Page 1

Total Identity

Discover, dream, design, destiny

De verbinding tussen kennismanagement en corporate communicatie

156

Kennis is kapitaal. Kennis in de hoofden van werknemers, op papier en in databestanden, informatie over klanten, producten, markten, omgeving, ontwikkelingen, et cetera. Het ontsluiten en toegankelijk maken van deze kennis voor de omgeving bepaalt in grote mate het succes van een organisatie. Want informatie afstemmen op de behoefte van doelgroepen creĂŤert interactie en bindt hen aan de organisatie. Corporate publishing speelt hierin een onderscheidende rol, doordat het kennismanagement en corporate communicatie verbindt. Een doordacht publishingbeleid speelt zich af op alle niveaus in organisaties en voorziet in een optimale inzet van de communicatiemix. De aanpak van Total Identity is erop gericht opdrachtgevers beter bekend te maken met hun eigen potentieel aan kennis en communicatie, de middelen te rangschikken naar doelgroepbetekenis en beleid en praktijk daarop af te stemmen.

Vanuit een sterke reflectie op identiteit, ambitie en

maatschappij ondersteunt Total Identity organisaties bij het vertellen van hun verhaal. Via de lijnen

discover, dream, design en destiny vertalen we

strategisch advies naar creatieve uitingen in

woord, beeld en geluid. Van interne bewust-

wording tot krachtige

externe positionering en

profilering. VariÍrend van toekomstscenario’s tot positionering, huisstijl,

campagnes, corporate

publishing, online ontwikTotal Identity Pedro de Medinalaan 9 1086 XK Amsterdam

keling en conversation

management. Met tachtig bevlogen professionals

geeft Total Identity vorm www.totalidentity.nl info@totalidentity.nl 020 750 95 00 twitter.com/totalidentity

aan de collectieve ambitie van onze klanten vanuit een samenhangend perspectief.

157

Total Identity  

De verbinding tussen kennismanagement en corporate communicatie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you