Issuu on Google+

Konceptbog


Indhold Intro

Microsoft -> Nokia Services & Devices S.4 Microsoft Danmark S.4 Konceptets problemstilling S.4 Konceptets målsætning S.5

Konceptudvikling - 1.Brugerne

Konceptudvikling - 3.Bejlere

3.0 Bejlere S.36 3.1 Samsung - www.samsung.com S.36-37 3.2 Apple - www.apple.com S.37 3.3 Google Inc. - www.google.com/about/company/ S.38 3.4 Samsung, Apple & Google – Microsoft Danmark S.39

1.0 Brugerne S.6 1.1 EDU Space S.6-8 1.2 Aktuelle forbruger- og medietendenser S.9 1.3 Persona beskrivelse S.11

4.Validering & Eksekvering

Konceptudvikling - 2.Byggesten

5.0 Markedsføringsmateriale S.42 5.1 Trykte medier - Plakater S.43-47 5.2 Digitale medier - Instagram S.48 5.3 Digitale medier - Facebook S.49

2.0 Byggesten S.12 2.1 Visuelle retningslinjer S.12 - 2.1.1 Farver S.14 - 2.1.2 Logo S.16 - 2.1.3 Typografi S.17 - 2.1.4 Foto/Illustrationsstil S.18 - 2.1.5 Æstetisk strategi S.19 2.2 Brandarkitektur S.20 2.3 Produkt S.22-29 2.4 Placering S.30-31 2.5 Promovering S.32-33 2.6 Mennesker S.34 2.7 Fysiske rammer & aktiviteter S.34

4.1 Validering S.41 4.2 Eksekvering S.41

5.Markedsføringsmateriale


Intro Microsoft -> Nokia Services & Devices

Microsoft er et af verdens største it-firmaer med base i Redmond, ved Seattle i delstaten Washington i det nordvestlige USA. Microsoft vil genskabe sin forretning ved hjælp af en ny strategi, som har overskriften ”Services and Devices”, hvilket betyder et skifte til en mere løsningsorienteret virksomhed. I den forbindelse har Microsoft opkøbt Nokias Services & Devices enhed. Microsoft og Nokia annoncerede d.3 september 2013, en godkendelse af en transaktion hvori Microsoft opkøber alle dele af Nokias Devices & Services afdeling, herunder licens og brug af Nokias patenter, mapping services som f.eks. Nokia Maps samt Lumia brandet og tilhørende produkter. Microsoft har siden 2011 samarbejdet med Nokia om at udbrede smartphones med Microsofts mobile styresystem Windows Phone. Annonceringen skabte glæde for relaterede investorer, da Nokias aktiekurs samt markedsværdig efterfølgende steg markant. Derudover er Microsofts aktiekurs steget til det højeste niveau i de seneste 10 år, og er steget støt efter annonceringen af Nokia opkøbet Opkøbet skal ses som et forsøg på at trænge længere ind på markedet for smartphones og andre mobile digitale enheder, der i øjeblikket domineres af Apple og forskellige produkter baseret på Android styresystemet fra Google. Derudover ønsker Microsoft at skabe vækst og profit på markedet for mobile enheder gennem hurtigere innovation, øget synergi og unificeret branding samt marketing.

4 Microsoft Danmark

Microsoft har været repræsenteret i Danmark siden 1991, og har et mål om at udnytte innovation til at skabe en betydningsfulld indvirkning, gennem fleksible løsninger, programmer samt partnerskaber med en virksomhedsmodel der prioriterer og sætter mennesker i første række. Microsoft Danmark og partnernetværket arbejder tæt sammen med forskellige organisationer i hele Danmark, for at imødekomme private kunders og virksomheders behov via fuld udnyttelse af innovative kræfter. Microsoft har blandt andet forsøgt at skabe muligheder for studerende i samfundet, ved at forbinde 180 lærere på uddannelsesinstitutioner i et Partners In Learning netværk. Desuden er der 32.000 studenter og lærere der bruger Office 365, gratis til uddannelse. Microsoft har også bidraget til at 10.000 studenter er blevet trænet gennem Study Smarter. Derudover flytter Microsoft Danmark til et nybygget og mere tilgængeligt domicil i Kgs. Lyngby. Domicilet vil indeholde udadvendte interaktive funktioner, for blandt andre tekniske studerende fra Danmarks Tekniske universitet. De tekniske studerende er en af de målgrupper som Microsoft forsøger at opfange, med henblik på den overordnede strategi og de fremtidige brugere, beslutningstagere i virksomheder samt medarbejdere hos Microsoft.

Konceptets problemstilling

En stor del af danske studerende har et negativt billede af Microsoft som virksomhed, og har ikke et tilstrækkeligt kendskab til Microsofts produktsortiment. Derfor har Microsoft svært ved at finde færdiguddannede kandidater til deres konsulentjobs. Derudover er Microsofts nuværende brandarkitektur komplicieret og svær at finde rundt i.


5 Konceptets målsætning

Konceptets specifikke mål tager udgangspunkt i genskabelsen af Microsoft. Det specifikke mål med konceptet er at etablere Microsoft som en løsningsorienteret virksomhed på markedet for mobile enheder med fokus på at ændre danske studerendes negative billede af Microsoft. Der skal skabes et udgangspunkt for et positivt møde med Microsoft Danmark, for herved at hjælpe de studerende med at realisere deres potentiale og behov. Det skal ske ved at levere og give adgang til innovativ Microsoft teknologi baseret på software samt hardware, som de studerende individuelt skal tilegne sig. Derudover skal det specifikke mål være med til at bygge videre på det partnerskab som Microsoft og Nokia indgik i februar 2011, ved at integrere den opkøbte Nokia enhed i en ny overskuelig unificeret brandarkitektur, som kan skabe et fundament for en klar og målrettet markedsføring baseret på Microsofts brand platform og brand essens. Det ønskede resultat med det specifikke mål er, at imødekomme Microsofts nye strategi, og styrke deres virksomheds identitet samt position på markedet for mobile enheder. Microsoft Danmark vil være den primære drivkraft, og har rollen som hovedkommunikator. Microsoft Danmarks mangfoldige og multinationale kultur vil i samarbejde med Partners In Learning netværket og Study Smart tiltaget være bindeleddet mellem konceptets tilbud og danske studerende. Konceptet skal placeres i Kgs. Lyngby som en del af det nye domicil.


Konceptudvikling - 1.Brugerne 1.0 Brugerne

Afsnittet om brugerne giver et indblik i konceptets målgruppesegment, og individerne i dettes kriterier og behov på det danske marked for digitale mobile enheder. Derudover tilkobles aktuelle forbruger- og medietendenser som kan relateres til målgruppesegmentets interesser og aktiviteter. Afsnittet indeholder blandt andet en persona beskrivelse og et moodboard der visualisere brugerne. Afsnittet om brugerne lægger op til det næste step i konceptudviklingen, som er byggestenene. Byggestenene baseres og defineres blandt andet med udgangspunkt i brugerne. Danske studerende vil være konceptets fokusgruppe og primære målgruppesegment. For at få indblik i de studerendes behov og kriterier for valg af mobile enheder, er der gjort brug af en antropologisk fremgangsmåde i form af et fokusgruppe interview med studerende fra Danmarks Tekniske Universitet.

