Page 1

Pag. lente 2008

22-04-2008

16:31

Pagina 1

Jaargang 18 - Lente 2008

O.a. in dit nummer:

- Jacot maakt huizenmarkt aanschouwelijk - Aon: afscheid van een topman - Een snijzaal pur sang


Pag. lente 2008

22-04-2008

16:31

Pagina 2

Rejuvenatie Rejuvenatie is het woord dat ik als titel gebruik als ik begin aan dit Jacot Journaal. De eerste gedachten die namelijk bij je opkomen hoor je op te schrijven in je brainstormsessie dus dat doe ik dan ook: Lente, Druk, Zomertijd, Klussen Klaar, VUT, Nieuwe werknemers, Nieuw Jacot Journaal… En zo ging het nog even door. De bedoeling is dan dat je op een gegeven moment een lijn ontdekt in de enorme chaos van woorden, zinnen en gedachtes. Belangrijk bij dit proces is dat je wel blijft nadenken. Voor dit Jacot Journaal was dat uiteindelijk niet zo moeilijk. De lente is net begonnen. Een van de trouwste werknemers van Jacot heeft afscheid genomen en heeft het stokje overgedragen aan iemand van de volgende generatie. Er is een nieuwe manager binnen de technische dienst die in vergelijking met de ervaring van zijn voorganger ook nog maar een groentje is. Jacot heeft een aantal grote opdrachten afgerond en staat op het punt om er nog eens een paar op korte termijn op te leveren. Nieuwe grote èn kleine opdrachten komen binnen bij de verkoop en de ver-

huur. De afdeling verkoop is groter geworden en er is een hele nieuwe afdeling geboren bij Jacot. Toen ik dit in één woord wilde vangen kwam het onmiskenbare ‘rejuvenatie’ naar boven omdat ik persoonlijk de perceptie heb dat dit een synoniem is voor verjonging en levendigheid. In feite is het een anglicisme en alleen om deze reden zou het woord door taalpuristen als verwerpelijk kunnen worden gezien. Voor mij geeft het echter het wezen weer zoals ik Jacot momenteel zou beschrijven: Een bedrijf dat aan het einde is van een cultuuromslag na de overname eind 2005. het nieuwe denken begint zijn weerslag te vinden en gaat zijn vruchten afwerpen. Een zeer bekende vrucht en tevens oud symbool voor verjonging is de appel. In onze huidige cultuur is de bekendste appel misschien wel die Eva consumeerde in het paradijs en daarmee sterfelijk werd. In veel oude culturen staat de appel echter symbool voor verjonging en regeneratie. Persoonlijk ga ik graag uit van een positieve interpretaties van de appel, vandaar dat hij nu even mijn symbool is:

I N H O U D pagina Jacot voert AV aan bij VOPAK

3

Aon: afscheid van een topman

4

Gunning Provinciehuis aan Jacot

6

Jacot maakt huizenmarkt aanschouwelijk

8

Jacot straalt voor T-mobile

9

Een snijzaal pur sang

10

Jacot gaat voor ABVAKABO FNV

11

Gemeente Boskoop

12

A safe city is a just city

13

Het ministerie van LNV: FASE I

14

Jacot organisatienieuws

15

Nieuws items

16

Colofon: Het JACOT Journaal is een uitgave van JACOT AUDIOVISUEEL Westerdreef 7, Postbus 139, 2150 AC Nieuw-Vennep Tel.: 0252-676004 / Fax: 0252-676114 E-mail: info@jacot.nl / Internet: www.jacot.nl Redactie: Remmert Kool Frequentie: 3x per jaar Oplage: 3000 exemplaren Vormgeving/druk: Vis Offset, Alphen a/d Rijn

Remmert Kool, Marketing Manager, rkool@jacot.nl

2


Pag. lente 2008

22-04-2008

16:31

Pagina 3

Jacot voert AV aan bij VOPAK

Audio

Video

PADS/Narrowcasting

Projectie

Multimedia

Dit komt vooral tot uiting in het consequent hanteren en handhaven van strikte normen, regels, codes en procedures op het gebied van Safety, Health, Environment & Quality (SHEQ). De normen van Vopak sluiten aan bij die van ondernemingen in de olie- en petrochemische industrie die op dit gebied de toon aangeven en de klantenbasis van Vopak vormen. De Vopak-normen voldoen daarbij aan de geldende wettelijke regelgeving.

