Page 1

UDDANNELSESCENTER

DIN VEJ VIDERE

Uddannelsescenter UIU tilbyder ungdomsuddannelse, klub, botræning og jobformidling til unge i og uden for København, der lever med udviklingshæmning.


DIN VEJ VIDERE Uddannelsescenter UIUs mission er at styrke unge med forskellige former for udviklingshæmning til at komme godt videre fra ungelivet til voksentilværelsen. Vores indsats fokuserer på at styrke hver enkelt ung på vej: • Videre fra grundskole til ungdomsuddannelse. • Videre mod nye venskaber og nyt fællesskab. • Videre fra uddannelse til beskæftigelse og/eller arbejdsliv. • Videre til et aktivt fritidsliv. • Videre til egen bolig eller bofællesskab. • Videre i den personlige udvikling. • Videre mod nye kompetencer. • Videre fra ung til voksen.

STU Uddannelsescenter UIU drives efter Lov 564, Ungdomsuddannelse For Unge Med Særlige Behov - en særligt tilrettelagt uddannelse, der kan forløbe i op til tre år. I daglig tale kaldet STU.

DE UNGE PÅ UDDANNELSESCENTER UIU Vores unge skal være mellem 16 og 25 år, når de påbegynder ungdomsuddannelsen, og tilhøre en af disse ungeprofiler: • Unge der er sent udviklede. • Unge med generelle indlæringsvanskeligheder. • Unge med multiple funktionsnedsættelser. • Unge på tidligt udviklingstrin. • Unge med autisme spektrum forstyrrelse.


GL ÆDE

SAMMENHOLD VENNER

VORES MEDARBEJDERE

Uddannelsescenter UIU har i mere end 30 år været Københavns Kommunes uddannelsestilbud til unge med udviklingshæmning. Vores medarbejdere omfatter: • Uddannede lærere med særlige kvalifikationer. • Pædagogiske medhjælpere. • Ernærings- og husholdningsøkonom. • Jobformidlingskonsulenter (Den Særlige Jobformidling). • Sekretærer, tekniske medarbejdere og rengøringsassistenter. • Forstander, afdelingsledere og administrativ leder.

I Ungdomsklubben har vi: • Afdelingsleder. • Pædagoger. • Klubassistenter.

Tilknyttede specialister: • Fysioterapeuter. • Ergoterapeut. • Talepædagog. • Psykologer. • Modersmålslærere.


UDDANNELSESCENTER

Uddannelsescenter UIU • Hor sebakken 19 • 2400 København NV Tlf.: 3827 5000 • Fax: 3827 5009 • E-mail: mail@uiu.kk.dk

DIN VEJ VIDERE

Uiuhoved brochure tryk  
Uiuhoved brochure tryk  
Advertisement