Page 1

KIRKE OG SOGN LYNGÅ

SKJØD

LERBJERG

Januar Februar Marts April Maj 2011

Nr. 1 31. årg.


2

INDHOLD Kirkelig vejviser............................side 2 Set fra præstegården................. side 3-4 Siden sidst .....................................side 4 Konfirmander...............................side 5 Minikonfirmander .................. side 6-7 Stemmegaflen......................... Side 8-10 Set fra præsteværelset .........side 10-11

KIRKELIG VEJVISER Sognepræst og provst Anders Bonde

Lyngåvej 85, 8370 Hadsten Tlf. 8698 1224. Mobil 2361 6424. E-mail: anbo@km.dk. Træffes i reglen bedst 12-13. Undtagen mandag. I øvrigt efter aftale.

Sognepræst Sanne Thøisen

Vestervang 10, 23, 8000 Århus C. Tlf. 8614 8820. Mobil 2182 5146. E-mail: sath@km.dk.

Sogneaftener ...............................side 12

Fødsler, dåb, vielser, dødsfald samt attester sker ved henvendelse til sognepræsten.

Højskoletimer.............................side 13

Organist:

Livet på kirkegården..................side 15

Lyngå, Skjød og Lerbjerg Kirker Anne Lise Quorning, Lyngåvej 78, Lyngå, 8370 Hadsten. Tlf. 8696 5004. E-mail: kirkemus@lyngaaby.dk

Kunstgruppen.......................side 16-17

Gravere:

Kragen Olfert..............................side 14

Nyt fra Lyngå ........................side 18-19 Nyt fra Skjød ........................side 19-20 Nyt fra Lerbjerg/Svejstrup .. side 20-21 Vores første bil ...........................side 21 Salmeklumme.............................side 22 Menighedsrådsmøder ...............side 22 Det opbyggelige hjørne .............side 23 Gudstjenester .............................side 24

Brian Sørensen, Islandsvej 22, Hadsten. Tlf. 86 98 30 41. Mobil 3052 1053 E-mail: BS@dlgpost.dk Bodil Engelbrechtsen, Hammelvej 44, Lyngå. Tlf. 8698 2155. Mobil 2943 8716. E-mail: kastaniely@elromail.dk Niels Bech Mortensen, Futuravej 14, 8370 Hadsten. Tlf. 8698 1202. Mobil 2465 3640.

Kirkesanger : Lyngå, Skjød og Lerbjerg Kirker

Anne Gössler Christensen Niels Juels Gade 87, 5.tv, 8200 Århus N. Mobil 6167 0084. E-mail: anne_goessler_ch@hotmail.com.

Fotos: Hans Jørgen Christensen, Favrskov. Tryk: Vitten Grafisk A/S, 87576000

Kasserer Lyngå, Skjød og Lerbjerg: Yvonne Timmermann, Svejstrupvej 8, Svejstrup. Tlf. 8698 3328.

Menighedsrådsformænd:

Lyngå: Bjørn Anthonsen, Rækkevej 2, Tlf. 8698 0739. Skjød: Anny K Hansen, Skolebakken 14. Tlf. 8696 0132. Lerbjerg: Karsten B Muus, “Kannegård”. Tlf. 8698 2301.

Besøg af præsten

En henvendelse til os præster er altid velkommen, hvis nogen ønsker – eller måske hører om én, der ønsker – en snak med os.

Friweekend/Ferie I ferier og friweekender henvises til

sognepræst Anders Bonde 86 98 1224, sognepræst Sanne Thøisen, tlf. 8614 8820, eller sognepræst Anne-Marie Ditlev, Voldum tlf. 8649 1016. Der kan altid ske henvendelse til provstesekretær Hanne Foldager tlf. 8698 1224 for nærmere information.

Kirkebilen

Alle er velkomne til at anvende kirkebilen til møder, gudstjenester, koncerter m.v., som foregår i kirkeligt regi i vore tre sogne. Kirkebilen må også bruges af ældre, der f.eks. er flyttet til Hadsten eller Hammel og som ønsker fortsat at følge det kirkelige og folkelige liv i deres tidligere hjemsogn! Kirkebilen er gratis og bestilles hos: Hammel Taxi, tlf. 8696 1299 eller Hadsten Taxi, tlf. 8698 2444. Lyngå, Skjød og Lerbjerg Menighedsråd


SET FRA PRÆSTEGÅRDEN v/anders bonde Et årtusindskifte godt 10 år efter...! 2010 er til ende. Det er godt 10 år siden, vi fejrede årtusindskiftet. Utroligt i grunden så hurtigt et tiår kan forsvinde. Vi skriver på det sidste af 2010, og synes, det var i går, vi sad i Lyngå kirke ved årtusindskiftet ved midnat i en propfyldt kirke for at markere et skifte mellem 1000 år. Årtusindskiftet var et helt særligt øjeblik i vor generation. Og graver Brian havde den ære at ringe med kirkeklokken de 12 årtusindslag. Han holdt selve tiden i sin hånd, den nat. Skilte to årtusinde med sin klokke. Det er klokken, der deler tiden! Jeg husker min bemærkning til Brian, da jeg kom til kirken: ”Husk nu! Det er 12 slag – og skulle det glippe og du kommer til 13, så fortsæt til 24, men så heller ikke længere...”. Hvortil Brian svarede: ”Hvis du passer dit, så passer jeg mit...”! Og det lykkedes. Vi kom ind i det nye årtusind med manér. Men hvis vi troede, at alt af den grund blev anderledes. En mere fredelig verden. Mindre smerte. Færre problemer. Mindre at kæmpe med på vor klode, så må vi jo sige her 11 år efter set i et tilbageblik, at sådan blev det ikke! ”11. september”. ”Tsunami”. Dannebrog hen over næsten 40 kister med danske unge døde på vej hjem fra krig. Intet af det så vi for os, mens vi hørte de tolv årtusindslag i Lyngå kirke! Nu godt 10 år efter ved vi, at frygten, angsten, ufreden på det store plan faktisk tog til i styrke. Hvem havde ved årtusindskiftet troet, at vi i toget på den vestjyske længdebane som en del af hverdagen ville blive advaret om at holde øje med henstillet bagage af frygt for terror? På den anden side blev det meste af 2000-2010 materielt set en opgangsperiode, som ingen generationer har set mage til! Og dertil kommer alt det, der på det personlige plan forandrede sig i glæde og sorg de sidste 11 år for dig og mig! Kirkeklokken, den har ringet ufortrødent i sorg og glæde i samfulde 11 år. Kirkeklokken i Lyngå har i grunden en fortrøstningsfuld indskrift: “Jeg græder over de døde, jeg kalder de levende, jeg bryder lynet” Sådan skrev de på Lyngås gamle kirkeklokke, da den for 500 år siden blev hængt op i sin klokkestol! Jo, kirkeklokken deler tiden. Og der er følelse i dens fine klange. “Jeg græder over de døde, jeg kalder de levende, jeg bryder

lynet” Ja, ”bryde lynet”! Det truende øjeblik brydes i klokkens høje tårn, før det når jorden! Brydes af spæde og fine klange fra den kirke, der til alle tider er sat i verden for at forkynde håb! Ved årtusindskiftet, husker vi, var det helt store spørgsmål om computeren gik ned, når uret slog 12? Jeg kan se af min prædiken den nat, at jeg gjorde årtusindproblemet til et helt andet! Jeg holdt mig til den gamle kirkeklokke! “Jeg græder over de døde, jeg kalder de levende...”! “Gråd og glæde” er menneskets evige spørgsmål! Hvordan står det til med mit hjerte, sjælen, troen, håbet? Det er mennesket i os, vi skal have med over var budskabet den midnatstime i Lyngå. Det menneskeliv, der i 2000 år har budt på knokkel og slid, kulde og gigt, men også på strålende sommerdage, hvor ting lykkedes i hverdagen og de unge gav sig hen til hinanden med det ”ja”, der betyder det meste i livet! Det er det helt jævne og nære liv, der skal “tøves for i nat”, lød det, mens klokken slog de tolv årtusindslag! Det er de mindste ved moders bryst! Det er bedstefar, der kan fortælle historier! Det er fællesskabet! Familien! Det er medmennesket, vi skal have med over! Det er det, der er “År-2000-problemet”, var meldingen den nytårsnat for 11 år siden! Mennesket! Hvordan kan et menneske møde en ny tid med alle følelser og alle nære relationer i behold? Eller med andre ord. Hvordan kan “troen, håbet og kærligheden” overleve indeni os - som det uforanderlige i en ufattelig foranderlig tid? Der skal mere til at forandre, end 12 årtusindslag med en kirkeklokke. Jeg véd det! Men i kirken hører vi en besked om, at aldrig nok så dyste minder fra det forgange skal bestemme, hvad der venter mig i det nye år! Fordi mit livsløb er lagt i Vorherres hånd! ”Men når min sjæl er stedt i våde, / gryr der et håb, som gør mig glad: / Det nye år, Guds gamle nåde,/ de to vil også følges ad”! Hvorfor var Lyngå kirke stopfyldt den aften for 11 år siden ved årtusindskiftet? Hele kloden festede, dansede, drak, skrålede, jublede! Et brag af en fest! Og så sad vi bare der i Lyngå lige så stille og lyttede til en gammel kirkeklokke, mens graveren omhyggeligt talte: en.. to.. tre...!

