Page 1

KIRKE OG SOGN DR-Kirken i Lyngå LYNGÅ

SKJØD

LERBJERG

December 2011 Januar Februar 2012

Nr. 4 31. årg.

Læs inde i bladet


2

INDHOLD

KIRKELIG VEJVISER

Kirkelig vejviser............................side 2

Sognepræst og provst Anders Bonde Lyngåvej 85, 8370 Hadsten Tlf. 8698 1224. Mobil 2361 6424. E-mail: anbo@km.dk. Træffes i reglen bedst 12-13. Undtagen mandag. I øvrigt efter aftale.

Set fra præsteværelsen............. side 3-4 Siden sidst......................................side 4 Konfirmander............................... Side 5 Set fra præstegården................. side 6-7 Gud og gryderet............................side 7 Stemmegaflen............................ side 8-9 Julens arrangementer............... s. 10-13 Kunstgruppen.............................side 14 Nytårsløjer i krigstid................. Side 15 Kirke og sogns udsendte......side 16-17 Kirkehøjskolen............................side 17 Højskoletimer.......................side 18-19 Salmeklummen ..........................side 20 Nyt fra Lerbjerg/Svejstrup.........side 21 Nyt fra Skjød...............................side 22 Nyt fra Lyngå...............................side 23 Særlige Gudstjenester................side 23 Gudstjenesteliste.........................side 24

Deadline for modtagelse af materiale til næste udgave 1/2 2012. Sendes til hlf@km.dk. Tryk: Vitten Grafisk A/S

Sognepræst Sanne Thøisen Vestervang 10, 23, 8000 Århus C. Tlf. 8614 8820. Mobil 2182 5146. E-mail: sath@km.dk. Fødsler, dåb, vielser, dødsfald samt attester sker ved henvendelse til sognepræsten. Organist: Lyngå, Skjød og Lerbjerg Kirker Anne Lise Quorning, Lyngåvej 78, Lyngå, 8370 Hadsten. Tlf. 8696 5004 / 5124 4754. E-mail: kirkemus@lyngaaby.dk Gravere: Brian Sørensen, Islandsvej 22, Hadsten. Tlf. 8698 3041. Mobil 3052 1053 E-mail: BS@dlgpost.dk Bodil Engelbrechtsen, Hammelvej 44, Lyngå. Tlf. 8698 2155. Mobil 2943 8716. E-mail: finnogbodilengelb@gmail.com NielsBech Mortensen, Futuravej 14, 8370 Hadsten. Tlf. 8698 1202. Mobil 2465 3640. E,mail: margitogniels@gmail.com Kirkesanger: Lyngå, Skjød og Lerbjerg Kirker Hans Bonde, Mølbakken 6, 8560 Kolind. Tlf. 30315649 E.mail: tank_fly@hotmail.com Køkken og servicemedarbejder Lyngå: Else Jensen tlf. 8698 1268 / 2843 8546. E-mail: elsejensenmail@gmail.com

Fotos: Hans Jørgen Christensen, Favrskov. Menighedsrådsformænd: Lyngå: Bjørn Anthonsen, Rækkevej 2, Tlf. 8698 0739. Skjød: Anny K Hansen, Skolebakken 14. Tlf. 8696 0132. Lerbjerg: Konstitueret Anna Lise Ø. Christensen, Lerbjergvej 36, tlf. 8698 3048 Besøg af præsten En henvendelse til os præster er altid velkommen, hvis nogen ønsker – eller måske hører om én, der ønsker – en snak med os. Friweekend/Ferie I ferier og friweekender henvises til sognepræst Anders Bonde 86 98 1224, sognepræst Sanne Thøisen, tlf. 8614 8820. Der kan altid ske henvendelse til provstesekretær Hanne Foldager tlf. 5121 5004 for nærmere information. Kirkebilen Alle er velkomne til at anvende kirkebilen til møder, gudstjenester, koncerter m.v., som foregår i kirkeligt regi i vore tre sogne. Kirkebilen må også bruges af ældre, der f.eks. er flyttet til Hadsten eller Hammel og som ønsker fortsat at følge det kirkelige og folkelige liv i deres tidligere hjemsogn! Kirkebilen er gratis og bestilles hos: Hammel Taxi, tlf. 8696 1299 eller Hadsten Taxi, tlf. 8698 2444.

Lyngå, Skjød og Lerbjerg Menighedsråd


Set fra præsteværelset v/sanne thøisen

Peter Callesen: The Curtain Himlen i mine fodsåler er titlen på en ny bog med bønner til livets mange situationer, stemninger og livsaldre. Bogen er inddelt efter livstemaer som f.eks. Undren, Kamp, Almindelighed, Arbejde, Skrøbelighed, Godhed, Svækkelse, Erotik. At bede falder vist de fleste mennesker ret naturligt. Ikke i form af de gudstjenstlige bønner naturligvis, men snarere som spontane udtryk: ”hjælp” eller ”få det til at gå over”, ”giv mig styrke” eller ”tak Gud!”Somme tider dukker der også hos mange mennesker brudstykker af Fadervor op, når situationen er til det:”forlad os vor skyld” eller ”fri os fra det onde”. Fadervor er stadig en del af mange danskeres fælles arvegods, som gives videre fra forældre til børn eller fra bedsteforældre til børnebørn. Når den nye bønnebog imødekommer et stort behov, hænger det sammen med, at der er så mange sammenhænge, hvor et menneske rækker ud over sig selv, mod Gud. Men ikke rigtig kan finde ord, der udtrykker, hvad der ligger en på sinde af bekymring og forundring vrede eller sorg. Bogens forfattere øser ud af deres egen erfaringer og deres sproglige opfindsomhed. Derved bliver bogen både en hjælp til at forløse ord for stemninger og tanker hos andre og samtidig en inspiration til selv at

turde ”sætte ord” på det hjertet er fuldt af. Forfatterne er i hvert fald ikke i tvivl om, at Gud kan tåle at lægge ører til alt. Skulle man være i tvivl kan man kigge efter i Det gamle Testamente i Salmernes Bog. Her sukkes og bedes, jubles og skriges alle slags følelser fra jalousi og hævn til taknemmelighed og fortrøstning ud mod Gud. Den store digter Rilke skrev engang: ” Jeg har tilbragt natten alene. Jeg har læst i Salmernes Bog. I den kan man have sig selv helt med”. Her var med andre ord ikke noget, man behøvede skjule – som der aldrig kan være, når man stiller sig for Guds ansigt. Når et menneske henvender sig til Gud, åbner der sig måske en sprække, måske en hel horisont. Det gør en forskel om man retter sine tanker ud i ingenting eller mod Gud. En har en gang sagt, at det gælder om at gøre sine ønsker til bøn. For når man beder, ved man jo, at opfyldelsen ikke ligger i ens egne hænder. At bede til Gud er ”overladelsens gestus”: på en gang at samle sig om det, man gerne vil give udtryk for over for Gud og samtidig erfare, at dermed har man også lagt dem fra sig. I den henvendelse har mange mennesker erfaret fred og mod midt i det ellers uoverkommelige. Samtidig er det sådan, at lægger vi stemme til udtryk for taknemmelighed og undren, kan det hænde, at vi netop først der kommer til at gøre erfaringer med taknemmelighed og undren i vores eget liv. Her følger et par af bidragene fra bogen Jeg er Gud Jeg er en gammel forventning en aflyst fest en vendt frakke en udebleven sommerregn en var en hvem en ingen Gud Drik med mig i ruinerne og lad rusen gøre mig til noget i dig

3


4

set fra præsteværelset

siden sidst

Datter Gud du står ved min side Sammen lytter vi til min datters åndedræt Vi mærker hendes bløde hud Vi ser hende vågne Hun rækker ud hun er så lille og sårbar Jeg er bange og bekymret Hjælp mig med at beskytte mit barn lad mig hjælpe hende til at blive stærk Og læg din kærlighed i hendes sind

