 % €

-

MVH € 31.990,00

BTW 21% € 6.717,90

Terugstuurbare verpakking €

16,15

Totaal € 38.724,05

Ook deze aankoopfactuur gaat om de aankoop van handelsgoederen die op de debetzijde van de kostenrekening wordt geboekt. De btw die we later kunnen terugvorderen is actief rekening die vermeerderd wordt, deze komt dus ook op de debetzijde te staan. We zien dat het bedrag ‘belastbaar’ ook de kost van de transportkosten zit inbegrepen. Hier is dus ook btw op berekend. Een kostenrekening wordt vermeerderd op de debetzijde. Onze leverancierskost wordt steeds vermeerderd. Aangezien dit een passiefrekening is, wordt deze dus vermeerderd op de creditzijde.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 60


Aankoopfactuur Ecsolis met terugstuurbare verpakking Boekingsschema: journaal Nummer Document 6

D/C D D D C

Rekeningnummer 60400 41110 41800 44000

Rekeningnaam

Debet

Aankopen handelsgoederen

31 990,00

Aftrekbare btw Terug te sturen verpakking @Leveranciers

6 717,90

Credit

16,50 38 724,05

38 724,05

38 724,05 D=C

AF/6 – 2012/04/17

Bespreking en berekening Het totaal van deze aankoopfactuur (AF/6) bedraagt €43 972,30. Berekening:

Bedrag excl. btw

Handelskorting 0%

19.206,50

-

Financiële korting 0 % €

-

MVH € 19.206,50

BTW 21% € 4.033,37

Totaal €

23.239,87

In deze aankoopfactuur vinden we de aankoop van handelsgoederen terug met een terugstuurbare verpakking. De rekening ‘aankoop handelsgoederen’ wordt dus vermeerderd op de debetzijde. De ‘terugstuurbare verpakking’ wordt apart geboekt op een actief rekening. Deze wordt in vermeerdering gebracht op de debetzijde. De rekening van de aftrekbare btw wordt ook vermeerderd. Eveneens op de debetzijde. Het factuurbedrag wordt geboekt op de rekening ‘leveranciers’ die een passief rekening die vermeerderd wordt. Een passief rekening vermeerderd op de creditzijde.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 61


1.1.10.4 Financiële verrichtingen Inning verkoopfactuur (VF/2) Boekingsschema: journaal Nummer document 1

D/C D C

Rekeningnummer 55300 40000

Rekeningnaam Dexia Handelsdebiteuren

Debet

Credit

23 239,37 23 239,37

23 239,37 23 239,37 D=C

FIN/1 -2012/04/20 Bespreking en berekening We boeken een vordering. Onze klant betaalt een factuur. Dit bedrag krijgen we toegestort op onze bankrekening. Deze wordt dus vermeerderd en boeken we op de debetzijde. Onze handelsdebiteuren worden in vermindering gebracht, want de klant betaalt een schuld. Onze actiefrekening wordt in vermidering gebracht op credit.

Betaling aankoopfactuur Ecsolis (AF/2) Boekingsschema: journaal Nummer document 2

D/C D C

Rekeningnummer 44000 55300

Rekeningnaam Leveranciers Dexia

Debet

Credit

81 659,27 81 659,27

81 659,27

81 659,27 D=C

FIN/2 – 2012/04/20

Bespreking en berekening Deze betaling wordt geboekt via een bankrekeninguitreksel. De schuld die we hadden bij de leverancier wordt betaald. De rekening ‘Leveranciers’ is een passief rekening. Nu we ze in vermindering gebracht, dit komt te staan op de debetzijde. Onze bankrekening zal op zijn buurt ook verminderen, door de betaling. Een actiefzijde die verminderd wordt boeken we op de creditzijde.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 62


1.1.11

Eigen website

Tegenwoordig is een website het visitekaartje van een onderneming. Het is belangrijk dat deze duidelijk en overzichtelijk is. Na de opdracht ‘websites vergelijken’ hebben we al verschillende positieve en negatieve factoren besproken. Ook voor onze eigen onderneming hebben we, individueel, een website ontworpen. Hier hebben we uiteraard rekening gehouden met de vorige opdracht. Hieronder volgt de link. http://6bec8.sui.be/default.htm

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 63


1.2

Engels

1.2.1

Application letter and CV

1.2.1.1

Introduction

In this task we had to write an application letter and cv to apply for a job. I applied for a job of the company ‘Ecsolis’.

1.2.1.2

Letter

You can find my cover letter and CV in the attachments 6 .

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 64


1.3

Frans

1.3.1

La mission d’entreprise

1.3.1.1

Introduction

Chaque entreprise a une mission. On veut que nos partenaires francophones puissent identifier la culture ainsi que les valeurs que notre société proclame.

