Page 1

SANT JORDI 2012


Presentació El  2005  es  va  posar  en  marxa  el  segell  editorial  Publicacions  URV  amb  l'objectiu  d'editar  i  distribuir,  a  través  de  diverses  col·leccions,  obres  universitàries  de  caràcter  institucional, docent, investigador i divulgatiu. Es recollia també, a través d’aquest segell,  la  col·lecció  Eina,  iniciada  amb  anterioritat  i  dedicada  a  la  publicació  de  manuals  universitaris en català.  D’aleshores  ençà  hem  editat  un  nombre  significatiu  de  publicacions  que  són  un  bon  reflex de l’activitat creadora que es du a terme a la nostra universitat. A través d’aquesta  web, pretenem donar visibilitat a les nostres publicacions perquè arribin a totes aquelles  persones que hi estan potencialment interessades, dins i fora de l’acadèmia.  La voluntat d'inserció en el teixit professional i d'enfortiment dels lligams socials ha dut  a desenvolupar una política de coedicions amb l'objectiu de guanyar presència i difusió. En  aquest  sentit,  aprofito  aquesta  ocasió  per  destacar  l’activitat  d'edició  conjunta  amb  Obrador  Edèndum,  una  editorial  d’estructura  artesanal  que  publica  en  català  textos  i  estudis clàssics, referents universals de la cultura humanística i científica. L’àmbit d’edició  és l’assaig filosòfic i teològic, el pensament científic i la literatura d’idees, dins del que es  podria anomenar alta divulgació, és a dir, llibres pensats per a un públic cultivat, exigent  però no especialista.  Però  la  publicació  de  llibres  i  revistes  no  tindria  un  sentit  de  conjunt  si  no  s'inserís  en  un  concepte coherent i alhora operatiu de l'edició universitària. Ha estat una convicció molt clara la  que ha portat el desenvolupament de Publicacions URV, una idea segons la qual calia disposar d'un  projecte editorial propi, amb un programa, un catàleg i mecanismes molt clars i selectius d'edició, i  dotada  dels  instruments  professionals  i  dels  recursos  humans  qualificats  necessaris  per  fer‐lo  funcionar. L’edició universitària, com també la d’altres àmbits, requereix un concepte actual i eficaç  de funcionament, de vital importància en una època en què s’estan produint canvis significatius, en  especial pel que fa al format de publicació. És destacable, en aquesta direcció, el desenvolupament  de l'edició electrònica, tant de llibres com de revistes, que suposa l'aprofitament al màxim de les  possibilitats actuals de les tecnologies de la informació, tant en recursos com en difusió.  Així  doncs,  amb  les  nostres  publicacions,  la  Universitat  Rovira  i  Virgili  no  només  fa  visibles els resultats de la recerca i la creació universitària sinó que, a més a més, fomenta  la  cultura  i  posa  el  coneixement  al  servei  de  la  societat.  Desitgem  que  aquesta  web  que  esteu a punt de descobrir us sigui alhora atractiva i útil, i que us faciliti l’entrada a aquest  coneixement.  FRANCESC XAVIER VIDAL GRAU, rector 

 


La nova web de Publicacions URV  La nova web de Publicacions de Publicacions URV (www.publicacionsurv.cat)  presenta tots els títols que s’han editat fins avui per la Universitat Rovira i Virgili  en  una  interfície  de  cerca  adequada  a  les  necessitats  de  la  xarxa.  A  més  a  més  d’informar  de  les  dades  habituals  pel  que  fa  als  llibres  (dades  bibliogràfiques,  compra, descàrrega, etc.) s’hi integren elements de xarxa social, com ara el twitter,  el facebook o librarything, i la possibilitat de subscripció per canal RSS de tots els  subapartats.   

   


1. publicacionsurv.cat conté el catàleg en línia de tots els llibres de PURV  Fins  avui  s’han  editat  i  coeditat  un  total  de  146  títols,  repartits  en  27  col·leccions, dels quals 118 títols són en format paper i 28 títols són llibres digitals.  Cal  destacar,  entre  les  obres  coeditades,  el  volum  i  qualitat  científica  de  les  realitzades conjuntament amb Obrador Edèndum (www.obradoredendum.cat).   