1.1 EDU Space

Konceptets brugere indgår i det, der i forbindelse med Microsofts tidligere markedsføringskampagner og konceptet, kaldes for EDU Space. EDU Space står for educational space og er med til at segmentere konceptets målgruppe. Dette afsnit indeholder et uddrag af de vigtigste og mest relevante pointer fra fokusgruppe interviewet med studerende fra Danmarks Teknisk Universitet, og er med til at beskrive målgruppen. De studerende fra Danmarks Tekniske Universitet gav i dialogen blandt

6

andet udtryk for at de i deres brug af smartphones lægger vægt på at det er nemt og intuitivt at kommunikere med deres venner og medstuderende. De fortalte at de ofte anvender Skype i denne kommunikation, men de vidste ikke at Skype var en del af Microsofts produktsortiment. Desuden beskrev de vigtigheden af at kunne anvende deres smartphones effektivt både privat og i sammenhæng med studiet. I relation til studiet er de blandt andet afhængige af Office programmer, Cloud opbevaring (SkyDrive, Dropbox) samt Skype. Den symbolske brand værdi er en essentiel faktor for deres valg af smartphone eller tablet, og de studerende opfatter deres mobile enheder som et element i deres outfit, og en del af deres personlige branding. Det er vigtigt for dem at de er en del af et populært brand fællesskab. Dette kan betegnes som de studerendes måde at tilslutte sig en social gruppe. I erhvervelsen af en ny smartphone eller tablet, lægger de vægt på at have muligheden for at anvende og fornemme før de beslutter sig for at købe. Prisen er også et vigtigt element, og deres køb er ofte baseret på et månedligt afbetalings abonnement hos en televirksomhed. De studerende bliver ikke påvirket af traditionel reklame, da de ikke læser aviser og ser tv i et særligt stort omfang. De studerende går meget op i at være tæt på et spændende samt aktivt miljø, og gav udtryk for glæden ved at være orienteret omkring hvad der foregår i Kgs. Lyngby. Derudover er de interesserede i at deltage i professionelle og sociale arrangementer sammen med deres studiekammerater. Derudover er brugerne i EDU Space ofte afhængige af fysisk transport, detaljeret og fokuseret indhold, lang batterilevetid, Office, Cloud tjenester, Skype, samt solide og robuste digitale mobile enheder.


7 EDU Space


Nudging

Social Movement

8

Localisation


Konceptudvikling - 1.Brugerne 1.2 Aktuelle forbruger- og medietendenser

Brugerne i EDU Space og deres behov og kriterier lægger sig op ad en række aktuelle forbruger- og medietendenser, som der skal tages hensyn til i udviklingen og markedsføringen af koncept butikken. Tendenserne er indgår i konceptbogens konceptudviklingsafsnit og er en del af konceptets byggesten.

Social Movement

Da det er vigtigt for de studerende at være en del af et populært brand fællesskab er det oplagt at koncept butikken imødekommer dette behov. Behovet om at være en del af et populært brand fællesskab kan også betegnes som de studerendes måde at tilsutte sig en social gruppe på, og kan refereres til den aktuelle forbruger- og medietendens Social Movement. De digitale mobile enheders teknologi har gjort det nemmere for forbrugerne at møde ligesindede, som medfører at flere og flere segmenter med samme interesser og behov organisere sig i fællesskaber, grupper og foreninger - blandt andet på sociale medier. På det seneste har store internationale brands bragt folk sammen, og været med til at danne sociale brand fællesskaber bestående af individer som har noget særligt tilfælles og opfatter hinanden som medlemmer af den samme “familie”. Der er en grund til at Apple har fanatiske fans som ikke vil købe noget fra hverken Samsung, Microsoft eller Google (Androdi). Apple har via deres koncept butikker formålet at skabe et socialt brand fællesskab, der fungerer som et funktionsdygtigt markedsføringsværktøj. Det er derfor vigtigt at den nye Microsoft koncept butik forsøger at efterleve denne tendens, for derved at skabe et bedre udgangspunkt for en positionering på det danske marked for digitale mobile enheder.

9

Localisation

Localisation handler om at forbrugerne har behov for at orientere, interessere, engagere og definere sig selv ud fra deres lokale miljø. Som en del af dette, bidrager Microsofts digitale mobile enheders funktioner (navigation, apps til sociale medier som f.eks. Facebook, Instagram og Twitter), til en nemmere og mere effektiv måde at få opfyldt EDU Space brugernes behov på.

Nudging

Nudging er et begreb og et arbejdsværktøj som bruges af virksomheder der ønsker at påvirke en målgruppe til at træffe et bestemt valg, eller særlige beslutninger, på en indirekte måde, uden at fratage dem friheden til selv at vælge. Nudging kan blandt andet bruges i forbindelse med sociale omgivelser og fællesskaber, der repræsenterer Microsoft mission, vision, værdier og produkter på en positiv måde. Konceptet kan i den forbindelse være med til at skabe et fundament for en indirekte markedsfæring af Microsoft via koncept butikken. Derfor skal koncept butikken tilbyde besøgende at afprøve og få vejledning i Microsofts produkter, i et inspirerende miljø der bærer udstråler og fortæller Microsofts historie, for at give en positiv oplevelse og forsøge at ændre målgruppens holdning. Dette kan være med til at skabe en positiv oplevelse, der ikke er påtrængende, og eventuelt skabe et værdifuldt salgsgrundlag.


Konceptudvikling - 1.Brugerne 1.3 Persona beskrivelse Nicklas Andersen, 23 år, Studerende - Nicklas er en udadvendt studerende på Danmarks Tekniske Universitet, og er ved at tage sin bachelor grad som it-ingeniør.

Baggrund

Nicklas bor på et kollegieværelse i nærheden af Danmarks Tekniske Universitet. Nicklas er single, og er meget glad for at være sammen med sine venner og deltage i både professionelle og sociale arrangementer. Nicklas går meget op i at være tæt på et spændende og aktivt bymiljø, og kan godt lide at føre en sund livsstil.

Interesser & Arbejde

Nicklas interessere sig naturligt for gadgets og tekniske hjælpemidler, og bruger dem i forbindelse med studieopgaver og lignede. Det er vigtigt at de relevante gadgets og tekniske hjælpemidler har et flot, brugervenligt design og er produceret af en virksomhed som han kan associere sig selv positivt med. Niklas har et studiejob som it-medhjælper i en større virksomhed der udvikler applikationer til desktops og mobile digitale enheder.

