Page 1

ISSUE 03/10 ON THE WAY ä»àÂ×͹ËÁÙ‹à¡ÒÐàÀµÃÒ ¹éÓÅ´ »Ð¡ÒÃѧ¼Ø´

Mu Koh Phetra - Walking to see the coral reefs

FEATURE

àÊŒ¹·Ò§à¡ÒÐ-ºÖ§-ÇÑ´-µÅÒ´¹éÓ Groove along the Gulf

PEOPLE ¹ÑºË¹Ö觡Ѻ¡ÒÃÍ‹Ò¹ One Publishing

HEALTH ¾ÔÉÊعѢºŒÒ : àÃ×èͧäÁ‹ºŒÒ·Õè¤Ø³ÍÒ¨äÁ‹ÃÙŒ Rabies: Disease of Madness

JIBjib Nok Air In-flight Magazine


JIBjib Nok Air In-flight Magazine


JIBjib Nok Air In-flight Magazine


02

EDITOR’s TALK

เดือนเมษายนใกล้เข้ามาทุกที หลายๆ คนก็คงจะเริ่ม วางแผนการท่ อ งเที่ ย วในช่ ว งวั น หยุ ด ยาวกั น บ้ า งแล้ ว JIBjib Magazine ฉบับนี้เลยจะพาคุณไปนั่งรถเล่นเลียบชายทะเลอ่าว ไทย เพื่อคลายร้อนไปกับบรรยากาศการท่องเที่ยวในแบบใหม่ๆ ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยสัมผัส เริ่มจากสุราษฎร์ธานี เรื่อยลง ไปที่นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา รับรองว่าจะเป็นการ เพิ่มสีสันในวันหยุดของคุณได้มากเลยทีเดียว อากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้ การไปพักผ่อนริมทะเล จิบเครือ่ ง ดื่มเย็นๆ ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ไปเสียแล้ว แต่คนไทยเรา ยังโชคดีที่มีประเพณีสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ของไทยที่มีพิธีรดน้ำ ดำหัวผูใ้ หญ่ สรงน้ำพระ และเล่นน้ำ ประแป้ง ซึง่ ช่วยคลายความ ร้อนได้มากเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ชาวไทยจะได้ มีโอกาสเดินทางกลับบ้านเพื่อพบปะกับญาติพี่น้องในครอบครัว และทำกิจกรรมในครอบครัวร่วมกันอย่างอบอุ่นอีกด้วย ส่วนใคร ที่ไม่อยากเดินทางไปไหน ลองดูปฏิทินกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ที่เราคัดสรรมาให้ภายในเล่มกันได้ครับ แต่ไม่ว่าใครจะเดินทางไปเล่นน้ำสงกรานต์ เดินทางกลับ บ้านในช่วงวันครอบครัว หรือท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ก็อย่า ลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย และที่สำคัญ “เมาไม่ขับ” นะครับ สวัสดีปีใหม่ไทยครับ

This issue of JIBjib Magazine invites you to drive along the Southern route beside the Gulf of Thailand through beaches, temples, a lagoon and a floating market. We think these water based activities are run well with this summer. Itิs nothing better than taking sun block and jumping to the sea. Although many provinces that have no sea locations, the precious Thai tradition also have Songkran Festival which those who join it will be soaked together. Just go out.

Follow Us @NokAirlines http://twitter.com/Nokairlines

CONTRIBUTORS

ประเสริฐ ไกรนุกูล Prasert Krainukul เป็นคนเมืองนครศรีธรรมราชโดยกำเนิด ปัจจุบนั เป็นเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เล็กๆ แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ถ่ายภาพมาได้ 3 ปี เศษ ชอบถ่ายภาพแนว Landscape, Macro, Life ดูผล งานเขาในเล่มนี้ได้ที่คอลัมน์ FEATURE ใน section ของ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลงานอื่นๆ คลิก kchande. multiply.com ความหมายของการถ่ายรูปในพจนานุกรมส่วนตัว: สวยด้วยแสง แรงด้วยสี ดีด้วยเรื่องราว ตามคำกล่าว ของอาจารย์สงคราม โพธิวิไล JIBjib Nok Air In-flight Magazine

ธีระพงค์ เทพทวี Theerapong Teptawee เภสัชกรหนุ่มวัย 30 ปลายๆ สำเร็จการศึกษา เภสัชศาสตรบัณฑิต และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากรั้ว สงขลานครินทร์ ปัจจุบันเปิดกิจการร้านขายยาคุณภาพ ‘พงศ์ฟาร์มาแคร์’ ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ใช้ เวลาว่างที่มีน้อยนิดในการถ่ายรูปเป็นงานอดิเรก ดูผล งานรูปถ่ายทะเลน้อย และเมืองสงขลาของเขาได้ทค่ี อลัมน์ FEATURE ผลงานปะการังปริ่มน้ำในคอลัมน์ ON THE WAY และผลงานอื่นๆ ได้ที่ pbgallery.multiply.com ความหมายของการถ่ายรูปในพจนานุกรมส่วนตัว: เก็บแสงบันทึกเป็นความทรงจำ

เกรียงไกร ชัยมะนัด Kriangkrai Chaimanat บรรณาธิ ก ารภาพนิ ต ยสาร Passport to Suvannaphoum นิตยสารแจกฟรีภาษาอังกฤษที่โด่งดัง อย่างเงียบๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากงานถ่ายและ คัดเลือกภาพถ่ายให้กับนิตยสารฉบับดังกล่าวแล้ว เขายัง มีส่วนในการคุมคอนเซปต์ภาพในนิตยสาร JIBjib ฉบับนี้ ดูผลงานภาพถ่ายจังหวัดสุราษฏร์ธานีของเขาได้ในคอลัมน์ FEATURE และเข้าไปดูผลงานอื่นๆ ได้ที่ iamwallpaper. multiply.com ความหมายของการถ่ายรูปในพจนานุกรมส่วนตัว: ผมใช้ ใจเป็นเมมโมรี่ ใช้สายตาแทนเลนส์ดีๆ สักตัว ใส่ความรูส้ กึ ถ่ายทอดลงไปในระหว่างบันทึกภาพ ภาพถ่าย แทนคำพูดมีอยู่จริง


JIBjib Nok Air In-flight Magazine


04

Produced by Anuchit Sap Anant Co., Ltd. 3 Soi 1, Beside Ton Payom Market Rd., T. Suthep, A. Muang, Chiang Mai 50200 Tel. 053-808770, Fax: 053-808771 E-mail: svp@svpmagazine.com www.passport2002.com Printed by Pongsawat Printing, Ltd. Part

For Advertising

please contact 053-808770 Sales and Marketing 081-5305185, 085-0328388

คุณจิรกฤตย์ Magazine เปิดรับพิจราณา JIBjib ภาพถ่ายและงานเขียนทีเ่ ป็นไปตาม แนวทางของนิตยสารจากทุกท่าน ติดต่อเราที่ jibjib_magazine@ hotmail.com Consultant President: Patee Sarasin Assistant Consultant President: Piya Yodmani Editor: Jirakrit Sirithanawat Consultant Editor: Phiseksanha Thanahiransakul Editorial Staff: Jirat Prasertsup, Piya Noomsang,Prapaporn Sarapat, Komsun Ay-jaroen Art Director and Photo Editor: Kriangkai Chaimanat Graphic Designer: Warawut Thichina, Winai Sri-ularawat Sales and Marketing Director: Jirakrit Sirithanawat Sales and Marketing Consultant: Tatsalauy Osathanond Assistant Sales and Marketing Director: Alisa Sompong Assistant Managing Director: Adithep Nuamcherm M.D.Secretary & Executive Coordinator: Pakin Thanutrapong Advertising Manager: Chamaiporn Chaithep Advertising in Chief: Supajittrakorn Rabin PR&Advertising Co-ordinator: Parnporngarun Akaratechasakul Sales & Advertising: Kanyarat Fongchan Accounting and Finance: Nutthaya Patthamachaiyant Assistant Accounting and Finance: Nataya Pitida Assistant Accounting and Customer Service: Siriwat Ketmek

Where to Find JIBjib Magazine

เคาเตอร์เช็คอินสาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า เชียงใหม่,ร้านกาแฟดอยช้าง, ร้ า นกาแฟวาวี , ร้ า นกาแฟมอทโต้ , รติ ก าคลิ นิ ก , อนั น ตรารี ส อร์ ท ตรั ง , ช๊อกโกแลตแฟกค์,บาลีละไมรีสอร์ท, จังซีลอนภูเก็ต, โรงพยาบาลเอกอุดร,บัน ดารารีสอร์ท, คอฟฟีแ่ มกซ์ภเู ก็ต,โอเอซิสสปา,ร้านอาหารกูด้ วิว, กาแลไนท์บาซาร์, โครงการเจเจมาร์เก็ต เชียงใหม่, ฟาร์มช้างพัทร,ร้านริชชี่ ตรัง,ห้องอาหารแสน คำเทอเรส, มาริสาวิลล่าภูเก็ต,โรงแรมริมปิงวิลเลจเชียงใหม่,โรงแรมธาราป่า ตองภูเก็ต,โรงแรมมนิตาบูติก พัทยา, โรงแรมฮอริซอน, สวนทิพย์วนารีสอร์ท, บ้านยินดีภเู ก็ต, โรงแรมยางคำวิลเลจ,ร้านอาหารเมมโมไรซ์แอดนิมมาน, นอร์ทวีล รถเช่า,ห้องอาหารเลอคริสตัล, โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์,คอฟฟี่อินเลิฟ ปาย, ลีการ์เด้นพลาซ่าหาดใหญ่,ร้านอาหารฟิเลมิยองหาดใหญ่,เทนเนอร์ไฮด์ สมุทรปราการ, เลิฟแอดเฟิร์สไบท์, แบลคแคนยอน, คาเฟ่ เนโร, สตาร์บัคส์, ไนตี้โฟร์คอฟฟี่, ร้านกาแฟดอยตุง, พรีเมียมเอาท์เลท, สุโขสปาภูเก็ต, โมคอฟฟี่ ,เดอะเสต็กเฮาส์, ชาร์โคลเฮาส์

JIBjib Nok Air In-flight Magazine

CONTENTS 10 FEATURE

เส้นทางเกาะ-บึง-วัด-ตลาดน้ำ Groove along the Gulf

16 PEOPLE

นับหนึ่งกับการอ่าน One Publishing

18 NOK DESTINATION เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์

Join Songkran Festival with Nok Air

24 POINT OF VIEW

คุยกับผู้อยู่เบื้องหลังบริษัทรับสร้างบ้านสีเขียว Interview with Chairman of PD HOUSE

26 27 28 30

GOING GREEN HEALTH TECHNOLOGY ON THE WAY

ไปเยือนหมู่เกาะเภตรา น้ำลด ปะการังผุด

Mu Koh Phetra - Walking to see the coral reefs

32 JIBjib RECOMMEND 33 Safety First with มิตรแท้ประกันภัย


JIBjib Nok Air In-flight Magazine


06 NOK NEST นกแอร์ร่วมกับจังหวัดตรัง หอการค้าตรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ จัดงานวิวาห์ใต้สมุทรครั้งที่ 14 ระหว่าง 1214 กุมภาพันธ์ 2553 ทีผ่ า่ นมาภายใต้แนวคิด "รักสรรสร้าง โลกสร้างสรรค์" ณ บริเวณหาดปากเมง ซึง่ มีครู่ กั ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 36 คู่ นับเป็น กิจกรรมใหญ่ประจำจังหวัดทีต่ อกย้ำให้ตรังเป็น Romantic destination จริงๆ

ภาพบรรยากาศแห่งความรักความอบอุ่น ในช่วงวันตรุษจีนและวา เลนไทน์ที่ผ่านมาของสถานีต่างๆ ที่จัดเตรียมมามอบของที่ระลึกให้ผู้โดยสาร

นกแอร์ เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางอุบลราชธานี พร้อมพาคณะสื่อมวลชน ร่วมสัมผัสธรรมชาติ และวัฒนธรรมริมสองฝั่งโขง

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2553 สายการบินนกแอร์ นำโดย คุณสุริยาภา บุนนาค ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้มีโอกาสต้อนรับคณะสื่อมวลชน และแขกพิเศษ เดินทางไปสัมผัสวัฒนธรรม และธรรมชาติอันสวยงามริมสองฝั่งโขง โดยเที่ยวบินปฐมฤกษ์ กรุงเทพ อุบลราชธานี เที่ยวบินที่ DD9310 ออก เดินทางจากสนามบินดอนเมือง มุ่งตรงสู่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของอีสานตอนใต้ และยังเป็นประตูสู่ประเทศ เพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมกับประเทศไทย อย่างประเทศลาวอีกด้วย ซึ่งนอกจากสายการบินนกแอร์จะจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญภายใน จ.อุบลราชธานี เช่น อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ที่มีภาพเขียนสียุคก่อน ประวัติศาสตร์บนผนังหน้าผา อายุกว่า 3,000 ปี พาล่องเรือชมทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่น้ำ และจุดบรรจบของแม่น้ำมูล และแม่น้ำโขง ที่มีสีตัดกันอย่างสวยงาม จนได้ชื่อว่าเป็น แม่น้ำสองสี แล้ว สายการบินนกแอร์ยังใจดี พาคณะสื่อมวลชนข้ามเขตแดนไทย-ลาว ไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ของแม่น้ำโขง ที่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก รวมถึงความยิ่งใหญ่ตระการตาของน้ำตกคอนพะเพ็ง ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น ไนแองการ่าแห่งเอเชีย ความสวยงามแปลกตาของ น้ำตก ตาดผาส้วม ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และสัมผัสกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของหลากหลายชนเผ่าชาวลาว ในหมู่บ้านชนเผ่าอีกด้วย ซึ่งตลอดทั้งการ เดินทางเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความตื่นเต้น และความประทับใจที่จะต้องมาสัมผัสด้วยตัวของคุณเอง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายการบินนกแอร์ 1318 หรือ www.nokair.com

JIBjib Nok Air In-flight Magazine


JIBjib Nok Air In-flight Magazine


08 21 มีนาคม 2553 คอนเสิร์ตทอม โจนส์ Tom Jones in Concert

นิทรรศการ Art Thesis วันนี้ - 27 มีนาคม 2553 Art Thesis Exhibition Today - 27 March 2010

งานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะจำนวน 50 ผลงาน ซึ่งเป็นงาน Thesis ก่อนจบ ของนัก ศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมทีห่ อศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0 5394 4805 Art Thesis Exhibition 2010 at CMU Arts Centre, exhibits senior students’ art theses from Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University. For more info call 0 5394 4805.

