Page 1

Kalender 2008-2009:Kalender 2007-2008

16-07-2008

09:22

Pagina 1

Augustus 2008 Vr

1

Zo

17

Za

2

Ma

18

Zo

3

Di

19

Ma

4

Wo

20

Di

5

Do

21

Wo

6

Vr

22

Do

7

Za

23

Vr

8

Zo

24

Za

9

Ma

25 Schoolreis week / Mad science groep 3

Zo

10

Di

26 Algemene info-avond groep 6

Ma

11

Wo

27

Di

12

Do

28

Wo

13

Vr

29

Do

14

Za

30

Vr

15

Zo

31

Za

16

Ophaaldag oud papier

Einde zomervakantie

Begin school

Verjaardag meester Arthur

Deze maand: * Schoolreis

1


Kalender 2008-2009:Kalender 2007-2008

16-07-2008

09:22

Pagina 2

Lestijden, pauze, vakanties en vrije dagen schooljaar 2008-2009. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Groep 1 t/m 8 1 t/m 8 2 dinsdagmiddag vrij! 1 t/m 8 1 t/m 8 1 donderdagmiddag vrij! 1 t/m 8 1 t/m 4 vrijdagmiddag vrijdag!

Morgen 8.45 – 12.15 uur 8.45 – 12.15 uur

Middag 13.30 – 15.30 uur 13.30 – 15.30 uur

8.45 – 12.30 uur 8.45 – 12.15 uur

13.30 – 15.30 uur

8.45 – 12.15 uur

13.30 – 15.30 uur

De groepen 1 t/m 2 hebben pauze van 10.40 uur tot 10.55 uur en van 12.15 tot 13.30 uur. De groepen 3 t/m 5 hebben pauze van 10.20 uur tot 10.35 uur en van 12.15 tot 13.30 uur. De groepen 6 t/m 8 hebben pauze van 10.00 uur tot 10.15 uur en van 12.15 tot 13.30 uur.

Herfstvakantie Kerstvakantie Carnavalsvakantie Meivakantie Zomervakantie

13 22 23 27 27

okt. 2008 t/m 17 okt. 2008 dec. 2008 t/m 02 jan. 2009 feb. 2009 t/m 27 feb. 2009 apr. 2009 t/m 08 mei 2009 juli 2009 t/m 04 sept. 2009

Focusstudiedag St. Joep Paasmaandag Hemelvaart Pinkstermaandag Vrije dag

18 mrt. 2009 19 mrt. 2009 13 apr. 2009 21 en 22 mei 2009 01 juni 2009 Maandag of dinsdag na de communie van broertje of zusje

VERANDERING VAN ROOSTER. Op enkele speciale (feest)dagen kan (hoeft niet) er een continurooster gehanteerd worden; dat wil zeggen dat er doorlopend school is van 8.45 uur tot 14.15 uur. Op deze dagen heeft uw kind een lunchpakket nodig; eten en drinken. Dit gebeurt op de volgende dagen: i.v.m. Kerstmis : vrijdag 19 december 2008 i.v.m. Carnaval : vrijdag 20 februari 2008 i.v.m. nascholing team : dinsdag 07-10-08, 02-12-08,20-01-09,10-02-09,03-03-09, 07-04-09,26-05-09,16-06-09 i.v.m. sluitingsweek : maandag tot en met vrijdag (week 30) Bij extreme warmte kan er een tropenrooster ingevoerd worden; dit wil zeggen dat er doorlopend school is van 8.45 uur tot 14.15 uur. Vóór elk van deze activiteiten volgt nog een schriftelijke herinnering, meestal via de nieuwsbrief van de school.

”SIRENE-ALARM” Om de veiligheid van uw op onze school aanwezig(e) kind(eren) nog verder te verhogen is door de school – in samenwerking met de brandweer Sittard een zogenaamd sirene-alarm plan opgesteld. Ons plan sluit aan op de door de overheid geadviseerde handelswijze in geval van “Sirene-Alarm” In geval van “Sirene-Alarm”worden alle leerlingen in het schoolgebouw gehouden, Kinderen die buiten zijn worden naar binnen geroepen. Alle deuren en ramen worden gesloten, De ventilatiesystemen worden uitgeschakeld en afgedicht. Daarna wordt radio en/of TV aangezet en worden nadere berichten/instructies van de overheid afgewacht. Omwille van uw eigen veiligheid dient ook u binnen te blijven en dus niet naar de school te komen. Het is evenmin de bedoeling dat u naar school gaat telefoneren. In dit soort situaties raken de telefooncentrales al snel overbelast waardoor ander telefoonverkeer niet meer mogelijk is. Dit kan de hulpverlening ernstig verstoren.

2


Kalender 2008-2009:Kalender 2007-2008

16-07-2008

09:22

Pagina 3

September 2008 Ma

1

Schoolreisweek

Wo

17

Di

2

Gastlessen jeugdraad groep 8

Do

18

Wo

3

Algemene info-avond groep 3 Gastlessen jeugdraad groep 8

Vr

19

Do

4

Gastlessen jeugdraad groep 8

Za

20

Vr

5

Zo

21

Za

6

Ma

22 Algemene info-avond groep 2

Zo

7

Di

23

Ma

8

Algemene info-avond groep 7 Verjaardag juf Nicole

Wo

24 Algemene info-avond groep 8

Di

9

Algemene info-avond groep 5

Do

25

Wo

10

Vr

26

Do

11

Za

27

Vr

12

Zo

28

Za

13

Ma

29

Zo

14

Di

30 Continurooster i.v.m. nascholing

Ma

15

Di

16

3

Ophaaldag oud pier

Algemene info-avond groep 4

Algemene info-avond groep 1 Verjaardag juf Marijke S

Deze maand: * Excursie Het Domein groep 5 * Excursie speeltuin groep 2 * Thienbunder groep 3 * Schoolreis * Biesenhof Ridderpad groep 6


Kalender 2008-2009:Kalender 2007-2008

16-07-2008

09:22

Pagina 4

Wij zullen onze uiterste best doen om in een onverhoopt voorkomend geval de veiligheid van uw kind(eren) zo goed mogelijk te garanderen.

