Page 1

2007 2007

Innohow cases

1


Innovationscamp Case _01 // Hempel A/S

4


Hempel A/S – IdéCamp

Gul zone

Grøn zone

Rød zone

Forstå problemet

Idé udvikling

Evaluer

Problemstilling: Hempel A/S ønskede at styrke det innovative fokus i virksomheden. Udviklingen havde indtil videre været primært teknologidrevet, og en ny målsætning var at flytte sig hen mod en mere kundeorienteret tilgang. Det skulle foregå ved at basere udviklingen på afdækning af behovet hos kunderne. Målsætningen for Hempel A/S var: 1. Nye vilde og utraditionelle produktidéer. ”Vi vil være nytænkende” 2. Lære nye værktøjer til struktureret idéudvikling

A/S. Der blev arrangeret et 2 dages forløb, hvor Innohow lavede ekstern facilitering og styrede IdéCampen. I alt var der 20 deltagere fra hele verden, som repræsenterede forskellige faggrupper under Hempel A/S. Hele IdéCampen forgik på engelsk, da virksomheden har afdelinger i mange forskellige lande. Deltagerne blev inddelt i grupper med hver deres fokusområde. De arbejdede intenst med Innohows tre Zoner – gul, grøn og rød, og blev trænet i at arbejde med nye værktøjer, så de kunne strukturer deres ideudvikling.

Løsning:

Den gule Zone er et nyt initiativ fra Innohow. I den Gule Zone bliver brugerens udfordringer og problematikker vurderet og prioriteret. Det er med

Løsningen blev, at Innohow i samråd med Hempel A/S planlagde en IdéCamp. Den skulle give inspiration til udvikling af en innovationsstrategi for Hempel

til at danne et solidt fællesbillede og vidensgrundlag for den efterfølgende idégenerering. I Grøn Zone arbejder man med at skabe ideer. Her handler det om at bryde med vanetænkning og skabe nye sjove, vilde eller alternative ideer til opgaven. Innohow har i den forbindelse en række værktøjer, som kan hjælpe personerne til at få inspiration og tænke ud af boksen. I Grøn Zone er alle ideer tilladte, og man kommer frem til en masse nye ideer.

I Rød Zone vurderes de ideer, man fandt i Grøn Zone. Formålet er at være kritisk, realistisk og evaluere ideerne. Der skal fokuseres på løsningen, og ideerne skal løse problemstillingen. Kort sagt så betyder ’Rød’ – STOP og EVALUER. Innohows fremgangsmåde er en række øvelser, som hjælper personerne til at strukturer og identificere de bedste ideerne. Ideerne inddeles i ’brugebare’ og ’ikke brugbare’ bunker. Til sidst udvælges, præsenteres og visualiseres de ideer, som grupperne finder bedst.

5


Konklusionen: Der blev hver gruppe udviklet masser af nye ideer indenfor de forskellige produktkategorier. Hempel A/S fik en masse nye værktøjer til videreførelse af deres fremtidige innovationsstrategi, og der blev udvekslet erfaringer deltagerne imellem fra de forskellige verdensdele. Resultatet blev dokumenteret i 4 produktidékataloger, der efterfølgende har udviklet sig til konkrete udviklingsprojekter.

INFRASTRUCTURE group

MARINE group

Innovation Workshop - 2007

Innovation Workshop - 2007

Facilitated by

Facilitated by

PETROCHEMICAL group

Innovation Workshop - 2007

POWERPLANT group

Innovation Workshop - 2007

Facilitated by

Facilitated by

» Idékataloger

6

Hemple  

Hempel PDF

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you