Lyngå kirke

Ti gode grunde Jeg har mistet ti gode grunde Til at stå op og gå i gang Med alt det liv der ligger og er mit Jeg siger dem hundrede gange hver højt til mit hjerte Men det lyder hult Det runger ind i intet Ørkenen vokser med endnu en bid Min Gud, min Gud hvorfor har du forladt mig? Kom og ånd på mig Jeg beder dig Kom og ånd

Døbte / fremstillede: Sigurd Ankjær Thomsen, Bygaden 29, Skjød

- fortsat

Tusindfryd Gud Du har skabt tusindfryden Min glæde er en solgul prik der stråler ud i hvide kronblade på et tæppe af håb Tusindfrydefuldt

september - oktober - november

Døbte/ Fremstillede: Lærke Elisabeth Jensen, Rækkevej 21, Lyngå Marie Klink Sørensen, Hammelvej 49, Lyngå

Vielser/Velsignelser:

Sanne Juul og Kent Juul, Lyngåvej 40, Svejstrup

Bisættelser / begravelser:

Bent Kristensen, Ved Åen 2B, 1, Hadsten

Skjød kirke

Vielser / velsignelser:

Tina Følbæk Hedegaard Larsen og Mike Følbæk Hedegaard Larsen, Ølstvadbrovej 65, Randers

Bisættelser / begravelser:

Sonja Møller, Dr.Holsts Vej 42, st. 67, Åbyhøj

Lerbjerg kirke

Døbte/ Fremstillede: Ingen

Vielser/Velsignelser: Ingen

Bisættelser/Begravelser Ingen


5

konfirmander

Bagerst fra venstre: Anja Skov Aagesen, Kasper Anders Møller Hansen, Sarah Søgård Møller, Anne Fogh, Peter Bach, Lærke Sofie Tandrup Sørensen og Janni Aabenhus Jeppesen. Forrest fra venstre: Anders Stensgård Nielsen, Nicolai Møller Dohn, Amalie Skotte Andersen, Mikkel Rostgaard Berg og Anna Marie Kildehøj.

Konfirmander

Billedet viser de nye konfirmander, som startede forberedelsen i august og som konfirmeres i Lyngå, Skjød og Lerbjerg kirker til foråret. Sanne Thøisen

Konfirmationer 2012 Skjød Kirke

Søndag d. 29. april 2012

Lerbjerg Kirke St. Bededag, fredag d. 4. maj 2012 Lyngå Kirke

Søndag d. 6. maj 2012


6

set fra præstegården v/anders bonde Skridtgang hen over nytår På den gamle lade på Rugård Gods, på Djursland, på hjørnet ud mod vejen sidder der et meget gammelt skilt: ”Skridtgang”! En påmindelse til kuskene om at passere gården med hestene i skridtgang. Ikke i trav eller galop, men skridtgang. Det handler om at komme ned i tempo. På det sted er der en god grund til det. Vejen drejer, og du kan ryge i dammen. Men i det hele taget og på så mange planer i livet kan der være fornuft i at sagtne farten. Gå ned i tempo. Ikke mindst, når der er brug for lidt eftertanke. Jeg har en god ven, der netop er gået på pension efter travle år som provst i Nordnorge. ”Nu vil jeg sætte mig i en gyngestol de første 8 dage helt stille”, sagde han til mig. ”Og hvad vil du så”? ”Så vil jeg begynde at rokke”. Jo, det kan være godt at sætte sig lige så stille og give plads til eftertanken. Eller gå sig en tur og tænke lidt over livet. Faktisk er det blevet lidt trendy at tage sig tid til det. Pilgrimsvandringen er således blevet det store hit for det moderne menneske. Og hvor formålet jo er bare at gå, give sig tid, stresse af. Og undervejs vende blikket indad og fordybe sig over livet. Man går ned ” i skridtgang” og giver sig tid til at få ryddet lidt op i sindets inderste gemmer. Og ikke så lidt kan i et sådant forløb falde på plads for én.”Gå, så går det..”, som Kierkegaard sagde det engang. Ole Thestrup, skuespilleren, som gæstede Lyngå som foredragsholder i fjor, han fortalte, at han hver aften gav sig tid til at løbe dagens oplevelser og hændelser igennem. Hvad var godt? Hvad var skidt? Hvad kunne jeg lære noget af? Og hvad kunne jeg gøre bedre i morgen også i forhold til mine medmennesker? Det var noget, han havde lært i forbindelse med sit misbrugsproblem. ”Det er godt hele tiden at holde sjælen og sindet intakt og sin overbevisning ved lige”, sagde han. Men det kræver altså, at vi følger skiltet: ”Skridtgang”! Giver os tid til det! En af de gudstjenester i løbet af året, der har noget særligt over sig, er nytårsgudstjenesten. Da sætter vi os på kirkebænken og oplever her et rum for eftertanken.

Vi har passeret kirkegården i ”skridtgang”. Det er noget af det første, minikonfirmanderne lærer: ”På kirkegården må I ikke løbe”! Det handler om respekt for de døde, mindet, men også at kirken på en måde er noget helligt. Noget, vi skal passere i skridtgang, fordi vi skal have dét med os, kirken er rejst for. Netop at give sjælen fred! Hjælpe os med at holde sjælen i orden og troen på Vorherre ved lige! På kirkebænken har vi det sted, hvor vi med sindsro tør vove at kaste et blik tilbage over året, der gik. Vi har hver vort at kigge tilbage på. Ikke alt er lige nemt at få øjenkontakt med i det forgangne. Andre hændelser kan vi ikke få blikket fra, fordi det var så uforglemmeligt godt. Men ét ved vi, når vi sætter os til at tænke over det, at livet er omskifteligt. På et splitsekund kan alt ændre sig så ingenting igen bliver helt det samme. Jeg var på en runde besøg hos gamle sognebørn. Flere af dem er hen over årene flyttet til enten Hammel eller Hadsten. Og enkelte er blevet meget gamle. Men det er dybt fascinerende at sidde ved mennesker, der har de mange år bag sig, flere af dem er over 90. Alt er fysisk på retur og kræfterne næsten sluppet op. Men når du så spørger ind til fortiden. 80-90 år tilbage til en barndom måske, så ruller der en kavalkade af billeder frem af hukommelsen. Utroligt hvad sådan en næsten 100 år gammel hjerne er i stand til at fastholde et øjeblik fra engang i 20erne, der satte sig spor i sindet, så det aldrig blev glemt. Imponerende, hvordan levet liv på en måde aldrig dør. Du bærer det med dig i erindringen. Fortiden kan ingen løbe fra – på godt og ondt! Og du kan sidde der ved et gammelt menneske, der fortæller, og se, hvordan de enkelte historier finder sit fysiske udtryk enten i øjet, der løber i vand eller et smil, der lyser op. Sådan er det med levet liv. Det dør på en måde aldrig. Når jeg går for alteret nytårsaften i kirken. Så er det i en taknemlighed over at have et sted, hvor alt hvad jeg bærer med mig i sind og hjerte herinde i kirken kan få lov at tage sig ud i nådens lys. Herinde i kirken er der noget, der hedder tilgivelse. Syndernes forladelse betyder, at vi ikke skal bære alt med fra det gamle år ind i det nye! Og skulle mørket have sænket sig over mit liv i året, der gik. Så er der her i kirken tændt et lys, der varsler et håb.


gud og gryderet Fremtiden er, når vi går ud af kirkedøren, indhyllet i et håb! Jeg gik ned i ”Skidtgang” for at få det med, der kaster et særligt lys af fortrøstning fra himlens Gud ned over min livsvej. Og dagen i morgen bliver anderledes derved! Anders Bonde

Glædelig jul & Godt nytår!