Met een historie van meer dan 100 jaar tankopslag ervaring, is Vopak wereldmarktleider op het gebied van onafhankelijke opslag van vloeibare olieproducten, chemicaliën, plantaardige oliën en vloeibaar gemaakte gassen. In de meest strategische havens van de wereld heeft Vopak terminals met gespecialiseerde faciliteiten zoals opslagtanks, aanlegsteigers, laadstations voor tankauto’s, pijpleidingen en aansluitingen op het (spoor)wegennet. Op de terminals worden de producten gedurende enige tijd voor de klant opgeslagen onder vaak zeer specifieke voorwaarden,

of verwerkt om een gewenste specificatie te bereiken, om daarna weer afgeleverd te worden op een door de klant te bepalen transport middel (schip, tankwagon, tankauto of pijpleiding). De terminals van Vopak spelen vaak een centrale rol bij de doorvoer van producten naar het binnenland van de continenten. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering. Vopak investeert in langdurige relaties met klanten, strategische partners, overheden, aandeelhouders en medewerkers.

3

Jacot heeft bij VOPAK in Europoort de centrale ontvangsthal, de vergaderzalen en de bedrijfskantine mogen verzorgen op audiovisueel gebied. In het nieuwe gebouw was behoefte aan een passende informatievoorziening in de ontvangsthal. Hier heeft Jacot dan ook een 50 inch plasmascherm opgehangen waarop alle informatie getoond kan worden die men wenst. In de vergaderzaal op de begane grond is ook een 50 inch plasmascherm opgehangen aan een van de wanden in combinatie met de mogelijkheid tot projectie op een scherm. Via een satellietschotel is het mogelijk om TV kanalen weer te geven. In het restaurant en in de gang naar het restaurant hangen diverse LCD schermen en is er ook, net zoals in de vergaderruimtes, een mogelijkheid tot projectie. Op deze wijze kunnen de werknemers altijd en overal uitgebreid geïnformeerd worden.

Meer informatie: sales@jacot.nl


Pag. lente 2008

22-04-2008

16:31

Pagina 4

AON: afscheid van een topman

Maar liefst 450 toprelaties (wereldwijd) van Aon werden op vrijdag 5 oktober uitgenodigd voor een zeer exclusief diner in de Rotterdam Cruise Terminal. AON nam afscheid van een van haar topmensen: De heer D.P.M. Verbeek. Dick Verbeek kwam in oktober 1991 in dienst bij Aon na het samengaan met Hudig-Langeveldt, een Nederlands bedrijf dat is opgericht in 1688. Als CEO van Aon Holdings werkte hij nauw samen met Pat Ryan, destijds CEO van Aon Corporation. Verbeek had een belangrijke rol in de wereldwijde uitbouw van het Aon-netwerk. In zijn nieuwe functie krijgt Verbeek een sterk adviserende rol op het gebied van klanten en markten. Daarnaast wordt hij onder meer verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbreiden van Aon’s partnerschap met de gerenommeerde internationale business school INSEAD. INSEAD stelt de Aon Dick Verbeek-leerstoel in voor International Risk en Strategisch Management. Deze leerstoel, een van de grootste eerbetuigingen van het prestigieuze instituut, stelt Aon en INSEAD in staat baanbrekend onderzoek te verrichten op het gebied van risicobeheer over de grenzen van culturen, industrieën en markten heen.

La Promesse-Groep werd gevraagd voor de organisatie en realisatie van dit omvangrijke evenement. Zo verzorgde zij het complete wereldwijde online en on site communicatie- en registratietraject van uitnodiging en registratie, tot de maaltijd van de privéchauffeur en beveiliging toe. Het evenement omhelsde een exclusief diner met vele vooraanstaande sprekers in een prachtig videodecors van maar liefst 5 immense

4

videoschermen. De creatieve bloemdecoratie verbond alle tafels aan elkaar. Tijdens het diner verzorgde de muzikanten en vocalisten van Together One de verfijnde muzikale inbreng waarna het dessert in een andere ruimte werd gepresenteerd en geconsumeerd, muzikaal begeleid door de dames van Five Times a Lady. Als afsluiting bracht Madeline Bell een spetterende finale.


Pag. lente 2008

22-04-2008

16:31

Pagina 5

Video

Projectie

Bij dit evenement waren diverse uitvoerende partijen aanwezig; ieder met een eigen focus. Jacot is ingeschakeld om een indrukwekkende projectieshow te verzorgen. Elk van de vijf videoschermen werd uit diverse projecties samengesteld. Per projectie werden de volgende projectoren gebruikt om één beeld samen te stellen: - 2 x Barco R12+ (12.000 Lumen / 1400x1050 resolutie) - 1 x opzicht projectiescherm 1100x350cm (BxH) De projectoren en projectieschermen zijn opgehangen aan een complete truss constructies; waar o.a. ook de verlichting aan werd bevestigd. Omdat verschillende partijen bij dit project betrokken waren was een duidelijke communicatie nodig. Jacot heeft ter bevordering hiervan een 3D tekening overlegd waardoor de plaatsbepaling van de projectoren aan de truss constructie konden worden vastgesteld. Naast alleen de projectoren is natuurlijk ook veel randapparatuur benodigd.