DUS IN GEVAL VAN ”SIRENE-ALARM”: - NIET NAAR SCHOOL KOMEN - NIET NAAR SCHOOL TELEFONEREN Ook zal er minimaal één keer per schooljaar een ontruimingsoefening gehouden worden.

LICHAMELIJKE OEFENING. Ten tijde van het drukken van de schoolkalender waren de exacte gymtijden nog niet bekend. Gymkleding:

een kort broekje en een (school) T-shirt of turnpakje

Gymschoenen:

voor kinderen uit groep 1 en 2 liefst schoentjes met klittenband en zolen die geen strepen achterlaten op de vloer. Voor de kinderen uit de hogere groepen schoenen met zolen die geen strepen achterlaten op de vloer, géén balletschoenen! DE SCHOENEN MOGEN OP STRAAT NIET GEDRAGEN ZIJN!

Algemene verzoeken:

-

-

Zou u zo vriendelijk willen zijn alles van naam te voorzien? Als u de spullen maandag meegeeft, kunnen ze de hele week school blijven. Let u er echter op dat de gymkleding op het einde van de week mee naar huis komt, zodat alles verschoond kan worden! Horloges, sieraden en dergelijke kunnen de leerlingen op de dagen van gymles beter thuis laten in verband met verlies. Zijn er ten aanzien van de gymlessen medische beperkingen, maak deze dan tijdig kenbaar.

ALGEMENE REGELS VOOR DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG VAN DE BAMMELAHRKES 1. 2. 3. 4.

1. Het overblijven duurt van 12.15 tot 13.15 uur. Tijdens de opvang gelden de algemene schoolregels nog steeds! Leerlingen mogen de overblijfruimte NIET verlaten zonder dit eerst bij één van de overblijfouders te melden. Ouders/verzorgers dienen medicijngebruik en/of andere bijzonderheden van hun kind schriftelijk aan de coördinator door te geven. 5. Leerlingen mogen geen eigen speelgoed meenemen. 6. Tijdens de opvang mag geen huiswerk gemaakt worden. 7. Als een kind niet buiten mag spelen, moeten ouders/verzorgers dit schriftelijk kenbaar maken. Doet U dit s.v.p. alleen indien dit echt noodzakelijk is. Als een kind niet naar buiten mag, moet er ook een overblijfouder bij zijn. Hierdoor is er buiten dan minder toezicht aanwezig. 8. De ouders/verzorgers dienen zelf te zorgen voor een ontbijtpakket of lunchpakket en drinken. 9. Indien een leerling zich zeer regelmatig niet aan de huisregels van het overblijven houdt, of op een andere manier klachten bij overblijfouders veroorzaakt, zal dat door de directie geregistreerd worden. Bij voortduring van de klachten worden de ouders/verzorgers geïnformeerd. Mocht daarna nog geen verbetering optreden, kan de directie besluiten de betreffende leerling uit te sluiten van het overblijven. 10. Bij ziekte of ander verzuim a.u.b. uw kind afmelden vóór 12.15 uur. Tel: 06-30406010. 11. De overblijfkrachten dragen geen verantwoording voor kinderen die met schriftelijke toestemming tussen de middag het schoolplein verlaten.

4


Kalender 2008-2009:Kalender 2007-2008

16-07-2008

09:22

Pagina 5

Oktober 2008 Wo

1

Vr

17

Do

2

Za

18

Vr

3

Zo

19

Za

4

Ma

20

Zo

5

Di

21

Ma

6

Wo

22

Di

7

Do

23

Wo

8

Vr

24

Do

9

Za

25

Vr

10

Verjaardag juf Dorothy en Juf JosĂŠ

Zo

26

Za

11

Ophaaldag oud papier

Ma

27

Zo

12

Di

28

Ma

13

Wo

29

Di

14

Do

30

Wo

15

Vr

31

Do

16

Dierendag

Begin Herfstvakantie

Einde Herfstvakantie

Toneel middenbouw

Deze maand:

5

* Herfstwandeling * Excursie steenkolenmijn groep 4 * Kinderboekenweek


Kalender 2008-2009:Kalender 2007-2008

16-07-2008

09:22

Pagina 6

JEUGDGEZONDHEIDSZORG. Informatie Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg. Algemeen. Elk kind in de leeftijd van 4-19 jaar dat op school zit in een van de gemeenten van de regio Zuid-Limburg, heeft recht op een basispakket preventieve zorg uitgevoerd door de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD. Dit basispakket is vastgesteld door alle gemeenten in deze regio die de GGD Zuid Limburg bekostigen. Het basispakket omvat o.a. een aantal preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO’s), vaccinaties en advisering/voorlichting gericht op het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de kinderen. De deskundigen van de GGD, zoals jeugdarts, jeugdartsassistente, jeugdverpleegkundige en psycholoog/pedagoog proberen gezamenlijk ziekten, afwijkingen en problemen te voorkómen of zo vroeg mogelijk op te sporen. Daarbij is niet alleen aandacht voor de lichamelijke gezondheid. Er wordt ook gelet op het functioneren thuis, op school en op de omgang met vrienden. Jeugdgezondheidszorg is dus vooral gericht op het voorkómen van gezondheidsproblemen, ofwel preventie. De aandacht van de jeugdgezondheidszorg richt zich, behalve op het individuele kind, ook op de jeugdigen als gehele groep met zijn specifieke problemen. Door bijvoorbeeld onderzoeksgegevens te bundelen kunnen ontwikkelingen van een groep in de regio tijdig ontdekt en aangepakt worden. De GGD adviseert over gezondheidsbevordering en opvoeding, bedplassen, pesten en sociale weerbaarheid en het voorkómen en bestrijden van besmettelijke aandoeningen op school (bv. hoofdluis).