Julen står for døren. Konfirmandstuen har klædt sig på til julefest med adventskrans og granpynt i de gamle staldvinduer. Juletræerne lyser op ved præstegården og byder velkommen i en mørk tid til en række arrangementer i kirke og præstegård her i advent. En dejlig tid for de fleste, men også en særlig udfordring for dem, der oplever, at det kniber med glæden lige nu, fordi livet bød imod i året, der gik. Vi tænker særligt på jer for hvem 2011 blev smertefuldt, fordi I mistede jeres kære. ”Må julesorgen slukkes”! Med tak til alle i Lyngå, Skjød og Lerbjerg sogne for godt følgeskab undervejs i det forgangne år ønskes alle en velsignet jul og et godt nytår! De bedste hilsener Marianne & Anders Bonde.

Gud og gryderet For alle tre sogne Skjød kirke. Vi fortsætter med tilbuddet ”Gud og Gryderet” til børn i Lyngå, Skjød og Lerbjerg. 60 mødte frem første gang, og det giver grund til at fortsætte. Programmet er en kort børnegudstjeneste i Skjød kirke kl. 17.00, der indeholder tre sange/salmer, et stykke bibelhistorie fortalt for de mindste illustreret med power-point eller optrin. Efter gudstjenesten, der varer en lille halv time, spiser vi sammen i Skjød forsamlingshus. Vi vil være færdige kl. ca. 18.15, så børnene kan komme hjem i seng i ordentlig tid. Tilbuddet er for børn op til 10-11 års alderen i Lyngå, Skjød og Lerbjerg sogne, men hele familien er velkommen. Næste gang er onsdag, den 25. januar kl. 17.00 og igen onsdag, den 22. februar kl. 17.00. Pris 10 kr. for voksne. 5 kr. for børn. Så velkommen til ”Gud og Gryderet” i Skjød kirke og forsamlingshus. Anders Bonde.

7


8

stemmegaflen v/anne lise quorning

Nye piger i Landskoret: fra venstre: Marlene, Michela, Mette og Kia.

FLERE PIGER FRA KANTORIET TIL LANDSKORET. Nu har Kantoriet sendt i alt 8 piger af sted til Landskoret – i denne foresyngningsrunde 4 nye piger, nemlig: Kia Vestergaard (Lyngå), Marlene Ørum Pedersen (Lyngå), Michela Modeweg (Lyngå) og Mette Møller Fjeldsted (Skjød). Tidl. har vi sendt følgende piger af sted (og de synger nu alle 8 piger i Landskoret): Louise Ring-Hansen, Marlene Ginge Skov, Marie B. Rønnenkamp Holst og Sofie Goulding. Jeg er super-stolt og enormt glad på pigernes vegne – det er eliten af danske korsangere i Folkekirken, der synger i Landskoret, og der ligger utrolig mange spændende oplevelser forude – i både ind- og udland. Som korleder får jeg glæde af al den viden/kunnen – både sangligt og musikalsk – de får gennem det forholdsvis svære repertoire de lærer at mestre i Landskoret. Jeg får – sammen med resten af hjemkoret, kantoriet, et frisk pust udefra og det giver koret en uundværlig selvtillid og et sikkert fundament.

FUKs Landskor

Landskoret er et ligestemmigt og et særdeles velsyngende kor på ca. 45 medlemmer, hvis formål det er at være en spydspids for den ligestemmige kormusik i Den danske Folkekirke og i det danske musikliv.

For FUK (Folkekirkens Ungdomskor) er Landskoret således en vigtig aktør i organisationens arbejde for at udbrede kendskabet til og glæden ved arbejdet med børne- og ungdomskor inden for Folkekirken. Koret finansieres dels via støtte fra FUK dels via medlemmernes kontingent og deltagerbetaling. For at gennemføre aktiviteter der rækker ud over de 5-6 årlige samlinger er koret afhængig af økonomisk bistand fra fonde og andre bidragydere. Landskorets sangere kommer fra alle egne af Danmark og synger alle samtidigt i deres hjemlige kirkekor. Landskoret er et tilbud til de dygtigste sangere, til hvem der gives store udfordringer, uddannelse, udvikling og et spændende socialt fællesskab. Sangerne i koret er mellem 12 og 22 år og optages ved auditions 2 gange om året. Koret samles til øveweekender 5-6 gange om året og en uge i sommerferien. Øveweekenderne afsluttes ofte med en koncert. Koncerter og øveweekender planlægges i hele landet. Landskoret blev dannet i februar 2003 og har siden 2010 haft Phillip Faber som dirigent. Phillip er foruden at være en erfaren dirigent også komponist og arrangør, hvilket koret nyder stor glæde af. Landskoret besøgte Lyngå kirke i marts 2010, og vi arbejder på snart at få besøg af Landskoret igen…

Spirekor og Kantori varmes op til DR-kirken Indspilning til Salme-data-base: Kantoriet ved Lyngå, Skjød og Lerbjerg kirker er nået meget langt, og netop denne formåen – gennem DR-kirke og –radio,


9

stemmegaflen - fortsat guldpokal samt CD-udgivelse – har gjort, at vi er blevet ringet op af Folkekirken.dk og FUK og inviteret til at medvirke i oprettelsen af en ny, digital salme-data-base. Der er (desværre) mange danskere, der ikke kender salmebogen, og det kan derfor være svært at sætte sig ind i og vælge, hvilke salmer, der skal synges til f.eks. et kommende bryllup. Og det vil Folkekirken.dk og Folkekirkens Ungdomskor gerne hjælpe med! De to organisationer har sammen ansøgt om og modtaget midler til - i første omgang - at indspille 100 af de mest anvendte salmer ved gudstjenester, højtider, dåb, bryllup og begravelse. Det er meningen at brugerne skal kunne gå ind på en hjemmeside og lytte til salmerne dér. Salmerne indsynges af en række af FUK’s medlemskor i efteråret/vinter 2011/12 – og heriblandt altså også Kantoriet fra Lyngå, Skjød og Lerbjerg kirker. Hvert kor indspiller ca. 5 salmer i korets hjemkirke.

Morten Sejersen stammer fra Århus og er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium (solistklasse). Vi kender ham jo herfra egnen som både musikskoleleder og –lærer og kirkesanger i Voldum/Rud kirker. Birthe og Morten har spillet sammen i seks år. Kombinationen tværfløjte og guitar har været meget benyttet gennem de sidste ca. 300 års kammermusik. Der findes tilbage i tiden talrige kompositioner for netop disse to instrumenter, der klæder hinanden særdeles godt - og de kommer virkelig til deres ret i kirkens flotte akustik. Duoen lover os en veltilrettelagt koncert i en afslappet stemning, hvor de begge fortæller om værkerne og sætter disse ind i den rette historiske sammenhæng. Koncerten udføres på et plan, så alle kan være med – dvs. musikalske forudsætninger er ingen hindring, men bestemt heller ikke et krav for nydelse! Udover duo-værkerne vil der også blive lejlighed til at høre instrumenterne folde sig ud hver for sig i soloindslag. Der er fri entré – og alle er selvfølgelig velkomne! Menighedsrådet serverer et ”lille glas” i våbenhuset efter koncerten. Lerbjerg Menighedsråd / ALQ

Mangler du en go’ julegave-ide? FRONT

To lokalkendte dygtige musikere spiller koncert i Lerbjerg. Koncert i Lerbjerg kirke søndag den 26. februar kl. 16.00 Den Klassiske Duo: Birthe Brunsbjerg, tværfløjte og Morten Sejersen, guitar. Birthe Brunsbjerg er vokset op i Hadsten – som datter af Grethe og Ole Brunsbjerg - på Hadsten Højskole. Birthe er uddannet fra både Århus universitet og musikkonservatorium og er i dag beskæftiget som musikskolelærer og sideløbende aktiv kammermusiker i bl.a. ensemblet ”De 3 fløjter”.