3


4

SET FRA PRÆSTEGÅRDEN - FORTSAT

siden sidst

Jo, for der er noget ved det gamle kirkehus. ”... her tøver tidens trin”, siger digteren! I kirken giver vi os tid til eftertanken. Et kort sekund brydes her den lynets hast, hvormed alting forandre sig i verden! Måske var det det, der gjorde denne midnatstime for 11 år siden i Lyngå kirke til særligt øjeblik? Standse og tænke efter! Den franske filosof Camus sagde engang, at det er i pausen, den sande erkendelse sker! På kirkebænken skal ingen løbe stærkt, for at nå med! Kirken er det eneste sted, hvor vi magter at standse tiden lidt! Et tidløst rum, hvor vi kan tænke på det, der gælder til alle tider! At vi har fået livet givet og må leve i tillid til den Vorherre, der holder hele mit livsløb i sin hånd! Jo, godt at vi har et kirkehus, hvor vi kan sætte os og med frimodighed på én og samme tid kaste et vemodigt blik tilbage og et forsigtigt kik fremad mod det nye! Og mens vi gør det, tænke efter, om der mon er noget, vi skal sørge for at få med os ind i enhver ny tid? Og med det turde se fremtiden i møde med fortrøstning! Kirken har nytårsaften et bud på, hvad vi skal se at få med os: ”Husk dit Fadervor”, bliver der sagt! For ”Fadervor” tager vare på både fortid og fremtid! ”Forlad os vor skyld…”, beder vi, fordi der er noget, vi gerne ligger bag os! Og ”Fadervor” beder vi ved døbefonten som begyndelsen til det liv, ingen kender! ”For alt, hvad et menneske har at bede om, er sagt og lagt i ”Fadervor”, siger H. C. Andersen. ”Den er en nådens dråbe. En trøstens perle fra Gud, ” kalder han den. ”Den lægges som en gave på barnets vugge. Tab den aldrig, hvor gammel du bliver…. Den lyser ind i dig, og du er aldrig fortabt”! Godt nytår!

September-oktober-november Lyngå kirke Døbte/ Fremstillede: Sebastian Emil Asferg Gertsen, Banealle 6A, 1, Thorsø Max Holm, Norge Laura Juul Leth, Falkevænget 46, Hadsten Vielser/Velsignelser: Louise Lauritsen og Dan Holm, Norge Bisættelser/Begravelser Inger Marie Justesen, Vivildvej 12, Hadsten Skjød kirke Døbte/ Fremstillede: Caroline Christine Lunddorf Kruse, Landsbækvej 15, Skjød, Hammel Anna Ingeman Svarrer, Brundtvej 96, Hammel Vielser/Velsignelser: Ingen Bisættelser/Begravelser Ingen Lerbjerg kirke Døbte/ Fremstillede: Isabella Juhl Olesen, Lyngåvej 11, Lerbjerg, Hadsten Eskil Fjendbo Andersen, Lerbjergvej 24, Lerbjerg, Had-sten Mathilde Isabella Beider Kjelddal, Hadstenvej 60, Ler-bjerg, Hadsten Vielser/Velsignelser: Pernille Maria Kjelddal og Morten Beider Kjelddal, Hadstenvej 60 Lerbjerg, Hadsten Bisættelser/Begravelser Ingen


5

KONFIRMANDER En flok vinterpåklædte og alligevel frysende konfirmander i den smukke december sne. Forhåbentligt får de samme fine vinterferievejr i uge 7, hvor de naturligvis også har fri her fra. Om fem måneder bliver de konfirmeret, og til den tid håber vi på solskin og nyudsprungne bøgetræer. Ligesom vi også håber på godt vejr til Københavnerturen d. 7-8. maj. Om den får de senere nærmere besked.

Konfirmationerne finder sted på følgende datoer: Skjød: Påskedag d. 24.april Lyngå: 1. søndag efter påske d. 1.maj Lerbjerg: Bededag d. 20. maj

Sanne Thøisen


6

minikonfirmander v/susanne østerby En festforestilling vi ikke glemmer ! Årets minikonfirmander leverede et brag af en festforestilling, da de fredag den 3. december 2010 opførte årets krybbespil i Lyngå kirke for forældre, søskende og bedsteforældre. Præsten Anders Bonde satte scenen i Lyngå kirke, hvor 16 minikonfirmander fra hhv. Skjød og Lyngå iklædt flotte kostumer fremkaldte latter og smil hos stolte forældre og bedsteforældre. Minikonfirmanderne formåede også sammen med de dygtige

piger fra Kantoriet, at få nakkehårene til at rejse sig med deres skønne replikker og sang, som meget flot blev akkompagneret af Anne Lise Quorning. Ingen tvivl om, at der var lagt et meget stort engagement i arbejdet af både Anne Lise og de frivillige hjælpere Anne Bjerre Lauridsen, Arne Christensen og Helle Mikkelsen. Afslutningen i Lyngå Kirke og konfirmandstue var en kulmination på 2 dages intensivt samvær mellem præst og minikonfirmander i Anders Bondes som-merhus på Djursland - den såkaldte ”overlevelsestur”. Festen startede med indkøb af slik på turen derud. Hvad der ellers foregik på den tur, har jeg fået indblik i fra min egen søn Frederik, der også var blandt årets minikonfirmander. ”Vi svømmede i Anders Bondes swim-

mingpool, og så fik vi spagetti og kødsovs til aftensmad og is til dessert”, fortæller Frederik. ” Og kødsovsen, den var bedre end din mor. Kødet var i brun sovs og uden de der grønsager, som du putter i”, forsætter han. Der blev også tid til at se julekalender i fjernsynet, men højdepunktet var den aftenhygge som fulgte efter, hvor Anders Bonde tryllebandt vores børn med en meget spændende beretning fra sin ungdom om rejser til Spanien og Betlehem. Jeg var i hvert fald tryllebundet, da jeg fik den genfortalt og ikke mindst, da Frederik på levende vis genfortalte episoden, hvor Anders´s rejsekammerat måtte kæmpe mod en mægtig tyr i Spanien og vandt 1 million kr., som blev spenderet på en krydstogtrejse. Historien var vist tilført lidt fantasi men i hvert fald meget spændende. Minikonfirmanderne har været samlet hver fredag eftermiddag gennem hele efteråret. På en af efterårets sidste fredage besøgte jeg konfirmandstuen og fik et lille indblik i, hvad børnene synes om at gå til minikonfirmand. Det er sjovt at gå til minikonfirmand og bygge en kirke, fortæller Maria. Ja og så griner vi meget, når Anders Bonde fortæller noget sjovt, forsætter Lykke. Freja synes, at det er lidt svært at bygge en kirke, men vi får hjælp, fortæller hun. Victors kirke, skal stå hjemme på hans værelse.


7

MINIKONFIRMANDER - FORTSAT Nanna synes, at det hele er spændende og så laver Else hyggemad til os, siger hun. Kristian synes også, det er hyggeligt at få kager og høre hvad hinanden har lavet siden sidst. Og så fortæller vi også vitser, beretter han. Katrine synes, at det sjoveste er at øve på krybbespillet, mens Thomas synes, at det er mest spændende at være ovre i det ”stille” rum i kirken. Her har han f.eks. bedt til Gud om, at hans finger vil få det bedre. Thomas kendte godt lidt til det at gå til minikonfirmand før han startede, for en af hans venners storesøster har fortalt om, hvad man laver. Katrine fortæller, at de også har lært fadervor i kirken. På mit spørgsmål om hvad man skal bruge det til, svarer Katrine, at det da er meget rart at vide, hvad man skal sige, hvis man har brug for at be´. Jonas og Mathias glæder sig til overlevelsesturen. Det bliver sjovt, jeg skal være sammen med nogle, jeg kender godt, siger han. Mathias er også meget begejstret for krybbespillet. Jeg skal være Josef, men det er lidt svært at huske, hvad man skal sige, fortæller han. Mathias synes, at han har lært meget mere om biblen. Jeg tror, at Gud er en pige, for jorden er så fredelig, filosoferer han. Frederik forklarer, at det ”stille” rum i kirken er koret. Vi har lært, hvordan man

opfører sig i kirken. Det er kun damer, der må have hat på, og så må man ikke løbe på kirkegården, for de døde skal have fred, forsætter Frederik. Tilbage i Lyngå kirke fredag den 3. december slutter programmet i kirken med, at Anders Bonde kalder minikonfirmanderne op en for en for at ønske tillykke med minikonfirmationen. Samtidig får børnene overrakt deres egen kirke bygget af små træklodser. På vej ud af kirken vil Frederik have mig med op til alteret. ”Hvad tror du der er bag alteret mor”, spørger Frederik. Lidt tørt svarer jeg, at der ikke er noget, men Frederik vil op og se efter. ”Jo mor der var noget bag alteret”, udbryder Frederik lidt bedrevidende. Der hænger en bøjle. ”Tror du ikke, at det er der Anders Bonde klæder om? Måske et meget godt billede på hvordan minikonfirmanderne er - nysgerrige og umiddelbare. Herefter fortsatte festen i konfirmandstuen. Anders Bonde undskyldte, at der kun var 3 æbleskiver til hver, men som jeg husker det, så fik minikonfirmanderne langt flere. Vi forældre og bedsteforældre gik derfra, om end ikke mætte af æbleskiver, så i hvert fald mætte på en dejlig oplevelse. Tusind tak for indsatsen til hele holdet bag minikonfirmanderne. Minikonfirmandundervisningen er et tilbud til alle børn i 3. klasse og man kan læse mere om undervisningen på hjemmesiderne for hhv. Skjød, Lerbjerg og Lyngå Sogn.

