Page 1

FOREBYGGELSE OG RÅDGIVNING DER GØR FORSKEL

Center for

Forebyggelse

& Rådgivning


DE 4 ÅRSTIDER

DØGNVAGTEN

De 4 Årstiders formål er at skabe personlig udvikling hos anbragte og tidligere anbragte børn og unge, så de sættes i stand til at håndtere et selvstændigt voksenliv. Vi tilbyder: værested, rådgivning, aktiviteter og netværksgrupper.

Døgnvagten er en sammenlægning af det, der før hed Døgnkontakten og Den Sociale Døgnvagt.

- Udfordringer, Udvikling, Uddannelse

- Åbent døgnet rundt og året rundt

Døgnvagten er et rådgivningscenter, som hjælper borgere med ophold i Københavns Kommune med akutte, sociale problemer uden for socialcentrenes åbningstid.

VÆRESTED De 4 Årstider slår dørene op hver torsdag fra kl. 16.00 til kl. 21.00. Her kan alle børn og unge i målgruppen deltage i fællesspisning og andet samvær med ligesindede børn og unge samt erfarne socialarbejdere.

Døgnvagten yder ikke økonomisk hjælp. Kontakt til Døgnvagten kan ske hele døgnet, året rundt, ved personlig eller telefonisk henvendelse.

RÅDGIVNING De 4 Årstiders rådgivning har åben dagligt mellem 9 og 17 - både telefonisk og for henvendelse direkte fra gaden. Rådgivningsforløbene handler ofte om arbejde, uddannelse, misbrug og dårlig psykisk trivsel. De 4 Årstider har desuden en åben rådgivningslinje søndag mellem kl. 19 og 21. Telefonnummeret er 3534 0990.

Døgnvagtens primære opgaver er at yde råd og vejledning til: • Børn og unge under 18 år med akutte, sociale problemer. • Voksne med behov for akut, socialfaglig hjælp.

GRUPPEFORLØB De 4 Årstider tilbyder toårige gruppeforløb, hvor deltagerne gennemgår et behandlingsforløb med 8-10 andre børn og unge. Deltagerne udveksler livserfaringer, bearbejder traumatiske oplevelser og får derved større indsigt og forståelse for egen situation. En gennemgående del af forløbet indeholder fysiske og lærerige aktiviteter.

METODE De 4 Årstider arbejder systemisk i alle den unges sfærer og fokuserer målrettet på gruppens potentiale og de dynamikker, der opstår mellem børn og unge, som har den samme type af historier med i bagagen.

EFTERVÆRN OG KONTAKTPERSON De 4 Årstider tilbyder efterværn til tidligere anbragte unge mellem 15 og 22 år. Der kan tilbydes bolig, fast voksenkontakt og daglig base i De 4 Årstider. Unge i efterværn bliver samtidig en del af en netværksgruppe. Vi tilbyder desuden kontaktpersonordning til børn og unge, som har brug for en tæt voksenrelation i forbindelse med anbringelse eller hjemgivelse.

MENTORUDDANNELSE 10 tidligere anbragte unge har gennemført mentoruddannelse. Undervisningen af mentorer er blevet varetaget af psykolog Steven Bendtsen, outdoorinstruktør Søren Carlsen og leder af De 4 Årstider Terese Mersebak.

Døgnvagten tilbyder også børn og unge længerevarende, anonym rådgivning samt konflikthåndtering og mægling. Døgnvagten samarbejder med og yder råd og vejledning til interne og eksterne samarbejdspartnere. Retsrepræsentation og Dommervagtprojektet Døgnvagten repræsenterer Københavns Kommune, når børn og unge under 18 år afhøres hos politi og retsvæsen.

Skiftesporet Skiftesporet er et længevarende socialpædagogisk botilbud for unge i Københavns Kommune. Udgangspunktet for arbejdet er bo-træning i egen hybel eller i Skiftesporets bofællesskab. Med udgangspunkt i den unges særlige behov, er det Skiftesporets primære opgave at sikre, at den unge støttes i sine relationer til familie og netværk og i uddannelse og arbejde.

Dommervagtprojektet er en del af Døgnvagtens indsats i forhold til kriminelle unge i Københavns Kommune.

FORMIDLING/UNDERVISNING De 4 Årstiders meget erfarne medarbejdere yder konsulentbistand til andre kommuner gennem bl.a. foredrag om og undervisning i De 4 Årstiders metoder; alene i 2010 har De 4 Årstider undervist i otte danske og i to norske kommuner.