Microsoft

Niklas forhold til Microsoft som virksomhed er mindre positivt, og han anser Microsoft som en virksomhed der primært henvender sig til erhvervslivet. Nicklas har et dårligt kendskab til Microsofts mobile digitale enheder. Han er dog bekvem ved brugen af Microsofts software og bruger jævnligt Office værktøjer og Skype på sit studie og arbejde.

11

Brug af digitale mobile enheder

Nicklas lægger vægt på at det er nemt og intuitivt at kommunikere med deres venner og medstuderende. Det er vigtigt at kunne anvende mobile digitale enheder effektivt både privat og i sammenhæng med studiet. Den symbolske brand værdi er en essentiel faktor for hans valg af mobile digitale enheder, og opfatter mobile enheder som en del af hans outfit, og personlige branding.

Fremtidsplaner

Nicklas drømmer om at blive en del af en førende virksomhed inden for produktion af hardware og software, som f.eks. Apple, og dermed gøre brug af den viden han har fået gennem sit studieforløb.


Konceptudvikling - 2.Byggesten 2.0 Byggesten

Byggestenene vil med udgangspunkt i brugerne være koncept butikkens markedsføringsplatform, og i den forbindelse vil tages der udgangspunkt i de 7p’er som er et marketing mix, og elementer herfra anvendes til at at beskrive koncept butikkens markedsføringstiltag. Fokusområderne i markedsføringsplatformen er produkt, placering, promovering, mennesker (ansatte), fysiske rammer & aktiviteter. For at sikre at fokusområderne overholder et enstemmigt visuelt udtryk, tager udviklingen udgangspunkt i Microsofts nuværende corporate identity i form af deres visuelle identitet. Dette sker ved brug af deres farvepalette, logo og typografi. Derudover tilkobles foto- og illustrationstil samt en æstetisk strategi.

2.1 Visuelle retningslinjer

De visuelle retningslinjer består af: • • • • •

Farver Logo Typografi Foto/Illustrationsstil Æstetisk strategi

De vsiuelle retningslinjer skal bære præg af Microsofts mission, vision, værdier og den nye strategi.

12


Mission

At hjælpe alle mennesker med at realisere deres potentiale, ved at levere og give adgang til teknologi baseret på software og hardware. Microsoft er, og bestræber sig fortsat på at være en industriel leder inden for tilgængelig innovation, og i at udvikle og producere produkter der er sikrere og nemmere at bruge. Vision

Vision

At skabe innovativ teknologi, der er tilgængelig for alle, og som tilegner sig det enkelte individs behov.

Værdier • • • • • •

Integritet og ærlighed Åbenhed og respekt Store udfordringer Passion Pålidelighed Selvkritik


Konceptudvikling - 2.Byggesten

14

2.1.1 Visuelle retningslinjer - Farver Primær farver

De primære farver er Microsofts primære farver: Orange, Grøn, Blå, Gul Pantone 1645 CMYK 0 - 75 - 100 - 0 RBG 242 - 101 - 34 HEX #f26522

Symbolik Opmuntrende, optimisme, livsglæde

Pantone 7488 CMYK 50 - 0 - 100 - 0 RBG 140 - 198 - 63 HEX #8cc63f

Symbolik Beroligende, harmoniserende, styrker selvkontrol

Pantone 2995 CMYK 100 -0 - 0 - 0 RBG 0 - 174 - 239 HEX #00aeef

Symbolik Kølende, afslappende, koncentration, indre fordybelse

Pantone 123 CMYK 0 - 25 - 100 - 0 RBG 255 - 194 - 14 HEX #ffc20e

Symbolik Opmuntrende, anti-depressiv, stimulerer intellektet

Symbolikken i farverne er lavet ud fra forsøg i sammenhæng med Goethes farveteori, og passer godt til målgruppen og konceptet.

Sekundære farver

De sekundære farver er støtte farver til de primære farver: Sort, Grå De bruges primæt til navnetræk, titler, overskrifter og brødtekst

Produkt farver

Produktfarverne er farver som anvendes på Microsoft digitale mobile enheder og er en del af Windows styresystemer. Produktfarverne kan også bruges til koncept butikkens interiør design og andre visuelle elementer som f.eks. digital og trykt markedsføringsmateriale


Konceptudvikling - 2.Byggesten

16

2.1.2 Visuelle retningslinjer - Logo

Logo’erne består af et bomærke og et navnetræk. Der bruges 2 primære logo’er i konceptets visuelle retningslinjer som er; Microsoft og Windows 8. Derudover er der en række sekundære logoer som vil blive anvendt i et mindre omfang. De primære logo’er er fremvist og opdelt i 4-farve, grayscale og negativ, hvor de sekundære kun er i 4-farve.

Primære logo’er

Sekundære logo’er

Microsoft logo i 4-farve

Windows 8 i 4-farve

Skype i 4-farve

Microsoft logo i grayscale

Windows 8 logo i grayscale

Office i 4-farve

Microsoft logo i negativ

Windows 8 logo i negativ

SkyDrive i 4-farve

®


Konceptudvikling - 2.Byggesten 2.1.3 Visuelle retningslinjer - Typografi

Typografien i konceptets visuelle retningslinjer er Segoe. Segoe bliver brugt i forskellige vĂŚgte og arter. Segoe (Regular, Italic, Bold, Bold Italic), Segoe Black (Regular, Italic) og Segoe Light (Regular, Italic) As si nulliquia sa vendesti in num quis molorep rationseque molum duciendem il explis aut vellabo. Itatendi blaceru ptaquidi si quationsequi que nihit aciae nam aborpor ehendis itecte con recus. Conecea rumquia eaque exceperit aliquid molent haruptatem que nonempos assit dis ut que volorum sintinv endipsumqui ducitia corehen tiorporati tecabo. Ut exped esent quis exerum deliqui seque nulla is quiatibus doles remporror simus excepre sum voluptu ribusa quam quatiam, omniaepere, omnisitat et ut etur? Ximin nonsedit officid estionseque non cores dolorerro volo odi acea conseque comnitia quia volo maximus sus illupictis anis et auta acius volorem sit min et elenima occum fuga. Onseditia voloria cullige nimpore pediorem faccum eaquistrum lautaticorest, omnim re pa non plam et officiis et ilit quatet por sed militata veliquos est, sitas et, to molecul luptas estium dolorro ex estiat et faccabo. Rescient pa venimus ut eium et voluptat ex eos molenem que voluptur mossi voluptus eostibus eosae cum as as re, isquisc iendunt laceruptas destrum sum volorepudae enim faciis miliquae restion pa quis apercid magnit laccum aut et. plisque asi qui re poritatem.