Tak til Chr. D. Nielsen

Også i år har der været leveret en stor indsats omkring vore minikonfirmander fra vore tre frivillige medarbejdere, Anne, Arne og Chr. D. Nielsen. Det har været en stor hjælp, at I har været der hele vejen. Anne ”fabrikerer” præstefigurer til kirkerne og Arne har styr på kirkebyggeriet. – Og så har vi ikke mindst den gode gamle snedker Chr. D. Nielsen, der gennem nu snart mange år har sørget for, at kirkerne inklusive inventar, tag og tårn er gjort helt færdige til glæde for børnene. Den gamle snedker har nu valgt stoppe, men vi vil aldrig glemme din store indsats, Christian. Uden dig ville vi aldrig have opnået så flot et resultat! Christian fylder 80 til maj – og vi vil i den anledning bringe et længere interview med fødselaren i næste nummer af kirkebladet.. Anders Bonde.


8

STEMMEGAFLEN ”Vær Velkommen Herrens år, og velkommen her-hid”… Hvorfor synger vi ”Vær Velkommen Herrens år” både 1. søndag i advent OG Nytårsaften? Kirkeåret starter og slutter pr. 1. søn. i advent. Kalenderåret starter – som bekendt: januar-december. Dvs. kirkeåret og kalenderåret er forskudt med en måned, og derfor er der også to forskellige tekster! Begge salmer er skrevet af vores største og mest produktive salmedigter, nemlig Grundtvig. Begge tekster udkom i 1849 på løsblade ved en gudstjeneste i Vartov kirke, København, hvor Grundtvig var præst fra 1839-1872. Salmerne er skrevet på baggrund af en gammel nytårsvise fra omkring 1500… Er du mere nysgerrig, så klik dig ind på www.dendanskesalmebogonline.dk og sammenlign salme nr. 74 og 712 – god fornøjelse! Og så synes jeg det er hyggeligt med netop denne salme hvert år i Skjød kirke, når vi synger - ifm. lystænding af juletræ og på kirken - ”Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Julenat, da vor Herre blev fød, da tændte sig lyset i mørkets Sk(j)ød”… 

Nytårskoncert i Lyngå kirke

Lørdag den 15. januar kl. 15.30. Fire lokale sangere på hjemmebane: Helle Gössler Christensen (sopran), Dominique Morales (tenor), Jesper Brun-Jensen (bas) og Anne Lise Quorning (sopran) – akkompagneret af pianist Jan Ole Christiansen. I skal høre solo, duetter, terzetter og kvartetter – alt sammen kendte sange og arier fra opera, operette og musical-verdenen. Helle og Dominique har nu fået adresse her i Lyngå. Vi vil gerne byde det nybagte brudepar velkommen og samtidig vise lokalbefolkningen, hvem det nu er vores Helle har sagt ”ja” til, og OM han overhovedet kan synge?! En del har jo nok besøgt ”Sløjfen”, Hadsten, den 16. december, men jer, der ikke nåede derind, kan nu få chancen for at høre og se – alle er velkomne! Der er fri entré til koncerten, men denne eftermiddag samler vi ind i kirkebøssen til Ungdomskor-arbejdet ved vore tre kirker.

Efter koncerten byder vi på et lille glas champagne i våbenhuset. Anne-Lise Quorning Lyngå-Skjød-Lerbjerg Menighedsråd


9

stemmegaflen - fortsat Orgelkoncert

Lyngå kirke, tirsdag den 29. marts kl. 19.30 Organist, Erik haven, spiller (og fortæller) på vores dejlige orgel i Lyngå. Det er længe siden vi har haft en rigtig orgelkoncert i vore kirker – det har Erik Haven lovet at hjælpe med. Erik er et utroligt menneske, der overkommer ufattelig meget. Han har i sine helt unge dage spillet med alle mulige kendte og ukendte musikere og sangere – også Jodle Birge! Derfor skal han ikke sættes i bås som suppe, steg og is-organist – tværtimod: han har prøvet det hele, er virtuos ud over ”det normale” og har nu – godt hjulpet af sit nordjyske positive og humoristiske sind - nu altså taget ”det store kørekort” (= konservatorieuddannelsen på orgel). Erik Haven har siden 1984 været organist ved Sulsted kirke (Ålborg), hvor han gjorde et kæmpe stykke arbejde for korene ved kirken, og opnåede flotte resultater. Han bestod forrige år ”Diplomuddannelse i kirkemusik”, fra Jysk Musikkonservatorium, Århus. Netop nu forbereder han den afsluttende eksamens-koncert på ”Masteruddannelsen i Kirkemusik”, og programmet i Lyngå kirke vil som udgangspunkt bestå af repertoire hertil. Eksamensprogrammet består af: J. S. Bach: Præludium i E-mol, Eugéne GIGOUT: Minuetto, og Toccata I H-mol, Bent Lorentzen: Venus, samt Josef Rheinberger: Sonate nr. 2 i As-dur.

Erik er et bevis på at selvom man er rundet de 50 år, er man ikke for gammel til at lære, og anstrengelserne har allerede båret frugt. Den 1. marts tiltræder han stillingen som organist og korleder ved Sankt Markus Kirke i Ålborg, og er dermed organist ved et af Ålborg stifts største orgler. Koncerten er gratis!

Anne-Lise Quorning Lyngå-Skjød-Lerbjerg Menighedsråd

Påskekoncert

Skjød kirke den 23. april kl. 15.00 Kantoriet har slået sig sammen med korene fra Grundfør, Haldum og Vitten kirker samt Hornslet kirkes ungdomskor. Organist (Hornslet) og komponist, Thomas Lennart, har skrevet et fantastisk iørefaldende korværk/ liturgisk gudstjenestemusik, der indeholder 12 musiknumre med tilhørende tekster. Med sig som liturg har ”kompagniet” sognepræst Sanne Thøisen. Akkompagnementet udføres af Birgitte Hyldegaard Rathje (orgel), der er organist i Grundfør kirke. Jesper Brun-Jensen tager sig af de store bas-solo-steder og Anne Lise Quorning medvirker som solist på en enkelt sang. Det bliver smukt og medrivende, og er lidt i samme genre som ”De ni læsninger” til Jul – men temaet er altså her Jesu indtog i Jerusalem, lidelse, død – men heldigvis også opstandelse – så det ender godt – og med fuld musik! Der er fri entré.

Anne-Lise Quorning Lyngå-Skjød-Lerbjerg Menighedsråd


10

særlige gudstjenester Lysmesse

Kyndelmisse i Lerbjerg kirke 30. januar kl. 19.00 Kyndelmisse (Kyndel =Lys & Misse =Messe) ”slår sin knude” og ”Kjørmes Knud” er den 2. februar. Vi hylder lysets komme i ord, sang og musik. Det er en smuk tradition med levende lys, læsninger blandet med fællessalmer og ikke mindst Kantoriets medvirken, med deres flotte lyse stemmer! Vi glæder os ikke blot over de lysere dage, men også over det første lys skabt af Gud og det lys vi altid finder i kirkens rum og gerninger. Anne-Lise Quorning Sanne Thøisen

