__MAIN_TEXT__

Page 1


Sukces tkwi w sztuce budowania partnerskiej relacji z klientem. (...) To jak rozmawiasz, słuchasz, z a d a j e s z p y ta n i a , d e c y d u j e o ty m , ż e k l i e n t m a o d w a g ę w y j ś ć z e s w o j e j s tr e fy k o m fo r tu i s p r ó b o w a ć czegoś innego. (...) To co łączy doradcę i coach’a, to umiejętność budowania więzi i zaufania, która u r u c h a m i a p r o c e s r e a l n y c h z m i a n w ż y c i u k l i e n ta ...


Jakich pięć możliwych rozwiązań tego problemu przychodzi ci teraz do głowy? • Jakie jeszcze? • Jakie byłoby najbardziej ryzykowne [szalone/bezpieczne itp.] rozwiązanie? • Jak myślisz, jakie najczęściej rozwiązania podejmują inni w tym zakresie? • Kto może mieć wiedzę na temat możliwości rozwiązania tego problemu? • Gdybyś miał wystarczającą ilość czasu [pieniędzy/wsparcia/ itp.], co byś zrobił? • Jakich sposobów próbowałeś już wcześniej? Które okazywały się skuteczne? • Jakie przeszkody napotkałeś w przeszłości w tym zakresie i jak sobie z nimi poradziłeś? • Jakie rozwiązania są zależne od ciebie? • Jakie byłoby najbardziej radykalne rozwiązanie? • Kto mógłby ci pomóc w rozwiązaniu tego problemu? • Co w takiej sytuacji zrobiłby/poradziłby ci twój ... [można wskazać kluczowe osoby z życia klienta; jego autorytety; osoby kontrowersyjne; znane z różnych środowisk, np. polityki, kultury; osoby z przeszłości]? • Jak możesz zdobyć nowe informacje o rozwiązaniu tego problemu? Skąd możesz dowiedzieć się o innych sposobach rozwiązania tej sytuacji? • Gdyby nie było żadnych przeszkód w rozwiązaniu tej sytuacji, co byś zrobił?


Profile for Jacek Stępień

DOZA 05.2016  

miesięcznik doradcy zawodowego

DOZA 05.2016  

miesięcznik doradcy zawodowego

Advertisement