Microsoft

17

As si nulliquia sa vendesti in num quis molorep rationseque molumduciendem il explis aut vellabo. Itatendi blaceru ptaquidi si quationsequique nihit aciae nam aborpor ehendis itecte con recus. Conecea rumquia eaque exceperit aliquid molent haruptatem que nonempos assit dis ut que volorum sintinv endipsumqui ducitia corehen tiorporati tecabo. Ut exped esent quis exerum deliqui seque nulla is quiatibus doles remporror simus excepre sum voluptu ribusa quam quatiam, omniaepere, omnisitat et ut etur? Ximin nonsedit officid estionseque non cores dolorerro volo odi acea conseque comnitia quia volo maximus sus illupictis anis et auta acius volorem sit min et elenima occum fuga. As si nulliquia sa vendesti in num quis molorep rationseque molum duciendem il explis aut vellabo. Itatendi blaceru ptaquidi si quationsequique nihit aciae nam aborpor ehendis itecte con recus.


Konceptudvikling - 2.Byggesten 2.1.4 Visuelle retningslinjer - Foto/Illustrationsstil

Foto/Illustrationsstilen i konceptet lægger sig kraftigt op ad brugerne og konceptets bærende idé. Derfor skal billeder og grafiske illustrationer, hvis muligt, visualisere studerende således at målgruppen kan identificere sig med koncept butikkens markedsføring. Derudover skal de så vidt som muligt baseres på produkter og services fra Microsoft, og udstråle Microsoft Danmarks brand essens, samt formålet med det nye domicil og koncept butikken.

Studerende

Microsoft produkter

Microsoft Danmark

Domicil - Localisation - Koncept butik

18


Konceptudvikling - 2.Byggesten 2.1.5 Visuelle retningslinjer - Æstetisk strategi

Den æstetiske strategi har konceptets målgruppe i fokus, og er med til at give konceptet den rette effekt, ved at give modtagerne den bedst mulige oplevelse i forhold til målsætningen. Den æstetiske strategi bruges i forhold til konceptet som et markedsførings værktøj, der skal sikre at al markedsføringsmateriale har det korrekte udtryk med henblik på nudging, således at det ikke bliver direkte og kommercielt. Det er vigtigt at modtagerne føler sig frie i deres valg, men alligevel påvirkes i en bestemt retning. Udtrykket i markedsføringsmaterialet er både fysiologisk, psykologisk, socialt og kulturelt. Modtagerne og brugerne af konceptet skal forstå budskabet og udtrykket med det samme. Udtrykket skal være lige til, harmonisk og i balance. Informationerne skal være let tilgængelige, ikke have en kompleks struktur og være let aflæselige. De skal få en fornemmelse af behag og tryghed, lidt ligesom hvis de var derhjemme. Det skal være genkendeligt og let afkodeligt. Brugerne af konceptet skal få lyst til at besøge det nye domicil og koncept butikken, og deraf blive en del af et socialt fællesskab. Dette skal medvirke at der dannes en kultur omkring konceptet med fundament i Microsofts brand platform og essens.

19


Konceptudvikling - 2.Byggesten

20

2.2 Brandarkitektur

Microsofts brandarkitektur har, med henblik på en stærkere virksomhedsidentitet og autenticitet samt målet om at opnå en unificeret branding og marketing, en udfordring. Microsofts brandarkitektur indeholder en række forskellige strategier, som er med til at skabe en nuanceret men til tider uoverskuelig infrastruktur. Denne infrastruktur kan være en ulempe for Microsofts overordnede brand og identitets sammenhængskraft, med udgangspunkt i balancen mellem interne og eksterne elementer.

Corporate brand

Subbrands

Den nuancerede og til tider uoverskuelige brandarkitektur kan blive mere overskuelig hvis Microsofts corporate brand bliver en symbolsk afspejling af og komplementere virksomhedens idealer samt intentioner som en visuel del af de strategier og brands som indgår i arkitekturen. Derfor skal alle subbrands i Microsofts brandarkitektur fremover være støttet af Microsofts corporate brand. Dette sker ved at benytte en paraplybrand arkitektur med en understrategi (Partnerskab) der lægger vægt på at udnytte og bruge et corporate brand i partnerskab med et subbrand. Dette er en måde at opbygge, tilrette og unificere brandarkitekturen på, således at produkter, som ikke allerede er støttet af Microsofts corporate brand, bliver genkendt som Microsoft produkter. Derudover imødekommes den nye strategi og integrationen af de produkter som erhverves fra Nokia. Desuden gøres Microsofts brand essens mere autentisk og transparent, hvilket kan ændre danske studerendes billede af og møde med Microsoft Danmark.

®


Partnerskab

I en partnerskab-strategi bliver subbrandet ”forfremmet” til at spille en lige så vigtig rolle som corporate brandet. De 2 brands er ligeværdige partnere som kan tilføre positiv værdi til hinanden. I forbindelse med koncept butikken skal partnerskab-strategien være med til at skabe synergi i Microsofts produktsortiment og integrere Nokias mobile digitale enheder, for derved at skabe en unificeret branding og marketing.


Konceptudvikling - 2.Byggesten 2.3 Produkt

Da koncept butikken skal indeholde Microsoft produkter, og de studerende har specifikke behov for køb af mobile enheder, er det vigtigt at tage hensyn til påvirkende produktrelaterede faktorer.

22

produktseriens enheder vil derfor skifte navn fra Nokia Lumia til Microsoft Lumia. Dette navnskifte sker i overenstemmelse med den nye strategi for brandarkitekturen.

Produkt afsnittet vil indeholde en oversigt over hvilke produkter koncept butikken skal promovere og sælge. Produktoversigten er inddelt på hardware og software.

Hardware Microsoft Surface Tablets er en af de primære produktkategorier på det danske marked for digitale mobile enheder.Surface en hybrid-tablet der er udviklet til at kunne bruges til applikationer som vi kender dem, og skrivebordsarbejde. Surface er baseret på Windows 8 styresystemet Surface fås i 3 modeller, Surface, Surface 2 og Surface Pro 2. Surface har hidtil været markedsfør som Surface, men vil i forbindelse med den nye brandarkitektur strategi kaldes Microsoft Surface.

Microsoft Lumia (2520, 1520, 625, 1020, 925, 520, 720, 620, 920, 820) Lumia er et subbrand og en produktserie som består af smartphones og tablets. Lumia produkterne er en opfindelse der opstod i Microsofts samarbejde med Nokia som startede i 2011, og Microsoft overtager rettighederne efter opkøbet af Nokias Services & Devices enhed. Microsoft har i forbindelse med overtagelsen ikke rettighed til at bruge Nokia brandet, og

Software Windows 8 Windows vil i forbindelse med den nye brandarkitektur strategi beholde sit originale logo’s visuelle udtryk, da det består af grafiske elementer som er baseret på Microsofts bomærke. Windows produkterne er ens i deres visuelle udtryk og har den samme brugergrænseflade, hvilket gør det nemmere for brugere at benytte forskellige enheder baseret på Windows styresystemer. Dette skal markedsføres kraftigt i forbindelse med koncept butikken. - 8.1 Windows 8.1 er Microsofts nyeste styresystem til desktops og tablets. Windows 8.1 er udviklet til at styrke en spændende og prisoverkommelig ny generation af pc’er og kommer i forskellige versioner (8.1, 8.1 Pro, 8.1 N) - Phone 8 Windows Phone er et mobilt operativsystem lavet til smartphones.