Musikgudstjeneste i Lerbjerg kirke den 20. marts 2011 kl. 10.45 Helle Høg og Jakob Damsgaard Ditlev medvirker på deres marimbaer ved gudstjenesten i Lerbjerg kirke. De har spillet sammen i 4 år i Marimba Orkestret, og Lerbjerg er ikke den første kirke de gæster med deres virtuose spil. Vi skal lægge ører til lidt forskelligt ved denne gudstjeneste - repertoiret er meget forskelligt - lige fra Bach-jazz! Helle kommer fra Lerbjerg, og det er jo altid herligt med en lokal musiker – Jakob er fra Voldum. Marimbaen er et slagtøjs instrument og har rødder i Afrika og Sydamerika. Tangenterne er oftest lavet af rosentræ og rørene under er med til at give den klingende lyd. Instrumentet er ikke sådan lige til at flytte rundt med, og der bliver trangt i vores lille kirke. Anne-Lise Quorning Anders Bonde

set fra præsteværelset v/sanne thøisen Et ydmygt sted. Der er et billede i en historiebog, som for mange år siden gjorde et dybt indtryk på mig - og er blevet ved med det. Det var såmænd blot ét blandt mange fotos fra Tysklands bomberuiner i månederne efter 2. verdenskrig ophør. De fleste af os har set mange af dem, vi kender indtrykkene fra omfanget af den ødelæggelse, de tyske byer havde været udsat for og det kæmpearbejde, der forestod med at få det hele bygget op igen. men det billeder der hos mig er blevet hængende med sit seje og rørende indtryk, er såmænd et lille sort-hvidt foto, der midt i murbrokkerne viser en vakkelvorn skurvogn med påskriften Evangelische Kirche Deutschlands, Tysklands Evangeliske kirke. Et lidt prangende signal måske på en skurvogn, når man tænker på den tyske kirkers historiske storhedstid, dens store personligheder og ikke mindst dens pragtfulde bygningsværker. På den anden side var det yderst beskedne tilholdssted måske meget passende for et kirkesamfund, der her i efterkrigstiden måtte igennem en smertefuld selvransagelse angående sin egen alt for begejstrede rolle i nazismens magtovertagelse og de grufulde begivenheder, dét førte med sig. Selvom det jo ikke var dét, der var grunden til skurvognen, men derimod at alle andre kirkebygninger i området dér var bombet sønder og sammen. Mens man ventede på, at de blev bygget op – og det kunne tage år, fordi der selvfølgelig var et mere påtrængende behov for at genopbygge boliger, fabrikker, hospitaler og skoler - ja så skulle man jo have et sted at samles til gudstjeneste og andet samvær. Dét er det indtryksfulde! Tænk sig, at man ikke bare ventede. For kan man være sammen til gudstjeneste på så ydmygt et sted? Den overvejelse har initiativtagere til skurvognen også måttet gøre sig. For de havde ligesom os været vænnet til, at gudstjeneste ikke bare finder sted i, men faktisk næsten er ét med de vidunderlige middelalderkirker og senere pragtbygninger, vi er så heldige at have til vores rådighed. Med alt hvad dertil hører af kunstværker fra mange tidsaldre, store velklingende orgler, kunstfærdigt kirkesølv, nye og gamle messehagler i skønne tilvirkninger. For sådan har vi gennem tiderne ment at det usynlige eller ån-


set fra præsteværelset - fortsat delige den let svindende tro og det tit svigtende håb skulle have de mest ophøjede ydre udtryk: tårnet der rækker mod himlen, det velpudsede sølv og messing, de altid friske blomster på alteret, det store musikinstrument, der stemmer sindet.

ret nogle nye om, hvad der lå én på sinde at få sagt til Gud og hinanden. Og så har der vel været en eller anden, der havde reddet sig en skål eller et vaskefad ud af ruinerne, så der kunne holdes dåb, og mon ikke der her og der fra er kommet nogle For Gud og for mennesker, glas og kopper og måske en der er godt vant i mange anskåret tallerken, lidt brøddre sammenhænge, kan vi ikke rester og en sjat vin, så man godt være bekendt ikke at have kunne holde nadver? de bedste lokaliteter til vores Mere skal der sådan set ikke gudstjenester. til, for at kristentro kan fejDet vidste de også godt i murres og oplives igen, igen. At brokkerne i Tyskland. Men når der skal en hel del mere til, det bedste ikke mere er der, for at den kan gives videre hvad gør man så? Ja de orgatil andre, er en anden histoniserede altså – gad vide hvorrie, som vi venter med. Men dan i grunden – en skurvogn, gudstjenestens sammen- og så gik det jo også. For så komst begyndte ydmygt var man indenfor i al slags vejr og beskedent for de første og sådan var der skaffet rum kristne og sådan begynder for det vigtigste for en evangedet mange steder rundt lisk gudstjeneste til hver en tid, i verden i dag, og sådan nemlig mennesker og deres håb måtte man nogle steder i de om her at møde Gud. Og så at tyske ruiner begynde igen. nogle kunne huske historierne Heldigvis er vi begunstiom Gud og mennesker og ville gede med andre forhold. grunde over og sige noget om, Men derfor skader det jo hvad de kunne have af bud til Bogen med skurvognen har jeg ikke mere. I stedet er her Gedächt- ikke at tænke lidt over det os i dag. Nogle har måske til- niskirche fra Berlin: ved siden af den nyopbyggede kirke har man grundlæggende engang i budt at give deres Bibel, så hi- ladet tårnet fra den bombede kirke blive stående som en erindring mellem. Vi kunne også sige, storierne ikke blev de samme om krigen. at det ikke skader at spørge igen og igen. Og mon ikke nogsig selv, hvad mon det uople har kunnet huske nogle salmer eller sange, hvor tak til Gud givelige i gudstjenesten er? Sådan kan et gammelt foto af en og klage til Gud kunne komme til orde? Eller måske bare orskurvogn sætte tanker i gang. dene fra nogle gamle bønner; ellers har man nok selv formuleS.T.

11


12

sogneaftener Onsdag, den 9. februar 2011 kl. 19.30. Valgmenighedspræst Tine Frisenette, Bering. MIT IRAN.

Iran har været på den politiske dagsorden længe. En dramatisk historie med 80ernes revolution, gidseltagning og præstestyre. Og nu atomtrusselen, der synes at true verdenssamfundet, mens Irans præsident forsøger at berolige og taler om fredelige formål. Men der er også et andet Iran. På det nære personlige plan et fascinerende folk med en spændende kultur. Valgmenighedspræsten i Bering, Tine Frisenette, kender om nogen denne side af Iran. Hun har familie i Iran og vil, med billeder og videoklip baseret på 3 private rejser over 5 år, vise et andet billede af Iran end det, vi oftest præsenteres for i medierne. Det er et indblik i hverdagsliv og fest, og et forsøg på at anskueliggøre, at der trods forskel i religion og kultur, er mange fælles træk, vi kan genkende. En spændende fortælling om bekymringer, glæder, sorger på det nære plan – i et land, så anderledes end vores – og dog! Lyngå, Skjød og Lerbjerg menighedsråd

Salmesangsaften

Søndag, den 13. marts kl. 19.00. Sognepræst Flemming Kloster Poulsen, Randers: FRA PRÆDIKESTOL TIL ØLKASSE Om at fortælle bibelhistorier på en ølkasse

Flemming Kloster præst i Sct. Mortens kirke i Randers. I efteråret tog han orlov med det lidt usædvanlige forsæt i tre måneder at stå på en ølkasse og fortælle bibelhistorier alle mulige steder i det offentlige rum: kantiner, værtshuse, skoler, video og internet. Det blev lidt af en udfordring. Ølkassen og bibelhistorierne gav en masse skæve oplevelser og erfaringer og rejste en række spørgsmål: Hvad har Bibelens fortællinger at sige om det at være menneske i dagens moderne samfund? Hvordan husker vi vores historie? Kan Folkekirken gøre det bedre? Der venter os en aften, der med humor og alvor, tager os med rundt i det dagens samfund, hvor bibelhistorien i forbavsende grad er storaktør i vores sprog og liv med hinanden. En pointe foredragsholderen i øvrigt er på vej til at dokumentere i en bog. Aftenen indledes med en kort fællesgudstjeneste i Lyngå kirke for vore tre sogne med Kloster Poulsen som prædikant. Lyngå, Skjød og Lerbjerg menighedsråd

Den 24. marts kl.19.30 medvirker Lyngå Folkekor i kirken, hvor vi vil synge gamle, kendte påskesalmer og samtidig få lært nogle af de nye. Anne Lise Quorning sidder ved orgelet, og jeg fortæller. Anne-Lise Quorning Sanne Thøisen


højskoletimer m/suppe og fortælling Onsdag, den 12. januar kl. 11.00. Sognepræst Kjeld Bjørn Nielsen, Hinnerup: MIT LIV SOM KAFFE-BONDE I NICARAQUA

Onsdag, den 23. februar kl. 11.00. Fhv. højskoleforstander Ole Brunsbjerg, Lyngå: OTIUM PÅ ”LOUISENHØJ”

Kjeld B. Nielsen har arbejdet med kaffe fra Nicaragua i over 20 år. Han har arbejdet med rådgivning af lokale andelsselskaber indenfor certificering, forarbejdning og afsætning. I Danmark har han i mange år siddet i bestyrelsen for Dansk Kaffenetværk, som er en paraplyorganisation for kafferistere, caféer og bistandsorganisationer, der arbejder med etisk handel. Han har også været med til at markeds-føre kaffemærket Kirkekaffe til Folkekirken. De sidste 3 år har Kjeld B. Nielsen været medejer af en kaffefarm, der ligger i et 150 hektar stort område i det nicaraguanske højland. Hør om erfaringerne med at dyrke kaffe i et område, der er præget af guldgravere, landminer, lommetyve, lovløshed og en ufattelig smuk natur.

