Page 1

HOW TO MAKE A GROUP A WORKING ORGANISATION!

“We kunnen terugkijken op studiedag om trots op te zijn

WE DID IT, AND MORE!

“Wauw, onze website trok m 84 bezoekers, Well done te

“Open en snelle communica Whatsapp.”

“Een uitstekende profilering netwerk.”

Together we’ve got it all:


HOW WE WORKED AS A GROUP

1.

THE WEBSITE

2.

FLIGHT 21, de studiedag

3.

INDIVIDUAL REFLECTIONS, read the opinions of the gro members!


1.

THE WEBSITE

http://digital-devices-at-school.weebly.com/ STATISTICS

“Wauw, onze website trok maar liefst 84 bezoekers. Well done tea Directrice webdesigne Lianne Theunissen heeft de statistieken vo website bijgehouden en geïnventariseerd. Hier zijn de volgende gegevens uitgekomen: Gemiddeld bezoekersaantal per dag: 2 – 8 bezoekers Meeste bezoekers op: 20 juni Totaal aantal bezoekers: 84 bezoekers

ONLY COMPANIES WHO DARE TO LOOK CRITICALLY A THEIR OWN PRODUCTS WILL GROW!

Het algemene gebruik van de website was eigenlijk onder d

Dit wijten wij aan te weinig promotie van de website. Wij zij van mening dat de website meer bezoekers kan trekken do reclame via verscheidene social media zoals facebook, twit LinkedIn. Daarnaast is de doelgroep, de docenten, nog nie


2.

FLIGHT 21, de studiedag

DE AANLOOP

De voorbereidingen voor de studiedag zijn zeer prettig en groepsl vriendelijk verlopen. Elk groepslid werd aangesproken op zijn kwa Dit had tot resultaat dat eenieder zich prettig voelde in hetgeen da zij voor mocht bereiden en zich hier vol overgave op gestort heeft

De communicatie voor de studiedag is via Whatsapp verlopen, ondersteund door korte intervisies op de Pabo. Doordat de afspra de groep helder en eenduidig waren zijn de voorbereidingen zond strubbelingen verlopen. We kunnen dus stellen dat ons bedrijfspla in elkaar stak en helder is voor de groep.

THE DAY!

De studiedag zelf verliep uitstekend. In onze evaluatie zullen we e ingaan op de stent Devices. Doordat de leerkrachten getriggerd w door de vele workshops, was de animo voor de stents minder.

Positief: Doordat de aanloop bij de stents rustig was, was er veel leerkrachten persoonlijk te helpen. Zo heeft Kirsten twee leerkrach vaardig gemaakt in het werken met socrative. Door haar positieve een instructie, waren deze leerkrachten erg enthousiast. Een goe


3.

READ THE OPINIONS OF THE GROUP MEMBERS!

INHOUDELIJK DIRECTRICE INGE METSEMAKERS

I”In het begin van de minor wist ik niet wat me te wachten stond. N mate de minor vorderde werd ik mij steeds meer bewust van het p Met het netwerk devices zijn we bezig geweest met het organisere de studiedag. We hebben workshops bedacht die betrekking hebb devices. Ik ben van mening dat de samenwerking erg goed is verl We hebben de opdrachten steeds verdeeld. Ieder heeft zijn gedee “gemaakt en ingeleverd bij Maartje en zij heeft de stukken in elkaa De communicatie is altijd erg open geweest. Dit was prettig. Via w hebben we elkaar op de hoogte gehouden. Op de studiedag hebb geïnteresseerde docenten via workshops op de hoogte gebracht v


READ THE OPINIONS OF THE GROUP MEMBERS!

DIRECTRICE PR EN MARKETING KIRSTEN FREENS

GROEPSPROCES

“Ik vond het een fijn groepje om mee te werken. Allemaal waren we act hadden ideeën en hielden ons aan de gemaakte afspraken. We hebben verschillende quests de opdrachten verdeeld. Bij deze opdracht hadden tijdslimiet gesteld. Voor deze tijd moesten we ons onderdeel van de opd doorgestuurd hebben naar Maartje, onze algemeen directrice. Zij kon d samenvoegen en doorsturen naar Ankie en/of Chris. Ik vind dat we dit g elkaar hebben afgestemd en dat we allemaal een goede kwaliteit in opd hebben geleverd. De communicatie heeft voornamelijk plaats gevonden Whatsapp en email. Dit werkte prima. De voorbereiding van de studieda hebben we tijdens de lessen samen besproken. Ik ben dus tevreden ove


STUDIEDAG

S

“De workshops van de studiedag behorende bij devices hebben w verdeeld. Lianne en ik voerde de workshop Flipping the classroom Kollin, Maartje en Inge de workshop BYOD. Deze hebben we ook groepjes voorbereid. Voor de stand hadden we afgesproken allem laptop mee te nemen en de ipads die we hadden.