Konceptudvikling - 2.Byggesten Microsoft Office Microsoft Office er en kontorpakke, som blandt andet indeholder tekstbehandlingsprogrammet Word, regnearksprogrammet Excel, præsentationsprogrammet PowerPoint, databaseprogrammet Access samt kalender- og e-mail programmet Outlook. Microsoft Office vil i forbindelse med den nye brandarkitektur strategi beholde sit originale logo’s visuelle udtryk med en lille justering. Microsofts navnetræk vil indgå som forstærker som vist herunder.

23

Skype by Microsoft Skype er en software VoIP-telefonservice. Skype kan anvendes til IP-telefoni mellem to computere, eller såfremt man forudbetaler et beløb, mellem en computer og en fastnet telefon. Microsoft opkøbte i maj 2010 Skype for 44,4 mia. kr. og er dermed en af Microsofts største investeringer. Skype blev opkøbt med formålet om at styrke Microsofts platform på internettet og sørge for at give fodfæste på markedet for mobile enheder gennem let tilgængelige og intuitive kommunikative tekst og tale funktioner. Derfor skal Skype fremover være en integreret del i Microsofts digiale mobile enheder og deres Window styresystem.

Microsoft Skydrive SkyDrive er et gratis onlinelager til dine filer, og du har adgang til det overalt. Når du gemmer dine filer på SkyDrive, har du dem altid lige ved hånden. SkyDrive er blandt andet tilgængelig via en app som automatisk synkronisere filerne fra og til dine digitale mobile enheder. SkyDrive vil i forbindelse med den nye brandarkitektur strategi beholde sit originale logo’s visuelle udtryk med en lille justering som med Microsoft Office. Derudover vil SkyDrive fremover omtales som Microsoft SkyDrive.

®

Skype er verden over et velkendt brand, men mange ved ikke at det er ejet af Microsoft. Da det er et velkendt brand, vil der være en stor risiko i at redesigne Skypes logo og tilhørende bomærke og navnetræk. Derfor vil Skype i forbindelse med den nye brandarkitektur strategi fremstår en smule anderledes end de andre subbrands. Det er dog vigtigt at Microsoft indgår og deraf kommer Skype by Microsoft. Microsofts navnetræk vil som på de andre subbrands blive brugt som forstærker.

by Microsoft


by MicrosoftKonceptudvikling - 2.Byggesten 2.4 Placering

Dette afsnit vedrører blandt andet konceptets produkter og deres distributionskanaler og placeringer i koncept butikken. Placeringen af produkterne sker i overenstemmelse med koncept butikkens plantegning i samarbejde med kommunikationsmodellen AIDA. Derudover berøres koncept butikkens tilgængelighed i form af åbningstider.

Distributionskanaler

Koncept butikken er den primære distributionskanal. Koncept butikken henvender sig primært til studerende, og derfor vil uddannelsesinstitutioner være sekundere distributionskanaler. Der vil i relation til uddannelsesinstitutionerne til en start opsættes pop-up shops og boder i Kgs. Lyngby i samarbejde med Microsofts etablerede samarbejdspartnere Partners In Learning netværket og Study Smarter. Koncept butikken vil i samarbejde med Microsofts nye domicil i Kgs. Lyngby, som er placeret lokalt i nærheden af shopping- og indkøbscentre, skabe en interesse for handlende og forbipasserende omkring Microsoft og det tilgængelige produktsortiment. Shopping- og indkøbscentrene består blandt andet af detailforhandlere som fona og expert, der i relation til koncept butikken skal fungere som tertiære distributions- og markedsføringsled. Hvis besøgende af disse detailbutikker ønsker yderligere information omkring Microsofts produktsortiment har de mulighed for at blive henvist til koncept butikken. Microsofts etablerede samarbejdspartnere er at finde i flere af Danmarks store uddannelses byer og det vil være oplagt at udvide antallet af distributionskanaler med flere koncept butikker i forbindelse med dette.

Koncept butik - Plantegning

30

Koncept butikkens plantegning er udformet med EDU Space brugerne i mente, da de har en række specielle behov og kriterier for valg af digitale mobile enheder.


Konceptudvikling - 2.Byggesten

31

I erhvervelsen af en ny smartphone eller tablet, lægger brugerne i EDU Space vægt på at have muligheden for at anvende og fornemme før de beslutter sig for at købe.

med til at skabe et socialt fællesskab og minde de besøgende om at Microsofts produktsortiment er moderne og at det kan være en del af deres personlige branding.

AIDA AIDA er en forkortelse for Attention, Interest, Desire og Action og er en kommunikationsmodel. AIDA skal som kommunikationsmodel være med til at beskrive opdelingen i plantegningen og den ønskede kommunikation mellem Microsoft og de besøgende.

Action De 3 første faser i AIDA er skal være med til at ændre de besøgendes opfattelse og møde med Microsoft i en positiv atmosfære, uden at de skal føle sig tvunget til at købe det de har afprøvet og testet. Den vigtigste indflydelse koncept butikken skal have på de besøgende er, at få dem gjort opmærksomme på Microsofts tilstedeværelse på det danske marked for digitale mobile enheder, samt styrke deres kendskab til produktsortimentet. Personalet i koncept butikken skal lægge vægt på god service og handle i en positiv ånd, således at Microsofts brandplatform og essens gøres transparent og vellidt blandt koncept butikkens besøgende.

Attention For at skabe opmærksom i det øjeblik de besøgende træder ind i koncept butikken, er hardware produkterne placeret tættest på indgangen. Derudover skal der placeres en oversigtstavle som danner et overblik over koncept butikkens muligheder, og butikkens personale skal stå til rådighed samt vejlede de besøgende i brugen af koncept butikkens produktsortiment og muligheder. Hardware produkterne skal være funktionsdygtige, så det er muligt for de besøgende at afprøve og teste dem. Interest Hardware produkterne og vejledningen fra personalet skal skabe interesse omkring Microsoft som en helhed og den integrerede software. Derfor er software produkterne placeret lige efter hardware produkterne. Informationsrige grafiske elementer skal gøre de besøgende opmærksomme på software produkterne. Desire Opmærksomheden og interessen skal vække de besøgendes lyst til at afprøve hard- og software produkterne. Dette kan ske i fotorummet eller aktivitetsrummet som er lavet til netop dette. De kan i disse rum derudover, mingle med andre besøgende og dele deres oplevelse. Dette skal være

Åbningstider

Koncept butikkens tilgængelighed skal forholde sig til domicilets og de nærtliggende shopping- og indkøbscentres åbningstider. Normale åbningstider Hverdage 10-19 Lørdage 10-17 Søndagsåbent 10-17 Lovbestemte lukkedage 2014: den 1. januar (Nytårsdag), den 17. april (Skærtorsdag), den 18. april (Langfredag), den 20. april (1. Påskedag), den 21. april (2. Påskedag), den 16. maj (St. Bededag), den 29. maj (Kr. Himmelfartsdag), den 5. juni (Grundlovsdag), den 8. juni (1. Pinsedag), den 9. juni (2. Pinsedag)


Konceptudvikling - 2.Byggesten 2.5 Promovering

Dette afsnit vil indeholde og analysere forskellige strategier for promovering af koncept butikken. Herunder kernebudskab, mediestrategi, PR og branding.