Mini Light & Sound Nopburi Sri Nakorn Ping Chiang Mai 20 มีนาคม และ 17 เมษายน 2553 การแสดง แสง เสียง ขนาดเล็ก

นพบุรี ศรีนครพิงค์เชียงใหม่ 20 March and 17 April 2010

การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยร่ ว มกั บ เทศบาลนครเชียงใหม่ และวิทยาลัยนาฏศิลป์ เชียงใหม่ ขอเชิญชมการแสดง แสง เสียง ขนาด เล็ก “นพบุรี ศรีนครพิงค์เชียงใหม่” ณ หอศิลป วั ฒ นธรรมเมื อ งเชี ย งใหม่ บริ เ วณอนุ ส าวรี ย์ สามกษัตริย์ บัตรราคา 299 บาท สอบถามที่เบอร์ 0 5327 1596

21

22

23

JIBjib Nok Air In-flight Magazine

24

Tom Jones, the famous pop singer who is known as Jones the Voice, will stage the concert in IMPAC Arena, Muang Thong Thani on 21st March. Tickets are 1,000 - 4,500 Baht at Thai Ticket Major. Click www.thaiticketmajor.com.

26 - 31 มีนาคม 2553 Disney on Ice 2010

ชมความมหัศจรรย์ของตัวละครอมตะจาก ดิสนียแ์ ลนด์บนลานน้ำแข็งอันตะการตา เตรียมตัว ให้พร้อมกับเรื่องวุ่นที่จะมาป่วนไปทั่ว - แม่มด ใจร้ายที่จะมายึดครองลานน้ำแข็ง และทำให้มินนี่ กับโดนัลด์ หลับใหลกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราจำเป็น และพบกับครอบครัวซูเปอร์ฮีโร่ ดิ อินเครดิเบิล ที่ จะมาช่วยมิกกี้ตามหาเพื่อนๆ งานนี้รับประกันว่า น้องๆ หนูๆ จะต้องตืน่ เต้นจนนัง่ ไม่ตดิ ทีเ่ ลยทีเดียว จัดแสดงทั้งหมด 12 รอบการแสดง ที่อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี บัตรราคา 400-1,500 บาท คลิ ก www.thaiticketmajor.com หรื อ โทร.

0 2262 3456 The Disney on Ice magic is returning to Thailand for one special week in March. Disney on Ice presents a Disneyland Adventure will be performed 26th -31st March at Impact Arena Muang Thong Thani. Tickets are 400 -1,500 Baht. Click www. thaiticketmajor.com or call 0 2262 3456.

Tourism Authority of Thailand invites you to the Mini Light & Sound Nopburi Sri Nakorn Ping Chiang Mai. Enjoy traditional performances with light and sound at Chiang Mai City Arts & Cultural Centre, Three Kings Monument. Admission Fee 299 Baht. English version starts at 8.00 pm. For more info call: 0 5327 1596

20

ทอม โจนส์ นักร้องคุณภาพวัย 60 กะรัต และเอนเตอร์เทนเนอร์ตัวพ่อเจ้าของฉายา Jones the Voice และเจ้าของบทเพลง Sex Bomb ที่ดัง ไปทั่วโลก จะมาเปิดคอนเสิร์ตที่อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี กรุงเทพฯ อาทิตย์ที่ 21 มีนาคม นี้ 20.00 น. เป็ น ต้ น ไป บั ต รมี จ ำหน่ า ยที่ ไทย ทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา บัตรราคา 1,000 - 4,500 บาท

25

26

27

28

29

30

31

MARCH

1-4 เมษายน 2553 งานแสดงแฟชั่นและเครื่องหนัง BIFF & BIL 2010 1st - 4th April 2010 BIFF & BIL 2010

งานแสดงสิ น ค้ า ดี ไ ซน์ ทั น สมั ย จาก

แบรนด์ดังชั้นนำทั่วเมืองไทย พร้อมชมดีไซน์ ใหม่ๆ และแฟชั่นโชว์จากดีไซน์เนอร์ชื่อดัง

ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลาย เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องหนัง รองเท้า และกิจกรรมอื่นๆ อีก มากมาย จัดที่อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี สอบถาม 0 2512 0093 Enjoy shopping for brands such as Fashion Accessories, Bag & Carry, Move on Feet, Material & Tanning, Fashion Supporting whilst checking out the special activities, fashion shows, business matching, exhibitions and seminars at Impact Arena, Muang Thong Thani. For more info call: 0 2512 0093 or visit : www.biffandbil.com

1

2

3

APRIL

4

5

6

7

8


09

&

วันนี้ – 30 เมษายน 2553 นิทรรศการครึ่งหนึ่งของความจริง Today – 30 April 2010 Half Truth Exhibition

2-30 เมษายน 2553 Day-Night and Day Contemporary Art Exhibition 2 - 30 April, 2010 Nguyen Tan Coung’s Art Exhibition

10 – 11 เมษายน 2553 เทศกาลห้วยตึงเฒ่า ทะเลเชียงใหม่ 2553 10 - 11 April 2010 Chiang Mai Beach Festival

ต้อนรับสงกรานต์ด้วยเทศกาลห้วยตึงเฒ่า ทะเลเชี ย งใหม่ ป ระจำปี 2553 เพลิ ด เพลิ น กั บ อาหารสุดอร่อย และนานากิจกรรมที่เตรียมไว้ให้ คุณได้ร่วมครึกครื้นกับครอบครัวและบรรดาเพื่อน สุดเฮ้ว รวมทัง้ คอนเสริต์ จากศิลปินต่างชาติมากมาย บัตรราคา 200-300 บาท งานนี้จัดขึ้นบริเวณห้วย ตึงเฒ่า อ. แม่ริม เชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมที่ 087 058 0739

นิ ท รรศการแสดงผลงานด้ า นมี เ ดี ย จาก สุธี คุณาวิชยานนท์ ที่รวบรวมผลงานศิลปะจาก วัสดุที่หลากหลาย เช่น แผ่นเหล็ก เรซิ่น หลอด ไฟนีออน การระบายสี และอื่นๆ ซึ่งได้รับแรง บันดาลใจจากคำถามที่ว่ามนุษย์ทุกวันนี้ บริโภค สิ่ ง ใดเป็ น หลั ก ของชี วิ ต นิ ท รรศการนี้ จั ด ขึ้ น ที่ Galeria 346 จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต สอบถามที่ เ บอร์

0 7625 6128

เชิ ญ ชมนิ ท รรศการศิ ล ปะร่ ว มสมั ย

นำเสนอในคอลแลคชั่นภาพวาดของ Nguyen Tan Coung ที่สะท้อนอารมณ์จากหลายๆ ช่วง เวลาเช้าจนกระทัง่ ดึกในมุมมองทีแ่ ตกต่าง จัดแสดง ที่ ดี แกลลอรี่ โรยัล ภูเก็ต มารีน่า สอบถามที่ เบอร์ 0 7636 0867 www.dgallery.co.th

Features a variety of media by Sutee Kunavichayanont executed on laser-cut metal sheets, resin sculptures, neon light works and gold-leaf paintings, which encourages questions about the state of society, pre-held assumptions, beliefs and values that we take for granted. Exhibited at Galeria 346, Phuket; for more info call: 0 7625 6128.

Vietnamese Artisit Nguyen Tan Coung will present his latest collection of paintings that reflect the artistิs daily emotions from morning to night featuring a variety of different aspects. The exhibition will be held at D Gallery, Royal Phuket Marina. For more info call 0 7636 0867 or visit www.dgallery.co.th

Hay Tung Tao is the closest thing Chiang Mai has to a beach and will be the venue for the Chiang Mai Beach Festival 2010 where many activities including food stalls and LIVE music from 65 international artists can be enjoyed. Tickets range from 200 300 Baht. For more info call: 087 058 0739 or visit www.cmbf.info

ทุกวันพฤหัสและศุกร์ ตลาดนัด THINK โฮ๊ะ เชียงใหม่ Every Thursday and Friday THINK HO MARKET

ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายสไตล์สำหรับ คนรุ่นใหม่ที่ตลาดนัด THINK โฮ๊ะ ถนนนิมมาน เหมินท์ นอกจากจะเป็นแหล่งรวมรวมสินค้า

ไอเดียกระฉูดจากดีไซน์เนอร์ที่ขนมาให้คุณได้ จับจ่ายแล้ว ยังมีอาหารหลากหลายชนิดในราคา เป็นกันเอง เจอกันทุกวันพฤหัสและศุกร์ สอบถามที่เบอร์ 08 4773 2600 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Enjoy shopping for creative products such as artwork, garments, decorative and handmade items, antiques, delicious food and much more at THINK Park, Nimmannahaeminda Road, Chiang Mai every Thursday and Friday. For more info call: 08 4773 2600

23

24

25

26

27

28

29

JIBjib Nok Air In-flight Magazine

30


10 FEATURE

เปิด 3 จังหวัดชายทะเลอ่าวไทย เส้นทางเกาะ-บึง-วัด-ตลาดน้ำ Groove along the Gulf

หน้าร้อนมาเยือนเร็วกว่ากำหนด อากาศ จังหวัดสงขลา แล้วคุณจะพบว่าจังหวัดทาง ร้ อ นๆ แบบนี้ หลายต่ อ หลายคนคงคิ ด ถึ ง ภาคใต้ของเรา มีสิ่งที่น่าไปสัมผัส และ บรรยากาศการพักผ่อนริมทะเลมากกว่าสิ่งอื่นใด ชืน่ ชมด้วยตัวของคุณเองอีกมากมาย แต่การจะไปเทีย่ วทะเลแบบเดิมๆ ก็คงจะไม่มอี ะไร Summertime is here again and nothing แปลกใหม่ให้ตื่นตาตื่นใจ JIBjib ฉบับนี้จะพาคุณ cool you down better than a trip to บินไปลงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่ารถหนึ่งคันแล้ว will the beach. JIBjib invites you to fly to Surat ขับเลียบฝัง่ อ่าวไทย แวะไหว้พระทีน่ ครศรีธรรมราช Thani, rent a car and visit many และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ จนถึงอำเภอหาดใหญ่ attractions along the Gulf of Thailand.

ขับรถไปเกาะสมุย

ปัจจุบันเกาะสมุยเป็นเหมือนโลโก้ของการท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานีไปแล้ว นักท่องเที่ยว สามารถนำรถขึ้นเรือข้ามอ่าวไทยไปขับต่อที่เกาะสมุยได้เลยที่ท่าเรือดอนสัก (ค่าโดยสาร รถยนต์รวมคนขับ 180 บาท มีวันละ 4 เที่ยว 8.00 - 17.00 น.) ชายหาดสีขาวๆ ที่ทอดยาว ที่คุณสามารถขับรถไปเที่ยวชมด้วยอารมณ์ละมุนที่หาดละไม หรือจะรอชมพระอาทิตย์ตกที่ หาดตลิ่งงาม เกาะสมุยจึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ครองใจใครเสมอมา Going to Koh Samui, you can barge your own vehicle onto a ship at Don Sak Pier (180 Baht fee for one car with one driver). The ship sails to Koh Samui four times a day between 8 a.m. and 5 p.m.

JIBjib Nok Air In-flight Magazine


FEATURE

ร่มเงาของพุทธทาส ถ้ า ไม่ ไ ด้ แ วะ มาสวนโมกขพลาราม ก็เหมือนไม่ได้เดินทาง มาถึ ง แก่ น ของเมื อ ง

สุราษฎร์ฯ อย่างแท้จริง นอกจากบรรยากาศอัน สุ ข สงบของวั ด ธารน้ ำ ไหล ที่ ช่ ว ยชำระล้ า งจิ ต ใจจากสิ่ ง วุ่ น วาย ภายนอกแล้ว การไปยลภาพเขียนปริศนาธรรมที่ โรงมหรสพทางวิญญาณ ก็เป็นอีกกิจกรรรม กระตุ้นปัญญาที่น่าลอง Drive there - จากสนามบินสุราษฎร์ธานี ใช้ ทางหลวงหมายเลข 41 ขับขึ้นเหนือไปทาง อำเภอไชยา บริเวณกิโลเมตรที่ 134 สวนโมกข์ จะอยูท่ างซ้ายมือ (ระยะทางจากท่าอากาศยาน ประมาณ 27 กิโลเมตร)

11

สุราษฏร์ธานี ไม่ได้มีดีแค่เกาะสมุย Surat Thani - the Seaside Classic

เมื่อใดก็ตามที่คิดถึงเมืองเงาะอร่อยแห่งนี้ เกาะสมุย เป็นสถานที่แรกๆ ที่ทุกคน เลือกเดินทางมาพักผ่อน แต่ในส่วนของตัวเมืองสุราษฎ์ธานีเอง ก็มีสถานที่ที่น่าสนใจ อีกมากมาย เซาท์เทิร์นคลาสสิคที่พุมเรียง จากสวนโมกขพลาราม ขับรถเลยไปทาง อำเภอไชยาไม่ไกลนัก แวะไปเที่ยวบ้านเกิดของ ท่านพุทธทาสที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา ชุมชน แห่งนี้มีชื่อเรื่องการทอผ้าไหมซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อ แต่ถ้าไม่นิยมกับของฝากประเภทนี้ เพียงคุณหยิบ กล้องถ่ายรูปตัวโปรดขึ้นมาและเก็บบรรยากาศวิถี ชีวิตดั้งเดิมของผู้คนที่นี่ คุณก็จะได้รูปถ่ายสวยๆ จากชุมชนอันอบอุ่นแห่งนี้ไปเป็นของฝากที่เรียบ ง่ายและน่าประทับใจ Drive there - จากทางหลวงหมายเลข 41 เลี้ยว ขวาไปทางหลวงหมายเลข 4011 ตรงไปราว 5 กิโลเมตร ก็จะเจอเลย อ๋อ...ขับรถเลยจากหมู่บ้าน ไป 2 กิโลเมตร ตามเส้นทางพุมเรียง - ชายทะเล จะถึงแหลมโพธิ์ ซึ่งเป็นชายทะเลน่าเที่ยวแห่งหนึ่ง ของที่นี่

The Garden of Liberation and the Classic Village of Phum Riang Surat Thani has many interesting places to visit other than Ko Samui for which it is most famous for. Recommended is a visit to the Suan Mokkh of Buddhadasa Bhikkhu in Chaiya District. Known as The Garden of Liberation, this shady garden has a tranquil atmosphere and a well known spiritual theater displaying Zen and Dhamma paintings. From here you could also easily drive to Phum Riang District and visit the Southern traditional village of Tambon Phum Riang, famed for its beautiful silk and charming retro suburban views.

