Page 1

I

JACK EL DISEÑADOR


JACK EL DISEÑADOR ESCENARIOS

I


LA CABRA MECANICA http://jackeldissenyador.blogspot.com/2010/12/la-cabra-mecanica-palau-sant-jordi-11.html http://jackeldissenyador.blogspot.com/search/label/La%20Cabra%20Mec%C3%A1nica%20 %28Tarragona-Girona%2010-2010%29 http://jackeldissenyador.blogspot.com/search/label/La%20cabra%20mec%C3%A1nica%20 %28El%20Prat%20de%20Llobregat%202010%29 http://jackeldissenyador.blogspot.com/search/label/La%20Cabra%20Mec%C3%A1nica%20 %28Sala%20Crossroads-Terrassa%29


JUAN PERRO http://jackeldissenyador.blogspot.com/2011/01/fotografia-original-de-la-portada-del.html http://jackeldissenyador.blogspot.com/2011/02/juan-perro-palau-musica-322011.html http://jackeldissenyador.blogspot.com/2010/10/juan-perro.html


F I TO Y F I T I PA L D I S http://jackeldissenyador.blogspot.com/2010/12/fito-y-fitipaldis-antes-de-que-cuente.html http://jackeldissenyador.blogspot.com/2010/10/fito-y-fitipaldis-antes-de-que-cuente_25.html http://jackeldissenyador.blogspot.com/search/label/Fito%20y%20Fitipaldis%20%22Antes%20 de%20que%20cuente%20diez%22%20Tarragona


DANIEL HIGIÉNICO http://jackeldissenyador.blogspot.com/search/label/Daniel%20Higi%C3%A9nico


DEPEDRO http://jackeldissenyador.blogspot.com/2010/05/depedro.html http://jackeldissenyador.blogspot.com/search/label/DEPEDRO%20%28Sala%20Faktoria-Terrassa%20 20-10-2010%29


LAGARTIJA NICK http://jackeldissenyador.blogspot.com/search/label/Lagartija%20Nick%20%28L%27Auditori%20 19-10-2010%29


LOS DELINQĂœENTES http://jackeldissenyador.blogspot.com/search/label/LOS%20DELINQ%C3%9CENTES


H I J O S D E F R U TA R O C K F E S T I VA L http://jackeldissenyador.blogspot.com/search/label/Hijos%20de%20fruta%20rock%20festival


M CLAN http://jackeldissenyador.blogspot.com/search/label/M-Clan


M UCHACHI TO BO M BO I N F I E R N O http://jackeldissenyador.blogspot.com/2010/12/muchachito-bombo-infierno-sala-apolo-21.html


Miscelรกnea


http://jackeldissenyador.blogspot.com/search/label/Troublemakers


http://jackeldissenyador.blogspot.com/search/label/Chivo%20Chivato


ESCENARIOS Fa k t o r i a d ’ a r t s ( Te r r a s s a ) Apolo (BCN) Palau Sant Jordi (BCN) Sala Caracol (Madrid) S a l a m a n d r a ( L’ H o s p i t a l e t ) Wo o d y ( Va l e n c i a ) P a b e l l ó n Fo n t a j a u ( G i r o n a ) P l a z a d e To r o s ( Ta r r a g o n a ) Palau de la Música (BCN) L’ A u d i t o r i ( B C N ) Razzmatazz (BCN) Sala Sidecar (BCN) Te a t r e L l a n t i o l ( B C N ) Castell de la Joventut (Castelldefels) C r o s s r o a d s ( Te r r a s s a ) L a B o d e g u e t a ( Vi l a d e c a n s ) S a l a B u c k ’s ( G r a n o l l e r s )


jackeldissenyador@hotmail.com

Escenarios I  
Escenarios I  

Fotos de actuaciones en directo: Fito & Fitipaldis, M-Clan, Daniel Higiénico, La Cabra Mecánica, Los Delinqüentes, Lagartija Nick, Juan Perr...