MÅLGRUPPE

VI ER

DE 4 ÅRSTIDER

MÅLGRUPPE

VI ER BL.A.

De 4 Årstider er for børn og unge fra 12 til 22 år, som er eller har været anbragt uden for eget hjem. Børnene og de unge har forskellige psykosociale problemstillinger og er præget af omsorgssvigt og mange traumatiske oplevelser.     

Leder Terese Mersebak Konsulent Kim Andreasen Konsulent Nadja Lysen 3 frivillige medarbejdere Madmor Bente 4 timelønsansatte medarbejdere Ansatte mentorere

Guldbergsgade 10 2200 København N www.de4aarstider.com konsulenterne@de4aarstider.com Telefon: 3536 8639 Fax: 3536 8637

Døgnvagten er for børn og voksne, som har akut behov for socialfaglig hjælp eller rådgivning, samt et tilbud til unge med behov for hjælp til at blive tilknyttet langsigtet, socialfaglig hjælp og rådgivning.

Leder Klaus Scheibye Socialfaglig leder Mette Clausen DØGNTELEFON: 3317 3333

Åboulevard 38 2200 København N Fax: 3537 3614 www.doegnvagten.dk, doegnvagten@sof.kk.dk


ETNISK KONSULENT TEAM - Rådgivning, undervisning og konfliktmægling

Etnisk Konsulentteam er et bydækkende tilbud til medarbejdere i Københavns Kommunes socialforvaltning. Teamet, der består af to medarbejdere, hjælper fagfolk, som sidder med sager, hvor unge mellem 12 og 25 år med etnisk minoritetsbaggrund er i konflikt med familien. Etnisk Konsulentteam rykker ud inden for 24 timer i hverdagene og går aktivt ind i både større og mindre problemstillinger.

KØBENHAVNERTEAMET

- Gadeplansarbejde, kontaktpersoner og tiltag på tværs af bydele Etnisk Konsulentteam tilbyder sparring, rådgivning, undervisning og konfliktmægling i sager som omhandler:

Københavnerteamet er en del af Københavns Kommunes indsatsstyrke i forhold til opsøgende gadeplansarbejde, kontaktpersonarbejde, forebyggende arbejde og bydækkende aktiviteter i samarbejde med lokale kræfter.

• Social kontrol • Generationskonflikter • Tvangsægteskaber • Æresrelateret vold • Æresdrab • Genopdragelsesrejser • Kvindelig omskæring

GADEPLANSARBEJDE Det primære indsatsområde er pt. Tingbjerg, hvor Københavnerteamet gennemfører opsøgende arbejde. Vi etablerer kontakt til grupper af unge, som hænger på gaden, og når vi oplever positiv udvikling i gruppen, rykker vi på enkelte individer, som har behov for særlig opmærksomhed. Målet med indsatsen er at få de unge til at tage imod tilbud om ungdomsklub, idrætsaktiviteter osv.

SPARRING OG RÅDGIVNING Etnisk Konsulentteam yder konsulentbistand til medarbejdere på socialcentre og døgninstitutioner i form af bl.a. sagssparring og rådgivning. Det kan fx handle om konkrete trusselsvurderinger eller om drøftelse af problemstillingerne i en given sag. KONFLIKTMÆGLING Hvis sagsbehandleren eller døgninstitutionen i samarbejdet med Etnisk Konsulentteam vurderer, at konfliktmægling kan være en hjælp, tilbyder teamet konfliktmægling. Formålet med konfliktmæglingen er at arbejde på, at relationen mellem den unge og forældrene forbedres så meget, at konflikterne mellem dem kan løses. UNDERVISNING Etnisk Konsulentteam underviser sagsbehandlere, pædagoger, lærere og andre fagfolk, som har behov for mere viden om problemstillinger i etniske minoritetsfamilier.

Derudover sætter Københavnerteamet ind i andre bydele, når særlige behov opstår; fx i forbindelse med optøjer på Nørrebro eller Klimatopmødet i 2009. KONTAKTPERSONER Københavnerteamet varetager kontaktpersonarbejde i forhold til 12-14 unge i det nuværende primærområde. BYDÆKKENDE, FOREBYGGENDE AKTIVITETER Københavnerteamet fokuserer på at planlægge og afholde bydækkende, forebyggende aktiviteter. Hvert år i vinterferien (uge 7) og i efterårsferien (uge 42) gennemfører Københavnerteamet fodboldturnering i Nørrebrohallen. Der deltager op mod 800 børn og unge fra alle bydele.