JIBjib Nok Air In-flight Magazine


12 FEATURE

จากเกาะสมุย กลับมาทีท่ า่ เรือดอนสัก แล้ว ศรัทธายังคงอยู่ที่นครศรีธรรมราช ขับไปทางอำเภอขนอม ผ่านอ่าวขนอมขับรถเลียบ

Nakhon Si Thammarat – Where the Faith remains Photo: Prasert Krainukul

ทางหลวงหมายเลข 401 เลียบชายทะเลอ่าวไทย ประมาณ 105 กิโลเมตร จุดหมายต่อไปคือวัด พระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

แม้ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา กระแสจตุคาม รามเทพจะทำให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจะ คลาคล่ำไปด้วยเซียนพระ และนักท่องเที่ยวผู้มา ทำบุญ และตั้งใจจะเช่าองค์จตุคามฯ กลับไปบูชา ที่บ้าน หลังจากฟองสบู่แห่งวงการพระเครื่องแตก ลงเมื่อราวปลายปี พ.ศ. 2551 วัดพระมหาธาตุฯ แหล่งกำเนิดกระแสจตุคามรามเทพแห่งนี้ก็หาได้ เงียบเหงาเช่นกระแสที่จางหายไปไม่ เพราะด้วย ความทีเ่ ป็นวัดเก่าแก่คบู่ า้ นคูเ่ มือง พุทธศาสนิกชน และเหล่านักท่องเที่ยวก็เดินทางมาสักการะพระ บรมธาตุเจดียอ์ ยูม่ ขิ าดสาย ต่างมาทำบุญและเยีย่ ม ชมวิหารที่มีมากมายในบริเวณ รวมทั้งแวะยล พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช หากได้มาที่วัดแห่งนี้วันเสาร์-อาทิตย์ คุณ จะได้พบกับความแน่นขนัดของคลื่นมหาชน และ จะรู้ว่าศรัทธาของคนเมืองนครฯ ไม่เคยจางหาย ไปแม้แต่น้อย JIBjib Nok Air In-flight Magazine

Wat Phra Maha That Woramaha Viharn in Nakhon Si Thammarat was very famous from Jatukham Ramathep amulets. Although this fashionable talisman is losing its popularity, the temple is still always filled with people paying their respects the Buddhaิs relics inside the pagoda. This temple has a long and interesting history and is worth visiting when you come to the province. The temple is situated on Rachadamnoen Road, Tambon Nai Muang, downtown.

Drive there - วัดพระมหาธาตุมหา วรวิหาร ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนิน ตำบล

ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


FEATURE

ระหว่างทางที่ทะเลน้อย

13

Talay Noi - Pattalung

Did you know? ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคมนี้ ห้าม พลาดเทศกาลล่องเรือ แลนก ทะเลน้อย ครั้งที่ 13 นั่งเรือชมทะเลล้านบัว และชมนกนานาชนิด รวมทั้งการแข่งขันนกกรงหัวจุก การแข่งขันยกยอ ยักษ์ และอีกมากมายกิจกรรม ติดต่อจองห้องพัก ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย โทร 0 7468 5230 ทะเลน้อยเป็นทะเลน้ำจืดทางตอนเหนือ ของทะเลสาบสงขลา ตั้งอยู่ในอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นบริเวณที่มีน้ำขังตลอดปี พืช ส่วนใหญ่เป็นพืชน้ำที่โดดเด่นและสร้างสีสันให้กับ ทะเลน้อย ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลาย ทางชี ว ภาพในวงจรธรรมชาติ ข องทะเลน้ อ ย เหมาะสมอย่างยิง่ ต่อการดำรงชีวติ ของนกน้ำนานา ชนิดทั้งนกประจำถิ่น และนกอพยพใช้เป็นที่อาศัย นับว่าเป็นที่ที่มีความสมบูรณ์ และมีชีวิตชีวาตาม ครรลองของธรรมชาติอย่างแท้จริง

Talay Noi is a large lagoon on the north of Songkhla Lake. It is situated in Kuan Kanun District, Pattalung (between Nakhon Si Thammarat to Songkhla). The lagoon is full of plant life and birds and is known as one of the best places for bird-watching in the South of Thailand. From March to May a local festival is held, where many activities and traditional performances can be enjoyed. It also boasts a nature resort where visitors can relax and unwind; for more info call

Drive there - จากตั ว เมื อ ง

นครศรีธรรมราช ใช้ทางหลวงหมายเลข 403 ไปทางอำเภอร่อนพิบูลย์ ก่อนจะเลี้ยว ซ้ า ยไปทางทุ่ ง โพธิ์ ไปตามทางหลวง หมายเลข 41 เลยอำเภอชะมวง เลี้ยวซ้าย ไปทางหลวงหมายเลข 4048 ไปทางอำเภอ ควนขนุ น ขั บ ไม่ ไ กล สุ ด ปลายถนน

ทะเลน้อยคอยอยู่

0 7468 5230.

มีอะไรดีที่เกาะยอ

Koh Yor Island - The Entrance of Songkhla

สถาบันทักษิณคดีศึกษา จากเกาะยอ ก่ อ นจะข้ า มสะพาน

ติณสูลานนท์ช่วงที่ 2 อย่าลืมแวะไปเยี่ยมชม สถาบันทักษิณคดีศกึ ษา สถานทีร่ วบรวมความ รูอ้ นั น่าศึกษาเกีย่ วกับศิลปวัฒนธรรมของภาค ใต้ รวมทัง้ จำหน่ายสินค้าทีร่ ะลึกท้องถิน่ เปิด ให้เข้าชมทุกวัน 8.30 - 17.00 น. (ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท) โทร 0 7433 1184-9

อันที่จริงการย้อนกลับมาเส้นทางเดิม แล้วบ่ายหน้าเข้าพัทลุงผ่านถนนเพชร เกษมตรงเข้าหาดใหญ่ จะเป็นการลัดเส้นทาง และประหยัดเวลามากกว่า แต่การ เข้าถึงสงขลาโดยไม่ผ่านสะพานติณสูลานนท์ ก็เหมือนกับการเข้าเมืองอย่างไม่เป็น ทางการ เราจึงแนะนำให้ขับรถอ้อมทะเลน้อย ไปทางอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จาก นั้ น ใช้ ท างหลวงหมายเลข 408 ขั บ เลี ย บอ่ า วไทยตรงดิ่ ง ผ่ า นอำเภอสทิ ง พระ

ข้ามทะเลสาบสงขลา ผ่านสะพานติณสูลานนท์ สะพานทีย่ าวทีส่ ดุ ในประเทศไทย ตำบลเกาะยอเป็ น เกาะเล็ ก ๆ กลาง This small island on of the Gulf of Thailand ทะเลสาบสงขลา เกาะยอผสมผสานระหว่ า ง has a unique village, with an entrance similar โบราณคดี กั บ วิ ถี เ กษตรและประมงอย่ า งลงตั ว to Songkhla as every car must pass the village หากใครชอบดู โ บราณสถานต้ อ งแวะไปที่ วั ด before getting to the city via Tinsulanond Thailandิs longest bridge. There are ท้ายยอ ชมกุฏิทรงเรือนไทยอายุกว่า 200 ปี ที่ยัง Bridge, numerous attractions here such as the คงสมบูรณ์และงดงามตามสถาปัตยกรรมของภาค ancient monkิs house with stunning ใต้ แ ท้ ๆ ที่ นี่ ยั ง มี ส วนสมุ น ไพร และบริ ก ารอบ Southern architecture at Wat Tai Yor Temple, สมุนไพรอีกด้วย นอกจากนัน้ การไปนัง่ เรือหางยาว the fishery site and local farm. Also, take ชมวิถีชาวประมงที่นี่ก็น่าสนใจไม่น้อย ไปดูชาวเล the opportunity to visit the Institute of Thai Studies, Thaksin University, ทำฟาร์มปลากะพงในกระชังกลางทะเลสาบ รวม Southern as it contains many interesting information ทั้ ง การเดิ น เล่ น ชมสวนชิ ม ผลไม้ ท้ อ งถิ่ น about Southern art and culture. For more ก็ทำให้เพลิดเพลินไปอีกแบบ info call 0 7433 1184-9. JIBjib Nok Air In-flight Magazine


14 FEATURE

สุดทางที่ตลาดน้ำคลองแห - หาดใหญ่

Klong Hae Canal – the Hat Yai’s Floating Market ใครจะรู้ว่าหาดใหญ่ก็มีสถานที่ที่น่าสนใจ เนือ่ งจากเมือ่ ปี พ.ศ. 2551 ทีผ่ า่ นมา เทศบาลเมือง หาดใหญ่ได้ปรับพื้นที่บริเวณคลองข้างวัดคลองแห ให้เป็นตลาดเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้ เป็นส่วนผสมของตลาดน้ำขายอาหารและของที่ ระลึก กับตลาดโบราณบนบก บนระยะทาง 200 เมตรริมฝัง่ คลอง อาหารท้องถิน่ หอยครก ขนมจีน ขนมหวาน อาหารมุสลิม อาหารทะเล น้ำผลไม้ เครื่องดื่มสมุนไพร บนเรือเกือบ 100 ลำ และร้าน ค้าบนบกกว่า 200 เจ้า มีของให้เลือกกินมากมาย ทีน่ จ่ี งึ เป็นแหล่งช้อปปิง้ น่ารักอีกแห่งทีไ่ ม่ควรพลาด ตลาดน้ำคลองแห เปิดขายทุกเย็นวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 16.00 - 22.00 น.

JIBjib Nok Air In-flight Magazine

Hat Yai is a well-known shopping destination of the South. Located in Songkhla Province, the district has a modern floating market called Klong Hae Floating Market held every Friday and weekend from 4 p.m. to 10 p.m. There are more than 100 floating shops and 200 stores on the ground distributing local and Muslim cuisine and souvenirs.

Drive there - จากเกาะยอ ขับเข้า มาทางจังหวัดสงขลา ก่อนถึงตัวเมือง เลี้ยว ขวาไปที่ทางหลวงหมายเลข 414 ก่อนเข้า อำเภอหาดใหญ่ ให้เลี้ยวซ้ายที่ป้ายบอกทาง ไปวัดคลองแห (ระยะทางจากเกาะยอ 33 กิโลเมตร)


ศู น ย บ ริ ก ารด า นการประกั น ภั ย Insurance Service Center: ISC

ทุ ก เรื ่ อ งด า นประกั น ภั ย มี ค ำตอบ… 3 ช อ งทางติ ด ต อ สำนั ก งาน คปภ.

Insurance Service Center: ISC Everything You Want to Know About Insurance 3 ways to contact OIC.