Ole Brunsbjerg kender vi. Den gamle højskoleforstander på Hadsten Højskole. Nu har han lagt seletøjet og slået sig ned på gården ”Louisenhøj” i Lyngå sammen med sin kære Grethe. Men hvad laver mon den gamle stander? Og hvorfor nu lige ”Louisenhøj”? Vi får historien om stedet og om, hvad der fylder og glæder i et aktivt otium. Suppen sørger Boesdal også den dag for.

Fælles for disse højskoletimer er, at vi vil synge et par sange fra Højskolesangbogen. Derefter spiser vi en gang suppe efterfulgt at en kop kaffe. Der vil blive god tid til snak. Vi slutter ca. kl. 13.00. Traktementet koster kr. 30.Tilmelding hos Else på telefon nr. 8698 1268 / 2843 8546

Onsdag, den 23. marts kl. 11.00. Nis Boesdal ”HØJSKOLETIME MED SUPPE OG OM SUPPEN” Nis Boesdal har i denne sæson beriget os med sin velsmagende og fyldige suppe til Højskoletime. ”Kan vi ikke få det en gang om ugen...”, kom det fra en ældre herre, alt mens han søbede til sig det bedste, han havde lært...! Jeg har nu bedt Nis komme med historien bag suppen. Tre kvarter om hans forhold til suppen og mad – og lysten til at lave det og kulturen bag. Nis har jo lavet flere bøger og Tv-udsendelser om kunsten at lave mad. Og selv har han på Nøragergaard” et køkken lidt ud over det sædvanlige. Vel mødt til en rigtig suppedag i Lyngå præstegård! Lyngå, Skjød og Lerbjerg menighedsråd Anders Bonde

Sogneaften, højskoletime, kært barn har mange navne, men fælles er, at arrangementerne er for alle der har tid og lyst. Arrangementerne holdes i Lyngå konfirmandstue.

13


14

se det var et rigtigt eventyr v/niels hellemann Af: Niels Hellemann

Af: Niels Hellemann

Kragen Olfert For en snes år siden gav en af mine ungdomsvenner mig stof til dette lille eventyr, som jeg talrige gange har fortalt til venner, børn og børnebørn – og hver gang er der blevet stille – meget stille! En sjællandsk bonde ved navn Hans gik sig i det tidlige forår en dejlig aftentur med sine tro følgesvende - den gamle ruhårede og den altid glade gravhund. Ud over markerne, langs bækken, hvor der i skovkanten pludseligt blev et stop. Under en gammel eg lå en lille forkrøblet, halvnøgen krageunge – formentlig faldet ud af reden. Krager – ja som naturelsker og ivrig jæger – så er kragebestanden vel egentlig stor nok! Men bonden Hans, der har et stort og rummeligt hjerte for stort set alt hvad der rører sig i naturen, tog ungen i jakkelommen og med hjem på gården. Ungen fik varme og blev madet med en pincet. Den tog imod Bonden Hans med kragen ”Olfert” hjælpen og overlevede. Der gik nu en rum tid med at lære krageungen at indtage føde. Men den tog fra og tilliden til Hans voksede dag for dag – ja, Olfert blev en fast del af familien og var altid til stede, ikke mindst når et måltid skulle indtages. Bondens have var et paradis for kragen. Den sad i træerne og ude på marken – ja, endda sammen med andre krager, men vendte altid tilbage. Den morede sig ofte med at drille den ruhårede og gravhunden. Når de en varm sommerdag lå slængt på græsplænen og tog sig en middagslur var Olfert der – fløj tæt ned over hundene, der til tider fik et lille hak i enden. Hundene sprang op og glammede, men Olferts behændighed i luften var dens redning. Olfert elskede lagkage. Når der var søndagsselskab i haven, var der også en kuvert til kragen – hvis ikke, ja så tog den selv af kagen. Olfert blev den sommer bondens trofaste følgesvend – på markture og i skoven og efter en flyvetur i det fri kom den

altid tilbage for at få et hvil på bondens skulder – der følte den tryghed! Høsten nærmede sig og mejetærskeren skulle klargøres. Olfert havde tilegnet sig en masse færdigheder, så en dag hvor bonden lå under maskinen og skruede, morede kragen sig med at nappe topnøglerne med sit kraftige næb – med halvkvalte skrig lod den bonden forstå, at nu lå topnøglen altså ved dens side på husets tag. Kragen havde dog lært og forstået, at når Hans hævede stemmen – ja, så var det alvor og så kom værktøjet fluks tilbage på plads.

Sommeren gik på hæld – det blev høst og så skete det pludselig en dag. Olfert var ikke at se i haven, ej heller til aftenmåltidet. De følgende dage var stemningen i familien lidt trykket – hvor var kragen? Var der sket den noget? Men sådan var det. Olfert havde udviklet BondenjoHans med kragen ”Olfert sig til en stor, flot skinnende krage, der nu sikkert havde valgt at dele tilværelsen med sine artsfæller. Tiden gik og det blev efterår. Vintersæden var sået og på en dejlig solskinsdag valgt Hans at tromle det knoldede såbed. Når Hans tromlede foregik det med den gamle Ferguson 35 uden førerhus – ja, det var skønt at sidde der i det fri. De to hunde var altid i nærheden af Hans. De løb og legede på marken omkring traktoren. Pludselig så Hans, der langt ude i horisonten, en stor flok krager nærme sig. Da flokken var kommet tæt på, skilte en enlig krage sig pludseligt ud og fløj ned over Hans og hundene. Først legede kragen med hundene, som det så mange gange før var hændt i haven. Den tog et par runder omkring traktoren, for til sidst at sætte sig på skulderen af Hans. Efter en kort stund gjorde kragen igen den store flok følge og fortsatte dermed ud i sin egen forunderlige verden. Med denne korte visit gjorde kragen en ende på eventyret og var den mon vendt tilbage for at udtrykke en: ”Tak for livet”! Og så er det ganske vist ! Niels Hellemann


15

livet på kirkegården Nye kirkegårdstakster Der er kommet nye regler for beregning af kirkegårdstakster. Det er i følge ny lovgivning nu provstiudvalgene, som fastsætter kirkegårdstakster og er ansvarlig for, at der udarbejdes ensartede priser på kirkegårdene i provstiet. Priserne skal beregnes ud fra kostprisen. Det vil sige, at der skal opkræves den pris, der rent faktisk er forbundet med ydelsen på kirkegården, hverken mere eller mindre. Provstiudvalget har fastsat kirkegårdstaksterne på baggrund af undersøgelser af personaleomkostninger, tids- og materialeforbruget på udvalgte kirkegårde i provstiet. Samtidig har vi sammenlignet vores takster med andre provstiers takster samt vejledende udregninger fra Kirkeministeriet. Nogle kirkegårde oplever store stigninger i taksterne. Det skyldes, at taksterne ikke har været reguleret efter løn og prisniveau i årevis. Man har altså i mange år haft alt for lave takster, som slet ikke har svaret til udgifterne. De har betydet store underskud på kirkegårdsdriften.

Erhvervelse af gravsted Provstiudvalget har fastsat, at erhvervelse af gravsted og gravkastning skal være gratis for folkekirkemedlemmer, men der betales et mindre beløb for forlængelse af brugsretten. Taksten for ikke-folkekirkemedlemmer skal svare til de faktiske omkostninger, som er forbundet med erhvervelse af gravsted og begravelse, herunder gravkastning og arbejdsløn. Provstiudvalget finder det væsentligt at fastholde, at folkekirkemedlemmer kan regne med, at de med deres kirkeskat har erhvervet sig en gebyrfri plads på kirkegården. Desuden er det vigtigt at bevare vores kirkegårde som fælles kulturelle områder, hvorfor der heller ikke i taksterne betales for etablering og vedligeholdelse af fællesarealer. Lyngå-Skjød-Lerbjerg menighedsråd AB

Det sner

Sneen har ligget tungt over vore kirkegårde i den sidste tid. Vore gravere har gjort en stor indsats, for at holde adgangsvejene til vore kirker i orden.

Her har vi Brian i en kold hyre på traktoren.

Her er det Bodil der er i gang med snerydning ved Skjød kirke


16

kunstgruppen v/lieselotte pedersen Et nyt år begynder, forhåbentlig igen med masser af lykke og glæde! Lykke og glæde kan være store begreber, men oplevelsen ligger bestemt også i det små. Vi oplever at vores udstillere bringer megen glæde. De deler deres kunnen med os alle og udsmykker konfirmandstuens vægge - viser hvad de beskæftiger sig med. Det løfter stemningen og gør det meget mere festligt for de fleste, som jævnligt kommer til stedet. I tidens løb har rigtig mange hobbykunstnere lagt vejen forbi Lyngå og har haft lyst til at lave en udstilling for os. Den sidste vi oplevede var Carsten Krogsgård Villadsen fra Bramstrup. Denne udstilling havde sit helt eget præg. Som jeg så det, er han optaget af smukke former og bevægelser i det håndværksmæssige og tekniske. Han gengav kompositioner som var stilrene og formskønne og meget afbalancerede i både materiale og farve. Han brugte også megen tid på at arrangere udstillingen – og det ku’ ses! En hjertelig tak til Carsten. Efterfølgende vil de nye udstillere nu få ordet. Der bliver præsenteret hele tre udstillingsperioder frem til grundlovsdag den 5. juni. JAN./FEB. Kiss Jönsson - maleri præsenteret af Lisbeth Engelbrechtsen Kiss Jönsson har været selvstændig i snart syv år og lever af at lave udsmykningsopgaver for virksomheder i Danmark. Store vægmalerier er hendes speciale, men også mere ”almindelige” malerier laver hun på bestilling. Bl.a. malerier af en virksomheds visioner. Derudover løser hun også opgaver inden for indretning, farverådgivning, foto og ikke mindst grafisk design. Bl.a. som freelancer. Undervisning i tegning, akryl, olie og akvarel maleri er noget af det seneste hun har kastet sig ud i.