Kernebudskab

Kernebudskabet i koncept butikken skal formidle det grundlæggende i Microsoft som virksomhed, og hvorfor det har en værdi for målgruppen. Kernebudskabet skal passe til kulturen i Microsoft og formidle brand essensen. Kernebudskabet tager derfor udgangspunkt i Microsofts vision, mission og værdier. Kernebudskabet skal formidle Microsoft mission om at hjælpe alle mennesker med at realisere deres potentiale, ved at levere og give adgang til teknologi baseret på hardware og softwere, og imødekomme visionen som en forpligtelse om at skabe innovativ teknologi, der er tilgængelig for alle, og som tilegner sig det enkelte individs behov. Kernebudskabet skal udstråle Microsofts værdier, og sikre at personalet i koncept butikken efterlever disse som essentielle grundlæggende principper i deres arbejde.

Mediestrategi

Mediestrategien i konceptet baseres på medier der gør brug af visuel symbolic, i relation til koncep bogens visuelle retningslinjer, som skal være med til at få kernebudskabet frem til målgruppen i samarbejde med Microsofts produktsortiment. Mediestrategien består af både digitale og trykte medier, som tager udgangspunkt i forskellige frekvens-strategier. Da det nye domicil først vil være færdigbygget i 2015, indgår der ikke en tidsplan for udviklingen samt opsætningen af medierne i denne konceptbog.

32

Digitale medier De digitale medier er valgt i relation til de aktuelle forbruger- og medietendenser Social Movement og Localisation. Derfor skal Facebook, Twitter og Instagram benyttes. Målgruppen har i brugen af deres digitale mobile enheder adgang til disse digitale medier, via tilgængelige Windows 8 apps. Det er derfor vigtigt at disse apps holdes opdateret. De digitale medier skal markedsføre og promovere koncept butikkens indhold og aktiviteter. Interne og eksterne interessenter bliver herved gjort opmærksom på nyheder, og har mulighed for at interagere socialt med hinanden samt dele deres oplevelser. Kommunikationseffekten i de digitale medier kan være med til at skabe en viral markedsføring af koncept butikken, i forbindelse med involverende aktiviteter. Den ønskede opdateringsfrekvensen er hyppig, og er afhængig af brugernes interaktion og vedligeholdesen fra Microsoft Danmarks ansatte, Trykte medier De trykte medier vil fungere som ekstern markedsføring af koncept butikken, i forbindelse med lanceringen og åbningen, og skal anvendes som kraftige her-og-nu visninger med en høj frekvens, frem for en fordeling over lang tid. De trykte medier skal opsættes omrking Kgs. Lyngby lokale bymiljø og uddannelsesinstitutioner, således at målgruppen bliver gjort opmærksom på det nye tiltag. De trykte medier består primært af plakater og flyers. Det vil være muligt at udbygge fundamentet med andre trykte medier, hvis dette ønskes.


Konceptudvikling - 2.Byggesten PR Public relations kommunikationen skal i forbindelse med koncept butikken benyttes ved lanceringen og åbningen, ved hjælp af en pressemeddelelse.

33

Brand

Pressemeddelelsen skal være en kort meddelelse, og sendes ud til Kgs. Lyngby lokale dagblade, aviser og radiostationer. Den skal fungere som en appetitvækker for journalisterne, der derefter kan videregive nyheden om koncept butikken i deres pågældende medie. Branding Den overordnede branding af Microsoft Danmark og koncept butikken tager udgangspunkt i en approach som støtter den nye brandarkitektur samt mediestrategien og referere til den aktuelle forbruger- og medietendens social movement. Branding approachen som anvendes kaldes for the community approach hvis fundament bygger på forholdet mellem det overordnede Microsoft brand og EDU space brugerne imellem, og har brandet som omdrejningspunkt socialt interaktion. The community approach skal imødekomme muligheden for at skabe et socialt brand fællesskab med udgangspunkt i Microsofts brand platform (mission, vision, produkter, marked, kommunikation, kompetencer, værdier, differentiering). Dette skal styrke og skabe sammenhæng mellem interne (organisations- og corporate identitet) samt eksterne elementer (image og omdømme) i Microsofts brand identitet, for derved at lukke kløften mellem Microsofts vision og image.

Bruger

Bruger


Konceptudvikling - 2.Byggesten 2.6 Mennesker

Microsofts medarbejdere og samarbejdspartnere vil være kulturen og den primære drivkraft bag konceptet. Der vil i relation til denne kultur og drivkraft skabes en plan, med udgangspunkt i Microsofts værdier samt mission, for koncept butikkens medarbejdere, herunder rekruttering, træning/uddannelse, motivering og team work.

34

Baggrundsmusikken skal imødekomme en social atmosfære og her kan der iblandes Microsoft relateret musik som f.eks. ”Everything at once”. Wi-Fi Der skal være fri internetadgang til informationssøgning.

Hardware Koncept butikken skal indeholde og udbyde brug af Microsoft baserede produkter i form af digitale mobile enheder og andre hardware baseMicrosofts nuværende medarbejdere har erfaring og kendskab til software rede produkter (laptops, xbox, kinect, printere, servere, lokalt netværk, produkternes, mens ansatte som kommer fra Nokias Services & Devices afdeling har styr på hardware produkterne. De to grupperinger skal i forbin- projektor, lærred, lys og lydanlæg). delse med koncept butikken lære fra hinanden og arbejde sammen om at Software skabe et atmosfære der udstråler synergi og et unificeret Microsoft. Hardwaren skal være installeret med Microsoft software (Windows, Office, Sharepoint, Skydrive, SQL)

2.7 Fysiske rammer & aktiviteter

Der vil i koncept butikken blive lagt vægt på Microsofts definition af ”World of Work”, som skal skabe et meget åbent og fleksibelt arbejdsmiljø. Koncept butikkens indretning skal tage udgangspukt i Microsofts visuelle identitet og udstråle de værdier som Microsoft har. Dette gøres ved at bruge skreve budskaber som indretningselementer på f.eks. vægge, malerier og vinduer.