Tijdens de studiedag zelf bleek dat de informatiestands niet zo he populair waren. Lianne en ik waren toegewezen de eerste 2 workshoprondes bij de informatiestand aanwezig te zijn. Tijdens d ronde was er helemaal niemand die naar de informatiestands kwa kijken. Tijdens de tweede ronde heb ik Mieke Koeslag en Annerie geholpen met devices. We hebben besproken wat Socrative is en een Socrativequiz moet maken. Daarnaast hebben we gekeken n mogelijkheden van de devices bij deze software. Ook hebben we Mentimeter besproken en de mogelijkheden van Eduapp. Zij zijn z uiteindelijk aan de slag gegaan met het integreren van deze midd hun eigen onderwijs.

Ik was even bang dat helemaal niemand naar de stand zou ko Gelukkig hebben Lianne en ik toch nog twee leerkrachten kunnen ondersteunen en zo ons netwerk kunnen promoten zoals we hadd voorbereid.�


READ THE OPINIONS OF THE GROUP MEMBERS! COMMUNICATIEF DIRECTEUR KOLLING BISSCHOPS

“ De samenwerking binnen de groep devices is zeer goed verlope hadden een duidelijke rolverdeling, de groepsleden hebben zich a aan de afspraken gehouden en er zijn eigenlijk geen problemen o binnen de groep. De site heeft echter wel een minder grote rol ge binnen de quests dan dat we vooraf dachten. We hebben ons me netwerk meer gefocust op de studiedag van de pabodocenten, hie zijn andere dingen (zoals de site) wat minder nadrukkelijk naar vo gekomen. Het organiseren en plannen van de studiedag is echter zeer goed verlopen in de groep, beslissingen waren snel genome zonder problemen. De rolverdeling was makkelijk gemaakt en ied had inspraak in het proces. Ook was iedereen tevreden met wat studiedag moesten doen. Als er een probleem was waren groepsl altijd bereid elkaar te helpen. Toen Maartje en Inge bijvoorbeeld aangaven dat ze de workshop BYOD liever niet alleen wilden gev ik erbij gegaan om zo samen de workshop te kunnen geven. Dus ,de samenwerking is zeer goed verlopen en we kunnen terugkijk


READ THE OPINIONS OF THE GROUP MEMBERS!

DIRECTRICE ICT, WEB EN DESIGNE :LIANNE THEUNISSEN

GROEPSPROCES

“Ik vond het groepsproces zeer goed verlopen. We hebben als gro mooi product neergezet als website. We zijn allemaal erg betrokke geweest bij het proces. Iedereen heeft een goede bijdrage geleve hebben allemaal onze 21st Century Skills laten zien zoals creativi het schrijven), communiceren (tussen de groepsleden), samenwe (wat ervoor gezorgd heeft dat de site gevuld is en we een mooi stu studiedag hebben kunnen verzorgen), ICT-geletterdheid (ik heb z bijgedragen aan het maken van de website zodat alles hierop kon komen), probleemoplossend vermogen (Kollin die tijdens de studi moest filmen en de workshop moest geven), Kritisch denken (hoe


READ THE OPINIONS OF THE GROUP MEMBERS!

ALGEMEEN DIRECTRICE MAARTJE JACOBS

GROEPSPROCES

:”De samenwerking binnen de groep was fenomenaal. Bij het werk projectgroepen gaan de haren me vaak overeind staan. De welbe meelifters passen niet bij mijn doelgerichte en gestructureerde werkaanpak en karakter. Doordat de groep zo consequent was in houden aan afspraken vond ik de werksfeer prettig en luchtig. Dit groot compliment naar mijn collega’s toe! Daarnaast was ik het sp af en toe een beetje bijster. Door mijn probleemoplossend vermog te prikkelen en aan te spreken heb ik steeds meer durf gekregen vragen. Daarmee durf ik te zeggen dat ik gegroeid ben in mijn ICT


WE HAD A NICE FLIGHT! AND LANDED SAFELY!

How to make a group a working organisation  
Advertisement