บริ ก ารสายด ว น ประกั น ภั ย

บริ ก ารทาง อิ น เตอร เ น็ ต

1186 หรื อ โทร 02 515 3999

WWW.OIC.OR.TH

Insurance Hotline 1186 or call 02 515 3999

Internet Service WWW.OIC.OR.TH

การรั บ บริ ก าร ด ว ยตนเอง

Walk in ณ สำนั ก งาน คปภ. ส ว นกลางและภู ม ิ ภ าค Walk in to Office of Insurance Commission (OIC) both at the Center and the Local Branches

Insurance Hotline 1186 always by your side สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) Office of Insurance Commission

22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 22/79 Ratchadaphisake Rd., Chatuchak, Bangkok 10900

www.oic.or.th

JIBjib Nok Air In-flight Magazine


16 PEOPLE <Z‰D*'*CW9ES@D PTITD=ER_9J

PTITD=ER_9J

9 786167 304175

“ผมว่าการเขียนหนังสือ หรือทำหนังสือ วรรณกรรมมันเป็นงาน ศิลปะนะ และโดยส่วนตัว ผมคิดว่าหากจะทำงาน ศิลปะให้ได้ดีแล้ว อย่าง แรกที่เราต้องลืมก่อน คือเรื่องเงิน”

10 เดซิเบล JIBjib Nok Air In-flight Magazine

¦µ‡µ 75 µš

<Z‰D*'*CW9ES@D ISBNÊÊ978-616-7304-17-5

ด้ ว ยความชอบส่ ว นตั ว , ผู้ เ ขี ย น ติดใจกับหนังสือเล่มบางๆ รูปเล่มเรียบ สวย และราคาถูก จากสำนักพิมพ์หนึ่ง

(ถูกแล้ว นั่นแหละคือชื่อสำนักพิมพ์) มา ได้ สั ก พั ก - ด้ ว ยการตั้ ง ราคาที่ ต่ ำ

ใช้กระดาษทีด่ มี คี ณ ุ ภาพ และตอนนีก้ ลาย เป็นกระแสทีส่ ำนักพิมพ์อน่ื ๆ หันมาพิมพ์ หนังสือขนาดพอดีฝ่ามือตามกันถ้วนหน้า ผู้ เ ขี ย นได้ มี โ อกาสไปแวะร้ า นก็ อ งดิ ด ทีท่ ำการของสำนักพิมพ์นอ้ งใหม่ทน่ี า่ จับตา แห่งนี้ และนำเรื่องราวมาฝากกัน นับหนึ่งกับการอ่าน สำนักพิมพ์หนึ่งเป็นสำนักพิมพ์เล็กๆ ที่ เริ่มต้นโดย 10 เดซิเบล (นักเขียนลึกลับที่เขาขอ ละไว้ซึ่งชื่อจริง) และกิตติพล สรัคคานนท์ เริ่ม ด้วยแนวคิดที่ว่าการที่คนเมืองส่วนใหญ่ไม่ค่อย อ่านวรรณกรรมกันเพราะว่าไม่มีเวลาอ่านจริงจัง

รวมทั้งขนาดของหนังสือที่หนาเกินไป 10 เดซิเบล จึงคิดว่าถ้าพิมพ์ด้วยเล่มขนาดบาง กะทัดรัด พก พาสะดวก นำไปอ่านบนรถไฟฟ้าได้ อ่านระหว่าง รอทำธุระได้ ฯลฯ บวกกับราคาที่น่าลอง (50 - 95 บาท) ก็สามารถซื้อหามาอ่านได้ง่ายขึ้น และใช้ เวลาในการอ่านไม่มากเกินไป นับหนึ่งกับสำนักพิมพ์ 10 เดซิเบลคือนามปากกาของนักเขียนที่ เริ่มต้นด้วยอาชีพที่หลากหลาย ก่อนจับผลัดจับ ผลูเข้ามาในวงการหนังสือเล่ม และหลงรักมัน

(งานที่ ส ร้ า งชื่ อ ให้ เ ขาในช่ ว งแรกคื อ หนั ง สื อ คณิ ต ศาสตร์ รส. - ที่ ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งสั้ น เกี่ ย ว คณิตศาสตร์สนุกๆ รอบตัวเรา) เขาผลิตงานมาก ขึ้นๆ และด้วยแนวความคิดที่ไม่ตรงกันกับสำนัก พิมพ์ใหญ่ทั่วไป เขาจึงริเริ่มทำสำนักพิมพ์ของเขา เองโดยพิมพ์หนังสือด้วยต้นทุนต่ำ และจำหน่าย ในราคาถูก เพื่อให้คนอ่านได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น


PEOPLE

17

พลเมืองหนึ่ง (จากซ้ายไปขวา) เศรษฐวัฒน์ อุทธา, 10 เดซิเบล, ยิ่งศักดิ์ ทองพิชัย, กิตติพล สรัคคานนท์, ภานุพงศ์ เชยชื่น

“สำนักพิมพ์หนึ่งมันมีที่มามาจากที่ว่า ผมกะจะทำหนังสือเล่มเดียวแล้วเลิกเลย คืออยาก ทดลองกับตลาดหนังสือ ตอนนั้นผมทำหนังสือ เรื่องรักหมายเลขศูนย์ ขายเท่าทุน เล่มละ 55 บาท ปรากฏว่าขายดีมาก ต่อๆ มาก็มีคนมาจ้าง ให้ทำหนังสือให้มากขึน้ จนเราทำสำนักพิมพ์เต็มตัว” 10 เดซิเบล บอกถึงที่มาของสำนักพิมพ์ เราสงสัยว่าหนังสือบางเล่มมีจุดคุ้มทุนสูง ถึง 60% ของยอดขาย ซึ่งเป็นคำถามที่ตามมาว่า แล้วกำไรของสำนักพิมพ์มาจากไหน? “เราไม่ได้คิดจะทำกำไรมากมายจากการ ทำหนังสือ หนังสือบางเล่มเราทำโดยรูว้ า่ ไม่มกี ำไร อยู่แล้ว แต่เราก็ทำเพราะเราเชื่อว่าหนังสือที่ออก มาจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอ่าน เราเลือกงานที่ มีเสน่หเ์ ฉพาะตัว มีแนวทางชัดเจน ในขณะเดียวกัน เราก็รับผลิตหนังสือในราคาถูกไปในตัวซึ่งก็เป็น อี ก รายได้ ห นึ่ ง เข้ า มา รวมทั้ ง เราจั บ งานจั ด นิทรรศการศิลปะอีกด้วย” เขาตอบ

ในปีที่แล้ว สำนักพิมพ์ผลิตหนังสือออกมา One Publishing is a new publisher focused 19 ปก โดยมีส่วนผสมของงานปรัชญาจากยุโรป on contemporary fiction, poetry and นิยายขนาดสั้นของเจมส์ จอยซ์ บทวิเคราะห์ philosophy by Thai and international writers, offering books at very cheap prices plus วรรณกรรมจากนักเขียนซีไรท์ อุทศิ เหมะมูล รวม ทัง้ เรือ่ งสัน้ ร่วมสมัยจากนักเขียนไทยระดับโลกอย่าง thin and stylishly designed booklets. The owner, 10 Decibel (penname), aims to แดนอรัญ แสงทอง อาจินต์ ปัญจพรรค์ อุษณา encourage people to read books and so เพลิงธรรม รวมทั้ง ปราบดา หยุ่น อนุสรณ์ ติป has made them affordable, and is also open ยานนท์ และนักเขียนรุ่นใหม่อีกมาก to making books to order for individuals who want to publish their works at a low ซึ่งปีนี้สำนักพิมพ์มีแผนจะตีพิมพ์หนังสือ rate. Visit the pubishingิs shop at Candice กว่า 40 ปก โดยประเดิมงานปรัชญาของเพลโต Books on Kok Wua Intersection, on Tanao และบทละครเวทีของเดนิส เคลลี่ งานแปลเรือ่ งสัน้ Rd., Bangkok, or go to: http://one-pub. อเมริกันจากแดนอรัญ แสงทอง รวมทั้งงานบทกวี blogspot.com. ของไพฑูรย์ พรหมวิจิตร ซึ่งเป็นที่น่าลุ้นว่าสำนัก พิมพ์จริงใจ และนิสัยดีแห่งนี้จะมีเส้นทางในตลาด ไปเยี่ยมถึงร้านได้ที่ร้านก็องดิด วรรณกรรมในประเทศทีค่ นไม่นยิ มอ่านวรรณกรรม ร้านอยูส่ ี่แยกคอกวัว ฝั่งอนุสรณ์สถาน ข้างหน้าอย่างไร 207 ถ.ตะนาว แขวงวัดบวรนิเวศน์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ http://one-pub.blogspot.com JIBjib Nok Air In-flight Magazine


18 NOK DESTINATIONS

เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ Join Songkran Festival in all Nok Air destinations

เชียงใหม่ Chiang Mai คุณสามารถเลือกสนุกกับการสาดน้ำรอบ คูเมือง หรือสาดน้ำพลางเต้นรำที่หน้ากาดสวน แก้ว หรือจะเลือกไปสรงน้ำในขบวนแห่พระพุทธ รูปมงคลจากวัดทั่วเมือง รวมทั้งพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ Cool sites: คูเมืองเชียงใหม่ หน้ากาด สวนแก้ว

Donิt miss out on a visit to the City Moat and make time for an afternoon in front of Kad Suan Kaew Plaza.

JIBjib Nok Air In-flight Magazine

สงกรานต์ปีนี้เส้นทางการบินของสายการบินนก แอร์มีอะไรน่าสนใจบ้าง JIBjib พาคุณไป survey กัน ก่อน

Songkran Festival celebrates Thailand’s traditional New Year’s Day between 13 and 15 April 2010. Apart from the ritual of bathing Buddha images, splashing water on each other is a fun and cheerful activity.

พิษณุโลก Phitsanulok แม่ฮ่องสอน ปีนี้สงกรานต์พิษณุโลกเน้นเรื่องการรักษา Mae Hong Son มารยาทไทยเป็นพิเศษ เล่นน้ำที่พิษณุโลกอย่าลืม สงกรานต์แม่ฮ่องสอนมีจุดเด่นอยู่ที่การ แวะไปสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ที่วัดราชบูรณะ ผสมผสานระหว่างประเพณีไทยและวัฒนธรรม Cool sites: บริเวณสวนสาธารณะชม ชาวไทใหญ่ มีการละเล่นมากมาย อาทิ การแข่งขัน น่าน ถนนเอกาทศรถ และถนนพระบรมไตรโลก ชกมวยทะเล ปีนเสาน้ำมัน ฯลฯ นาถ Cool sites: หน้ า เทศบาลเมื อ ง Cool sites for water fights are Chom Nan แม่ฮ่องสอน และบริเวณสวนสาธารณะหนองจอง Park, and Akathosarot and Phra Borom Trilokanat คำ วัดจองคำ-จองกลาง Roads. In Mae Hong Son, there’s fun to be had

at Nong Jong Kham Park and in front of the Municipal Office.


NOK DESTINATIONS

อุดรธานี Udon Thani ประเพณีสงกรานต์ที่อุดรธานีโดดเด่นด้วย วัฒนธรรมไทย-ลาวอันดีงามแล้ว ถ้าได้ไปเล่นน้ำ ที่อุดรฯ อย่าพลาดไปเที่ยวอุโมงค์น้ำ ซึ่งมีการเอา สายยางต่อเป็นโครงเหล็กปล่อยน้ำเป็นละอองสาย ตลอดถนนข้าวเปียก หรือถนนศุภกิจจันยา Cool sites: ถนนข้าวเปียก และรอบ สวนสาธารณะหนองประจักษ์

Khao Piak Road in Udon Thani is as fun as Khao Sarn Road in Bangkok, but with a distinctive traditional Isaan style.

นครพนม Nakhon Phanom มีการผูกสายสิญจน์กลางแม่น้ำโขง พร้อม ทั้งมีพระไทยและพระลาว ร่วมสวดชยันโต เพื่อ อวยพรปีใหม่ ให้ประชาชนทัง้ สองประเทศ ระหว่าง พระธาตุสองแผ่นดิน คือพระธาตุนครพนมกับพระ ธาตุโคตะบอง Cool sites: บริเวณวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร และหาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์

Nakhon Phanom features Wat Phra That Phanom Woramaha Viharn and Si Kotabun Golden Beach. These two sites are famous for the Thai-Lao mixing ceremony.

บุรีรัมย์ Buriram Cool sites: บริเวณวัดกลางพระอาราม หลวง และทรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ที่อ่างเก็บน้ำทุ่ง แหลม อำเภอนางรอง

Throw a ton of water at your friends around Wat Klang and Tung Laem Dam in Nang Rong District.

หาดใหญ่ Hat Yai มี ง านหาดใหญ่ มิ ด ไนท์ ส งกรานต์ เล่ น สงกรานต์กันจนถึงเที่ยงคืน และมีการแสดงศิลป วั ฒ นธรรมไทย-มาเลเซี ย -อิ น โดนี เ ซี ย พร้ อ ม กิจกรรมมากมายกลางใจเมือง Cool sites: ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 และ ถนนเสน่หาอุทิศ

Join Songkran till you drop at Hat Yaiิs Midnight Songkran Party from midday to midnight on Niphan Utith 3 Road and Saneha Utith Road.

19

The provinceิs cool sites include Tung Si Muang Park and Kaeng Sa Pue in Pibun Mang Sahan District and Sam Phan Bok in Pho Sai District.

นครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat ชมขบวนแห่นางกระดานที่หอพระอิศวร และที่วัดพระบรมมหาธาตุวรมหาวิหารมีกิจกรรม มากมาย มี ข บวนแห่ พ ระสิ หิ ง ค์ พิ ธี โ ล้ ชิ ง ช้ า ตรียัมปวาย Cool sites: วั ด พระบรมมหาธาตุ วรมหาวิหาร และถนนราชดำเนิน

Songkran Festival, with popular sites being Loma Park, the Port, Patong Beach and nearby Jungceylon Plaza.

Donิt miss the water wars here at Charoen Muang Road, Ruang Sawat Road and in front of Wat Phra That Choeng Chum.

อุบลราชธานี Ubon Ratchathani Cool sites: บริเวณถนนรอบทุง่ ศรีเมือง แก่งสะพือ (อ.พิบูลมังสาหาร) และสามพันโบก

(อ.โพธิ์ไทร)

Nakhon Si Thammarat contains fascinating traditional Songkran Festival สุราษฎร์ธานี activities in Wat Phra Borom Mahathat Surat Thani Woramaha Viharn and on Ratchadamnoen Road. Cool sites: ริมเขือ่ นแม่นำ้ ตาปี ตลาด ใหม่ และศาลหลักเมือง ตรัง Surat Thani features Tapee Dam, Talad Trang Mai Market and the City Pillar. Cool sites: สวนสาธารณะสระกะพัง ภูเก็ต สุรินทร์ และบริเวณถนนเลียบหาดเมง สิเกา In Trang people tend to congregate at Phuket Surin Park and on the road beside ชมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์รอบหาดป่า Sakapang Pak Meng Beach. ตอง การรดน้ ำ ขอพรผู้ สู ง อายุ การแสดงทาง วัฒนธรรมและการละเล่นแบบไทย การประกวด สกลนคร มอเตอร์ไซค์ใหญ่ และการเล่นน้ำสงกรานต์ Cool sites: บริเวณสวนสาธารณะโลมา Sakhon Nakhon Cool sites: หน้าวัดพระธาตุเชิงชุม และเดอะพอร์ต ศูนย์การค้าจังซีลอน หาดป่าตอง ถนนเจริญเมือง-ถนนเรือสวัสดิ์ และสนามมิ่งเมือง Phuket is a famous spot to enjoy the

Did you know?