Mad og drikkevarer Koncept butikken skal tilbyde sunde drikkevarer, som skal være med til at skabe fysisk og mental velvære i forbindelse med brugen af Microsoft produkter. Medlemsskab (Det er vigtigt i denne sammenhæng at tænke på juridiske aspekter og privacy)

Farvevalget skal holdes i de farver som er beskrevet og vist i afsnittet om visualle retningslinjer.

Det skal være muligt at blive medlem, for derved at modtage eksklusive tilbud på:

Derudover skal indretningen være med til at skabe et afslappet, hyggeligt og behageligt miljø i en moderne stil. Belysningen er et vigtigt element i denne sammenhæng. Koncept butikkens lokale er opdelt i individuelle områder, og indeholder et aktivitetsrum/café hvor der kan snakkes og diskuteres. Indretningselementerne i dette område skal være fleksible, således at der kan ændres opstilling i forbindelse med aktiviteter og arrangementer.

Microsoft produkter Arrangementer (musik, foredrag, kursus) Adgang til bycykler (lokal transport mellem studie og koncept butik) Bøger (Microsoft Press)


Konceptudvikling - 3.Bejlere 3.0 Bejlere

Dette afsnit konkretisere og beskriver kort de primære konkurrenter til Microsoft Danmark og koncept butikken på det danske marked for digitale mobile enheder. Formålet med afsnittet er at lægge en strategi for Microsofts positionering på markedet. De primære konkurrenter er Samsung, Apple og google. De primære konkurrenter er analyseret på baggrund af deres hjemmeside samt data fra Navne & Numre Erhverv, og deres strategi er belyst på baggrund af deres seneste tiltag, med en overordnet perspektivering til 3 teoretiske strategiske udgangspunkter. De teoretiske udgangspunkter er baseret på analyser af forskellige multinationale virksomheders strategier, og lægger vægt på innovation samt produktudvikling. Markedspositionieringen tager afsæt i statistikker fra 2012.

3.1 - Samsung - www.samsung.com

Samsung er en multi-facetteret producent af elektroniske enheder, men vil i denne konkurrentanalyse primært analyseres på baggrund af deres smartphones og tablets. Samsung Danmark har kontor i København, med 339 ansatte, og en omsætning på lidt over 12 mio. danske kroner i 2012.

3.1.1 - Strategi

Samsung mener ikke længere at digitale produkter kun er apparater med mange funktioner. De er også en del af den måde, vi lever på. Samsung vil gerne skabe oplevelser i forbindelse med deres mobile digitale løsninger, som skal være sjove, flotte, smarte samt effektive, og gøre livet og hverdagen lettere. Samsung bestræber sig på at deres digitale mobile løsninger skal være en del af deres kunders liv. Samsung forsøger kontinuerligt at forbedre deres produkter og søge efter nye muligheder inden for teknik samt funktion, og lægger vægt på at skabe

36

designs der gør indryk, og giver deres kunder mulighed for at udtrykke sig gennem det image som de ønsker deres omverden skal huske dem for. Samsungs strategi betegnes som en Market Reader strategi. Denne strategi går ud på at observere samt evaluere et markeds nuværende produkter og kommende trends for derved at belyse innovative muligheder og trusler. Market Reader strategien fokusere på at skabe værdi gennem inkrementel innovation.

3.1.2 - Produkter

Samsung producerer og udbyder 50 smartphones og 17 tablets som alle er baseret på styresystemer fra Microsoft (Windows Phone) eller Google (Android). Deres smartphones og tablets funktioner er konkurrencedygtige og i balance med markedet for mobile enheders innovations- og teknologibaserede krav. Samsung kan desuden drage fordel af deres andre produktionsområder, og anvender disse til at producere processorer og displays til deres smartphones og tablets.

3.1.3 - Markedsposition

Samsung havde den største andel (31,2%) af solgte mobil telefoner i detailhandlen 2012 på det danske marked for mobile enheder, og med dette i mente kun 22,6% af den samlede andel i 2008. Samsung overtog i den forbindelse også Apples position, for derved at blive den førende spiller på det danske smartphone marked. Styrker: • Bredt sortiment af smartphones og tablets • Strategiske og innovative tiltag (Market Reader) • Brandværdi - opfattelse og omdømme • Multi-facetteret – processorer og displays • Markedsposition – største andel af detailsalget 2012 (31,2%)


Konceptudvikling - 3.Bejlere Svagheder: • Afhængig af ekstern software leverance fra konkurrenter • Hardware fokuseret • Smalt IT produktsortiment • Multi-facetteret – Mange andre produktrelaterede fokus områder

3.2 - Apple - www.apple.com

Apple designer og udvikler i forbindelse med de primære produktkategorier på det danske marked for mobile enheder, både hardware og software. Apple har ikke en afdeling i Danmark. Den nærmeste afdeling ligger i Sverige, som beskæftiger 171 medarbejdere.

3.2.1 - Strategi

Apple har indtil nu haft en forholdsvis simple strategi, jf. Business Insider artikel, hvad angår deres udvikling og produktion af smartphones og tablets. Strategien er baseret på idealet om at man ikke udvikler og producere et varierende udvalg af et produkt, men ét produkt som alle vil have. I relation til de 3 innovative strategiske teoretiske udgangspunkter, er Apple i deres innovation og produktudvikling en virksomhed med en Need Seeker strategi. Dette betyder at Apple i deres strategi lægger vægt på, at skabe et indblik i deres kunders behov, for derved at udvikle innovative produkter og services på baggrund af en omfattende slutbruger forståelse.

3.2.2 - Produkter

Apples smartphone sortiment består af 2 smartphones (iPhone 5S, 5C) og 3 tablets (iPad Air, 2, mini). Alle produkter i deres smartphone og tablet sortiment er baseret på Apples seneste version af deres eget styresystem, iOS 7, som ikke anvendes af andre multinationale smartphone og tablet producenter. Hardwaren i iPhones og iPads er Apples egen.

37

Derudover udvikler og producere Apple software baserede programmer som er indbygget i deres smartphones og tablets.