In dit geval is de Encore video processor het noemen waard aangezien deze in staat is om diverse video / computer bronnen op hoge resolutie over elkaar heen te projecteren, zogenaamde “pictures in pictures” of “pips”. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om op de achtergrond een presentatie of videobron weer te geven met daar overheen de projectie van een spreker.

5

Meer informatie: rental@jacot.nl


Pag. lente 2008

22-04-2008

16:31

Pagina 6

Gunning Provinciehuis aan Jacot

Audio

Video

PADS/Narrowcasting

Projectie

Multimedia

Jacot denkt dat het provinciehuis Overijssel wel eens een van de modernste provinciehuizen in Nederland zou kunnen zijn. Dit ambitieuze plan is uiteindelijk tot stand gekomen doordat de provincie Overijssel een duidelijke missie heeft. Zij inspireert en neemt initiatief. Zij heeft respect voor traditie, kijkt vooruit en investeert in grote, vernieuwende projecten op regionale schaal.

Al in het najaarsnummers van het Jacot Journaal uit 2006 kondigde Jacot aan dat de complete aanbesteding op het gebied van de audiovisuele middelen voor het Provinciehuis Overijssel aan haar was gegund.

Voor dit project kwam de provincie Overijssel tot een nieuw kantoorconcept. Hieraan is de naam TOOL gegeven. Dit staat voor The Other Office Life of te wel ‘de andere manier van werken’. Het nieuwe kantoorconcept gaat uit van verschillende soorten werkplekken, het cleandesk-principe en digitaal werken. De medewerkers hebben geen vaste werkplek meer, maar zoeken afhankelijk van hun activiteit de beste plek om hun werkzaamheden uit te voeren. Het nieuwe interieur, de draadloze telefonie en het elektronisch docu-

Bij het uitkomen van dit voorjaarsnummer 2008 is het al weer een aantal maanden geleden dat Jacot het project heeft opgeleverd en dat zij; evenals de provincie Overijssel kan terugkijken op een geslaagd en vooruitstrevend project.

6

Techniek

Congres/Vergader

mentbeheersysteem (EDO) ondersteunen deze nieuwe manier van werken. Voor de inrichting is interieurarchitecte Danielle Schelle van Kraaijvanger Urbis twee dagen op ontdekkingstocht geweest in de provincie. Tijdens haar reis deed zij inspiratie op voor de aankleding en inrichting van het provinciehuis. Bijvoorbeeld het wuivende riet in de Kop van Overijssel of het Staphorster stipwerk. Danielle heeft deze sfeer tot uiting laten komen in het interieur. Het natuurlijke element weerspiegelt zich op verschillende manieren in de inrichting. Niet alleen in de vormgeving maar ook in de materiaalkeuze. Zo zijn er systeemwanden die deels van glas en deels van hout zijn. De natuur laat zich ook zien in de vloerbedekking. Deze is niet strak en zakelijk, maar heeft een onregelmatig en verlopend patroon. Als afscheiding met de hal zijn berkenstammen gebruikt, die ook als mededelingenbord dienst doen.


Pag. lente 2008

22-04-2008

16:31

Pagina 7

Voor de audiovisuele inrichting heeft Jacot zorg gedragen. In alle vergaderkamers is een mogelijkheid gecreëerd om beeld en geluid weer te geven en op afstand via het LAN te beheren. In de kleinere vergaderkamers is er gekozen voor een LCD scherm en in de grotere ruimtes is er gekozen voor projectie op een scherm.

Daarnaast is in de Statenzaal de mogelijkheid om met een automatisch aangestuurde camera live een vergadering uit te zenden. Door de hoge 3CCD kwaliteit camera’s die zijn gebruikt kan er op grote schermen nog een gedetailleerd beeld worden gecreëerd. Omdat de provincie een modern systeem eiste wor-

den alle beelden via het IP-netwerk verstuurd. Voor bijvoorbeeld live uitzendingen via internet is deze hoge kwaliteit echter niet nodig en ook niet gewenst omdat dit teveel bandbreedte zou gaan kosten. Voor de uitzendingen naar internet worden de beelden daarom automatisch gecomprimeerd.