ต้นกำเนิดของปืนฉีดน้ำ

ปืนฉีดน้ำเกิดขึน้ ครัง้ แรกเมือ่ ปี พ.ศ. 2526 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพัฒนามาจากสเปรย์ ฉีดน้ำที่ใช้ฉีดรีดผ้า โดยปืนฉีดน้ำยุคแรกมีเหล็ก เป็นวัสดุสำคัญในการผลิต และจำเป็นต้องใช้ แบตเตอรี่เพื่อขับแรงดันน้ำ จุดประสงค์แรกใน การสร้างสรรค์ปืนฉีดน้ำก็คือนำไปใช้ในการดับ เพลิ ง ต่ อ มานั ก วิ ท ยาศาสตร์ นิวเคลียร์ รอนนีย์ จอห์นสัน ได้ใช้พลาสติกมาเป็นวัสดุหลัก โดยใช้ระบบวาล์วน้ำที่ใช้แรง ดันอากาศเพือ่ ฉีดน้ำด้วยความเร็ว สู ง ซึ่ ง ก็ คื อ ปื น ฉี ด น้ ำ ที่ ใ ช้ อ ย่ า ง แพร่ ห ลายกั น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น โดยนั ก วิทยาศาสตร์นวิ เคลียร์คนดังกล่าวก็ได้ผลิต ปืนฉีดน้ำออกมาเป็นแบรนด์ของเล่นแรกของ โลกภายใต้ชื่อ Super Soaker

Origin of Water Gun

Water gun was first created in 1983 in U.S. It is developed from a spray bottle. The first intention in producing it was to use in fire fighting that was why the first model of water gun was made of metal and battery to pump water. Lonnie Johnson, a nuclear scientist, was an inventor of plastic water gun with pumping trigger as a kind of toy under the brand Super Soaker which is so popular today.

JIBjib Nok Air In-flight Magazine


20 NOK DESTINATIONS ย้อนยุคสู่ความรุ่งเรืองแห่งชัยวรมัน

ที่งานมหัศจรรย์เขาพนมรุ้ง

มีนาคม - เมษายนนี้ ที่อุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุง้ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรรี มั ย์ จะคึกคัก เป็นพิเศษ ทั้งแสงสีเสียงจากการแสดง และแสงอาทิตย์ ธรรมชาติที่สาดส่อง 15 ประตู ของปราสาทหินพนมรุ้ง อย่างน่าตื่นตา ในงานมหัศจรรย์พนมรุ้ง นอกจากไฮไลท์ ที่ โ ดดเด่ น เมื่ อ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติที่แสงอาทิตย์แรกของวันจะสาดส่องประตูของ ปราสาทหินพนมรุ้งทั้ง 15 ช่องประตู ช่วงเวลา 06.03น. ของวันที่ 2-3-4 เมษายน 2553 ซึ่งนับเป็นความน่า อั ศ จรรย์ ท างสถาปั ต ยกรรมยุ ค โบราณของชาวฮิ น ดู นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภายในงานอีกมาก อาทิ การ แสดงแสงสีเสียงประกอบเรื่องเล่าต้นกำเนิดอาณาจักร ชัยวรมัน พิธีบวงสรวงพนมรุ้ง การประกวดรำอัปสรา การแสดงดนตรีพื้นบ้าน ขบวนแห่บูชาพระศิวะ ร่วม ย้อนยุคตลาดนัดโบราณ และสินค้าพื้นบ้านทุกเย็นวัน เสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนมีนาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 4478 2715-6

Khao Phanom Rung Festival is held annually in March and April, the highlight of which is when the sun rises and shines through the 15 gates of the ancient Khmer castle. This year the phenomenon will occur on 2-3-4 April on 06.03 a.m. There are many activities in this fair such as the sacrifice ritual to the God Siva, traditional performances, and the weekend evening Khmer retro market. For more information, call 0 4478 2715-6

แม่ฮ่องสอน Mae Hong Son

ประเพณีบวชลูกแก้วปอยส่างลอง

ประเพณี ป อยส่ า งลองเป็ น การบรรพชา สามเณรในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีเอกลักษณ์พิเศษ ไม่มีใครเหมือน เป็นประเพณีพื้นถิ่นของจังหวัด แม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมือง อำเภอ ขุนยวม และอำเภอปาย ซึ่งสืบทอดมาจากชาวไท ใหญ่ที่อพยพมาจากรัฐฉานมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ ช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปี ชาวแม่ฮ่องสอนจะ มีการจัดพิธีกรรมบวชลูกแก้วครั้งใหญ่ การจัดงาน จะเริ่มในฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เด็กปิดเทอม พิธีบวชลูกแก้วมี 3 วัน วันแรก เด็กชายเข้าพิธี โกน (แต่ไม่โกนคิ้ว) แต่งหน้าทาปาก สวมเสื้อผ้า อาภรณ์สวยงาม และโพกผ้าแบบพม่า ประดับ ด้ ว ยมวยผมของบรรพบุ รุ ษ ที่ เ ก็ บ รั ก ษาไว้ แล้ ว ตกแต่งด้วยดอกไม้ เสร็จแล้วนำเด็กซึ่งตอนนี้เรียก ว่า ‘ส่างลอง’ ซึ่งก็คือการขี่คอผู้ใหญ่แทนม้าไปขอ ขมา และรับศีลรับพรตามบ้านญาติผู้ใหญ่ที่นับถือ วันที่สองมีการแห่ส่างลองกับขบวนเครื่องไทยทาน JIBjib Nok Air In-flight Magazine

ไปตามถนนสายต่างๆ ก่อนที่วันที่สามจะแห่รอบ วิหารก่อนเข้าจำพรรษาที่วัด ในปีนี้ ประเพณีปอยส่างลองจะจัดขึ้นใน วันที่ 9 - 11 เมษายน ณ ชุมชนป๊อกกาด วัดมวย ต่อ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ติดต่อการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทร.

0 5361 2982-3 Poy Sang Long Festival is a rite of passage ceremony among the Shan people of Mae Hong Son, especially in Muang, Khun Yuam and Pai Districts. The ceremony is for boys who must take novice monastic vows and participate in a monastery way of life for a period of time that can vary from a week to many months. The ceremony goes on for three days, as the boys (dressed up like princes in imitation of the Lord Buddha, who was himself a prince before setting out on the religious path) spend the entire time being carried around on the shoulders of their older male relatives. On the third day, they are ordained. This year, the festival will be held from 9 to 11 April at Baan Pok Kad, Wat Muay Tor Temple, Muang District, Mae Hong Son. For more information, call 0 5361 2982-3.


21

อำเภอทุงสง จังหวัดนครศร�ธรรมราช

นอกจากความเป็นเมืองแห่งพุทธศิลป์ ที่มีประวัติยาวนานอันเป็นที่น่าภาคภูมิ ใจของภาคใต้แล้ว จังหวัดนครศรีธรรมราชยังเป็นเมืองแห่งหัตถศิลป์ที่ได้รับการ ยอมรับ ควบคู่ไปกับความเลื่อมใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอีกด้วย โดยเฉพาะการ ทำทองอันเป็นผลงานล้ำค่าที่ได้รับการกล่าวขวัญอยู่จนถึงทุกวันนี้ ด้วยประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจทองคำ แฟชั่น และจี้พระทอง กรอบพระ นาค จิวเวลลี่ แท้สืบรุ่นต่อรุ่น ห้างทองไทยเจริญ ทุ่งสง คือคำ ทอง 18 K ภาพทองคำ 99.99% และอีกมาก จำกัดความของห้างทองระดับพรีเมีย่ มทีอ่ ยูค่ จู่ งั หวัด สัมผัสมหัศจรรย์แห่งทองคำแท้ได้ทุก นครศรีธรรมราชมาเนิน่ นานอย่างแท้จริง จากความ สาขาในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประณีต ตั้งใจ ทุ่มเท และพิถีพิถันในการรังสรรค์ รวมทั้ง พบกับโปรโมชั่นพิเศษ ที่สาขาใหม่ ห้าง ลายทองทุกขั้นตอนอย่างละเอียด รวมทั้งความ ทองไทยเจริญ 5 ชั้น 1 สหไทย ทุ่งสง ลดค่า ใส่ใจในการคัดสรรทองคุณภาพที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้า กำเหน็จ 50% และโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 จี้ทอง เท่านัน้ และกว่า 5 สาขา ทัว่ เมืองนครศรีธรรมราช แฟชั่น ต่างหู จี้พระทอง และสินค้าที่ร่วมรายการ ก็เป็นสิ่งยืนยันถึงคุณภาพของสินค้า และความ อีกมาก เชื่อใจของคนท้องถิ่นได้ดี สงกรานต์ปีนี้คงดีไม่น้อย หาก ห้ า งทองไทยเจริ ญ จำหน่ า ยทองคำ คุณได้เดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่ รู ป พรรณในราคาปลี ก -ส่ ง และรั บ ซื้ อ ทองคำ และจีพ ้ ระทอง หรือ ทองรูปพรรณสักเส้น รูปพรรณในราคาสูง รวมทั้งรับซื้อ-ขายทองคำ มอบให้ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อน แท่งทุกวัน และ Gold future รวมทัง้ เครือ่ งประดับ ไปรดน้ำดำหัว JIBjib Nok Air In-flight Magazine


JIBjib Nok Air In-flight Magazine


JIBjib Nok Air In-flight Magazine


24 POINT OF VIEW

คุยกับผู้อยู่เบื้องหลัง บริษัทรับสร้าง บ้านสีเขียว สิทธิพร สุวรรณสุต

ช่วงปีสองปีมานี้กระแส Go Green นับว่าเป็นกระแสที่มาแรงมากในทุก วงการ ซึ่งรวมไปถึงธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ จะว่าไป “พีดีเฮ้าส์” ถือเป็นผู้มา ก่อนจะกาลก็ว่าได้ เพราะเป็นบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกๆ ของเมืองไทยที่ได้ริเริ่ม แนวคิดการสร้างบ้านประหยัดพลังงาน ก่อนที่กระแสรณรงค์ลดโลกร้อนจะตื่นตัว กันจริงๆ เสียอีก และรางวัลบ้านอนุรักษ์พลังงานประเภทดีมาก 4 รางวัลซ้อน จาก กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อปี 2552 ก็เป็น เครื่องยืนยันแนวทางของบริษัทรับสร้างบ้านสีเขียวแห่งนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เราได้ มี โ อกาสคุ ย กั บ คุ ณ สิ ท ธิ พ ร สุ ว รรณสุ ต กรรมการผู้จัดการบริษัทปทุม ดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด หรือพีดีเฮ้าส์ บริษัทรับสร้างบ้านแบบ One stop service ที่เริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่เมื่อปี

พ.ศ. 2535 ก่อนที่จะขยายสาขาถึง 15 สาขา

ทั่วประเทศในปัจจุบัน + ช่ ว ยอธิ บ ายถึ ง แนวคิ ด ของบ้ า นอนุ รั ก ษ์

สิ่งแวดล้อมหน่อยครับ?

ก่อ นอื่ น เลยเราต้ อ งพู ด ถึ ง บ้ า นประหยั ด พลังงานก่อน ซึ่งแนวคิดการออกแบบลักษณะนี้มี มานานแล้ว แต่โจทย์ของบ้านประหยัดพลังงาน ต่างกับบ้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนิดเดียว คือการ สร้างบ้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมไปตั้งแต่ กระบวนการก่อสร้างไปจนถึงพฤติกรรมการอยู่ อาศัยของผู้เป็นเจ้าของบ้าน นี่คือสิ่งที่เราพัฒนา มาจากแบบบ้านที่เรามีอยู่ ช่วงปี พ.ศ. 2548 เรา เล็งเห็นว่าสภาวะแวดล้อมต่างๆ ของโลกเริ่มมี ปัญหา เราจึงอยากมีส่วนร่วมที่จะรณรงค์เรื่องนี้ จึงออกแบบบ้านเพื่อรองรับอนาคต เลือกใช้วัสดุ สังเคราะห์ วัสดุทดแทน พร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการสร้างบ้าน

“เราคือผู้นำที่ชูแนวคิดหลัก ในเรื่องของการสร้างบ้าน อนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม ผมเชื่อว่าการทำธุรกิจของ เราจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ ประกอบการในท้องถิ่นหัน มาสนใจเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน”

+ในช่วง 2 ปีมานี้ เศรษฐกิจในบ้านเราถือได้ ว่าอยู่ในช่วงขาลง แต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา พี ดี เฮ้ า ส์ ได้ เ ปิ ด แฟรนไชส์ รั บ สร้ า งบ้ า นที่ พิษณุโลก และช่วงต้นปีนี้ที่เชียงใหม่ คุณมี ความคิดเห็นอย่างไร?

ประสบการณ์ 20 ปีที่ผ่านมาในธุรกิจรับ สร้างบ้านทำให้เรารู้ว่าความต้องการที่อยู่อาศัย หรือบ้านหลังใหม่มอี ยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง ไม่วา่ เศรษฐกิจ จะเป็นช่วงขาขึน้ หรือขาลง และมิใช่มคี วามต้องการ เฉพาะในกรุงเทพฯ เท่านั้นแต่มีอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้นเราจึงไม่ได้กังวลมากนักกับภาวะเศรษฐกิจ ขาลงในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่ เป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญๆ ของแต่ละภูมิภาค ใน ขณะที่ปัจจุบันคู่แข่งหรือบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็น

มืออาชีพ ยังไม่มีรายใดสามารถให้บริการหรือรับ สร้างบ้านในต่างจังหวัด ฉะนัน้ โอกาสของ พีดเี ฮ้าส์ จึงมีอยูส่ งู มาก ในฐานะบริษทั รับสร้างบ้านมืออาชีพ และมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ การเลือกเปิดสาขาพิษณุโลกและเชียงใหม่ เป็นยุทธศาสตร์ทบ่ี ริษทั ฯ วางไว้ในการขยายสูต่ ลาด ใหม่ๆ ในภูมิภาค ซึ่งก่อนหน้านี้ พีดีเฮ้าส์ ขยาย สาขาในภาคตะวันออกและภาคอีสานมาก่อนแล้ว ได้แก่ ชลบุรี ระยอง นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี เป็นต้น โดยในปีนี้เป็นการขยายสู่ภาค เหนือเพื่อจะให้บริการลูกค้าได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่ว ประเทศมากขึ้น +มีคนบอกว่าการเข้ามาของบริษัทแบบ one stop service ส่งผลกระทบต่อผู้รับเหมาราย ย่ อ ย เหมื อ นการเข้ า มาทำตลาดของห้ า ง ไฮเปอร์มาร์เก็ตกับร้านค้าปลีกในต่างจังหวัด?