3.2.3 - Markedsposition

Apple havde i slutningen af 2012, med deres daværende smartphone model, iPhone 5, 22,8% af det samlede smartphone og feature phone salg, og var dermed den anden mest sælgende smartphone producent i Danmark 2012. På tablet markedet, indtjente iPad produkterne Apple en anden plads på markedet for computere og tilbehør, med 13.1% af det samlede salg i 2012. Apple gik derfor 2013 i møde med en positionering som den næstmest sælgende virksomhed på det danske marked for mobile enheder, og har siden lanceringen af deres første iPhone og iPad været et indflydelsesrigt og succesfuldt brand på det globale og danske marked for digitale mobile enheder. Styrker: • Dybdegående forståelse af forbrugernes behov (Need Seeker) • Indflydelsesrige og populære brands – iPhone, iPad • Ny strategi • Software – iOS 7, iCloud, iTunes, App Store • Markedsposition Svagheder: • Smalt smartphone og tablet sortiment • Ny strategi • Produktudvikling - nedadgående detailsalg


Konceptudvikling - 3.Bejlere

38

3.3 - Google Inc. - www.google.com/about/company/

3.3.3 - Markedsposition

Google er modsat Samsung og Apple ikke fokuseret på at udvikle, designe og producere mobile enheder, men lægger derimod vægt på at skabe innovative og intuitive styresystemer, som kan skabe et funktionelt fundament for de mobile enheder.

Googles markedsposition og eksistensberettigelse gør dem til en samarbejdspartner og konkurrent iblandt multinationale virksomheder der udvikler og producere smartphones og tablets.

Google er i relation til de tidligere multinationale virksomheder, en noget anderledes spiller på det globale og danske marked for mobile enheder. Google er en virksomhed der tilbyder en lang række af innovative og teknologiske værktøjer, der til forskel fra blandt andet Samsung og Apple, primært er baseret på software.

3.3.1 - Strategi

Google har en strategi der er baseret på teknologien på et bestemt markeds muligheder. Denne form for strategi kan i relation til de 3 innovative strategiske teoretiske udgangspunkt, kaldes for en Technology driver strategi. Googles innovation og produktudvikling er baseret på deres egne teknologiske kompetencer, og drevet af et ønske om at udvikle nye produkter baseret på den seneste teknologi. Googles eksistensberettigelse og positionering på det globale og danske marked for mobile enheder, afhænger derfor af en fundamental forståelse og udnyttelse af markedets teknologiske muligheder.

3.3.2 - Produkter

Google har udviklet styresystemet Android, som er et mobil-operativsystem, og Googles primære fokusområde og indtjeningskilde.

Googles markedsposition og eksistensberettigelse er resultatet af Android styresystemet succes. 50.3% af alle smartphones solgt i detailledet, på det danske marked for mobile enheder i 2012, havde Android som styresystem. Til sammenligning havde de 2 næstmest sælgende styresystemer, Windows og iOS, henholdsvis 14% og 28%.

Styrker: • Android • Samarbejdspartnere • Netværk af udviklere – Open Source Svagheder: • Hardware - udvikling og produktion af mobile enheder • Samarbejdspartnere • Risiko for forkert tilretning – Open Source


Konceptudvikling - 3.Bejlere 3.4 Samsung, Apple & Google – Microsoft Danmark

De primære konkurrenter har forskellige produktbaserede fokusområder. Samsung er hardware fokuseret på et bredt udvalg af produkter inden for elektronik. Google har primært fokus på software, herunder styresystem, søgemaskine, kontorpakke, internet browser og navigation. Apple har fokus på både hardware og software, men inden for et meget begrænset produktsortiment (mobile enheder). Microsoft har historisk et bredt fundament på software til alle IT behov. Med opkøbet og overtagelsen af Nokia tilføjer de et stærkt brand med nyudviklet hardware på mobile enheder. Microsofts styrke er deres alsidighed på software som skaber et komplet fundament til såvel erhverv som privat brug. Med udviklingen af Windows Phone har de skabt grundlaget for at udbrede den stærke software portefølje til mobile enheder, og med smartphones samt tablets fra Nokia i sortimentet, forenes det bedste fra to verdener. Dette giver Microsoft et forspring til de primære konkurrenter, som vil være det fundamentale positioneringsgrundlag for koncept butikken.

Software

Google

39

Den generiske strategi for konceptet vil være en fokuseret differentieringsstrategi. En fokuseret fordi der er en specifik målgruppe i de studerende, og differentiering med udgangspunkt i de muligheder konstellationen har for at markedsføre et unikt produkt baseret på stærk hardware, alsidig software og en veletableret lokal kanalstrategi samt serviceorganisation, i forhold til konkurrenterne. Det vil i forbindelse med den generiske strategi være fordelagtigt at kigge på de primære konkurrenters strategier, for derved at udnytte fordelene og tage højde for ulemperne. Den generiske strategi kan udvides hvis koncept butikken er en succes. Microsoft Danmark kan i den forbindelse henvende sig til flere målgrupper og andre dele af Danmark med en differentieringsstrategi der har et bredere perspektiv.

Microsoft

Apple

Samsung

Hardware


Unificeret kommunikation

Digitale mobile enheder

Søgning

Software/Hardware

Kompetent kultur

Koncept butik

Udviklere

Commerce


4.Validering & Eksekvering 4.1 Validering

Koncept butikkens validering skal vuderes vha. et Proof Of Concept princip kørt mod en testgruppe bestående af studerende fra EDU Space. Resultatet ønskes præsenteret i konkret talform. Formålet med valideringen er at få et indblik i de studerendes holding til konceptet, og mulighederne. Derudover vil det være relevant at få deres tilgang til udviklingen af konceptet, og høre deres bud på forbedringer. Valideringen skal sikre at byggestenene er værdifulde for Microsoft Danmark. Hvis byggestenene godkendes af testgruppen vil konceptets kunne eksekveres. Hvis ikke, skal byggestenene revurderes.

Eksekvering

Konceptets eksekvering skal tage udgangspunkt i en eksekveringsplan, som består af en række delpunkter og mål som er vigtige for opnåelsen af det specifikke mål. Eksekveringsplan • Fremlæggelse for Microsoft Danmarks Marketing Group • Accept fra Microsoft Danmarks Marketing Group • Udvikling af byggesten • Proof Of Concept • Fremlæggelse af testresultater • Videreudvikling af byggesten • Udrulningsplan med timeline • Endelig udførsel og implementering • Evaluering

41


5.Markedsføringsmateriale 5.0 Markedsføringsmateriale

Dette afsnit viser eksempler på markedsføringsmateriale af både trykte og digitale medier. Materialets indhold og udtryk er udarbejdet med udgangspunkt i de visuelle retningslinjer og markedsføringsplatformen.

42


Markedsføringsmateriale 4.1 Trykte medier - Plakater

43


Markedsføringsmateriale 4.1 Trykte medier - Plakater

44


Markedsføringsmateriale 4.1 Trykte medier - Plakater

45


Markedsføringsmateriale 4.1 Trykte medier - Plakat eksempel 2

46


Markedsføringsmateriale 4.1 Trykte medier - Plakat eksempel 1

47


Markedsføringsmateriale 5.2 Digitale medier - Instagram

48


Markedsføringsmateriale 5.3 Digitale medier - Facebook

49


KONCEPT BOGEN ER UDARBEJDET I FORBINDELSE MED EN BACHELOREKSAMEN I BRAND DESIGN PÅ KEA. Designet af:


Koncept bog Microsoft