Kiss er meget alsidig, da opgaverne til tider kræver forskellige evner. Hun spænder fra det stramme naturalistiske, til den mere løse streg i abstrakt maleri. Efter hun for godt 2 år siden har bosat sig i meget smukke naturomgivelser ved Mariager Fjord, har også landskabs maleriet sneget sig ind på lærrederne. Især himmel, skyer, vand og træer – og i det hele taget lyset ved vandet, er noget der fascinerer. Kiss Jönsson er 50 år gammel og har i mindst 30 år arbejdet mere eller mindre professionelt med det kreative udtryk. Om det er med en blyant, en pensel, et kamera eller en kreativ markedsføring af et produkt, det drejer sig om, er det altid den idérige vinkel, der tages i brug. Hun er autodidakt i stort set alt, men har dog taget et væld af kurser (bl.a. på Randers Kunstskole) og inden for alle de andre felter, hun arbejder i. Kiss har altid tegnet, fra lille pige – der aldrig holdt op, (som de fleste jo gør med tiden) Senere op i voksenalderen kom maleriet til, og hun fandt ud af at det var dér hendes mission lå. Man kan se en del af hendes arbejder på hendes hjemmeside: www.kisart.dk. JAN./FEB./MARTS/APRIL Lise Kirketerp Rubak – kalligrafi - i glasvitrinen Smukke bønner og velsignelser med middelalderens skrifter I de første to måneder udstiller jeg moderne kristne bønner fortolket med pen og blæk, hvor pennens leg med bogstaver og ord giver teksterne et nyt udtryk. Det vil være bønner, velsignelser og andre religiøse beskyttende vers, som blev brugt i middelalderens hverdag, hvor tro og bøn spillede en langt større rolle, end det gør i dag. I marts/april udstiller jeg historiske bønner og velsignelser. Alle udstillede tekster er håndskrevet med pen og blæk, med forskellige middelalderskrifter. Du vil finde flere bønner i første danske oversættelse fra 1400-tallet,


17

bl.a. Fadervor og Ave Maria. Og du vil også få et lille indtryk af, hvordan bønner var en naturlig og meget praktisk del af livet i middelalderen. Jeg har arbejdet med middelalderens håndskrifter i 20 år. I dag arbejder jeg professionelt med skrifterne som underviser, formidler på museer og udfører bestillingsopgaver for private, virksomheder og museer. Du kan læse mere om mit arbejde på: www.kalligrafen.blogspot.com

20x30 opklæbet 30x40, hvoraf Lieselotte har valgt 10 stk. til jeres udstilling. Fotogruppen fik i 2009 hjælp til undervisningen af Tage Lindegaard, som er en fantastisk fotograf og kunstmaler, og vi har delt undervisningen op således, at Tage fremover underviser de to begynderhold, og jeg tager mig af de øvede og viderekomne. Fotogruppen er i den situation, at vi har et luksusproblem. Der er nemlig venteliste til at komme på holdene, da det er meget få der forlader holdene og gruppen, og vi kan af forskellige årsager kun være 6 på hvert hold. Fotogruppen laver i øvrigt mange af lokalcentrets fotoopgaver. Vi tager fotos til hjemmesider, lokalcentrets blad, foldere, brochurer, fotokalender og plakater. MAJ/JUNI Birthe Busk – maleri

MARTS/APRIL Preben Bager – Fotogruppen Sønderskovhus, Lystrup I 2006 gik jeg på efterløn, og da foto altid har været min hobby, var det naturligt at jeg henvendte mig på vores lokalcenter Sønderskovhus, for at finde andre med samme interesse og udveksle erfaring med hinanden. Det blev starten på Fotogruppen ved Sønderskovhus. Dette udviklede sig så til, at der blev lavet kursus for efterlønnere og pensionister, som ønskede at lære noget mere om foto og redigering på computer. Og det blev til en del fotogrupper. De sidste tre år har vi været så heldige, at lokalcentrets kunstgruppe har spurgt, om vi ville udstille vores billeder i ferieperioden, hvilket vi med en vis portion stolthed har sagt ja tak til. Flere af billederne er efter udstillingerne blevet solgt. På udstillingen i 2010 har alle 26 elever bidraget med et foto i str.

Næsten alle har en hobby, jeg har fundet min. At male er utroligt. Hvad det bliver for et maleri er for mig en overraskelse hver gang. Det er det, der gør det til en spændende hobby. Også det at male i fællesskab, sammen med de andre kursister, er meget inspirerende og givende. Man vokser sammen – og har det rart. Jeg bor i Lyngå, og har gjort det i mange år. Jeg har fået undervisning via AOF i Lieselottes værksted i Lyngå og har som medlem af Enghøjgruppen været med til at udstille i Sabro Lokalcenter i foråret 2009. Nu er der kun tilbage at hilse alle de kommende udstillere hjertelig velkommen. Vi glæder os til at opleve deres værker og ønsker god fornøjelse til alle. Else Jensen, Ninna Anthonsen, Conny Hansen, Bodil Engelbrechtsen og Lieselotte Skov-Petersen


18

nyt fra lyngå v/tove skipper Virksomhedsbesøg

22. januar 2011, kl. 13.00 Vi besøger Gartneriet Knud Jepsen A/S, Korsholm. Rundvisning ved Knud Jepsen som vil fortælle om det store og moderne gartneri. Gartneriet dyrker udelukkende blomsten Kalanchoe Queen i tusindvis. Kørsel fra Lyngå i egne biler kl. 12.30. Tilmelding til Finn Engelbrechtsen på tlf. 23217426 efter 17.00. Borgerforeningen

Fredagsklubben starter op 7. januar 2011

Den mørke tid får os ofte til at sidde hjemme i stuerne, og af den grund får vi bevæget os for lidt og verdenssituationen bliver vendt for sjældent. Igen i år inviterer jeg alle ældre i Lyngå og omegn, der har lyst til at bevæge sig på egne præmisser, få noget snak og et grin, til at møde op i Lyngå konfirmandstue om fredagen kl. 14.00. Vi bevæger os i ca. 50 minutter bl.a. ud fra chi-ball principperne til dejlig musik. De fleste øvelser foregår på en stol, så alle kan være med. Dernæst er der hyggesnak, hvor vi nyder vores medbragte kaffe. Jeg glæder mig til at se både nye og gamle. Jette Jensen

Lørdagsgymnastik i ”Hønsehuset”

Vi mødes hos Ninna Anthonsen nogle lørdage i det nye år. Vi mødes kl. 9.30 i hønsehuset og sveder ca. 1 time. Kom omklædt og medbring gerne liggeunderlag/håndklæde og evt. vandflaske. Nærmere datoer følger på www.lyngaaby.dk. På gensyn ! Jette Jensen

Vinterfest

lørdag 26. februar 2011 kl. 18.00 Dette løber af stablen i ”Den gamle Skole” i Lerbjerg. Det bliver den helt store fest med suppe, steg og is og ikke mindst levende musik, natmad og hjemtransport i bus. Pris kr. 175,- pr. person. For dette får man: velkomstdrink, 3 retters menu + natmad, levende musik. Øl, vand og vin kan købes til høkerpriser. Tilmelding til Lene og Lars Bo, tlf. 86980428 senest 1.feb. 2011. Tilmelding til bus ved betaling. (Min. 50 deltagere) Borgerforeningen

Fastelavnsfest

søndag 6. marts 2011 kl. 14.30 Så er der fastelavnsfest i Lyngå konfirmandstue og udklædning skal der til ! Find på en sjov, uhyggelig, smuk eller sej udklædning og mød op til tøndeslagning, hygge og leg. Tilmelding til Lars Hansen 86968303 Borgerforeningen


nyt fra lyngå - fortsat Fællesspisning

søndag 27. marts 2011 kl. 18.00. Sommertiden begynder og Webergrillene fyldes med spændende mad. Mød op i konfirmandstuen til hyggesnak og grillmad. Pris kr. 50,- for voksne og kr. 25,- for børn. Børn på 7 år og derunder spiser med gratis. Tilmelding til Ninna og Bjørn - tlf. 86980739 – senest 22.3.2011. Borgerforeningen/Menighedsråde

nyt fra skjød v/henny josefsen

Skjød Menighedsråd planlægger at renovere indgangen til kirkegåden mod vest. I første omgang fjernes beplantningen langs trappen. Ny beplantning og renovering af trappen tages med på Kirkesyn til foråret 2011. I forbindelse med projekt Innovationshuset 2010 var der også afsat penge til en ny hjemmeside for hele byen. www.skjoedby.dk. Skjød Kirke er på nuværende tidspunkt ikke en del af hjemmesiden men der ligger naturligvis et link til www.skjødkirke.dk

Affaldsdag

søndag 3. april 2011 kl. 13.00

Affaldsindsamling i byen og omegnen. Mød op i Lyngå’s Have og vi vil udlevere sække m.v. Vi slutter ca. kl. 15.00 med kaffe og hjemmebag i bålhytten på legepladsen. Vær med til at gøre Lyngå forårsklar! Byforskønnelsesudvalget

Forårsudflugt maj 2011

Turen i år går til Mariager med bus og herefter sejltur med ”Svanen” på Mariager Fjord. Turen slutter med dejlig middag på kro. Borgerforeningen

Nærmere oplysninger kommer i infokasserne og på byens hjemmeside, når tiden nærmer sig.