ผมคิดว่า พีดีเฮ้าส์ เป็นทางเลือกมากกว่า ก็เหมือนธุรกิจบ้านจัดสรรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง การเข้ามาเปิดตลาดรับสร้างบ้านในต่างจังหวัด ของเราจะช่วยยกระดับผู้รับเหมารายย่อย รวมทั้ง วิศวกรและสถาปนิกมากกว่า เราไม่ได้คิดว่าผู้ ประกอบการในท้องถิ่นคือคู่แข่ง แต่เรามีตลาด หรือกลุ่มเป้าหมายของเรา (สถิติการขออนุญาต สร้างบ้านในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีที่ผ่านมา 70% เป็นตัวเลขของบ้านจัดสรร อีกจำนวน 30% ทีเ่ หลือ คือกลุ่มผู้บริโภคที่สร้างบ้านเอง) ที่สำคัญคือการ ขยายสาขาในต่างจังหวัดของบริษทั ฯ นัน้ เป็นการ ขยายในรูปแบบแฟรนไชส์ หรือเป็นการลงทุนร่วม กับนักลงทุนในท้องถิ่น แปลง่ายๆ ก็คือ เปลี่ยน คู่แข่งเป็นพันธมิตรธุรกิจ และพัฒนาตลาดร่วม กัน ซึง่ เราก็ชแู นวคิดหลักในเรือ่ งของการสร้างบ้าน ประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว ผมเชือ่ ว่าจะช่วยกระตุน้ ให้ผปู้ ระกอบการในท้องถิน่ หันมาสนใจเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน และจะนำไปสู่การ พัฒนาตลาดรับสร้างบ้านให้เป็นที่ยอมรับของผู้ บริโภคมากยิ่งขึ้นในอนาคต

บริษัทพีดี เฮ้าส์ ศูนย์รับสร้างบ้านด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยแบบบ้านประหยัดพลังงานกว่า 200 แบบ เลือกชมแบบบ้านได้ที่ www.pd.co.th JIBjib Nok Air In-flight Magazine


JIBjib Nok Air In-flight Magazine


26 สงครามเพื่อความเขียว The GREEN Wars การรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบันธรรมดาๆ ซะที่ไหน ใครๆ ก็เห่อกับคำว่า Global Warming, Go Green และ Eco-Friendly ขืนไม่รู้จักก็เข้าข่ายไม่ทันยุคทันสมัย การสร้างทัศนคติ ให้ทุกคนหันมาใส่ใจและห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่ดูเท่ห์ ดูเก๋อย่าบอกใคร ดูจากสินค้า

แบรนด์ดังหลายๆ เจ้า ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและพร้อมใจกันรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมในมุมมองที่ แตกต่างกันออกไป สงครามที่กำลังจะพูดถึง ไม่ใช่สงครามที่มีปืนเป็นอาวุธ แต่กลับเป็นสงคราม โฆษณาที่ห้ำหั่นกันด้วยไอเดีย รุนแรง หนักหน่วง แต่กลับส่งผลดี เพราะเป็นสงครามเชิงสร้างสรรค์ ไม่ได้ตง้ั หน้าตัง้ ตาโฆษณาเพือ่ ขายของอย่างเดียว มีไอเดียเป็นอาวุธ งัดกลยุทธ์ทางความคิดสร้างสรรค์ ออกมาสู้กันจนออกมาเป็นโฆษณาเหล่านี้ Nobody likes war but a war for the environment is one worth fighting. It appears that some of the most creative and inventive advertising around is coming from non-profit organizations who are producing advertising campaigns to help save the environment. Here's some of the most interesting and entertaining ones.

อนุรักษ์และใช้เท่าที่จำเป็น Conservation Use Only What You Need คือ ใช้เท่าที่ จำเป็นต้องใช้ บริษทั Denwer Water ร่วมรณรงค์ ให้ใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง ของการใช้น้ำ หรือไฟฟ้า ใช้อย่างฉลาด ใช้เท่าที่ จำเป็นเพื่อเป็นการช่วยรักษาทรัพยากรของโลก Use only what you need and use it wisely. This is one of the best ways to conserve the worldิs energy.

ภาวะโลกร้อน Global Warming หมีขาว ปกติก็อยู่กันแถวๆ ขั้วโลกนู้น อากาศหนาวจัด ติดลบไม่รู้กี่องศา แต่หมียังทน ได้ ไม่หวาดหวั่น แต่ถ้าโลกมันร้อนขึ้นทุกวันแบบ นี้ หมี ข าวอาจต้ อ งปรั บ สภาพตั ว เองเป็ น หมี

แพนด้า โลกจะละลายเหมือนไอศกรีม และเราก็ กำลังจะจมน้ำแบบในรูป สงครามโลกครั้งที่ 3

จะเป็นสงครามที่ต้องสู้กับความร้อนของโลก As a consequence of Global Warming, the climate is changing. The Polar bear will soon become the Panda bear; the world is melting like ice cream and the 3rd world war will be a fight against the hot weather.

เขียววันนี้ เพื่อความเขียวขจีในวันหน้า Green Today, Greener Tomorrow ถ้าวันนี้คุณรักษ์โลก ทำให้โลกยังคง ความเขียวของต้นไม้ รับรองว่า วันพรุ่งนี้ คุณจะได้เห็นความเขียวแบบเขียวขจี ละลาน ตา สดชื่นและสดใสยิ่งกว่า Conserve the green for today so it will be greener for future generations. Why wouldn't anyone want to go green?


27

พิษสุนัขบ้า เรื่องไม่บ้าที่คุณอาจไม่รู้ +เฉพาะสุนัขหรือที่ “บ้า”? ชื่อคือ พิษสุนัขบ้า แต่ไม่ได้หมายความ ว่ า มี แ ต่ สุ นั ข เท่ า นั้ น ที่ เ ป็ น พาหะนำโรค เชื้ อ พิษสุนัขบ้าสามารถแพร่ได้จากสัตว์เลือดอุ่นที่เลี้ยง ลูกด้วยนมทุกชนิด แต่ที่พบมากที่สุดคือสุนัข รอง ลงมาคือแมว ม้า ลิง วัว ควาย หรือแม้กระทั่ง หนู กระรอก กระแต เป็นต้น +บ้าเฉพาะหน้าร้อน ? โรคนีไ้ ม่ได้เกิดเฉพาะหน้าร้อน แต่เกิดตลอด ปี ยกตัวอย่างง่ายๆ อย่างเราเองเวลาร้อนๆ ขึ้น มา อารมณ์บูดบึ้ง ใครมาแหย่นิดแหย่หน่อย ก็ พาลจะทะเลาะกันให้วุ่นวาย เหล่าบรรดาสัตว์ ทัง้ หลายก็เป็นแบบเดียวกัน อากาศร้อนๆ ชวนไม่ สบอารมณ์ ขึ้ น มาก็ กั ด คนได้ ไ ม่ เ ลื อ กหน้ า

ไม่เว้นแม้แต่เจ้าของ เพราะฉะนั้น หน้าร้อนมี แนวโน้มว่าจะทำให้เกิดความเสี่ยงที่สัตว์จะกัดเรา และทำให้ติดโรคได้ง่ายขึ้นเท่านั้น +ถอดรองเท้า ตบ ระงับเชื้อ ? ถอดรองเท้าแล้วตบแผลแบบสมัยก่อนใช้ ไม่ได้เด็ดขาด ยิง่ ตบ ยิง่ จะหยุดเชือ้ ไวรัส เป็นความ เชื่อที่ผิดมหันต์ ยิ่งตบ ยิ่งแพร่กระจาย แถมยัง กระจายได้เร็วและง่ายกว่าเดิม ไหนจะแผลช้ำ อักเสบเป็นบาดทะยัก ดีไม่ดี อาจได้โปรโมชัน่ พิเศษ แถมฟรีด้วยโรคติดเชื้ออื่นๆ ตามมาแบบนับไม่ ถ้วนด้วยนะ +คนท้องห้ามฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ? ย้อนหลังไปเมื่อหลายสิบปีก่อน แน่นอน ว่าคนท้องไม่ควรจะฉีด แต่สมัยนี้ วิวัฒนาการ

ทางการแพทย์เปลี่ยนแปลงเร็วพอๆ กับ มือถือ หลายฟังก์ชน่ั หลายสรรพคุณ วัคซีน และยาหลายๆ ตัว ถูกคิดค้นเพื่อให้ใช้ได้ กับทุกเพศ ทุกวัย วัคซีนพิษสุนัขบ้าใน ปัจจุบันจึงฉีดได้แม้กระทั่งแม้กับคนท้อง +สุนัขบ้าจะดูบ้าอย่างเดียว ? อาการเป็นได้ทั้งบ้าคลั่งและเซื่องซึม จาก ทีเ่ คยเล่นกับคุณสนุกสนาน ร่าเริง อยูด่ ๆี เกิดเงียบ หงอย มีอาการอยากปลีกวิเวก แฝงตัวตามซอก หลืบหรือตามมุมมืด เรียกนิดเรียกหน่อยก็อารมณ์ เสียแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย ทำท่าเหมือนอยากกัดเรา เป็นชิ้นๆ อาการต่อจากนั้นก็จะเป็นอัมพาตแล้ว ตาย บางตัวก็ไอหนักเหมือนมีก้างติดคอ เจ้าของ เองก็เข้าใจผิด หวังดีพยายามจะล้วงคอเพื่อหา เศษกระดูก ขอบอกไว้ก่อนว่า ถ้าไม่จำเป็นอย่า ล้วงคอสัตว์เด็ดขาด ให้พาไปพบแพทย์ ดูเหมือน จะปลอดภัยที่สุดกับตัวคุณมากที่สุด +ฉีดวัคซีนรอบสะดือ 14 เข็ม หรือ 21 เข็ม ? วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน มี คุณภาพดี ไม่ต้องคิดถึงหมอ จนต้องเจอหมอทุก วันเหมือนในสมัยก่อน ฉีดเข้ากล้ามเนื้อแขนหรือ ใต้ผิวหนัง เพียง 5 เข็ม วัคซีนแบบธรรมดา ใช้ เวลาในการฉีดประมาณ 1 เดือน โดยฉีดวัคซีนใน วันแรกที่ถูกสัตว์กัด และในวันที่ 3, 7, 14, 28 หลัง สัตว์กัด สายด่วนพิษสุนัขบ้า 1666

+จะทำอย่างไร เมื่อโดนกัด ? โรคนี้ไม่ธรรมดา เพราะมีระยะฟักตัว ตั้งแต่ 7 วันถึง 2 ปีหลังจากโดนกัด เพราะฉะนั้น ถ้าถูกกัดมาแล้ว 3 เดือนแต่ยังไม่มีอาการใดๆ ก็ อย่านิ่งนอนใจไป สิ่งที่ควรจะทำและต้องทำคือ ต้องรีบล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หลายๆ ครั้ง ใส่ยารักษาแผลสดแล้วไปพบแพทย์ เพื่อฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าหรือบาดทะยัก โบราณ เค้าบอกกันไว้ว่า กันไว้ดีกว่าแก้ อย่าแย่ แล้วค่อย มานั่งคิดกัน Rabies : Disease of Madness Rabies is a viral disease that causes inflammation of the brain. It is commonly by a bite from an infected animal but occasionally by other forms of contact. Any warm-blooded animal such as dog, cat, horse, and etc., these may become infected with the rabies virus and develop symptoms. The virus is usually present in the nerves and saliva of a symptomatic rabid animal. Rabies could present themselves within seven days to two years after being bitten. One of the most effective methods to decrease the chances for infection involves through washing of the wound with soap and water. After that just go getting rabies vaccine over a 28-day period. The 1st vaccine should get as soon as possible after exposure. Additional doses or rabies vaccine should be given on days 3, 7, 14, and 28 after the first vaccination.


28 สัมผัสเทคโนโลยีบางเฉียบ จากทีวี Samsung C9000

Google ให้เงิน 2 ล้านร่วมพัฒนา Wikipedia

สมัยนี้ อะไรที่ยิ่งบาง ยิ่งดูดี แต่รู้สึกว่าความ slim มันจะสวนทางกับ ราคา ด้วยเหตุนี้บริษัทยักษ์ใหญ่จึงเน้นเรื่องดีไซน์ความบางเฉียบ อย่างเช่น Samsung ที่นำเสนอทีวีรุ่นใหม่ C9000 ด้วยหน้าจอ LED LCD เรียกว่าชัด สว่าง สดใสเหนือคำบรรยาย พ่วงมาด้วยความบางเฉียบที่เรียกว่า Ultra Thin ลองจินตนาการความหนาของหน้าจอเท่ากับดินสอ 1 แท่ง รองรับภาพสาม มิติด้วยดีไซน์เรียบๆ เท่ห์ๆ ส่วนรีโมตคอนโทรลเป็นระบบสัมผัสดีไซน์บาง เฉียบไม่น้อยหน้าตัวทีวี C9000 ยังไม่มีกำหนดการวางตลาด แต่ใครที่ชื่น ชอบความบางระดับนี้ ก็เตรียมหยอดกระปุกซื้อกันไว้แต่เนิ่นๆ เดี๋ยวจะหาว่า ไม่เตือน

Samsung’s C9000 Ultra Slim HDTV

An LED LCD HDTV with slim design, the C9000 boasts some exciting new technology with its ultra thin design, 3D support and Video-Previewing Touch Remote. LED LCD has a very high contrast and bright color and its thinness is comparable to a skinny pencil. No price or expected launch date has yet to be released from Samsung.