DU FINDER OS: På gader og stræder I Tingbjerg På Nørrebro I andre bydele Med de unge I klubberne I sportshallerne Til netværksmøder Hos forældrene I familiecentrene Til konferencer om gadeplan Til SSP-møder

MÅLGRUPPE

VI ER

Etnisk Konsulent team

MÅLGRUPPE

VI ER

KØBENHAVNERTEAMET

Medarbejdere i Københavns Kommune; sagsbehandlere, pædagoger, lærere, psykologer m.v.

Christina Elle, cand. mag. 2623 5500, YW46@sof.kk.dk

Åboulevard 38 2200 København N

Børn og unge fra 10-18 år, som ikke er fast knyttet til klub- og foreningsliv, men i stedet hænger på gaden, viser tegn på kriminalitet eller er kriminalitetstruede, og samlet set udviser tegn på mistrivsel.

Leder Sami El Shimy Souschef Heidi Rokbøl Zwisler Gadeplanskoordinator Bekir Tokmak Kontoransvarlig Susanne Jensen Gadeplansmedarbejder Meike Stojanovski Gadeplansmedarbejder Youssef Boucetta

Vestergade 4 1456 København K www.kbhteam.dk kbhteam@sof.kk.dk Telefon: 3317 3462 Fax: 3317 3466

Kristine Larsen, cand. scient. pol. 2677 9198, XU40@sof.kk.dk


18+ CENTRE I Københavns mest udsatte områder driver Center for Forebyggelse og Rådgivning fire 18+ centre. Det er væresteder for kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem 18 og 25 år. Mange af 18+ centrenes brugere er involveret i alvorlig, personfarlig og ofte grupperelateret kriminalitet. Centrene forsøger at stille et alternativ til kriminaliteten til rådighed og skaber via relationsarbejde mellem den enkelte unge og medarbejderne en vej ud af kriminaliteten mod uddannelses- og beskæftigelsesforløb. I bestræbelserne på at hjælpe de unge arbejder centrene tæt sammen med SSP+, BIF, gadeplansmedarbejdere og sagsbehandlere i SOF.

ENHEDEN

18+ centrene er åbne for alle, og de unge kan selv henvende sig eller blive henvist af sagsbehandlere mv.

GADEPULSEN +

CROSSROAD 18+

UPLOAD 18+

RESSOURCECENTER YDRE NØRREBRO 18+

Gadepulsen+ er med sin beliggenhed på indre Nørrebro en central indsats i forhold til at få unge kriminelle og kriminalitetstruede væk fra gaderne omkring Blaagaards Plads og Folkets Park.

Crossroad arbejder med 18 til 25-årige unge i Tingbjerg. Nogle brugere er kriminelle eller kriminalitetstruede, men centret benyttes også af velfungerende unge, der er i job eller under uddannelse.

Upload arbejder med lokale unge fra kvarteret omkring Sjællandsgade og Guldbergsgade. 18+ centret er indrettet i lyse lokaler med stort køkken, flere tv-/gamingstuer og netcafé.

Gadepulsen+ er indrettet i en stor kvistlejlighed med træningslokale, netcafé, tv-/gamingstuer samt stor tagterrasse med grill og udsigt over hele København.

Crossroad ligger centralt i bydelen som nabo til Tingbjerg Bibliotek, har omkring 60 brugere, og besøges dagligt af cirka 35 unge.

Gadepulsen+ registrerer ikke sine 40 til 50 brugere, der typisk er mellem 18 og 25 år. Indsatsen bygger på relationsdannelse og aktiviteterne er blandt andet madlavning, fitness og fodbold.

Indsatsen bygger på relationsdannelse, rådgivning og aktiviteter, som tiltrækker og fastholder de unge. Formålet er at få de unge væk fra gaden, hjælpe dem med de udfordringer kriminaliteten har ført med sig og få dem i gang med uddannelse og arbejde.

Upload har registreret omkring 60 unge som brugere, og der er dagligt mellem 35 og 45 unge, som benytter sig af 18+ centrets tilbud. Formålet med indsatsen er at lære de unge at tilpasse sig samfundets normer, og derfor fokuserer medarbejderne blandt andet på at tage de unge med ud af Upload, fx på café- og byture. Brugerne er 17 til 25-årige kriminelle eller kriminalitetstruede unge, og indsatsen bygger på relationsdannelse som udgangspunkt for positiv udvikling. Upload planlægger løbende relevante aktiviteter og yder personlig vejledning og støtte til de unge.