Giv sangglæden videre med gavebånd på: Køb Kantoriets fantastiske, DAGEN ER DIN omtalte og roste CD: DAGEN ER DIN. Køb den enten hos din lokale boghandler eller direkte hos korleder/organist, Anne Lise Quorning eller ved Kantoriet og X-faktoriet ved Lyngå, Skjød og Lerbjerg kirker henvendelse til Helle Vestergaard: Anne Lise Quorning hellevmikkelsen@skylinemail.dk/ 4059 3685. Overskuddet fra salget går direkte i korkassen, og skal bruges til primært ekstra sangundervisning og stævner. cover3.indd 1

12-07-2011 23:31:57


10

jul i lyngå - skjød - lerbjerg december 2011

torsdag d. 8. december

Juleudstilling i konfirmandstuen Snart kimer det til julefest…

Helle-mor (Helle Vestergaard) vil i år sørge for at konfirmandstuen kommer til at ose af julehygge. Kunsten på væggen bliver i hele december måned erstattet af kravlende juleting og meget andet hyggeligt. Har man tid og lyst til at opleve denne overdådige juleudsmykning, må man gerne kikke forbi i kirkekontorets åbningstid og hvile et øjeblik der, omgivet af duft og farver som bringer os nærmere julen. Selvfølgelig er børnene som altid ret så hjertelig velkomne for julen gør jo alle hjerter så glade. Kunstudvalget

Søndag d. 4. december Gudstjeneste, 2.s. i advent Skjød kirke, kl. 9.30, Thøisen Lyngå kirke, kl. 11.00, Thøisen

onsdag d. 7. december Julefrokost, kl. 11.00

se nærmere under højskoletimer, side 18

Krybbespil for de mindste. Skjød kirke, kl. 10.00. Børn fra 0-4 fra alle tre sogne, Lyngå, Skjød og Lerbjerg inviteres sammen med forældre, bedsteforældre eller dagplejer til julegudstjeneste med krybbespil. Dagplejer Connie Svendsen, Skjød klæder sine dagplejebørn på til krybbespillet, hvortil præsten genfortæller juleevangeliet. Og vi synger et par julesalmer. Efter krybbespillet er menighedsrådet vært ved et mindre traktement i Skjød forsamlingshus, hvor der serveres saftevand og pebernødder til børnene og kaffe til de voksne. Der bliver leg og hygge i fællesskab med børnene. Vi er færdige med det hele ca. kl. 11.30. Arrangementet er for alle tre sogne – og er der brug for transport, er man velkommen til at rekvirere kirkebilen gratis ved henvendelse til Hadsten Taxa, 86982444. Vel mødt! Anders Bonde.


11

jul i lyngå - skjød - lerbjerg torsdag d. 8. december - fortsat

fredag d. 16. december

Julekoncert i Lyngå kirke, kl. 19.00

Medvirkende: Spirekoret, Kantoriet, X-faktoriet, Lyngå Folkekor og årets gæster: Hadsten Brass. Det er jul og endnu en gang skal klokkerne ringe til julekoncert med ”fuld skrue” i vores pastorat! Alle kor medvirker og dette års julegæster kommer fra Hadsten, nemlig Hadsten Brass (Band) med Kaj Mørk som ”tonemester” og arrangør. Ud over Kaj, består kvintetten af Torben Knudsen, Thorkil Mølle, Merete Hylgaard, Harry Hylgaard og Poul Johan Berg. Hadsten Brass får en lille afd. for sig selv – derudover spiller de med på nogle af fællessalmerne. Korene byder hver i sær ind med to-tre numre, og så er der da vist også allerede gået en god time… Lyngå, Skjød og Lerbjerg Menighedsråd/ALQ

søndag d. 11. december Gudstjeneste, 3.s. i advent Skjød kirke, kl. 11.00, Thøisen Lerbjerg kirke, kl. 16.00, Thøisen

LUCIA

torsdag d. 15. december Vi synger julen ind i Skjød kirke kl. 19.30.

Lyngå Folkekor synger for, og bidrager selvfølgelig med deres julehits! Når vi har sunget og hørt os mætte i julesalmer og -sange, går vi ned i forsamlingshuset og får glögg og æbleskiver. Det er helt gratis – bortset fra glöggen… Alle er velkomne! Skjød menighedsråd/ALQ

Krybbespil minikonfirmander. Lyngå kirke, fredag, den 16. december kl. 16.00.

Endnu et dejligt hold minikonfirmander er i fuld gang i Lyngå kirke og –konfirmandstue. Og julestemningen står stærkt i øjnene på børnene lige nu – godt båret op af Anne Lises øvning til årets krybbespil. Krybbespillet opføres i Lyngå kirke fredag, den 16. december kl. 16.00. Alle er velkomne til at opleve, når minikonfirmander trækker æslet med den gravide jomfru Maria på ryggen hele vejen fra Nazareth til Betlehem. En strækning på 20 m fra orglet i Lyngå til Betlehemsstalden i kirkens kor. Efter krybbespillet er der æbleskiver i konfirmandstuen. Vel mødt! Anders Bonde.


12

jul i lyngå - skjød - lerbjerg dr-kirken i lyngå DR-kirken i Lyngå.

Endnu engang er Lyngå på plakaten i DR kirken. Vore dygtige kor med stjernerne i Kantoriet i spidsen ruller frem på TV-skærmen de fire adventssøndag kl. 14.00. Optagelserne fandt sted den 11. og 12. november. Foruden Kantoriet medvirkede Lyngå Folkekor og også ”Spirekoret” for de yngste deltog. Et kæmpe forarbejde for vores dygtige organist Anne Lise Quorning. Men arbejdet bar frugt. Vi kan glæde os til at opleve nogle sangglade børn og voksne give deres vigtige bidrag til de adventsgudstjenester, der i sit hele budskab peger frem mod det håb, der gik i opfyldelse juleaften med barnet i Betlehem. En stor tak til menighedsråd og medarbejdere for hjælp og støtte undervejs. Og ikke mindst graver Brian og hans stab for pyntningen i kirken. Anders Bonde.

søndag d. 18. december Ni læsninger i Lyngå kirke, kl. 11.00 Medvirkende: Liturg: Anders Bonde. Kantori og Lyngå Folkekor samt Anne Lise Quorning. Når ord og musik ophøjer hinanden er opgaven løst – kom og hjælp os med at lytte til og synge om Skabelsen, profetierne og Jesu fødsel. Vi kommer helt ”ind under Jul”. Menighedsrådene / AB & ALQ

juleaften Julegudstjeneste Lerbjerg Kirke, kl. 14.00, Bonde Skjød Kirke, kl. 15.15, Bonde Lyngå Kirke, kl. 16.30, Bonde

juledag Julegudstjeneste Skjød Kirke, kl. 9.30, Thøisen Lyngå Kirke, kl. 11.00, Thøisen


13

jul i lyngå - skjød - lerbjerg 2. juledag d. 26. december Julegudstjeneste Lerbjerg Kirke, kl. 11.00,

NYtårsaften d. 31. december Gudstjeneste Skjød Kirke, kl. 15.00, Bonde Lyngå Kirke, kl. 16.30, Bonde

Thøisen

søndag d. 15. januar 2012 Nytårskoncert i Lyngå kirke søndag den 15. januar 2012 kl. 15.00 Jesper Brun-Jensen og Anne Lise Quorning. Så er det vist på tide, at vi laver en kirke-koncert på hjemmebane! Vi har gennem mange år holdt koncerter rundt om i landet med vores kirkekoncertprogram, men har faktisk aldrig lavet en sådan – en hel koncert - her i Lyngå, Skjød og Lerbjerg Pastorat. Nu får I muligheden for at høre, hvad de hører så mange andre steder, og vi vil glæde os rigtig meget til at kunne præsentere en del af det repertoire, som vi har indspillet og udgiver her i december måned på CD’en ”Kirken & Kroen”. Den er optaget i henholdsvis Lyngå og Lystrup kirker. Koncerten i Lyngå deles i to afdelinger, så I kan få både Kirkeog Kro-delen med! I kirken holder vi os til det repertoire, der Foto: Lars Aarø/Fokus nu engang passer til dette rum. I skal høre ”I disse Hellige Haller” fra Mozarts ”Tryllefløjten” og komponister som Bach og Händel kommer vi slet ikke udenom! Herudover er der Spirituals og vi slutter den del af programmet med ”Den Hellige stad”. Efter ca. 45 min. i kirken, følges vi alle ad over i konfirmandstuen, hvor I – efter et ”boblende” glas m.m. - skal høre den mere verdslige afdeling, der består af operette, viser og en enkelt Gustav Winckler… Jesper spinder den røde tråd med sine talegaver og I får også mulighed for at synge med. Alle er velkomne – der er fri entré.