Google donated $2 million to Wikipedia

หลังจากได้รับเงินบริจาคจากผู้ก่อตั้ง Ebay ไปเมื่อคราวที่แล้ว Google เองก็เล็ง เห็นถึงประโยชน์มหาศาลของสารานุกรม ออนไลน์อย่าง Wikipedia จึงได้ร่วม บริ จ าคเงิ น สนั บ สนุ น อี ก 2 ล้ า น ดอลล่ า ร์ ส หรั ฐ ฯ ให้ แ ก่ มู ล นิ ธิ Wikimedia ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่หวัง ผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นโดยอาสาสมัคร กลุม่ หนึง่ เมือ่ 7 ปีทแ่ี ล้ว Wikipedia เป็นแหล่งรวมข้อมูล บทความ ภาพ และสือ่ อีกหลายแขนง หลากเรือ่ งราว หลายภาษา ด้วยบทความมากกว่า 14 ล้านบทความ 270 ภาษา จากนัก เขียนกว่า 1 แสนคนทั่วทุกมุมโลก ทำให้ ที่นี่เป็นอีกหนึ่งเวปไซต์ที่มีคนอ่านมากที่สุด

Having received a donation from the founder of Ebay, Wikipedia were boosted by Googleิs generous $2 million donation to the Wikipedia Foundation, the nonprofit group that oversees the 7-year-old online encyclopedia. There are more than 14 million entries written and edited by some 100,000 unpaid contributors in about 270 languages and is one of the Web's most-read sites.

ขาตั้งกล้องแม่เหล็ก Gorillapod Joby Americans spend seven hours per month on Facebook Joby Gorillapod Magnetic เอาใจคนรั ก การถ่ า ยภาพด้ ว ยขาตั้ ง กล้ อ ง เองว่ า คนไทยก็ ใ ช่ ย่ อ ย เล่ น แม่ เ หล็ ก จาก Joby Inc. ผู้ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ Facebook แค่เดือนละ 7 วัน จันทร์ ถึงอาทิตย์ ยังไงก็เลข 7 เหมือนกัน Gorillapod เพิ่ ง เปิ ด ตั ว สิ น ค้ า ใหม่ ใ นตระกู ล Gorillapod เป็นขาตั้งกล้อง 3 ขา วัสดุทำจาก ละนะ คุณว่าไหม? แม่เหล็ก มีความพิเศษที่ขาสามารถหมุนได้รอบตัว จากการสำรวจของบริษทั วิจยั A survey from Nielsenิs Online ยั ก ษ์ ใ หญ่ Nielsen พบว่ า ชาว showed that Americans spend ทำให้สามารถปรับทิศทางได้ตามใจชอบ และยัง อเมริกันใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งหน้าจอ more time on Facebook than สามารถเกาะติดได้กับทุกสภาพผิวที่เป็นแม่เหล็ก ขมีขมันกับ Social Network สุดฮิต any other website; on average ลองแวะเข้าไปชมสินค้าหน้าตาแปลกๆ ตัวอื่นของ อย่าง Facebook เฉลี่ยเดือนละ 7 seven hours per month, Joby ได้ที่ http://joby.com/ ชม. ถือว่านานกว่า Search Engine compared to Google and Yahoo they spend on average Joby Inc., the world renowned designer of the Gorillapod, recently อย่าง google และ yahoo ถึง 2 where two hours per month. The introduced their Gorillapod Magnetic Tripod that can be used to ชั่ ว โมง แต่ ที่ น่ า แปลกก็ คื อ เจ้ า นก surprise of the survey was that stick cameras onto almost any metal surface. This is a twitter กลับไม่ติดอันดับ 1 ใน 10 Twitter did not even make the thoughtfully-designed and revolutionary product to meet the creative ส่ ว นในบ้ า นเราก็ ไ ม่ ต้ อ งน้ อ ยใจที่ list of top 10 most visited and active needs of the photography community. Nielsen ไม่มาสำรวจ JIBjib สรุปให้ websites. อเมริกันกับไทย ใครคลั่ง Facebook มากกว่ากัน?


30 ON THE WAY

ไปเยือนหมูเ่ กาะเภตรา น้ำลด ปะการังผุด Mu Koh Phetra Walking to see the coral reefs Text: Suriyan Jantra Photo: Theerapong Teptawee

หมู่เกาะเภตราไม่มีอะไรเกี่ยวข้อง กับมหานครโบราณเพตราของจอร์แดน ที่อยู่คนละซีกโลกใดๆ ทั้งสิ้น หมู่เกาะนี้ อยู่ไม่ไกลจากอำเภอหาดใหญ่นัก ขับไม่ กี่ชั่วโมงลงจังหวัดสตูล ไปทางอำเภอละงู ก็จะเจอทางแยกเข้าที่ทำการของอุทยาน แห่งชาติหมูเ่ กาะเภตรา ซึง่ เป็นหนึง่ ในสอง อุทยานแห่งชาติทางทะเลของจังหวัดสตูล (อีกแห่งหนึ่งก็คืออุทยานแห่งชาติตะรุเตา นั่นเอง) การท่องเที่ยวที่หมู่เกาะเภตรา น้อยคน นักที่จะรู้จัก อาจเพราะถูกความมีชื่อเสียงของ

ตะรุเตาบดบังอยู่ ทำให้คนมองข้ามอุทยานแห่ง ชาตินี้ไปอย่างน่าเสียดาย ซึ่งหากได้มีโอกาสลงไป

สัมผัสจะพบว่าหมู่เกาะแห่งนี้ไม่มีอะไรด้อยไปกว่า เกาะตะรุเตา อาดัง-ราวี หรือหลีเป๊ะ แม้แต่น้อย เริ่มจากการไปติดต่อเช่าเรือที่หาดอ่าว นุ่น (ที่ทำการของอุทยานแห่งชาติฯ) ก็จะสัมผัส กับธรรมชาติที่ยืนตัวอย่างสงบโดยรอบ อ่าวนุ่น เป็นเวิ้งอ่าวที่มีวงโค้งสวยงาม มีภูเขาสูงเป็นฉาก หลัง ภาพของหมู่เกาะ น้ำทะเลสีเขียว หาดทราย สีขาว ชีวิตชาวเรือ ขุนเขาและแมกไม้เขียวขจี เป็นทีท่ เ่ี ราได้ยนิ เสียงคลืน่ กระทบฝัง่ ได้ไพเราะแห่ง หนึ่งในฝั่งทะเลอันดามันก็ว่าได้ นี่แค่จุดเริ่มต้นของทริปเท่านั้น เพราะ หลังจากที่เราติดต่อเช่าเรือที่ที่ทำการอุทยานแห่ง ชาติฯ เรียบร้อยแล้ว เราก็จะเดินทางต่อไปเพื่อยล ปะการังกันแบบใกล้ชิด โดยไม่ต้องใช้สนอร์กเกิล

ลงไปดำน้ำ เพราะเราจะเดินไปดูปะการังปริ่มน้ำ ที่เกาะลิดีกัน เกาะลิดีมีอยู่ 2 เกาะ คือเกาะเล็ก และ เกาะใหญ่ อยู่ ห่ า งจากอ่ า วนุ่ น ไม่ ถึ ง 30 นาที

(เดินเรือ) เป็นเกาะที่มีขนาดเล็กแต่ระบบนิเวศน์ อุดมสมบูรณ์จนได้รับการยกย่องว่าเป็นชายหาด 5 ดาว พืน้ ทีข่ องเกาะลิดใี หญ่สว่ นมากเป็นเขาหินปูน และโถงถ้ำ ขณะที่ป่าชายเลนของเกาะก็ยังเป็นที่ อนุบาลสัตว์น้ำที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งด้วย ไม่ไกลจาก เกาะใหญ่ ไฮไลท์ของเกาะลิดีเล็กอยู่ที่ปะการังที่ อยู่ปริ่มน้ำ สามารถเดินลุยน้ำทะเลลงไปยลสีสัน ของปะการังได้อย่างชัดตา ดอกไม้ทะเลหลากสี บนปะการังหินปูน ฟองน้ำสีน้ำเงิน หอยมือเสือ และสิ่ ง มี ชี วิ ต อั น น่ า อั ศ จรรย์ อ ยู่ ใ ต้ น้ ำ ทะเลใสๆ


ON THE WAY

31

การเดินทาง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังอุทยานฯ ได้ตลอดทั้งปี โดยมีจุดเริ่มต้น 2 แห่งคือ

1. ขับรถจากจังหวัดสตูล ใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 416 (สะตูล - ตรัง) ถึงอำเภอ ละงู ใช้ทางหลวงหมายเลข 4052 (ละงู - ปากบารา) ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 6-7 ก่อนถึง ท่าเรือปากบารา เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ที่ทำการอุทยาน อยู่ห่างจากตัวเมืองสตูล 56 กิโลเมตร 2. จากอำเภอหาดใหญ่ มีรถตูป้ รับอากาศ พาไปยังทีท่ ำการอุทยานฯ จอดรอรับผูโ้ ดยสาร หน้าธนาคารกรุงไทย ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 รถออกทุกชั่วโมง สามารถติดต่อที่พักโดยตรงที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา โทร. 0 7478 1582 How to get there? 1. From Satun downtown, take highway No. 416 (Satun - Trang) to La-Ngu district, then, take highway No. 4052 (La-Ngu – Pakbara Pier) to kilometer 6-7 and turn left to Koh Phetra Islands National Park. It takes about 56 kilometers from Satun. 2. From Hat Yai district, ride a shuttle van at Krung Thai Bank, Niphan Utit 1 Road. The van will take you to the national park every hour.

ที่ตื้นเขิน โชคไม่ดีที่ทริปนั้นเราไม่เจอปลาการ์ตูน จึงไม่ได้เก็บภาพมาฝากกัน มีอีกหลายเกาะที่เรายังไม่ได้พูดถึง ทั้ง

รีสอร์ทอันแสนสุขของนกนางแอ่นบนเกาะเภตรา ดำน้ ำ ชมปะการั ง และตามหากุ้ ง มั ง กรที่ เ กาะ ตะเกียง มีความมหัศจรรย์มากมายในหมู่เกาะ แห่งนี้ หากคุณชื่นชอบการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ ธรรมชาติ และการพักผ่อนอย่างสงบ ปราศจาก ความวุ่นวาย หมู่เกาะเภตรา คืออีกทางเลือกที่ใช่ สำหรับคุณ โดยไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงต่างแดน

Mu Koh Phetra - Walking to see the coral reefs Koh Phetra Islands National Park is located in Satun province. It can be reached from Hat Yai district by the way down to La-Ngu distrct. The national park is situated in Ao Nun Bay. Disappointingly, this islands nation park is overlooked by many tourists due to Satun features the famous Tarutao National Park which is the iconic attraction of the province. Anyway islands in Mu Koh Phetra are as exotically beautiful as Tarutao, Lipe or Adang Ravee islands. Ao Nun Bay is full of different sizes of trees. The constructions for the bridge leading to the lodging houses and the

viewpoint are similarly to nature and the environmental surrounding. To experience the islands, first, you have to rent a boat at this bay to visit Koh Lidi Islands. Koh Lidi Islands feature Koh Lidi Yai Island and Koh Lidi Lek Island. Koh Lidi Yai is very plenty in its nature and is raised to be the 5 stars nature beach. While Koh Lidi Lek is quiet small but its highlight is its beach where you can walk along to see coral reefs and vivid ocean flowers on the seaิs surface. There are many islands in this area featuring the huge charming swallow resort in Koh Phetra Island, the diving paradise on Koh Takiang and etc. The location is a secret diamond of Anadaman Ocean waiting you to see.


32 JIBjib RECOMMEND

โรงแรมภัทธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา พิษณุโลก (Pattara Resort & Spa) บูติกรีสอร์ทธรรมชาติ ตกแต่งอย่างเป็นเอกลักษณ์ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง พิษณุโลก ห้องพักหรูหรา สวยงาม พื้นที่กว้างขวาง สิ่งอำนวยความสะดวก ครบครันทั้งห้องสมุด สปา ฟิตเนส และกิจกรรมอื่นๆ มากมายเน้นสร้างสรรค์ บรรยากาศให้คุณได้สัมผัสกับธรรมชาติ และการเดินทางทีี่สะดวก This newly opened resort is the nice place to stay in Pitsanulok, it truly is an oasis in this business city. The rooms are wonderful as are the pool and gardens. The swimming pool, restaurant and fully-equipped 24hour fitness center are located at the Resort Hotel & Spa and WI-FI are available around there.

