Page 1

CENTER FOR

AUTISME

FORSKNING

CENTER FOR

AUTISME


FORSKNING Center for Autisme er en fondsejet virksomhed, hvis overskud anvendes til centrets forskning i ASF. Forskningsafdelingen har de sidste godt 20 år gennemført en lang række forskningsprojekter og været i løbende tæt dialog med udenlandske ASF-

forskere. Forskningsafdelingen er vigtig for Center for Autisme, fordi afdelingen sikrer højt fagligt niveau blandt alle medarbejdere. Blandt vores afsluttede forskningsprojekter kan vi fremhæve:

INTEGRERING AF NORMALTBEGAVEDE MED AUTISME ELLER ASPERGERS SYNDROM PÅ ARBEJDSMARKEDET Formål: At undersøge, hvordan normaltbegavede med autisme eller Aspergers syndrom klarer sig på arbejdsmarkedet, og hvilke styrker og svagheder, der kan være ved integration på en arbejdsplads.

INTERNATIONALT PROJEKT OM GENETISKE FAKTORER BAG AUTISME Formål: At indsamle data og materiale fra 400 familier, hvor to eller flere familiemedlemmer (ofte søskende) har autisme og lignende tilstande med henblik på kromosomal kortlægning af arvelige faktorer.

SCANBRIT FORSKNINGSPROJEKT OM DIÆTINTERVENTION HOS BØRN MED EN AUTISMESPEKTRUMSFORSTYRRELSE Formål: At indhente viden, der kan benyttes internt til at forbedre uddannelsen, og at opsamle viden og erfaringer med henblik på at kunne videregive disse til andre, der påtænker at opstarte ungdomsuddannelse for samme målgruppe. Fokus er på de unges udvikling af selvstændighed og selvforståelse, da det kan være vanskeligt for unge med autisme eller Aspergers syndrom at opnå selvstændighed og en god selvforståelse – selv om de er normalt begavede.

DEN SÆRLIGT TILRETTELAGTE UNGDOMSUDDANNELSE VED CENTER FOR AUTISME - EN UNDERSØGELSE MED SÆRLIG FOKUS PÅ SELVSTÆNDIGHED OG SELVFORSTÅELSE Formål: Center for Autisme har i samarbejde med forskere i England og Norge igangsat et forskningsprojekt omhandlende diætintervention (kasein- og glutenfri diæt) for børn med en autismespektrumsforstyrrelse. Motivationen til at indgå i dette projekt er den stigende interesse fra forældre i at afprøve denne interventionsform på deres barn med autisme. Derudover er der over adskillige årtier opnået gode erfaringsbaserede resultater med diætintervention, men der mangler dog tilstrækkelig videnskabelig dokumentation af effekten af denne interventionsform. I de hidtidige studier har der særligt manglet kontrolgrupper og randomisering af grupperne, så dette forskningsprojekt har derfor inkorporeret disse væsentlige elementer.

Cfa forskning  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you