7

Meer informatie: sales@jacot.nl


Pag. lente 2008

22-04-2008

16:31

Pagina 8

Jacot maakt huizenmarkt aanschouwelijk

Audio

Video

PADS/Narrowcasting

De missie van Com·wonen is om voor iedereen goed en betaalbaar wonen in de stadsregio Rotterdam bereikbaar te maken. Leven in de wijk brengen. Dat is een taak die Com·wonen zich toedicht. Com·wonen verhuurt en verkoopt goede betaalbare woningen in aantrekkelijke wijken en Com·wonen stemt wonen, welzijn en zorg op elkaar af. Com·wonen werkt samen met de mensen die in die wijken wonen en organisaties die daarbij nodig zijn. Dat is Wijkkracht. Op de vestiging in Rotterdam heeft Jacot bijgedragen aan de optimale facilitaire voorzieningen op het gebied van Informatievoorziening. Voor binnenkomst in het pand is al een presentatie te zien op een van de grote en hoge ramen. De projector hangt binnen aan het plafond en projecteert op een speciale

Projectie

Multimedia

Techniek

Congres/Vergader

raamfolie waardoor aan de andere kant van het raam een geprojecteerd beeld is te zien. Bij binnenkomst is een rij met LCD schermen te zien die aangestuurd kan worden via een centraal systeem. Wanneer doorgelopen wordt naar de transparante vergaderkamers valt meteen de lichte stijl op. Binnen deze stijl is voor passende LCD schermen gezorgd waarop alle benodigde informatie is te vinden die nodig is om de vergadering te ondersteunen. Voor meer interactieve vergaderingen is er een kamer waarin een interactief whiteboard is geplaatst; die natuurlijk ook alleen dienst kan doen als projectieachtergrond.

8

Meer informatie: sales@jacot.nl


Pag. lente 2008

22-04-2008

16:32

Pagina 9

Jacot straalt voor T-mobile

Audio

Video

PADS/Narrowcasting

Projectie

Multimedia

Techniek

In 2007 heeft T-Mobile Nederland Orange Nederland overgenomen. Hiermee ontstond een van de grootste communicatiebedrijven met ongeveer 4,8 miljoen mobiele klanten en ruim 500.000 breedband klanten. Begin 2008 was er dus reden voor een vrolijke Nieuwjaarsborrel in Den Haag. Het gevolg van de overname is bijvoorbeeld het grotere aantal service- en verkooppunten in Nederland waar de klant terecht kan voor persoonlijk advies of ondersteuning. Daarnaast zijn niet alleen da krachten op het gebied van service gebundeld: ook de netwerken werden gebundeld. Dat heeft geleid tot een nog betere dekking.

Een van de goede nieuwtjes tijdens de borrel was dat het contract dat tussen Orange en War Child bestond zou worden overgenomen door T-Mobile. Tijdens de borrel onthulde ambassadeur Marco Borsato temidden van ruim 1400 enthousiaste medewerkers van TMobile, de Algemeen Directeur Niek Jan van Damme en War Child directeur Mark Vogt het campagnebeeld om Friends te werven. De organisator van de Nieuwjaarsborrel was ‘Brilman + Partners’, die op haar beurt voor dit evenement samenwerkte met Jacot Audiovisueel. Tijdens de borrel vanuit Den Haag moesten de andere locaties Amsterdam, Breda en Arnhem live in den Haag aanwezig zijn. Dit werd gerealiseerd door een satellietverbinding

9

op te zetten tussen Den Haag (uplink) en de andere drie locaties (downlink). Op de drie locaties werd er, kort samengevat, voor audio, licht en beeld zorg gedragen terwijl op de hoofdlocatie een compleet ‘multimediacircus’ werd opgevoerd. Jacot heeft op de hoofdlocatie een podium gebouwd met truss constructies voor onder meer belichting en geluid. Daarnaast zijn er tien 65 inch plasmaschermen opgehangen en is een complete videoregie georganiseerd. Het video signaal is direct naar de drie andere locaties verzonden maar is ook nog eens gecomprimeerd en live naar het internet gestreamd ten behoeve van alle winkellocaties.

Meer informatie: sales@jacot.nl


Pag. lente 2008

22-04-2008

16:32

Pagina 10

Een snijzaal pur sang

Video

Projectie

De rode draad die door de afgelopen 425 jaar van ontwikkeling van het Leids Universitair Medisch Centrum loopt, is de nadruk op een uitgebalanceerde combinatie van exploratief onderzoek alsmede de zorg en aandacht voor de patiĂŤnt en tenslotte de eerder genoemde kerntaken gericht op het verspreiden van de opgedane kennis en ervaring.