 

   


2. publicacions.urv.cat es posa a disposició de la societat i el públic en general  I, de manera especial, posa l’accent en els llibres electrònics, una aposta que ja  és  una  realitat,  per  tal  de  fomentar  la  difusió  del  coneixement  que  es  genera  a  la  universitat.  Tot  i  que  la  major  part  de  les  editorials  universitàries  ofereixen  revistes  electròniques  en  format  obert,  com  les  tres  que  ja  s’inclouen  en  el  nou  portal,  la  URV  és  la  primera  d’implementar  aquesta  filosofia  en  les  seves  col·leccions de llibres electrònics:  *  són de fàcil accès i de descàrrega gratuïta, de manera universal.  *  estan  editats  sota  llicències  Creative  Commons,  que  permeten  el  lliure  intercanvi dels llibres, i per tant, del coneixement que s’hi conté.  *  a  més  a  més  es  poden  adquirir  en  format  paper,  mitjançant  el  sistema  d’impressió per comanda.   


3. Les col·leccions de llibres digitals    *Eina­e: és el nou format de la col·lecció Eina, de manuals universitaris. L’objectiu  final de la col·lecció és fomentar i difondre l’ús entre els estudiants i professors de  manuals i textos universitaris escrits en català.  Més informació sobre la convocatòria:  http://www.urv.cat/dodellengues/einaelectronic.html 

*Antropologia Mèdica: és la primera col·lecció de llibres digitals que es va crear.  Els  títols  tenen  una  difusió  molt  àmplia,  sobretot  en  l’àmbit  llatinoamericà.  El  darrer títol és una traducció al català d’un clàssic de l’antropologia, H.W.R. Rivers.  Més informació sobre la col·lecció:  http://www.publicacionsurv.cat/llibres‐digitals/antropologia‐medica 

* Biblioteca Digital: hi tenen cabuda totes aquelles obres que són fruit del treball  documental i de recerca. S’hi troben títols tant d’autors individuals com de grups  d’estudi, relacionats amb tots els àmbits de coneixement científic de la URV.  Més informació sobre la convocatòria:  http://www.urv.cat/universitat/unitats_administratives/publicacions/convocatories.html 

*  Cum  Laude:  conté  les  millors  tesis  doctorals  escrites  en  català  a  la  URV.  S’emmarca dins del Pla de Política Lingüística i pretén estimular l’ús de la llengua  catalana en la redacció de les tesis, i prestigiar el català com a llengua de ciència i  de recerca.  Més informació sobre la convocatòria:  http://www.urv.cat/dodellengues/ediciotesis.html 

* Quaderns de la Igualtat: és una col·lecció que conté documents de l’Observatori  de la Igualtat, relacionats sobretot amb la Distinció Maria Antònia Ferrer.  Més informació sobre l’Observatori:  http://www.urv.cat/igualtat/index.html   


4. Les revistes digitals * Revista Internacional de Organizaciones < http://www.revista-rio.org >

RIO nace con una orientación académica y profesional que pretende ser un instrumento al alcance de todas aquellas personas interesadas en el análisis de las organizaciones. RIO pone en contacto a especialistas en el análisis organizacional de diferentes países y conocer las especificidades organizacionales de distintos contextos sociales y económicos. La revista es un instrumento de comunicación para la comunidad académica y profesional, en particular en temas de investigación y de evaluación de las organizaciones, entendidas en el sentido amplio.

* Revista Catalana de Dret Ambiental < http://www.rcda.cat > La Revista Catalana de Dret Ambiental és el resultat d’una col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, a través del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona. Aquesta publicació semestral pretén contribuir a divulgar el treball dels investigadors d’aquest àmbit científic arreu, així com ser una font d’informació de referència per a tots aquells interessats en aquesta matèria.