1.3.1.2

La mission

Purpose statement Solarise ne veut pas être bon prix dans une sélection du segment du marché sur le marché de logement. C’est un segment du marché où il y a peu de pénétration des panneaux solaires. Qui veut d’ailleurs couvrir un toit élégant d’une belle villa avec des panneaux noirs. Dans ce segment nous voulons faire connaître notre nom. Ça doit être un produit que tout le monde veut, un peu comme la production d’Apple. Nos satisfaits clients sont fiers et contents de notre produit. Nous voulons consciemment pas faire concurrence sur le prix dans un marché saturé et de lutte pour un petit morceau de part de marché au faible marché. Business Statement Nous voulons rejoindre notre cibles par novation de produits, conception, des solutions sur mesure, une qualité supérieure, un bon service et des employés bien informés. Un choix de fournisseurs qui ont une solution sur mesure et haute qualité ets très important. Nous voulons faire de bon partenaire avec nos fournisseurs et les impliquer profondément dans notre activité de vente, surtout pour les solutions sur mesure. Value Statement Nous portons de l’importance à l’environnement et à l’éthique. C’est pour cela que nous voulons travailler avec des matériaux et installations écologiques. Nos représentant conduisent un hybride ou des voitures électriques. Nos employés sont très importants pour nous. Ce sont les représentants de notre entreprise et de nos valeurs. Ils font partie dus succès de l’entreprise et se sentent ‘part of the family’.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 65


1.3.2

L’offre d’emploi

1.3.2.1

Introduction

Comme on a beaucoup de travail, on décide d’embaucher un employé pour chaque département dans notre entreprise. J’ai écrit une offre d’emploi pour chercher un responsable des Ressources Humaines.

1.3.2.2

L’offre d’emploi

Vous trouvez l’offre d’emploi dans les pièces jointes 7.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 66


1.3.3

La lettre de sollicitation

1.3.3.1

Introduction

Pour cette tache, on a d’abord chercher une offre d’emploi qui nous plaisait. Pour réagir sur l’offre d’emploi on a écrit une lettre de sollicitation.

1.3.3.2

La lettre

Dans les pièces jointes 8 vous retrouvez ma lettre de sollicitation et l’offre d’emploi.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 67


1.3.4

Journée découverte entreprises

1.3.4.1

Introduction

Pour annoncer la journée découverte entreprises on a fait une conception d’une affiche. C’est importante que l’affiche attire l’attention qui soit bien soignée.

1.3.4.2

L’affiche

Vous retrouvez l’affiche dans les pièces jointes 9.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 68


1.4

Duits

1.4.1

Lebenslauf

1.4.1.1

Einführung

Ich musste im Internet ein Stellenangebot suchen und ein Lebenslauf schreiben. - In die Lebenslauf muss stehen: - Ihre schulische und berufliche Entwicklung darstellen - Sie unter einem günstigen Blickwinkel erscheinen lassen - Einen Überblick über Ihre Persönlichkeit, zum Beispiel Ihre Interessen, geben.

1.4.1.2

Lebenslauf

Sie kannst das Dokument in den Anhängen 10 finden.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 69


2

Besluit

Het realiseren van dit eindwerk was een zeer leerrijke ervaring voor mij. Het heeft mij vooral doen beseffen dat je pas iets echt bijleert als je het ook werkelijk doet. Door de onderneming die we hebben opgestart heb ik de kans gekregen om al de opgedane theorie ook daadwerkelijk te kunnen toepassen in de praktijk. Ook heb ik mogen kennis maken met de andere kant van het reilen en zeilen van een onderneming, de vaak minder plezante dingen zoals het omgaan met vaak kleine probleempjes die het meeste voorkomen en de gepaste oplossing hiervoor vinden. Vaak biedt overleggen in team de juiste oplossing voor de problemen. Het belangrijkste is dat je inzicht behoudt over je onderneming. Persoonlijk heb ik nu een heel andere kijk op het zelfstandig ondernemen. Er komt namelijk veel meer bij kijken dan enkel het commercieel aspect. Je moet leren een evenwicht te vinden voor jezelf en durven beslissingen te maken! Dit laatste was voor me zelf niet zo eenvoudig aangezien ik van nature uit veel twijfel maar soms moet je door tijdsgebrek alle voor- en nadelen op een rijtje zetten en de knoop doorhakken. Deze proef heeft dus niet enkel mijn kennis vergroot maar heeft ook mijn persoonlijkheid be誰nvloed. Dit is ook waarom ik zeer tevreden terug kijk naar deze opdracht.

Ge誰ntegreerde proef

Besluit

pagina 70

INDIVIDUELE STRUCTUUR JACQUELINE KAREMAN  

Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 Jacqueline Kareman 6 Business Economics Individuele opdrachten Pesoneelsdiecteur – Solarise 2861 ONZE-LIEV...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you