Techniek

De geschiedenis van het Leids Universitair Medisch Centrum is de geschiedenis van de Leidse Universiteit. Deze historie is bijzonder. Niet omdat Leiden de oudste universiteit van ons land heeft, maar wel omdat het ontstaan van de universiteit zo direct verbonden is geweest met de onafhankelijkheid van Nederland en met het principe van vrijheidsdrang in meningsuiting en godsdienst. In die zin is de Leidse Universiteit altijd gekenmerkt door het besef van verantwoordelijkheid voor en verbondenheid met de samenleving waarvan zij deel uitmaakte.

De snijzaal neemt een bijzondere plek in omdat het menselijk lichaam gelijk blijft, maar de mogelijkheden om het te bestuderen steeds toenemen. De nieuwe snijzaal in Gebouw 2 is uitgerust met operatieverlichting en daardoor ook geschikt voor postacademisch onderwijs. Een van deze lampen beschikt bovendien over een videocamera. De moderne anatomische les kan daardoor gevolgd worden in collegezalen 1, 5 en 6 en op twee grote schermen ter plaatse. Voor Jacot is het een bijzondere eer geweest om de snijzaal met een aantal projectoren en projectieschermen te kunnen ondersteunen zodat voor meer dan een enkeling zichtbaar gemaakt kan worden wat er onder het oog van de camera gebeurt. De bediening van de schermen gaat via een Crestron module die gescheiden is van alle apparatuur.

Naast innovatieve patiĂŤntenzorg heeft het Leids Universitair Medisch Centrum altijd een toppositie gehad op het gebied van grensverleggend onderzoek. In 1998 werd door de Europese Unie onderzoek verricht naar de kwaliteit van biomedisch onderzoek aan de Europese universiteiten. Leiden werd als beste universiteit van Nederland beoordeeld en als derde van Europa, direct achter de universiteiten van Oxford en Cambridge.

10

Meer informatie: sales@jacot.nl


Pag. lente 2008

22-04-2008

16:32

Pagina 11

Jacot gaat voor ABVAKABO FNV

Audio

Video

Congres/Vergader

Projectie

Multimedia

Techniek

Stemmen

3D impressie

Het komt regelmatig voor dat klanten gebruik maken van de afdeling verkoop voor het installeren van apparatuur maar dat zij daarnaast ook gebruik maken van onze verhuurafdeling voor bijvoorbeeld een congres. Een dergelijke klant is ABVAKABO FNV. ABVAKABO FNV is verreweg de grootste vakbond in de publieke sector. De 350.000 leden zijn werkzaam in de zorg, het welzijnswerk, bij de overheid, onderwijs, sociale werkvoorziening, nutsbedrijven en post en telecommunicatie. Belangrijk werk van vakbonden is zorgen voor goede afspraken in de cao. Bijvoorbeeld afspraken over salaris, vakantiedagen of opleidingsmogelijkheden. Omdat ABVAKABO FNV een vereniging is hebben de leden invloed op het beleid. Via ledengroepen in bedrijven en instellingen, via afdelingen en afgevaardigden in landelijke overleggen. ABVAKABO FNV luistert naar haar leden, naar wat zij graag geregeld willen zien. De algemene visie en beleidskeuzes

11

worden door de leden vastgesteld, in de bondsraad en tijdens het bondscongres. In maart 2008 vond er het Bijzonder Congres plaats. Hiervoor is de afdeling verhuur van Jacot ingeschakeld. De afdeling verhuur heeft de complete belichting, projectie, geluidversterking en stemrondes begeleid of verzorgd. Als voorbereiding op dit soort projecten maakt Jacot sinds 2008 standaard gebruik van een 3D impressie die voorafgaand aan het project wordt gemaakt. Zo kan een klant een idee krijgen hoe het eindresultaat er, bij benadering, uit komt te zien. Daarnaast is het voor de installatietechnici een handig hulpmiddel bij de opbouw. Het hoofdkantoor van de ABVAKABO FNV is gevestigd in Zoetermeer. Hier heeft Jacot recentelijk weer een upgrade gedaan in de belangrijkste vergaderkamers. In alle vergaderzalen zijn projectoren ge誰nstalleerd.