Som en del af Ressourcecenter Ydre Nørrebro er der etableret et 18+ center for 18 til 25-årige i området omkring Haraldsgade. RCYN 18+ er åbent for voksne unge, der vil ud af kriminalitet og videre i livet. I 18+ centret har man helt bevidst også inviteret unge fra området ind, som ikke er i kontakt med kriminalitet; det skaber forbilleder og nye venskaber.

Gadepulsen+ har særlig fokus på, at velfungerende unge fra lokalområdet også bruger 18+ centret for dermed at skabe gode forbilleder for de unge med vanskeligheder.

Crossroad er indrettet i store lokaler; åbent køkken, hvor de unge laver mad til hinanden en gang om ugen, og derudover et stort træningslokale, stuer med tv-/gamingfaciliteter, bordfodbold og netcafé.

Indsatsen bygger på relationsdannelse, rådgivning, vejledning, mentorordninger og støtte til fx jobansøgninger, retssager, lektier, morgenvækning og fastholdelse i uddannelse, praktik og job. De cirka 60 registrerede brugere har via 18+ centret adgang til gode idrætsfaciliteter, fx thai boxing og fodbold.

GADEPULSEN+

Crossroad

UPLOAD 18+

RCYN 18+

Kapelvej 47, 2200 N Tel.: 2686 4023 Email: raf.27ben@hotmail.com Leder: Rafik Benchekh Åbningstider: Søn. til tors. kl. 17 - 22 Fre. til lør. kl. 17 - 02

Ruten 14 2700 Brønshøj Tel.: 2686 4000 Email: FZ28@sof.kk.dk Leder: Sami El Shimny Åbningstider: Søn. til tors. kl. 17 - 22 Fre. til lør. kl. 17 - 24

Rådmandsgade 43 Tel.: 5151 8646 Email: YZ4L@sof.kk.dk Konstitueret leder: Mohammed Hamouti Åbningstider: Man. til tors. kl. 17 - 23 Lør. kl. 17 - 24, Søn. kl. 16 -22

Ragnhildgade 1 2100 Ø Telefonnummer: 3920 1410 Email: kontor@rcyn.dk Leder: Anoir Hassouni Åbningstider: Man. til søn. kl. 17 - 23


SJAKKET

- Skole, klub, værested, idræt, musik og gadeplan Sjakket er en selvejende institution med tilhørende skole, klub-, idræts- og musikfaciliteter. Skolen Sjakkets skole giver plads til børn og unge fra 11-17 år af begge køn, der har dårlige erfaringer med det etablerede skolesystem. I Sjakkets skole er der plads til personlighed og særlige behov. Skolens elever bliver visiteret af sagsbehandlere og indskrives under § 52. Formålet er, at alle elever gennemfører 9. klasses afgangsprøve.

PIGEGRUPPEN

- Et tilbud til vilde/udsatte piger fra 13 til 18 år Pigegruppen er et tilbud til socialt udsatte teenagepiger, som har behov for individuel støtte og inddragelse i fællesskab med andre piger.

Klub 36 Sjakket driver Klub 36, der ligger i Mjølnerparken. Kodeordet i klubben er ITE, der står for Integration Through Education. Det er et forebyggende tilbud for børn og unge mellem seks og 18 år med bopæl i Mjølnerparken. Klub 36 er åben alle hverdage fra klokken 14-22 og weekend fra 16-22.

Pigerne har typisk problemer med kriminalitet, vold, forbrug af hash og stoffer, lavt selvværd, ustabile bolig- og familieforhold, manglende skolegang, ensomhed mm. Pigegruppen har ca. 25 faste brugere og er årligt i kontakt med 100-150 piger i målgruppen. Pigerne er gennemsnitligt tilknyttet Pigegruppen i to til tre år, og ca. halvdelen af dem har anden etnisk baggrund, end dansk.

Værested I Ungeværestedet Pluscenter kan store drenge og unge mænd mødes og bruge tiden sammen under pædagogiske forhold. Ungeværestedet Pluscenter ligger på DSB-arealet ved Mjølnerparken og er åbent alle dage 16-24 (også weekend).

