Page 1

STIJL DOOR DE JAREN Jack de Vreugd 68868


Inleiding

Jaren 50 3-4 Jaren 60

5-8

Jaren 70

9-10

Jaren 80

11-12

Jaren 90

12-15


JAREN 50


tekst Nederland heeft in de jaren 50 van de Twintigste Eeuw een bijzondere periode beleefd. Na de Tweede Wereldoorlog kwam eerst een periode van herstel. Het land moest weer worden opgebouwd, hetgeen lukte met hulp uit onder andere de Verenigde Staten in de vorm van het Marshallplan. De mensen die ongeschonden dan wel geschonden uit de oorlog gekomen waren begonnen de toekomst weer met optimisme tegemoet te zien. Dit uitte zich onder andere in een geboortegolf.


JAREN 60


De jaren 60 staan ook wel bekend als de protestjaren: voor het eerst is er sprake van een jongerencultuur die zich op allerlei verschillende manieren afzet tegen hun ouders. Het is het decennium van de flower power, de hippies, de happenings en de provo´s. Een periode van bevrijding, democratisering, verzet en ontwikkeling. Maar ook de tijd van Twiggy, de minirok, Dolle Mina’s, Beatmeisjes en de opkomst van massaconsumptie.


JAREN 70


Het zijn jaren van voortgezette deconfessionalisering, waarvan vooral de KVP veel te lijden heeft. Dit leidt tot streven naar de vorming van een verenigde christendemocratische partij, die er in 1980 ook zal komen. De meeste linkse partijen scoren goed, maar ook de VVD boekt electorale successen onder Hans Wiegel, die in zijn rol als oppositieleider tegen het kabinet-Den Uyl de media vaardig weet te bespelen.


JAREN 80


Nederland gaat over op kabeltelevisie, eerst lokaal en vervolgens landelijk. De “harkenâ€? verdwijnen van de daken en buitenlandse zenders komen in de huiskamers. Op Nederland gerichte reclame is aanvankelijk verboden. Maar in 1989 doet met RTL-Veronique de commerciĂŤle televisie haar intrede. De massale werkloosheid, en met name de jeugdwerkloosheid, wordt bestreden door arbeidstijdverkorting en Vervroegde uittreding, in ruil voor inlevering van loon door de werknemers. Zo herstelt het Nederlandse bedrijfsleven zijn internationale concurrentiepositie en komen banen vrij voor jonge werklozen.


JAREN 80


Het wordt mogelijk om op het gemeentehuis een samenlevingscontract te sluiten. De meeste rechten en plichten voor gehuwden zijn ook van toepassing voor geregistreerd samenwonenden. Met het contract komt de regering tegemoet aan homo’s die willen kunnen trouwen. In Nederland wordt hardcore house en de daarbij behorende jongerencultuur populair.


school trends  

boekje trends