Kommende Fællesspisninger i Skjød Forsamlingshus 21.1.2011 kl. 18.00 Der serveres kraftig Sølvstensuppe med tilbehør og efterfølgende dessert – æbler i forskellige varianter – og kaffe. Menuen tilpasses børn og voksnes smagsløg. Chefkokken er Jette og koordinator er Hanne, begge fra Sølvsten. Tilmelding senest 15.1.2011 . 11.2.2011 kl. 17.00 En fællesspisning i de travle børnefamiliers navn. Der serveres en sikker vinder hos børn i alle aldre: Lasagne, salatbar og brød. Pandekager med is samt kaffe/te. Efter middagen bydes på forskellig underholdning. Alle er velkommen med eller uden børn. For arrangementet står, Lotte, Lone, Lotte og Renate. Tilmelding senest 5.2.2011

19


20

nyt fra skjød - fortsat 4.3.2011 kl. 18.00 Skolebakken laver mad denne aften. Menuen er i dag 1.12.2010 endnu ikke fastlagt, men kan på et senere tidspunkt læses på www.skjoedby.dk ligesom den også vil blive omtalt i næste nummer af Skjød Tidende. Tilmelding senest 28.2.2011

Tilmelding til alle fællesspisninger kan ske med en seddel i Forsamlingshusets postkasse eller skriv til ban@fibermail.dk 22.2.2011 kl. 19.30 Skjød Forsamlingshus afholder generalforsamling. 25.3.2011 Ølsmagning i Skjød Forsamlingshus Nærmere omtale i næste nummer af Skjød Tidende og på www.skjoedby.dk. Skjød Tidende kan også læses på hjemmesiden. Det i håndenværende blad strækker sig over 5 måneder, har det ikke været muligt at beskrive alle kommende arrangementer. Arrangementer, som endnu ikke er fastlagt, kan senere findes på hjemmesiden og i Skjød Tidende. Henny Josefsen

nyt fra lerbjerg/ svejstrup v/helen guldbæk Et festligt efterår

Høstgudstjenesten var i år ganske speciel i Lerbjerg. Ved gudstjenesten deltog både spillemænd og Favrskov Middelalder, der med deres påklædning, korsang middelalderservering førte de tilstedeværende tilbage til den tid, hvor kirken blev opført. Det blev en rigtig hyggelig efterårsaften, hvor den krydrede bryg hjalp alle til at holde varmen.

I november var der også en ganske verdslig fest, hvor nogle af midlerne fra Landsbyrådet blev omsat til dejlig mad og drikke i festligt samvær. Det blev en rigtig god aften, hvor nytilflyttere og ”gamle” beboere lærte hinanden at kende og også fik en svingom. Mange tak til festudvalget for en vellykket aften.

Borgerforening og vandværk

I februar vil der være generalforsamling i både borgerforeningen og vandværket. Nærmere følger, og alle opfordres til at møde op og gøre sin indflydelse gældende. Hvis der er gode ideer til aktiviteter, og hvis der er frivillig arbejdskraft, er det bare med at komme frem til det fælles bedste. Noget der løbende er behov for, er praktisk hjælp til bankoaftenerne. Her kan man henvende sig til formanden for borgerforeningen, Margit Johansen på 8698 1645. Det er også Margit, man skal kontakte, hvis man ønsker at leje Den Gamle Skole til en privat fest.


en fortælling fra før i tiden v/niels chr. pedersen Vores første bil Et vink fra Anders Bonde sætter jo altid noget igang så hermed en fortælling til Kirkebladet. (Hedeagergård 1952-98)

Vi etablerede os i Lyngå 1952 hvor vi havde købt ”Hedeagergård” En god lille gård, men den lå noget afsides, vi måtte nødvendigvis have en bil. Jonna og jeg tog kørekort midt i halvtresserne. Vi tog til Hammel for at blive undervist, skiftevis og på cykel. Kørelæreren hed Svejgård, en gemytlig mand der kunne mange gode historier. Dem fortalte han så medens han underviste. Der var ikke så mange trafikanter på vejene dengang. Vi klarede os med nogle få timer hver og bestod ved første forsøg. Jonna fik ros af den motorsagkyndige, og det glemte hun aldrig. Det skal også indrømmes at hun var en eminent dygtig chauffør. Hun havde ingen uheld gennem de mange år. Kørekort erhvervet, jamen så skulle vi jo også have en bil. Det blev en Ford 1934,7 personers med V8 motor jov-jov. Den havde selvstarter men også startsving for en sikkerheds

skyld. Noget der gav den særpræg var kofangerne, gedigent stål, bredere end bilen (der kunne være køer på vejene dengang). Den havde kendt bedre dage, det skal indrømmes, men vi var bil kørende og det var vi ikke så lidt stolte af, Derfor forventede vi da også lidt opmærksomhed og lidt interesse, da hele familien skulle til en fest i forsamlingshuset. Jeg parkerede op ad husets flagstang som var ny og med en kraftig stub. Jeg måtte frem og tilbage nogle gange, dels fordi jeg var uøvet, dels på grund af bilens længde, men med hjælp fra Jonna, stod den der. Placeret midt for huset måtte alle jo kunne få øje på den. Inde i huset undrede det mig at ingen spurgte til bilen. Jeg spurgte min sidemand men nej, han havde ikke set nogen bil. Da vi skulle hjem lidt før de andre, ville bilen ikke ud af stedet. Den skal bare have noget mere gas, sagde Jonna. Det gav jeg den så. Så lød der et brag og kofangeren røg af. Den ramte først muren. Så landede den på brostensbelægningen hvor den faldt vuggende til hvile med en smuk klingende lyd fra det gedigne stål. Så fik de set bilen. Alle strømmede ud af huset mens jeg læssede kofangeren ind til børnene. Ydmygelsen var total. Der var naturligvis en del jantelov i den begivenhed. Men vi fik mange gode år i Lyngå og blev fuldt og helt accepteret af naboer og venner og tak for det. Med venlig hilsen Niels Chr. Pedersen

Kirkelige aktiviteter i Lerbjerg Igen i år vil vi fejre lysmesse. Det sker den 30. januar kl. 19, og der er en lille hyggelig sammenkomst i våbenhuset bagefter. Den 6. marts er der fastelavnsgudstjeneste kl. 14.00 med efterfølgende tøndeslagning i Den Gamle Skole. Nærmere følger.

21


22

salmeklumme v/lena pedersen Mitte tak for udfordringen. Da jeg læste Mittes indlæg, kom jeg til at tænke på, hvor mange pragtfulde salmer jeg kender, og som jeg kunne nævne her. Men én som er kommet til at betyde utrolig meget for mig er: ”Du som har tændt millioner af stjerner” skrevet af Johannes Johansen i 1981/82 med melodi af Erik Sommer, 1981. Jeg lærte denne salme at kende gennem koret/Kantoriet, da mine egne børn deltog i koret. At se salmer blive bearbejdet af Anne Lises kyndige hænder, og se hvordan hun motiverer koret til at formidle salmer og sange, er imponerende. Det kunne vi, der var i kirke i søndags, alle opleve til Allehelgen i Lerbjerg Kirke. Ikke mindst kunne vi høre, hvor mange store/flotte stemmer der er på vej frem i Anne og Helles spor. Dernæst synes jeg, det er rigtig dejligt, at der bliver skrevet dejlige salmer i vor generation med nogle melodier, som også er med til at ”fange” ungdommen. Sidste men ikke mindst synes jeg ”Du som har tændt millioner af stjerner” kommer flot omkring alt i vort liv; bøn, taknemmelighed, afmagt, glæde, sorg, håb og tro. Det er måske også en grund til, at jeg synes, den betyder meget. Vi synger den ofte ved lysmessen, hvor året vender, og vi går mod lysere tider – og det er da en motiverende tanke, på sådan nogle grå, regnfulde og triste novemberdage som vi har i øjeblikket. I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Må der tændes millioner af stjerner i hvert af jeres hjem.