T. Naimuang, Muang, Phisanulok Tel. 0 5528 2966 ,08 6939 4499 www.pattararesort.com

เศรษฐปุระ Sedhapura Villa By Tohsang เศรษฐปุ ร ะ เป็ น ชื่ อ ของ อาณาจั ก รเขมรเมื่ อ หลายพั น ปี ก่ อ น

นีค่ อื รีสอร์ทเล็กๆ ขนาด 4 ห้องพักใน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ที มี pool villa บรรยากาศดีๆ และ สามารถชมวิวแม่น้ำโขงจากห้องพัก พร้อมสรรพด้วยสิง่ อำนวยความสะดวก หลายอย่างของทีน่ ไ่ี ม่ได้เล็กไปตามขนาด ไม่วา่ จะเป็นอาคาร lobby ทีโ่ อ่อา่ กว้าง สบายและเป็นจุดที่ชมวิวแม่น้ำโขงที่ สวยงามมากที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง มี ส ระ Jacuzzi ให้คณุ ได้แช่นำ้ และผ่อนคลาย ไปพร้อมกับการชมวิวแม่นำ้ โขง หากมี โอกาสเดินทางไปยังอุบลราชธานี อย่า ลืมไปสัมผัสความสะดวกสบาย การ บริการทีด่ เี ยีย่ มจากพนักงานทุกคน และ วิวที่สวยงามของแม่น้ำโขงจากห้องพัก ทีเ่ ศรษฐปุระ วิลล่า

SEDHAPURA was named after the ancient Khmer Kingdom dates back more than thousand years ago. Sedhapura by Tohsang truly invites you to live in the region of rich historic legacy and the fascinating multi-cultural pace of life. Surrounded by rivers and mountains, the four villas are nestled to suit for your comfort and utmost private escape. Step into this little showcase by a timeless Mekong River, you will discover amidst gardens overlooking spectacular vistas of Mekong River and forested mountains of Laos, the pool villa is exclusive, self-contained and spacious, with a private terrace that allows direct access to the Jacuzzi pool. 68 Moo 7 Baan Huay-Maktai, Khongjiam, Ubonratchathani Tel. 0-4535-1174-8 E-mail : tohsang@tohsang.com www.tohsang.com


33

Safety First with มิตรแท้ประกันภัย เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำประกันภัยสุนัข

ทราบมาว่ามิตรแท้ประกันภัยเป็นบริษัทที่ริเริ่มทำประกันชีวิตสุนัข เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย และด้วยข่าวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่ กำลังเป็นที่สนใจอยู่ในช่วงเวลานี้ จึงอยากจะถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ ทำประกันภัยสุนัข ดังต่อไปนี้ค่ะ ชญาดา เลิศอัศวพล, พยุหะคีรี, นครสวรรค์ Q: หลักเกณฑ์ของสุนัขที่เจ้าของสามารถทำประกันได้ มีอะไรบ้าง? A: สุนขั ทีจ่ ะทำประกันภัยนัน้ สามารถทำได้ทกุ สายพันธุ์ แต่จำนวนทุนประกันภัย

จะขึ้นอยู่กับใบรับรองสายพันธุ์ (Pet Degree) ซึ่งในใบรับรองดังกล่าวจะมีการกำหนด ราคาไว้ดว้ ย ถ้าหากไม่มใี บรับรองจะทำทุนประกันภัยได้ตำ่ ทัง้ นี้ สุนขั ทีจ่ ะทำประกันภัยได้ ต้องมีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 7 ปี และที่สำคัญ สุนัขที่จะทำประกันต้องฉีด วัคซีนป้องกัน 5 โรค ดังนี้ โรคไข้หัดสุนัข โรคหวัดและหลอดลมอักเสบ โรคเลปโตสไป โรซีส (โรคฉี่หนู) โรคลำไส้อักเสบ และโรคหวัด Q: เราจะเริ่มทำประกันสุนัขได้อย่างไร? A: การทำประกันภัยสุนัขทำได้ โดยการกรอกคำขอเอาประกันภัยสุนัข และ

แนบเอกสารประกอบเกีย่ วกับใบรับรองต่างๆ ตามข้อ 1. และสามารถไปยืน่ ได้ทต่ี วั แทน ของบริษัทมิตรแท้ประกันภัยได้ทั่วประเทศครับ Q: กรมธรรม์สุนัขคุ้มครองเรื่องใดบ้าง และไม่คุ้มครองด้วยกรณีใด ซึ่ง ครอบคลุมไปถึงการประกันสุขภาพ และการสูญหายด้วยหรือไม่? A: กรมธรรม์ประกันภัยสุนัขมีความคุ้มครองการตายของสุนัขอันเนื่องมาจาก

การเจ็บไข้ หรือได้รับเชื้อโรค รวมทั้งครอบคลุมจากการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งค่ารักษา พยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ยกเว้นการตายของสุนัขที่เกิดจากยานพาหนะ. Q: สุ นั ข ของเราไปกั ด บุ ค คลอื่ น เข้ า กรมธรรม์นจ้ี ะครอบคลุมส่วนนีด้ ว้ ยรึเปล่า? A: แน่ น อนครั บ กรมธรรม์ จ ะ

ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อความเสียหาย ของบุคคลอื่น อันเกิดจากการกระทำของ สุนขั ด้วย อย่างไรก็ตาม กรมธรรม์จะยกเว้น ความคุ้มครองด้วยเหตุดังนี้ 1. การฆ่าสุนัข โดยเจตนา 2. การตายของสุนัขจากสาเหตุขนส่ง ทางทะเล การผ่าตัด ฉีดวัคซีน ยาพิษ โรคระบาดที่ ประกาศทางราชการ รวมทั้งผลกระทบจากสงคราม และอาวุธนิวเคลียร์

Learn about Dog Insurance with Mittare Insurance Q: What dog insurance policies do you have? A: Every type of dog can be insured as long as they have been guaranteed by the Pet Degree Certificate. On the Covered for Life Dog Insurance products, cover can be taken for dogs between three months and seven years old. The dogs have to be vaccinated for Canine Distemper, Canine influenza, Canine Infectious Tracheobronchitis, Leptospirosis and Canine Viral Enteritis. Q: How can I apply for Dog Insurance? A: You can apply for Dog Insurance by completing the application, attaining the Pet Degree Certificate, and vaccine certificate at every branch of Mittare Insurance. Q: What does your Dog Insurance cover? A: Our dog life insurance covers all veterinary bills that arise when your dog becomes very ill or dies. The insurance policy covers the death of your dog due to all accidents apart from vehicle accidents. Q: Does the Dog Insurance cover my dog if it bites others? A: Yes but not if your dog dies. Other deaths not covered are those caused by man, sea accidents, operations, pestilence and nuclear accidents.

ตอบคำถามประกันภัย

ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการประกันภัย? รถชน บ้านไฟไหม้ ฯลฯ สามารถสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับการประกันภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ 0 2640 7777 หรือหมายเลข 18 0022 3777 (โทรฟรีทั่วประเทศ) คลิกมาที่ www.mittare.com หรือ E-mail มาที่ contactcenter@mittare.com ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ อาคารมิตรแท้ประกันภัย เลขที่ 295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


34 JIBjib RECOMMEND โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด Pullman Khon Kaen โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดิมรู้จักกันในชื่อ โรงแรม

โซฟิเทล ราชา ออคิด มีบรรยากาศของความ ผ่อนคลาย พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้องคุณภาพสูง มุมพักผ่อนเพือ่ ความบันเทิง ครบครัน และห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ การประชุม และงานอื่นๆ

This beautiful Khon Kaen hotel brings a touch of European chic to the Thai cultural heartland. Make use of the world-class business centre by day, then wind down with an alfresco cocktail on the pool terrace.

At Pullman, enjoyment is effortless. The location is perfect to get around Khon Kaen and the surrounding area. The hotel was extremely well maintained throughout and very nicely decorated. All faculties were first class whether it be the gym or swimming pool or the many restaurants, bars, clubs and karaoke. The rooms were of a very high standard and very tastefully decorated. 9/9 Prachasumran Rd., Nai Muang, Muang, Khon Kaen Tel. 0 4332 2155 pullman@pullmankhonkaen.com www.pullmankhonkaen.com

โรงแรมเพรสซิเดนท์ อุดรธานี President Hotel Udon Thani เพรสซิเดนท์โฮเต็ล ให้บริการห้องพักหรู สำหรับการพักผ่อนในบรรยากาศทีแ่ ตกต่างใจกลาง เมืองอุดรฯ พร้อมสระว่ายน้ำให้ผ่อนคลายอารมณ์ กับบรรยากาศที่ร่มรื่นสบายๆ พร้อมความสะดวก สบายในการเดินทาง (ห่างจากสนามบินนานาชาติ เพียง 5 นาที) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลราย ละเอียดที่ท่านต้องการเกี่ยวกับโรงแรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เบอร์ 0 4232 7777 หรือ info@ presidenthotelthailand.com

Located in Udon Thani downtown, President Hotel is a business hotel with unique atmosphere. The hotel features complete accommodations, swimming pool and shady garden. It is easy to access as it is just 5 minutes from Udon Thani International Airport. For more information, call 0 4232 7777 or info@ presidenthotelthailand.com. Amphoe Rd., T. Mang Kheng, Muang, Udon Thani


A great variety of Thai and Northern Thai Cuisine is provided to serve you in an atmosphere of authentic Lanna tradition. Enjoy your meal amongst the beautiful surrounding hills. The Saen Kham Terrace meets your every expectation perfectly. ขอเชิญสัมผัสกับมื้ออาหารอันสุดแสนประทับใจ ทามกลางบรรยากาศลานนาประยุกต ผสมผสานกับความงามแหงหุบเขา หองอาหารแสนคำเทอรเรส ภูมิใจเสนออาหารเหนือและอาหารไทยรสชาติเยี่ยมที่มีใหเลือกอยางหลากหลาย ใหคุณไดเติมเต็มกับทุกความตองการอยางนาประทับใจ

Saen Kham Terrace Restaurant (หองอาหารแสนคำเทอรเรส)

199/163 Moo 3, T. Mae Hia, A. Muang, Chiang Mai 50100 Tel&Fax: 053-838990 E-mail:somjate@saenkhamterrace.com www.saenkhamterrace.com Open Daily 11:00 a.m. – 22:00 p.m. For Taxi: คลับเฮาส บานในฝนโครงการ ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.แมเหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม


ส่งคำตอบมาที่ jibjib_magazine@ hotmail.com เพื่อลุ้นรับของ สมนาคุณมากมายจากเรา หมดเขต วันที่ 9 เมษายนนี้ Find these real words and send us to jibjib_magazine@ hotmail.com to win many gift vouchers before 9th April 2010.

JIBjib Nok Air In-flight Magazine


choc fac

Srifa bakery

+ ที่พักระดับบูติครีสอรทติดแมน้ำปง วิวสวย บรรยากาศดี ราคาประหยัด + หางจากตัวเมือง 3 กม. ไปทางทิศเหนือ ใกลชุมชนและตลาดสด รานอาหาร + มีเรือรับสงลองแมน้ำปง ไปไนทบาซาร และรถตูรับ-สงไปตัวเมือง Special Promotion Rate :(All rates include complimentary breakfast) + For two persons: 1,200 Bht./night (Superior), 1,600 Bht./night(Deluxe) + For four persons: 2,500 Bht./night (Family Suite), 3,500 Bht./night(Town home) + Just 3 kms outside central Chiang mai,easily accessible by free ferry boat or car. + Boutique guestrooms with free Wi-Fi internet, library fitness. + Combine countryside living with city lodging at sister boutique guesthouse available. 220/2-220/9 Moo7,T.San pee-seua,A.muang,Chiang mai 50300

Tel:053-854-265,083-476-1314 Fax:053-260-729

www.villasanpeeseua.com

JIBjib Nok Air In-flight Magazine


fdfsf

อิ่มอร่อยเวลาใหม่ 11.00 am.- 10.00 pm. บุฟเฟ่ต์ขาหมูเยอรมัน และหลากหลายเมนูอร่อยพิเศษประจำทุกเดือน เพียง 159 บาท ที่ร้านอาหารเมมโมไรซ์ @ นิมมาน เชียงใหม่

Open daily 11.00 am - 10.00 pm 36 nimmanhemin Rd. Soi 12 T.Suthep A.Muang,Chiangmai Tel. 053-400 746 , 085-8652323 www.memorizenimman.com e-mail: contact@memorizenimman.com

âçáÃÁàÁ×ͧÅÔ¡ÍÏ The Leader of boutique hotel in Nakhon Si Thammarat at

Deluxe room Promotion : 50% discount pay only 1, 1,200 ,200 00 nett in included cll ud d ed dA ABF BF

1488 Soi Ake-Nakhon, Sri-prach Rd., Muang, Nakhon Si Thammarat 80000 www.ligorcityhotel.com sale1@ligorcityhotel.com

JIBjib Nok Air In-flight Magazine


ลานนาคำสปา

JIBjib Nok Air In-flight Magazine


“for short, and long term carrent” öઋÒÃÒÂÇѹáÅÐÃÐÂÐÂÒÇ

ÊÓËÃѺÅÙ¡¤ŒÒ¹¡áÍÏ àÁ×่ÍâªÇ Boarding pass ¨Ðä´ŒÃѺʋǹŴ¾ÔàÈÉ 20% ¨Ò¡ÃÒ¤Ò»¡µÔ Çѹ·Õ่ 1 ÁÕ¹Ò¤Á - 31 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2553 ¹Õ้

CHOICE CAR RENTAL CO.,Ltd Mobile phone : 089-7001870 WWW.Choice-ccr.com

JIBjib Nok Air In-flight Magazine


Model: Chattra Baude

Model: Sirine Baude

classic elegance

minimal + simply

6/5 M.2 Nongpakrang Muang Chiangmai Tel: 66 53 116888-9 Fax: 66 53 116890

6/5 M.2 Nongpakrang Muang Chiangmai Tel: 66 53 116888-9 Fax: 66 53 116890

นอร์ทวิลส์ เปิดให้บริการแล้วที่ปาย” าย “นอร์ โทร 085-7188008

Now Available ! JIBjib Nok Air In-flight Magazine


JIBjib Nok Air In-flight Magazine


JIBjib Nok Air In-flight Magazine


JIBjib Nok Air In-flight Magazine


JIBjib Nok Air In-flight Magazine


JIBjib Nok Air In-flight Magazine

JIBjib March  
JIBjib March  

ISSUE 03/10 Mu Koh Phetra - Walking to see the coral reefs Rabies: Disease of Madness Groove along the Gulf One Publishing àÊŒ ¹·Ò§à¡ÒÐ-ºÖ §...

Advertisement