Onderzoeksprogramma schooljaar 2008-2009. • • • •

PGO-5 jarigen: Kinderen geboren in 2003 PGO-10 jarigen: Kinderen geboren in 1998 PGO 2e klas voortgezet onderwijs PGO Speciaal Onderwijs: Kinderen die op het Speciaal onderwijs zitten krijgen bij toelating een ondezoek. Daarna ongeveer om de 3 jaar. • Vaccinatie: Kinderen geboren in 2000 – de kinderen worden massaal gevaccineerd tegen Difterie–Tetanus–Polie (DTP) en tegen Bof-Mazelen-Rode Hond (BMR). Daarnaast kan altijd op verzoek van ouder(s) of leerkracht(en) een onderzoek gedaan worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met onderstaand nummer. Adres

GGD Zuid Limburg Afd. jeugdgezondheidszorg Postbus 2022 6160 HA Geleen

Telefoon Website Email

046-8505411 www.ggdzl.nl infojgz@ggdzl.nl

De jeugdarts, -verpleegkundige en –assistente die onze school bezoeken zijn: Jeugdarts: Jeugdartsassistente:

Dhr. Gérard Kuiper, 046-4787276, g.kuiper@swmggd.nl Mevr. Esther Delfsma, 046-4787280, e.delfsma@swmggd.nl Mevr. Truus Reinen, 046-4787308, t.reinen@swmggd.nl Jeugdverpleegkundige: Mevr. Marjo Meuwissen, 046-4787308, m.meuwissen@swmggd.nl

6


Kalender 2008-2009:Kalender 2007-2008

16-07-2008

09:22

Pagina 7

November 2008 Za

1

Ma

17

Zo

2

Di

18

Ma

3

Wo

19

Di

4

Do

20

Wo

5

Vr

21

Do

6

Za

22

Vr

7

Zo

23

Za

8

Ma

24 10 Minutengesprekken groep 3 t/m 8

Zo

9

Di

25

Ma

10

Wo

26

Di

11

Do

27

Wo

12

Vr

28

Do

13

Za

29

Vr

14

Zo

30

Za

15

Zo

16

7

Ophaaldag oud papier

Gemeentehuis groep 8

Verjaardag juf Gertie

Rapporten groep 3 t/m 8

Deze maand: * Excursie Streekmuseum groep 3 * Excursie WML groep 7 * Excursie �Het Domein groep 6 * Lezing over respect groep 8 * Plinthos groep 6


Kalender 2008-2009:Kalender 2007-2008

16-07-2008

09:22

Pagina 8

CONSENT, PARTNER IN ONDERWIJSONTWIKKELING. Consent is een onafhankelijk kenniscentrum dat zich richt op de ontwikkeling van onderwijs, van scholen, peuterspeelzalen, leerkrachten, leid(st)ers en leerlingen in Limburg en daarbuiten. Vanuit de centrale locatie in Heerlen wordt ondersteuning geboden aan het voorschools, primair en voortgezet onderwijs. Tot de doelgroep behoren ook de ouders, de gemeenten en de Provincie Limburg. Met 130 medewerkers wil Consent een excellente en innovatieve positie innemen in het Limburgs onderwijs. DIENSTEN Gebieden waarop Consent onder meer actief is, zijn de volgende: Management & organisatie:

Er worden steeds meer verantwoordelijkheden gelegd bij directies van scholen en peuterspeelzalen. Consent ondersteunt deze directies bij het realiseren van optimaal schoolmanagement en de gewenste organisatorische en onderwijskundige veranderingen in de organisatie. Werkgebieden zijn onder andere schoolplanontwikkeling, kwaliteitszorg, personeelsbeleid, Brede school, Vreedzame school en coaching van docenten.

Leerlingenzorg

Ondanks de intensieve zorg die ouders en leerkrachten/leid(st)ers aan kinderen besteden, zijn er toch altijd kinderen die speciale onderwijskundige aandacht vragen. Denk hierbij aan kinderen met ADHD, dyslexie, hoogbegaafdheid en kinderen die langdurig ziek zijn en daarom niet in de gelegenheid zijn om opschool aan het onderwijs deel te nemen. Op verzoek van de school/peuterspeelzaal of van ouders verrichten de begeleiders van Consent diagnostisch onderzoek, geven adviezen en stellen eventueel een hulpprogramma op. Consent beschikt tevens een professioneel team van logopedisten die zich ook richten op taalonderwijs.

Vakinhoudelijke ontwikkeling

De verschillende vakken op school zijn continu in ontwikkeling. De onderwijsadviseurs van Consent begeleiden scholen, peuterspeelzalen en de leerkrachten/leid(st)ers bij het voortdurend optimaliseren van de inhoud van het onderwijs. Ook ontwikkelt Consent daarvoor eigen methodieken.

ONDERWIJS INFORMATIE CENTRUM Consent beschikt over een Onderwijs Informatie Centrum (OIC), dé informatiebron voor het onderwijs in Limburg. Iedereen die interesse heeft in onderwijs en onderwijsontwikkeling kan bij het OIC terecht. Met een abonnement of een dagkaart heeft u toegang tot de uitgebreide collectie, o.a. bestaande uit boeken, tijdschriften, video’s en dvd’s, leermiddelen, toetsen en remediërend materiaal. Als een school een abonnement heeft afgesloten kunnen de leerkrachten/leid(st)ers, ouders en andere betrokkenen gratis gebruik maken van de diensten van het OIC! Uitgebreide informatie over het OIC vindt u op www.obd-consent.nl.