Kernen i Pigegruppens arbejde er tirsdags- og torsdagsgrupperne, hvor der hver gang kommer 10 til 14 piger, som laver mad og sociale aktiviteter. Derudover er Pigegruppen åben alle hverdage for piger.

Idræt På Sjakkets adresse i Nordvest kan børn og unge benytte sig af en stor boldhal samt trænings- og boksesal. Sjakkets fitnesslokale tilbydes primært til piger og unge kvinder (drenge og mænd kan benytte fitnessfaciliteterne en gang imellem).

Torsdag fra klokken 14 til 18 er der anonym pigerådgivning, hvor piger selv, eller ifølge med sagsbehandlere, skolelærere og forældre kan komme uanmeldt, hvis de har behov for en snak med et voksent menneske eller konkret rådgivning i forhold til skolegang, familie, arbejde, myndigheder osv.

Øvelokale På taget af Sjakkets domicil er placeret en 60 fod lang containerlignende kolos, som huser Sjakkets og Ungdomsskolens øvelokale. Hér kan bands, der vil ud over Nordvest med musikken, udvikle talenterne i professionelle rammer.

Pigegruppen har tilknyttet 3 hybler.

Onkel-netværk I etniske samfund, især i Mellemøsten, hvor der ikke er daginstitutioner, har man tradition for, at ”onkler” tager sig meget af børn og unge. Ikke altid biologiske onkler, men også gode venner af familien. Denne tradition udnytter Sjakket ved at have etableret et onkel-netværk i Mjølnerparken, som består af en form for mentorer for børnene, når de færdes omkring i lokalmiljøet.

Pigegruppens metode bygger på stærkt relationsarbejde, udfordrende aktiviteter og rejser.

MÅLGRUPPE

VI ER

PIGEGRUPPEN

MÅLGRUPPE

VI ER BL.A.

SJAKKET

De såkaldte vilde piger i alderen 13-18 år. Pigerne har typisk et stort forbrug af rusmidler, især hash, og har vist eller viser tegn på mistrivsel samt kriminel og voldelig adfærd.

Leder Gyda Heding: 2441 2704 Pædagog Jannie Koch: 2628 9610 Pædagog Cathrine Ivara Nyholm: 2637 5704 Interkulturel socialrådgiver Marie Brejnholt: 2711 2441

Haderslevgade 19-21 1671 København V www.pigegruppen.dk gyda.heding@sof.kk.dk

1. Alle potentielt udsatte, københavnske børn og unge.

Leder Khosrow Bayat Souschef Assad Keblawi

Skaffervej 6 2400 København NV www.sjakket.dk info@sjakket.dk Telefon: 3582 3581 Fax: 3582 35991

2. Børn og unge, som allerede har vist tegn på mistrivsel og udvist kriminel adfærd.


SPYDSPIDSEN

VILDE LIV

Spydspidsen etablerer lønnede arbejdspraktikker på almindelige arbejdspladser til unge mellem 15 og 18 år, der: • Ikke har et skoletilbud, de vil modtage.

Vilde Liv er et tilbud til udsatte unge mellem 12 og 18 (21) år, der færdes på Christiania og Christianshavn. Vilde Liv, der består af tre socialarbejdere, yder anonym rådgivning og laver opsøgende gadeplansarbejde på Christiania og omegn.

- Fra udsat til ansat

- projekt for udsatte unge på Christiania

• Har erfaringer med kriminalitet. • Har et aktivt forbrug af rusmidler. • Har massive sociale problemer. • Er berettiget til en kontaktperson efter servicelovens § 52, stk.3, nr.7. Det gode match Spydspidsen tilbyder unge – henvist af sagsbehandleren – at prøve arbejdspraktik gennem Spydspidsen. Uanset ønske til branche, størrelse og beliggenhed på arbejdspladsen, søger Spydspidsen i samarbejde med den unge at finde lige præcis den virksomhed, som den unge ønsker. Den unge får gennem Spydspidsen mulighed for at få en ny dagligdag og herigennem en afklaring af fremtidige muligheder for beskæftigelse og/eller uddannelse.   De unges økonomi De unge får en månedlig godtgørelse for deres arbejde. De kan maksimalt tjene 5.384 kroner (2010-niveau) før skat.   Spydspidsens skole Spydspidsen har 12 pladser i skolen for Spydspidsunge, der passer deres arbejdspraktik. Her kan de tage 9. klasses afgangsprøve. Skolen tilpasses de enkelte elevers behov for støtte og undervisning.   Metode Spydspidsen arbejder ud fra systemiske og narrative ideer. Spydspidsen følger de unge tæt og inddrager deres netværk for at støtte op om deres arbejdspraktik. I samarbejde med sagsbehandleren planlægger Spydspidsen altid de unges videre forløb.