Menighedsrådene / ALQ


14

kunstgruppen

v/lieselotte

Januar / februar Anders Bonde har formidlet os telefonnummeret til en professionel kunstner, Alice Karup Kops. Vi spurgte – og der blev sagt JA! Til vores store glæde vil kunstneren gerne udstille sine værker allerede i jan./feb. 2012. Selvom vi altid værdsætter vore udstillere meget højt og glæder os til stadighed over at kunne præsentere nye emner og ofte stadig fra egne rækker, så ser vi dog forventningsfulde frem til denne udstilling. Denne gang vil vi igen minde om at vi altid gerne tager imod henvisninger vedrørende nye udstillingsemner. Måske kender man en der beskæftiger sig med et kunsthåndværk eller bare har gode hænder til at fremstille noget sjovt eller spændende. Kontakt os - det vil glæde os. Og endeligt, en hjertelig tak til Birthe Andersen, Vitten, hvis malerier vi havde til låns i september og oktober. De blev vel modtaget. Maleriernes orange nuancer udstråler megen varme, var der enkelte der bemærkede og en anden kunne genkende sit sidste feriemål i et af dem. Det er som det skal være. Glædelig jul og et godt nytår fra Else Jensen, Ninna Anthonsen, Conny Hansen, Bodil Engelbrechtsen og Lieselotte Skov-Petersen.

Alice Karup Kops malerier Som tredje generation i en kunstnerisk familie har det været naturligt for mig at arbejde med kunst. Jeg er uddannet på Kunstakademiet i Århus og har i tidens løb deltaget i mangfoldige kurser indenfor formgivning og maleteknik. Jeg har derfor arbejdet med flere discipliner såsom keramik, bronchestøbning og art design. I dag arbej-

der jeg med olie og acryl på lærred udfra forskellige temaer. Jeg er bl.a. glad for humoristiske motiver, som kan trække et lille smil frem. Jeg kan også lide at lave naturbilleder med et camoufleret indhold, som man ikke nødvendigvis ser i første omgang. Senest har jeg arbejdet med portrætmaleri. Eksempler herpå kan ses på min hjemmeside www.a-kops.dk. klik på fanen ’Galleri’. I Glasmontren samme tid udstiller vi nogle smukke ting fra Grete Laursen’s flittige hænder. Hun er en af ’vore egne’ og præsenterer sig som følger:

Grete Laursen, Hadsten kniplinger Jeg er håndarbejdslærer fra Husflidsskolen Kerteminde, med knipling som speciale. Jeg har undervist i aftenskole i 48 år, og har udarbejdet flere alterduge og dåbsservietter. I dag kniples der både sjaler og andre beklædningsgenstande. Duge, servietter, puder og løbere er stadig på mode. Knipling er en dejlig hobby. Har man lyst og kan man tælle til fire, kan man lære at kniple.


15

minder v/herluf nydam jensen Nytårsløjer i krigstid Det første jeg husker fra min barndom omkring nytårsaften var, at der var en god, lidt løssluppen stemning, og alle i huset var i godt humør, og at min far skød 2 skud med jagtgeværet kl. 24.00. Senere var det muligt at købe nytårsskyts hos købmand Hoffrits i Lyngå. Det var mindre kinesere og i værste fald nogen blå lynkinesere, dem skulle man passe på. Ugen efter nytårsaften var fingrene noget ømme af kulde og især hvis man fik sluppet de små kinesere lidt for sent, gjorde det avs. Ellers var det mægtigt skægt at fjerne ting der stod ude og gemme dem et eller andet sted. De voksne gik mere op i nytårsmaden, og mange steder blev der spillet kort til langt ud på natten. En episode har jeg fået fortalt af mine forældre og senere af Lissi Rasmussen, datter af ejerne af Vivildgård, hvor det hele begyndte, og episoden kom sågar i landets aviser, fortælles det. En nytårsaften i et af de første krigsår med sne og kulde, var gartner Christian Jensen og frue Elna Jensen inviteret over til Sigrid og Marius Justesen smedemester, på modsatte side af det, der nu hedder Lyngåvej, til mad og hygge nytårsaften. Nu var det sådan at i store Vivild var tre gårdejere samlet på Vivildgård hos Elna og Michael Pedersen, til stede var Mine og Frands Christensen, Hedvig og Eli Madsen. De var faktisk vant til, at gartner parret også var med, men Smedens havde været hurtigere med at invitere, så gode råd var dyre, for tre mand til whist det syntes de ikke var ideelt. Så efter mad og drikke fik de en god ide. Man blev enige om at hente gartneren. Forkarlen fik besked om at spænde for slæden og rask gik det i kaneføre til Lyngå, hvor de fik fat i en stor dreng, der blev sendt op til smeden for at spørge efter gartneren, da der var en der gerne ville snakke med ham. Intetanende gik gartneren ned og igennem den lille smøge der er imellem værksted og det lille udsalg, hvor smeden havde cykler og tilbehør.

På lur stod gårdmændene fra Vivild, og idet gartneren træder ud af smøgen, får han smidt et stort tæppe over hovedet og holdt fast og ført hen til og op i kanen. Fuld fart på hestene og det fortælles, at der blev kørt tre gange rundt om Brugsen og Telefoncentralen, så gartneren ikke anede, hvor han blev bragt hen. Der blev ikke mælet et ord før de nåede Vivildgård, der blev sløret løftet og gartneren beværtet godt og bænket ved kortbordet. Inden da tror jeg alle har sundet sig lidt og taget telefonen og ringet til smeden, for at fortælle hvad der er sket og hvor gartneren befandt sig, og at man selvfølgelig ville bringe gartneren hjem i god behold efter et godt spil kort. Hvad reaktionen i Lyngå var, melder historien ikke noget om. Nu var det sådan, at gartner Jensen var i sognerådet og var kasserer og dermed også pantefoged. Rygterne nytårsdag har garanteret løbet som en ild over hele sognet og været det store samtaleemne i lang tid. Meget hurtigt når det også en journalist, der selvfølgelig skriver artiklen med overskriften ”Pantefoged kidnappet nytårsaften i Lyngå”. God overskrift og god historie. JA sådan var det før fjernsynets tid, da havde man tid til at lave nytårsløjer. Sognets præst Fibiger Erlandsen er i København lige efter nytår og kommer hjem og beretter, at nu er Lyngå kommet på Danmarkskortet med historien om den kidnappede pantefoged. Den havde han læst i et af de københavnske formiddagsblade. Senere får gartner Jensen underretning fra en bekendt i Amerika, som bor i Omaha-Nebraska hvor historien også skulle være trykt i avisen. Godt nytår