CONTACT Bezoekadres Postadres Telefoon

: Stationstraat 46, 6411 NK Heerlen : Postbus 149, 6400 AC Heerlen : 045 - 850 45 00, info@obd-consent.nl www.obd-consent.nl

Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Openingstijden OIC: maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.30 uur.

8


Kalender 2008-2009:Kalender 2007-2008

16-07-2008

09:22

Pagina 9

December 2008 Ma

1

Di

2

Wo

Wo

17

Do

18

3

Vr

19

Do

4

Za

20

Vr

5

Zo

21

Za

6

Ma

22 Begin Kerstvakantie

Zo

7

Di

23

Ma

8

Techniek groep 6

Wo

24

Di

9

Techniek groep 7

Do

25

Wo

10

Verjaardag juf Sandra

Vr

26

Do

11

Techniek groep 8

Za

27

Vr

12

Zo

28

Za

13

Ma

29

Zo

14

Di

30

Ma

15

Wo

31

Di

16

9

Continurooster i.v.m. nascholing

Sinterklaasviering

Ophaaldag oud papier


Kalender 2008-2009:Kalender 2007-2008

16-07-2008

09:22

Pagina 10

SCHOOLREGELS. -

-

-

-

-

De school begint om 8.45 uur. De leerling dient voor de aanvangstijd op school te zijn. (’s Middags om 13.30 uur) Voor ouders en kinderen die te voet naar school komen is de hoofdpoort en de groene zijpoort als entree bedoelt, voor de kinderen die met de fiets naar school komen is de fietsingang bij de hellingbaan gemaakt. Bij het verlaten van de school mogen kinderen met de fiets alleen maar via de fietsingang de school verlaten. De kinderen van groep 1 en 2 mogen vanaf 08.30 uur en 13.15 uur meteen als ze op school aankomen onder begeleiding naar binnen komen. Beperk dit s.v.p. zoveel mogelijk tot één persoon! Kinderwagens blijven buiten. Het is niet de bedoeling dat het hele gezin de kleuter komt afleveren. Dit in verband met de drukte in en bij deze groepen. Blijft u a.u.b. niet in de gangen hangen of in de buurt van de ramen van leslokalen want dit stoort het lesgeven enorm. De kinderen van groep 3 t/m 8 komen alleen naar binnen. Ze hebben op de speelplaats een vaste verzamelplek met hun groep en worden door de leerkracht afgehaald. Heeft u vragen dan kunt u altijd na schooltijd bij de leerkracht terecht. Bij te laat komen dient een briefje van thuis meegenomen te worden. Afmelding in verband met ziekte e.d. dient voor schooltijd te geschieden. Een kwartier voor aanvang van de school is er toezicht op de speelplaats door leerkrachten. Stuur de leerlingen niet te vroeg. Indien de ouders/verzorgers een afspraak wensen te maken met een van de leerkrachten, dient hiervoor na schooltijd een afspraak gemaakt te worden, zodat voldoende tijd gereserveerd kan worden. Bij het ophalen van de leerling(en) gelieve men op de speelplaats te wachten. Neemt U hierbij a.u.b. voldoende afstand in acht tot de ingangen, voornamelijk bij de groepen 1 en 2. Het is anders voor leerkrachten ondoenlijk om het overzicht te behouden en de kinderen kunnen hun eigen ouder/oppas niet vinden. Bij slecht weer is wachten in het portaal toegestaan. Gelieve buiten de poort te wachten als er onderwijs gegeven wordt op de speelplaats. In de school is rennen niet toegestaan. Papier en ander afval horen in de prullenbak. Voor het uitdelen bij verjaardagen gelden geen voorschriften. ‘Verstandig trakteren’ wordt aanbevolen. Tijdens het zogenoemde “10 uurtje” vragen wij met klem om de kinderen géén snoep mee te geven en in plaats van verpakte drinkpakjes een gewone beker die goed afsluit (dit in verband met de groeiende afvalberg!) Zowel snoep als kauwgum zijn (buiten verjaardagen of speciale gelegenheden) niet toegestaan tijdens de lessen. Het meenemen van een bal is niet toegestaan. Schoolmaterialen worden door de school ter beschikking gesteld. Zij blijven te allen tijde eigendom van de school. Bij verlies of beschadiging zullen de kosten op de ouders/verzorgers verhaald worden.

SPEELPLAATSREGELS. -

-

-

In beginsel dient iedereen te voet naar school te komen. Als de looptijd ver boven de 10 minuten komt, kan toestemming aangevraagd worden bij de directie om met de fiets te komen. Ook bij incidentele gebeurtenissen kan toestemming verkregen worden bij de directie. Ouders en kinderen mogen niet te vroeg op het schoolplein “rondhangen”. U bent welkom op ons schoolplein, ’s morgens vanaf 08.30 uur en ’s middags vanaf 13.15 uur. Ook bij het afhalen van de kinderen willen wij u verzoeken om niet eerder dan 5 minuten voordat de school uitgaat het schoolplein te betreden! Fietsers dienen door de fietsingang naar binnen te komen en de fietsen dienen geplaatst te worden in de daarvoor bestemde rekken. De fiets dient steeds zover mogelijk naar achteren door geplaatst te worden! Aangeraden wordt de fiets goed af te sluiten; het met de fiets komen gebeurt op eigen risico! Op de speelpaats mag niet worden gefietst of gescate. Honden zijn niet toegestaan. Papier en afval horen in de prullenbakken. Gedurende de middagpauze blijft de poort dicht tot een kwartier voor aanvang, i.v.m. overblijvers.