ET LIV UDEN MISBRUG OG KRIMINALITET Formålet med Vilde Liv er at give de unge et alternativ til misbrug, kriminalitet og ensomhed. Vilde Liv er tydeligt til stede i de unges cirkler, og indsatsen bygger på relationsarbejde, rådgivning og sociale aktiviteter. Projektet holder til i skurvognen for enden af Bådsmandsstræde, helt nede ved Christianshavns Vold og lige uden for Christiania ved Fredens Ark. FOREBYGGENDE INDSATS Vilde Liv arbejder med at skabe dialog med den enkelte unge og grupper af unge, for dernæst at udvikle en tæt relation mellem socialarbejder og ung. Med det afsæt koncentrerer Vilde Liv sig om at få den unge til at tro på, at der en vej tilbage på sporet. FAKTA Spydspidsen har løbende 60 unge indskrevet og etablerer op til 200 arbejdspraktikker årligt på vidt forskellige arbejdspladser. RESULTATER • Over 50 % af de unge, der afslutter et forløb på Spydspidsen, fortsætter i almindeligt arbejde eller påbegynder uddannelse. • Over 50 % af de unge, der har deltaget i et forløb på Spydspidsen, reducerer eller ophører helt med kriminalitet og/eller hashmisbrug.

Projektets socialarbejdere er dygtige til at tage den unge i hånden i en ofte vanskelig og langvarig proces mod et godt liv med skole eller job. HENVENDELSE Vilde Liv er et permanent projekt, som blev igangsat i sommeren 2010. De unge kan selv henvende sig i skurvognen, ligesom sagsbehandlere og andre kan ringe til en af projektets medarbejdere.

Kursusvirksomhed

VI ER

SPYDSPIDSEN

MÅLGRUPPE

VI ER

VILDE LIV

Spydspidsen tilbyder gratis kurser til samarbejdspartnere og inviterer løbende samarbejdspartnere til faglige temadage.

Leder Sofie Klinken Seks ungdomskonsulenter En adm. medarbejder

Gothersgade 101 A 1123 København K www.spydspidsen.dk spydspidsen@sof.kk.dk Telefon: 3317 6800 Fax: 3317 6799

Udsatte drenge og piger i alderen 12 - 18 (21) år, der færdes meget på Christiania og Christianshavn.

Gyda Heding (leder): m857@sof.kk.dk Nazila Ghavami Kivi: 5171 4461 Pernille Lykke Hansen: 5171 4462 Brian Pihl Rasmussen: 5171 4463 Projektmedarbejderne træffes akut døgnet rundt

Bådsmandsstræde 43 1407 København K Send post til: Vilde Liv c/o Pigegruppen Haderslevgade 19-21 1671 København V


FOREBYGGELSE DER VIRKER Center for Forebyggelse og Rådgivning består af 10 institutioner i Københavns Kommune og er en del af socialforvaltningen. 10 institutioner, der rådgiver og vejleder de allermest udsatte børn, unge og voksne i Københavns kommune. Vi plejer at sige, at vi arbejder med FOREBYGGELSE, DER VIRKER – ud fra et perspektiv om at enhver er eksperten i eget liv hjælper vi borgere til at få deres liv til at virke. Det gør vi: • Ved at arbejde tæt sammen på tværs af centrets ti institutioner. • Ved at inddrage borgerne i løsningen af deres problemer. • Ved at arbejde i det lokalområde, borgerne bor og opholder sig i. • Ved en høj grad af vidensdeling. • Ved at fokusere stærkt på udvikling af medarbejderes og ledelses kompetencer. • Ved at dokumentere vores arbejde grundigt.

Center for

Forebyggelse

& Rådgivning Åboulevard 38 2200 København N www.frc.kk.dk TI70@sof.kk.dk Telefon: 2752 6117

Har du brug for Center for forebyggelse og rådgivning, kan du kontakte os på følgende måde: Ring til Centerchef Laila Walther – 27526117 Send en mail til ti70@sof.kk.dk Besøg vores hjemmeside: www.forebyggelsedervirker.dk

Laila Walther Centerleder

Cfr brochure  
Cfr brochure  
Advertisement