Meer informatie: sales@jacot.nl/rental@jacot.nl


Pag. lente 2008

22-04-2008

16:32

Pagina 12

Gemeente Boskoop

Congres/Vergader

Het oude gedeelte van het gemeentehuis van Boskoop staat bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten officieel geregistreerd als Rijksmonument. Een van de mooiste kenmerken in de monumentale raadzaal van de gemeente zijn de vier beneden- en bovenramen. Deze ramen verbeelden de thema’s lente, zomer, herfst en winter. Het raam ‘lente’ werd geschonken door de Nationale Bankvereniging, waaruit de huidige ABN-AMRO is voortgekomen. Het verbeeldt de jeugd. De ramen ‘zomer’ en ‘herfst’ zijn een schenking van de Bond van Plantenhandelaren. Deze ramen hebben als motieven niet alleen het hoofdbedrijf van de boomkweker, maar geven ook uitdrukking aan het uitgebreide afzetgebied voor de Boskoopse producten. Met het oog hierop werden de afbeeldingen van de wapens der betrokken landen opgevraagd en afgebeeld. Het middelste raam in de deur geeft een voorstelling van de Boskoopse producten: een pakmand met rododendrons, azalea’s en de oranjeboom (met de ap-

peltjes van oranje). Tevens de Nederlandse leeuw met de zeven pijlen, de zeven gewesten symboliserend. De Bond van Plantenhandelaren schonk tevens alle ramen in de deur, zij- en bovenlichten van de balkonuitbouw. Het raam ‘winter’ werd geschonken door de toenmalige bankinstelling de firma T. Goedewaagen en Zonen in Boskoop. Ook deze zijn ontworpen en geschilderd door Roelf Gerbrands. De 25 friesruiten in de raadszaal en de hal zijn door de gemeente zelf betaald. Zij stellen de afbeeldingen in de dierenriem voor. De gemeenteraad van Boskoop is het hoogste orgaan van de gemeente en vergadert in de raadzaal. De gemeenteraad bestaat uit 17 gekozen raadsleden. In Boskoop heeft iedere fase van het besluitvormingsproces een herkenbare plaats in de vergadercyclus: de beeldvorming vindt plaats tijdens de rondetafelgesprekken en in de raadsvergaderingen worden meningen gevormd en besluiten genomen. Tijdens de rondetafelgesprekken gaan enkele raadsleden op een informele manier in gesprek met inwoners, verenigingen en organisaties én met de portefeuillehouder. Het stellen van vragen en inventari-

seren van informatie staat centraal. Aan het eind van het rondetafelgesprek formuleert de voorzitter een conclusie die in ieder geval aangeeft hoe het voorstel verder wordt behandeld. Het debat wordt in de meningvormende raadsvergadering gevoerd. Op basis van de eerder verzamelde informatie worden meningen gewisseld en gevormd. Pas daarna neemt de gemeenteraad besluiten. De standpunten zijn dan ingenomen, zodat met voortvarendheid besloten kan worden. De raadsvergadering is openbaar. Omdat de raadzaal een monumentale status heeft betekent dit dat er niets aan de zaal mag worden veranderd. Door de behoefte aan een kwalitatief hoogstaand vergadersysteem en het feit dat bekabeling niet kon worden weggewerkt heeft Jacot de gemeente Boskoop geadviseerd om een draadloos vergadersysteem van BOSCH te plaatsen. Doordat met dit systeem geen storende bekabeling meer aanwezig is komt de sfeer en het karakter van de zaal extra naar voren.

12

Meer informatie: sales@jacot.nl


Pag. lente 2008

22-04-2008

16:32

Pagina 13

A safe city is a just city

Audio

Video

Congres/Vergader

Voor het eerst in de geschiedenis leeft meer dan de helft van de wereldbevolking in steden of stedelijke gebieden. Dit aantal zal blijven groeien, met name in steden en stedelijke gebieden in landen waar de lonen erg laag zijn. De

Projectie

Multimedia

leefomstandigheden voor stedelingen in deze gebieden zijn in veel van de gevallen verre van voldoende. Steden worden steeds onleefbaarder door het gebrek aan sociale gelijkheid, veiligheid, een gebrekkige beschikbaarheid

Techniek

van aanvaardbare woonomstandigheden, veilig drinkwater en adequate sanitaire faciliteiten. Veiligheid en rechtvaardigheid zijn voorwaarden voor betere leefomstandigheden. Steden kunnen plaatsen zijn waar een gebrek aan veiligheid en rechtvaardigheid het leven van alledag domineren. Ze kunnen echter ook “eilandjes van beschaving” worden. ‘Veilige havens’ waar veiligheid, rechtvaardigheid en democratie prevaleren. Om meer aandacht te besteden aan de problematiek van urbanisatie organiseert Nederland dit jaar de “World Habitat Day’s conference”. De bijeenkomst werd gehouden in de ridderzaal en is door Jacot volledig ondersteund op audiovisueel gebied met projectie, LED-katheder, microfoons, geluidversterking in de zaal, LCD schermen voor de toeschouwers en voor de sprekers, een podium en ten slotte een truss constructie voor het scherm en de luidsprekers.