* Arxiu d’Etnografia de Catalunya < http://www.antropologia.urv.cat/revistarxiu >

La revista Arxiu d’Etnografia de Catalunya és una publicació acadèmica electrònica vinculada al Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de la URV i a l’ITA: Associació d’Antropologia. Els objectius d’aquesta publicació acadèmica son promoure la investigació antropològica en base a un sentit teòric i metodològic, ampli i plural per la qual cosa publica articles, ressenyes, entrevistes i altres materials. També, en aquesta segona temporada, vol recuperar l’esperit dels inicis intentant que la revista esdevingui un òrgan d’expressió propi per a una tasca d’investigació col·lectiva, plantejada a mig i llarg termini i que comporta unes necessitats de comunicació diferents a la dinàmica habitual d’altres publicacions individuals.


El corazón matemático de la literatura Una selección de obras inglesas procedentes de diversas culturas

Autor: Dolors Collellmir Morales Any de publicació: 2011 Editorial: Universitat Rovira i Virgili Col·lecció: Recerca, 19, 1a ed. Pàgines: 116 Tamany: 17x24 cm Enquadernació: Rústica ISBN: 978-84-8424-195-9 Preu: 12,5 € Llengua: Castellà

Este libro pone de relieve las conexiones entre arte y ciencia y muestra cómo la precisión matemática se halla en el corazón de las obras literarias estudiadas. En todas ellas se constata la presencia de proporciones numéricas y de patrones geométricos arquetípicos que se relacionan con la dimensión espacio-temporal. La sinergia creada por las abstracciones matemáticas y por el simbolismo de los números, de las figuras geométricas y de los cuatro elementos logra un efecto multiplicador del valor estético y del significado de estas obras. Dolors Collellmir Morales, doctora en Filología Inglesa por la Universidad de Barcelona, es profesora titular del Departamento de Estudios Ingleses y Alemanes de la Universidad Rovira i Virgili. Su investigación converge en las culturas y literaturas de las antiguas colonias británicas. Los resultados de sus estudios han aparecido en revistas y publicaciones españolas, europeas, indias y americanas. Ha sido becada por los gobiernos de Australia y Canadá para ampliar conocimientos en diversas universidades. También ha sido profesora visitante en la Universidad de Mysore (India) e investigadora invitada en la Universidad de Toronto (Canadá).


Defensa de la democràcia In Defense of Democracy

Autor: Antoni Rovira i Virgili Traducció del text: John Style Any de publicació: 2012 Editorial: Universitat Rovira i Virgili Pàgines: 48 Edició no venal Llengua: Català i anglès

Com cada Sant Jordi, des de fa tres anys, us posem al vostre abast un nou llibre per celebrar aquesta diada. Coincideix enguany amb la celebració del vintè aniversari de la Universitat Rovira i Virgili, i per aquest motiu hem volgut recollir una mostra dels articles de l’historiador, polític i home de lletres que dóna nom a la nostra universitat: Antoni Rovira i Virgili. Els quatre textos que us presentem formen part del recull denominat Defensa de la democràcia, publicat l’any 1930 i reeditat l’any 2010 per iniciativa del Memorial Democràtic juntament amb l’Editorial Pòrtic i la Universitat Rovira i Virgili. Els articles seleccionats són, concretament, “Els defectes de la democràcia”, “La ciutadania i la professió”, “El bon escepticisme” i “Pessimisme i optimisme”. A més d’incloure els textos en català, com es van publicar inicialment, hi hem inclòs també la versió en anglès, a mena d’avançada de l’edició que, a cura del Dr. John Style, s’està preparant en aquesta llengua. Pensem que les paraules de Rovira i Virgili tindran així ressò més enllà de les nostres terres i permetran difondre el pensament i la figura de la persona que dóna nom a la nostra universitat. El fet que siguin textos redactats a començaments del segle xx no comporta, com es podrà comprovar, una manca de connexió amb la realitat actual, donat que mantenen, al nostre entendre, una vigència per damunt dels anys: recullen algunes reflexions que són constants a la vida dels homes i les dones del nostre món, més enllà del fet polític, amb referències interessants a la ciència i al·lusions a la poesia. Voldria agrair, un cop més, la generositat dels familiars que serven el llegat intel·lectual d’Antoni Rovira i Virgili, i en especial la de la seva filla, Teresa Rovira i Comes, envers la nostra universitat. F X G V, Rector


