Page 1

Faktura VAT nr FV 3/2012 (oryginał)

Data wystawienia:

30-12-2012

Data sprzedaży:

30-12-2012

Miejsce wystawienia:

Poznań

Sprzedawca:

Nabywca:

JackM

mLingua Sp. z o.o

Tłumaczeniowa 6

Stary Rynek 100

30-100 Miasto

61-773 Poznań

NIP: 6292417594

NIP: 7781435103

Lp

Nazwa towaru lub usługi

PKWiU

Jm

Ilość

Cena netto

Stawk a VAT

Wartość Netto

Wartość VAT

Wartość Brutto

2051.08

10968.83

1

Tłumaczenie ENGPOL the Treaty on European Union

nd.

1

8917.75

23%

8917.75

2

Tłumaczenie POLENG OBWE

nd.

1

15.90

23%

15.90

3.66

19.56

3

Tłumaczenie POLENG artykuł

nd.

1

47.04

23%

47.04

10.82

57.86

Wartość Netto

Wartość VAT

Wartość Brutto

23%

8980.69

2065.56

11046.25

Razem

8980.69

2065.56

11046.25

Forma zapłaty:

przelew 14 dni

Razem:

11046.25 PLN

Termin zapłaty:

13-01-2013

Zaliczka otrzymana:

0.00 PLN

Bank:

Do zapłaty:

11046.25 PLN

Nr konta:

Słownie:

jedenaście tysięcy czterdzieści sześć PLN 25/100

BIC/SWIFT: Uwagi:

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

VAT  

Nauka wystawiania rachunków

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you