Herluf Nydam Jensen


16

kirke og sogns udsendte v/susanne østerby Nyt liv i gamle Annas hus Bygaden 29, Skjød Det er ikke mange år siden, flagene en dejlig forårsdag vejrede i hele Skjød By. Gamle Anna fyldte 100 år den 14. maj 2006 og det skulle naturligvis ikke gå ubemærket hen. Anna nåede at få endnu et par gode år, før hun sov stille ind i huset på Bygaden 29 efter et langt og aktivt liv. Ingen som har kørt gennem Bygaden i Skjød, har kunnet undgå at lægge mærke til huset Bygaden 29, som er en flot rødstensvilla fra 1930 med store flotte vinduespartier beliggende i en frodig grøn have. Huset er opført, hvor den tidligere Stadsgård lå, før den blev udflyttet til sin nuværende placering på Bygaden 45. I 80 år var huset beboet af samme familie, idet det var Annas forældre, Maren og Rasmus Jensen, som byggede huset. Anna overtog huset efter sin mor i 1963 og boede i det frem til sin død. Herefter stod huset tomt et års tid og jeg spekulerede ofte på, hvem der mon nu flyttede ind i dette dejlige hus. Troels, Marguerite og lille Sigurd flytter ind. Nu er der igen liv i gamle Annas hus. En ung familie flyttede ind i huset en sommerdag i juli 2011. Familien består af Troels, Marguerite og deres 1 år gamle søn Sigurd. Troels og Marguerite er begge født og opvokset i landsbyen Hoven mellem Grindsted og Tarm i Vestjylland. Marguerites store interesse er kunst og det førte hende først til Kolding, hvor hun tog en uddannelse som keramiker på kunsthåndværkerskolen. Efter uddannelsen fik hun job dels som keramiker og dels som handicapmedhjælper i København. Der gik dog ikke mange år før Marguerite kastede sig ud i en ny uddannelse indenfor IT. Det var simpelthen for svært at ernære sig som keramiker, erkender hun. Men interessen for kunst er der stadig og i huset på Bygaden, skal kælderen med tiden indrettes til værksted. Troels flyttede til Århus for at tage en uddannelse på ingeniørhøjskolen inden for elektronik. Efter mange år mødte Troels og Marguerite hinanden igen og flyttede sammen i Århus og fik lille Sigurd. Nu er de så landet i Skjød. Mange kender allerede familien, for Troels og Marguerite deltager gerne i byens aktiviteter og bidrager selv aktivt i hhv. borgerforeningens bestyrelse

og kunstudvalget og Sigurd er netop begyndt i dagpleje hos Connie i Skjød. Ved den årlige høstfest var Troels og Marguerite også tilstede og her benyttede jeg lejligheden til at invitere mig selv på besøg i deres nye hjem.

Et hus med sjæl Vi sidder ved familiens spisebord i stuen, hvor eftermiddagssolen sender et blødt lys ind gennem det store vindue mod vest. For tiden er de gamle sprossevinduer taget ud og erstattet med nogle midlertidige vinduer. De gamle vinduer skal naturligvis bevares, men de skal slibes helt i bund og kittes om og så skal de have linolie og males fortæller Troels. Mens Sigurd får stillet den værste sult, fortæller Troels og Marguerite om alt det arbejde, de allerede har lagt i huset. Det er meget tydeligt, at de er glade for deres hus og de historier, der knytter sig til det.


kirke og sogns udsendte - fortsat ”Vi elsker husets originalitet og detaljer. Det står stort set, som da det blev bygget”, fortæller Troels. De gamle ferniserede gulve er velbevarede, fordi de har været beskyttet af gulvtæpper i alle årene. Nu er de kommet frem i dagens lys og der er blevet blæst isolering ind under gulvet, så Sigurd kan kravle omkring uden at blive kold. I køkkenet er det gamle gulv blevet erstattet af et nyt linoleumsgulv. Under gulvet fandt Troels aviser tilbage fra starten af trediverne. Det er sjovt og de skal naturligvis gemmes. I skunken på loftet lå Annas gamle regnskabsbøger mange år tilbage. Her kan man bl.a. læse om, hvad 10 synåle kostede for 40 år siden, fortæller Troels. Med huset fulgte også nogle gamle karlekammerskabe og dem kan familien ikke drømme om at kassere. De er med til at give huset sjæl. Forude venter der forsat et stort arbejde med at sætte hus og have i stand. Blandt andet skal der etableres et badeværelse ovenpå, da huset kun rummer et ganske lille toilet uden bad. Et aktivt liv i Skjød Troels og Marguerite blev opmærksomme på Bygaden 29 ved et besøg hos Margurites bror og svigerinde, som netop havde købt skovejendommen på Bygaden nr. 34 ved siden af sportspladsen. De faldt pladask for de flotte vinduer i huset på Bygaden 29 og husets byggestil. Huset var på det tidspunkt endnu ikke sat rigtig til salg, men Troels og Marguerite fik kontakt til boet og en handel kom på plads. Forinden havde de dog foretaget en grundig research om byen. De gennemgik bl.a. Skjøds hjemmeside og pløjede sig også igennem et par numre af Skjød Tidende. For Troels og Marguerite var det vigtigt, at det ikke var en soveby de flyttede til men en aktiv landsby med aktiviteter og liv. Troels kom og gik i huset henover foråret, for der skulle bl.a. etableres et jordvarmeanlæg inden familien kunne flytte ind. Troels fortæller, at Allan fra borgerforeningen en dag kom forbi, mens han rumsterede i indkørslen. Allan stoppede op og spurgte forsigtigt, om ikke det var noget for Troels at komme i borgerforeningen. Troels, der tidligere har været aktiv i en andelsboligforening, sagde ja. Man kunne således se Troels sælge pølser på sportspladsen ved Sankt Hans festen i juni ca. 14 dage før hele familien egentlig flyttede ind. Borgerforeningen gav

hurtigt en del kontakt til andre Skjødsere. For Marguerite var det også vigtigt at skabe sig relationer i Skjød, men hun ville gerne skabe sine egne og ikke blot hægte sig på Troels. Derfor var hun ikke sen til at melde sig ind i kunstudvalget i Skjød, da hun læste i Skjød Tidende, at der manglede folk til dette udvalg. De synes begge, at der foregår rigtig mange ting i byen og mener, at det er vigtigt, at man bakker op om arrangementerne. Marguerite er begyndt til Zumba i forsamlingshuset og det passer hende fint, at hun kan gå til sport to minutters gang fra hjemmet. Desuden har det skabt relationer til andre piger i Skjød. De håber også på, at pasning af Sigurd i Skjød kan give dem og Sigurd et forhold til andre børn og forældre i byen. Inden vi siger farvel til hinanden, får jeg lige lov at se nogle af Marguerites flotte keramikfade og skåle. Håber Skjødserne kommer til at se mere til denne kreativitet. Velkommen.

Kirkehøjskolen Møderne er på Hadsten Højskole lørdag formiddag. Vi indleder med fælles formiddagskaffe kl. 10.00, derefter foredrag og samtale fra 10.30 til 12.00. Vi slutter med frokost og fortsat samtale til ca. kl. 13.00.