13

Meer informatie: rental@jacot.nl


Pag. lente 2008

22-04-2008

16:32

Pagina 14

Het ministerie van LNV: FASE I

Audio

Video

PADS/Narrowcasting

Nederland is een van de kleinste en tegelijkertijd een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Het landelijk gebied staat daardoor vrijwel permanent onder druk. Mensen moeten er kunnen wonen, werken en recreëren, maar er moet ook plaats zijn voor fabrieken en kantoren.

Projectie

Techniek

En mensen moeten zich kunnen verplaatsen. Tenslotte is er de zorg voor waardevolle natuurgebieden en unieke stukken landschap, zodat toekomstige generaties er ook van kunnen blijven genieten. Daarom is het belangrijk om te zorgen voor een passend evenwicht tussen de

14

verschillende functies van het landelijk gebied. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) speelt hierbij een belangrijke rol. Ook in het zoeken naar een evenwicht in de huisvesting doet het ministerie een gedegen klus. De huidige locatie wordt voor een groot gedeelte gerenoveerd en wordt in verschillende fases afgewerkt. Omdat Jacot in dit geval in een vroeg stadium is betrokken bij de renovatie wil zij dan ook graag de vorderingen van dit project in de verschillende fases weergeven. In de eerste fase is natuurlijk geen sprake van een aantrekkelijk eindproduct. Wel kan aan de hand van een aantal foto’s getoond worden dat een goede voorbereiding uiteindelijk het halve werk is. Ook het ministerie van LNV is een van de instellingen die naast de installatiekwaliteiten van Jacot gebruik maakt van de verhuurafdeling. Voor de officiële opening van het restaurantgedeelte werd een receptie georganiseerd waarbij The Golden Earring een optreden verzorgde. Om dit optreden en de powerpoint presentatie voor alle genodigden zichtbaar te maken heeft Jacot o.a. een Plasmascherm neergezet van 103 inch en 3 ‘kleinere’ schermen van 50 inch inclusief een videocamera voor de registratie.

Meer informatie: sales@jacot.nl/rental@jacot.nl


Pag. lente 2008

22-04-2008

16:32

Pagina 15

Jacot organisatienieuws Jaap Kooij na bijna 42 jaar trouwe dienst met de VUT Per 1 April 2008 is de voormalig Rental manager, Jaap Kooij, met vervroegd pensioen gegaan. Op 25 Juli 1966 kwam Jaap voor het eerst over de drempel bij jacot. Na een periode van bijna is het moment eindelijk daar gekomen dat hij van zijn welverdiende pensioen mag gaan genieten. Jaap is met deze lange carrière een voorbeeld van de loyaliteit die men tegenwoordig nog maar weinig tegen komt. Als “Amsterdams jochie” binnengekomen bij een bedrijf dat langzaam maar zeker doorgroeide terwijl hij vrolijk meegroeide; ondanks alle veranderingen. Feit is dat Jaap vier directeuren heeft meegemaakt, slechte tijden en goede tijden heeft meegemaakt, een verhuizing van Amsterdam naar Nieuw Vennep heeft meegemaakt, een verhuizing binnen Nieuw Vennep etc. etc.

Toch kan Jaap met een trots gevoel achterom kijken. Hij kan bedenken dat hij uiteindelijk afscheid nam als Rental manager maar vooral kan hij lachend bedenken wat de beste strategie is om; nee, dit keer niet hoe de omzetgroei te bereiken, maar wèl hoe je zo efficiënt en relaxed mogelijk naar die volgende vakantiebestemming moet komen… Jaap bedankt!

De nieuwe Rental manager

Een nieuwe Technisch manager

De nieuwe Rental manager is Philip Bosland. Philip is via een interne procedure en uitgebreide inwerkperiode per 1 april officieel ingewijd als Rental manager.

Jacot is al geruime tijd bezig om haar gecontroleerde groei en de daarbij horende structurele veranderingen vorm te geven. Dit heeft er toe geleid dat Jacot een nieuwe afdeling heeft ingesteld voor de hele service en engineering van projecten. Doordat deze afdeling een belangrijke rol gaat spelen binnen Jacot is Wijnand Tapking hier aangesteld als afdelingshoofd. Zijn voormalige functie, die van Manager technical department, is overgenomen door Marco van der Knaap. Jacot denkt met deze verandering klaar te zijn voor een verdere groei, een efficiënt projectproces en een nog betere verhouding met haar relaties.

