Page 1

Konstruktionsforslag  

                                     


Konstruktions informationer  

Pavillonen er  udarbejdet  med  intentionen  om  at  konstruere  en  pavillon  på  49m2  til  en   overkommelig  pris.  For  at  opnå  dette  har  hovedsagligt  produktions  og  monterings   omkostninger  været  i  fokus.     Konstruktionen  er  derfor  udarbejdet  i  samarbejde  med  diverse  producenter  og  håndværkere,   for  at  leve  op  til  disse  krav.     Pavillonen  fungere  som  et  samlesæt,  af  mange  gentagne  dele,  se  se  styklisten  i   konstruktionsbogen.  Hovedkonstruktionen  består  af  3  ekstruderede  aluminiumsprofiler,  der   er  udarbejdet  i  samarbejde  med  Hydro  i  Esbjerg.  Der  er  søgt  så  få  ekstruderinger  som  muligt,   for  at  mindske  produktionsomkostninger.     Disse  samles  ved  lasker,  der  boltes  sammen  i  dertil  indrettede  føringer.  Laskerne  er   udfærdiget  i  stål  og  samarbejde  med  ES  Stål.  Disse  laserskæres  og  bukkes  derefter.  Se   konstruktionsbogen  for  uddybende  beskrivelse  af  de  forskellige  lasker.   Der  skal  bruges  glas  i  5  forskellige  størrelser,  i  samarbejde  med  Glassolution,  er  der  fundet   frem  til  den  rette  tykkelse  på  glasset.       Grund  areal   49m2   Materialer   Stel   Anodiseret  aluminium     Glas   4mm  hærdet  glas  i  siderne,  8mm  lamineret   glas   Samlinger   Samlingerne  er  udfærdiget  i  stål,  disse   galvaniseres  efterfølgende   Fundering   Konstruktionen  er  tiltænkt  at  skulle  boltes  til   et  fundament  støbt  i  cement.         Nedenstående  ses  de  overordnede  mål  på  konstruktionen  i  mm:    


Overordnet info  omkring  konstruktionens  funktionalitet   For  en  detaljeret  beskrivelse  se  konstruktionsbogen.    

                                 

Illustration af  glasset  mellemstykke  og   sideglas  

                                                   

Illustrattion af  glasset  der  monteres  på   stolpe/spær  med  indspædingsliste.  


Økonomi

Herunder vises  en  tabel  for  produktionsprisen  inkl.  Leverings  estimat  på  en  privat  addresse.   Udgifterne  til  ekstruderingsværktøjer  er  springvis  variable  omkostninger,  de  betragtes  dog   som  faste  omkostninger,  da  det  værktøj  med  mindste  levetid  har  en  kapacitet  på  50  enheder   (pavilloner).    Argumentationen  for  dette  er  at  der  forventes  at  sælge  4  enheder  (pavilloner)   om  året,  så  kapaciteten  nås  først  efter  10  år.       Prisen  er  fastsat  ud  fra  en  værdibaseret  og  konkurrenceorienteret  tilgang.  Det  vil  sige,  der  er   taget  udgangspunkt  i  lignende  produkter  på  markedet  og  m2.  Herefter  er  fundet  en   gennemsnitlig  pris  pr  m2  (Der  er  taget  højde  for  materiale,  den  runde  form,  montering  og   fundering).       Se  nedenstående.      

konstruktionsbog  

konstruktionsbog test

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you