Lørdag d. 14. januar

Funky fundamentalisme og frisindede fossiler. Om forskellige gudstjenesteformer. v/journalist Kåre Gade, London

Lørdag d. 4. februar

”Du må nu kysse bruden” Udfordringer til folkekirkens udtryk og liturgi. v/dr.theol Peter Lodberg, Højbjerg

17


18

højskoletime m/suppe og fortælling

Onsdag, den 7. december kl. 11.00. Julestue med julefrokost Julen står for døren. Traditionen tro afslutter vi årets ”Højskoletimer” med julefrokost. Vi synger julens sange og spiser en dejlig julefrokost med blandt andet sild, sylte og ris a la mande. Undervejs giver sognepræsten i Hvorslev, Christian Jensen, der er fynbo, et causeri over: ”Min fynske jul”. Christian juler med børnene

Onsdag d. 25. januar, kl. 11.00 Birthe og Allan Kristensen, Skjød: ”Lad os gå en tur..”! Pilgrimsvandring er blevet et kendt udtryk også på vore breddegrader. Folk tager vandrestøvlerne på og finder ro og nye kræfter på sine lange vandringer. Birthe og Allan har fundet en særlig glæde ved at tage på lange vandreture hjemme og i udlandet. I år gik de på Via del Norte, der følger Spaniens kyst langs Biscayen fra Bilbao til Oviedo. Men også andre pilgrimsveje har de fulgt, bl.a. Caminoen, der går fra Sct. Jean Pied-de-Port til Santiago. Birthe og Allan vil berette om oplevelser under vejs, og om, hvad det giver dem at gå. Selv nævner de pilgrimsordene: Frihed - Sindighed - Stilhed - Enkelhed - Bekymringsløshed - Fællesskab og Eftertænksomhed uden at det skal opfattes som højtideligt. Birthe og Allan kender vi fra højskoletimerne, og vi glæder os til at møde deres spændende fortælling. Husk tilmelding. Lyngå, Skjød og Lerbjerg menighedsråd. Anders Bonde.

Som i fjor vil vores organist Anne Lise og hendes mand, Jesper Brun giver os en fin oplevelse med deres dejlige julemelodier og sange. Vi slutter i kirken som vi plejer med et par julesalmer. Prisen er kr. 70. Husk tilmelding. Velkommen til en god gang julehygge i Lyngå præstegård. Lyngå, Skjød og Lerbjerg menighedsråd. Anders Bonde.

Pause i vandringen


højskoletime m/suppe og fortælling Onsdag d. 22. februar, kl. 11.00

Onsdag, den 28. marts kl. 11.00.

Agronom Kjeld Vodder Nielsen, Svejstrup: ”Danmark i Cambodja”.

Countrysangeren Anni Filt, Galten: ”Fra Skovby til Nashville”.

Kjeld Vodder Nielsen er lokal. Bor på Vestergaard i Svejstrup. Uddannet agronom, men arbejder mest i udlandet via organisationen ADDA, en dansk organisation, der tager sig af en udviklingsindsats blandt de allerfattigste jordbrugere, daglejere og små forretningsdrivende i Cambodja. Indsatsen er især målrettet fattige kvinder og familier med en husstandsindkomst under 10 kr. om dagen. Kjeld vil i sin fortælling tage os med en tur rundt i landet. Vi husker Cambodja måske mest for deres rædselsregime under Khmer Rouge, men landet har haft en stor og spændende historie. Og der lægges op til et interessant fortælling om et land så fjernt og forskelligt fra vores, men hvor tilstedeværelsen af et lille stykke Danmark gør en forskel. Husk tilmelding. Lyngå, Skjød og Lerbjerg menighedsråd. Anders Bonde. Fælles for disse højskoletimer er, at vi vil synge et par sange fra Højskolesangbogen. Derefter spiser vi en gang suppe efterfulgt at en kop kaffe. Der vil blive god tid til snak. Vi slutter ca. kl. 13.00. Traktementet koster kr. 50, hvis ikke anden pris er nævnt ved arrangementsomtalen. Tilmelding hos Else på telefon nr. 8698 1268 /2843 8546 Lyngå, Skjød og Lerbjerg menighedsråd. Anders Bonde

Anni Filt har deltaget i vores højskoletime, og jeg faldt i snak med hende. Et spændende menneske, countrysanger og fortæller. Som 20-årig fik hun konstateret leddegigt, en hård dom i en ung alder. Drømmen om en karriere som sangerinde kunne være brast. Mange sagde til hende: ”Det klarer du aldrig”, men viljen og gå-på-modet sejrede. I 1986 udkom hendes første single. Hendes historie syntes oplagt til en ”Højskoletime”. – Og til marts kommer Anni med sin historie og sin helt vidunderlige countrysang, men også danske sange. En fortælling om livsglæde og mod, om at turde afprøve grænser mod alle odds. Et foredrag fyldt med humor, varme og westernmusik. Og så med en god gang suppe ovenpå. Husk tilmelding. Lyngå, Skjød og Lerbjerg menighedsråd. Anders Bonde.

19


20

salmeklummen v/lis busborg Nu går solen sin vej

af Holger Lissner er en ofte benyttet godnat sang i vores hus.Jeg holder meget af teksten og den smukke melodi af Erik Sommer. Jeg har forsøgt at sætte nogle ord på, hvad den rører i mig.I det følgende er salmen blandet med mine tanker en stille aftenstund. Nu går solen sin vej for at skinne på andre, Vi er alle under samme sol, og for gud er vi alle betydningsfulde.Vi er en del af en større sammenhæng. for alle på jorden har brug for dens lys, Ja, det har vi alle – det er blevet efterår, snart vinter, og vi mærker tydeligt at solen forsvinder. og de håber og venter på dagen, du skaber, og på foråret som følger med, når solen bliver stærkere, for kun i din sol, Gud, kan livet fornys. som det på mirakuløst vis gør hvert forår, men også hver morgen, når vi igen vender tilbage med fornyet energi til dagens opgaver og glæder, og med troen på livet. Nu går landet til hvile, og travlheden dæmpes, som den gør i en puttestund, hvor alt får lov at vente, og nærheden får plads. og hjemmene fyldes af aftnens musik. Nogle gange en stille vise, andre gange danseglad popmusik, eller sågar heavy metal. Vær med den, kære Gud, der må sidde alene, og den, der nu slider sig træt på fabrik! Vi er ikke alle så privilegerede, at vi kan slutte dagen sammen med nogen vi holder af. Nu er timen til stilhed, til bøn og til tanker, Når stilheden kommer, bliver der plads til tankerne. til ord, som har vægt, og som kræver et svar. Hvad enten det drejer sig om rokketænder, kammeraterne eller hvorfor morfar døde.

Kom og rør ved os, Kristus, så vi bliver åbne Det har vi brug for i den travle hverdag, hvor praktiske gøremål og travlhed kan få os til at glemme at åbne os. for glæden og livet og freden, du har. Glemme den vidunderlige gave det er at få lov at vågne hver morgen, og vide man er elsket, at få lov til at synge godnatsang hver aften, for dem man holder allermest af. Nu er timen, hvor du dømmer alt det, vi gjorde, som vendte os bort fra vor næste og dig. Hm…Det bliver vidst til en del i løbet af dagen. Nu er timen, hvor du sletter alt det, der skiller, Tænk at der findes en tilgivelsens Gud.Tænk at få mulighed for at vaske tavlen ren. Tænk ikke at være alene om at bære byrden, når jeg opfører mig tåbeligt og egoistisk. Tænk at det kan slettes, så det ikke længere skiller os ad. Tænk hvordan verden ville se ud, hvis vi mennesker var i stand til det! hvor du siger: Kom, og vær hjemme hos mig! Tænk altid at høre til. Altid at kunne komme hjem Nu går solen sin vej, men vi er ikke ene, for du, Herre, lever og vender vor frygt, Ja nu går solen sin vej, men vi behøver ikke være bange, for vi er ikke alene. så når du er i mørket, er det ikke mørke, Dejligt at blive mindet om, hvis man er lidt mørkeræd. når du er iblandt os, da sover vi trygt. Tak Gud. Dejligt at gå til ro med det i bevidstheden. God nat! Modtager af stafetten til næste nummer: Claus Skriver, Skræddergyden 21, Skjød


nyt fra lerbjerg/svejstrup v/Helen guldbæk Julebanko

Nu bliver der igen en chance for at spille banko i Den gamle Skole! Onsdag d. 7. december kl. 19 inviterer Borgerforeningen alle til Julebanko. Man skal bare møde op. Det skal nok blive en hyggelig aften, og overskuddet går til forsamlingshuset.