15

Meer informatie: info@jacot.nl


Pag. lente 2008

22-04-2008

16:32

Pagina 16

Nieuws items

Blu-ray Blu-ray kan samen met de HD-DVD worden gezien als de opvolger van de DVD. De naam Blu-ray is afgeleid van de kleur van de laser. Blu-ray beschikt niet over een rode laser, zoals wel bij CD en DVD, maar over een blauw-paarse laser. Doordat er gebruik wordt gemaakt van een andere technologie is de opslagcapaciteit van een Blu-ray schijf hoger dan van een DVD. Waar de maximum capaciteit van een single layer DVD 4,7 GB is, begint de capaciteit van een Blu-ray schijf bij 25 GB en ligt het maximum momenteel op 50 GB. Verwacht wordt dat de maximum capaciteit

nog veel hoger komt te liggen door het gebruik van meerdere lagen. Een 50GB schijf kan 9 uur aan High Definitionkwaliteit videobeelden opslaan, terwijl er 23 uur aan Standard Definition-kwaliteit videobeelden kan worden opgeslagen. Een Blu Ray speler die Jacot momenteel aanraadt is de BD-HP20S van Sharp. Sharp heeft de belangrijkste componenten voor de Blu-ray speler, zoals de lasers, multibeam pickupunite en het loopwerk zelf ontwikkeld. Het is dan ook niet voor niets dat de BDHP20S zeer goede testresultaten heeft gekregen.

Digitale test SHARP 100Hz LCD TV De opmars van Full HD-tv’s is vanaf dit najaar in alle hevigheid losgebarsten; elke zichzelf respecterende fabrikant heeft een of meer modellen in het assortiment. Sharp loopt daarbij echter wel voorop. Niet alleen stond de fabrikant aan de wieg van de lcdtechniek, Sharp introduceerde ook als eerste een Full HD-scherm. Dankzij deze kennis en voorsprong blijkt Sharp in staat nu een tv te presenteren (XL2E-serie) die aan de hoogste HD-verwachtingen voldoet:

uiteraard zeer scherp, maar ook veegvrij en uitstekend van kleur. Het toestel is goed te bedienen, beschikt over voldoende aansluitingen en is elegant van vorm. Het prijskaartje ten slotte is voor een Full HD-model van deze beelddiagonaal en kwaliteit aantrekkelijk, en zelfs spectaculair laag in vergelijking met een paar jaar geleden.

Long Stretched Display LG Electronics kondigt vol trots de ontwikkeling van een nieuwe LCD display, genaamd de “Long Stretched Display” aan. Deze zal leverbaar zijn vanaf april 2008. LG Electronics heeft de long stretched display” ontwikkeld voor diverse toepassingen. De innovatieve maatvoering, vorm en resolutie van deze display zorgt voor het optimaal kunnen waarnemen van getoonde content in een fractie van een seconde.

De long stretched display is in eerste instantie ontwikkeld voor digital signage/narrowcasting toepassingen. Het display is vanwege zijn afmetingen van 79,2cm x 33,9 cm en een resolutie van 1366 x 480 afwijkend t.o.v. de huidige modellen, en kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden.

16

Het Senteo interactieve reactie systeem Senteo wordt gefabriceerd door het Canadese bedrijf Smart Technologies, die bekend staat om de zogenaamde SmartBoards en wereldleider is op het gebied van interactieve whiteboards. De reden dat dit bedrijf zo succesvol is, is met name te verklaren door de ingenieuze en zeer gebruiksvriendelijke software die bij al hun producten geleverd wordt. Ook de Senteo software wordt gekenmerkt door flexibiliteit, interactiviteit en veelzijdgheid. Het Senteo system verschaft een directe draadloze verbinding tussen u en uw aanwezigen. Het is niet langer nodig om je bijvoorbeeld af te vragen of iedereen uw verhaal heeft begrepen. Het is met dit apparaat mogelijk om dit direct te weten te komen met een anonieme druk op de knop. Een andere toepassing kan zijn om een anonieme stemming te doen met direct resultaat. Het Senteo systeem beschikt over een RF frequentie waardoor het apparaat draadloos is. Naast de bedieningsapparaten wordt het systeem geleverd met een centrale ontvanger, software voor de computer om de gegevens te verzamelen maar ook speciale Senteo software waarmee de gebruiksmogelijkheden verder kunnen worden uitgebreid.

Meer informatie: sales@jacot.nl

JACOT Journaal voorjaar 2008  

JACOT Journaal voorjaar 2008

Advertisement