10


Kalender 2008-2009:Kalender 2007-2008

16-07-2008

09:22

Pagina 11

Januari 2009 Do

1

Nieuwjaarsdag

Za

17

Vr

2

Einde Kerstvakantie

Zo

18

Za

3

Ma

19

Zo

4

Di

20 Continurooster i.v.m. nascholing

Ma

5

Wo

21

Di

6

Do

22

Wo

7

Vr

23

Do

8

Za

24

Vr

9

Zo

25

Za

10

Ma

26

Zo

11

Di

27

Ma

12

Wo

28

Di

13

Do

29

Wo

14

Vr

30

Do

15

Za

31

Vr

16

Deze maand:

11

Driekoningen

Ophaaldag oud papier

* Voorlees ontbijt groep 3 * Bezoek ontdekhoek groep 5 * Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs groep 8 * Excursie Dansschool groep 7 * Excursie Optochthal groep 3 * Excursie Thermen groep 6


Kalender 2008-2009:Kalender 2007-2008

16-07-2008

09:22

Pagina 12

OUDERVERENIGING BASISSCHOOL LAHRHOF SCHOOLJAAR 2008-2009 (INFORMATIE VAN DE OR) Sinds juli 1991 kent onze school een officiĂŤle Oudervereniging. Tevens is zij ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel. De ouderraad is een vertegenwoordiging van de Oudervereniging.

DOELSTELLING. De ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking tussen de school en ouders te bevorderen, zulks met het oog op de verantwoordelijkheid van de ouders voor dat deel van de opvoeding dat op de school wordt gegeven. Dit gebeurt o.a bij: - het organiseren van jaarlijkse festiviteiten zoals Sinterklaas en Kerstmis, in samenwerking met het team. - ouderparticipatie te bevorderen. Vanzelfsprekend staat het kind centraal in deze genoemde doelstellingen.

DE ORGANISATIE. A. Lid van de vereniging zijn die ouders/verzorgers die de ouderbijdragen voor de leerlingen hebben voldaan. B. Volgens de statuten kent de Oudervereniging een Ouderraad; bestaande uit: Algemeen bestuur: ouders/verzorgers welke gekozen zijn op de jaarvergadering door de leden van de vereniging aldaar aanwezig, voor een periode van 1 jaar. Aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar. Dagelijks Bestuur: is gekozen door haar leden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, vice-secretaris en penningmeester. De samenstelling van de ouderraad voor dit schooljaar kunt u lezen op de prikborden in de halletjes van de school. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met een van onze leden. Voorzitter vice-voorzitter penningmeester secretaris vice-secretaris

: : : : :

Jacky Lubberdink vacant Monique Kwant Ingrid Timmermans vacant

046-4587715 046-4588580 046-4757825

C. Ledenvergadering: Inloopochtend: Minimaal een keer per jaar wordt er door de Ouderraad samen met de Medezeggenschapsraad een inloopochtend georganiseerd. Tijdens deze inloopochtend legt het algemeen bestuur van de Oudervereniging verantwoording af aan haar leden, wordt de begroting voor het nieuwe schooljaar voorgelegd en kunnen onder meer de nieuwe leden gekozen worden. Daarnaast is deze inloopochtend bedoeld voor ouders die informatie willen hebben over de activiteiten van de Ouderraad en/of de Medezeggenschapsraad. Nadere informatie over deze inloopochtend volgt in de loop van het schooljaar.

DE OUDERBIJDRAGE. Jaarlijks wordt op basis van de begroting een voorstel gemaakt, welke door de leden van de vereniging tijdens het inloopuurtje dient te worden goedgekeurd. De vastgestelde bijdrage heeft daarmee een looptijd van in principe een schooljaar. Indien de leerling het schooljaar niet volledig doorloopt, dan zal de bijdrage vastgesteld worden afhankelijk van de nog geplande activiteiten voor het lopende schooljaar. De ouderbijdrage is bestemd voor het financieren van o.a. vieringen rond Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen maar ook voor excursies. Voor de schoolreis wordt, afhankelijk van de groep waar uw kind in zit, een aparte bijdrage vastgesteld. Voor de groepen 8 wordt geen schoolreis betaald alleen ouderbijdrage. De bijdrage voor het kamp wordt apart verrekend.

TOT SLOT. Voor verdere rechten en plichten van de Oudervereniging wordt verwezen naar de statuten en huishoudelijk reglement, welke aangevraagd kunnen worden bij het secretariaat.

12


Kalender 2008-2009:Kalender 2007-2008

16-07-2008

09:22

Pagina 13

Februari 2009 Zo

1

Ma

2

Di

Di

17

10-minutengesprekken groep 1 en 2

Wo

18

3

Cito eindtoets groep 8 10-minutengesprekken groep 1 en 2

Do

19

Wo

4

Cito eindtoets groep 8 Verjaardag juf Maartje

Vr

20 Carnavalsviering

Do

5

Cito eindtoets groep 8

Za

21

Vr

6

Prins en Prinsessenverkiezing

Zo

22

Za

7

Ma

23 Begin Carnavalsvakantie

Zo

8

Di

24

Ma

9

Wo

25

Di

10

Do

26

Wo

11

Vr

27

Do

12

Za

28

Vr

13

Za

14

Ophaaldag oud papier

Zo

15

Kinderoptocht

Ma

16

Continurooster i.v.m. BHV

Einde Carnavalsvakantie

Deze maand:

13

* Gastles Rabobank groep 8 * Braakballen pluizen groep 6


Kalender 2008-2009:Kalender 2007-2008

16-07-2008

09:22

Pagina 14

Hoofdluisbeleid op onze school Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de een naar de ander overgebracht worden. De school is, ongewild, zo’n plaats. Wij zijn van mening dat zowel de school als de ouders een stuk verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zonodig te behandelen. Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden is op deze school in samenwerking met de ouderraad gekozen voor een systematische aanpak. Dit houdt in dat de school, op het moment dat er weer hoofdluis gesignaleerd wordt, binnen de school een aantal voorzorgsmaatregelen neemt die verdere verspreiding van hoofdluis beperkt. Daarnaast bestaat er een ouderwerkgroep, die door de ouderraad is ingesteld. Deze werkgroep heeft als taak om op een aantal vaste tijdstippen, na elke vakantie, alle leerlingen op school te controleren op hoofdluis. Tevens kan de werkgroep extra ingeschakeld worden in periodes dat het hoofdluisprobleem weer wat actueler is. Wanneer er bij een controle hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, zal dit niet aan het kind zelf meegedeeld worden, maar zal de coördinator van de werkgroep telefonisch contact met de ouder(s)/verzorger(s) van het kind opnemen. Alle ouders worden van te voren middels een brief op de hoogte gebracht, wanneer de controle zal plaatsvinden. De ouders die in de werkgroep zitten krijgen ondersteuning vanuit de GGD Westelijke Mijnstreek. Zij werken volgens instructie van de GGD. Wanneer u er principiële bezwaren tegen heeft, dat uw kind gecontroleerd wordt door de werkgroep, kunt u contact opnemen met de directie. Wij hopen uiteraard dat dit niet het geval zal zijn. Iedere niet gecontroleerde leerling is toch weer een mogelijke haard.

14


Kalender 2008-2009:Kalender 2007-2008

16-07-2008

09:22

Pagina 15

Maart 2009 Zo

1

Di

17

Ma

2

Wo

18

Focusstudiedag - kinderen vrij

Di

3

Do

19

St. Joep - kinderen vrij

Wo

4

Vr

20

Do

5

Za

21

Vr

6

Zo

22

Za

7

Ma

23

Zo

8

Di

24

Ma

9

Wo

25

Di

10

Do

26 Kunstmenu groep 3

Wo

11

Vr

27

Do

12

Za

28

Vr

13

Zo

29

Za

14

Ma

30 10-minutengesprekken groep 3 t/m 8

Zo

15

Di

31

Ma

16

Deze maand:

15

Continurooster i.v.m. nascholing

Juffendag groep 1

Ophaaldag oud papier

Rapporten groep 3 t/m 8

* Ontdekhoek groep 3 * Ontdekhoek groep 8 * DSM bezoek groep 7 * Industrion groep 7 * Excursie sluizen groep 5 * Boomplantdag groep 7 * Zwerfvuil groep 6


Kalender 2008-2009:Kalender 2007-2008

16-07-2008

09:22

Pagina 16

SAMENSTELLING MR. De MR bestaat uit twee geledingen, de oudergeleding en de personeelsgeleding. Beide geledingen leveren evenveel leden voor de MR. De totale MR telt 8 leden. De leden van de MR hebben daarin zitting gedurende een periode van drie jaar. Zij kunnen zich herkiesbaar stellen om de continuïteit in de MR zoveel mogelijk te handhaven. Dit is met name van belang voor het kunnen opstellen van lange termijn beleid. Taken en bevoegdheden van de MR. De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Tevens waakt de MR in de school in het algemeen tegen discriminatie op welke grond dan ook. Zij bevordert de gelijke behandeling van mensen in gelijke gevallen, almede de inschakeling van gehandicapten. Op een aantal terreinen kan het bestuur geen besluiten nemen zonder voorafgaande instemming van de MR. Deze instemmingsbevoegdheid geldt bij: - verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school - vaststelling of wijziging van de schoolgids - vaststelling of wijziging van een mogelijk schoolreglement - vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten door ouders van ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de school en het onderwijs - vaststelling of wijziging van regels op het gebied van de veiligheid en de gezondheid Daarnaast heeft de MR in een aantal gevallen adviesbevoegdheid, wat wil zeggen dat zij eerst advies mag uitbrengen alvorens het bestuur besluiten kan nemen. Voorbeelden zijn: - verandering van de grondslag van de school - deelneming aan een onderwijskundig project - nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school. Overigens is een overzicht van alle taken en bevoegdheden van de MR opgenomen in het medezeggenschapsreglement. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot de MR leden. “In het schooljaar 1999-2000 heeft de MR een aantal bevoegdheden (de zogenaamde schooloverstijgende advies- en instemmingsbevoegdheid) overgedragen aan de daartoe door het bestuur opgerichte Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit leden van de individuele MR’s van de bij het bestuur aangesloten scholen. Aangezien veel zaken welke door het bestuur worden behandeld ook alle scholen binnen het bestuur aangaan, wordt op deze manier de efficiency bevorderd. In plaats van met alle individuele MR’s te moeten overleggen, hoeft dat nog slechts met één GMR te gebeuren. Beslissingen over “schoolse” zaken blijven echter het werkgebied van de MR.” Een afvaardiging van de MR neemt actief deel aan het platformoverleg van de GMR. Samenstelling van de MR in het schooljaar 2008-2009: Vanuit het team:

-

Marijke v/d Sande Dana Arts Daniëlle Stassen Danny Savelkoul

Tel: Tel: Tel: Tel:

046-4518354 046-4587545 046-4421541 046-4854057

Voor de ouders:

-

Alex Westers Tel: Mark Boumans Tel: Roger Gorissen Tel: Anne-Marie ten Berge Tel:

046-4583391 087-0048266. 046-4582156 046-4514555

Inloopochtend. Minimaal een keer per jaar wordt er door de Ouderraad samen met de Medezeggenschapsraad een inloopochtend georganiseerd. Tijdens deze inloopochtend legt het algemeen bestuur van de Oudervereniging verantwoording af aan haar leden, wordt de begroting voor het nieuwe schooljaar voorgelegd en kunnen onder meer de nieuwe leden gekozen worden. Daarnaast is deze inloopochtend bedoeld voor ouders die informatie willen hebben over de activiteiten van de Ouderraad en/of de Medezeggenschapsraad. Nadere informatie over deze inloopochtend volgt in de loop van het schooljaar. Website. Informatie over de MR is ook te vinden op de website van de school: www.bslahrhof-sittard.nl 16