Lucia og fastelavn

Søndag d. 11. december er der Lucia-gudstjeneste og søndag d. 19. februar er der fastelavnsgudstjeneste. Begge gudstjenester bliver fulgt op af en hyggelig sammenkomst i Den gamle Skole. Nærmere følger.

Borgermøde – Hvor vil vi hen med vores landsby?

Tirsdag d. 17. januar inviteres til borgermøde. Arrangørerne er den lokale udviklingsgruppe bestående af Margit, Troels, Marianne, Lars, Inger og Christian. Karsten Gram fra Landdistrikternes Hus vil komme med oplæg. Mødet er et led i det samarbejde, der er mellem kommunens Landsbyråd og LAG. Læs evt. nærmere om LAG Favrskov her: http://lag-favrskov.dk/om-lag-favrskov/

Gymnastik

Hver torsdag er der gymnastik i Den gamle skole. Lise er initiativtager og instruktør. Der er tilmeldt 18 kvinder, og det må siges at være en flot procentdel af den lokale befolkning! På dage med fuldt fremmøde er der faktisk dårligt plads til flere, men måske kan der komme en chance for nye tilmeldinger senere.

Loppemarked mm.

Søndag d. 28. august arrangerede Borgerforeningen et velbesøgt loppemarked, og det gav et pænt overskud til Den gamle Skole. Der bliver sikkert et tilsvarende arrangement næste år, så der igen bliver lejlighed til at få ryddet ud i gemmerne til fornøjelse for både købere, sælgere og forsamlingshuset. Siden sidst har der også været afholdt fællesspisning og veteranbilløb.

21


22

nyt fra skjød v/henny josefsen Kunsten ud i Landsbyerne Kunstneren Veo Friis Jespersen og Borgmester Niels Borring afslører Skjøds nye kunstværk.

’Kunsten ud i landsbyerne’ er et bredt kunst- og kulturprojekt i to landsbyer i Favrskov kommune, nemlig Laurbjerg og Skjød. Kommunens Kunstudvalg er initiativtager, og sammen med Landsbyrådet og LAG Favrskov står de bag projektet. I Skjød var der fernisering på byens kunstværk den 13. november. Kunstværket er udført af kunstneren Veo Friis Jespersen.

Kunstgruppen fik overrakt en buket blomster af projektets koordinator Peter Winding Fra venstre er det Allan, Margueritte, Lotte, Søren, Anne-Mette og Peter

Gadekæret

I Skjød arbejder Borger- og Idrætsforeningen på at oprense Gadekæret. En stor del karusser er blevet fanget, da det er disse fisk, der forurener vandet. Torsdag den 20.10. blev der fisket med net og stang og Dansk Center for Vildlaks kom og hjalp med opfiskningen og de havde bl.a. et vod, elfiskegrej samt nogle dambrugsnet med. Det var også Dansk Center for Vildlaks, der stod for bortskaffelsen af de fangede fisk. Efterfølgende har gravemaskinen været i gang med at fjerne slam fra Gadekæret. Nu kan vi begynde at glæde os til, at der igen kommer vand i kæret. I Skjød Tidende eller på www.Skjoedby.dk kan du læse meget mere om livet og arrangementer i Skjød. Du kan få Skjød Tidende på mail. Du skal blot skrive til Bjarne Andersen, ban@fibermail.dkHer kan du også tilmelde dig Huskemails, som sendes ud som reminder for arrangementer.


nyt fra lyngå v/tove skipper

særlige gudstjenester

Tur til de varme egne I januar arrangerer borgerforeningen tur til de varme egne, nærmere betegnet Randers Regnskov. Der vil komme opslag i infokasser og på byens hjemmeside www.lyngaaby.dk. Tovholder er Carina Nydam Jensen, tlf. 23952312.

Fredagsklubben 2012 Så starter vi op igen! Alle ældre i Lyngå og omegn inviteres til at være med i fredagsklubben. Først får vi kroppen rørt til go’ musik. Dernæst ordnes verdenssituationen over den medbragte kaffe. Første gang fredag den 6. januar kl. 14.00 i Lyngå konfirmandstue. Alle kan være med Hilsen Jette Jensen

Kyndelmisse i Lerbjerg og Lyngå – se venligst gudstjenestelisten. Kyndelmisse (Kyndel =Lys & Misse =Messe) ”slår sin knude” og ”Kjørmes Knud” er den 2. Februar. Vi hylder lysets komme i ord, sang og musik. Det er en smuk tradition med levende lys, læsninger blandet med fællessalmer og ikke mindst Kantoriets medvirken, med deres flotte lyse stemmer! Vi glæder os ikke blot over de lysere dage, men også over det første lys skabt af Gud og det lys vi altid finder i kirkens rum og gerninger. AB/ST/ALQ

AFTENGUDSTJENESTER Fastelavnsfest for børnefamilier Søndag den 19. februar 2012 er der fastelavnsfest i Lyngå konfirmandstue. Find på en smuk, uhyggelig, sej eller sjov udklædning og mød op til tøndeslagning, hygge og leg. Tilmelding til Lars Hansen, tlf. 86968303. Nærmere oplysninger kommer i infokasser og på hjemmeside når tiden nærmer sig. Borgerforeningen

Vi får af og til henvendelser med ønsket om en gudstjeneste en hverdagsaften i stedet for søndag formiddag. Det har selvfølgelig at gøre med, at søndagen også er afsat til meget andet, og med at ikke alle har fri på det tidspunkt. I januar og februar erstatter vi to af de tidlige morgentjenester med en gudstjeneste den følgende tirsdag. Så får vi også lejlighed til at opleve kirkerummene i aftenlys i den mørke tid og til at synge aftensalmer. Se nærmere i gudstjenestelisten.

Sanne Thøisen

23


24

gudstjenester December

december 2011 - januar - februar 2012 Lyngå

Skjød 9.30 Thøisen

4/12

2. søndag i advent

11.00 Thøisen

7/12

Onsdag

14.00 Bonde

8/12

Torsdag

19.00 Julekoncert*)

11/12

3. søndag i advent

15/12

Torsdag

Lerbjerg

10.00 Jul for de mindste, Bonde 11.00 Thøisen

16.00 Thøisen Lucia*)

19.30 Syng julen ind*) LF

16/12

Fredag

18/12

4. søndag i advent

16.00 Krybbespil minikonf.*) Bonde 11.00 Ni læsninger Bonde*)

24/12

Juleaften

16.30 Bonde*) **)

15.15 Bonde*) **)

25/12

Juledag

11.00 Thøisen

9.30 Thøisen

26/12

2. juledag

31/12

Nytårsaften

14.00 Bonde*) **) 11.00 Thøisen

16.30 Bonde*)

15.00 Bonde*)

Januar 8/1

1 S. e h 3k

11.00 Thøisen

10/1

Tirsdag

19.30 Thøisen

15/1

2 S. e h 3k

15.00 Koncert

22/1

3.s.e h3k

11.00 Thøisen

25/1

Onsdag

17.00 Gud og Gryderet, Bonde*)

29/1

S.s.e h3k

11.00 Bonde

11.00 Thøisen 9.30 Thøisen

Februar 2/2

Torsdag

19.00 Bonde Lysmesse *)

5/2

Sepuagesima

11.00 Thøisen

12/2

Seksagesima

19/2

Fastelavn

21/2

Tirsdag

19.30 Thøisen

22/2

Onsdag

17.00 Gud og Gryderet, Bonde*)

26/2

1.s.i fasten

11.00 Bonde *)

4/3

2.s. i fasten

9.30 Thøisen **)

19.00 Lysmesse Thøisen *) 11.00 Thøisen

11.00 Thøisen

*) Kor medvirker **) Indsamling i kirkerne. LF: Lyngå Folkekor

14.00 Fastelavn Thøisen

16.00 Koncert 11.00 Thøisen **)

/kirkeblad-4-2011  

http://www.skjoedkirke.dk/kirkeblad-4-2011.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you