1) Du, som har tændt millioner af stjerner, tænd i vort mørke en tindrende tro. Du er vort lys, og du vogter og værner os, så vi sover i tryghed og ro. 2) Tak for den lysende dag, der er gået, gaven til os, dine hænder har rakt. Tilgiv os det, som vi ikke fik nået, tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt! 3) Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte, hver gang du gjorde vort liv til en fest. Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte, du ved alene, hvad tjener os bedst. 4) Tak for de mennesker, som blev vor støtte, når vi fandt vejen besværlig at gå. Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte, mød du os selv i de svage og små! 5) Du, som har tændt millioner af stjerner, mørket i verden vil du byde trods. Du er vor Far, den, der vogter og værner, lys i det mørke, som kommer fra os. Johannes Johansen 1981 og 1982.

Jeg vil hermed bede Allan Christensen, Skolebakken 4, Skjød, tage stafetten op til næste gang.

Menighedsrådsmøder:

Fællesrådsmøde for Lyngå, Skjød og Lerbjerg menighedsråd tirsdag, den 15. marts kl. 17.00 i Konfirmandstuen. Menighedsrådsmøde og Kirkesyn Skjød menighedsråd onsdag, den 4. maj kl. 18.00. Menighedsrådsmøde Lyngå menighedsråd torsdag, den 12. maj kl. 17.00 i konfirmandstuen. Fælles budgetmøde Lyngå, Skjød og Lerbjerg menighedsråd tirsdag, den 17. maj kl. 17.00 i konfirmandstuen. Kirkesyn i Lyngå onsdag, den 18. maj kl. 19.00


det opbyggelige hjørne v/anders bonde En kreaturtransport – med kikkerten for det blinde øje....! Snevejr over Danmark en torsdag i november 2010. Så er det tid at få kreaturerne hjem fra Djursland. Traktoren stod klar på ”Nøddelund”, men der lå et par sager og ventede i provstiet, så jeg vælger at sende en vognmand...”. ”Det bliver alt for dyrt”, indvender min forpagter, den gamle borgmester i Norddjurs, Torben Jensen. ”Tag du nu en halv fridag på din John Deere, og så låner du min kreaturvogn. Jeg hjælper med at læsse dyrene”. Det fristede. På nakken af den firehjulstrukne, fange kreaturer, og så en bunke sne med fygning fra nord, det er livet...! Torben Jensen er en fredens mand. Og hans elskelige kone har et forhold til dyr, som Kofi Annan, FN’s tidligere generalsekretær, har det til fred i verden. Det smitter, og dyrene lister ligeså stille op i kreaturvognen, som var det vandringen ind i Noas Ark. Hjemad gik det. Og det kostede ikke en krone... Til nøds lidt diesel..! ”Ja, den er jo ikke helt lovlig i bredden”, mumler Torben. ”Nå, det går jo nok”, sagde jeg. ”Jeg lister tværs over på de små veje...”! – Ak, ja, og så endda en præst...! Og nu kan man jo tro, at det er en streng herre, præsten tjener. For oppe på et af de højeste punkter på Djursland ude midt i ingenting - ”Spritruten” kalder de vejen - i sne og blæst punkterer skidtet. Ikke et øje at se. Mobilen fanger traktorværkstedet. ”Det skal gå stærkt. Dyrene fryser”, understreger pastoren! ”Vi er på vej. Er der om et øjeblik”, lød det kvikt i den anden ende af røret. Men ”øjeblikket” blev til en isdans mellem sne og servicevogn i mere end tre timer, før en hjælpsom mekaniker fik mig lempet videre ad de små bitte veje op over Hvalløs ved ”Clausholm” og videre mod Rud kirke og Hadbjerg. Det tager tid at køre i traktor. Der er tid til at fundere og tænke. Og af en eller anden ”mærkelig” grund begynder en sætning fra ham borgmesteren at dæmre i mit hoved: ”Det bliver alt for dyrt...”! Ja, hvad er det nu, de tager i timen ved traktormekanikeren? Godt femhundrede plus moms. Tre af dem - plus et komplet hjul - små fem tusinde. Alligevel en slant som du godt kan falde i staver over, mens du lister af sted på de små veje med en ulovlig kreaturvogn. Nu mangler der kun lige....!

Ufatteligt hvor de kom fra! Og hvorfor? Men pludselig kunne jeg skimte i bakspejlet de blå blink. Jeg synes, jeg havde set dem før – engang ved Lillebælt på motorvejen...! Nu var jeg i det mindste på traktor, så det kunne da ikke være mig, de gik efter! Men så kom jeg til at tænke på Torbens mumlen...! Og det var mig, de gik efter! Her midt i mit eget provsti - lige ved siden af Rud kirke - holdt vi, to køer og to kalve, en politimand midt i halvtresserne og en ung kvindelig aspirant. Om det var forbrydelsen eller aspiranten, der fik lovens lange arm til at skyde brystet godt frem i uniformen, er ikke til at vide. Men det koster at køre ulovligt. Og efterhånden kunne jeg have sendt en hel kortege af lastbiler efter de dyr, mindst én til hver. ”2 meter og 70 cm bred lige nøjagtig. 15 cm for meget”, kom det med fast stemme fra ordensmagten. Det koster en bøde...! Der blev skrevet rapport, og dagens dom og straf kan udmåles: ”5000 og en bøde”. Pastoren kan næsten høre Vorherre i sin himmel: ”Så kan du lære det!” Men er det nu sådan en Gud, vi tror på? Næ, denne kobling mellem synd og straf er ikke vores Gud. Om betjenten forholder sig til det, eller om det var de frysende dyr, vides ikke, men han kommer virkelig tæt på den Vorherre, vi kender, da han helt uventet vælger at afslutte forretningen med at sige: ”Skal vi ikke gøre som Lord Nilsson. Han satte kikkerten for det blinde øje...”! Jeg var nu stadig overbevist om en bøde. Der blev jo skrevet rapport, men et par dage efter blev jeg klar over, at den var god nok. Thyco Brahe er gravet op igen, ved vi, men blev altså her ved Rud kirke begravet af en Lord Nilsson - næsten...! For da jeg kørte kreaturerne ind i hegningen ved præstegården, stak nordbaggerne af i fuld galop hen ad Lyngåvej. ”Mon det i grunden er lovlig...”? Men uanset Thyco Brahe, så er det nu Lord Nilsson, jeg husker fra den dag i november. Jeg havde ærlig fortjent en bøde, men der er alligevel noget over den ”Lord Nilsson – kendelse”. For mig et glimt af noget større. Måske endda et glimt af Guds nåde. Og den gives mennesker ufortjent! I sandhed ufortjent den dag ved Rud kirke...! Men et sandt billede af Vorherre – fuld af nåde og tilgivelse!

23


24

gudstjenester Januar

JANUAR - FEBRUAR - MARTS - april - maj Lyngå

2/1

H3K

9/1

1.s.e.h3k

Skjød

Lerbjerg

10.45 Thøisen 9.30 Ditlev

15/1

Lørdag

15.30 Nytårskoncert

16/1

2.s.e.h3k

10.45 Thøisen

9.30 Thøisen

23/1

3.s. e.h3k

9.30 Bonde

10.45 Bonde

30/1

4. s.e.h3k

10.45 Thøisen

5.s.e.h3k

9.30 Bonde 10.45 Thøisen

19.00 Lysmesse *)

Februar 6/2 13/2

Si.s.e.h3k

20/2

Septuagesima

27/2

Seksagesima

10.45 Bonde 10.45 Thøisen 10.45 Thøisen *)

Marts 6/3

Fastelavn

10.45 Thøisen

13/3

1.s. i fasten

19.00 Sogneaften K. Poulsen

20/3

2.s. i fasten

24/3

Torsdag

19.30 Salmesangsaften **)

27/3

3.s. i fasten

9.30 Thøisen

29/3

Tirsdag

19.30 orgelkoncert

Midfaste

10.45 Bonde *)

14.00 Thøisen Familiegudstj. 9.30 Bonde

10.45 Bonde Musikgudstj.

10.45 Thøisen

April 3/4 10/4

Mariæ Bebudelse

9.30 Thøisen

17/4

Palmesøndag

10.45 Bonde *)

21/4

Skærtorsdag

22/4

Langfredag

23/4

Påskelørdag

10.45 Thøisen 10.45 Bonde 10.45 Bonde **) 15.00 Påskespil

24/4

Påskedag

25/4

2. påskedag

9.30 Thøisen

10.45 Thøisen Konf. *)

1/5

1.s. e. påske

10.45 Thøisen Konf. *)

8/5

2.s. e. påske

10.45 Thøisen

Maj

15/5

3.s.e. påske

20/5

Bededag

22/5

4.s.e.påske

29/5

5.s.e. påske

9.30 Bonde 10.45 Bonde 10.45 Thøisen konf. *) 10.45 Thøisen 10.45 Thøisen

/kirkeblad-1-2011  

http://www.skjoedkirke.dk/kirkeblad-1-2011.pdf

Advertisement