O bradOr E dèndum és una empresa d’estructura artesanal que publica textos i estudis de referència de cultura humanística i científica. L’àmbit d’edició és l’assaig filosòfic i teològic, el pensament científic i la literatura d’idees. La intenció és, doncs, que els llibres publicats puguin pertànyer al que hom anomena «alta divulgació», és a dir, llibres pensats per a un públic cultivat, exigent però no especialista. Els editors volen que els textos publicats siguin filològicament correctes i literàriament atractius. Les edicions han d’ésser, doncs, tipogràficament acurades: claredat, economia de mitjans i un cert classicisme les han de caracteritzar. Les introduccions i les notes, quan escaigui de posar-ne, han d’oferir la informació necessària per a la comprensió de l’obra editada. En associar-se amb PublicaciOns urV, Obrador Edèndum ha volgut fer un pas endavant en la consolidació del seu projecte editorial. La Universitat Rovira i Virgili, a més a més d’oferir suport institucional i tècnic, possibilita la difusió dels títols en l’àmbit universitari, ja que les nostres edicions tenen un perfil de lector clar: el personal docent i l’alumnat de les universitats dels Països Catalans. En aquesta línia d’afermament s’ha creat un consell editorial format per membres de la URV, representants de l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt —que generosament dóna suport al projecte— i de la Fundació Quer Alt —propietària de l’editorial—, que vetlla perquè els llibres publicats s’ajustin al nivell d’exigència propis de les publicacions universitàries.


Sobreamor Ausiàs March, Ibn Zaydûn, Ibn cArabî, Ramon Llull

Autor: Jad Hatem Traducció del text: Elena de la Cruz Vergari Any de publicació: 2011 Editorial: Obrador Edèndum & PURV Col·lecció: Exemplaria Scholastica, 5, 1a ed. Pàgines: 114 Tamany: 17x24 cm Enquadernació: Rústica ISBN: 978-84-8424-197-3 Preu: 11 euros Llengua: Català

El sobreamor —una forma d’amor present en Ramon Llull, Ausiàs March, Ibn Zaydûn i Ibn cArabî— designa un amor excessiu que, en comportar tant de sobresdolor, duu l’amant a allunyar-se de l’amat. Llavors, en la llunyania, l’amant experimenta un sentiment d’estranyesa tan nou que la ignorància que en resulta li esdevé penyora d’innocència. En aquest assaig tocant al sobreamor Jad Hatem ens invita a reflexionar entorn de les seves grans preocupacions: com establir ponts de diàleg entre les diferents disciplines (fenomenologia de la religió, poesia i filosofia) i entre les diverses cultures (cristiana i islàmica, especialment). Amb aquest fi, confronta dos pensadors vigorosos, Ramon Llull i d’Ibn cArabî, amb dos poetes apassionats, Ausiàs March i Ibn Zaydûn. Si l’obra dels pensadors ens arriba en forma de dues imposants armades doctrinals, enmig de les quals la poesia hi té una posició més aviat modesta, l’obra dels poetes se’ns presenta en forma de dues altives caravel·les empeses pel vent indeturable de ritmes i rimes. Jad Hatem és professor de filosofia i literatura a la Universitat Saint Joseph a Beirut, on actualment dirigeix el Centre d’Études Michel Henry. També és l’editor dels Annales de Philosophie publicats per aquesta universitat. Fidel a la seva vocació d’ensenyar i escriure al seu país, desestimà els oferiments que rebé de diverses universitats europees arran de la guerra civil libanesa.

Novetats 2012 PURV  

Novetats editorials de sant Jordi 2012 de Publicacions Universitat Rovira i Virgili

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you