Kalender 2008-2009:Kalender 2007-2008

16-07-2008

09:22

Pagina 17

April 2009 Wo

1

Vr

17

Do

2

Za

18

Vr

3

Zo

19

Za

4

Ma

20 Schoolfoto

Zo

5

Di

21

Ma

6

Wo

22

Di

7

Do

23 Verjaardag juf Els T.

Wo

8

Vr

24

Do

9

Za

25

Vr

10

Zo

26

Za

11

Ma

27

Zo

12

Di

28

Ma

13

Wo

29

Di

14

Do

30 Koninginnedag

Wo

15

Do

16

17

Continuerooster i.v.m. nascholing

Ophaaldag oud papier

Paasmaandag - vrij

Begin Meivakantie

Deze maand:

* Kunstmenu Domein groep 5 * Excurie Plintos groep 6 * Excursie sluizen groep 5 * Excursie Bakker groep 4 * Excursie Plinthos groep 3 * Excursie schouwburg groep 1 en 2


Kalender 2008-2009:Kalender 2007-2008

16-07-2008

09:22

Pagina 18

TAAKVERDELING SCHOOLJAAR 2008-2009 Groep 1A Groep 1B Groep 1C

Ine van Weert Maartje Merry Natalie Brabants Jacqueline Rolink Betty Hendriks

Groep 8C Directeur

Marianne Opgenoord Dana Arts Janine Sluijsmans Dorothy Buscher Marijke Simons Marjon van Herten Maartje Merry Daniëlle Stassen Marijke vd Sande Danny Savelkoul Marjolein Vermeule Sandra Comes Gertie Simons Anita Hendrix Annemie Vranken Sabine Grispen Veerle Martens Nicole Meekels Hub Stassen Annemie Vranken Lisette Schappin Ivo Tulfer Marjolein Dijkstra Sanne vd Pol Anke Spronck Lidwien van Leth Jacqueline Tenney Lidwien van Leth Sandy Wolfs Marjo Janssen Diana Dullens Nancy Voncken Sandra Erren José Hendriks Mariel Savelkoul André Poddighe Arthur Packbier

Adjunct directeur

Els Thomas

IB-er functie IB-er taak ICT-er

Marianne vd Akker Maartje Merry Marie-Joze Tummers

Groep 2A Groep 2B Groep 2C Groep 3A Groep 3B Groep 3C Groep 4A Groep 4B Groep 4C Groep 5A Groep 5B Groep 5C Groep 6A Groep 6B Groep 6C Groep 7A Groep 7B Groep 7C Groep 8A Groep 8B

maandag t/m woensdag, donderdagochtendvrijdagocht. woensdag maandag en dinsdag dinsdagmiddag, woensdag donderdag en vrijdagochtend maandag, dinsdag, woensdag, donderdagmiddag dinsdag, donderdagochtend, vrijdagochtend maandag t/m donderdag dinsdagmiddag, donderdag, vrijdagochtend maandag t/m vrijdagochtend maandag t/m vrijdagochtend dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag maandag maandag t/m woensdag dinsdagmiddag,woensdag, donderdag en vrijdagochtend maandag, dinsdag, woensdag dinsdagmiddag, woensdag, donderdag vrijdagochtend maandag t/m woensdag dindagmiddag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend maandag t/m woensdag dinsdagmiddag, donderdag en vrijdagochtend maandag, dinsdag, woensdag dinsdagmiddag, donderdag, vrijdagochtend maandag t/m vrijdag maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag woensdag dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag maandag, dinsdagmiddag maandag, dinsdag, woensdag dinsdagmiddag, donderdag en vrijdag maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag donderdag maandag,dinsdag, woensdag, donderdag vrijdag maandag t/m vrijdag maandag t/m vrijdag maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag donderdag maandag t/m vrijdag maandag,dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, woensdag maandag t/m vrijdag maandag t/m vrijdag (dinsdagochtend PCL) maandagochtend, dinsdag, woensdag, vrijdag (donderdagmiddag OIS) maandag t/m woensdag dinsdag dinsdag woensdag donderdag

18


Kalender 2008-2009:Kalender 2007-2008

16-07-2008

09:23

Pagina 19

Mei 2009 Vr

1

Zo

17

Za

2

Ma

18

Zo

3

Di

19

Ma

4

Wo

20

Di

5

Do

21

Wo

6

Vr

22 Juf Marjo jarig / vrije dag

Do

7

Za

23

Vr

8

Einde Meivakantie

Zo

24

Za

9

Ophaaldag oud papier

Ma

25

Zo

10

Verjaardag Juf Sandy Moederdag

Di

26 Continurooster i.v.m. nascholing

Ma

11

Verjaardag Juf Diana

Wo

27

Di

12

Do

28

Wo

13

Vr

29

Do

14

Za

30

Vr

15

Zo

31

Za

16

19

Bevrijdingsdag

Verjaardag juf Lisette

Eerste H. Communie

Terugkomdag fotograaf

Hemelvaart

Pinksteren

Deze maand:

* Cito entreetoetsen 6/7 * Excursie Plinthos groep 5 * Olympiade groep 6 * Verkeersexamen groep 7 * Excursie kaarsenfabriek groep 4 * Mei cito entree groep 6


Kalender 2008-2009:Kalender 2007-2008

16-07-2008

09:23

Pagina 20

DE LEIDING. Het management van de school bestaat uit de directeur, Arthur Packbier, de adjunct-direkteur, Els Thomas en de IB-er / wnd.directeur (bij afwezigheid directeur en/of adjunct-direkteur), Marianne van de Akker. Voor een uitgebreide taakomschrijving van het management wordt verwezen naar de schoolgids. Het management is, net als de rest van het team, in dienst van het bevoegd gezag. Dit bevoegd gezag heeft de leidinggevende taken per school gedelegeerd naar de betreffende directeur. De directeur kan op zijn beurt weer taken delegeren naar adjunct, IB-er en leerkrachten.

