Page 1

Rachunek nr R 1/2012 (oryginał)

Data wystawienia:

30-12-2012

Data sprzedaży:

30-12-2012

Miejsce wystawienia:

Poznań

Sprzedawca:

Nabywca:

JackM

mLingua Sp. z o.o

Tłumaczeniowa 6

Stary Rynek 100

30-100 Miasto

61-773 Poznań

NIP: 6292417594

NIP: 7781435103

Lp

Nazwa towaru lub usługi

PKWiU

Jm

Ilość

Cena

Wartość 26192.69

1

Tłumaczenie ENGPOL the Treaty on European Union

nd.

1

26192.69

2

Tłumaczenie POLENG OBWE

nd.

1

46.71

46.71

3

Tłumaczenie POLENG artykuł

nd.

1

138.17

138.17

Forma zapłaty:

przelew 14 dni

Razem:

26377.57 PLN

Termin zapłaty:

13-01-2013

Zaliczka otrzymana:

0.00 PLN

Bank:

Do zapłaty:

26377.57 PLN

Nr konta:

Słownie:

dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem PLN 57/100

BIC/SWIFT: Uwagi:

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

rachunek osoba prywatna  

Nauka wystawiania rachunków

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you