SCHOOLVERLATERS GROEP 8 2007-2008: In 2008 namen 65 leerlingen deel aan de cito-eindtoets. Wettelijk kan Lahrhof ervoor kiezen om leerlingen die 3 jaar of korter op onze basisschool zitten uit te sluiten. Daarnaast kunnen we leerlingen die voor leerwegondersteunend onderwijs in aanmerking komen of voor praktijkonderwijs, eveneens uitsluiten. Wij laten echter alle leerlingen deelnemen, ongeacht niveau of duur schoolcarrière Lahrhof. Vorig schooljaar haalde de school een gemiddelde score van 538,8 Concreet betekent dit dat de school 78% van de opgaven goed had gemaakt. Dit is ten opzichte van 2007 een lichte daling van 2%.. Als we kijken naar de verschillende onderdelen, kunnen we het volgende melden: De De De De

gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde

score score score score

voor voor voor voor

taal was 78% van de 100 opgaven rekenen en wiskunde was 79% van de 60 opgaven studievaardigheden was 79% van de 40 opgaven wereldorientatie was 73% van de 90 opgaven.

20


Kalender 2008-2009:Kalender 2007-2008

16-07-2008

09:23

Pagina 21

Juni 2009 Ma

1

Eerste H. Communie Pinkstermaandag

Di

2

Avond 4-daagse, start Lahrhof

Wo

3

Vr

19

Do

4

Za

20

Vr

5

Zo

21

Za

6

Ma

22

Zo

7

Di

23

Ma

8

10-minutengesprekken groep 1 en 2

Wo

24

Di

9

10-minutengesprekken groep 1 en 2

Do

25

Wo

10

Vr

26

Do

11

Za

27

Vr

12

Zo

28

Za

13

Ma

29

Zo

14

Di

30

Ma

15

Di

16

Blarenbal

Verjaardag juf Annemie / Sabine

Ophaaldag oud papier

Continurooster i.v.m. nascholing

Wo

17

Do

18

Vaderdag

Deze maand:

* Excursie Plinthos groep 7 * Film groepen 3 / 6 / 5 / 7 * Danikerbos groep 2 * Bezoek Grensmaas groep 8

21


Kalender 2008-2009:Kalender 2007-2008

16-07-2008

09:23

Pagina 22

juffrouw Betty

juffrouw Jacqueline Tenney

juffrouw Annemie

juffrouw Diana

juffrouw Nicolle Meekels

juffrouw Nancy Voncken

juffrouw Marianne

juffrouw Jacqueline Rolink

juffrouw Dorothy

juffrouw Marjolein Dijkstra

juffrouw Maartje

juffrouw Sabine

juffrouw Marjolein Vermeule

juffrouw Marjon

juffrouw Natalie

juffrouw Gertie

juffrouw Mariël

meester Arthur

juffrouw Els Thomas

juffrouw Marijke Simons

juffrouw Dana

juffrouw Anita

juffrouw Marie-Jozé

22


Kalender 2008-2009:Kalender 2007-2008

16-07-2008

09:23

Pagina 23

Juli 2009 Wo

1

Vr

17

Do

2

Za

18

Vr

3

Zo

19

Za

4

Ma

20 Rapporten / Start Sluitingsweek

Zo

5

Di

21

Ma

6

Wo

22

Di

7

Do

23

Wo

8

Vr

24

Do

9

Za

25

Vr

10

Verjaardag meester AndrĂŠ

Zo

26

Za

11

Ophaaldag oud papier

Ma

27

Zo

12

Di

28

Ma

13

Wo

29

Di

14

Do

30

Wo

15

Schoolverlaterskamp groep 8

Vr

31

Do

16

Schoolverlaterskamp groep 8

23

Schoolverlaterskamp groep 8

Start Zomervakantie t/m 4 september


Kalender 2008-2009:Kalender 2007-2008

16-07-2008

09:23

Pagina 24

juffrouw Daniëlle

juffrouw Sandy

juffrouw Sandra Erren

juffrouw Anke

juffrouw José

juffrouw Lisette

juffrouw Danny

juffrouw Marjo

juffrouw Annie

juffrouw Veerle

juffrouw Ine

meester André

juffrouw Marian v.d. Akker

meester Hub

juffrouw Lidwien

juffrouw Sanne

meester Ivo

juffrouw Marijke van der Sande

Juffrouw Sandra Comes

meneer Mart

meneer Huub

mevrouw Jeannette 24


Groep 6C

Groep 6B

Groep 6A

Berging

Groep 5A

Groep 5C

W.C.

Groep 4D

Groep 5B

ilet l-to toe s l Ro

Zijpoort

Zij-ingang

Groep 4C

JB lokaal

W.C.

Copyhok

Directie-kantoor

BEGANE GROND

Rolstoel-toilet

Groep 7C

Hoofd-ingang

Groep 2B

W.C.

Groep 7B

W.C.

Groep 8A

Buiten-berging

Speelzaal 1

W.C.

Groep 1A

Groep 1B

Groep 1C

VERDIEPING

Groep 8C

Hoofdpoort

W.C.

Groep 8B

RO M EI NE N S TR AA T

Groep 7C

Zi jp oo rt

09:23

Berging

W.C.

en uk e k

Groep 2C

W.C.

16-07-2008

Groep 4B

Groep 3C

Groep 3B

W.C.

Groep 3A

Groep 1D

Speelzaal 2

Groep 2A

Comp. lokaal

A en hr A L

W.C.

Kalender 2008-2009:Kalender 2007-2008 Pagina 25


Kalender 2008-2009:Kalender 2007-2008

16-07-2008

09:23

Pagina 26

Schoolgids BSS Lahrhof 2008-2009  
Schoolgids BSS Lahrhof 2008-2009  

Schoogids en Kalender 2008-2009

Advertisement